Byla 2-26771-430/2014
Dėl atsiskaitymo pagal nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį patvirtinimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,

2sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,

3dalyvaujant ieškovo G. E. atstovei advokato padėjėjai Redai Čiulkinienei,

4atsakovui M. Š.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. E. ieškinį atsakovui M. Š. dėl atsiskaitymo pagal nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį patvirtinimo,

Nustatė

6teisme priimtas ieškovo G. E. ieškinys atsakovui M. Š. dėl atsiskaitymo pagal nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį patvirtinimo. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad 2010-04-02 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta Preliminarioji pirkimo-pardavimo sutartis Nr. ( - ), pagal kurią šalys įsipareigojo iki 2010-06-15 pasirašyti pagrindinę buto, esančio adresu ( - ), Kretinga, pirkimo-pardavimo sutartį. 2010-06-14 Šiaulių miesto 6-ajame notarų biure šalys sudarė Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovas nuosavybės teise įsigijo iš atsakovo butą, esantį adresu ( - ), Kretingoje. Butas įsigytas rekonstruojamame pastate, kurio baigtumas 80 proc., todėl šalys sudarydamos Preliminarią sutartį susitarė, kad pardavėjas (atsakovas) pabaigs statinio išorės apdailą iki 2010-11-01 iš kokybiškų medžiagų. 2010-06-14 Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartimi šalys susitarė, kad pirkėjas (ieškovas) apmokės už įsigytą nekilnojamąjį turtą dalimis, sutarties 3.1 punkte nustatyta tvarka, paskutinę kainos dalį apmokant iki 2013-06-14. Ieškovas tinkami vykdė savo įsipareigojimus dėl apmokėjimo už įsigytą nekilnojamąjį turtą, tačiau atsakovas nevykdė savo pareigos užbaigti išorės apdailą. Iki sutartyje numatyto termino, t.y. 2010-11-01, atsakovui neįvykdžius savo įsipareigojimų, ieškovas raštu kreipėsi į atsakovą reikalaudamas vykdyti įsipareigojimus. Atsakovo įsipareigojimas atlikti išorės apdailos darbus turėjo esminės reikšmės ieškovui apsisprendžiant dėl pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo. Jeigu ieškovas būtų žinojęs, kad atsakovas neįvykdys to, ką garantavo pasirašydamas preliminarią sutartį, ieškovas nebūtų buto įsigijęs arba nebūtų mokėjęs tokios kainos, kuri nurodyta sutartyje. Ieškovas įspėjo atsakovą, kad jam neįvykdžius įsipareigojimų, darbai bus atlikti ieškovo lėšomis ir rangovams sumokėta suma bus išskaičiuota iš sumų, mokėtinų už įsigytą turtą. Per pusantrų metų atsakovas neįvykdė savo įsipareigojimų, todėl ieškovas fasado apdailos darbams atlikti pasitelkė trečiuosius asmenis. Buto fasado apdailos darbų atlikimas kainavo 3503,00 Lt, darbams atlikti reikalingos medžiagos – 3182,94 Lt, t.y. bendrai dėl buto fasado išorės drabų ieškovas patyrė 6685,94 Lt išlaidų. Minėtas išlaidas ieškovas vienašališkai išskaičiavo iš atsakovui už įsigytą nekilnojamąjį turtą mokėtinų sumų, todėl bendrai pagal Nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartį ieškovas sumokėjo atsakovui 6685,94 Lt mažesnę sumą. Ieškovas bankiniais pavedimais pervedė atsakovui 87314,06 Lt, išskaičiuota 6685,94 Lt, todėl laikoma, kad ieškovas yra sumokėjęs visą kainą už įsigytą turtą pagal 2010-06-14 Nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartį, t.y. 94000,00 Lt. Nurodė, kad atsakovas iki šiol vengia išduoti raštišką patvirtinimą apie atsiskaitymą, kaip tai nurodyta sutartyje, nors galutinis atsikaitymas įvyko daugiau nei prieš metus. Iš Nekilnojamojo turto registro išrašo apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą matyti, kad jame yra žyma dėl įsiskolinimo už įsigytą nekilnojamąjį turtą ir dėl to nustatytas draudimas perleisti turtą tretiesiems asmenims. Ieškovo prievolė sumokėti dalį sumos už įsigytą nekilnojamąjį turtą pasibaigė, jam atlikus įskaitymą ir išskaičiavus rangovams už fasado apdailą sumokėtą 6685,94 Lt dydžio sumą iš atsakovui mokėtinų sumų. Atsakovas apie priepriešinių reikalavimų įskaitymą buvo informuotas ne kartą, todėl įskaitymas yra laikomas teisėtu ir sukuriančiu šalims teisines pasekmes. Pažymėjo, kad ieškovas yra pilnai atsiskaitęs su atsakovu. Atsakovas neišduoda ieškovui patvirtinimo apie atsikaitymą, kaip numatyta sutartyje. Teismo prašo patvirtinti, kad ieškovas yra visiškai atsiskaitęs su atsakovu pagal 2010-06-14 Nekilnojamojo daikto pirkimo-padavimo sutartį, patvirtintą Šiaulių miesto 6-ajame notarų biure, priteisti iš atsakovo ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-4).

