Byla 2A-4-413/2019

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintauto Koriagino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Virginijos Lozoraitytės ir Albinos Rimdeikaitės,

2sekretoriaujant Mantui Cemnolonskiui,

3dalyvaujant ieškovų atstovui advokatui Vyteniui Gubavičiui,

4atsakovų UAB „Super Monmtes“ atstovui advokatui Linui Meškiui, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos atstovei V. G.,

5teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų S. J. M. ir A. M. bei atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Super Montes“ apeliacinius skundus dėl Kauno apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-342-587/2016 pagal ieškovų S. J. M. ir A. M. patikslintą ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Super Montes“, Aplinkos apsaugos departamentui prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, tretiesiems asmenims Aplinkos apsaugos agentūrai bei uždarajai akcinei bendrovei „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ dėl leidimo panaikinimo, įpareigojimo nutraukti ūkinę veiklą ir sutvarkyti atliekas.

6Teisėjų kolegija

Nustatė

7I. Ginčo esmė

81.

9Ieškovai patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydami:

101.1.

11panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir KRAAD) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo (toliau – ir TIPK leidimas) Nr. 5/25 dalį, kuria atsakovei UAB „Super Montes“ leista surinkti, vežti iš gyventojų ir įmonių, laikyti, rūšiuoti ir perdirbti mišrias komunalines, buitines, bioskaidžias, didžiąsias ir kitas atliekas;

121.2.

13įpareigoti atsakovę UAB „Super Montes“ nedelsiant nutraukti mišrių komunalinių, buitinių, bioskaidžių, didžiųjų ir kitų atliekų surinkimo, vežimo iš gyventojų ir įmonių, laikymo, rūšiavimo, perdirbimo ir bet kokią su tuo susijusią ūkinę veiklą ( - ), taip pat ūkinę veiklą su antrinėmis žaliavomis toje ( - ), kuri nepatenka į specialiajame plane, patvirtintame Kauno r. savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. TS-391, numatytą komercinę (komunalinę) teritoriją antrinių žaliavų surinkimui ar pažeidžia šiame specialiajame plane nurodytą 100 metrų sanitarinę apsaugos zoną antrinių žaliavų surinkimui;

141.3.

15įpareigoti atsakovę UAB „Super Montes“ savo lėšomis sutvarkyti žemės sklypuose unikalus Nr. ( - ); unikalus Nr. ( - ), ( - ); unikalus Nr. ( - ); unikalus Nr. ( - ), ( - ); unikalus Nr. ( - ), ( - ); unikalus Nr. ( - ); unikalus Nr. ( - ), ( - ); unikalus Nr. ( - ), ( - ); unikalus Nr. ( - ), ( - ), esančiuose ( - ), kaupiamas atliekas, jas išvežant iš šių žemės sklypų ir išvalant šių žemės sklypų užimamą teritoriją.

162.

17Ieškovai ieškinį grindė tuo, kad atsakovė UAB „Super Montes“, kaip žemės naudotojas vykdo ūkinę veiklą ne pagal žemės sklypo naudojimo būdą, kurio nepakeitus Kauno RAAD negalėjo išduoti TIPK leidimo ar jo koreguoti. Išduodant atsakovei UAB „Super Montes“ ginčijamą leidimą, buvo pažeisti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl taršos integruotos prevencijos kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių 8.1-8.10 punktuose numatyti bendrieji reikalavimai dėl leidimo išdavimo. Apie tai, kad ginčijamas leidimas vėliau buvo koreguojamas, ieškovai nebuvo informuoti ir su jais nustatyta tvarka tai nebuvo suderinta, taisyklių nustatyta tvarka apie tai nebuvo informuota ir visuomenė. Atsakovė UAB „Super Montes“ vykdydama veiklą nesilaiko ir nevykdo Kauno RAAD numatytų įsipareigojimų, dėl ko yra teršiami naudojami žemės sklypai ir ieškovų žemės sklypas, tuo pažeidžiant kaimyninio žemės sklypo savininkų (ieškovų) teises. Atsakovė buvo įsipareigojusi įrengti paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas, taip pat buvo įpareigota iki 2009 m. gruodžio 31 d. užtikrinti lietaus ir buities nuotekų išvalymą, tačiau šių įpareigojimų ir įsipareigojimų neįgyvendino. 2010 m. vasario 8 d. TIPK leidimo korekcijoje buvo numatytas įpareigojimas atsakovei UAB „Super Montes“ iki 2010 m. liepos 1 d. nustatyti sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ribas ir informuoti apie tai Kauno RAAD, tačiau atsakovė UAB „Super Montes“ nepateikė Kauno Visuomenės sveikatos centrui prašymo sumažinti normatyvinę sanitarinę apsaugos zoną. Atsakovės vykdoma veikla pažeidžia šiuo metu nustatytas SAZ ribas (vykdoma nesilaikant SAZ ribų), o taip pat SAZ ribos nėra nustatytos atsakovės UAB „Super Montes“ vykdomai ūkinei veiklai dėl mišrių komunalinių, buitinių, bioskaidžių, didžiųjų ir kitų atliekų surinkimo, vežimo iš gyventojų ir įmonių, laikymo, rūšiavimo ir perdirbimo.

183.

19Atsakovė UAB „Super Montes“ su patikslintu ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad ūkinę veiklą vykdo teisėtai jau 12 metų. 2003 m. atsakovė parengė techninio projekto „Aplinkos apsauga“ dalį „Karvidės rekonstrukcija: perplanavimas į antrinių žaliavų rūšiavimo cechą“, taip pat pateikė paraišką Gamtos išteklių naudojimo leidimui (toliau – ir GIN leidimas) gauti, kuri 2003 m. balandžio 8 d. buvo suderinta su Kauno rajono savivaldybe. Kauno RAAD, kaip aplinkos apsaugos priežiūrą vykdanti įstaiga, išdavė atsakovei UAB „Super Montes“ visus reikiamus leidimus, atliko visas būtinas leidimų korekcijas, nei vienas leidimas nebuvo panaikintas, veikla nebuvo sustabdyta ar apribota. Atsakovės UAB „Super Montes“ veikla buvo suderinta su Kauno visuomenės sveikatos centru ir Kauno rajono savivaldybe. TIPK leidimas buvo išduotas nepažeidžiant LR aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 701 patvirtinto Statybos techninio reglamento, kadangi 2005 m. gegužės 11 d. atsakovė UAB „Super Montes“ gavo atrankos išvadą dėl privalomo poveikio aplinkai vertinimo Nr. 1276/55, kurioje buvo nurodyta, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, o UAB „Super Montes“ privalo paruošti Techninio projekto dalį „Aplinkos apsauga“. Atsakovė UAB „Super Montes“, vykdydama ir plėsdama savo veiklą, parengė šias techninio projekto aplinkos apsaugos dalis: 1) „Karvidės rekonstrukcija: perplanavimas į antrinių žaliavų rūšiavimo cechą“ (2003 m.); 2) „Stiklo atliekų rūšiavimo cechas“ (2005 m.); 3) „UAB „Super Montes“ atliekų rūšiavimo cechas (rūšiuojamų atliekų kiekio didinimas)“ (2009 m.). UAB „Super Montes“ parengė ir su Kauno RAAD suderino atitinkamas techninio projekto dalis „Aplinkos apsauga“, to pasėkoje Kauno RAAD teisėtai išdavė visus UAB „Super Montes“ ūkinei veiklai vykdyti reikalingus leidimus, tarp jų ir ieškovų ginčijamą TIPK leidimą Nr. 5/25. Prieš išduodant atsakovei UAB „Super Montes“ leidimus bei ginčijamą TIPK leidimą Nr. 5/25, buvo parengtos ir su Kauno RAAD suderintos techninio projekto dalys „Aplinkos apsauga“. UAB „Super Montes“ neturėjo pareigos informuoti ieškovų ir visuomenės dėl leidimo koregavimo. Atsakovės nuomone, TIPK leidimo panaikinimas ir atsakovės įpareigojimas nutraukti ūkinę veiklą būtų neproporcinga priemonė, galinti sąlygoti didelius atsakovės ir valstybės nuostolius.

204.

21Atsakovas Aplinkos apsaugos departamentas (buvęs Kauno aplinkos apsaugos departamentas) su patikslintu ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškinyje minimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl Aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 „TIPK leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau - Taisyklės) bei ieškovų paminėti taisyklių 8.1-8.10; 39.1 ir kiti punktai negalioja jau nuo 2013 m. liepos 19 d. Taip pat yra pakeistos ir negalioja Atliekų tvarkymo taisyklės bei ieškinyje paminėti jų punktai. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, siekdama aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės funkcijas atskirti nuo leidimų išdavimo funkcijų, nuo 2014 m. liepos 1 d. Aplinkos apsaugos agentūrai, esančiai ( - ), perdavė eilę regionų aplinkos apsaugos departamentų vykdomų iki to laiko ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo funkcijų, tame tarpe TIPK leidimų išdavimą, pakeitimą, galiojimo panaikinimą, taršos leidimų išdavimą. Departamentas šių funkcijų nuo 2014 m. liepos 1 d. nevykdo.

22II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

235.

24Kauno apylinkės teismas 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimu patikslintą ieškinį atmetė – priteisė atsakovei UAB „Super Montes“ iš ieškovų S. J. M. ir A. M. iš kiekvieno po 3 627,22 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir po 20,13 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

256.

26Teismas nustatė, kad atsakovė UAB „Super Montes“ ūkinę veiklą pradėjo vykdyti 2003 m. balandžio 15 d. Kauno RAAD atsakovei išdavus Gamtos išteklių naudojimo (toliau ir GIN) leidimą Nr. 5/25-03, kuriame buvo numatyta tokia ūkinė veikla: popieriaus, kartono, politileno bei plastiko atliekų surinkimas ir rūšiavimas. Vėliau šis leidimas buvo koreguojamas 2003 m. spalio 21 d., 2005 m. lapkričio 25 d. ir 2007 m. liepos 2 d. Tolimesnei plečiamai veiklai vykdyti Kauno RAAD išdavė atsakovei UAB „Super Montes“ 2007 m. gruodžio 21 d. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. 5/25 (toliau ir TIPK), kuris vėliau taip pat buvo koreguojamas.

277.

