Byla eAS-684-525/2019
Dėl išvados panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Ramūno Gadliausko ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų S. J. M. ir A. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. rugsėjo 17 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų S. J. M. ir A. M. skundą atsakovei Aplinkos apsaugos agentūrai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Ekobazė“, bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Super Montes“ dėl išvados panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjai S. J. M. ir A. M. (toliau – ir pareiškėjai) kreipėsi į teismą su skundu, kuriame prašė panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra, atsakovas) 2017 m. gruodžio 29 d. atrankos išvadą dėl UAB „Ekobazė“ planuojamos ūkinės veiklos – nepavojingų atliekų paruošimo pakartotiniam naudojimui, naudojimui ir jų perdirbimui poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Atrankos išvada).

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. birželio 14 d. sprendimu pareiškėjų skundą patenkino iš dalies – panaikino Atrankos išvadą bei įpareigojo Agentūrą pateiktą informaciją svarstyti iš naujo ir priimti teisės aktų reikalavimus atitinkančią galutinę atrankos išvadą, atsižvelgus į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento pateiktas pastabas.

7Pareiškėjai 2019 m. birželio 4 d. pateikė prašymą priteisti iš atsakovės 3 330 Eur patirtų teismo išlaidų. Šį prašymą patikslino 2019 m. liepos 25 d., prašydami priteisti iš atsakovo 3 230 Eur teismo išlaidų (30 Eur žyminį mokestį ir 3 200 Eur už teisines paslaugas).

8Agentūra atsiliepime prašė pareiškėjų prašymo netenkinti arba priteistiną sumą sumažinti.

9Atsakovas pažymėjo, kad Agentūros veiksmuose nebuvo jokių neteisėtų veiksmų ar aplaidaus neveikimo, o šioje byloje teismo išlaidos susidarė dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro aplaidžių veiksmų ir (ar) neveikimo, nepateikiant Agentūrai jokių pastabų ir (ar) žinių dėl poveikio aplinkai vertinimo atrankos etape. Taip pat, atsakovo teigimu, priteistinos išlaidos turėtų būti mažintinos proporcingai (pusiau), nes pareiškėjų skundas buvo patenkintas iš dalies.

10II.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. rugsėjo 17 d. nutartimi pareiškėjo prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas tenkino iš dalies. Priteisė pareiškėjams iš atsakovo Aplinkos apsaugos agentūros 1 830 Eur teismo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant Vilniaus apygardos administraciniame teisme.

12Spręsdamas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą, teismas nustatė, jog pareiškėjams už skundo parengimą ir pateikimą teismui, prašymo atnaujinti bylos nagrinėjimą parengimą ir pateikimą, pasirengimą 2 teismo posėdžiams ir atstovavimą juose, maksimaliai gali būti priteista 3 273,92 Eur (2 127 Eur + 388,12 + 92,67 Eur + 278,01 Eur + 97,03 Eur + 291,09 Eur). Pareiškėjų prašoma priteisti suma (3 230 Eur) neviršija rekomenduotinų dydžių. Administracinėje byloje pareiškėjų reikalavimai buvo patenkinti visiškai, todėl nėra pagrindo spręsti dėl patirtų išlaidų mažinimo, atsižvelgiant į proporcingai patenkintų reikalavimų skaičių.

13Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad byla didelės apimties (daugiau nei 900 lapų), advokatas V. G. pareiškėjams atstovavo civilinėse bylose Nr. 2-342-587/2016 ir Nr. 2A-4-413/2019, kuriose buvo nagrinėjamas ginčas, susijęs su šioje administracinėje byloje minima teritorija ir joje vykdoma veikla, todėl advokatui teisiniai santykiai nebuvo nauji, taip pat įvertinus advokato darbo ir laiko sąnaudas bei kitas aplinkybes, t. y. būtinybę užtikrinti teisę į profesionalią teisminę gynybą, o ne ją apriboti, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, priėjo prie išvados, kad pareiškėjams 1 830 Eur suma už skundo teismui parengimą ir pateikimą, prašymo atnaujinti bylos nagrinėjimą parengimą ir pateikimą teismui, pasirengimą 2 teismo posėdžiams ir atstovavimą juose, pridėjus žyminio mokesčio sumą, yra pakankama.

14III.

15Pareiškėjai S. J. M. ir A. M. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. rugsėjo 17 d. nutartį pakeisti iš dalies – pareiškėjams iš atsakovo Aplinkos apsaugos agentūros priteistas 1 830 Eur teismo išlaidas, patirtas bylą nagrinėjant Vilniaus apygardos administraciniame teisme, padidinti iki 3 030 Eur.

