Byla 2A-479-611/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Romualdos Janovičienės ir Andžej Maciejevski (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2sekretoriaujant Vaidai Čistiakovienei,

3dalyvaujant atsakovo UAB „Alma Littera“ atstovui adv. Gediminui Pranevičiui,

4viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Alma littera“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 26 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovams UAB „Statinių priežiūra“ ir UAB „Alma littera“ dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys UADB „Ergo Lietuva“, UAB „Invalda Service“ ir UAB DK „PZU Lietuva“.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

7ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti jam solidariai iš atsakovų UAB „Statinių priežiūra“ ir UAB „Alma littera“ 22422 Lt žalos atlyginimo, 672,66 Lt žyminį mokestį, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad 2006-09-22 įvykus vandentiekio avarijai pastate, esančiame ( - ), buvo apgadintas jų draudėjui UAB „Ac Nielsen Baltics“ priklausantis turtas. Dėl padarytos žalos draudėjui buvo išmokėta 22422 Lt draudimo išmoka. Vanduo prasiskverbė iš UAB „Alma littera“ nuomojamų patalpų, iš sanitarinio mazgo dėl santechnikos įrenginio (praustuvo pajungimo žarnelės) trūkumo. UAB „Invalda Service“ 2006-09-26 aktu konstatuota, jog vandens prasiskverbimo priežastis ta, kad vykdant statybos-remonto darbus sanitarinio mazgo patalpose, buvo pažeistas praustuvo pajungimo žarnelės metalinis apvalkalas. Statybos-remonto darbus vykdė UAB „Statinių priežiūra“. Statybos darbai yra prilyginami padidinto pavojaus darbams, todėl atsakovo kaltė dėl padarytos žalos yra preziumuojama. UAB „Alma littera“ yra patalpų, kuriose įvyko vandentiekio avarija, nuomininkas, kuris įsipareigojo naudotis patalpomis, jas prižiūrėti ir laikyti geros būklės bei savo sąskaita atlikti patalpų ūkinę priežiūrą, todėl UAB „Alma littera“ laikytinas santechnikos įrenginio, dėl kurio trūkumo buvo padaryta žala, valdytoju. Jo kaltė dėl įrenginio trūkumo yra preziumuojama, tai yra griežtos atsakomybės be kaltės atvejis. UAB DK „PZU Lietuva“ sudarytos su draudėju UAB „Statinių priežiūra“ bendrosios civilinės atsakomybės sutarties draudimo apsauga negalioja pastatui, esančiam ( - ), draudimo sutartyje nebuvo sulygta, jog draudžiami statybos rangos darbai, t.y. įvykis yra nedraudžiamasis, todėl draudiko UAB DK „PZU Lietuva“ atsakomybė už draudėjo UAB „Statinių priežiūra“ padarytą žalą nėra galima.

8Atsakovas UAB „Statinių priežiūra“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad 2006-09-04 rangos sutartį Nr.PS-17 UAB „Alma littera“ biuro patalpose nuo 2006-09-07 iki 2006-10-09 atliko remonto darbus. Pažymėjo, jog tam kad nekiltų UAB „Alma littera“ biuro darbuotojams nepatogumų, jų prašymu, sanitarinių mazgų remonto darbus atliko etapais, t. y. pirma vieną, o paskui kitą. Avarijos metu sanitariniame mazge, kur įvyko avarija, darbai nebuvo vykdomi, o UAB „Statinių priežiūra“ bei jų subrangovų darbuotojai sanitariniu mazgu nesinaudojo, todėl ir žarnelės apvalkalo pažeisti negalėjo. Avarija įvyko ne dėl žarnelės pažeidimo, o dėl nekorektiškai sumontuotos žarnelės ir apvalkalo korozijos. Kad žarnelė nebuvo laiku pakeista įrodo UAB „Invalda Service“ 2006-09-26 aktas.