282007 m. gruodžio 21 d. TIPK leidimas išduotas vadovaujantis tuo metu galiojusiomis 2002 m. vasario 27 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu Nr. 80 patvirtintomis „Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklėmis“ (su vėlesniais pakeitimais). Pagal 2013 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos naujos „Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės“ (toliau - Taisyklės) 2.32 punkto nuostatas, iki 2015 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai įsakymo 2.3 papunktyje nurodytu atveju negavus TIPK leidimo pagal Taisyklių reikalavimus, TIPK leidimas, išduotas pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedą, ir taršos leidimas, išduotas pagal Taršos leidimų taisykles (jei toks buvo išduotas) laikomas negaliojančiu. Ši teisės norma įpareigojo atsakovę UAB „Super Montes“ iki 2015 m. gruodžio 31 d. (imtinai) gauti TIPK leidimą pagal pakeistus Taisyklių reikalavimus.

298.

302016 m. rugsėjo 1 d. Kauno RAAD atsakovei UAB „Super Montes“ surašytu Privalomuoju nurodymu Nr. 33 nurodyta nuo 2016 m. rugsėjo 5 d. nutraukti atliekų priėmimą ( - ), neturint galiojančio leidimo. Teismas pažymėjo, kad minėtas privalomas nurodymas 2016 m. rugsėjo 22 d. Kauno RAAD direktoriaus įsakymu Nr. V-81 pakliktas nepakeistas. Tokiu būdu teismas sprendė, kad dėl pasikeitusio teisinio reglamentavimo nuo 2016 m. sausio 1 d. atsakovės UAB „Super Montes“ ginčijamas TIPK leidimas Nr. 5/25 nebegalioja, todėl konstatavo, kad teismo sprendimas dėl reikalavimo pripažinti išduotą leidimą negaliojančiu negali sukelti jokių kitų teisinių pasekmių.

319.

32Nors baigiamųjų kalbų metu ieškovai prašė panaikinti Kauno RAAD TIPK leidimo Nr. 5/25 dalį, kuria atsakovei UAB „Super Montes“ leista surinkti, vežti iš gyventojų ir įmonių, laikyti, rūšiuoti ir perdirbti mišrias komunalines, buitines, bioskaidžias, didžiąsias ir kitas atliekas, išskyrus antrines žaliavas (popierių, kartoną, plastiką, stiklą), teismas sprendė, kad šis reikalavimas nebuvo patikslintas ir priimtas nagrinėti CPK nustatyta tvarka, todėl dėl šio reikalavimo nepasisakė ir nevertino, ar ginčijamas leidimas, pasikeitus teisiniam reglamentavimui, leidžia atsakovei vykdyti veiklą, susijusią su antrinių žaliavų (popieriaus, kartono, plastiko, stiklo) perdirbimu.

3310.

34Nustatęs, kad atsakovė buvo įpareigota ir sustabdė atliekų priėmimą gamybinėje bazėje adresu ( - ), teismas konstatavo, kad teismo sprendimas dėl reikalavimo įpareigoti atsakovę nutraukti atliekų surinkimą ir vežimą į atsakovės gamybinę bazę negali sukelti kitokių teisinių pasekmių nei šiuo metu egzistuojanti faktinė situacija. Kartu teismas pažymėjo, kad aplinkybė, jog ginčijamas Kauno RAAD išduotas TIPK leidimas Nr. 5/25, pasikeitus teisniam reglamentavimui, nebegalioja, nepanaikina atsakovės pareigos įmonėje saugomas atliekas išvežti ir sutvarkyti bei išvalyti įmonės teritoriją vykdant Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytas priemones. Tokiu būdu teismas ieškinį atmetė kaip nepagrįstą.

3511.

36Atmetus ieškovų patikslintą ieškinį, teismas iš ieškovų lygiomis dalimis priteisė visas atsakovės turėtas (7254,45 Eur) bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 str.) bei 40,27 Eur išlaidas valstybei.

37III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos teisiniai argumentai

3812.

39Kauno apygardos teismui perduoti nagrinėti ieškovų ir atsakovės UAB „Super Montes“ apeliaciniai skundai.

4013.

41Ieškovai S. J. M. ir A. M. apeliaciniu skundu prašo: 1) panaikinti Kauno apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti UAB „Super Montes“ išduoto Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. 5/25 dalį, kuria UAB „Super Montes“ leista surinkti, vežti iš gyventojų ir įmonių, laikyti, rūšiuoti ir perdirbti mišrias komunalines, buitines, bioskaidžias, didžiąsias ir kitas atliekas (išskyrus antrines žaliavas - popierių, kartoną, plastiką, stiklą); 2) įpareigoti UAB „Super Montes“ nedelsiant nutraukti mišrių komunalinių, buitinių, bioskaidžių, didžiųjų ir kitų atliekų surinkimo, vežimo iš gyventojų ir įmonių, laikymo, rūšiavimo, perdirbimo ir bet kokią su tuo susijusią ūkinę veiklą ( - ), žemės sklypuose ( - ); priteisti iš atsakovų ieškovams visas šioje byloje jų turėtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

4213.1.

43Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ginčijamam TIPK leidimui nustojus galioti, teismo sprendimas dėl reikalavimo pripažinti jį negaliojančiu negali sukelti jokių teisinių pasekmių. Ieškovai bylos nagrinėjimo metu pateikė argumentus, kad nustojus galioti TIPK leidimui liko galioti atitinkama jo dalis dėl atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo tvarkos ir sąlygų, o būtent - veiklos nutraukimo planas, kuris yra TIPK leidimo sudedamąja dalimi. Teismas turėjo pasisakyti dėl TIPK leidimo išdavimo teisėtumo, išsamiai įvertindamas visas aplinkybes ir ieškovų nurodytus argumentus dėl TIPK leidimo išdavimo neteisėtumo.

4413.2.

45Išduodant UAB „Super Montes“ 2005 m. lapkričio 25 d. GIN leidimo korekciją buvo laikomasi Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo reikalavimų, išskyrus reikalavimą į šį procesą įtraukti visuomenę (įskaitant ieškovus), kuri pasinaudodama šio įstatymo (tuometinės redakcijos) 7 straipsnio 10 dalies nuostatomis turėjo teisę prašyti persvarstyti atrankos išvadą ir išsakyti savo argumentus apie tai, ar reikalinga atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą. Kadangi išduodant TIPK leidimą su vėlesnėmis jo korekcijomis ir taip leidžiant UAB „Super Montes“ praplėsti atliekų tvarkymo ūkinės veiklos apimtis ir ribas, nebuvo laikomasi Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo reikalavimų, nebuvo gauta atrankos išvada, TIPK leidimas išduotas neteisėtai.

4613.3.

47UAB „Super Montes“ dar vykdant kur kas mažesnės apimties atliekų tvarkymo veiklą pagal 2007 m. gruodžio 21 d. TIPK leidimą teritorijų planavimo dokumentu buvo patvirtina (nors teisės aktų nustatyta tvarka neįregistruota) 100 m. SAZ, tuo tarpu UAB „Super Montes“ plečiant ūkinę veiklą pagal paskutinę 2013 m. rugsėjo 24 d. TIPK leidimo korekciją, sanitarinė apsaugos zona nenustatyta.

4813.4.

49UAB „Super Montes“ neįvykdė įpareigojimų užtikrinti lietaus ir buitinių nuotekų išvalymo, lietaus nuotekas valant nuo atliekų saugojimo aikštelių (kurios turėjo būti, bet nebuvo įrengtos), pastatyti paviršinių nuotekų valymo įrenginius (kurie išvalytų nuo aikštelių surinktas paviršines ir lietaus nuotekas, o ne buitines nuotekas iš kriauklių, unitazų ir kitų buitinių prietaisų.

5013.5.

51Teismas neatsižvelgė į tai, kad KRAAD surašytu 2016 m. rugsėjo 1 d. privalomuoju nurodymu UAB „Super Montes“ įpareigota nutraukti tik atliekų priėmimą ( - ), tačiau neįpareigota nutraukti atliekų atsivežimo, kai atliekos surenkamos ir atsivežamos pačios UAB „Super Montes“, ir jų tolimesnio apdorojimo (naudojimo ir šalinimo). Teismas neįvertino, kad Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo nuostatos, įtvirtinančios privalomojo nurodymo neįvykdymo pasekmes, nenumato, kad privalomieji nurodymai galėtų būti įvykdyti priverstine tvarka.

5213.6.

53Teismas nenurodė, kad ieškovų ieškinio reikalavimai dėl atsakovo UAB „Super Montes“ įpareigojimo nedelsiant nutraukti atskirų atliekų tvarkymo veiklą, išvežti atliekas ir sutvarkyti veiklos teritoriją būtų nesuderinami su kokiais nors aplinkosaugos klausimus reguliuojančių teisės aktų reikalavimais, kad juos patenkinus būtų padaryta žalos kitiems asmenims ir gamtai, nenurodė jokių argumentų, kodėl klausimai dėl konkrečių vykdymo veiksmų atitikties gamtosaugos reikalavimams negalėtų būti sprendžiami vykdymo procese, juo labiau, kad patenkinus šį ieškinio reikalavimą pats savaime nesuteiktų teisės teismo sprendimą vykdančiam antstoliui vežti atliekas iš ūkinės veiklos teritorijos, o sudarytų sąlygas teismo sprendimą vykdyti kitais būdais, susijusiais su baudų skyrimu atsakingiems asmenims už kiekvieną teismo sprendimo nevykdymo dieną ir kt. Todėl, vadovaujantis CPK 329 straipsnio 1 dalimi, ši teismo sprendimo dalis turėtų būti panaikinta ir ieškinys šioje dalyje patenkintas.

5413.7.

55Teismas nepagrįstai nustatė aplinkybę, kad ieškovai gyvenamojo namo statybą vykdė ir baigė žinodami apie tai, kad gretimame sklype yra vykdoma su atliekų tvarkomu susijusi ūkinė veikla, nes remiantis šia aplinkybe teismas negrindė ieškinio atmetimo. Kita vertus, teismas tai konstatuodamas neįvertino, kad remiantis į bylą pateikto Nekilnojamojo turto registro išrašo duomenimis gyvenamasis namas pradėtas statyti 2002 m., kai tuo tarpu pirmasis GIN leidimas, kuriuo UAB „Super Montes“ buvo leista nedideliais kiekiais rūšiuoti antrines žaliavas, buvo išduotas 2003 m. balandžio 15 d. Be to, kaip minėta, ieškovai neprieštaravo, kad atsakovas kaimynystėje vykdytų antrinių žaliavų (popieriaus, kartono, plastiko, stiklo) tvarkymo veiklą, todėl atsakovui vykdant šių atliekų tvarkymo veiklą ieškovai neturėjo pagrindo netęsti 2002 m. pradėtos gyvenamojo namo statybos, kurios baigtumą įformino 2013 metais.

5614.

57Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Super Montes“ prašo pakeisti Kauno apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimo motyvus, nurodant, kad ieškovų S. J. M. ir A. M. patikslintas ieškinys atmetamas, nes: 1) UAB „Super Montes” turimo Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr.5/25 galiojimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. Dl-259 “Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo” 2.7. punktu, tęsiasi; 2) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr.5/25 buvo išduotas teisėtai; 3) ieškovai neįrodė Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr.5/25 panaikinimo pagrindų. Apeliacinis skundas grindžiamas iš esmės tuo, kad pirmosios instancijos teismas nevertino atsakovės pateiktų argumentų dėl jos turimo TIPK leidimo galiojimo. Apeliantės įsitikinimu, jos turimas leidimas galioja, todėl teismas turėjo pasisakyti dėl jo išdavimo teisėtumo ir ieškinį atmesti ne todėl, kad KRAAD yra davęs privalomuosius nurodymus, tačiau dėl to, kad TIPK leidimas galioja ir ieškovai neįrodė esant pagrindams jį panaikinti.

5814.1.

59Apeliantė taip pat nesutinka su teismo išvada, kad atsakovė RUAB „Super Montes“ rašytiniais įrodymais nepaneigė atsakovo Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – KRAAD) ir trečiojo asmens Aplinkos apsaugos agentūros nurodytų aplinkybių, jog dėl pasikeitusio reglamentavimo nuo 2016 m. sausio 1 d. atsakovo UAB „Super Montes“ turimas Taršos integruotos kontrolės ir prevencijos leidimas (toliau – TIPK) Nr. 5/25 nebegalioja, dėl to teismo sprendimas dėl reikalavimo pripažinti išduotą leidimą negaliojančiu negali sukelti jokių kitų teisinių pasekmių. Kadangi nei Taršos integruotos kontrolės ir prevencijos leidime nurodytos, nei faktiškai UAB „Super Montes“ tvarkomos degiosios atliekos neviršija nustatytos 75 tonų per dieną normos, todėl atsakovo UAB „Super Montes“ vykdoma veikla atitinka Taršos taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus. Vadovaujantis Taršos taisyklių 2.7. punktu, atsakovo UAB „Super Montes“ turimo TIPK leidimo Nr. 2/25 galiojimas tęsiasi, kadangi TIPK leidimas Nr. 2/25 buvo išduotas pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedo kriterijus ir atsakovo vykdoma veikla atitinka Taršos taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus.

6014.2.

61Pažymi, kad dar 2005 m. gegužės 11 d. atsakovė UAB „Super Montes“ gavo atrankos išvadą dėl privalomo poveikio aplinkai vertinimo Nr. 1276/55, kurioje buvo nurodyta, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, o UAB „Super Montes“ privalo paruošti Techninio projekto dalį „Aplinkos apsauga“. Prieš išduodant atsakovui ieškovų ginčijamą TIPK leidimą Nr.5/25, buvo laikytasi Statybos techninio reglamento reikalavimų: prieš išduodant TIPK leidimą, atsakovas parengė ir su KRAAD suderino techninio projekto dalį „Aplinkos apsauga“.

6214.3.

63Tiek iš Statybos techninio reglamento tikslo, tiek iš reglamente nustatyto teisinio reglamentavimo, akivaizdu, kad statinio techninio projekto dalis „Aplinkos apsauga“ rengiama tik tokiu atveju, jeigu yra rengiamas statinio projektas, t. y. ruošiamasi statyti naują arba rekonstruoti, nugriauti seną statinį. Šiuo atveju, atsakovas, prieš išduodant 2007 m. gruodžio 21 d. TIPK leidimą Nr. 5/25 ir jo korekcijas, kiekvieną kartą naujų statinių nestatė, nerekonstravo, neremontavo senų statinių, todėl atsakovui nebuvo jokio pagrindo rengti statinio projektą ar statinio projekto aplinkos apsaugos dalį. Atsižvelgiant į tai, ieškovų teiginys, kad prieš išduodant TIPK leidimą Nr. 5/25 ir jo korekcijas kiekvieną kartą turėjo būti parengta ir su KRAAD suderinta techninio projekto dalis „Aplinkos apsauga“ yra neteisingas ir nepagrįstas, o pirmosios instancijos teismas privalėjo šią aplinkybę konstatuoti sprendimo motyvuojamojoje dalyje.

6414.4.

65Neteisingas ieškovų teiginys, kad prieš išduodant atsakovui UAB „Super Montes“ TIPK leidimą Nr. 5/25 turėjo būti atliktas privalomas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, kadangi atsakovo vykdoma ūkinė veikla nėra privalomo poveikio aplinkai vertinimo objektas, o pirmosios instancijos teismas privalėjo šią aplinkybę konstatuoti sprendimo motyvuojamojoje dalyje. Atkreipia dėmesį, kad atsakovas 2005 m. gegužės 9 d. kreipėsi į KRAAD dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo. 2005 m. gegužės 11 d. buvo priimta Atrankos išvada Nr. 1276/55 dėl privalomo poveikio aplinkai vertinimo, kurioje nurodyta, kad poveikio aplinkai vertinimas sudarant programą ir ataskaitą neprivalomas. Darytina išvada, kad Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatos nebuvo pažeistos, o pirmosios instancijos teismas privalėjo šią aplinkybę konstatuoti sprendimo motyvuojamojoje dalyje.

6614.5.

67Pažymi, kad atsakovė UAB „Super Montes“ ūkinę veiklą šalia ieškovų žemės sklypo vykdo nuo 2003 metų iki šiol. Visą tą laikotarpį ieškovai matė/suprato/žinojo, kad jų kaimynystėje esančiuose žemė sklypuose yra vykdoma veikla, susijusi su atliekų surinkimu, rūšiavimu, tvarkymu ir pan. Negana to, ieškovai netgi neprieštaravo, kad atsakovė UAB „Super Montes“ vykdytų antrinių žaliavų surinkimą. Ieškovai neįrodė aplinkybių, kurioms esant UAB „Super Montes“ turimas TIPK leidimas turėtų būti panaikintas.

6815.

69Atsiliepimu į atsakovo UAB „Super Montes“ apeliacinį skundą ieškovai S. J. M. ir A. M. prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

7015.1.Teisės aktų nustatyta tvarka nepakeitus šios leidimo sąlygos, atsakovo skaičiavimas dalinant leistą naudoti per metus degiųjų atliekų kiekį iš visų metuose esančių dienų skaičiaus, kuris nebuvo vertinamas išduodant TIPK leidimą, yra nepagrįstas. Priešingu atveju, jei pačiam ūkio subjektui būtų leista savo nuožiūra keisti šią leidimo sąlygą, būtų paneigti esminiai aplinkosaugos principai. Atsakovo UAB „Super Montes“ apeliaciniame skunde nurodyta pozicija, kad anksčiau atsakovui išduoto TIPK leidimo galiojimas tęsiasi, yra nepagrįsta,

7115.1.

72Kas liečia techninio projekto aplinkos apsaugos dalį „UAB „Super Montes“ atliekų rūšiavimo cechas (rūšiuojamų atliekų kiekio didinimas)“ (2009 m.), tai dėl jos rengimo ar nerengimo arba kitokių taršos mažinimo priemonių įgyvendinimo iš viso nebuvo gauta jokia atrankos išvada, todėl seka išvada, kad šis techninis projektas (jo dalis) parengtas atsakovo iniciatyva kitu tikslu, dėl ko jo parengimas nesąlygoja TIPK leidimo išdavimo teisėtumo. Kita vertus, pats atsakovas UAB „Super Montes“ pripažįsta, kad prieš išduodant 2007 m. gruodžio 21 d. TIPK leidimą ir jo korekcijas jam nebuvo pagrindo rengti statinio projektą ar jo aplinkos apsaugos dalį.

7315.2.

74Atsakovas UAB „Super Montes“ nepagrįstai nurodo, kad išduodant TEPK leidimą buvo atliekama atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Dėl kitų atsakovo UAB „Super Montes“ apeliacinio skundo argumentų išsamiai pasisakyta ieškovų apeliaciniame skunde.

752.

76Atsiliepimu į ieškovų apeliacinį skundą atsakovė UAB „Super Montes“ prašo jį atmesti. Atsiliepime nurodomi tokie pagrindiniai argumentai:

7716.1.

78Neteisingas ieškovų teiginys, kad prieš išduodant atsakovui UAB „Super Montes“ 2007 m. gruodžio 21 d. TIPK leidimą Nr.5/25 turėjo būti atlikti atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, kadangi to nenumato Lietuvos Respublikos teisės aktai. 2009 metais atsakovas UAB „Super Montes“ planuodamas didinti rūšiuojamų atliekų kiekį vėl kreipėsi į KRAAD dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo. 2009 m. lapkričio 27 d. buvo priimta Išvada Nr. 344, kurioje nurodyta paruošti projekto dalį „Aplinkos apsauga“ pagal STR reikalavimus. Vėlgi, atsakovas UAB „Super Montes“ nurodytus reikalavimus įvykdė, buvo parengta techninio projekto aplinkos apsaugos dalis UAB „Super Montes“ atliekų rūšiavimo cechas (rūšiuojamų atlieki-1 kiekio didinimas).

7916.2.

80Atsižvelgiant į Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių nuostatas, matyti, kad buvo laikytųsi teisės akto nuostatų: 1) atsakovo UAB „Super Montes“ ūkinei veiklai buvo nustatytos SAZ ribos; 2) SAZ ribos buvo nustatytos Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-10-22 sprendimu Nr. TS-391 patvirtintu specialiuoju planu, kaip tai ir numato Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių 3 punktas; 3) UAB „Super Montes“ ūkinei veiklai buvo nustatyta 100 metrų dydžio SAZ riba, kaip tai numato Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių priedo 28 punktas. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad KRAAD atsakovui UAB „Super Montes“ T1PK Nr.5/25 leidimą išdavė teisėtai, nepažeidžiant jokių teisės aktų, o ieškovų apeliaciniame skunde nurodomi argumentai yra nepagrįsti.

8116.3.

82Atsakovas UAB „Super Montes“ negali nutraukti atliekų tvarkymo veiklos, nesilaikydamas teisės aktuose nurodytos tvarkos, kaip nurodo ieškovai - nedelsiant, kadangi tai yra neįmanoma. Šiuo metu atsakovo UAB „Super Montes“ veiklos teritorijoje yra likę dar 11 985 tonų įvairių atliekų. Tam, kad būtų galima įvykdyti ieškinio reikalavimą - nedelsiant sutvarkyti atliekas jas išvežant ir išvalant teritoriją, būtina visas atliekas perduoti kitiems atliekų tvarkytojams. Atkreipia dėmesį, kad visi atliekų tvarkytojai veiklą vykdo vadovaudamiesi TIPK leidimais, kuriuose nurodomi leidžiami surinkti, tvarkyti ir laikyti atliekų kiekiai, todėl ne visi atliekų tvarkytojai gali priimti toki didelį kiekį atliekų vienu metu.

833.

84Atsiliepimais į ieškovų ir atsakovės UAB „Super Montes“ apeliacinius skundus atsakovas Aplinkos apsaugos departamentas prašo juos atmesti ir palikti Kauno apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimą nepakeistą (8 t., b. l. 138-140, 145-148). Atsiliepimuose nurodomi šie argumentai:

8517.1.

86Dėl UAB „Super Montes“ apeliacinio skundo. Atmestinas apeliacinio skundo motyvas, kad pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino atsakovo RUAB „Super Montes“ argumentų dėl TIPK leidimo Nr. 5/25 galiojimo. Teismas sprendime aiškiai nurodė, kad 2013 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių“ patvirtintos naujos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės (toliau - Taisyklės). Šio įsakymo 2.32 punktas numato, kad iki 2015 m. gruodžio 31d. įskaitytinai įsakymo 2.3 punkte nurodytu atveju negavus TIPK leidimo pagal Taisyklių reikalavimus, TIPK leidimas, išduotas pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedą, ir taršos leidimas, išduotas pagal Taršos leidimų taisykles (jei toks buvo išduotas) laikomas negaliojančiu. Ši teisės norma įpareigojo atsakovą RUAB „Super Montes“ iki 2015 m. gruodžio 31d. (imtinai) gauti TIPK leidimą pagal pasikeitusius Taisyklių reikalavimus.

8717.2.

88Nesutinka su apeliacinio skundo motyvu, kad RUAB „Super Montes“ turimo TIPK leidimo galiojimas tęsiasi, kadangi įmonės degiųjų atliekų naudojimo pajėgumas nėra didesnis nei 75 tonos per dieną. RUAB „Super Montes“ nepavojingų atliekų paruošimo deginimui pajėgumas yra didesnis nei 75 tonos per dieną. Dėl šios priežasties manytina, kad pats apeliantas sau prieštarauja. Apeliaciniame skunde bandydamas pagrįsti, kad TIPK leidime nurodoma sąvoka „atliekų kiekis per metus“ turi būti suprantama, kaip kalendoriniai metai, turintys 365 dienas per metus arba 366 dienas per metus (keliamieji metai), o paraiškoje TIPK leidimui gauti nurodydamas, kad įprastinės veiklos valandos ir savaitės dienos bus 254 darbo dienos, viena aštuonių valandų darbo pamaina.

8917.3.

90Dėl ieškovų apeliacinio skundo. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Super Montes“ TIPK leidimas Nr. 5/25 nustojo galioti pasikeitus teisiniam reglamentavimui, Departamento Kauno agentūros vyriausioji specialistė, vyresnioji valstybinė aplinkos apsaugos inspektorė V. L. surašė 2016 m. rugsėjo 2 d. UAB „Super Montes“ privalomąjį nurodymą Nr. 35, įpareigojantį UAB „Super Montes“ vykdyti įmonės Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane, suderintame su Departamentu 2013 m. rugpjūčio 21 d. numatytas priemones, išvežant ar sutvarkant įmonėje saugomas atliekas ir išvalant įmonės teritoriją.

9117.4.

92Sprendime pagrįstai pasisakyta, kad atliekų tvarkymas yra viešosios teisės reguliavimo sritis. Viešasis interesas reikalauja, kad šio pobūdžio veikla ne tik gali būti pradėta vykdyti, bet ir turi būti nutraukiama laikantis šią sritį reguliuojančių teisės normų. Viešosios teisės normos, skirtingai nei civilinės teisės normos, yra labiau imperatyvaus pobūdžio. Nutraukiant panašaus pobūdžio ūkinę veiklą, ūkio subjektas privalo paisyti viešosios teisės jam nustatytų įpareigojimų ir įgyvendinti su veiklos nutraukimu susijusias jam nustatytas pareigas. Vadovaujantis viešosios teisės normomis teismas negali nustatyti kitokios, nei teisės aktai numato, atsakovo UAB „Super Montes“ vykdytos ūkinės veiklos nutraukimo tvarkos.

9317.5.

94Įvertinus visus šioje byloje pateiktus įrodymus, pirmosios instancijos teismas sprendime nekonstatavo kad atsakovo UAB „Super Montes tvarkomos atliekos poveikio aplinkai požiūriu būtų pavojingos, nėra byloje objektyvių duomenų, kad jos skleistų kenksmingas chemines medžiagas, ar pan. Sprendime taip pat nėra konstatuota, kad dėl atsakovo UAB „Super Montes veiklos yra pažeistos ieškovų teisės į sveiką ir saugią gyvenimo aplinką. Dėl šių priežasčių, manytina, kad teismas sprendime neturėjo pareigos pasisakyti dėl TIPK leidimo Nr. 5/25 išdavimo teisėtumo.

954.

96Atsiliepimu į ieškovų ir atsakovės apeliacinius skundus trečiasis asmuo Aplinkos apsaugos agentūra su ieškovų apeliacinio skundo dalimi, kuria prašoma panaikinti TIPK leidimą, sutinka, kitoje dalyje prašo spręsti teismo nuožiūra. Su atsakovės apeliaciniu skundu nesutinka (9 t., b. l. 16-21). Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

9718.1.

98Apeliantas ginčija pirmosios instancijos teismo ištirtus faktinius duomenis, tačiau vieninteliu teisiniu argumentu nurodo poreikį taikyti bendruosius principus, jei nėra aiškaus teisinio reglamentavimo. Šia argumentacija apeliantas nepateikia motyvų, nei kokius bendruosius principus reikėtų taikyti, nei teikia duomenis dėl galimai netinkamai atlikto pirmosios instancijos teismo teisės aktų normų ir principų taikymo. Svarbu pažymėti, kad atsakovas apeliaciniame skunde nenurodė konkrečių pirmosios instancijos teismo padarytų teisės normų pažeidimų vertinant įrodymus ir tiriant bylos aplinkybes, o nesutikdamas su teismo pateiktu įrodymų vertinimu, tiesiog pakartotinai išdėstė savo nuomonę dėl tų pačių įrodymų vertinimo ir siekia, kad jais remiantis būtų padarytos kitokios išvados, nei padarė teismas.

9918.2.

100Agentūros nuomone, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalis patvirtina, kad poveikio aplinkai vertinimo ir leidimų išdavimo procedūros yra tarpusavyje susijusios ir ši sąsaja padeda nustatyti pagrindinius principus, taikytinus probleminiais ūkinių veiklų apibrėžties ir jų reguliavimo atvejais. Agentūros nuomone, normalios įrenginio eksploatavimo sąlygos reiškia atvejus, kurie įmanomi, gali būti realizuoti įrenginyje, nepriklausomai nuo rinkoje esamos pasiūlos, ūkio subjekto, eksploatuojančio įrenginį ekonominės, finansinės padėties, todėl byloje pagrįstai nevertintini atsakovo duomenys dėl esamų faktinių tvarkomų atliekų kiekių.

10118.3.

102Agentūra palaiko ieškovų apeliaciniame skunde dėstomą poziciją, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog ieškinio dalyku esantis TIPK leidimas nuo 2016 m. sausio 1 d. nustojo galioti. Dėl ieškovų apeliacinio skundo argumentų dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo prašo spręsti teismo nuožiūra.

10318.4.

104Agentūros nuomone, ieškovų apeliacinio skundo argumentai dėl poreikio garantuoti ieškovų teises įmonei nutraukiant veiklą vertintini kartu su Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 469 „Dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, TIPK taisyklių XIII skyriaus nuostatomis, atsižvelgiant į Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. Dl-230 „Dėl Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“ (toliau - Reikalavimai) ir į Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 31, 32, 32', 322 straipsnių nuostatas.

10518.5.

106Išskirtina, kad pagal Reikalavimų 4.3 papunktį, Reikalavimai privalomi galutinai nutraukiant pagal TIPK leidimą vykdytą veiklą, o Agentūrai pagal Reikalavimų 12 punktą numatytos teisės atsisakyti panaikinti leidimo galiojimą, jei ūkio subjektas nutraukdamas veiklą neužtikrina Reikalavimuose išdėstytų įpareigojimų, tačiau šis Reikalavimų 12 punktas, numatantis Agentūros aktyvią teisę atsisakyti panaikinti TIPK leidimo galiojimą, Agentūros nuomone, gali būti taikomas tais atvejais, kai ūkinė veikla nutraukiama veiklos vykdytojo iniciatyva, o ne dėl nustatytų pažeidimų ar dėl to, kad TIPK leidimas pripažįstamas netekusiu galios pagal poįstatyminio teisės akto, skirto tam tikrai ūkio subjektų grupei (apibrėžtoms ūkinėms veikloms), nuostatas. Pastaruoju atveju Agentūra neturi priskirtos kompetencijos išsaugoti ūkio subjektų turėtų (ūkinėms veikloms išduotų) TIPK leidimų ar jų dalių galiojimą.

10718.6.

108Dėl ieškovų keliamo klausimo dėl TIPK leidimo galiojimo panaikinimo ir Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano tolesnio galiojimo santykio pažymime, kad nurodytas planas pagal TIPK taisyklių nuostatas yra priskirtas TIPK leidimo priedams. Agentūros nuomone, visiškai sutiktina su pirmosios instancijos teismo sprendime dėstyta išvada, kad atliekų tvarkymo veiklos nutraukimas yra viešosios teisės reguliavimo sritis ir kad ūkio subjektui išlieka pareiga paisyti viešosios teisės jam nustatytų įpareigojimų. Agentūra sutinka, kad ūkio subjektui turi išlikti plane nustatyti privalomi įpareigojimai nutraukiant ūkinę veiklą.