7Teisme gautas atsakovo atsiliepimas į ieškinį. Su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad 2010-04-02 atsakovas su ieškovu sudarė preliminarią buto, esančio ( - ), Kretingoje, pirkimo-pardavimo. Pagal šią sutartį atsakovas įsipareigojo iki 2010-06-15 sudaryti pagrindinę nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį, kurios pagrindu būtų parduodamas minėtas butas su dalimi žemės sklypo už 94000,00 Lt. Ieškovas pagal sutartį, įsipareigojo sumokėti 10000,00 Lt avansą, o kiti atsiskaitymai (likusios 84000,00 Lt) bus vykdomi pagal pagrindinėje sutartyje nurodytus terminus. Šalys sutarė, prieš ieškovui pervedant avansą, kad visa likusi 84000,00 Lt suma bus sumokėta per vienerius metus, taip pat, kad turi būti mokamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo likusios nesumokėtos sumos, jas pradedant mokėti praėjus vieneriems metams nuo turto pardavimo dienos, jei ieškovas laiku nesumokės. Suėjus terminui sudaryti pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį, ieškovas pareikalavo 3 metų termino sumokėti likusią 84000,00 Lt sumą, motyvuodamas piniginių lėšų trūkumu. Atsakovas su tokiu siūlymu sutiko. 2010-06-14 buvo sudaryta pagrindinė nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 1922. Forminant sandorį, notarui buvo pateikta preliminarioji sutartis. Notaras nurodė, kad sąlygą dėl apdailos darbų reiktų apibrėžti pinigine suma ir pasiūlė ieškovui sudaryti detalius skaičiavimus arba techninę ekspertizę, numatant už kokią sumą atsakovas įsipareigotų atlikti buto išorės apdailos darbus. Ieškovas atsisakė sudaryti detalius skaičiavimus ir/ar atlikti vertinimus, kiek galėtų kainuoti remonto-statybos darbai, todėl buvo atsisakyta preliminarios sutarties 8 punkte numatyto reikalavimo atlikti buto išorės darbus, o atsakovas atsisakė reikalavimo dėl 5 proc. metinių palūkanų, numatyto preliminarios sutarties 9 punkte. Apie tai, kad ieškovas atsisakė reikalavimo, numatyto preliminarios sutarties 8 punkte patvirtina, tai, jog tokia sąlyga iš preliminariosios sutarties nebuvo perkelta į pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį. Ieškovas pasirašydamas pagrindinę sutartį patvirtino faktą kad pretenzijų dėl buto, jo išorės apdailos atsakovui neturi. Nurodė, kad 2013-10-04 atsakovas su ieškovu sudarė buto, esančio ( - ), Kretingoje, su sklypo dalimi notarinė pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 6072. Jokių reikalavimų dėl buvusių fasado darbų ieškovas nekėlė, sutiko apmokėti visą savo skolą ir netesybas už anksčiau įsigytą butą pagal 2010-06-14 sutartį. Tačiau ieškovas skolų atsakovui nesumokėjo. Pažymėjo, kad preliminarioji sutartis galioja iki pagrindinės sutarties sudarymo momento. Kelti reikalavimus dėl preliminarioje sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, kai yra sudaryta pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis, kurioje tokie įsipareigojimai nėra numatyti, yra negalima. Sudarius pagrindinę sutartį, neliko atsakovo įsipareigojimo atlikti buto išorės apdailą. Ieškovo atlikti išorės darbai nebuvo suderinti nei su atsakovu, nei su kitais namo gyventojais. Nėra pateikti įrodymai, patvirtinantys apdailos darbų atlikimą, darbų kainos, sunaudotų medžiagų kiekį ir pan. Teismo prašo ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas (b.l. 58-62).

8Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė jame išdėstytais motyvais. Papildomai nurodė, kad atsakovo teiginys, jog ieškovas atsisakė reikalavimo atlikti apdailos darbus, kadangi atsakovas sutiko, kad skola būtų sumokėta ne per 1 metus, o per 3 metus, prieštarauja preliminariai sutarčiai, nes preliminarios sutarties 9 punkte buvo nurodyta, jog palūkanos bus mokamos praėjus 2 metams nuo nesumokėtos sumos. Jeigu šalys būtų tarusios, kad skola bus sumokėta per 1 metus, tokio 9 punkto nebūtų preliminarioje sutartyje. Nors ir buvo sudaryta pagrindinė sutartis, tai nereiškia, kad toks preliminarioje sutartyje nustatytas įsipareigojimas negalioja. Preliminarios sutarties 8 punktas buvo papildytas sudarant pagrindinę sutartį, t.y. šalys nustatė terminą iki kada bus atlikti apdailos darbai. Notaras atsisakė įtraukti į pagrindinę sutartį nuostatą dėl remonto, todėl kad nebuvo nurodyta remonto kaina. Tarp šalių buvo derybos tik dėl kainos išmokėjimo termino, t.y. terminas buvo sutartas iki 3 metų. Jokių nuolaidų dėl kainos nebuvo daroma. Pasibaigus preliminariai sutarčiai ir sudarius pagrindinę sutartį, atsakovas ketino atlikti apdailos darbus, jis buvo pasistatęs stelažus aplink namą, ką patvirtino kaimynai. Kitą butą atsakovas pardavė su išorine apdaila. Prašo ieškinį tenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

9Teismo posėdžio metu atsakovas su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepimą į ieškinį jame nurodytais motyvais. Nurodė, kad tarp šalių vyko derybos, kurių metu ieškovas atsisakė fasado darbų, o atsakovas atsisakė 5 proc. dydžio metinių palūkanų. Įrašas preliminarioje sutartyje dėl darbų termino įvyko derybų metu pas notarą dėl fasado darbų ir 5 proc. palūkanų, t.y. susitarimas dėl fasado drabų atlikimo iki 2010-11-01 buvo įrašytas 2010-06-14. 5 proc. metinių palūkanų atsakovas atsisakė, kai ieškovas atsisakė dėl fasado darbų. Tai buvo šalių žodinis susitarimas ir reikalavimas dėl minėtų palūkanų nebuvo perkeltas į pagrindinę sutartį. Ieškovo preliminarios sutarties egzemplioriuje buvo padarytas įrašas dėl darbų atlikimo iki 2010-11-01, bet po to šalys susitarė kitaip. Po pagrindinės sutarties sudarymo atsakovas buvo pastatęs stelažus ir minėjo, jog reikės atlikti apdailos darbus. Tai pasakė ir ieškovui. Apdailos darbus reikėjo atlikti tam, kad galima būtų priduoti namą inspekcijai. Atsakovo motinos buto išorės fasado darbai atlikti apie 2012 metus. Tuo laiku, kai pasirašinėjo preliminarią sutartį, atsakovo valia buvo atlikti fasado darbus, t.y. apšildyti fasadą ir uždėti tinką, bet tuo atveju, jeigu ieškovas pinigus sumoka per 1 metus, o ne per 3 metus. Preliminarios sutarties 9 punkte buvo numatyta sąlyga, kad palūkanas pradėti mokėti po 2 metų, tam, kad ieškovas nepamirštų mokėti skolos. Teismo prašo ieškinį atmesti.

