Byla e2A-334-798/2016
Dėl teisių į prekių ženklus ir juridinio asmens pavadinimą pažeidimo

1Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Antano Rudzinsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės viešosios įstaigos „Laisvalaikio centras „Partizanas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 16 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-4051-823/2015 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Partizanas“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai „Laisvalaikio centras „Partizanas“ dėl teisių į prekių ženklus ir juridinio asmens pavadinimą pažeidimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4ieškovė dėl klaidinančio panašumo prašo uždrausti atsakovei savo veikloje naudoti ieškovei priklausantį juridinio asmens pavadinimą ir prekės ženklą „partizanas“; įpareigoti atsakovę per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pakeisti VšĮ „Laisvalaikio centro „Partizanas“ pavadinimą nenaudojant jame žymens „partizanas“.

5Atsakovė su pareikštu ieškiniu nesutiko nurodydama, kad tarp atsakovės ir ieškovės prekių ženklų tapatumo ar klaidinančio panašumo nėra.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 16 d. sprendimu ieškinį tenkino.

8Teismas konstatavo, kad dėl dominuojančio pavadinimų elemento „partizanas“ tapatumo, atsakovės juridinio asmens pavadinimas yra labai panašus į ieškovės juridinio asmens pavadinimą pagal bendrą įspūdį, kurį jie sukelia. Atsakovės pavadinime naudojamą žodžių junginį „laisvalaikio centras“ teismas pripažino kaip savaime vartotojui neatliekantį konkretaus juridinio asmens identifikavimo funkcijos, o apibūdinantį juridinio asmens veiklos (teikiamų paslaugų) rūšį. Teismas nesutiko su atsakovės argumentais, kad žodis „partizanas“ neturi stipraus skiriamojo požymio, kadangi bendrinės kalbos žodžio ar žodžių junginio skiriamasis požymis yra silpnas, jei šio žodžio semantinė reikšmė gali būti siejama su juridinio asmens vykdoma veikla, jo teikiamomis prekėmis ar paslaugomis. Tai, kad, kaip nurodo atsakovas, nurodytas žodis (atitinkama nacionaline kalba) naudojamas juridinių asmenų pavadinimuose užsienio valstybėse, neturi esminės reikšmės, kadangi teritoriniu požiūriu juridinių asmenų pavadinimų apsauga apima tą vietovę, kurioje jis yra naudojamas ir kurioje, atitinkamai, egzistuoja suklaidinimo galimybė. Atsakovė nepagrįstai tapatina prekių ženklo registracijos ir juridinio asmens pavadinimo sukuriamas apsaugos ribas. Teismas, išnagrinėjęs atsakovės įstatuose numatytas veiklos sritis, konstatavo, kad šalių veiklos yra panašios, iš dalies sutampančios, kas sąlygoja didesnę visuomenės suklaidinimo galimybę.

9Ieškovas taip pat yra keturių prekių ženklų, tarp jų žodinio prekių ženklo „partizanas“, savininkas. Teismas nurodė, kad paslaugų teikimo atveju, vartotojas bus labiau linkęs sieti juridinio asmens vardą su šio asmens teikiamomis paslaugomis, t. y. atitinkama paslaugų kilme, nei prekių teikimo atveju. Teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visetą sprendė, kad atsakovės juridinio asmens pavadinimas yra naudojamas ir „kaip prekių ženklas“, t. y. tikslu atskirti atsakovės teikiamas paslaugas. Ieškovės prekių ženklai, registruoti skirtingų klasių paslaugoms, visi turi žodinį elementą „partizanas“, atitinkantį ieškovės juridinio asmens pavadinimą, tokiu būdu sudarant vartotojams įspūdį, kad visos šios paslaugos yra tos pačios kilmės, t. y. susijusios su ieškovės asmeniu. Taigi, žodinis žymuo „partizanas“ yra ne tik vienintelis žodinio ieškovei priklausančio prekių ženklo elementas, bet ir stiprus figūrinių ieškovo ženklų elementas, identifikuojantis ieškovės teikiamų skirtingų klasių paslaugų kilmę. Esant šioms aplinkybėms, teismo vertinimu, net ir nesant tapatumo tarp atsakovės teikiamų paslaugų ir paslaugų, kurioms šiuo metu registruoti ieškovės prekių ženklai, visuomenei gali susidaryti klaidinantis įspūdis dėl atsakovės teikiamų paslaugų kilmės.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Apeliaciniu skundu atsakovė VšĮ Laisvalaikio centras „Partizanas“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 16 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

12Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Atsakovė sutinka, kad šalių juridinių asmenų pavadinimai yra panašūs, tačiau ginčija išvadą, kad šis panašumas klaidina visuomenę.
  2. Teismas nepagrįstai teigia, kad neturi reikšmės ta aplinkybė, jog žodis „partizanas“ naudojamas juridinių asmenų pavadinimuose užsienio valstybėse, tačiau ši aplinkybė turėtų būti įvertinta sprendžiant dėl žodžio „partizanas“ stiprumo, kadangi pati ieškovė nurodė, kad jos veikla peržengia Lietuvos ribas.
  3. Nesutiktina su teismo argumentais, kad šalių veiklos yra panašios, kadangi teikiamos ne tapačios paslaugos, atsakovė teikia ir ketina toliau teikti švietimo, mokymo, sportinės bei kultūrinės veiklos paslaugas, visuomenės dalis, dalyvaujanti šalių veikloje, visiškai skirtinga, todėl ginčo pavadinimas niekaip negali klaidinti vartotojo.
  4. Atsakovė nesutinka, kad ieškovei priklausantys prekių ženklai „PARTIZANAS“, „PARTIZANAS MEDIA“, „PARTIZANAS FASHION”, Europos Bendrijos prekių ženklas „PARTIZANAS“, registruoti skirtingų klasių paslaugoms, sudaro įspūdį, kad visos pagal šiuos prekių ženklus teikiamos paslaugos susijusios su ieškove. Ieškovės prekių ženklai ir atsakovės prekės ženklas vaizdiniu, grafiniu ir lingvistiniu aspektais nėra panašūs, todėl pagal bendrą suvokimo įspūdį klaidinti vartotojo negali. Tuo labiau, kad pats žodis „partizanas“ nėra esminis prekių ženklo skiriamasis požymis/stiprusis elementas.
  5. Gindama savo teises ieškovė turėjo įrodyti ir turimos reputacijos faktą, kadangi pagal atsakovės duomenis, prekės ženklas „PARTIZANAS LAISVALAIKIO CENTRAS“ yra labiau žinomas Lietuvoje, tačiau tokių duomenų nepateikė.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė prašė apeliacinį skundą atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindė šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Atsakovė, ginčydama juridinių asmenų klaidinamą panašumą, pateikia teisinės reikšimės neturinčius argumentus. Ieškovės juridinio asmens pavadinimas yra ankstesnis, todėl argumentai dėl žodžio „partizanas“ sąsajos su atsakovės veikla neturi reikšmės.
  2. Atsakovės juridinio asmens pavadinimo žinomumas taip pat neturi teisinės reikšmės, kadangi nagrinėjant dviejų juridinių asmenų pavadinimų konfliktus atsižvelgiama į tris aplinkybes – pirmenybės teisę, pavadinimų tapatumą/panašumą ir tai, ar panašumas yra klaidinantis visuomenę, kurias ieškovė įrodė.
  3. Veiklos nurodymas viešosios įstaigos įstatuose yra reikšmingas, kadangi viešojo juridinio asmens veikla tiesiogiai susijusi su įstatuose numatyta veikla. Be to, apie tokią vykdomą veiklą visuomenę informuoja ir pati atsakovė, savo internetiniame puslapyje pateikdama informaciją apie savo veiklą (Ieškinio priedas 7).
  4. Atsakovė remiasi teisės normomis ir teismų praktikos taisyklėmis, kurios yra taikomos tiems atvejams, kai yra sprendžiamas konfliktas prekės ženklas v. prekės ženklas ir juridinio asmens pavadinimas v. prekės ženklas. Tačiau ieškovė šioje byloje neginčijo atsakovės paraiškos registruoti prekės ženklą „Partizanas laisvalaikio centras“ nei remdamasi savo teise į juridinio asmens pavadinimą (LR prekių ženklų įstatymo 7 str. 1 d. 4 punktas), nei remdamasi savo teisėmis į prekių ženklus su žymeniu PARTIZANAS (LR prekių ženklų įstatymo 7 str. 1 d. 2 punktas).

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro atsakovės paduoto apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

16Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog CPK įtvirtinta ribota apeliacija. Apeliacinis procesas yra pirmosios instancijos teismo sprendimų kontrolės forma, skirta patikrinti neįsiteisėjusio teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 29 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-607/2007, 2005 m. lapkričio 9 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-426/2005), o ne dar kartą išnagrinėti visą bylą iš naujo (de novo).