9Atsakovas UAB „Alma litera“ su ieškiniu nesutiko ir prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad tinkamai prižiūrėjo išsinuomotas patalpas, pasitelkdama tam savo kvalifikuotus darbuotojus, nepakankant jų kompetencijos – profesionalias rangovines įmones, bei UAB „Invalda Service“, kuri likviduodavo avarijas nuomojamose patalpose. Pažymėjo, kad jo kaltė negali būti preziumuojama ir/ar įrodinėjama vienašališkai 2009-09-26 UAB „Invalda Service“ sudarytu aktu, kuriame nurodyta vandentiekio avarijos priežastis skiriasi nuo 2006-09-27 komisijos, sudarytos iš UAB Invalda Service“, UAB „Ac Nielsen Baltics“ ir UAB „Alma littera“ atstovų, akte nurodytos priežasties. Nurodė, kad 2006-09-25 sanitariniuose mazguose, esančiuose nuomojamuose patalpose, buvo vykdomi remonto darbai, kuriuos vykdė UAB „Statinių priežiūra“. UAB „Alma littera“ nesikišo į darbų vykdymo eigą, jiems nekliudė ir sanitariniais mazgais visą statybinių darbų vykdymo laikotarpį nesinaudojo. Prieš darbų atlikimą UAB „Statinių priežiūra“ niekaip neinformavo UAB „Alma littera“ apie kažkokias kliūtis ir/ar trikdžius, kitas aplinkybes, kurios gali trukdyti atlikti tarp šalių suderintus darbus ir/ar pakenkti jų tvirtumui. UAB „Statinių priežiūra“ susipažino su aplinkybėmis, kuriomis vadovaujantis turėjo būti atliekami darbai ir prisiėmė savo rizika, kaip ir kiekvienas rangovas, atlikti pavestus darbus, bei prisiėmė atsakomybę už darbų rezultatą bei jo sugedimo ir/ar atsitiktinio žuvimo iki kol jis neperduotas UAB „Alma littera“.

10Tretysis asmuo UAB „Invalda Service“ prašė ieškinį nagrinėti teismo nuožiūra. Nurodė, kad vykdo veiklą, susijusią su pastatų ūkio administravimu. UAB „Invalda Service“, norėdamas atlyginti dėl jo veiklos padarytą žalą tretiesiems asmenims, sudarė sutartį su UADB „Ergo Lietuva“ ir apdraudė visą veiklą, susijusią su pastatų ūkio administravimu.

11Tretysis asmuo UAB „Ergo Lietuva“ prašė ieškinį nagrinėti teismo nuožiūra. Nurodė, kad žalos kompensavimas pasireiškia nukentėjusiojo grąžinimu į jo ankstesnę turtinę padėtį, bet ne geresnę. Ieškovas, nurodydamas žalos dydį, nepagrįstai remiasi naujos technikos įsigijimo dokumentais (sąskaitomis-faktūromis), neįvertindamas nukentėjusiojo technikos nusidėvėjimo įvykio dieną.

12Tretysis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ prašė atmesti ieškinio dalį dėl UAB „Statinių priežiūra“ atsakomybės. Nurodė, kad ieškovas privalo įrodyti, jog žala yra priežastiniame ryšyje su atsakovo UAB „Statinių priežiūra“ neteisėtais veiksmais; be to, ieškovas turi įrodyti minėto įvykio pasėkoje patirtą pagrįstą nuostolio dydį. Civilinė atsakomybė atsiranda tik jeigu skolininko elgesys yra neteisėtas, taip pat esant įrodytoms visoms likusioms civilinės atsakomybės sąlygoms. Atitinkamai, neteisėtumas nėra preziumuojamas, todėl jį privalo įrodyti ieškovas. UAB „Invalda Service" darbuotojų 2006-09-26 sudarytas aktas surašytas vienašališkai, nedalyvaujant kitų suinteresuotų šalių atstovams. Atkreipė dėmesį, jog minėtame akte nustatytos kelios galimos vandens užliejimo priežastys. Nenustačius vandentiekio avarijos priežasties, ieškovas neturi teisėto bei objektyvaus pagrindo kelti klausimą dėl UAB „Statinių priežiūrą“ civilinės atsakomybės kilimo bei dėl žalos atlyginimo. Pabrėžė, kad UAB „Alma littera“ laikytina patalpų bei santechnikos įrenginio, dėl kurio defekto/įtrūkimo buvo padaryta žala, valdytoju. Atitinkamai atsakovas UAB „Alma littera" yra atsakingas dėl 2006-09-25 įvykio pasekoje atsiradusios žalos atlyginimo. Tarp UAB DK "PZU Lietuva" ir UAB „Statinių priežiūra" 2006-05-19 buvo sudaryta Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartis, kuria buvo apdrausta draudėjo veiklos ir produkto civilinė atsakomybė. Draudimo sutartimi buvo apdrausta konkreti draudėjo vykdoma/atliekama veikla - inžineriniu sistemų ir pastatų priežiūra: šildymas, vėdinimas, šaldymas, vidaus elektros tinklai, vandentiekis ir nuotekos, automatinė gaisro gesinimo sistema ir pan. UAB „Statinių priežiūra" objekte, adresu ( - ), vykdė ne draudimo liudijime nurodytą apdraustą veiklą, o minėto objekto patalpų statybos - remonto darbus. Draudikas sudarydamas su draudėju minėtą draudimo sutartį neprisiėmė statybos, rangos, remonto ir/ar kt. darbų atlikimo rizikos. Be to, užsakovo patalpų remonto darbų atlikimui buvo pasitelkti subrangovai. Draudikas UAB DK „PZU Lietuva" su draudėju UAB „Statinių priežiūra" sudaryta minėta draudimo sutartimi apdraudė tik draudėjo bendrąją civilinę atsakomybę vykdant inžinerinių statinių ir pastatų priežiūrą, o ne jo pasitelktų ūkio subjektų/subrangovų atliekamą veiklą. Atsižvelgiant į tai, 2006-09-25 įvykis nėra draudžiamasis, jam negalioja draudimo apsauga.

13Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. gegužės 26 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies, priteisė ieškovui iš atsakovo UAB „Alma littera“ 22422 Lt žalos atlyginimo, 672,66 Lt žyminio mokesčio bei 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 22422 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2008-11-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kitą ieškinio dalį teismas atmetė. Priteisė iš atsakovo UAB „Alma littera“ valstybei 92,68 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas nustatė, kad 2004-02-27 atsakovas UAB „Alma littera“ su UAB „Invalda Real Estate“ sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr.A/386, kuria UAB „Invalda Real Estate“ išnuomavo UAB „Alma littera“ patalpas, esančias pastato ( - ), trečiajame ir ketvirtajame aukšte. Sutarties 5.2.5 punkte nustatyta, kad nuomininkas UAB „Alma littera“ savo sąskaita įsipareigoja atlikti išnuomotų patalpų ūkinę priežiūrą. UAB „Alma littera“ nesudarė sutarties dėl išnuomotų patalpų priežiūros su pastato administratoriumi UAB „Invalda Service“. Teismas padarė išvadą, kad avarijos santechniniame mazge metu atsakovas UAB „Alma littera“ buvo šių patalpų valdytojas.

14Teismas nustatė, kad atsakovas UAB „Alma littera“ ir UAB „Statinių priežiūra“ 2006-09-04 sudarė rangos sutartį, pagal kurią UAB „Statinių priežiūra“ įsipareigojo atlikti UAB „Alma littera“ biuro patalpų remontą. Remonto darbai prasidėjo 2006-09-07, baigėsi 2006-12-12. 2006-09-22 įvykus vandentiekio avarijai pastate, esančiame Vilniuje, Juozapavičiaus g. 6/2, buvo apgadintas ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ draudėjui UAB „Ac Nielsen Baltics“ priklausantis turtas (gamybiniai įrenginiai-kompiuterinė įranga). Vanduo prasiskverbė iš UAB „Alma littera“ nuomojamų patalpų, iš sanitarinio mazgo dėl santechnikos įrenginio (praustuvo pajungimo žarnelės) trūkumo. Teismas nustatė, kad nebuvo sudarytas ir patvirtintas rangos darbų vykdymo grafikas, taip pat nebuvo pasirašytas koks nors aktas dėl remontuojamų patalpų perdavimo UAB „Statinių priežiūra“. Teismas nurodė, kad UAB „Alma littera“ prašymu dviejų sanitarinių mazgų remonto darbai buvo atliekami etapais, t.y. tik suremontavus pirmąjį sanitarinį mazgą, remonto darbai buvo pradėti kitame sanitariniame mazge. Teismas vadovavosi atsakovo UAB „Statinių priežiūra“ paaiškinimais, jog sanitariniame mazge, kur įvyko avarija, darbai nebuvo vykdomi, o UAB „Statiniu priežiūra" bei subrangovų darbuotojai minėtu sanitariniu mazgu nesinaudojo. Teismas konstatavo, kad vandentiekio avarijos metu UAB „Statinių priežiūra“ nebuvo sanitarinio mazgo, kuriame įvyko avarija valdytoju. Teismas kritiškai įvertino liudytojų K. K., S. R., J. B. parodymus, nes visi liudytojai yra UAB „Alma littera“ darbuotojai, todėl yra suinteresuoti bylos baigtimi.