10Ieškinys tenkintinas.

11Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2010-04-02 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta Preliminarioji pirkimo-pardavimo sutartis Nr. ( - ), pagal kurią šalys įsipareigojo iki 2010-06-15 pasirašyti pagrindinę buto, esančio adresu ( - ), Kretinga, pirkimo-pardavimo sutartį (b.l. 7-8). 2010-06-14 Šiaulių miesto 6-ajame notarų biure šalys sudarė Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo pagrindinę sutartį, pagal kurią ieškovas nuosavybės teise įsigijo iš atsakovo butą, esantį adresu ( - ), Kretingoje (b.l. 9-14). Šalys sudarydamos Preliminarią sutartį susitarė, kad pardavėjas (atsakovas) pabaigs statinio išorės apdailą iki 2010-11-01 iš kokybiškų medžiagų (b.l. 8), taip pat susitarė, kad pirkėjas (ieškovas) apmokės už įsigytą nekilnojamąjį turtą dalimis, sutarties 3.1 punkte nustatyta tvarka, paskutinę kainos dalį apmokant iki 2013-06-14 (b.l. 10). Ieškovo teigimu, atsakovas neįvykdė savo įsipareigojimų, todėl ieškovas fasado apdailos darbams atlikti pasitelkė trečiuosius asmenis. Buto fasado apdailos darbų atlikimas kainavo 3503,00 Lt, darbams atlikti reikalingos medžiagos – 3182,94 Lt, t.y. bendrai dėl buto fasado išorės drabų ieškovas patyrė 6685,94 Lt išlaidų (b.l. 2; Atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas, b.l. 26; PVM sąskaitos-faktūros, b.l. 27-35). Ieškinyje ieškovas nurodė, jog išlaidas vienašališkai išskaičiavo iš atsakovui už įsigytą nekilnojamąjį turtą mokėtinų sumų, todėl bendrai pagal Nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartį ieškovas sumokėjo atsakovui 6685,94 Lt mažesnę sumą. Ieškovo teigimu, jis bankiniais pavedimais pervedė atsakovui 87314,06 Lt pagal 2010-06-14 Nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartį, išskaičius 6685,94 Lt (sąskaitų išrašai, b.l. 15-17).

12Byloje kilo ginčas dėl 2010-06-14 Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties aiškinimo bei jos tinkamo įvykdymo.

13Civilinio kodekso (toliau - CK) 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarties laisvės principas, suteikiantis asmenimis, sudarantiems sutartis, teisę savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, taip pat sudaryti ir CK nenustatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams, sudaro pagrindą spręsti, kad Civilinio Kodekso normomis, atsižvelgiant į civilinėje teisėje vyraujantį dispozityvųjį metodą, nesiekiama detaliai sureguliuoti visų sutartinių teisinių santykių formų.

14Sutarties šalims nesutariant dėl sudarytos sutarties sąlygų turinio, tokios sąlygos aiškinamos pagal bendrąsias sutarčių aiškinimo taisykles, įtvirtintas CK 6.193 straipsnyje, vadovaujantis sąžiningumo bei sisteminio sutarties sąlygų aiškinimo principais. Aiškinant sutarties turinį prioritetas turi būti teikiamas tikrųjų sutarties šalių ketinimų (valios) nustatymui, nepakanka remtis pažodiniu jos tekstu (CK 6.193 straipsnio 1 dalis). Sutarties aiškinimui reikšmingos aplinkybės, susijusios su konkrečios sutarties šalių elgesiu sudarant ir vykdant sutartį, jų santykių praktika; kartu įstatymas įpareigoja įvertinti ir visuomenėje nusistovėjusią analogiškų sutartinių santykių praktiką: jeigu sutarties šalių turėtų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys; aiškinant sutartį reikia atsižvelgti ir į įprastines sąlygas, nors jos sutartyje ir nenurodytos, priimtiniausią pagal sutarties prigimtį sąvokų reikšmę, papročius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-08-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2004; 2004-08-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2004; 2013-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-120/2013; 2014-10-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2014).

