Byla 2S-192-123/2008

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Virginijos Nijolės Griškevičienės, kolegijos teisėjų Jono Pesliako, Broniaus Valiaus, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos UAB „Cerara“ atskirąjį skundą dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-520-377/2007 pagal pareiškėjos UAB „Cerara“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Vladimiras Ševčenka, skolininkė R. M., išieškotojai UAB „Baltijos realizacijos centras“, V. V., UAB „Tauragės būtų ūkis“, UAB „Tauragės šilumos tinklai“, V. L., D. P.,

Nustatė

2pareiškėja UAB „Cerara“ kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti antstolio V. Ševčenkos 2007-02-26 patvarkymą dėl varžytynių dalyvio įmokos Nr. 0146/04/00659 ir 2007-02-26 aktą apie neįvykusias varžytynes Nr. 0146/04/00659 negaliojančiais bei patenkinti 2007-02-26 UAB „Cerara“ prašymą dėl termino įmokėti likusią sumą už įsigytą turtą varžytynėse pratęsimo iki vieno mėnesio, skaičiuojant terminą nuo teismo nutarties priėmimo dienos.

3Tauragės rajono apylinkės teismas 2007-12-18 nutartimi pareiškėjo skundą tenkino iš dalies, pripažino antstolio V. Ševčenkos 2007-02-26 patvarkymą Nr.0146/0400659 dėl varžytynių dalyvio įmokos ir 2007-02-26 aktą apie neįvykusias varžytynes Nr. 0146/04/00659 negaliojančiais bei įpareigojo antstolį V. Ševčenką priimti patvarkymą dėl UAB „Cerara“ 2007-02-26 prašymo pratęsti terminą sumokėti įmoką už įgytą turtą iki vieno mėnesio. Teismas konstatavo, kad antstolio 2007-02-26 priimtas aktas dėl neįvykusių varžytynių ir 2007-02-26 patvarkymas dėl varžytynių dalyvio įmokos yra neteisėti, nes priimti pažeidžiant CPK 73 str. 3 d., 74 str. 4 d., 5 d. nuostatas.

4Pareiškėja UAB „Cerara“ atskiruoju skundu prašo Tauragės rajono apylinkės teismo 2007-12-18 nutartį pakeisti ir pareiškėjo skundą tenkinti visiškai: pripažinti antstolio V. Ševčenko 2007-02-26 patvarkymą dėl varžytynių dalyvio įmokos Nr. 0146/04/00659 ir 2007-02-26 aktą apie neįvykusias varžytynes Nr. 0146/04/00659 negaliojančiais bei patenkinti 2007-02-26 UAB „Cerara“ prašymą – pratęsti terminą įmokėti likusią sumą už įsigytą turtą varžytinėse iki vieno mėnesio, skaičiuojant terminą nuo teismo nutarties priėmimo dienos. Mano, kad nutarties dalis dėl įpareigojimo antstolį priimti patvarkymą dėl prašymo pratęsti terminą, nepagrįsta, kadangi buvo prašoma, kad terminą pratęstų pats teismas, o ne įpareigotų tai atlikti antstolį. Teigia, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad įpareigodamas antstolį priimti patvarkymą dėl termino pratęsimo sudaro galimybę antstoliui piktnaudžiauti savo teisėmis, nes antstolio priimti patvarkymai prieštarauja pareiškėjo interesams.

5Skolininkė R. M. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, su atskiruoju skundu sutinka.

6Atskirasis skundas atmestinas.

7Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis vykdo priverstinį skolos išieškojimą iš skolininkės R. M. išieškotojų UAB „Baltijos realizacijos centras“, (vykd. b. Nr. 146146-659/2004), D. P. (vykd. b. Nr. 0146/05/00114), UAB „Tauragės butų ūkis“ (vykd. b. Nr. 0146/05/01870, 0146/06/00777), UAB „Tauragės šilumos tinklai“ (vykd. b. Nr. 0146/05/02126, 0146/06/01198), V. V. (vykd. b. Nr.0146/06/00105, 0146/06/00106, 0146/06/00107), V. L. (vyk. b. Nr.0146/05/01658) naudai. Pareiškėjas UAB „Cerara“ 2007-02-19 viešose varžytynėse už 199 000 Lt nupirko skolininkei R. M. priklausantį dviejų kambarių butą, esantį ( - ) (vykd. b. Nr.0146/04/00659). 2007-02-26 pareiškėjas kreipėsi į antstolį dėl termino įmokėti likusią sumą už varžytynėse įsigytą turtą pratęsimo iki vieno mėnesio (b.l. 8). Antstolis 2007-02-26 patvarkymu 2007-02-19 varžytynes paskelbė neįvykusiomis, nes pirkėjas per penkias dienas nuo varžytynių pabaigos nesumokėjo visos sumos už varžytynėse pirktą turtą (b.l. 6). Antstolis 2007-02-26 patvarkymu varžytynių dalyvės UAB „Cerara“ įmoką 6400 Lt panaudojo skolininkės įsiskolinimams ir iki varžytynių atsiradusioms vykdymo išlaidoms padengti (b.l. 7). Pirmosios intancijos teismas konstatavo, kad antstolio 2007-02-26 patvarkymas Nr.0146/0400659 dėl varžytynių dalyvio įmokos ir 2007-02-26 aktas apie neįvykusias varžytynes Nr. 0146/04/00659 yra neteisėti, nes priimti pažeidžiant CPK 73 str. 3 d., 74 str. 4 d., 5 d. nuostatas. Pažymėjo, kad antstolis pareiškėjo 2007-02-26 prašymo dėl termino pratęsimo neišnagrinėjo, todėl įpareigojo antstolį priimti patvarkymą dėl termino pratęsimo (b.l. 99-100).

8Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl antstolio veiksmų teisėtumo, pripažįstant varžytynes neįvykusiomis bei dėl pinigų sumokėjimo tvarkos nupirkus turtą iš varžytynių.

9Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais, kad antstolis pažeidė procesinių terminų skaičiavimo taisykles. Antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad būtų tinkamai apginti išieškotojo interesai ir nebūtų pažeisti kitų vykdymo procese dalyvavusių asmenų ir skolininko interesai, bei turi laikytis CPK teisės normų. CPK 73 str. 1 d. numatyta, kad procesiniai veiksmai atliekami įstatymų nustatytais terminais. CPK 716 str. 1 d. nustato penkių dienų procesinį terminą, per kurį pirkėjas privalo sumokėti visą sumą už varžytynėse įsigytą turtą, o pirkėjui nesumokėjus šios sumos antstolis remdamasis CPK 717 str. 3 p. savo patvarkymu varžytynes paskelbia neįvykusiomis. Nagrinėjamu atveju varžytynės įvyko 2007 m. vasario 19 d., taigi įstatyme nurodyto penkių dienų procesinio termino eiga prasidėjo vasario 20 dieną, o baigėsi vasario 24 dieną (CPK 73 str. 4 d.). Kadangi paskutinė termino, per kurį pirkėjas privalėjo sumokėti likusią sumą už varžytynėse įsigytą turtą, diena buvo ne darbo diena, todėl termino pabaigos diena pripažįstama po jos einanti darbo diena, šiuo atveju - vasario 26 diena (CPK 74 str. 5 d.). Taigi pareiškėjas galėjo per visą šį terminą, t.y. nuo 2007 m. vasario 20 iki vasario 26 dienos imtinai sumokėti likusią sumą už varžytynėse įsigytą turtą, tačiau, kaip matyti iš vykdomosios bylos, antstolis pažeisdamas procesinių terminų skaičiavimo taisykles, dar nesuėjus įstatyme nustatytam penkių dienų terminui, 2007 m. vasario 26 dieną, remdamasis CPK 717 straipsnio 3 punktu, aktu varžytynes paskelbė neįvykusiomis (b.l. 6), nors šį procesinį veiksmą galėjo atlikti tik 2007 m. vasario 27 dieną. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad antstolis priimdamas 2007-02-26 neįvykusių varžytynių aktą pažeidė procesinių terminų skaičiavimo taisykles, todėl ir jo 2007-02-26 priimtas patvarkymas dėl varžytynių dalyvio mokesčio panaudojimo skolininkės įsiskolinimams bei iki varžytynių atsiradusioms vykdymo išlaidoms padengti taip pat laikytinas neteisėtu, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino antstolio procesinius veiksmus neteisėtais bei panaikino jo priimtus procesinius dokumentus.

