Byla e2-7-607/2017
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Žebelienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB ,,Naujoji šiluma“, į. k. 110868334, Savanorių pr. 159A, Vilnius, ir atsakovo UAB ,,Tauragės šilumos tinklai“, į. k. 179478621, Paberžių g. 16, Tauragė, prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiu ab initio 2016-03-21 pranešimu Nr. 6-131 UAB „Tauragės šilumos tinklai“ atliktą 29 011 Eur dydžio nuostolių ir delspinigių įskaitymą į UAB „Naujoji šiluma“ mokėtiną sumą pagal 2016-01-07 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. NHA -2016004; priteisti iš atsakovo UAB „Tauragės šilumos tinklai“ ieškovo naudai 29 011 Eur skolos ir 658,98 Eur delspinigių; priteisti 8,30 procentų metines palūkanas nuo priteistos 29 669,98 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti iš atsakovo ieškovo naudai visas bylinėjimosi išlaidas.

42017-03-14 Tauragės rajono apylinkės teisme gautas prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo, kuriame nurodyta, kad ieškovas ir atsakovas susitarė sudaryti taikos sutartį. Taikos sutartyje nurodyta, kad šalims yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo pasekmės, prašo patvirtinti 2017 m. kovo 10 d. šalių sudarytą taikos sutartį, grąžinti ieškovui 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio ir civilinę bylą nutraukti.

5Prašymas tenkintinas.

6Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 3 d. numato, kad šalys bet kurioje proceso stadijoje gali baigti bylą taikos sutartimi. Taikos sutartimi šalys išsprendė ginčą. Taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui (CPK 42 straipsnio 2 dalis). Taikos sutartis sudaryta neviršijant pareikštų teismui ieškinio reikalavimų ir joje nėra sprendžiami klausimai, dėl kurių įstatymo nustatyta tvarka nebuvo kreiptasi į teismą. Šalys nurodė, kad jiems suprantamos civilinės bylos nutraukimo pasekmės. Civilinė byla nutrauktina ir tvirtintina 2017 m. kovo 10 d. šalių sudaryta taikos sutartis (CPK 140 str. 3 d., 293 str. 5 p.).

7Nagrinėjamoje byloje šalys sudaro taikos sutartį, todėl ieškovui grąžinama 75 procentai teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos (CPK 87 str. 2 d.). Ieškovas pateikdamas teismui ieškinį 2016-05-26 mokėjimo nurodymu Nr. 12904 sumokėjo 662,00 Eur žyminį mokestį valstybei. Esant nurodytoms aplinkybėms ieškovui grąžintina 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio, t. y. 496,50 Eur. Žyminį mokestį ieškovui įpareigotina grąžinti Valstybinė mokesčių inspekcija (CPK 87 straipsnio 3 dalis).

8Išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu sudaro 7,04 Eur. Kadangi ieškovas ir atsakovas tarp šalių kilusį ginčą išsprendė taikiai ir 2017 m. kovo 10 d. taikos sutartyje susitarė, kad išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu padengs lygiomis dalimis, iš ieškovo ir atsakovo priteistina po 3,52 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 96 str.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., teismas

Nutarė

10Nutraukti civilinę bylą Nr. e2-7-607/2017.

11Patvirtinti ieškovo UAB ,,Naujoji šiluma“, į. k. 110868334, Savanorių pr. 159A, Vilnius, ir atsakovo UAB ,,Tauragės šilumos tinklai“, į. k. 179478621, Paberžių g. 16, Tauragė, 2017 m. kovo 10 d. sudarytą taikos sutartį sekančiomis sąlygomis: ,, 1. TAIKOS SUTARTIES DALYKAS 1.1.Atsakovas iš dalies pripažįsta jam pareikštą Ieškovo ieškinio reikalavimą dėl pripažinimo negaliojančiu ab initio 2016 m. kovo 21 d. pranešimu Nr. 6-131 Atsakovo atliktą 29 011,00 Eurų dydžio nuostolių ir delspinigių įskaitymą į Ieškovui mokėtiną sumą pagal 2016 m. sausio 7 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. NHA-2016004, t.y. Atsakovas prižįsta, jog jo atliktas įskaitymas 17 011,00 Eurų sumoje yra negaliojantis ab initio, o Ieškovas atitinkamai atsisako nuo likusios minėto reikalavimo dalies, t.y. dalyje dėl 12 000,00 Eurų Atsakovo atlikto įskaitymo pripažinimo negaliojančiu ab initio. 1.2. Atsakovas taip pat iš dalies pripažįsta jam pareikštą Ieškovo ieškinio reikalavimą dėl 29 011,00 Eurų skolos ir 658,98 Eurų delspinigių priteisimo, t.y. Atsakovas pripažįsta Ieškovo ieškinio reikalavimą dalyje dėl 17 011,00 Eurų skolos priteisimo, o Ieškovas atitinkamai atsisako nuo likusios reikalavimo dalies dėl 12 000,00 Eurų skolos, 658,98 Eurų delspinigių ir 8,30 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos priteisimo. 1.3.Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui Taikos sutarties 1.2 punkte nurodytą 17 011,00 Eurų sumą, pervesdamas ją į Ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), AB DNB banke, tokia tvarka: 1.3.1. 8505,50 Eurų suma sumokama ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Teismo