15Byloje nagrinėjamu atveju svarbu tai, ar šalys ir po preliminarios sutarties pabaigos tarėsi dėl pardavėjo (byloje - atsakovo) įsipareigojimo atlikti namo dalies išorės darbus iki 2010-11-01. Atsakovas, neigdamas tokį susitarimą, aiškina, jog pasirašius pagrindinę buto pirkimo – pardavimo sutartį, pasibaigė jo įsipareigojimas dėl namo išorės apdailos atlikimo, kadangi pasibaigė visi preliminaria sutartimi prisiimti įsipareigojimai, o pirkimo – pardavimo sutartyje įsipareigojimų, susijusių su namo išorės apdaila, nebuvo numatyta. Tai, kad pas notarą pasirašant 2010-06-14 nekilnojamojo daikto pirkimo – pardavimo sutartį, buvo deramasi dėl namo išorės apdailos atsakovas neneigia, tačiau 2010-04-02 preliminarios sutarties papildomą įrašą, kuriame nurodyta, kad „pardavėjas įsipareigoja išorės apdailą pabaigti iki 2010-11-01 iš kokybiškų medžiagų“ nelaiko savo prievole. Nors atsakovo turimame 2010-04-02 preliminarios sutarties egzemplioriuje nėra analogiško įrašo, tačiau paties susitarimo prasme tai nėra reikšminga, kadangi, teismo vertinimu, įrašas galėjo būti padarytas tik tam sutarties egzemplioriuje, kuris liko pas reikalavimą turėjusį asmenį, t.y. ieškovą. Minėtas papildomas susitarimas, padarytas pagrindinės sutarties pasirašymo dieną, aiškinant jį pažodžiui, vertintinas kaip lengvai suprantamas ir atitinkantis tokių žodžių junginių bendrinę, visuomenėje nusistovėjusią reikšmę. Žodžių junginys „pardavėjas įsipareigoja išorės apdailą pabaigti iki 2010-11-01 iš kokybiškų medžiagų“ rodo šalių santykių tęstinumą, pasibaigus preliminariajai sutarčiai, kurioje buvo numatyta, kad pardavėjas įsipareigoja buto išorės apdailą atlikti savo lėšomis. Tokio papildomo susitarimo atsiradimas atitinka ir tikruosius sutarties šalių ketinimus ta prasme, jog ieškovas siekė įsigyti butą name, kurio išorinis fasadas sutvarkytas, o atsakovas namo išorės estetikos svarbą nuosekliai pripažino teismo posėdžio metu, ne kartą akcentuodamas, jog namo fasadas tvarkomas nenuosekliai, dažomas nevienoda spalva, kas menkina nekilnojamojo turto vertę. Taigi, įvertinus atsakovo nuomonę dėl išorinės namo apdailos būtinumo ir tai, kad jam nuosavybės teise tame pačiame name priklausė dar vienas butas, kurio išorės apdailą prieš jį parduodant atsakovas atliko, darytina išvada, jog atsakovui neįvykdžius preliminarioje sutartyje numatyto įsipareigojimo, buvo padarytas papildomas susitarimas ir susitarta dėl darbų termino pabaigos. Svarbus atsakovo elgesys ir po susitarimo pasirašymo, kai jis (to neneigė teismo posėdžio metu) buvo pastatęs pastolius, kurie reikalingi namo išorės apdailai atlikti, t.y. buvo ketinimas pradėti darbus. Įvertinus nurodytą, konstatuotina, kad pažodinis papildomo susitarimo tekstas atitinka tikruosius sutarties šalių ketinimus. Toks aiškinimo rezultatas nereiškia nesąžiningumo atsakovo atžvilgiu, nes įsipareigojimas buvo numatytas preliminarioje sutartyje ir buvo neįvykdytas. Akcentuotina ir tai, kad ieškovas po pagrindinės sutarties pasirašymo nuosekliai skatino atsakovą įvykdyti įsipareigojimą dėl namo išorės apdailos, siųsdamas jam pretenzijas Dėl netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir parduoto buto trūkumų (2011-03-24, 2011-06-30, 2011-10-20, 2011-12-30) (b.l.20-24). Teismas atmeta kaip nepagrįstus atsakovo argumentus, kad jis atsisakė 5 procentų metinių palūkanų, o ieškovas atsisakė reikalavimo dėl fasado darbų. Vertinant protingo žmogaus požiūriu, tokios derybos būtų nelygiavertės. Pirmiausia dėl to, kad 2010-06-14 Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties 3.4 punkte buvo susitarta dėl 0,05 procentų delspinigių nuo nesumokėtos kainos dalies, tokiu būdu skatinant skolininką įvykdyti prievolę, o antra - 5 procentai metinių palūkanų yra ženkliai mažesnė suma, skaičiuojant iki atsiskaitymo pabaigos 2013-06-14, nei galimos remonto išlaidos. Be to, reikalavimą priteisti 5 procentus metinių palūkanų kreditorius gali reikšti ir neesant susitarimo ir toks reikalavimas tenkinamas visais atvejais, kai jis yra pareikštas. Taigi, ieškovas neturėjo materialinio suinteresuotumo atsisakyti namo išorės apdailos darbų atlikimo, o duomenų apie kitokių interesų buvimą nenustatyta.