10Apeliantas nurodo, kad teismas nepagrįstai įpareigojo antstolį priimti patvarkymą dėl 2007-02-26 prašymo pratęsti terminą sumokėti visą įmoką už įgytą turtą iki vieno mėnesio, kadangi šį terminą turėjo pratęsti pats teismas. Mano, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad antstolis jau priėmė patvarkymus, kurie prieštaravo jo interesams, todėl įpareigodamas antstolį išspręsti klausimą dėl termino pratęsimo sudarė galimybes ir toliau jam piktnaudžiauti savo teisėmis. Teisėjų kolegija nesutinka su tokias apelianto argumentais. Pažymėtina, kad teismas negali spręsti apie antstolio procesinių veiksmų, kurie dar nėra atlikti teisėtumą ir pagrįstumą, todėl apeliantas nepagrįstai nurodo, kad antstolio būsimas patvarkymas dėl termino pratęsimo pažeis jo interesus. CPK 716 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad antstolis, esant pirkėjo prašymui, savo patvarkymu gali pratęsti visos pinigų sumos už varžytynėse įsigytą turtą sumokėjimo terminą iki vieno mėnesio. Pareiškėjas 2007 m. vasario 26 d. pateikė antstoliui prašymą pratęsti pinigų sumokėjimo terminą iki vieno mėnesio (b.l.8). CPK 613 straipsnyje nustatyta, kad vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotais patvarkymais. Kadangi antstolis šio pirkėjo prašymo neišsprendė, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai įpareigojo antstolį išspręsti šį pirkėjo prašymą ir tokį savo procesinį veiksmą įforminti patvarkymu kaip numatyta įstatyme. Pažymėtina, kad antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas, tuo tarpu teismo pareiga yra vykdyti antstolio procesinės veiklos kontrolę, tikrinant antstolio atliktų procesinių veiksmų teisėtumą bei pagrįstumą (CPK 594 str.). Bylos duomenimis, vykdymo procesas tęsiasi nuo 2002 metų, antstolis išieškojimą iš skolininkės vykdo pagal vienuolika jam pateiktų vykdomųjų dokumentų, po 2007-02-19 įvykusių varžytynių praėjo jau metai, pirkėjo 2007-02-26 prašyme nurodytas pagrindas dėl termino pratęsimo jau išnyko (b.l. 62-64). Atsižvelgdama į paminėtas aplinkybes bei į protingumo ir teisingumo principus, teisėjų kolegija mano, kad antstolis turėtų pirkėjui skirti protingą terminą, kuris būtų minimalus, neužvilkintų vykdymo proceso ir per kurį pirkėjas galėtų sumokėti visą sumą už varžytynėse įsigytą turtą. Be to, atkreiptinas pirkėjo dėmesys, kad jis privalo sąžiningai naudotis jam suteiktomis procesinėmis teisėmis ir nepiktnaudžiauti jomis. Pabrėžtina, kad vykdymo proceso paskirtis yra teismo sprendimų vykdymas, todėl tiek antstolis, tiek skolininkas, tiek kiti dalyvaujantys vykdymo procese asmenys turi dėti visas pastangas, kad teismo sprendimai būtų kuo greičiau įvykdomi, o išieškojimo procesas nebūtų vilkinamas.

11Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, iš dalies tenkindamas pareiškėjo skundą, tinkamai aiškino bei taikė procesinės teisės normas, todėl pirmosios instancijos teismo nutartį keisti arba naikinti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo, taigi Tauragės rajono apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 18 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 335-339 straipsniais, teismas

Nutarė

13Tauragės rajono apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai