Byla e2YT-957-435/2020
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo – valstybės įmonė Turto bankas

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Rūta Jankauskaitė-Jocė,

2sekretoriaujant Viktorijai Vasiliauskaitei, dalyvaujant pareiškėjui A. K. ir jo atstovei advokatei K. R.,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. K. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo – valstybės įmonė Turto bankas.

4Teismas

Nustatė

51.

6Pareiškėjas prašo nuosavybės teisių įregistravimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis 2003 m. sausio 15 d. varžytinių aktu Nr. 116 kartu su pagrindiniais statiniais (pažymėjimas plane 1K1ž–25K1ž, 26H1p, 27K1ž ir 28K1ž), esančiais ( - ), įsigijo vandentiekio tinklus (unikalus Nr. ( - )) ir buitinių nuotekų tinklus (unikalus Nr. ( - )), kaip pagrindinių statinių priklausinius.

72.

8Pareiškėjas pareiškime nurodė, jog Kretingos rajono darbo žmonių deputatų tarybos Vykdomasis komitetas 1967 m. gegužės 10 d. sprendimu Nr. 157 ,,Dėl sklypo paskyrimo Odų ir avalynės kombinatui „Elnias“ poilsio stovyklos statybai Šventosios gyvenvietėje“ suteikė valstybiniam odų ir avalynės kombinatui „Elnias“ poilsio stovyklos statybai žemės sklypą ( - ). Šio sprendimo pagrindu nurodytu adresu buvo pastatyta poilsio stovykla. Visi 0,4343 ha žemės sklype ( - ) esantys pastatai yra 1968 m. statybos, o pastatas – vasarnamis–klubas (unikalus Nr. ( - ); pažymėjimas plane 28K1ž) – 1985 m. statybos. 1968 m. statybos pastatas virtuvė–tualetas (unikalus Nr. ( - ); pažymėjimas plane 26H1p) bei 1985 m. statybos pastatas vasarnamis–klubas (unikalus Nr. ( - ); pažymėjimas plane 28K1ž) turi komunalinį vandentiekį ir komunalinį nuotekų šalinimą. Vandentiekio tinklų (unikalus Nr. ( - )) statybos pradžios metai – 1968 m., statybos pabaigos metai – 1985 m., nuotekų šalinimo tinklų (unikalus Nr. ( - )) statybos pradžios metai – 1968 m., statybos pabaigos metai – 1985 m.

93.

102003 m. sausio 15 d. buvo surašytas varžytynių aktas Nr. 116, kuriuo pareiškėjas iš bankrutavusios įmonės ,,Elnias“ įsigijo visą poilsio stovyklą, esančią ( - ). Minėtą stovyklą pareiškėjas įsigijo su visomis inžinerinėmis komunikacijomis, t. y. su komunalinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklais. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2018 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1-676 patvirtino žemės sklypo ( - ), planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. 2019 m. rugpjūčio 22 d. buvo suformuotas 0,4345 ha žemės sklypas (kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ). Šis sklypas buvo išnuomotas pareiškėjui 2018 m. rugsėjo 6 d. valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )), ( - ), nuomos sutartimi.

114.

12Suinteresuotas asmuo valstybės įmonė Turto bankas teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į pareiškimą, nurodė, jog pareiškime nurodytas turtas – pagrindiniai statiniai (pažymėjimas plane, 1K1ž-25K1ž, 26H1p, 27K1ž ir 28K1ž), esantys ( - ), su vandentiekio tinklais (unikalus Nr. ( - )) bei buitinių nuotekų tinklais (unikalus Nr. ( - )), kaip pagrindinių statinių priklausiniais, teisės aktų nustatyta tvarka valdyti patikėjimo teise valstybės įmonei Turto bankui perduoti nebuvo, be to, minėtu turtu valstybės įmonė Turto bankas niekada nedisponavo. Teismui šioje byloje nustačius kasacinio teismo praktikoje nurodytų juridiškai reikšmingų faktų sudėtį, suinteresuotas asmuo neprieštaraus pareiškimo patenkinimui. Suinteresuoto asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką suinteresuotas asmuo informuotas tinkamai, atsiliepime išdėstytas prašymas bylą nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant. Byla nagrinėjama suinteresuoto asmens valstybės įmonės Turto banko atstovui nedalyvaujant.

13Teismas

konstatuoja:

14pareiškimas tenkinamas.

155.

16Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, jog Kretingos rajono darbo žmonių deputatų tarybos Vykdomasis komitetas 1967 m. gegužės 10 d. sprendimu Nr. 157 ,,Dėl sklypo paskyrimo Odų ir avalynės kombinatui „Elnias“ poilsio stovyklos statybai Šventosios gyvenvietėje“ suteikė valstybiniam odų ir avalynės kombinatui „Elnias“ poilsio stovyklos statybai žemės sklypą (el. b. l. 11). Iš Namų valdos techninės apskaitos bylos, invent. Nr. 1748, bei Klaipėdos teritorinio valstybinio inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biuro plano matyti, kad valstybiniam odų ir avalynės kombinatui „Elnias“ buvo suteiktas 0,4343 ha žemės sklypas ( - ) (el. b .l. 12-14). Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad visi šiame žemės sklype esantys pastatai yra 1968 m. statybos, o pastatas – vasarnamis-klubas, kurio unikalus Nr. ( - ); pažymėjimas plane 28K1ž, yra 1985 m. statybos. Iš Nekilnojamojo turto registro išrašo taip pat matyti, kad 1968 m. statybos pastatas virtuvė-tualetas, kurio unikalus Nr. ( - ); pažymėjimas plane 26H1p, bei 1985 m. statybos pastatas vasarnamis-klubas, kurio unikalus Nr. ( - ); pažymėjimas plane 28K1ž, turi komunalinį vandentiekį ir komunalinį nuotekų šalinimą (el. b. l. 15-37).

176.

182017 m. sausio 17 d. valstybės įmonės Registrų centro matininko T. N. sudarytoje Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenų byloje Nr. ( - ) nurodyta, kad vandentiekio tinklų, unikalus Nr. ( - ), statybos pradžios metai – 1968 m., statybos pabaigos metai – 1985 m., nuotekų šalinimo tinklų, unikalus Nr. ( - ), statybos pradžios metai – 1968 m., statybos pabaigos metai – 1985 m. (el. b. l. 38-53). Teismo eksperto V. Š. 2017 m. rugsėjo 12 d. parengtame Ekspertinio tyrimo akte Nr. 108M ir jo 2017 m. spalio 2 d. papildyme taip pat nurodoma, kad kanalizacinių nuotekų tinklas su šuliniais ir prie miesto nuotekų tinklų prijungtais bei pastatų (pažymėjimas plane Nr. 1K1ž – 25K1ž, 26H1p ir 27K1ž), esančių ( - ), eksploatavimui skirtais fekalinių nuotekų vamzdynais (KF1 ir 1KF2) buvo pastatytas 1968 m., o nuotekų tinklų atkarpa, skirta aptarnauti pastatą – vasarnamį-klubą (pažymėjimas plane 28K1ž), yra pastatyta ir pradėta eksploatuoti 1985 m. (el. b. l. 54-69). Be kita ko, šiame ekspertiniame akte nurodoma, kad inžineriniai nuotekų tinklai skirti aptarnauti išimtinai poilsio namelius ir kitus pastatus, yra išskirtinai poilsio namelių savininkui priklausančioje teritorijoje. Leidimas statybos darbams vykdyti ir priėmimo eksploatacijon aktas Odų ir avalynės kombinatui „Elnias“ poilsio stovyklos statybai Šventosios gyvenvietėje nebuvo perduoti saugoti archyvui (el. b. l. 82).

197.