16Atlygintinumas yra vienas pirkimo–pardavimo sutartį kvalifikuojančių požymių, o perkant–parduodant nekilnojamąjį turtą kaina yra esminė sutarties sąlyga (CK 6.305 straipsnio 1 dalis, 6.397 straipsnio 1 dalis). Šiuo atveju ieškovas dalinai neįvykdė 2010-06-14 Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties 3 dalyje nustatyto susitarimo dėl kainos ir mokėjimo tvarkos, todėl atsakovas turi teisę reikalauti, kad ieškovas šią savo pareigą įvykdytų (CK 6.1 straipsnis), tačiau šioje byloje priešpriešinio reikalavimo dėl skolos, kuri iš esmės atitinka ieškinio atsakovo sumokėtą už remontą sumą, priteisimo atsakovas nereiškia. Ieškovas, savo sąskaita atlikęs namo išorės remonto darbus ir dėl to turėjęs 6685,94 Lt išlaidų, pagrįstų į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais (b.l.26-35), turi priešpriešinį reikalavimą atsakovui.

17Įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes jam pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai. Tam, kad prievolė pasibaigtų įskaitymu, užtenka vienos prievolės šalies valios. Įskaitymo teisinės pasekmės (prievolės pasibaigimas) atsiranda nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tačiau būtina apie tokio veiksmo atlikimą pranešti kitai šaliai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas prievolių pasibaigimo įskaitymu teisinio reglamentavimo taikymo (aiškinimo) praktiką, yra nurodęs, kad įskaitymui, kaip prievolės pabaigos pagrindui, taikyti įstatymų leidėjas nustato tam tikras sąlygas. Iš CK 6.130 straipsnyje įtvirtintų nuostatų matyti, jog tam, kad būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-12-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006; 2010-12-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 522/2010; 2011-06-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2011; 2013-12-04 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-625/2013).

18Šiuo atveju ieškovas , atlikęs fasado remonto darbus, atliko vienašalį įskaitymą ir 2012-04-24 raštu pranešė apie vienašalio įskaitymo atlikimą (b.l. 25). Minėtame rašte nurodyta, kad pardavėjas preliminariąja nekilnojamojo daikto pirkimo – pardavimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų neįvykdė, t.y. neužbaigė buto išorės apdailos dabų, todėl pirkėjas pasitelkė trečiuosius asmenis ir užbaigė darbus, o darbų atlikimas kainavo 6685.94 Lt. Šios sumos pakanka skolai pagal nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutarčiai padengti. Taigi, ieškovas valią atlikti įskaitymą išreiškė raštu, įskaitymo tekstas aiškus, suprantamas ir nedviprasmiškas, jame nurodyta ir kita aktuali šalims informacija, t.y. Sutarties nuostatos bei nuorodos į mokėtinas sumas. Įskaitymas buvo atliktas laiku, t.y. reikalavimas nebuvo ginčijamas teisme (CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Šalys turėjo viena kitai abipusių teisių ir pareigų, kurių galiojantys reikalavimai buvo vienarūšiai, t.y. išreikšti pinigais, jos buvo viena kitai kartu kreditorius ir skolininkas (ieškovas nebuvo pilnai atsiskaitęs pagal 2010-06-14 Šiaulių miesto 6-ajame notarų biure patvirtintą Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį, o ieškovas atliko namo fasado darbus savo sąskaita), kas patvirtina, kad ieškovas įrodė, jog įskaitymas atliktas laikantis įstatymo sąlygų.