17Dėl teisių į prekių ženklą gynimo

18Ieškovei priklauso prekių ženklai: „PARTIZANAS“ (w.), Reg. Nr. 52295, paraiškos padavimo data - 2005 m. vasario 18 d., registracijos data – 2006 m. liepos 14 d., registruotas 35 klasės paslaugoms (reklama, verslo vadyba, verslo tvarkyba, įstaigų veikla); „PARTIZANAS MEDIA“ (fig.), Reg. Nr. 55627, paraiškos padavimo data - 2006 m. rugpjūčio 24 d., registracijos data – 2007 m. rugsėjo 11 d., registruotas 35 klasės paslaugoms; „PARTIZANAS FASHION” (fig.), Reg. Nr. 55619, paraiškos padavimo data – 2006 m. rugpjūčio 24 d., registracijos data – 2007 m. rugsėjo 11 d., registruotas 35, 45 (drabužių nuoma, vakarinių drabužių nuoma) klasių paslaugoms ir Europos Bendrijos prekių ženklas „PARTIZANAS“ (fig.), Reg. Nr. 005298427, paraiškos padavimo data - 2006 m. rugsėjo 7 d., registracijos data – 2007 m. spalio 17 d., registruotas 35, 42 (mokslo ir technologijų paslaugos ir su tuo susiję tyrimai ir projektavimas; pramoninės analizės ir tyrimų paslaugos; kompiuterių programinės ir aparatinės įrangos projektavimas ir tobulinimas), 45 klasių paslaugoms.

19Tuo tarpu atsakovė 2015 m. sausio 26 d. pateikė paraišką registruoti prekių ženklą „PARTIZANAS LAISVALAIKIO CENTRAS“ (fig.) 41 klasės paslaugoms (švietimas, mokymas, sportinė ir kultūrinė veikla).

20Kaip nurodė pirmosios instancijos teismas registruoto prekių ženklo teisėto naudojimo prezumpcija galioja tol, kol prekių ženklo registracija nėra pripažinta negaliojančia PŽĮ nustatytais pagrindais ir tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-461/2004), taigi, ieškovė turi teisę kreiptis dėl savo, kaip prekių ženklo savininkės, teisių gynimo.

21Pagal PŽĮ 38 straipsnį, įregistruoto ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, kuris yra tapatus įregistruotam ženklui tapačioms ar panašioms prekėms ir (ar) paslaugoms ar klaidinamai į jį panašus ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant ir klaidinamą asocijavimą su įregistruotu ženklu. Ši sąlyga reikalauja, kad pažeidėjo žymuo būtų naudojamas „kaip prekių ženklas“, t.y. naudojamas tikslu atskirti juo žymimas prekes ar paslaugas (Žr. ETT 1999 m. vasario 23 d. sprendimą byloje C-63/97). Iš esmės analogiška nuostata taikoma ir Europos Bendrijos prekių ženklui. 2009-02-26 EB Reglamento 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (toliau – Reglamento) 9 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyta, kad Bendrijos prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, kai dėl savo tapatumo Bendrijos prekių ženklui ar panašumo į jį ir dėl Bendrijos prekių ženklu ir tuo žymeniu ženklinamų prekių ar paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė bus suklaidinta; tikimybė suklaidinti apima galimybę susieti žymenį su prekių ženklu.

22Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas, ar nagrinėjamu atveju atsakovės naudojamas žymuo „partizanas“ naudojamas vien kaip juridinio asmens pavadinimas, ar kartu ir kaip prekių ženklas, nustatė ir su tuo sutinka apeliacinės instancijos teismas, kad atsakovės juridinio asmens pavadinimas yra naudojamas ir „kaip prekių ženklas“, t. y. tikslu atskirti atsakovės teikiamas paslaugas. Apeliantė savo skunde šios teismo išvados neginčijo.

23Nors apeliantė teigia, kad nesutinka, jog ieškovei priklausantys prekių ženklai „PARTIZANAS“, „PARTIZANAS MEDIA“, „PARTIZANAS FASHION”, Europos Bendrijos prekių ženklas „PARTIZANAS“, registruoti skirtingų klasių paslaugoms, sudaro įspūdį, kad visos pagal šiuos prekių ženklus teikiamos paslaugos susijusios su ieškove, tačiau nepateikia jokių argumentų šiems prieštaravimams paaiškinti ir pagrįsti. Tai, kad, apeliantės nuomone, ieškovės prekių ženklai ir atsakovės prekės ženklas vaizdiniu, grafiniu ir lingvistiniu aspektais nėra panašūs, nepaneigia aukščiau išdėstytos teismo išvados.