202003 m. sausio 15 d. viešų varžytinių akte Nr. 116 nurodoma, kad akcinės bendrovės „Elnias“ likvidacinės komisijos pirmininko uždarosios akcinės bendrovės „Valeksa“ įgaliotinis J. Č. parduoda, o A. K. priima nuosavybėn pastatus Šventosios poilsiavietėje: vasarnamį klubą (61,58 kv. m.), virtuvę (45,99 kv. m.), poilsio nameliai (26 vnt.), bendras plotas 386,24 kv. m., ( - ), Šventosios gyvenvietė (el. b. l. 69). Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2018 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1-676 patvirtinto žemės sklypo ( - ), planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui (el. b. l. 70). Valstybinės žemės patikėtinės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Palangos skyriaus vedėjas 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. 16VĮ-205-(14.16.2.) ,,Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) mieste, nuomos“ išnuomojo pareiškėjui 0,4345 ha kitos paskirties valstybinės žemės sklypą (el. b. l. 71). 2018 rugsėjo 6 d. buvo sudaryta šio valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 16SŽN-121-(14.16.55.). Nuomos sutarties 8.1 papunkčiu pareiškėjui, kaip viešpataujančiojo daikto (inžinerinių tinklų) savininkui, nustatytas 1 597 kv. m ploto servitutas – teisė aptarnauti esamas požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) ir 8.2 papunkčiu – 1 597 kv. m ploto servitutas – teisė naudoti esamas požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) (el. b. l. 72-74). Nuomos sutartis įregistruota viešajame registre (el. b. l. 77-80).

218.

22Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 444 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas nustato faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. Teismas nagrinėja bylas dėl kitokių juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo. Toks įstatyminis reglamentavimas reiškia, kad ypatingosios teisenos tvarka teismas kompetentingas nustatyti ne bet kokius faktus, bet tik tokius, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą. Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nenagrinėtinas teisme (CPK 444, 445 straipsniai; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010).

239.

24Pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą – kad jis 2003 m. sausio 15 d. varžytinių aktu Nr. 116 su 1968–1985 m. pastatytais pagrindiniais pastatais įsigijo ir šių pagrindinių pastatų priklausinius, kadangi šių daiktų nuosavybės teisei įregistruoti pareiškėjo turimų dokumentų valstybės įmonei Registrų centrui nepakanka, o kitų dokumentų, patvirtinančių pareiškėjo nuosavybės teisę į šiuos priklausinius, gauti neįmanoma.

2510.

26Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.13 straipsnį antraeiliais daiktais laikomi tik su pagrindiniais daiktais egzistuojantys arba pagrindiniams daiktams priklausantys, arba kitaip su jais susiję daiktai. Antraeiliai daiktai skirstomi į esmines pagrindinio daikto dalis, į gaunamus iš pagrindinio daikto vaisius, produkciją ir pajamas, į pagrindinio daikto priklausinius (CK 4.13 straipsnio 2 dalis). Antraeilį daiktą ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu sutarties ar įstatymo nenustatyta kitaip (CK 4.14 straipsnio 1 dalis). Kai pagrindinio daikto perleidimo kito asmens nuosavybėn metu kyla ginčas dėl antraeilio daikto likimo, kartu su pagrindiniu daiktu perleidžiamas to asmens nuosavybėn ir antraeilis daiktas, jeigu neįrodyta, kad turi būti pasielgta priešingai (4.14 straipsnio 2 dalis). Pagal CK 4.19 straipsnį, priklausiniais laikomi savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu (CK 4.19 straipsnio 1 dalis).

2711.

28Aiškindamas CK 4.14 straipsnio normą, pagal kurią antraeilį daiktą (priklausinį) ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu sutartyje ar įstatyme nenustatyta kitaip, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra pasisakęs, kad priklausinį ištinka pagrindinio daikto likimas ir tais atvejais, kai jis nenurodomas turto perleidimo sutartyje, neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre, jeigu sutartyje nėra priešingos išlygos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1051/2003; 2005 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-595/2005 ir kt.). Tačiau pažymėtina, kad nurodytų įstatymo normų aiškinimo ir taikymo klausimas tampa aktualus tik konstatavus ginčo daikto kaip priklausinio teisinį pobūdį.