19Nurodytų įrodymų ir argumentų visuma leidžia konstatuoti, kad įskaitymas įvyko ir jis buvo pagrįstas, todėl yra teisinis pagrindas pripažinti ieškovą pilnai atsiskaičius pagal 2010-06-14 Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį. Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ieškinys tenkinamas.

20CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų. Ieškovas pateikė įrodymus, patvirtinančius 144,00 Lt žyminio mokesčio išlaidų ir 1500,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti turėjimą (b.l.110-112).

21Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio numatyta, kad nustatant priteistino užmokesčio dydį atsižvelgiama į bylos sudėtingumą, specialių žinių reikalingumą, būtinybę išvykti į kitą vietovę, nei registruota advokato darbo vieta, pinigų sumų dydį, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, teisinių klausimų naujumą. Įvertinus parengtų procesinių dokumentų kiekį (ieškinys, prašymas dėl procesinių dokumentų įteikimo viešo paskelbimo būdu), teismo posėdžio skaičių ( 2 teismo posėdžiai), pačios bylos apimtį (I tomas), į tai, kad advokato kontora yra tame pačiame mieste, kur nagrinėjama byla, byla neišsiskyrė nei specifiškumu, nei teisinių klausimų naujumu, nei reikalingomis specialiomis žiniomis, ieškovą atstovavo advokato padėjėja, bylinėjimosi išlaidos mažintinos. Teismas, vadovaujantis realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, išlaidas atsakovo advokato pagalbai apmokėti mažina iki 1000,00 Lt.

22Kadangi iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (6,66 Lt), yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 nustatyta minimali 10,00 Lt suma, todėl nepriteisiamos.

23Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 279 str., teismas

Nutarė

24ieškinį tenkinti.

25Pripažinti, kad ieškovas G. E., a.k. ( - ) pilnai atsiskaitė su atsakovu M. Š., a.k. ( - ) pagal 2010-06-14 šalys sudarė Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį, patvirtintą Šiaulių miesto 6-ajame notarų biure, registro Nr.1922.

26Priteisti ieškovui G. E., a.k. ( - ) iš atsakovo M. Š., a.k. ( - ) 1114,00 Lt (tūkstantis šimtas keturiolika Lt) bylinėjimosi išlaidų.

27Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,... 2. sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo G. E. atstovei advokato padėjėjai Redai Čiulkinienei,... 4. atsakovui M. Š.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. E.... 6. teisme priimtas ieškovo G. E. ieškinys atsakovui M. Š. dėl atsiskaitymo... 7. Teisme gautas atsakovo atsiliepimas į ieškinį. Su ieškiniu nesutinka.... 8. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė jame išdėstytais... 9. Teismo posėdžio metu atsakovas su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepimą... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2010-04-02 tarp... 12. Byloje kilo ginčas dėl 2010-06-14 Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo... 13. Civilinio kodekso (toliau - CK) 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarties... 14. Sutarties šalims nesutariant dėl sudarytos sutarties sąlygų turinio, tokios... 15. Byloje nagrinėjamu atveju svarbu tai, ar šalys ir po preliminarios sutarties... 16. Atlygintinumas yra vienas pirkimo–pardavimo sutartį kvalifikuojančių... 17. Įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes jam pakanka vienos prievolės šalies... 18. Šiuo atveju ieškovas , atlikęs fasado remonto darbus, atliko vienašalį... 19. Nurodytų įrodymų ir argumentų visuma leidžia konstatuoti, kad įskaitymas... 20. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 21. Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos... 22. Kadangi iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių... 23. Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 279 str., teismas... 24. ieškinį tenkinti.... 25. Pripažinti, kad ieškovas G. E., a.k. ( - ) pilnai atsiskaitė su atsakovu M.... 26. Priteisti ieškovui G. E., a.k. ( - ) iš atsakovo M. Š., a.k. ( - ) 1114,00... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...