15Teismas nustatė, kad vandentiekio avarijos priežastis – sanitariniame mazge esančio praustuvo pajungimo žarnelės su metaliniu apvalkalu pažeidimas. Teismas vadovavosi 2006-09-26 vandentiekio avarijos ( - ) priežasties nustatymo aktu, 2006-09-27 aktu bei trečiojo asmens UAB „Invalda Service“ atstovo K.J. parodymais. Teismas konstatavo, kad ieškovas neįrodė atsakovo UAB „Statinių priežiūrą“ neteisėtų veiksmų dėl 2006-09-22 įvykusios vandentiekio avarijos, o atsakovas UAB „Alma littera“ nepateikė teismui įrodymų, kad žala ieškovui atsirado dėl LR CK 6.270 str. 1 d. numatytų aplinkybių. Teismas padarė išvadą, kad UAB „Statinių priežiūra“ yra netinkamas atsakovas byloje ir neprivalo ieškovui atlyginti žalą.

16Teismas nustatė, kad dėl padarytos žalos UAB „Ac Nielsen Baltics“ buvo išmokėta 22422 Lt draudimo išmoka. Nurodė, kad iš UAB „Sonex Technologies“ 2006-09-28 defektinio akto Nr. 20060928 matyti, kad HP Server TC2110 inv. Nr. G236, SN:FR22018210 modelis: P5498-60200/P5498A ir kompiuteris VECTOR SK-AK01 inv. Nr. G198, SN:30359 modelis: KHDHSU neremontuojami. Dėl drėgmės poveikio yra pažeista pagrindinių plokščių ir kitų dalių elektronika. Šių dalių gamintojas jau nebegamina ir nebeparduoda. Teismas konstatavo, kad nėra jokių įrodymų, kad ieškovas neteisingai apskaičiavo UAB „Ac Nielsen Baltics“ atlyginamų nuostolių dydį ir padarė išvadą, kad ieškovo reikalavimas priteisti žalos atlyginimą iš UAB „Alma littera“ yra pagrįstas.

17Atsakovas UAB „Alma littera“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 26 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškovo ieškinį atsakovo UAB „Alma littera" atžvilgiu atmesti, o ieškinį atsakovo UAB „Statinių priežiūra" atžvilgiu tenkinti bei priteisti apeliantui sumokėtą žyminį mokestį ir atstovavimo išlaidas. Nurodo, kad UAB „Alma littera" nėra tinkamas atsakovas šioje byloje. Byloje pateikta pakankamai įrodymų, kuriais remiantis yra nuginčyta CK 6.266 str. 2 d. įtvirtinta prezumpcija ir patalpų, kuriose įvyko avarija, valdytoju yra pripažintina ne patalpų nuomininkas UAB „Alma littera", o remonto darbus patalpose atlikęs UAB „Statybų priežiūra", kuris sudarytos rangos sutarties pagrindu turėjo šį objektą savo žinioje ir turėjo teisę daryti jam fizinį poveikį. Faktas, kad kurioje nors konkrečioje biuro patalpų vietoje remonto darbai konkrečią dieną buvo ar nebuvo atliekami, nepaneigia aplinkybės, kad rangovui buvo perduotos visos patalpos.

18Nurodė, kad 2006-09-26 UAB „Invalda Service" surašytame akte del įvykio priežasčių yra nurodyta, kad, vykdant remonto darbus, buvo pažeistas praustuvo pajungimo žarnelės apvalkalas, savalaikiai nepakeista žarnelė praplyšo ir užliejo „Ac Nielsen" patalpas su brangia orgtechnika. UAB „Invalda Service" darbuotojas K. J. teismo posėdžio metu minėjo, kad žarnelė nebuvo naujai pakeista, bet jau iš seniau eksploatuojama. Pats rangovas UAB „Statybų priežiūra" byloje neneigė, kad remonto darbai objekte įvykio metu jau buvo pradėti. Liudytojų parodymai patvirtinta, kad avarija įvyko remontuojamame sanitariniame mazge. Darbų užsakovas UAB „Alma littera" remontuojamu sanitariniu mazgu nesinaudojo. Rangos sutarties šalys nepasirašė tarpinių atliktų darbų aktų, tačiau nėra ginčijama, kad atliekant patalpų remontą buvo keičiama santechninė įranga, atliekama vandentiekio ir kanalizacijos renovacija. Tokių darbų ir pasiruošimo jiems metu vandentiekio pajungimo žarnelės yra neišvengiamai pajudinamos, o tai ženkliai padidina nenaujų žarnelių metalinio apvalkalo pažeidimo ir pačių žarnelių trūkimo riziką. UAB „Statybų priežiūra", kaip savo srities specialistas, tokią riziką galėjo ir turėjo numatyti, o jai išvengti - imtis atitinkamų prevencinių priemonių. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad žarnelė trūko dėl nenugalimos jėgos, nukentėjusio asmens tyčios ar didelio neatsargumo. Todėl darytina išvada, jog vandentiekio avarija įvyko dėl atsakovo UAB „Statinių priežiūra" nerūpestingumo. Jeigu atsakovas UAB „Statinių priežiūra", perimdamas remontuotinas patalpas, būtų jas tinkamai apžiūrėjęs, laiku pakeitęs vandens pritekėjimo žarnelę arba įspėjęs apie galimą gedimą užsakovą UAB „Alma littera", žalingi padariniai nebūtų kilę. Pabrėžė, kad sanitarinių mazgų remontas (įskaitant ir žarnelių pakeitimą) įėjo į rangos sutartimi numatytų darbų apimtis. Taip pat akcentuotina, kad atsakovas UAB „Alma littera" jokių neteisėtų veiksmų neatliko.

19Pažymėjo, kad teismo padaryta išvada dėl UAB „Alma littera" kaip patalpų valdytojo yra absoliučiai nepagrįsta, nes byloje nėra jokių įrodymų, įgalinančių teigti, kad patalpos į rangovo UAB „Statinių priežiūra" valdymą buvo perduodamos dalimis, UAB „Statinių priežiūra" byloje neneigė, kad avarijos dieną darbai objekte (biuro patalpose) jau buvo pradėti. Liudytojai K. K. ir J. B. apklausos metu jau nedirbo UAB „Alma littera", be to, liudyti buvo pakviesti ne apelianto, bet kitų byloje dalyvaujančių asmenų iniciatyva.

20Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo palikti galioti Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 26 d. sprendimą. Nurodo, kad teismo išvada, jog už padarytą žalą yra atsakingas patalpų valdytojas UAB „Alma littera“ yra pagrįsta. UAB „Alma littera" buvo patalpų, kuriose įvyko vandentiekio avarija, nuomininkas, ir nesudarė sutarties dėl išnuomotų patalpų priežiūros su šio pastato administratoriumi UAB „Invalda service“, t.y. prisiėmė riziką įgyvendinti prisiimtus patalpų valdytojo įsipareigojimus pagal nuomos sutartį savo jėgomis arba samdydama trečiuosius asmenis. UAB „Alma littera“ laikytina santechnikos įrenginio, dėl kurio trūkumo buvo padaryta žala, valdytoju, kadangi šis įrenginys buvo jos valdomose patalpose, kurių priežiūrą jai perdavė pastato savininkas (nuomotojas). Jos kaltė dėl įrenginio trūkumo yra preziumuojama (CK 6.266 str.), tai yra griežtos atsakomybės be kaltės atvejis. UAB „Alma littera“ privalėjo įrodyti aplinkybes, atleidžiančias nuo atsakomybės (didelis nukentėjusiojo neatsargumas, tyčia ir nenugalima jėga). UAB „Statinių priežiūra" yra subjektas, valdytojo UAB „Alma littera“ pasitelktas savo pareigoms, susijusioms su išnuomotų patalpų tinkama priežiūra, vykdyti. Tai nėra subjektas, kuriam buvo perduotos patalpos valdyti CK 6.266 str. prasme. Jei būtų nustatyta, jog rangovas UAB „Statinių priežiūra" netinkamai atliko savo pareigas pagal minėtą sutartį, UAB „Alma littera" turėtų teisę reikalauti atlyginti dėl sutarties pažeidimo patirtus nuostolius.

21Tretysis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo palikti galioti Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 26 d. sprendimą. Nurodo, kad atsakovas UAB „Alma littera“ laikytinas patalpų valdytoju, kadangi būtent jis pagal su UAB „Invalda Real Estate“ sudarytą negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį įgijo pareigą užtikrinti tinkamą patalpų eksploatavimą ir ūkinę priežiūrą; apelianto UAB „Alma littera“, pareigos bei atsakomybė už tinkamą patalpų eksplotavimą bei priežiūrą 2006-09-04 Rangos sutarties pagrindu UAB „Statinių priežiūra“ nebuvo perleistos. Atsižvelgiant į tai, kad tarp atsakovų buvo sudaryta Rangos sutartis dėl remonto darbų atlikimo, o ne dėl patalpų eksploatavimo ir priežiūros paslaugų teikimo, apeliantas UAB „Alma littera“ visiškai nepagrįstai teigia, jog patalpų, kuriose įvyko avarija, valdytoju pripažintina remonto darbus minėtose patalpose atlikusi UAB „Statinių priežiūra“. Byloje nenustatyti bei neįrodyti atsakovo UAB „Statinių priežiūrą“ neteisėti veiksmai dėl 2006-09-25 įvykio, taip pat neįrodytas priežastinis ryšys tarp atsakovo UAB „Statinių priežiūra“ neteisėtų veiksmų bei atsiradusios žalos bei kitų civilinės atsakomybės sąlygų. Atsižvelgiant į tai, nėra jokio teisinio pagrindo kalbėti apie atsakovo UAB „Statinių priežiūra“ civilinę atsakomybę bei dėl žalos atlyginimo.

22Apeliacinis skundas tenkintinas.

23Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis LR CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą teisėtumo ir pagrįstumo aspektu, taip pat ex officio patikrinti ar nėra LR CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra, todėl pasisako dėl apelianto apeliacinio skundo argumentų.

24Byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2006 09 22 įvykus vandentiekio avarijai pastate, esančiame ( - ), (1 t., b.l.26), buvo aplietos ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ draudėjo UAB „Ac Nielsen Baltics“ naudojamos patalpos ir to pasekoje buvo apgadintas minėtam asmeniui priklausantis turtas (gamybiniai įrenginiai-kompiuterinė įranga). Vanduo prasiskverbė iš atsakovo UAB „Alma Littera“ nuomojamų patalpų, iš sanitarinio mazgo dėl santechnikos įrenginio (praustuvo pajungimo žarnelės) trūkumo. Dėl padarytos žalos ieškovas išmokėjo UAB „Ac Nielsen Baltics“ 22422,00 Lt. dydžio draudimo išmoką (I t., b.l. 20, 25, 27-30). Atsakovas UAB „Alma Littera“ 533,51 kv. m. ploto patalpas, esančias pastato ( - ), trečiajame ir ketvirtajame aukšte, pagal 2004-02-27 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr.A/386 nuomojo iš UAB „Invalda Real Estate“ (I t., b.l. 69-71). Pagal minėtos sutarties 5.2.5 p. UAB „Alma Littera“ savo sąskaita įsipareigojo atlikti išnuomotų patalpų ūkinę priežiūrą. Taip pat byloje nustatyta, kad atsakovas UAB „Alma Littera“ ir UAB „Statinių priežiūra“ 2006-09-04 sudarė rangos sutartį, pagal kurią UAB „Statinių priežiūra“ įsipareigojo atlikti UAB „Alma Littera“ biuro patalpų remontą (I t., b.l.139-145). Remonto darbai buvo vykdomi nuo 2006-09-07 iki 2006-12-12 (I t., b.l.150-155). Minėtų pirmosios instancijos teismo nustatytų aplinkybių šalys neginčija.

25Minėtoje byloje kilo ginčas dėl LR CK 6.266 str. normos aiškinimo ir taikymo byloje, nes atsakovų civilinė atsakomybė grindžiama minėta norma. LR CK 6.266 str. 1 d. nustato, kad žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo LR CK 6.270 str. 1 d. numatytos aplinkybės. Valdymas pagal LR CK 6.266 str. suprantamas kaip objekto turėjimas savo žinioje ir teisė daryti jam ūkinį bei fizinį poveikį. Valdytoju gali būti laikomas asmuo, kuriam daiktinės ar prievolinės teisės pagrindu pavesta eksploatuoti, prižiūrėti ar tvarkyti objektą. Nurodyta norma nustato objekto savininko ar valdytojo atsakomybę be kaltės. Be to, pagal LR CK 6.266 str. 2 d. preziumuojama, kad pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų savininkas (valdytojas) yras asmuo, viešame registre nurodytas kaip jų savininkas (valdytojas). Tačiau minėta prezumpcija gali būti paneigiama kitais įrodymais. Tarp patalpų savininko UAB „Invalda Real Estate“ ir atsakovo UAB „Alma Littera“ sudaryta negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis buvo įregistruota viešame registre (I t., b.l.13-19), todėl pagal LR CK 6.266 str. 2 d. įtvirtintą prezumpciją atsakovas UAB „Alma Littera“ yra preziumuojamas kaip patalpų, iš kurių buvo sugadintos ieškovo draudėjo turtas, valdytojas. Atsakovas UAB „Alma Littera“ nurodo, kad jis pagal rangos sutartį patalpas, kuriose įvyko avarija, perdavė valdyti rangovui UAB „Statinių priežiūra“, todėl pagal ieškinį turi atsakyti minėta bendrovė. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus ir liudytojų parodymus, atsižvelgdama į apeliaciniame skunde ir atsiliepimuose į jį nurodytus motyvus, sutinka su tokiais apelianto argumentais.

26Pirmosios instancijos teismas, pripažindamas atsakovą atsakingu pagal ieškinį, vadovavosi LR CK 6.266 str. 2 d. įtvirtinta prezumpcija, o apelianto pateiktus įrodymus ir byloje apklaustų liudytojų parodymus atmetė, motyvuodamas tuo, kad apklausti liudytojai yra apelainto darbuotojai ir yra suinteresuoti bylos baigtimi. Teisėjų kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi tik atsakovo UAB „Statinių priežiūra“ pateiktais paiaiškinimais ir atmetė byloje apklaustų liudytojų parodymus. Atsakovas UAB „Statinių priežiūra“, teigdamas, jog avarija įvyko patalpose, kurių apeliantas jam nebuvo perdavęs pagal rangos sutartį, nepateikė tai patvirtinančių įrodymų. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sureikšmino aplinkybę, jog rangos sutarties šalys nebuvo sudariusios sutarties 4.2.3, 4.1.3 ir 6.8 punktuose numatyto darbų vykdymo grafiko ir nebuvo sudariusios patalpų perdavimo rangovui (UAB „Statinių priežiūra“) akto raštu, šia aplinkybe grįsdamas išvadą, kad apeliantas nebuvo perdavęs patalpų, kuriose įvyko avarija, atsakovui UAB „Statinių priežiūra“. Tarp šalių sudaryta sutartis būtent rangovui UAB „Statinių priežiūra“, o ne apeliantui, numatė pareigą paruošti ir su apeliantu suderinti darbų vykdymo schemą ir grafiką, todėl tokio grafiko nesudarymu negali šis atsakovas atsikirtinėti, jog patalpos jam nebuvo perduotos valdyti. Minėta rangos sutartis nenumato, jog apeliantas rangovui perduota patalpas remontui atlikti dalimis, sutarties 5.1 p. numatė, kad rangovui perduodamas visas darbų frontas, t.y. viso patalpos, kuriose turi būti atliktas remontas, iš karto. Byloje apklausti liudytojai K. K., S. R. ir J. B. patvirtino, kad avarija įvyko vyrų tualete, kuriame avarijos metu atsakovas UAB „Statinių priežiūra“ jau buvo pradėjęs atlikinėti remonto darbus, o tai reiškia, kad buvo parėmęs šis patalpas valdyti, todėl turi būti laikomas šių patalpų valdytoju LR CK 6.266 str. nurodyta prasme. Apeliantui perdavus patalpas atsakovui UAB „Statybų priežiūra“, apeliantas nebegalėjo minėtomis patalpomis naudotis, daryti joms įtaką ir užtikrinti jų tinkamą priežiūrą. Pagal LR CPK 189 str. 1 d. liudytoju gali būti kiekvienas asmuo, nepriklausomai nuo jo amžiaus ir ryšio su dalyvaujančiais byloje asmenimis, kuriam gali būti žinomos kokios nors aplinkybės, turinčios ryšį su byla. Taigi, nepriklausomai nuo to, kad avarijos metu visi liudytojai buvo apelianto darbuotojais, jie gali būti liudytojais byloje ir teismas gali atmesti jų parodymus, tik vadovaudamasis kitais įrodymais arba jeigu nustato, kad jų parodymai melagingi. Nagrinėjamu atveju atsakovas UAB „Statinių priežiūra“ nepateikė į bylą šių liudytojų parodymus paneigiančių įrodymų, duomenų apie šių liudytojų suinteresuotumą bylos baigtimi ar melagingus parodymus nėra. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad liudytojai K. K. ir J. B. bylos nagrinėjimo metu jau nedirbo apelianto įmonėje, kas paneigia jų suinteresuotumą bylos baigtimi. Jų parodymai nuoseklus. Dėl nurodytų motyvų pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir nemotyvuotai atmetė šių liudytojų parodymus, dėl ko padarė nepagrįstas išvadas dėl tinkamo atsakovo byloje ir nepagrįstai pripažino patalpų, kuriose įvyko avarija, valdytoju apeliantą.

27Taigi, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovas UAB „Statinių priežiūra“ avarijos metu buvo patalpų, kuriose įvyko avarija, valdytojas. Šis atsakovas galėjo ir turėjo apžiūrėti perimtas patalpas ir užtikrinti tinkamą jų priežiūrą, elgtis taip, kad nebūtų padaryta žala tretiesiems asmenims. Nagrinėjamu atveju minėtas atsakovas pažeidė LR CK 6.246 str. 1 d. numatytą pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai, todėl jis atsako už ieškovo draudėjui padarytą žalą. Byloje yra įrodyti atsakovo UAB „Statinių priežiūra“ neteisėti veiksmai, būtent dėl jų buvo padaryta žala ieškovo draudėjui, žalos faktas ir dydis taip pat įrodyti, dėl žalos fakto ir dydžio išsamiai pasisakė pirmosios instancijos teismas. Pirmosios instancijos teismo nustatytas žalos dydis šalių neginčijamas, nėra apeliacijos dalykas, todėl teisėjų kolegija dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo šioje dalyje nepasisako.

28Dėl nurodytų motyvų konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje esančiu įrodymus, dėl ko neteisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir neteisingai pritaikė LR CK 6.266 str. normą, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas ir šioje dalyje priimamas naujas sprendimas, ieškovui 22422 Lt žalą priteisiant iš atsakovo UAB „Statinių priežiūra“ (LR CPK 329 str. 1 d., 326 str. 1 d. 2 p.). Atitinkamai ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos ir valstybės patirtos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos priteistinos iš atsakovo UAB „Statinių priežiūra“ (LR CPK 93 str. 2 d., 4 d.).

29Apeliantas sumokėjo 673 Lt žyminį mokestį už apeliacinį skundą ir 1452 Lt už advokato teisinę pagalbą apeliacinės instancijos teisme. Patenkinus apelianto apeliacinį skundą, jam iš atsakovo UAB „Statinių priežiūra“ priteistinos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 93 str., 98 str. 2 d., LR teisingumo ministro 2004-004-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.9 p.). Be to, iš atsakovo UAB „Statinių priežiūra“ priteistina 17 Lt procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų valstybei (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

32Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 26 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškovo UAB „Lietuvos draudimas“ (į.k.110051834) ieškinį patenkinti iš dalies ir priteisti jam iš atsakovo UAB „Statinių priežiūra“ (į.k.300131675) 22422 (dvidešimt du tūkstančius keturis šimtus dvidešimt du) litus žalos atlyginimo, šešių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 22422 litų sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2008-11-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat 672,66 Lt (šešis šimtus septyniasdešimt du litus 66 ct.) bylinėjimosi išlaidų.

33Priteisti iš atsakovo UAB „Statinių priežiūra“ (į.k.300131675) 2125 (du tūkstančius vieną šimtą dvidešimt penkis) litus bylinėjimosi išlaidų atsakovui UAB „Alma Littera“ (į.k.120029537) ir 109,68 Lt (vieną šimtą devynis litus 68 ct.) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

34Kitoje dalyje ieškovo UAB „Lietuvos draudimas“ (į.k.110051834) ieškinį atmesti.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Vaidai Čistiakovienei,... 3. dalyvaujant atsakovo UAB „Alma Littera“ atstovui adv. Gediminui... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 7. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti jam... 8. Atsakovas UAB „Statinių priežiūra“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad... 9. Atsakovas UAB „Alma litera“ su ieškiniu nesutiko ir prašė ieškinį... 10. Tretysis asmuo UAB „Invalda Service“ prašė ieškinį nagrinėti teismo... 11. Tretysis asmuo UAB „Ergo Lietuva“ prašė ieškinį nagrinėti teismo... 12. Tretysis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ prašė atmesti ieškinio dalį dėl... 13. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. gegužės 26 d. sprendimu... 14. Teismas nustatė, kad atsakovas UAB „Alma littera“ ir UAB „Statinių... 15. Teismas nustatė, kad vandentiekio avarijos priežastis – sanitariniame mazge... 16. Teismas nustatė, kad dėl padarytos žalos UAB „Ac Nielsen Baltics“ buvo... 17. Atsakovas UAB „Alma littera“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 18. Nurodė, kad 2006-09-26 UAB „Invalda Service" surašytame akte del... 19. Pažymėjo, kad teismo padaryta išvada dėl UAB „Alma littera" kaip... 20. Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 21. Tretysis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ atsiliepimu į apeliacinį skundą... 22. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 23. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis LR CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 24. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2006 09 22 įvykus vandentiekio... 25. Minėtoje byloje kilo ginčas dėl LR CK 6.266 str. normos aiškinimo ir... 26. Pirmosios instancijos teismas, pripažindamas atsakovą atsakingu pagal... 27. Taigi, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovas UAB „Statinių... 28. Dėl nurodytų motyvų konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas... 29. Apeliantas sumokėjo 673 Lt žyminį mokestį už apeliacinį skundą ir 1452... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 32. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 26 d. sprendimą... 33. Priteisti iš atsakovo UAB „Statinių priežiūra“ (į.k.300131675) 2125... 34. Kitoje dalyje ieškovo UAB „Lietuvos draudimas“ (į.k.110051834) ieškinį...