16Pareiškėjai nurodo, kad neprieštarauja teismo motyvams, kuriais prašymas atlyginti užmokestį už advokato kelionės laiką į 2018 m. spalio 9 d. ir 2019 m. birželio 3 d. teismo posėdžius bei iš jų netenkinamas. Tačiau pažymėjo, kad teismas nutartyje detaliai išanalizavęs norminius aktus, reglamentuojančius advokato teisinės pagalbos įkainių, kurie gali būti priteisti iš priešingos šalies dydžius ir pagrįstai konstatavęs, kad šioje byloje iš atsakovo pareiškėjų naudai maksimaliai galėtų būti priteista 3 273,92 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų. Tuo tarpu pareiškėjų turėtos advokato teisinės pagalbos išlaidos be nurodytų 200 Eur išlaidų, kurios negali būti priskirtos kelionės išlaidomis ir priteistos iš atsakovo, iš viso sudaro 3 000 Eur, t. y. 273,92 Eur mažiau, negu teismas nurodė, kad galima būtų maksimaliai priteisti iš atsakovo šioje byloje. Tačiau teismas, priteisdamas iš atsakovo pareiškėjams 1 800 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų, nepagrįstai nepriteisė likusios 1 200 Eur dalies advokato teisinės pagalbos išlaidų.

17Pareiškėjas pažymi, kad teismas, patirtas atstovavimo išlaidas sumažino atsižvelgdamas į tai, kad tas pats advokatas pareiškėjams atstovavo civilinėse bylose Nr. 2-342-587/2016 ir Nr. 2A-4-413/2019, kuriose buvo nagrinėjamas ginčas, susijęs su šioje administracinėje byloje minima teritorija ir joje vykdoma veikla, todėl advokatui teisiniai santykiai nebuvo nauji; įvertinus advokato darbo ir laiko sąnaudas bei kitas aplinkybes, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, pareiškėjams 1 800 Eur suma yra pakankama. Tačiau nurodyti teismo motyvai negalėjo būti pagrindu mažinti pareiškėjams iš atsakovo priteistinų advokato teisinės pagalbos išlaidų. Tas pats advokatas atstovavo tuos pačius klientus (pareiškėjus) civilinėje byloje pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose su kitu asmeniu, t. y. ne UAB „Ekobazė“, kuriai buvo išduota šioje administracinėje byloje panaikinta atrankos išvada ir ne dėl tos pačios atliekų tvarkymo veiklos, kurią toje pačioje teritorijoje vykdė kitas subjektas UAB „Super Montes“, su kuriuo vyko bylinėjimas civilinėje byloje. Tuo tarpu tik pareiškėjų buvimas atliekų tvarkymo teritorijos kaimynystėje sąlygojo šį ginčą administracinėje byloje, kurioje dalyvavo visai kitas subjektas UAB „Ekobazė“. Todėl advokatas šiai administracinei bylai turėjo savarankiškai ruoštis ir rengti procesinius dokumentus, o tokie teismo motyvai, kad turėtos advokato išlaidos pareiškėjams iš dalies gali būti neatlyginamos, nes šie teisiniai santykiai advokatui nebuvo nauji, prilygtų teismo išvadoms, kad advokatų, kurie specializuojasi tam tikrose srityse, išlaidos turėtų būti mažiau atlyginamos, nei tų advokatų, kuriems tam tikra sritis yra nauja.

18Pareiškėjas taip pat pažymėjo, jog teismo išvada, kad dalies advokato išlaidų atlyginimas pareiškėjams turėtų būti pakankamas, niekaip nesuderinamas su teisios šalies turėtų pagrįstų išlaidų atlygintinumo neteisios šalies sąskaita principu. Tuo tarpu tarp šių motyvų įterptos bendrosios nuostatos dėl advokato darbo ir laiko sąnaudų bei kitų aplinkybių, teisingumo ir protingumo kriterijų niekaip nesusiję su priteistinų išlaidų mažinimo galimybe, nes šios nuostatos teismo prieš tai jau buvo įvertintos pagrįstai ir motyvuotai paskaičiavus maksimaliai šioje byloje priteistiną 3 273,92 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų sumą.

19Agentūra atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti nepakeistą pirmos instancijos teismo sprendimą.

20Atsakovas nurodo, kad nors pirmosios instancijos teismas, neįvertino aplinkybės, kad skundas buvo tenkintas iš dalies, tačiau bylinėjimosi išlaidų dydis buvo sumažintas pagrįstai.