24Apeliantė pateikia argumentus apie prekių ženklų ne tik žodinį bet ir vaizdinį vertinimą, tačiau šios bylos nagrinėjamu atveju lyginamas ieškovei priklausančių prekių ženklų ir atsakovės pavadinimo, kuris pripažintas naudojamas kaip prekių ženklas, klaidinamas panašumas. Akcentuotina, jog negali būti lyginama registre neegzistuojančio prekių ženklo vaizdinė išraiška su ieškovės prekių ženklų vaizdine išraiška, kadangi atsakovė savo prekių ženklo nei žodine, nei vaizdine forma nėra įregistravusi, o ieškovė neprašo nei jokio prekių ženklo registracijos pripažinti negaliojančia, nei ginčija paraiškos registruoti prekės ženklą, dėl ko taip pat ir netaikomos Prekių ir ženklų įstatymo 7 str. 1 d. nuostatos, bei dėl šios normos taikymo formuojama teismų praktika, kurią cituoja apeliantė.

25Dėl teisių į juridinio asmens pavadinimą gynimo

26Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, ieškovė UAB „Partizanas“ įsteigta 2004 metais, tuo tarpu atsakovė VšĮ Laisvalaikio centras „Partizanas“ 2012 metais.

27Pagal CK 2.39 straipsnio 3 dalį, juridinio asmens pavadinimas neturi klaidinti visuomenės dėl juridinio asmens tapatumo ar panašumo į kitų juridinių asmenų pavadinimus, į anksčiau už juridinį asmenį Lietuvos Respublikoje pateiktus registruoti, įregistruotus, ar pripažintus žinomus prekių ir paslaugų ženklus.

28Kaip apeliaciniame skunde nurodo apeliantė, ji sutinka, kad šalių juridinių asmenų pavadinimai yra panašūs, tačiau ginčija išvadą, kad šis panašumas klaidina visuomenę. Nesutikdama su šia išvada apeliantė teigia, kad šalių teikiamos paslaugos tapačios, ne toms pačioms visuomenės grupėms. Be to, žodis „partizanas“ nėra stiprus elementas, dėl ko ieškovės teisių apsaugos ribos į juridinio asmens pavadinimą, kuris susideda tik iš šio žodžio, yra siauros. Šį teiginį apeliantė grindžia tuo, kad žodis „partizanas“ savo prasme susijęs su atsakovės vykdoma veikla, be to, naudojamas juridinių asmenų pavadinimuose užsienio valstybėse. Visgi, pažymėtina, kad tokią poziciją apeliantė grindžia iš esmės tapačiais argumentais, kurie buvo pateikti procesiniuose dokumentuose pirmosios instancijos teisme, dėl kurių teismas pasisakė, su jais nesutiko ir sprendimą motyvavo. Vien nesutikimas su teismo išvadomis ir motyvais savaime skundžiamo sprendimo nedaro nepagrįstu.

29Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pagrindinis, lemiantis bendrą ieškovės ir atsakovės pavadinimų suvokimo įspūdį, yra pavadinimuose naudojamas žodis „partizanas“, tuo tarpu naudojamas žodžių junginys „laisvalaikio centras“ pats savaime vartotojui neatlieka konkretaus juridinio asmens identifikavimo funkcijos.

30Pagal kasacinio teismo praktiką, dalies visuomenės suklaidinimo galimybė turi būti įvertinama globaliai (bendrai), atsižvelgiant į veiksnius, reikšmingus konkrečiomis bylos aplinkybėmis; globalus (bendras) suklaidinimo galimybės įvertinimas, priklausantis nuo vizualinio, fonetinio ir prasminio konkrečių ženklų panašumo, turi būti paremtas bendru jų sukuriamu įspūdžiu, konkrečiai – jų skiriamaisiais ir dominuojančiais (svarbiausiais) elementais, o tai, kaip ženklus suvokia konkrečių prekių ar paslaugų vidutinis pirkėjas, turi lemiamą vaidmenį globaliai (bendrai) sprendžiant dėl suklaidinimo galimybės; vidutinis vartotojas tik retais atvejais turi galimybę tiesiogiai palyginti du skirtingus ženklus, bet turi patikėti (remtis) nepilnais jų (ženklų) atvaizdais, kuriuos jis išlaikė savo atmintyje, taip pat reikia turėti omenyje tai, kad vidutinio vartotojo dėmesio laipsnis yra skirtingas, priklausomai nuo konkrečių prekių ar paslaugų; turi būti vertinama visuomenės suklaidinimo galimybė, bet ne faktinis suklaidinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2013).

31Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas konstatuoti realią visuomenės suklaidinimo tikimybę, nustačius, kad bendras ginčo ženklo vizualus, fonetinis, semantinis panašumas yra klaidinamai panašus į ieškovo prekių ženklus. Atsakovo prekės ženklas „Partizanas“ yra dominuojantis ir inkorporuotas į ginčo prekės ženklą, kas savaime reiškia didelį panašumo lygį, bei itin glaudų teikiamų paslaugų ryšį. Teisėjų kolegijos nuomone, šios nustatytos aplinkybės yra pakankamas pagrindas pripažinti, kad ginčo ženklų panašumas yra didelis, nes kiti žodiniai elementai, sudarantys atsakovo prekių ženklą, yra aprašomojo, tikslinamojo pobūdžio, taigi todėl spręstina, kad ginčo prekių ženklo suvokimo įspūdį lemia būtent žodis „Partizanas“. Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su pirmos instancijos teismo konstatavimu, jog vertinant šalių teikiamų paslaugų panašumą, kitaip nei prekių ženklas, juridinio asmens pavadinimas saugomas visose juridinio asmens veiklos srityse, todėl vertinant juridinių asmenų vykdomos veiklos tapatumą ar panašumą atsižvelgtina į tai, kokia veikla nurodyti juridiniai asmenys turi teisę verstis ir verčiasi, o ne tik tai, kokioms prekių ar paslaugų klasėms registruoti (pareikšti registruoti) jų prekių ženklai ir dėl to šalių pavadinimų ir jų vykdomos veiklos panašumo vartotojui gali kilti sunkumų atskirti vieną juridinį asmenį nuo kito.

32Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, konstatuojama, kad nėra pagrindo pagal apeliaciniame skunde pateiktus argumentus keisti ar naikinti apskųstą teismo sprendimą, kuriuo ieškinys buvo patenkintas. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

33Dėl bylinėjimosi išlaidų

34CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

35Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas atmetamas, iš apeliantės priteistinos ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos – 544,50 Eur advokato pagalbai apmokėti, kurių dydis teismo pripažįstamas protingas ir pagrįstas.

36Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

37Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

38Priteisti iš atsakovės VšĮ Laisvalaikio centras „Partizanas“ (j.a.k. 302821550) 544,50 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Partizanas“ (j.a.k. 300065271).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. ieškovė dėl klaidinančio panašumo prašo uždrausti atsakovei savo... 5. Atsakovė su pareikštu ieškiniu nesutiko nurodydama, kad tarp atsakovės ir... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 16 d. sprendimu ieškinį tenkino.... 8. Teismas konstatavo, kad dėl dominuojančio pavadinimų elemento... 9. Ieškovas taip pat yra keturių prekių ženklų, tarp jų žodinio prekių... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Apeliaciniu skundu atsakovė VšĮ Laisvalaikio centras „Partizanas“ prašo... 12. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais: 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė prašė apeliacinį skundą... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 16. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog CPK įtvirtinta ribota... 17. Dėl teisių į prekių ženklą gynimo... 18. Ieškovei priklauso prekių ženklai: „PARTIZANAS“ (w.), Reg. Nr. 52295,... 19. Tuo tarpu atsakovė 2015 m. sausio 26 d. pateikė paraišką registruoti... 20. Kaip nurodė pirmosios instancijos teismas registruoto prekių ženklo teisėto... 21. Pagal PŽĮ 38 straipsnį, įregistruoto ženklo savininkas turi išimtinę... 22. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas, ar nagrinėjamu atveju atsakovės... 23. Nors apeliantė teigia, kad nesutinka, jog ieškovei priklausantys prekių... 24. Apeliantė pateikia argumentus apie prekių ženklų ne tik žodinį bet ir... 25. Dėl teisių į juridinio asmens pavadinimą gynimo... 26. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, ieškovė UAB „Partizanas“... 27. Pagal CK 2.39 straipsnio 3 dalį, juridinio asmens pavadinimas neturi klaidinti... 28. Kaip apeliaciniame skunde nurodo apeliantė, ji sutinka, kad šalių juridinių... 29. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pagrindinis, lemiantis bendrą... 30. Pagal kasacinio teismo praktiką, dalies visuomenės suklaidinimo galimybė... 31. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas... 32. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, konstatuojama, kad nėra pagrindo pagal... 33. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 34. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 35. Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas atmetamas, iš apeliantės... 36. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 37. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 16 d. sprendimą palikti... 38. Priteisti iš atsakovės VšĮ Laisvalaikio centras „Partizanas“ (j.a.k....