Byla eB2-592-368/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei L. M. įmonei „Mobilera“

1Šiaulių apygardos teismo teisėjas Egidijus Mockevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Noble Group“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei L. M. įmonei „Mobilera“,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme gautas ieškovės UAB „Noble Group“ pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei L. M. įmonei „Mobilera“. Ieškovė nurodė, kad atsakovės skola siekia 1631,34 Lt.

3Šiaulių apygardos teisme 2015 m. sausio 12 d. gautas atsakovės L. M. įmonės „Mobilera“ savininko L. M. atsiliepimas į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, ir jame savininkas nurodė, kad įmonė skolų kreditoriams neturi. Prašė pareiškimą palikti nenagrinėta ir taikyti ieškinio senaties terminą.

4Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo L. M. įmonei „Mobilera“ tenkintinas.

5Dėl atsakovės L. M. įmonės „Mobilera“ nemokumo kaip pagrindo iškelti bankroto bylą

6Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau LR ĮBĮ) 9 straipsnį 7 dalies 1 punktą bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą, o minėto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 2 punkte įtvirtinta, jog įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

7ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, jog įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.), o pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas nustatomas, ištyrus jos finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės balansas ir pradelsti įsipareigojimai, kurių santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės-komercinės veiklos rezultatai, atspindi įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams.

8Minėta, kad ieškovė nurodė, kad atsakovė skolinga 1631,34 Lt.

9Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nemokumas yra ekonominė įmonės būklė, kuri nustatoma pagal tai, ar įmonė atsiskaito su kreditoriais ir ar ji yra ekonomiškai pajėgi atsiskaityti. Jeigu asmuo neatsiskaito su kreditoriais arba neturi turto, kurio verte pakankamai būtų padengtas įsipareigojimų vykdymas, tai jo ekonominė padėtis gali būti vertinama kaip nemokumas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2013).

10Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad aplinkybė, ar bylą inicijavęs asmuo iš tiesų yra kreditorius, bus nustatyta tik išsprendus šio asmens kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimą bankroto byloje tokios bylos iškėlimo atveju (ĮBĮ 26 str. 1 d.), nebent jau pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo metu būtų akivaizdžiai matyti reikalavimo nepagrįstumas. Tuo tarpu faktas, jog teismas priėmė ir iš esmės išnagrinėjo asmens pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui, neturi nei prejudicinės, nei res judicata galios vėliau sprendžiant klausimą dėl šio asmens kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo. Bankroto byloje sprendžiamas įmonės (ne) mokumo klausimas, o nenagrinėjamas reikalavimų dėl skolos pagrįstumas (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2600/2013).

11Taigi teisinis reglamentavimas nereikalauja, kad ieškovė jau pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimo stadijoje privalo neabejotinai įrodyti savo reikalavimo pagrįstumą, todėl šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nesprendžiamas klausimas dėl atsakovės L. M. įmonės „Mobilera“ prievolių ieškovei UAB „Noble Group“ buvimo, ieškovės reikalavimų dydžio ir t. t., o sprendžiamas įmonės (ne) mokumo klausimas. Pažymėtina, kad ieškovė UAB „Noble Group“ pateikdama teismui ieškinį pridėjo įrodymus, jos vertinimu, pagrindžiančius jos reikalavimų pagrįstumą, todėl šioje bankroto bylos nagrinėjimo stadijoje nėra pagrindo spręsti, jog ieškovės reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti.

12VĮ „Registrų centas“ duomenimis, įmonė nuo 2008 m. yra likviduojama, t. y. jokios veiklos nevykdo.

13„Sodros“ duomenimis, įmonėje nėra apdraustųjų asmenų.

14Esant šioms aplinkybėms, t. y. įmonei neturint turto, nevykdant ūkinės-komercinės veiklos ir turint potencialų kreditorių, teismas konstatuoja, jog atsakovė L. M. įmonė „Mobilera“ yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla.

15Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo 2014 m. spalio 14 d. redakcijos Nr. XII-1229 19 straipsnio 1 dalį, reglamentuojantį įstatymo taikymą ir įsigaliojimą, vykdant bankroto procesus, pradėtus iki šio įstatymo įsigaliojimo, šio įstatymo nuostatos taikomos toms teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda šiam įstatymui įsigaliojus, taip pat toms teisėms ir pareigoms, kurios atsirado iki šio įstatymo įsigaliojimo, bet įgyvendinamos šiam įstatymui įsigaliojus, ir bankroto procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus.

16Esant prieš tai minėtam teisiniam reglamentavimui, teismas bankroto administratoriaus atranką vykdė pagal Bankroto administratorių atrankos kompiuterinę programą, kuri atrinko administratorių ADMINISTRAVIMAS LT, UAB.

17Taigi L. M. įmonės „Mobilera“ administratoriumi skirtina ADMINISTRAVIMAS LT, UAB.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4, 9 ir 10 straipsniais, teismas

Nutarė

19Iškelti bankroto bylą L. M. įmonei „Mobilera“ (įmonės kodas 145625922, buveinės adresas: Šiaulių m., sav. Šiaulių m., Gegužių g. 47-90).

20Bankrutuojančios L. M. įmonės „Mobilera“ administratoriumi paskirti ADMINISTRAVIMAS LT, UAB (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo B-JA176).

21Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties kopiją dėl L. M. įmonės „Mobilera“ turto arešto vykdymo pasirinktam antstoliui.

22Uždrausti L. M. įmonei „Mobilera“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti ar kitokiais būdais perleisti L. M. įmonės „Mobilera“ turtą.

23Nustatyti terminą L. M. įmonės „Mobilera“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti per 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

24Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., 4 p. 7 d. 8 p., 11 str. 3 d., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

25Įpareigoti L. M. įmonės „Mobilera“ valdymo organus per 15 dienas po šios nutarties įsiteisėjimo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

26Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

27Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos L. M. įmonė „Mobilera“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

28Apie iškeltą L. M. įmonei „Mobilera“ bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos.

29Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėjas Egidijus Mockevičius, rašytinio proceso... 2. Šiaulių apygardos teisme gautas ieškovės UAB „Noble Group“ pareiškimas... 3. Šiaulių apygardos teisme 2015 m. sausio 12 d. gautas atsakovės L. M.... 4. Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo L. M. įmonei „Mobilera“... 5. Dėl atsakovės L. M. įmonės „Mobilera“ nemokumo kaip pagrindo iškelti... 6. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau LR ĮBĮ) 9... 7. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, jog įmonės nemokumas – tai... 8. Minėta, kad ieškovė nurodė, kad atsakovė skolinga 1631,34 Lt.... 9. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nemokumas yra ekonominė įmonės... 10. Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad... 11. Taigi teisinis reglamentavimas nereikalauja, kad ieškovė jau pareiškimo dėl... 12. VĮ „Registrų centas“ duomenimis, įmonė nuo 2008 m. yra likviduojama, t.... 13. „Sodros“ duomenimis, įmonėje nėra apdraustųjų asmenų.... 14. Esant šioms aplinkybėms, t. y. įmonei neturint turto, nevykdant... 15. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo 2014 m.... 16. Esant prieš tai minėtam teisiniam reglamentavimui, teismas bankroto... 17. Taigi L. M. įmonės „Mobilera“ administratoriumi skirtina ADMINISTRAVIMAS... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291... 19. Iškelti bankroto bylą L. M. įmonei „Mobilera“ (įmonės kodas 145625922,... 20. Bankrutuojančios L. M. įmonės „Mobilera“ administratoriumi paskirti... 21. Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties kopiją dėl L. M.... 22. Uždrausti L. M. įmonei „Mobilera“ vykdyti visas finansines prievoles,... 23. Nustatyti terminą L. M. įmonės „Mobilera“ kreditorių finansiniams... 24. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 25. Įpareigoti L. M. įmonės „Mobilera“ valdymo organus per 15 dienas po... 26. Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą... 27. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos L. M. įmonė „Mobilera“... 28. Apie iškeltą L. M. įmonei „Mobilera“ bankroto bylą pranešti Įmonių... 29. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...