21Atsakovas pažymi, kad priimant sprendimą dėl išlaidų atlyginimo, teismas turi įvertinti dėl kokių priežasčių susidaro bylinėjimosi išlaidos. Atkreipia dėmesį, kad ginčas kilo atsakovui neatlikus jokių neteisėtų ir (ar) aplaidžių veiksmų (neveikimo), t. y. atsakovas priimdamas atrankos išvadą elgėsi sąžiningai, apdairiai, rūpestingai ir teisėtai. Atliko visas, jam pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo ir šį įstatymą lydinčių teisės aktų reikalavimus priskirtas privalomas procedūras. Derinant atrankos išvadą su poveikio aplinkai vertinimo subjektais ir suinteresuotais asmenimis, tiek iš institucijų (poveikio aplinkai vertinimo subjektų), tiek iš visuomenės (visuomenė, kuriai veikla nurodyta atrankos išvadoje gali daryti poveikį, įskaitant ir pareiškėjus) nebuvo gauta jokių pastabų ir (ar) pasiūlymų susijusių su aplinkos vertinimu. Atkreiptinas apeliacinės instancijos teismo dėmesys, kad Agentūra poveikio aplinkai vertinimo etape ir negalėjo įvertinti tų aplinkybių kurios jai tapo žinomos praėjus 7 mėnesiams po Agentūros sprendimo priėmimo. Nagrinėjamu atveju atsakovas daro prielaidą, kad valstybinė institucija, t. y. Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos veikė aplaidžiai ir (ar) visai neatliko savo pareigos, dėl kurios veiksmų atsakovui neturėtų kilti atsakomybė priteisiant iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas arba teismo sprendimu jos turi būti maksimaliai sumažinamos kas ir buvo padaryta pirmosios instancijos teismo.

22Atsakovo nuomone, pirmosios instancijos teismas, teisingai nustatė, kad pareiškėjų atstovui visos bylos aplinkybės jau buvo aiškios, naujų aplinkybių nepaaiškėjo. Pareiškėjų atstovas juos atstovavo ir civilinėse bylose Nr. 2-342-587/2016 ir Nr. 2A-4-413/2019 bendros kompetencijos teismuose, todėl visas aplinkybes, kuriomis rėmėsi šioje byloje jau žinojo. Pažymėtina ir tai, kad už dalyvavimą ir aplinkybių sužinojimą kitoje byloje pareiškėjų atstovas jau buvo gavęs atlygį, todėl atsakovo nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sumažino bylinėjimosi išlaidas.

23Teisėjų kolegija

konstatuoja:

24IV.

25Nagrinėjamos administracinės bylos pagal pareiškėjų S. J. M. ir A. M. atskirąjį skundą dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. rugsėjo 17 d. nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas sumažino pareiškėjams priteisiamas atstovavimo išlaidas, patirtas nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, pagrįstumas ir teisėtumas.

26Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi vietoj prašomų atlyginti 3 230 Eur teismo išlaidų, pareiškėjams iš atsakovo Aplinkos apsaugos agentūros priteisė 1 830 Eur teismo išlaidų, konstatavęs, kad advokatas V. G. pareiškėjams atstovavo civilinėse bylose Nr. 2-342-587/2016 ir Nr. 2A-4-413/2019, kuriose buvo nagrinėjamas ginčas, susijęs su šioje administracinėje byloje minima teritorija ir joje vykdoma veikla, todėl advokatui teisiniai santykiai nebuvo nauji, taip pat įvertinęs advokato darbo ir laiko sąnaudas bei kitas aplinkybes.

27Pareiškėjai atskirajame skunde nesutinka su teismo motyvais sumažinti prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas 1 200 Eur (pareiškėjai neginčija teismo sprendimo nepriteisti 200 Eur, advokato kelionės išlaidoms atlyginti) ir teigia, kad jiems turi būti atlygintinos visos patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti, nes jos atitinka Rekomendacijų nustatytus dydžius, yra protingos, pagrįstos ir proporcingos išnagrinėtos bylos apimčiai ir sudėtingumui, o tai, kad tas pats advokatas atstovavo juos civilinėse bylose bendros kompetencijos teisme, nesuteikia pagrindo mažinti prašomas atlyginti patirtas atstovavimo išlaidas.

28Pagal ABTĮ 40 straipsnio 1 dalį, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą. Teisėjų kolegija, nagrinėdama pareiškėjų argumentus dėl pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumo ir teisėtumo, pirmiausia pažymi, kad nėra ginčo, jog pareiškėjai turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (ABTĮ 40 str. 1 d.), kadangi pareiškėjų skundas įsiteisėjusiu pirmosios instancijos teismo sprendimu iš esmės buvo patenkintas visiškai.