1095.

110Atsiliepimu į ieškovų ir atsakovės apeliacinius skundus trečiasis asmuo UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ prašo su ieškovų apeliacinį skundą atmesti, atsakovės RUAB „Super Montes“ apeliacinį skundą patenkinti. Atsiliepimas grindžiamas argumentais:

111Teisėjų kolegija

konstatuoja:

112IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11320. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas.

11421. Bylos duomenimis nustatyta, kad Ieškovės A. M. vardu 2004 m. lapkričio 9 d. Dovanojimo sutarties Nr. 19KU-9147 ir 2007 m. liepos 24 d. susitarimo Nr. 2086 pagrindu registruota nuosavybės teisė į 1,5000 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypą, o 2013 m. lapkričio 7 d. Deklaracijos apie statybos užbaigimą/ paskirties pakeitimą Nr. 01 pagrindu registruota nuosavybės teisė į gyvenamą namą adresu ( - ). (b. l. 9-10, 11, 12, 1 t.). Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu (b. l. 64-81, 3 t.) konstatuota, kad nuo namų valdos adresu ( - ) į rytų, pietų ir vakarų pusę yra įvairių atliekų laikymo aikštelės, kuriose ūkinę veiklą vykdo atsakovė UAB „Super Montes“.

11522. Kauno RAAD 2003 m. balandžio 15 d. išdavė atsakovei UAB „Super Montes“ GIN leidimą Nr. 5/25-03, kuriame buvo numatyta veikla: popieriaus, kartono, politileno bei plastiko atliekų surinkimas ir rūšiavimas (2 t., b. l. 81-87). 2003 m. spalio 21 d. Kauno RAAD koregavo GIN leidimo Nr. 5/25-03 dalis, kuriame numatoma plastiko, popieriaus bei kartotinės pakuotės, plastikinės pakuotės, mišrios pakuotės, stiklo, metalinės bei medinės pakuotės surinkimo bei rūšiavimo veikla (2 t., b. l. 88-96).

11623. 2005 m. gegužės 11 d. Kauno RAAD parengė atrankos išvadą, kurioje nurodyta, kad poveikio aplinkai vertinimas sudarant programą ir ataskaitą neprivalomas (3 t., b. l. 112). Techninio projekto sudėtyje parengti projekto dalį „Aplinkos apsauga“ pagal STR 1.05.05;2004 reikalavimus. Apie atrankos išvadą nustatyta tvarka informuoti visuomenę (3 t., b. l. 112). Remiantis minėta išvada, UAB „Super Montes“ 2005 m. gegužės mėn. parengė „Stiklo atliekų rūšiavimo cecho“ techninio projekto dalį „Aplinkos apsauga“ (2 t., b. l. 25-51).

11724. Kauno RAAD 2005 m. lapkričio 25 d. ir 2007 m. liepos 2 d. koregavo GIN Nr. 5/25-03 leidimą, kuriame numatoma plastiko ir plastikinės pakuotės, popieriaus bei kartono atliekų, popieriaus bei kartoninės pakuotės, kombinuotos ir mišrios pakuotės, stiklo atliekų ir stiklo pakuotės, metalo atliekų bei metalinės pakuotės, medinės pakuotės, pakuotės iš tekstilės, didžiųjų, neorganinių atliekų, nebenaudotos įrangos surinkimo bei rūšiavimo veikla (2 t., b. l. 97, 98-114, 115-130).

11825. 2007 m. gruodžio 21 d. Kauno RAAD išdavė atsakovei UAB „Super Montes“ Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (TIPK) Nr. 5/25-07, kuriame aukščiau vykdyta veikla buvo papildyta mišrių komunalinių, turgaviečių bei gatvių valymo atliekų, vartoti ar perdirbti netinkamų medžiagų (mėsos ir žuvies maisto gamybos ir perdirbimo atliekos), statybinių atliekų bei elektroninės įrangos vežimu (2 t., b. l. 18, 19-45, 1 t., b. l. 131-165). 2010 m. vasario 8 d. minėtas TIPK leidimas buvo koreguotas, papildant išduoto leidimo 27 skyrių „Atliekų susidarymas, naudojimas ir šalinimas“, kuriame atsakovės įmonės veikla buvo papildyta nepavojingų atliekų importu iš Europos sąjungos šalių. (3 t., b. l. 3-43). 2012 m. rugpjūčio 3 d. minėtas TIPK leidimas buvo koreguotas, koreguojant TIPK leidimo dalį „Atliekų susidarymas, naudojimas ir šalinimas“, kuriame aukščiau vykdyta veikla buvo papildyta mišrių atliekų rūšiavimu (3 t., b. l. 44-63). 2013 m. rugsėjo 24 TIPK leidimas buvo koreguojamas, koreguojant leidimo dalį ‚Atliekų susidarymas, naudojimas ir šalinimas“ (1 t., b. l. 18-45).

11926. Minėta, kad 2003 m. balandžio 15 d. Kauno RAAD išdavė atsakovei UAB „Super Montes“ GIN leidimą Nr. 5/25-03, kuriame buvo numatyta veikla: popieriaus, kartono, politileno bei plastiko atliekų surinkimas ir rūšiavimas (t. 2, b. l. 81-87). Paskutinis GIN (vėliau TIPK) leidimas Nr. 5/25, išsiplėtus UAB „Super Montes“ vykdomai veiklai ir atsiradus galimybei priimti sutvarkymui daugiau atliekų rūšių, buvo koreguotas 2013 m. rugsėjo 24 d. (t. 1, b. l. 18-45).

12027. Byloje nėra ginčo, kad nuo pirmojo 2003 m. balandžio 15 d. leidimo išdavimo iki paskutinės jo korekcijos 2013 m. rugsėjo 24 d. atsakovės ūkinės veiklos teritorija nuo 0,5836 ha išsiplėtė iki 3,8196 ha, o tvarkomų atliekų kiekis padidėjo nuo 20 000 tonų iki 276 600 tonų per metus.

12128. Ieškovai savo teisių pažeidimą kildina iš asmens teisės į sveiką ir švarią aplinką, taip pat teisės gauti informaciją aplinkosaugos klausimais ir dalyvauti juos priimant.

12229.Asmens teisė į sveikatos apsaugą ir sveiką aplinką užtikrinama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 ir 54 straipsniuose, kuriuose, be kitų nuostatų, įtvirtinta valstybės pareiga rūpintis žmonių sveikata, valstybės ir visos visuomenės pareiga saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių, nustatyti pagrindiniai Lietuvos valstybės aplinkos apsaugos politikos tikslai bei kryptys. Aiškindamas šias nuostatas, Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad Konstitucijos 54 straipsnio 1 dalyje suformuluotas vienas iš valstybės veiklos tikslų – užtikrinti žmonių teises į sveiką ir švarią aplinką (Konstitucinio Teismo 1998 m. birželio 1 d. nutarimas).

12330. 1998 m. birželio 25 d. Orhuse priimtos Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (Orhuso konvencija), kuri ratifikuota 2001 m. liepos 10 d. įstatymu ir Lietuvoje įsigaliojo 2002 m. balandžio 28 d., preambulės septintoje konstatuojamojoje dalyje pripažįstama, kad kiekvienas asmuo turi teisę gyventi tinkamoje jo sveikatai bei gerovei aplinkoje, privalo individualiai ir kartu su kitais saugoti aplinką bei gerinti jos būklę dėl dabartinių ir būsimų kartų gerovės. Siekdamos sudaryti galimybes ginti šią teisę ir vykdyti nustatytas pareigas, Orhuso konvencijos šalys įsipareigojo užtikrinti teisę gauti informaciją, teisę visuomenei dalyvauti priimant sprendimus bei teisę kreiptis į teismus aplinkos klausimais, kad būtų apsaugota kiekvieno dabartinės ir būsimų kartų žmogaus teisė gyventi jo sveikatai ir gerovei palankioje aplinkoje (Orhuso konvencijos 1 straipsnis). Vadovaujantis Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 dalimi, visuomenės, kuriai daro arba gali daryti įtaką aplinkos srityje priimami sprendimai arba kuri yra suinteresuota sprendimų aplinkos srityje priėmimo procesu (suinteresuotos visuomenės), nariai, siekdami teisiškai užginčyti sprendimo, veiksmo ar neveikimo, patenkančio į Orhuso konvencijos 6 straipsnio taikymo sritį, teisėtumą, nacionalinės teisės aktų užtikrinta tvarka turi teisę kreiptis į teismą dėl priimto sprendimo pakartotinio nagrinėjimo. Pagal Orhuso konvencijos 9 straipsnio 3 dalį visuomenės nariams, atitinkantiems nacionalinėje teisėje nustatytus kriterijus (jeigu tokie yra), turi būti sudaryta galimybė pasinaudoti administracinėmis arba teisminėmis procedūromis su aplinka susijusias nacionalinės teisės nuostatas pažeidžiančių privačių asmenų ir valstybės institucijų veiksmams arba neveikimui užginčyti.

12431. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (ieškinio pareiškimo metu galiojusi redakcija) 7 straipsnyje nustatyta, kad vienas ar daugiau fizinių ar juridinių asmenų, suinteresuota visuomenė turi teisę nustatyta tvarka gauti informaciją apie aplinką; dalyvauti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese; reikalauti, kad būtų nutrauktas kenksmingas ūkinės veiklos objektų poveikis aplinkai, teikti motyvuotus pasiūlymus dėl poveikio aplinkai vertinimo privalomumo; organizuoti ir dalyvauti vykdant visuomeninę aplinkos apsaugos kontrolę; kreiptis įstatymų nustatyta tvarka į teismą.

12532. Dėl to asmenims kreipusis į bendrosios kompetencijos teismą dėl pažeistų konstitucinių teisių į sveiką ir švarią aplinką gynimo, šių teisių apsauga teismo turi būti užtikrinama taikant ne tik civilinius (privatinės teisės) gynybos būdus, bet ir viešosios teisės normas, nustatančias teisę į sveiką aplinką, tokios teisės įgyvendinimą ar pažeidimo padarinių pašalinimo tvarką. Pažymėtina, kad asmens teisė į sveiką aplinką yra būtinoji oraus gyvenimo ir naudojimosi daugeliu kitų konstitucinių teisių sąlyga (Konstitucinio Teismo 2009 m. rugsėjo 2 d. nutarimas), todėl, nustačius šią teisę pažeidžiančius veiksmus (neveikimą), ji teismo turi būti ginama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2013).