2912.

30Klausimas, ar tarp daiktų yra teisiškai reikšmingas funkcinis ryšys – ar priklausinys savo ūkine paskirtimi tarnauja pagrindiniam daiktui, yra susijęs su konkrečių faktinių aplinkybių konstatavimu, tai yra fakto klausimas. Pareiškėjas savo poziciją grindžia tuo, kad nuosavybės teisę į vandentiekio tinklus ir buitinių nuotekų tinklus 2003 m. sausio 15 d. varžytynių aktu įgijo kaip pagrindinių statinių, esančių ( - ), priklausinius. Tai reiškia, kad pareiškėjas turi įrodyti, jog varžytynėse įgyjant turtą vandentiekio ir nuotekų tinklai buvo naudojami pagrindiniams pastatams aptarnauti. Iš bylos medžiagos teismas nustatė, jog 1967 m. gegužės 10 d. Kretingos rajono darbo žmonių deputatų tarybos Vykdomasis komiteto sprendimo Nr. 157 pagrindu buvo pastatyta poilsio stovykla, esanti ( - ). Beveik visi pastatai, esantys nurodytame sklype, buvo pastatyti 1968 m, o pastatas – vasarnamis-klubas buvo pastatytas 1985 m. 1968 m. statybos pastatas virtuvė – tualetas ir 1985 m. statybos pastatas vasarnamis – klubas turi komunalinį vandentiekį ir komunalinį nuotekų šalinimą, ką patvirtina Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas. Nurodyti vandentiekio tinklai ir nuotekų šalinimo tinklai buvo pradėti statyti 1968 m., baigti statyti – 1985 m. Teismo eksperto V. Š. tyrimo akte ir jo papildyme nurodyta, kad teritorijoje ( - ), esantis kanalizacinių nuotekų tinklas su šuliniais ir prie miesto nuotekų tinklų prijungtais bei pastatų, esančių ( - ), eksploatavimui skirtais fekalinių nuotekų vamzdynais buvo pastatytas 1968 m.; pastatų fekalinės nuotekos į kanalizacinių nuotekų tinklą buvo pajungtos 1968 m. pradėjus eksploatuoti pastatus; pastato, pažymėjimas plane 28K1ž, fekalinės nuotekos į kanalizacinių nuotekų tinklą buvo pajungtos 1985 m. pradėjus eksploatuoti pastatą (el. b. l. 68).

3113.

32Pareiškėjas teismo posėdžio metu paaiškino, kad nuo pastatų įsigijimo 2003 m. jis ten vykdė veiklą, poilsio nameliai turėjo vandentiekį ir nuotekų šalinimo sistemą, šios sistemos visą laiką funkcionavo ir buvo naudojamos. Tinklus visada prižiūrėjo pareiškėjas, nes tinklai yra žemės sklype, yra lokalūs, tik magistralinis vamzdynas prijungtas prie miesto tinklų. Pareiškėjas siekia atlikti pastatų rekonstrukciją, todėl jam būtina įsiregistruoti nuosavybės teises į šiuos tinklus. Teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas V. R. paaiškino, kad atlieka poilsio namelių, esančių ( - ), rekonstrukcijos projektą. Liudytojas patvirtino, kad pastatai, poilsio nameliai turi vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus, atsidarius šulinius vizualiai galima nustatyti kryptį, kuria eina vamzdžiai. Visi šuliniai yra pareiškėjo teritorijoje. Visi šuliniai yra senos statybos, špižiniais dangčiais. Šuliniai cementiniai, vamzdžiai keramikiniai, šiais laikais tokių medžiagų niekas nebenaudoja, jie nėra ilgaamžiai. Vamzdynai skirti aptarnauti tik pareiškėjo pastatus, tą galima pasakyti iš krypčių ir lokacijos, tas matosi ir iš dokumentacijos. Liudytojo nuomone pastatai negalėjo funkcionuoti be nurodytų tinklų, nes pastatuose yra virtuvės, tualetai, sanitariniai mazgai, pastatai be tinklų nefunkcionuotų. Teismo posėdžio metu apklausta liudytoja L. C. paaiškino, jog 2016–2017 m. ( - ), vykdė apgyvendinimo veiklą – pagal verslo liudijimą pareiškėjui priklausančiuose pastatuose. Tuo metu pastatai turėjo vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus, kelis kartus per metus reikėdavo valyti nuotekas, nes tinklai užsikimšdavo. Dėl to kildavo problemų, buvo manyta, kad tinklai priklauso Palangos vandenims, tačiau iš jų tik užsakydavo paslaugas. Tinklai seni, šuliniai su senoviškais užrašais. Visi šuliniai yra ( - ) kieme. Visi tinklai priklauso tik pareiškėjui.

3314.

34Nurodyti rašytiniai įrodymai – Kretingos rajono darbo žmonių deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1967 m. gegužės 10 d. sprendimas Nr. 157 ,,Dėl sklypo paskyrimo Odų ir avalynės kombinatui „Elnias“ poilsio stovyklos statybai Šventosios gyvenvietėje“, Klaipėdos teritorinio valstybinio inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biuro 1991 m. birželio 28 d. Šventosios gyv. ( - ) planas (inventorinis žemės sklypo planas) iš 1978 m. balandžio 11 d. ( - ), Šventosios gyv. inventorizacinės bylos Nr. 1748, statinių, esančių ( - ), Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašas, 2017 m. sausio 17 d. sudaryta Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenų byla Nr. ( - ), teismo eksperto V. Š. 2017 m. rugsėjo 12 d. parengtas Ekspertinio tyrimo aktas Nr. 108M ir jo 2017 m. spalio 2 d. papildymas, taip pat pareiškėjo paaiškinimai, teismo posėdžio metu apklaustų liudytojų parodymai patvirtina pastatų, esančių ( - ) – poilsio namelių (pažymėjimas plane 1K1ž–25K1ž, 27K1ž), pastato – virtuvės-tualeto (pažymėjimas plane 26H1p) ir pastato – vasarnamio-klubo (pažymėjimas plane 28K1ž) – faktinį – funkcinį ryšį su vandentiekio tinklais, kurių unikalus Nr. ( - ), ir buitinių nuotekų tinklais, kurių unikalus Nr. ( - ). Nurodytuose pastatuose, kuriuos pareiškėjas įsigijo 2003 m. sausio 15 d. varžytinių aktu Nr. 116, buvo komunalinis vandentiekis ir komunalinis nuotekų šalinimas, t. y. komunaliniai tinklai skirti aptarnauti tik pareiškėjo pastatus, atitinkamai pareiškėjo pastatai tinkamai nefunkcionuotų be šių komunalinių tinklų.

3515.

361968–1985 m. pastatytų pagrindinių pastatų, esančių ( - ) (Šventosios miestelio gyvenvietėje) statybos teisėtumo faktą patvirtina 1967 m. gegužės 10 d. sprendimas Nr. 157 (šio Sprendimo 5 pastraipa). Šio dokumento pagrindu Nekilnojamojo turto registre ir buvo įregistruoti pareiškėjui nuosavybės teise priklausantys pagrindiniai pastatai, esantys 0,4345 ha žemės sklype ( - ). Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 278 „Dėl dokumentų, teiktinų Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991 m. liepos 25 d., sąrašo patvirtinimo“ 7 punkte nustatyta, kad registruojant pagrindinius statinius ir jų priklausinius, esančius vienoje namų valdoje, turi būti pateikti visų statinių, išskyrus priklausinius, pastatytus iki 1991 m. liepos 25 d., statybos teisėtumą patvirtinantys dokumentai. Ši nuostata taikoma ir tuo atveju, kai pagrindiniai pastatai jau įregistruoti nustatyta tvarka, o jų priklausiniai likę neregistruoti. Siekiant įregistruoti inžinerinius tinklus, kaip pagrindinių statinių priklausinius, esančius tame pačiame žemės sklype, pareiškėjui nereikia pateikti priklausinių statybos teisėtumą patvirtinančių dokumentų.

3716.

38Teismas sprendžia, jog pareiškėjas įrodė, kad tiek vandentiekio tinklus, kurių unikalus Nr. ( - ), tiek buitinių nuotekų šalinimo tinklus, kurių unikalus Nr. ( - ), kaip jam priklausančių pastatų priklausinius naudojo pats pareiškėjas ar pareiškėjo leidimu veiklą jam priklausančiuose pastatuose vykdę asmenys. Byloje nustatytų faktinių aplinkybių pagrindu teismas nustato juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas A. K. 2003 m. sausio 15 d. varžytynių aktu Nr. 116 kartu su pagrindiniais statiniais (pažymėjimas plane 1K1ž–25K1ž, 26H1p, 27K1ž ir 28K1ž), esančiais ( - ), įsigijo ir vandentiekio tinklus (unikalus Nr. ( - )) bei buitinių nuotekų tinklus (unikalus Nr. ( - )), kaip pagrindinių statinių priklausinius (CPK 177 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis). Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas nuosavybės teisės įregistravimo tikslu (CPK 444 straipsnio 2 dalies 9 punktas).

39Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniais, 443 straipsniu, 448 straipsniu,

Nutarė

40pareiškimą tenkinti.

41Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas A. K., asmens kodas ( - ) 2003 m. sausio 15 d. varžytynių aktu Nr. 116 kartu su pagrindiniais statiniais (pažymėjimas plane 1K1ž–25K1ž, 26H1p, 27K1ž ir 28K1ž), esančiais ( - ), įsigijo ir vandentiekio tinklus (unikalus Nr. ( - )) bei buitinių nuotekų tinklus (unikalus Nr. ( - )), kaip pagrindinių statinių priklausinius.

42Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas nuosavybės teisės įregistravimo tikslu.

43Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Rūta Jankauskaitė-Jocė,... 2. sekretoriaujant Viktorijai Vasiliauskaitei, dalyvaujant pareiškėjui A. K. ir... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 4. Teismas... 5. 1.... 6. Pareiškėjas prašo nuosavybės teisių įregistravimo tikslu nustatyti... 7. 2.... 8. Pareiškėjas pareiškime nurodė, jog Kretingos rajono darbo žmonių... 9. 3.... 10. 2003 m. sausio 15 d. buvo surašytas varžytynių aktas Nr. 116, kuriuo... 11. 4.... 12. Suinteresuotas asmuo valstybės įmonė Turto bankas teismo nustatytu terminu... 13. Teismas... 14. pareiškimas tenkinamas.... 15. 5.... 16. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, jog Kretingos rajono darbo žmonių... 17. 6.... 18. 2017 m. sausio 17 d. valstybės įmonės Registrų centro matininko T. N.... 19. 7.... 20. 2003 m. sausio 15 d. viešų varžytinių akte Nr. 116 nurodoma, kad akcinės... 21. 8.... 22. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 444 straipsnio... 23. 9.... 24. Pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą – kad jis... 25. 10.... 26. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.13 straipsnį... 27. 11.... 28. Aiškindamas CK 4.14 straipsnio normą, pagal kurią antraeilį daiktą... 29. 12.... 30. Klausimas, ar tarp daiktų yra teisiškai reikšmingas funkcinis ryšys – ar... 31. 13.... 32. Pareiškėjas teismo posėdžio metu paaiškino, kad nuo pastatų įsigijimo... 33. 14.... 34. Nurodyti rašytiniai įrodymai – Kretingos rajono darbo žmonių deputatų... 35. 15.... 36. 1968–1985 m. pastatytų pagrindinių pastatų, esančių ( - ) (Šventosios... 37. 16.... 38. Teismas sprendžia, jog pareiškėjas įrodė, kad tiek vandentiekio tinklus,... 39. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 40. pareiškimą tenkinti.... 41. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas A. K., asmens... 42. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas nuosavybės teisės... 43. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...