29ABTĮ 39 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad prie bylos nagrinėjimo išlaidų priskiriamos išlaidos advokato ar advokato padėjėjo teisinėms paslaugoms apmokėti (išlaidos už advokato ar advokato padėjėjo konsultacijas, pagalbą rengiant bei paduodant procesinius dokumentus ir dalyvaujant nagrinėjant bylą teisme).

30Teisėjų kolegija atsižvelgusi į skundo turinį, kilusio ginčo pobūdį, į tai, kad pirmosios instancijos teisme nagrinėtas ginčas nebuvo sudėtingas tiek faktiniu, tiek teisiniu požiūriu, todėl nereikalavo didelių pareiškėjo atstovo (advokato) darbo laiko ir materialinių sąnaudų, į kitus Rekomendacijų 2 punkte nustatytus priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydžio nustatymo kriterijus, vadovaudamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl patirtų išlaidų būtinumo, atsižvelgė į nagrinėjamu atveju svarbių aplinkybių visumą (į tai, kad advokatas V. G. pareiškėjams atstovavo civilinėse bylose Nr. 2-342-587/2016 ir Nr. 2A-4-413/2019, kuriose buvo nagrinėjamas ginčas, susijęs su šioje administracinėje byloje minima teritorija ir joje vykdoma veikla, todėl advokatui teisiniai santykiai nebuvo nauji, taip pat įvertinus advokato darbo ir laiko sąnaudas bei kitas aplinkybes, į pareiškėjams suteiktų teisinių paslaugų pobūdį ir kompleksiškumą, į Rekomendacijose nustatytus maksimalius rekomenduojamus užmokesčio dydžius) ir išsamiai pasisakė dėl jų vertinimo. Konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, tinkamai taikė Rekomendacijų nuostatas, nenukrypo nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotos praktikos, todėl pagrįstai sumažino pareiškėjų prašomų priteisti atstovavimo išlaidų dydį. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis ir jų papildomai nekartoja.

31Apibendrindama tai, kas buvo išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino bylos faktines aplinkybes, tinkamai aiškino ir taikė teisės normas, tenkinti pareiškėjų atskirąjį skundą jame nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl pareiškėjų atskirasis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.

32Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

33Pareiškėjų S. J. M. ir A. M. atskirąjį skundą atmesti.

34Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. rugsėjo 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

35Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų S. J. M.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjai S. J. M. ir A. M. (toliau – ir pareiškėjai) kreipėsi į... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. birželio 14 d. sprendimu... 7. Pareiškėjai 2019 m. birželio 4 d. pateikė prašymą priteisti iš... 8. Agentūra atsiliepime prašė pareiškėjų prašymo netenkinti arba... 9. Atsakovas pažymėjo, kad Agentūros veiksmuose nebuvo jokių neteisėtų... 10. II.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. rugsėjo 17 d. nutartimi... 12. Spręsdamas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą, teismas nustatė, jog... 13. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad byla didelės apimties (daugiau nei 900... 14. III.... 15. Pareiškėjai S. J. M. ir A. M. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos... 16. Pareiškėjai nurodo, kad neprieštarauja teismo motyvams, kuriais prašymas... 17. Pareiškėjas pažymi, kad teismas, patirtas atstovavimo išlaidas sumažino... 18. Pareiškėjas taip pat pažymėjo, jog teismo išvada, kad dalies advokato... 19. Agentūra atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti... 20. Atsakovas nurodo, kad nors pirmosios instancijos teismas, neįvertino... 21. Atsakovas pažymi, kad priimant sprendimą dėl išlaidų atlyginimo, teismas... 22. Atsakovo nuomone, pirmosios instancijos teismas, teisingai nustatė, kad... 23. Teisėjų kolegija... 24. IV.... 25. Nagrinėjamos administracinės bylos pagal pareiškėjų S. J. M. ir A. M.... 26. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi vietoj prašomų atlyginti... 27. Pareiškėjai atskirajame skunde nesutinka su teismo motyvais sumažinti... 28. Pagal ABTĮ 40 straipsnio 1 dalį, proceso šalis, kurios naudai priimtas... 29. ABTĮ 39 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad prie bylos nagrinėjimo... 30. Teisėjų kolegija atsižvelgusi į skundo turinį, kilusio ginčo pobūdį, į... 31. Apibendrindama tai, kas buvo išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 32. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 33. Pareiškėjų S. J. M. ir A. M. atskirąjį skundą atmesti.... 34. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. rugsėjo 17 d. nutartį... 35. Nutartis neskundžiama....