12633. Remdamasi aptartu teisiniu reguliavimu ir kasacinio teismo išaiškinimais, teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės (atsakovės) argumentus, kad ieškovai neturi savarankiškos teisės kreiptis į teismą dėl savo teisių apgynimo ieškinyje nurodytu būdu.

12734. Nagrinėjamu atveju ieškovai teigia, kad plečiant atsakovei UAB „Super Montes“ ūkinės veiklos apimtis, gamybinę teritoriją, o atsakovės veiklos priežiūrą vykdančiai ir leidimus tokiai veiklai išdavusiai institucijai (Kauno RAAD) tinkamai nereaguojant ir neinformuojant ieškovų apie atsakovės ūkinės veiklos poveikio aplinkai procesus, ieškovai priversti ginti savo teises savarankiškai, prašydami tokią atsakovės veiklą (jos dalį) nutraukti ir panaikinti ginčijamo TIPK leidimo dalį. Pareigą paneigti tokius ieškovų argumentus, įrodant, kad UAB „Super Montes“ vykdoma ūkinė veikla saugi gyventojų teisės į saugią ir švarią aplinką požiūriu, tenka atsakovei (CPK 178 str.).

12835. Pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (PAVĮ) 2 straipsnio 1 dalį (redakcija, galiojusi 2003 m. balandžio 15 d. GIN leidimo metu) planuojama ūkinė veikla – naujų statinių statyba, esamų statinių rekonstravimas, naujų technologijų įdiegimas, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimas ar keitimas, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimas, žemės gelmių ir kitų gamtos išteklių naudojimas, taip pat žemėtvarkos, miškotvarkos bei vandentvarkos projektuose numatoma ūkinė veikla. Iki TIPK paskutinės korekcijos (2013-09-24) minėtoje įstatymo normoje buvo nurodyta, kad planuojama ūkinė veikla – numatoma vykdyti veikla, apimanti statinių statybą, esamų statinių rekonstravimą, produktų gamybą, gamybos proceso ir technologinės įrangos įdiegimą, modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, žemės gelmių išteklių gavybą ir kitų gamtos išteklių naudojimą, taip pat žemėtvarkos, miškotvarkos, vandentvarkos projektuose numatomą ūkinę veiklą ir kitą ūkinę veiklą, galinčią turėti poveikį aplinkai.

12936. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas atliekamas, kai planuojama ūkinė veikla įrašyta į planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą, nurodytą šio įstatymo 1 ir 2 prieduose. Planuojamai ūkinei veiklai, nurodytai įstatymo 2 priede, būtina atlikti atranką. Atrankos tikslas – nustatyti, ar privaloma atlikti konkrečios planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą (Įstatymo 7 str. 1 ir 2 dalys).

13037. Šio sprendimo 27 punkte nurodyta, kad nuo pirmojo 2003 m. balandžio 15 d. leidimo išdavimo iki paskutinės jo korekcijos 2013 m. rugsėjo 24 d. atsakovės ūkinės veiklos teritorija nuo 0,5836 ha išsiplėtė iki 3,8196 ha, o tvarkomų atliekų kiekis padidėjo nuo 20 000 tonų iki 276 600 tonų per metus.

13138. Bylos duomenys patvirtina, kad per aptartą laikotarpį buvo parengta tik viena poveikio aplinkai vertinimo išvada (2005 m. gegužės 11 d.), joje nurodant, kad poveikio aplinkai vertinimas sudarant programą ir ataskaitą neprivalomas (3 t., b. l. 112). Tačiau, kaip buvo nurodyta, po šio laiko atsakovė savo ūkinę veiklą nuolatos plėtė ir didino surenkamų atliekų kiekius bei jų rūšis, o veiklos teritorija išsiplėtė iki 3,8196 ha ploto (22-25 punktai).

13239. Pagal PAVĮ 7 straipsnio 1 dalį, atranka atliekama planuojamai ūkinei veiklai, įrašytai į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą (2 priedas). Pagal šio priedo 11.15 punktą (redakcija, galiojusi ir paskutinio TIPK koregavimo metu) atranka planuojami ūkinei veiklai turi būti atliekama, kai plečiamos pramonės objektų valdos (kai plečiamas didesnis kaip 0,5 ha plotas), tačiau tai nebuvo padaryta.

13340. Planuojamos ūkinės veiklos apibrėžtis, įtvirtinta Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme, užtikrina Tarybos direktyvos 2011/92/ES nuostatų dėl pareigos atlikti kai kurios veiklos sistemingą poveikio aplinkai vertinimą, įgyvendinimą, nustato, kokie esminiai pokyčiai ūkinėje veikloje lemia pareigos atlikti ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą atsiradimą. Juridiniai ir fiziniai asmenys, prieš pradėdami eksploatuoti ūkinės veiklos objektus ir vykdydami ūkinę veiklą, privalo įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka gauti leidimą (Aplinkos apsaugos įstatymo 19 straipsnis). Įstatymas nenustato taisyklių, kuriomis remiantis būtų užtikrinamas sisteminis šių ir Planuojamos ūkinės veiklos teisės poveikio aplinkai vertinimo įstatyme įtvirtintų nuostatų įgyvendinimas, tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimas, pakeitimas ir galiojimo panaikinimas yra visiškai autonominė, nepriklausanti nuo planuojamos ūkinės veiklos vertinimo viešojo administravimo procedūra. Aplinkos apsaugos ir PAV įstatymų teisinis reglamentavimas pagal siekiamus tikslus dėl ūkinės veiklos daromo poveikio aplinkai ir žmonių gyvenimo kokybės reguliavimo sutampa, todėl, nesant planuojamos ūkinės veiklos vertinimo, kai toks vertinimas yra privalomas, kaip yra šiuo atveju, nėra teisinio pagrindo išduoti ar pakeisti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, o jau išduotas leidimas panaikintinas. Tokia teisės taikymo taisyklė formuluotina taikant sisteminį teisės aiškinimą ir atsižvelgiant į tikslus, kurie apibrėžiami ES teisėje, įgyvendinamoje nacionaliniu lygmeniu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-353-415/2016).

13441. Nors 40 punkte pateikti kasacinio teismo išaiškinimai liečia PAVĮ 1 priedą, tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, jie aktualūs ir nagrinėjamai bylai, kurioje sprendžiami minėto įstatymo 2 priedo taikymo ir aiškinimo klausimai.

13542. Be to, bylos duomenys patvirtina, kad Kauno RAAD 2015 m. sausio 7 d. privalomuoju nurodymu Nr. 1 nurodė atsakovei UAB „Super Montes“ išvežti stiklo atliekas, sandėliuojamas 200 metrų už bendrovės teritorijos ribų buvusiose siloso tranšėjose (b. l. 8, 7 t.) Kauno RAAD 2015 m. gegužės 20 d. Privalomuoju nurodymu Nr. 18 nurodė atsakovei UAB „Super Montes“ nutraukti atliekų sandėliavimą įmonės gamybinės teritorijos ( - ) vietose, nurodytose įmonės atliekų naudojimo ir šalinimo techninio reglamento atliekų sandėliavimo schemoje (b. l. 109-110, 6 t., b. l. 13, 7 t.). 2015 m. rugpjūčio 26 d. patikrinimo akto Nr. 74 išvadose nurodyti atsakovės UAB „Super Montes“ veiklos pažeidimai (b. l. 113-119, 6 t., b. l. 14-20, 7 t.). 2015 m. rugsėjo 30 d. Kauno RADD Pakartotiniu privalomuoju nurodymu Nr. KAP-33 nurodyta atsakovei UAB „Super Montes“ nutraukti atliekų sandėliavimą ( - ), įmonės gamybinės teritorijos vietose, nenurodytose įmonės atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento atliekų sandėliavimo vietose (7 t., b. l. 111-112, 6 t., b. l. 25). Atsakovės įmonės atsakingiems asmenims buvo taikyta administracinė atsakomybė už teisės aktų pažeidimus (7 t., b. l. 10-12, 21-23).

13643. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad įsiteisėjusiu Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. eI-526-402/2017 paliktas galioti KRAAD 2016 m. kovo 10 d. privalomasis nurodymas Nr. KAP – 4, kuriuo atsakovė įareigota pašalinti atliekas, neleistinai sandėliuojamas gamybinės veiklos teritorijoje ( - ), zonose Nr. 11 ir Nr. 17 (pagal Schemą) ir 893 tonas mišrių statybinių ir griovimo atliekų, sandėliuojamų schemoje nenurodytoje vietoje iš neteisėtai sandėliuojamos vietos. Šioje byloje teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju nustačius, jog pareiškėjas sandėliuoja atliekas (893 tonas mišrių statybinių ir griovimo atliekų) neleistinoje, schemoje nepažymėtoje vietoje, o mišrios komunalinės ir kitos mechaninio apdorojimo bioskaidžios atliekos sandėliuojamos zonose Nr. 11 ir Nr. 17 (pagal Schemą) tiesiog ant žemės, kas yra taip pat neleistina, pareiškėjui pagristai ir teisėtai buvo duotas 2016-03-10 KRAAD Privalomasis nurodymas Nr. KAP-4, jo neįvykdžius buvo duotas 2016-12-12 Privalomasis nurodymas Nr. 48.

13744. Taigi, atsakovė nesiėmė neigiamo poveikio aplinkai pašalinimo priemonių, neatliko atrankos pagal PAVĮ reikalavimus, kas teikia pagrindo išvadai, kad atsakovės vykdoma ūkinė veikla kelia pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai, dėl to galimai yra pažeistos ir SAZ ribos, ką iš dalies patvirtina antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas (3 t., b. l. 64-81).

13845. Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškinį, konstatavęs, kad 2016 m. rugsėjo 1 d. Kauno RAAD atsakovei UAB „Super Montes“ surašytu Privalomuoju nurodymu Nr. 33 buvo nurodyta nuo 2016 m. rugsėjo 5 d. nutraukti atliekų priėmimą ( - ), neturint galiojančio leidimo. Dėl pasikeitusio teisinio reglamentavimo nuo 2016 m. sausio 1 d. atsakovės UAB „Super Montes“ ginčijamas TIPK leidimas Nr. 5/25 nebegalioja, todėl konstatavo, kad teismo sprendimas dėl reikalavimo pripažinti išduotą leidimą negaliojančiu negali sukelti jokių pasekmių. Tačiau pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs norminę administracinę bylą pagal Utenos rajono apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymo Nr. Dl-528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 2.3.1 ir 2.32 punktai (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-510 patvirtinta redakcija, įsigaliojusi 2015 m. liepos 2 d.) neprieštarauja konstituciniams teisinės valstybės, įstatymų viršenybės, teisės aktų hierarchijos principams ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio (2013 m. gegužės 9 d. įstatymo Nr. XII-287 redakcija, įsigaliojusi 2013 m. birželio 1 d.) nuostatoms, 2017 m. balandžio 3 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-5-662/2017 pripažino, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymo Nr. Dl-528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 2.32 punktas prieštarauja konstituciniams teisinės valstybės, įstatymų viršenybės, teisės aktų hierarchijos principams ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio nuostatoms. Todėl spręstina, kad pirmosios instancijos teismo išvada dėl TIPK leidimo nekusiu galios, kai pasikeitė leidimų išdavimo teisinis reglamentavimas, yra nepagrįstą.

13946. Apeliantė (atsakovė) nurodo, kad TIPK leidimo panaikinimas ir įpareigojimas nutraukti ūkinę veiklą būtų neproporcinga priemonė, galinti sąlygoti didelius atsakovės ir valstybės nuostolius.

14047. Teisėjų kolegija su tuo nesutinka ir pažymi, kad atsakovams nesilaikius įstatymo reikalavimų dėl atrankos poveikio aplinkai vertinimo, UAB „Super Montes“ neturėjo teisės rengti paraiškos TIPK leidimams (jų korekcijoms) gauti, o šie jai negalėjo būti išduoti. Kadangi dėl specialaus pobūdžio atsakovės ūkinė veikla gali kenkti aplinkai ir žmonėms, tai ji gali būti vykdoma tik tada, kai atitinka teisės aktų reikalavimus bei sąžiningo verslo standartus. Pažymėtina, kad atsakovei UAB „Super Montes“ yra iškelta bankroto byla, todėl jos ūkinė veikla yra apribota Įmonių bankroto įstatymo nuostatomis (10 str. 7 d. 5 p.). Be to, patikslintu ieškiniu prašoma panaikinti ne visą TIPK leidimą, bet jo dalį, liečiančią tik tam tikrą atsakovės ūkinę veiklą, ir pašalinti dėl to atsiradusius padarinius.

14148. Apibendrinant tai, kas nurodyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad dėl netinkamų materialinės ir procesinės teisės normų taikymo ir aiškinimo pirmosios instancijos teismas priėmė nepagrįstą, taigi ir neteisėtą sprendimą. Minėti pažeidimai sudaro pagrindą sprendimą panaikinti ir priimti byloje naują sprendimą – ieškinį tenkinti ieškovų prašomoje patikslinto ieškinio dalyje (CPK 329 str. 1 d.).

14249. Kiti apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai galutiniam bylos rezultatui esminės reikšmės neturi, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

143Dėl bylinėjimosi išlaidų

14450.

145Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismui nusprendus panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir ieškovo ieškinį patenkinti, ieškovų pirmosios instancijos teisme turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovų UAB „Super Montes“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento.

14651.

147Bylos duomenimis, ieškovai už pareikštą ieškinį sumokėjo 83,41 Eur (288 Lt) žyminio mokesčio ir jų pirmosios instancijos teisme turėtos teisinės pagalbos išlaidos yra 9072,03 Eur, kurios susideda: už ieškinio parengimą, susipažinimą su dokumentais, konsultacijas (1882,53 Eur); už patikslinto ieškinio ir galutinio patikslinto ieškinio parengimą (347,52 Eur); už rašytinių paaiškinimų rengimą, prašymus dėl bylos sustabdymo, dėl įrodymų prijungimo (434,40 Eur); už įrodymų rinkimą, dalyvavimą faktinių aplinkybių konstatavimuose, paklausimų rengimą (934,14 Eur); už susipažinimą su kitų dalyvių procesiniais dokumentais ir įrodymų rinkimo proceso gautais dokumentais (2085,12 Eur); už atstovavimą teisme, įskaitant pasirengimą posėdžiams (2519,52 Eur); už dokumentų ir paaiškinimų rengimą (173,76 Eur; (8 t., b. l. 33–48). Taip pat prašo pripažinti turėtas išlaidas pagrįstomis už UAB „AV Consulting“ teiktas konsultacijas, kuri savarankiškai teikė paklausimus įvairioms institucijoms, atstovavo jose ieškovus aiškinantis su bylos nagrinėjimu susijusius klausimus ir pan. ir iš atsakovų papildomai priteisti 3255,09 Eur (8 t., b. l. 49–59).

14852.

149Įvertinus ieškovų atstovo advokato Vytenio Gubavičiaus pateiktą ataskaitą apie suteiktas teisines paslaugas, atsižvelgiama į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą ir specialių žinių reikalingumą, teisinių paslaugų teikimo intensyvumą ir pastovumą, advokato darbo laiko sąnaudas, byloje šalių teiktų procesinių dokumentų kiekį ir turinį, analizuotinų su byla susijusių teisės aktų didelį kiekį ir jų turinį. Teisėjų kolegijos vertinimu ieškovų prašoma priteisti išlaidų advokato pagalbai apmokėti suma atitinka 2015 m. kovo 19 d. Teisingumo ministro įsakymo Nr. 1R-77 „Dėl teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintas rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalų dydį. Tačiau teisėjų kolegija nesutinka, kad teismas turėtų laikyti pagrįstomis išlaidomis, kurias teikė UAB „AV Consulting“. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje ieškovus atstovavo advokatas Vytenis Gubavičius pagal pasirašytą atstovavimo sutartį, tuo tarpu byloje nėra duomenų apie sutartinius teisinius santykius su UAB „AV Consulting“. Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad minėta bendrovė konsultavo ieškovus įvairiose institucijose, teikė ekologo paslaugas, tačiau ši bendrovė neatstovavo ieškovų nagrinėjamoje byloje, todėl 3255,09 Eur ieškovų turėtos išlaidos negali būti pripažintos šioje byloje pagrįstomis išlaidomis.

15053.

151Taigi, pagrįstomis ieškovų išlaidomis laikytina 9155,44 Eur (83,41 Eur + 9072,03 Eur) suma, kuri ieškovams iš atsakovų priteistina lygiomis dalimis, iš kiekvieno po 4577,72 Eur.

15254.

153Iš atsakovų lygiomis dalimis valstybei priteistina iš viso 40,27 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų pirmosios instancijos teisme siuntimu, iš kiekvieno po 20,14 Eur (CPK 96 str. 6 d.).

15455.

155Ieškovai už apeliacinį skundą sumokėjo 123 Eur žyminio mokesčio (VIII t., b. l. 128). Ieškovai apeliacinės instancijos teismui nepateikė atstovavimo išlaidas patvirtinančių įrodymų. Apeliacinės instancijos teismui nusprendus ieškovų apeliacinį skundą patenkinti, iš atsakovų lygioms dalimis priteistina 123 Eur bylinėjimosi išlaidų, iš kiekvieno po 61,50 Eur (CPK 93 str.).

156Kauno apygardos teismo teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 331 straipsniu, n u s p r e n ž i a :

157Kauno apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.

158Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir KRAAD) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo (toliau – ir TIPK leidimas) Nr. 5/25 dalį, kuria atsakovei UAB „Super Montes“ leista surinkti, vežti iš gyventojų ir įmonių, laikyti, rūšiuoti ir perdirbti mišrias komunalines, buitines, bioskaidžias, didžiąsias ir kitas atliekas.

159Įpareigoti atsakovę UAB „Super Montes“ nedelsiant nutraukti mišrių komunalinių, buitinių, bioskaidžių, didžiųjų ir kitų atliekų surinkimo, vežimo iš gyventojų ir įmonių, laikymo, rūšiavimo, perdirbimo ir bet kokią su tuo susijusią ūkinę veiklą ( - ), taip pat ūkinę veiklą su antrinėmis žaliavomis toje ( - ), kuri nepatenka į specialiajame plane, patvirtintame Kauno r. savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. TS-391, numatytą komercinę (komunalinę) teritoriją antrinių žaliavų surinkimui ar pažeidžia šiame specialiajame plane nurodytą 100 metrų sanitarinę apsaugos zoną antrinių žaliavų surinkimui;

160Įpareigoti atsakovę UAB „Super Montes“ savo lėšomis sutvarkyti žemės sklypuose unikalus Nr. ( - ), esančiuose ( - ), kaupiamas atliekas, jas išvežant iš šių žemės sklypų ir išvalant šių žemės sklypų užimamą teritoriją.

161Priteisti ieškovams Sauliui J. M. (a. k. ( - ) ir A. M. (a. k. ( - ) iš atsakovų UAB „Super Montes“ (j. a. k. 160205644) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento (j. a. k. 190742290) iš kiekvieno po 4577,72 Eur (keturis tūkstančius penkis šimtus septyniasdešimt septynis eurus 72 ct) pirmosios instancijos teisme turėtų bylinėjimosi išlaidų.

162Priteisti valstybei iš atsakovų UAB „Super Montes“ (j. a. k. 160205644) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento (j. a. k. 190742290) iš kiekvieno po 20,13 Eur (dvidešimt eurų 13 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, į gavėjo sąskaitą bet kuriame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke, nurodant įmokos kodą 5660.

163Priteisti ieškovams Sauliui J. M. (a. k. ( - ) ir A. M. (a. k. ( - ) iš atsakovų UAB „Super Montes“ (j. a. k. 160205644) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento iš kiekvieno po 61,50 Eur (šešiasdešimt vieną eurą 50 ct) apeliacinės instancijos teisme turėtų bylinėjimosi išlaidų.

164Šis teismo sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos.

165Teisėjai

166Gintautas Koriaginas

167Virginija Lozoraitytė

168Albina Rimdeikaitė

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Mantui Cemnolonskiui,... 3. dalyvaujant ieškovų atstovui advokatui Vyteniui Gubavičiui,... 4. atsakovų UAB „Super Monmtes“ atstovui advokatui Linui Meškiui, Aplinkos... 5. teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 6. Teisėjų kolegija... 7. I. Ginčo esmė... 8. 1.... 9. Ieškovai patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydami:... 10. 1.1.... 11. panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos... 12. 1.2.... 13. įpareigoti atsakovę UAB „Super Montes“ nedelsiant nutraukti mišrių... 14. 1.3.... 15. įpareigoti atsakovę UAB „Super Montes“ savo lėšomis sutvarkyti žemės... 16. 2.... 17. Ieškovai ieškinį grindė tuo, kad atsakovė UAB „Super Montes“, kaip... 18. 3.... 19. Atsakovė UAB „Super Montes“ su patikslintu ieškiniu nesutiko, prašė jį... 20. 4.... 21. Atsakovas Aplinkos apsaugos departamentas (buvęs Kauno aplinkos apsaugos... 22. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 23. 5.... 24. Kauno apylinkės teismas 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimu patikslintą... 25. 6.... 26. Teismas nustatė, kad atsakovė UAB „Super Montes“ ūkinę veiklą pradėjo... 27. 7.... 28. 2007 m. gruodžio 21 d. TIPK leidimas išduotas vadovaujantis tuo metu... 29. 8.... 30. 2016 m. rugsėjo 1 d. Kauno RAAD atsakovei UAB „Super Montes“ surašytu... 31. 9.... 32. Nors baigiamųjų kalbų metu ieškovai prašė panaikinti Kauno RAAD TIPK... 33. 10.... 34. Nustatęs, kad atsakovė buvo įpareigota ir sustabdė atliekų priėmimą... 35. 11.... 36. Atmetus ieškovų patikslintą ieškinį, teismas iš ieškovų lygiomis... 37. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos teisiniai argumentai... 38. 12.... 39. Kauno apygardos teismui perduoti nagrinėti ieškovų ir atsakovės UAB... 40. 13.... 41. Ieškovai S. J. M. ir A. M. apeliaciniu skundu prašo: 1) panaikinti Kauno... 42. 13.1.... 43. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ginčijamam TIPK leidimui nustojus... 44. 13.2.... 45. Išduodant UAB „Super Montes“ 2005 m. lapkričio 25 d. GIN leidimo... 46. 13.3.... 47. UAB „Super Montes“ dar vykdant kur kas mažesnės apimties atliekų... 48. 13.4.... 49. UAB „Super Montes“ neįvykdė įpareigojimų užtikrinti lietaus ir... 50. 13.5.... 51. Teismas neatsižvelgė į tai, kad KRAAD surašytu 2016 m. rugsėjo 1 d.... 52. 13.6.... 53. Teismas nenurodė, kad ieškovų ieškinio reikalavimai dėl atsakovo UAB... 54. 13.7.... 55. Teismas nepagrįstai nustatė aplinkybę, kad ieškovai gyvenamojo namo... 56. 14.... 57. Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Super Montes“ prašo pakeisti Kauno... 58. 14.1.... 59. Apeliantė taip pat nesutinka su teismo išvada, kad atsakovė RUAB „Super... 60. 14.2.... 61. Pažymi, kad dar 2005 m. gegužės 11 d. atsakovė UAB „Super Montes“ gavo... 62. 14.3.... 63. Tiek iš Statybos techninio reglamento tikslo, tiek iš reglamente nustatyto... 64. 14.4.... 65. Neteisingas ieškovų teiginys, kad prieš išduodant atsakovui UAB „Super... 66. 14.5.... 67. Pažymi, kad atsakovė UAB „Super Montes“ ūkinę veiklą šalia ieškovų... 68. 15.... 69. Atsiliepimu į atsakovo UAB „Super Montes“ apeliacinį skundą ieškovai S.... 70. 15.1.Teisės aktų nustatyta tvarka nepakeitus šios leidimo sąlygos, atsakovo... 71. 15.1.... 72. Kas liečia techninio projekto aplinkos apsaugos dalį „UAB „Super... 73. 15.2.... 74. Atsakovas UAB „Super Montes“ nepagrįstai nurodo, kad išduodant TEPK... 75. 2.... 76. Atsiliepimu į ieškovų apeliacinį skundą atsakovė UAB „Super Montes“... 77. 16.1.... 78. Neteisingas ieškovų teiginys, kad prieš išduodant atsakovui UAB „Super... 79. 16.2.... 80. Atsižvelgiant į Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo... 81. 16.3.... 82. Atsakovas UAB „Super Montes“ negali nutraukti atliekų tvarkymo veiklos,... 83. 3.... 84. Atsiliepimais į ieškovų ir atsakovės UAB „Super Montes“ apeliacinius... 85. 17.1.... 86. Dėl UAB „Super Montes“ apeliacinio skundo. Atmestinas apeliacinio skundo... 87. 17.2.... 88. Nesutinka su apeliacinio skundo motyvu, kad RUAB „Super Montes“ turimo TIPK... 89. 17.3.... 90. Dėl ieškovų apeliacinio skundo. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Super... 91. 17.4.... 92. Sprendime pagrįstai pasisakyta, kad atliekų tvarkymas yra viešosios teisės... 93. 17.5.... 94. Įvertinus visus šioje byloje pateiktus įrodymus, pirmosios instancijos... 95. 4.... 96. Atsiliepimu į ieškovų ir atsakovės apeliacinius skundus trečiasis asmuo... 97. 18.1.... 98. Apeliantas ginčija pirmosios instancijos teismo ištirtus faktinius duomenis,... 99. 18.2.... 100. Agentūros nuomone, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 15... 101. 18.3.... 102. Agentūra palaiko ieškovų apeliaciniame skunde dėstomą poziciją, kad... 103. 18.4.... 104. Agentūros nuomone, ieškovų apeliacinio skundo argumentai dėl poreikio... 105. 18.5.... 106. Išskirtina, kad pagal Reikalavimų 4.3 papunktį, Reikalavimai privalomi... 107. 18.6.... 108. Dėl ieškovų keliamo klausimo dėl TIPK leidimo galiojimo panaikinimo ir... 109. 5.... 110. Atsiliepimu į ieškovų ir atsakovės apeliacinius skundus trečiasis asmuo... 111. Teisėjų kolegija... 112. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 113. 20. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų... 114. 21. Bylos duomenimis nustatyta, kad Ieškovės A. M. vardu 2004 m. lapkričio 9... 115. 22. Kauno RAAD 2003 m. balandžio 15 d. išdavė atsakovei UAB „Super... 116. 23. 2005 m. gegužės 11 d. Kauno RAAD parengė atrankos išvadą, kurioje... 117. 24. Kauno RAAD 2005 m. lapkričio 25 d. ir 2007 m. liepos 2 d. koregavo GIN Nr.... 118. 25. 2007 m. gruodžio 21 d. Kauno RAAD išdavė atsakovei UAB „Super... 119. 26. Minėta, kad 2003 m. balandžio 15 d. Kauno RAAD išdavė atsakovei UAB... 120. 27. Byloje nėra ginčo, kad nuo pirmojo 2003 m. balandžio 15 d. leidimo... 121. 28. Ieškovai savo teisių pažeidimą kildina iš asmens teisės į sveiką ir... 122. 29.Asmens teisė į sveikatos apsaugą ir sveiką aplinką užtikrinama... 123. 30. 1998 m. birželio 25 d. Orhuse priimtos Konvencijos dėl teisės gauti... 124. 31. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (ieškinio pareiškimo... 125. 32. Dėl to asmenims kreipusis į bendrosios kompetencijos teismą dėl... 126. 33. Remdamasi aptartu teisiniu reguliavimu ir kasacinio teismo išaiškinimais,... 127. 34. Nagrinėjamu atveju ieškovai teigia, kad plečiant atsakovei UAB „Super... 128. 35. Pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo... 129. 36. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas atliekamas, kai... 130. 37. Šio sprendimo 27 punkte nurodyta, kad nuo pirmojo 2003 m. balandžio 15 d.... 131. 38. Bylos duomenys patvirtina, kad per aptartą laikotarpį buvo parengta tik... 132. 39. Pagal PAVĮ 7 straipsnio 1 dalį, atranka atliekama planuojamai ūkinei... 133. 40. Planuojamos ūkinės veiklos apibrėžtis, įtvirtinta Planuojamos ūkinės... 134. 41. Nors 40 punkte pateikti kasacinio teismo išaiškinimai liečia PAVĮ 1... 135. 42. Be to, bylos duomenys patvirtina, kad Kauno RAAD 2015 m. sausio 7 d.... 136. 43. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad... 137. 44. Taigi, atsakovė nesiėmė neigiamo poveikio aplinkai pašalinimo... 138. 45. Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškinį, konstatavęs, kad 2016 m.... 139. 46. Apeliantė (atsakovė) nurodo, kad TIPK leidimo panaikinimas ir... 140. 47. Teisėjų kolegija su tuo nesutinka ir pažymi, kad atsakovams nesilaikius... 141. 48. Apibendrinant tai, kas nurodyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad dėl... 142. 49. Kiti apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai galutiniam... 143. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 144. 50.... 145. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 146. 51.... 147. Bylos duomenimis, ieškovai už pareikštą ieškinį sumokėjo 83,41 Eur (288... 148. 52.... 149. Įvertinus ieškovų atstovo advokato Vytenio Gubavičiaus pateiktą ataskaitą... 150. 53.... 151. Taigi, pagrįstomis ieškovų išlaidomis laikytina 9155,44 Eur (83,41 Eur +... 152. 54.... 153. Iš atsakovų lygiomis dalimis valstybei priteistina iš viso 40,27 Eur... 154. 55.... 155. Ieškovai už apeliacinį skundą sumokėjo 123 Eur žyminio mokesčio (VIII... 156. Kauno apygardos teismo teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 157. Kauno apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimą panaikinti ir... 158. Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos... 159. Įpareigoti atsakovę UAB „Super Montes“ nedelsiant nutraukti mišrių... 160. Įpareigoti atsakovę UAB „Super Montes“ savo lėšomis sutvarkyti žemės... 161. Priteisti ieškovams Sauliui J. M. (a. k. ( - ) ir A. M. (a. k. ( - ) iš... 162. Priteisti valstybei iš atsakovų UAB „Super Montes“ (j. a. k. 160205644)... 163. Priteisti ieškovams Sauliui J. M. (a. k. ( - ) ir A. M. (a. k. ( - ) iš... 164. Šis teismo sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos.... 165. Teisėjai... 166. Gintautas Koriaginas... 167. Virginija Lozoraitytė... 168. Albina Rimdeikaitė...