12nutarties, kuria bus patvirtinta ši Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos; 1.3.2. likusi 8505,50 Eurų suma sumokama ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, nuo tos dienos, kai Ieškovas atliks visus Taikos sutarties 1.4. išvardintus darbus ir šių darbų tinkamas atlikimas bus patvirtintas šalių pasirašytu atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu. 1.4.Tinkamu Atsakovo įsipareigojimų pagal šią Taikos sutartį ir pareikštą ieškinį įvykdymu bus laikomas 1.3 punkte nurodytų sumų įskaitymas į pirmiau nurodytą Ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą banke. 1.5.Ieškovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 60 dienų nuo Teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos savo lėšomis ir jėgomis atlikti Atsakovui nuosavybės teise priklausančioje konteinerinėje katilinėje, esančioje adresu: Mokyklos g. 1, Eičių km. Tauragės raj., sekančius darbus, kaip jie detalizuoti Ieškovo ir Atsakovo atstovų 2017 m. kovo 8 d. sudarytame Susitarimo protokole (išskyrus darbų atlikimo terminą, kuriam taikomas šiame punkte nurodytas terminas) ir pagal 2017 m. kovo 3 d. UAB "Antara LT" komerciniame pasiūlyme nurodytą dūmsiurbės technines specifikacijas, kurie pateikiami kaip šios Taikos sutarties priedai: 1.5.1. pakeisti konteinerinio katilo H4Y-700 dumsiurbę į naują dumsiurbę 4 kW galios; 1.5.2. pakeisti konteinerinio katilo H4Y-700 dažnio keitiklį į naują 4 kW galios; 1.5.3. atnaujinti konteinerinio katilo H4Y-700 valdymo programą, įdiegiant galimybę užduoti norimą trauką. 1.6.Tinkamu Ieškovo įsipareigojimų pagal šią Taikos sutartį įvykdymu bus laikomas Taikos sutarties 1.5 punkte visų nurodytų darbų kokybiškas atlikimas nustatytu laiku, kuris turės būti patvirtintas Šalims pasirašant atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktą. Atliktų darbų priėmimas - perdavimas pasirašant tai įforminantį aktą turi būti atliktas ne vėliau kaip per 5 darbo dienų nuo Ieškovo rašytinio pranešimo Atsakovui apie darbų užbaigimą gavimo. 1.7.Atsakovas pareiškia, kad Ieškovui atlikus Taikos sutarties 1.5 punkte nurodytus darbus, Atsakovas Ieškovui ateityje nereikš analogiško reikalavimo, kylančio iš 2015 m. gegužės 4 d. Konteinerinės katilinės pirkimo išsimokėtinai pirkimo - pardavimo sutarties Nr. VP-16. 1.8.Ieškovas pareiškia, jog gavęs iš Atsakovo šios Taikos sutarties 1.3 punkte nurodytą sumą, nebereikš analogiško reikalavimo, kylančio iš/susijusio su 2016 m. kovo 21 d. pranešimu Nr. 6-131 Atsakovo atlikto 29 011,00 EUR dydžio nuostolių ir delspinigių įskaitymo į Ieškovui mokėtiną sumą pagal 2016 m. sausio 7 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. NHA-2016004. 2. IŠLAIDŲ PASKIRSTYMAS 2.1. Šalys susitaria, kad kiekvienai Šaliai tenka jos patirtos bylinėjimosi ir kitos išlaidos, susijusios su Byla. 2.2.Visas teismo išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų byloje siuntimu bei įteikimu, Šalys padengia lygiomis dalimis. 2.3.Šalys susitaria ir sutinka, kad, vadovaujantis LR CPK 87 str. 2 d., Ieškovui būtų grąžinti 75 procentai Teismui sumokėto žyminio mokesčio. 3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 3.1.Šalys pareiškia, kad sudaro Taikos sutartį laisva valia, deramai įvertinusios Taikos sutarties sąlygas bei Taikos sutarties sudarymo pasekmes. 3.2.Šalys patvirtina, kad joms žinomos Taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo Teisme bei civilinės bylos užbaigimo taikos sutartimi teisinės pasekmės, numatytos LR CPK 293 str. 5 p. ir 294 str., ir kad Teismo patvirtinta Taikos sutartis joms turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir bus laikoma vykdytinu dokumentu. 3.3.Taikos sutartis sudaryta 3 (trimis) egzemplioriais, po vieną Teismui ir Šalims. Kiekvienas iš egzempliorių turi vienodą teisinę galią. 3.4.Atsakovas įsipareigoja pateikti šią Taikos sutartį Teismui ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo jos sudarymo.

    1. Ši Šalių sudaryta Taikos sutartis Šalims įsigalioja nuo jos sudarymo dienos.“

13Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovui UAB ,,Naujoji šiluma“, į. k. 110868334, 2016-05-26 mokėjimo nurodymu Nr. 12904 sumokėtą 496,50 Eur (keturi šimtai devyniasdešimt šeši eurai 50 ct) žyminį mokestį.

14Priteisti iš ieškovo UAB ,,Naujoji šiluma“, į. k. 110868334, ir atsakovo UAB ,,Tauragės šilumos tinklai“, į. k. 179478621, valstybei po 3,52 Eur (tris eurus 52 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (sumokėti į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų: Nr. ( - ), esančią AB bankas „Swedbank“, Nr. ( - ), esančią AB DNB bankas, Nr. ( - ), esančią AB SEB bankas, Nr. ( - ), esančią AB Šiaulių bankas, Nr. ( - ), esančią Danske bank A/S Lietuvos filiale, Nr. ( - ), esančią Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, Nr. ( - ), esančią UAB „Medicinos bankas“, įmokos kodas 5660).

15Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Tauragės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai