Byla e2A-371-798/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Kačinskienės, Antano Rudzinsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijos Tamošiūnienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Sangaras“ ir atsakovo AS EVIKO apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 3 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Sangaras“ patikslintą ieškinį atsakovui AS EVIKO dėl skolos, delspinigių ir nuostolių priteisimo ir atsakovo AS EVIKO priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Sangaras“ dėl vienašališkai sudaryto perdavimo – priėmimo akto dalies pripažinimo negaliojančia ir nuostolių priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Nasta“ ir uždaroji akcinė bendrovė „NORMETAS“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Sangaras“ kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, kuriame prašė iš atsakovo AS EVIKO priteisti 17 077,16 Eur skolą, 60 491,47 Eur dydžio baudą, 788,32 Eur dydžio delspinigius, 700 Eur ieškovės patirtų išlaidų teisinei pagalbai išieškant skolą ikiteismine tvarka, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Atsakovas AS EVIKO pareiškė priešieškinį ieškovei UAB „Sangaras“, kuriame prašė pripažinti negaliojančia nuo jo sudarymo momento ieškovės UAB „Sangaras“ 2018 m. balandžio 26 d. vienašališkai sudaryto perdavimo-priėmimo akto dalį dėl atliktų plieno konstrukcijų montavimo (surinkimo) darbų, priteisti atsakovo naudai 115 816,75 Eur nuostolių, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

103.

11Kauno apygardos teismas 2019 m. liepos 3 d. sprendimu ieškinį atmetė, o priešieškinį patenkino iš dalies – pripažino negaliojančia nuo sudarymo momento ieškovės UAB „Sangaras“ 2018 m. balandžio 26 d. vienašališkai sudaryto perdavimo-priėmimo akto dalį dėl atliktų plieno konstrukcijų montavimo (surinkimo) darbų, priteisė iš ieškovės UAB „Sangaras“ atsakovo AS EVIKO naudai 7 634,46 Eur bei paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

124.

13Pirmosios instancijos teismo sprendimas grindžiamas šiais argumentais:

144.1.

15Pagal tarp atsakovo AS EVIKO, kaip pirkėjo, ir ieškovės UAB „Sangaras“, kaip pardavėjos, 2017 m. gruodžio 21 d. sudarytą Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. SAN 10/2017 ir jos Priedą Nr. 1 bendra pristatytos prekės ir paslaugos kaina yra

16124 982,94 Eur. Atsakovas iš ieškovės kaip dalinį avanso mokėjimą gavo 29 536,24 Eur pagal tarp ieškovės UAB „Sangaras“, UAB „Felitas KV“, ir atsakovo AS EVIKO 2017 m. gruodžio 22 d. sudarytą Trišalę skyrių užskaitos sutartį Nr. SAN 11 /2017, likusią 35 463,76 Eur sumą atsakovas sumokėjo 2017 m. gruodžio 29 d. Tarptautiniu mokėjimo nurodymu, 12 000 Eur sumą ieškovas gavo 2018 m. vasario 12 d. Tarptautiniu mokėjimo nurodymu, 24 000 Eur sumą ieškovas gavo 2018 m. vasario 23 d. Tarptautiniu mokėjimo nurodymu, iš viso – 101 000 Eur. Ginčo tarp šalių dėl šių sumų sumokėjimo byloje nekilo. Ieškovės teigimu, atsakovas liko skolingas 17 077,16 Eur.

174.2.

18Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovė UAB „Sangaras“ netinkamai vykdė savo įsipareigojimus pagal su atsakovu AS EVIKO sudarytą 2017 m. gruodžio 21 d. sudarytą Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. SAN 10/2017, nes nesilaikė nei plieno konstrukcijų pristatymo į objektą Estijoje, nei jų surinkimo (sumontavimo) terminų. Paskutinis vidinių plieno konstrukcijų surinkimas turėjo būti įvykdytas 2018 m. vasario 20 d., tuo tarpu ieškovė tik prekių vežimus atliko 2018 m. vasario 26 d. ir 2018 m. kovo 1 d., o plieno konstrukcijų surinkimo darbų nebuvo baigusi net 2018 m. kovo 20 d. Dar daugiau, ieškovė ne tik nesilaikė prekių (medžiagų) pristatymo terminų, atlikimo kokybės, bet ir pati šių darbų vykdymą visiškai nutraukė 2018 m. kovo 20 d. Teismo įsitikinimu, vien šios aplinkybės sudarė pagrindą atsakovui AS EVIKO atsisakyti sutarties su ieškove UAB „Sangaras“ ir kaip generaliniam rangovui imtis priemonių pavedant trečiajam asmeniui UAB „Nasta“, kad statybos rangos darbai būtų užbaigti ir ištaisyti nustatyti statybos darbų trūkumai. Ieškovė UAB „Sangaras“ savo veiksmais ne tik esminiai pažeidė sutarties vykdymo terminus, bet visiškai nustojo vykdyti sutartį, neapmokėjo faktiškai darbus pagal ieškovės UAB „Sangaras“ ir UAB „Nasta“ 2018 m. sausio 9 d. sudarytą Sutartį Nr. 2018-01-09—18-01 ir UAB „Sangaras“ ir UAB „Nasta“ 2018 m. vasario 5 d. sudarytą Sutartį Nr. 2018-01-09—18-01 vykdžiusiam trečiajam asmeniui UAB „Nasta“, nepriėmė atsakovo AS EVIKO siūlymo tęsti darbus. Taip ieškovės veiksmai atsakovo atstovams elgiantis protingai, atsakingai ir rūpestingai sudarė teisinį ir faktinį pagrindą atsisakyti 2017 m. gruodžio 21 d. Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. SAN 10/2017, sudarytos su ieškove, ir priimti sprendimą sudaryti 2018 m. kovo 22 d. sutartį su UAB „Nasta“ Nr. 2018/03/22-425R, kuria visus darbus buvo pavesta pratęsti trečiajam asmeniui UAB „Nasta“.

194.3.

20Teismas įvertino tai, kad atsakovas AS EVIKO ieškovei yra sumokėjęs 101 000 Eur už statybos medžiagas ir faktiškai atliktus plieno konstrukcijų surinkimo darbus, be to, atsakovas apmokėjo 5 000 Eur už iš bendrovės „Cramo“ kranų nuomą ieškovės vardu, taip pat sudarė sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Nasta“, pagal kurią įsipareigojo apmokėti 18 000 Eur už plieno konstrukcijų montavimo ir darbų trūkumų šalinimo darbus, kuriuos turėjo atlikti ieškovė. Teismas taip pat įvertino tai, kad ieškovė pažeidė esminius medžiagų pristatymo ir statybos darbų atlikimo terminus, atliktų statybos darbų kokybė nebuvo tinkama, atsakovo samdytiems rangovams reikėjo šalinti statybos darbų trūkumus. Teismas pažymėjo ir tai, kad ieškovės UAB „Sangaras“, kaip rangovės, veiksmų netinkamumą ir nerūpestingumą statybos rangos santykiuose su atsakovu AS EVIKO patvirtina ir tai, kad šiame objekte atsakovas pagal tarp UAB „Sangaras“, kaip tiekėjos, ir UAB „Felitas KV“, atstovaujamos vadovo T. T., kaip pirkėjos, 2017 m. spalio 9 d. sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį Nr. SAN 01/2017, buvo įsipareigojęs pagaminti ir surinkti plieno konstrukcijas ne vėliau nei iki 2017 m. lapkričio 10 d., tačiau nei iki šio termino, nei pagal sudarytą naują 2017 m. gruodžio 21 d. sudarytą Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. SAN 10/2017 tarp UAB „Sangaras“ ir AS EVIKO numatyto 2018 m. vasario 20 d. termino visų plieno konstrukcijų nepristatė ir nesurinko. Teismo įsitikinimu, tai turėjo įtakos atsakovui AS EVIKO tinkamai ir savalaikiai vykdant su užsakovu Estijos Kelių tarnyba sudarytą Statybos darbų sutartį Nr. 17-00119/120 dėl Estijos Kelių muziejaus ekspozicijos salės rekonstrukcijos ir parodų pastato statybos darbų, taip papildomai patiriant organizacinių ir administracinių išteklių. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovas AS EVIKO laikytinas visiškai atsiskaitęs su ieškove UAB „Sangaras“ (101 000 Eur + 5 000 Eur + 18 000 Eur), todėl neturi mokėti ieškovės prašomos priteisti 17 077,16 Eur sumos pagal 2017 m. gruodžio 21 d. sudarytą Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. SAN 10/2017.

214.4.

22Teismas, nustatęs, kad atsakovas AS EVIKO ieškovei UAB „Sangaras“ tinkamai ir savalaikiai apmokėjo už pristatytas medžiagas bei atliktus darbus, ir su ieškove yra visiškai atsiskaitęs, taip pat nustatęs, kad atsakovas su ieškove pagal įstatymo nuostatas atsiskaitė tarpiniais apmokėjimais atsižvelgiant į 2017 m. gruodžio 21 d. sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. SAN 10/2017 vykdymo eigą, sprendė, kad nepagrįsti yra ir ieškovės reikalavimai atsakovui sumokėti baudą, delspinigius, išlaidas teisinei pagalbai apmokėti, procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

234.5.

24Atsakovas AS EVIKO byloje pareikštame priešieškinyje prašė pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento ieškovės UAB „Sangaras“ 2018 m. balandžio 26 d. vienašališkai sudaryto perdavimo-priėmimo akto dalį dėl atliktų plieno konstrukcijų montavimo (surinkimo) darbų. Atsakovas nurodė, kad 2018 m. balandžio 26 d. ieškovei nutraukus sutartį, tą pačią dieną ieškovė sudarė vienašalį priėmimo-perdavimo aktą, tačiau jokių plieno konstrukcijų montavimo darbų ieškovė neatliko, todėl šis aktas yra pripažintinas negaliojančiu. Atsakovas pažymėjo ieškovės vykdytą netinkamą vilkikų pakrovimą, dėl ko kai kurios detalės nebuvo atgabentos net 2018 m. vasario 15 d., todėl negalėjo būti pradėti ir plieno konstrukcijų montavimo darbai, nors pagal su ieškovu sudarytą sutartį jie turėjo būti baigti 2018 m. vasario 20 d. Atsakovas teigė, kad ieškovė 2018 m. kovo 20 d. sustabdė savo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir prie 2018 m. balandžio 18 d. pretenzijos atsakovui pridėjo 2018 m. balandžio 6 d. priėmimo-perdavimo aktą, kuriame nurodyta, jog išorinės plieno konstrukcijos pilnai sumontuotos 100 procentų, o vidinių plieno konstrukcijų montavimo baigtumą ieškovė įvertino

2520 procentų. Tokios pačios plieno konstrukcijų montavimo darbų baigtumo proporcijos vėliau buvo nustatytos ir ginčijamame vienašališkame akte.

264.6.

27Teismas konstatavo, kad ieškovė UAB „Sangaras“, atstovaujama direktoriaus M. V., pagal 2017 m. gruodžio 21 d. sudarytą Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. SAN 10/2017 surašė ir pasirašė 2018 m. balandžio 6 d. priėmimo-perdavimo aktą, kuriame nurodė, kad atsakovui AS EVIKO prekių ir paslaugų perduoda už 118 077,16 Eur. Šis aktas atsakovo AS EVIKO nebuvo priimtas ir nebuvo pasirašytas, todėl ieškovė surašė ir pasirašė 2018 m. balandžio 26 d. vienašalį priėmimo-perdavimo aktą. Akte nurodoma, kad AS EVIKO atsisakė pasirašyti 2018 m. balandžio 6 d. pristatymo ir priėmimo aktą.

284.7.

29Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovas AS EVIKO priėmimo-perdavimo akto nepasirašė pagrįstai, nes ieškovė nebuvo atlikusi visų reikiamų darbų, atliktiems darbams buvo nustatyti darbų trūkumai, kuriuos atlikti ir darbų trūkumus pašalinti buvo pavesta trečiajam asmeniui UAB „Nasta“. Teismas pažymėjo, kad ieškovė UAB „Sangaras“ galutinį statybos darbų priėmimo-perdavimo aktą surašė dar 2018 m. balandžio 6 d., tačiau šie darbai dar nebuvo baigti ir toliau buvo vykdomi UAB „Nasta“. Teismas įvertina ir tai, kad atsakovas AS EVIKO buvo sudaręs su UAB „Nasta“ (rangovu) 2018 m. kovo 22 d. Statybos rangos sutartį Nr. 2018/03/22-425R, kurioje šalys susitarė dėl esminių sąlygų su realiai plieno konstrukcijų montavimo darbus atlikusiu trečiuoju asmeniu UAB „Nasta“, pagal kurią būtent trečiasis asmuo įsipareigojo surinkti visas plieno konstrukcijas (47 844,9 kg) ir jas atsakovui perduoti darbų perdavimo-priėmimo aktu. Teismas įvertino tai, kad ieškovė UAB „Sangaras“ jokių pretenzijų trečiajam asmeniui UAB „Nasta“ dėl su atsakovu AS EVIKO sudarytos sutarties nereiškė ir nereiškia, tuo tarpu atsakovui AS EVIKO atsisakius sutarties su ieškove UAB „Sangaras“, ir statybos darbus pavedus atlikti trečiajam asmeniui UAB „Nasta“, šiam rangovui ir kilo pareiga perduoti statybos darbų rezultatą.

304.8.

31Byloje esantis susirašinėjimas tarp šalių patvirtino, kad atsakovas AS EVIKO, nors ir patyręs netinkamą sutarčių vykdymą tiek iš UAB „Sangaras“, tiek ir iš UAB „Nasta“, toliau geranoriškai siekė bendradarbiauti ir išspręsti statybos rangos procese kylančius galutinius statybos darbų perdavimo-priėmimo ir atsiskaitymo klausimus, kvietė pasirašyti kompromiso sutartį, tačiau ieškovas ir trečiais asmuo tokio geranoriško pasiūlymo nepriėmė.

324.9.

33Teismas padarė išvadą, kad ieškovės UAB „Sangaras“ pateiktą nebaigtų darbų priėmimo-perdavimo 2018 m. balandžio 6 d. aktą, atsakovas AS EVIKO nepasirašė pagrįstai, nes statybos darbai dar nebuvo baigti. Šios aplinkybės sudarė pagrindą teismui pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento ieškovės UAB „Sangaras“ 2018 m. balandžio 26 d. vienašališkai sudaryto perdavimo-priėmimo akto dalį dėl atliktų plieno konstrukcijų montavimo.

344.10.

35Atsakovas AS EVIKO prašė priteisti iš ieškovės 115 816,75 Eur nuostolių ir 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovo skaičiavimais jo patirtus nuostolius sudarė: statybinė technika buvo išnuomota ilgesniam terminui, kas sąlygojo 8 085,18 Eur turtinės žalos atsiradimą; dėl ieškovės pagal sutartį prisiimtų įsipareigojimų savalaikio nevykdymo buvo paskelbta RMC Ehitus OÜ darbuotojų prastova, dėl ko atsakovas patyrė 31 680 Eur nuostolių; ieškovei pažeidus sutartyje numatytą terminą pailgėjo galutinis atsakovo darbų atlikimo terminas ir tai sąlygojo 20 441,43 Eur Kelių direkcijos baudinių sankcijų taikymą atsakovo atžvilgiu; ieškovei netinkamai nudažius dalį plieno konstrukcijų, atsakovas buvo priverstas šalinti šiuos defektus, patirdamas 4 860 Eur nuostolių; ieškovės pristatytos plieno konstrukcijos buvo pažeistos ir nesuvirintos, todėl atsakovas patyrė 17 455 Eur nuostolių šių trūkumų šalinimui; dėl ieškovės kaltės

363 mėnesiais užsitęsus viešojo pirkimo-pardavimo sutarties vykdymui atsakovas patyrė 1 676,05 Eur nuostolių dėl įrangos nuomos ir 23 760 Eur nuostolių dėl ilgesnio darbo jėgos panaudojimo; ieškovės prašymu išnuomojęs statybinę techniką iš CRAMO ESTONIA AS, atsakovas patyrė 6 484,24 Eur nuostolių; atsakovas pagal sutartį permokėjo ieškovei 1 374,85 Eur sumą.

374.11.

38Teismas įvertinęs, kad atsakovas tiksliai nenurodė, kuria išnuomota statybine įranga jis nesinaudojo, iš atsakovo prašomų priteisti nuostolių pašalino apmokėjimą už statybinės įrangos nuomą po to, kai ieškovė nutraukė darbus 2018 m. kovo 20 d., nes toliau šiuos darbus vykdė UAB „Nasta“ pagal 2018 m. kovo 22 d. sudarytą Statybos rangos sutartį Nr. 2018/03/22-425R. Teismas nustatė, kad atsakovas atliko šiuos mokėjimus už statybinės įrangos nuomos naudojimą po 2018 m. kovo 20 d.: 108 Eur bendrovei AS „Krootuse Agro“ 2018 m. balandžio 2 d. sąskaitą ir mokėjimo nurodymą už keltuvo „Class“ naudojimą 2018 m. kovo 28 d., 25,20 Eur, 160,44 Eur, 31,08 Eur, 126 Eur bendrovei Cramo Estonia“ AS už pastolių komplekto nuomą 2018 m. kovo 29 d. – 2018 m. kovo 31 d., 2018 m. balandžio 1 d. – 2018 m. balandžio 15 d., vandens ir dulkių siurblio nuomą 2018 m. balandžio 5 d., kopėčių nuomą 2018 m. balandžio 11 d. – 2018 m. balandžio 15 d., kompresoriaus, spausto oro žarnos, grandininio keltuvo 2018 m. balandžio 13 d. – 2018 m. balandžio 15 d., pastolių nuoma 2018 m. birželio 1 d. – 2018 m. birželio 15 d., iš viso 450,72 Eur. Atsižvelgiant į šias aplinkybes teismas sprendė, kad ieškovė atsakovui turi atlyginti 7 634,46 Eur (8 085,18 Eur – 450,72 Eur) nuostolių už statybinės įrangos nuomą.

394.12.

40Likusioje dalyje, pirmosios instancijos teismo vertinimu, atsakovas prašomų nuostolių neįrodė, todėl šių reikalavimų netenkino.

414.13.

42Teismas pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo tikslas – nustatyti atsiskaitymo terminus už pagal komercines sutartis perduotas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, nustatyti palūkanų už pavėluotus mokėjimus dydį, jų skaičiavimo tvarką ir kreditoriaus teises, kai sumokama pavėluotai (nurodyto įstatymo 1 straipsnio 1 dalis). Šis įstatymas taikomas visoms tarp ūkio subjektų arba ūkio subjektų ir viešųjų subjektų sudarytoms komercinėms sutartims, pagal kurias už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai ir atliekami mokėjimai, tačiau netaikomas palūkanoms, susijusioms su mokėjimais nuostoliams atlyginti (įstatymo 1 straipsnio 2 dalis, 3 dalies 3 punktas). Atsižvelgiant į šias įstatymines nuostatas ir tai, kad atsakovas savo turtiniais reikalavimais prašė priteisti iš ieškovės nuostolių atlyginimą, šios įstatymo nuostatos procesinėms palūkanoms apskaičiuoti negali būti taikomos. Kadangi abi sutarties šalys yra verslininkai teismas sprendė, kad atsakovo reikalavimas dėl procesinių palūkanų priteisimo gali būti patenkintas iš dalies ir nusprendė priteisti iš ieškovės UAB „Sangaras“ 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

43III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

445.

45Ieškovė UAB „Sangaras“ pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašė pakeisti Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 3 d. sprendimą ir priteisti ieškovės naudai iš atsakovo 17 077,16 Eur skolą už neapmokėtus statybos darbus, 788,32 Eur dydžio delspinigius, 700 Eur bylinėjimosi išlaidų bei dalį baudos dydžio, t. y. 20 000 Eur, sumažinti atsakovo naudai priteistą nuostolių dydį iki 2 000 Eur, likusią Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 3 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

465.1.

47Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas, ar atsakovas turi prievolę mokėti

4817 077,16 Eur skolą ieškovei, įvertino tai, kad nurodomoje sutartyje buvo nustatyta apmokėjimo tvarka, pagal kurią šalys susitarė, kad atsakovas sumokės ieškovei

4912 000 Eur sumą per 2 dienas nuo kiekvieno sunkvežimio su prekėmis atvykimo datos, pagal Priedą Nr. 2 (viso 5 sunkvežimiai). Kita vertus, teismas visai nevertino sutarties sąlygų esmės ir sąlygų tarpusavio ryšio. Atkreipia dėmesį, kad atsakovas neturėjo nei sutartinio, nei įstatyminio pagrindo nevykdyti sutartinių įsipareigojimų. Pirmosios instancijos teismas neargumentavo, kokiu įstatyminiu, ar sutartiniu, pagrindu grindžia nustatytą atsakovo tariamą teisę nemokėti už ieškovės pristatytas metalo konstrukcijas, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas šioje dalyje yra nepagrįstas.

505.2.

51Sutartyje buvo sulygti ieškovės darbų atlikimo terminai. Ieškovė darbus turėjo atlikti iki 2018 m. vasario 20 d. Kita vertus, sutarties 17 punktu šalys susitarė, kad, jei pirkėjas vėluoja sumokėti sumas, sulygtas sutartyje iki prekių pristatymo arba paslaugų atlikimo, pardavėjas turi teisę pratęsti prekių perdavimo arba paslaugų atlikimo pirkėjui terminą. Be to, vadovaujantis sutarties 10 punktu, pardavėjas turi teisę neperduoti prekių pirkėjui ir neatlikti paslaugų, jei pastarasis nėra sumokėjęs pardavėjui sumų iki prekių perdavimo momento.

525.3.

53Vadovaudamasi aukščiau paminėtomis sutarties sąlygomis, ieškovė turėjo teisę pratęsti savo įsipareigojimų įvykdymo terminą. Atsakovas pažeidė sutartyje įtvirtintą pareigą sumokėti ieškovei priklausančias sumas. Sutartyje atsakovas įsipareigojo per 2 dienas po kiekvieno prekių pristatymo sumokėti 12 000 Eur. Už 2018 m. vasario 15 d. vežimą atsakovas atsiskaityti vėlavo – atsiskaitė 2018 m. vasario 23 d. Todėl sutarties įvykdymo terminą ieškovė turėjo teisę pratęsti 6 dienomis (iki 2018 m. vasario 26 d.). Ieškovė, nepraleisdama prasitęsusio termino, 2018 m. vasario 26 d. atliko sekantį vežimą. Atsakovas už šį vežimą su ieškove neatsiskaitė, nors prekes pasirašytinai priėmė, pastabų prekių kokybei neturėjo. 2018 m. kovo 1 d., nepraleisdama dėl atsakovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo prasitęsusių terminų, atliko paskutinį vežimą, kurio atsakovas taip pat neapmokėjo. Taigi vadovaujantis sutarties 17 punktu, ieškovė turėjo teisę pratęsti sutarties įvykdymo terminą iki tol kol atsakovas atsiskaitys su ieškove. Atsakovas su ieškove taip ir neatsiskaitė, todėl ieškovė negali būti laikoma praleidusi sutarties įvykdymo terminą.

545.4.

55Šalys sudarė sutartį dėl metalo konstrukcijų tiekimo ir montavimo ir tikslingai susitarė, kad mokėjimai bus atliekami per 2 dienas nuo metalo konstrukcijų atvežimo, kadangi ieškovė gautas lėšas planavo panaudoti atsiskaityti su tiekėjais už vežamas konstrukcijas. Pirmosios instancijos teismas visai nevertino paminėtų sutarties 10 ir 17 punktų lingvistinės prasmės ir nevertino jų reikšmės šalių tarpusavio santykių kontekste, todėl pažeidė sutarčių aiškinimo taisykles bei priėmė nepagrįstą sprendimą. Akivaizdu, kad savalaikis atsiskaitymas už atvežtas konstrukcijas turėjo esminės reikšmės.

565.5.

57Be to, pirmosios instancijos teismas sprendime iš viso nepasisakė apie ieškovės procesiniuose dokumentuose nurodytus atsakovo veiksmus, kurie prisidėjo prie sutartyje nurodyto sutarties įvykdymo termino praleidimo. ?Sutarties vykdymo metu oras buvo netinkamas dažymui, todėl struktūrų dažymo darbai buvo atliekami gamykloje, kas sąlygojo ilgesnį gamybos procesą ir atitinkamai prekių vėlavimą. Ši aplinkybė buvo suderinta su atsakovu, atsakovas tokiai aplinkybei neprieštaravo?. ?Atsakovas ieškovei sudarant sutartį nepateikė pilnos informacijos ir tikslių brėžinių apie struktūrų formą, jų tvirtinimą, todėl ieškovė su atsakovu derino struktūrų modelius. ? Iš byloje esančio susirašinėjimo galima matyti, kad ieškovė rūpinosi pristatomų prekių tinkamumu, siekė tiksliai išsiaiškinti prekių išmatavimą. Atsakovas ieškovei siuntė papildomus brėžinius, kurių pagrindu sutarties vykdymo metu ieškovė derino struktūrų gamybą su tiekėjais, todėl produkcijos gamyba nevyko taip sklandžiai dėl netinkamo bendradarbiavimo pareigos vykdymo iš atsakovo pusės (netiksli užsakovo užduotis). Vykdant prekių montavimo darbus ieškovė ne kartą pastebėjo statybos aikštelės (pamatų, inkarinių varžtų) neatitikimą jam pateiktų projektinių dokumentų sprendiniams, kas ieškovei trukdė laiku atlikti darbus, nes tokiais atvejais reikėjo stabdyti darbus ir laukti atsakovo nurodymų, atlikti papildomus darbus gaminiams pritaikyti prie esamos situacijos. Atsakovo vadovas K. S. žinojo apie problemas ir dalį jų pripažino. Ieškovė taip pat nebūtų vėlavusi įvykdyti sutartį ir nebūtų sustabdžiusi vykdyti savo įsipareigojimų, jeigu atsakovas būtų laikęsis sutarties sąlygų ir būtų laiku sumokėjęs ieškovei priklausančias sumas.

585.6.

59Pirmosios instancijos teismas sprendime visai nevertino ieškovės išdėstytų argumentų apie atsakovo veiksmus, prisidėjusius prie sutarties termino praleidimo, minėtų įrodymų neatmetė, tačiau jais ir nesivadovavo, neištyrė teismo išvadoms prieštaraujančių ieškovės pateiktų įrodymų, todėl priėmė nepagrįstą ir neteisėtą teismo sprendimą.

605.7.

61Pirmosios instancijos teismas sprendimo motyvuojamojoje dalyje, kalbėdamas apie atsakovo priešieškinio reikalavimus, atmetė visus įrodymus, kuriais pats teismas rėmėsi konstatuodamas ieškovės tariamą statybos darbų trūkumų / defektų faktą.

625.8.

63Pirmosios instancijos teismas sprendimo 27-28 punktuose konstatavo, kad ?atsakovo pateikti įrodymai yra nepakankami konstatuoti, jog jis realiai patyrė prašomus priteisti nuostolius apmokant RMC Ehitus OÜ sąskaitą. Šie nuostoliai yra priežastiniame ryšyje su ieškovo neteisėtais veiksmais netinkamai ir nesavalaikiai vykdant įsipareigojimus pagal 2017 m. gruodžio 21 d. Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. SAN 10/2017. Taigi, teismas RMC Ehitus OÜ paaiškinimais rėmėsi konstatuojant ieškovės atliktų darbų defektus, tačiau vėliau analizuodamas atsakovo priešieškinio reikalavimus šiuos įrodymus atmeta kaip nepakankamus ir neįrodančius ieškovės atliktų statybos darbų defektų fakto. Akivaizdu, kad skundžiamo teismo sprendimo motyvai dėl ieškinio nepagrįstumo ir dalies priešieškinio reikalavimų nepagrįstumo prieštarauja vieni kitiems.

645.9.

65Pirmosios instancijos teismas, ištyręs byloje pateiktų įrodymų visumą, sprendė, kad atsakovo pateikti įrodymai apie Kelių direkcijos tariamai taikytą baudą yra nepakankami konstatuoti, kad atsakovo pagal statybos darbų sutartį Nr. 17-00119/120 dėl Estijos Kelių muziejaus ekspozicijos salės rekonstrukcijos ir parodų pastato statybos darbų su užsakovu nesavalaikiai atlikti darbai yra būtent dėl ieškovės neteisėtų veiksmų netinkamai ir nesavalaikiai vykdant įsipareigojimus pagal 2017 m. gruodžio 21 d. Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. SAN 10/2017. Teismas pastebėjo, kad Kelių direkcijos 2018 m. liepos 23 d. reikalavimas sumokėti netesybas Nr. 17-2/2018/35662-1 patvirtina, jog jie nebuvo savalaikiai priduoti dėl nustatytų darbų trūkumų, kuriuos atsakovas įsipareigojo pataisyti, tačiau ?nepateikti įrodymai ir aplinkybės, kad šie darbų trūkumai yra atlikti būtent ieškovės.

665.10.

67Teismas, ištyręs byloje pateiktų įrodymų visumą, sprendė, kad atsakovo pateikti įrodymai yra nepakankami konstatuoti, kad ieškovė netinkamai nudažė plieno konstrukcijų dalį – laiptus. Taigi, anksčiau sprendime konstatavęs, kad ieškovės tariami darbų trūkumai pasireiškia netinkama laiptų spalva, teismas spręsdamas dėl priešieškinio reikalavimų visus atsakovo įrodymus apie netinkamą laiptų spalvą atmeta ir laiko šį faktą neįrodytu. Teismas skirtingose sprendimo dalyse atlieka prieštaringas išvadas, kas sudaro pagrindą pakeisti teismo priimtą sprendimą.

685.11.

69Atsakovas prašė priteisti jo patirtus 17 455 Eur nuostolius, kuriuos jis neva patyrė, nes ieškovės pristatytos plieno konstrukcijos neva buvo pažeistos ir nesuvirintos, todėl atsakovas šiems darbų trūkumams tvarkyti neva pasamdė bendrovę Lumina Metall, kuriai sumokėjo 17 455 Eur šių trūkumų šalinimo darbams apmokėti. Teismas laikė pagrįstu ieškovės argumentą, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų (pvz., defektinio akto, matavimų protokolų), jog ieškovės pristatytos plieno konstrukcijos buvo nekokybiškos. Todėl atsakovas buvo priverstas samdyti trečiuosius asmenis tariamiems defektams pašalinti. Taigi, teismas Lumina Metall sąskaitomis grįsdamas ieškovės neva netinkamai atliktus darbus, vėliau analizuodamas atsakovo priešieškinio reikalavimus šiuos atsakovo įrodymus laiko nepakankamais ir netinkamais konstatuoti ieškovės netinkamai atliktų darbų faktą.

705.12.

71Teismas, kaip įrodymą apie ieškovės neva netinkamai atliktus statybos darbus, naudojo atsakovo darbuotojo A. N. rašytinius paaiškinimus. Atsakovo darbuotojo A. N. rašytiniai paaiškinimai buvo itin šabloniški ir sudaryti iš esmės atkartojant atsakovo procesinių dokumentų poziciją. Ieškovė prašė teismo atsakovo darbuotoją A. N. kviesti į teismo posėdį liudytoju, tačiau atsakovas tam prieštaravo. Atsakovo darbuotojo A. N. rašytiniai paaiškinimai turi būti vertinami itin kritiškai, kadangi A. N. nedavė liudytojo priesaikos ir nebuvo informuotas apie melagingų parodymų davimo pasekmes. Be to, A. N. su atsakovu yra susijęs darbo santykiais.

725.13.

73Teismas kaip ieškovės neva netinkamai atliktų darbų faktą grindė trečiojo asmens UAB „Nasta“ elektroniniu laišku, kuriuo atsakovas informuojamas, kad trečiasis asmuo sumontavo plieno konstrukcijas ir ištaisė plienų konstrukcijų dažymo defektus. Šis laiškas yra nekonkretus ir neįrodantis nekokybiškų ieškovės atliktų darbų fakto. Pažymi, kad trečiasis asmuo galėjo kalbėti apie savo atliktų defektų ištaisymą. Be to, virinant plieno konstrukcijas dažnai pažeidžiamas konstrukcijų dažų sluoksnis, todėl reikia atlikti virinimo vietų tvarkymus. Trečiasis asmuo elektroniniu laišku galėjo kalbėti būtent apie šiuos pataisymus. Apklaustas liudytoju, trečiojo asmens direktorius patvirtino, kad ieškovės atlikti konstrukcijų montavimo darbai buvo kokybiški.

745.14.

75Teismas sprendime nurodo, kad ieškovės darbai buvo atlikti su trūkumais, neva patvirtina faktas, jog dėl trūkumų taisymo atsakovas sudarė atskirą sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Nasta“. Vadinasi, teismas konstatavo, kad atsakovas, matydamas neva nekokybiškus UAB „Nasta“ atliekamus statybos darbus, pasamdė tą patį asmenį UAB „Nasta“ tariamiems jo paties statybos darbų defektams ištaisyti. Ieškovės teigimu, atsakovas sudarė tiesioginę sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Nasta“ ne dėl to, kad statybos darbai buvo nekokybiški, o dėl to, kad ieškovas pagrįstai atsisakė tęsti statybos darbus dėl atsakovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, t. y. vengimo atsiskaityti.

765.15.

77Sprendimu teismas pripažino negaliojančiu ieškovės vienašališkai pasirašytą atliktų darbų aktą dėl to, kad neva buvo nustatyti ieškovo darbų defektai. Vėliau, analizuodamas atsakovo priešieškinio reikalavimus, teismas konstatavo, kad atsakovas atliktų darbų akte nenurodė statybos darbų trūkumų ir šia aplinkybe teismas vadovavosi atmesdamas atsakovo priešieškinio reikalavimus, susijusius su tariamais ieškovės atliktų darbų defektais. Dėl tokio prieštaringo įrodymų vertinimo teismo sprendimas dalyje dėl vienašalio atliktų darbų akto pripažinimo negaliojančiu turi būti pakeistas. Teismas taip pat nevertino aplinkybės, kad tokia situacija, kai ieškovė negalėjo perduoti pilnai atliktų darbų, susiklostė išskirtinai dėl atsakovo kaltės. Ieškovė neturėjo galimybės perduoti pilnai atliktus darbus atsakovui, kadangi atsakovas dar galiojant 2017 m. gruodžio 21 d. Pirkimo-pardavimo sutarčiai Nr. SAN 10/2017 sudarė sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Nasta“, kuri pratęsė ieškovės atliekamus konstrukcijų montavimo darbus.

785.16.

79Ieškovė apie pasirengimą perduoti dalį darbų rezultato pranešė kartu su 2018 balandžio 18 d. pretenzija išsiųsdama prekių ir paslaugų priėmimo-perdavimo aktą. Akte buvo nurodytos faktiškai perduotos prekės ir faktiškai atlikti darbai. Atsakovas į ieškovės pretenziją, niekaip nereagavo, todėl būtent atsakovas pažeidė pareigą priimti ieškovės atliktus darbus. Ieškovei neliko nieko kito kaip sudaryti vienašalį prekių ir paslaugų priėmimo-perdavimo aktą.

805.17.

812017 m. gruodžio 21 d. Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. SAN 10/2017 20 punktu šalys susitarė, kad ieškovė turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį ne teismo tvarka iš anksto prieš 3 dienas įspėjusi atsakovą, jeigu atsakovas nesumoka pilnos sutartyje numatytos sumos. Taip pat tokia ieškovės teisė numatyta ir tuo atveju, kai atsakovas nepagrįstai atsisako priimti prekes ar atliktus darbus. Sutarties 21.2 punkto pagrindu ieškovė turi teisę reikalauti iš atsakovo sumokėti 50 procentų dydžio baudą, skaičiuojamą nuo sutarties sumos, tais atvejais, kai po ieškovės pranešimo atsakovui apie jo netinkamai vykdomą sutartį atsakovas per 3 dienas identifikuotų pažeidimų neištaiso. Atsakovas neginčijo ieškovės atlikto vienašalio sutarties nutraukimo. Sutarties sumą sudaro

82124 982,93 Eur, todėl ieškovė turi teisę reikalauti iš atsakovo sumokėti 62 491,47 Eur dydžio baudą.

835.18.

84Ieškovė naudojosi tik atsakovo iš CRAMO išnuomotu keltuvu „Class“. Šios įrangos nuomos kaina, pagal atsakovo pridėtus dokumentus, sudaro 6 484,24 Eur. Atsakovas neįrodė, o teismas nenustatė, kad ieškovė būtų naudojusi Cramo Estonia pastoliais, vandens ir dulkių siurbliu ar kopėčiomis, todėl teismas nepagrįstai visą statybinės įrangos nuomos kainą priteisė iš ieškovės.

855.19.

86Teismas nevertino ieškovės išdėstytų argumentų, kad ieškovei suteikta įranga buvo nekokybiška, apie ką ieškovė ne kartą informavo atsakovą. Atsakovo suteiktą teleskopinį krautuvą buvo ypatingai sunku naudoti pagal paskirtį, kadangi teleskopinio krautuvo variklis ir pavarų dėžė buvo itin prastos būklės. Dėl teleskopinio keltuvo gedimų keletą kartų buvo iš viso neįmanoma vykdyti darbų. Atsakovo buvo prašoma pateikti pretenzijas CRAMO firmai su reikalavimu sumažinti nuomos kainą, kadangi atsakovą siejo sutartiniai santykiai su CRAMO. Ar atsakovas pateikė pretenzijas CRAMO firmai, ieškovė nežino.

875.20.

88Be to, pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, kad atsakovas taip pat naudojosi teleskopiniu keltuvu savo darbams atlikti. Atsakovas teisme neginčijo šios aplinkybės, todėl atsakovo patirtos išlaidos įrangos nuomai atitinkamai turėtų būti paskirstytos tarp šalių per pusę. Vadovaujantis išdėstytu, teismo atsakovo naudai priteista 7 634,46 Eur nuostolių už statybinės įrangos nuomą suma turi būti mažinama iki 2 000 Eur.

896.

90Atsakovas AS EVIKO pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašė panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 3 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-789-773/2019 dalį, kuria iš dalies atmestas atsakovo AS EVIKO priešieškinis ir atsisakyta priteisti 108 182,29 Eur nuostolių atlyginimo, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – atsakovo AS EVIKO priešieškinį tenkinti visa apimtimi. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

916.1.

92Atsakovo manymu, pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas iš dalies tenkinti priešieškinio reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo, netinkamai vertino byloje esančius įrodymus ir išsamiai, visapusiškai bei objektyviai neištyrė visų bylos faktinių aplinkybių.

936.2.

94Pažymi, kad teismas visiškai nevertino faktinių aplinkybių, susijusių su tuo, kad atsakovas buvo priverstas sudaryti sutartį su UAB „Nasta“ būtent dėl to, kad ieškovė vėlavo vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus nustatytais terminais, t. y. darbų vėlavimas, ir dėl to statybinės technikos nuoma ilgesniam laikotarpiui buvo tiesiogiai sąlygota ieškovės netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo. Ieškovei tinkamai ir laiku vykdant savo sutartinius įsipareigojimus, atsakovas nebūtų buvęs priverstas sudaryti sutartį su UAB „Nasta“ bei ilgesniam laikui nuomotis statybinę techniką. Todėl, priešingai nei konstatavo teismas ginčijamame sprendime, atsakovui turėtų būti priteisti nuostoliai, kurie buvo patirti nuomojant statybinę techniką, be kita ko, ir po 2018 m. kovo 20 d., kai darbus perėmė UAB „Nasta“. Pats pirmosios instancijos teismas sprendimo dalyje, kurios atsakovas šiuo apeliaciniu skundu neginčija, nurodė, kad ieškovė netinkamai vykdė savo įsipareigojimus pagal su atsakovu sudarytą sutartį, nes nesilaikė nei plieno konstrukcijų pristatymo į objektą Estijoje, nei jų surinkimo (sumontavimo) terminų. Todėl net jeigu atsakovas nebūtų pavedęs nuo 2018 m. kovo 20 d. statybos darbus atlikti UAB „Nasta“, atsakovas vis tiek būtų patyręs nuostolius dėl statybinės įrangos nuomos ilgesniam terminui, t. y. atsakovo prašomi priteisti 8 085,18 Eur nuostoliai yra tiesioginiu priežastiniu ryšiu susiję su ieškovės neteisėtais veiksmais.

956.3.

96Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priteisti nuostolius, patirtus dėl darbuotojų prastovos. Teismo teigimu, atsakovas nepateikė įrodymų, kad jis realiai patyrė 31 680 Eur nuostolius. Tačiau, kaip matyti, atsakovas į bylą pateikė mokėjimo nurodymus, patvirtinančius, kad atsakovas šiuos nuostolius realiai patyrė, t. y. apmokėjo visas RMC Ehitus OÜ išrašytas sąskaitas, įskaitant ir sumas už darbuotojų prastovą. Teismas akivaizdžiai šių įrodymų nevertino ir nepagrįstai sprendė, kad atsakovas nepagrindė savo reikalavimo. Ginčijamame sprendime teismas taip pat nurodė, kad byloje nėra įrodymų, jog aptariami nuostoliai yra priežastiniame ryšyje su ieškovo neteisėtais veiksmais. Tačiau, jeigu ieškovė būtų laiku ir tinkamai pristačiusi, sumontavusi ir nudažiusi plieno konstrukcijas, atsakovo pasitelkti asmenys nebūtų paskelbę prastovos. Todėl, priešingai nei sprendime konstatavo teismas, šiuo atveju egzistuoja priežastinis ryšys tarp ieškovo neteisėtų veiksmų ir atsakovo nuostolių, patirtų dėl darbuotojų prastovos.

976.4.

98Teismas nepagrįstai atsisakė priteisti nuostolius, patirtus dėl Estijos Respublikos kelių tarnybos baudinių sankcijų taikymo atsakovo atžvilgiu bei nuostolius dėl įrangos nuomos ir ilgesnio darbo jėgos panaudojimo. Atsakovas į bylą pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad realiai patyrė 20 441,43 Eur prašomus priteisti nuostolius, t. y. Estijos Respublikos kelių tarnyba neišmokėjo dalies pirkimo – pardavimo kainos, taip pat kad patyrė

991 676,05 Eur nuostolius dėl įrangos nuomos ir 23 760 Eur nuostolius dėl ilgesnio darbo jėgos panaudojimo. Atsakovas taip pat pateikė Estijos Respublikos kelių tarnybos raštą dėl reikalavimo sumokėti netesybas, kuriame nurodyta, kad atsakovas pažeidė su Estijos Respublikos kelių tarnyba sudarytą viešojo pirkimo sutartį, be kita ko, ir dėl to, kad darbai nebuvo baigti laiku. Tuo tarpu, pats teismas sprendime konstatavo, kad ieškovė netinkamai vykdė savo įsipareigojimus, nes nesilaikė terminų. Iš to seka išvada, kad ieškovo neteisėti veiksmai neabejotinai prisidėjo prie atsakovo nuostolių, patirtų dėl baudinių sankcijų taikymo atsakovo atžvilgiu ir užsitęsusio viešojo pirkimo sutarties vykdymo. Teismo teigimu, byloje nebuvo pateikti įrodymai ir aplinkybės, kad Estijos Respublikos kelių tarnybos rašte nurodyti darbų trūkumai buvo atlikti būtent ieškovės. Tačiau, teismas visiškai nevertino ir neanalizavo rašte nurodytų darbų trūkumų, nevertino ieškovės ir UAB „Nasta“ darbų apimties.

1006.5.

101Teismas nepagrįstai atsisakė priteisti nuostolius, patirtus dėl ieškovės atliktų darbų trūkumų šalinimo. Pažymi, kad pagal 2017 m. gruodžio 21 d. Sutarties nuostatas, išorinės ir vidinės plieno konstrukcijos turėjo būti nudažytos, tačiau ieškovė laiptus nudažė netinkama spalva, atsakovas buvo priverstas pasitelkti trečiuosius asmenis, kad jie perdažytų laiptus ir tokiu būdu pašalintų ieškovės padarytus defektus. Dėl šių defektų pašalinimo (laiptų perdažymo) atsakovas patyrė 4 860 Eur nuostolių. Šiems nuostoliams pagrįsti atsakovas į bylą pateikė įrodymus – TREK OÜ išrašytą sąskaitą bei jos apmokėjimą patvirtinančius dokumentus. Be to, ieškovės pristatytos plieno konstrukcijos buvo pažeistos ir tinkamai nesuvirintos, dėl ko atsakovas patyrė 17 455 Eur šių defektų šalinimui. Atsakovas pateikė UAB „Nasta“ elektroninį laišką, kuriame nustatyti būtent ieškovės darbų trūkumai – plieno konstrukcijų pažeidimai, taip pat sąskaitas bei apmokėjimo dokumentus, patvirtinančius atsakovo patirtus 17 455 Eur nuostolius. Atsakovo manymu, visi į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovas realiai patyrė nuostolius.

1026.6.

103Teismas nepagrįstai atsisakė priteisti nuostolius, patirtus dėl statybinės technikos iš CRAMO ESTONIA AS nuomos. Teismo argumentai, kad atsakovas savo reikalavimą grindė tomis pačiomis sąskaitomis ir tais pačiais mokėjimo nurodymais yra visiškai nepagrįsti ir neatitinka tikrovės. Reikalavimas dėl 8 085,18 Eur nuostolių atlyginimo, priešingai nei šis reikalavimas dėl statybinės technikos iš CRAMO ESTONIA AS nuomos, buvo grindžiamas bendrovės RMC Ehitus išrašytomis sąskaitomis ir mokėjimo pavedimais, patvirtinančiais atsakovo atliktus mokėjimus būtent RMC Ehitus, o ne CRAMO ESTONIA AS. Tuo tarpu reikalavimas dėl 6 484,24 Eur nuostolių atlyginimo buvo grindžiamas visiškai kitos įmonės sąskaitomis ir mokėjimo pavedimais. Vien ši aplinkybė patvirtina teismo sprendimo dalies nepagrįstumą ir neteisėtumą.

1046.7.

105Teismas nepagrįstai atsisakė priteisti atsakovo ieškovei permokėtą sumą. Pažymi, kad atsakovas priešieškiniu, be kita ko, prašė teismo pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento ieškovės vienašališkai sudaryto perdavimo – priėmimo akto dalį, kadangi ieškovė neatliko jokių plieno konstrukcijų montavimo darbų. Šį atsakovo reikalavimą pirmosios instancijos teismas tenkino. Taigi, teismas pats ginčijamame sprendime nustatė, kad ieškovė neatliko plieno konstrukcijų montavimo darbų. Atitinkamai, egzistuoja pakankamas pagrindas konstatuoti, kad atsakovas permokėjo ieškovei, o teismo argumentai dėl to, jog nėra galimybės nustatyti kiek plieno konstrukcijų montavimo darbų atliko ieškovė ir kiek UAB „Nasta“, laikytini nepagrįstais. Teismas turėjo ne atsietai vertinti atsakovo priešieškinio reikalavimus, o įvertinti įrodymų visetą ir tik iš jos daryti išvadas dėl nuostolių atlyginimo, t. y. įvertinti, kad sprendimu ieškovės vienašališkai sudaryto perdavimo – priėmimo akto dalis dėl plieno konstrukcijų surinkimo (montavimo) buvo paties teismo pripažinta negaliojančia, nustatant, jog šių darbų ieškovas neatliko, kai tuo tarpu atsakovas už šiuos darbus ieškovei jau buvo sumokėjęs. Taigi, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria atsisakyta iš ieškovės priteisti 1 374,85 Eur sumą, kuri buvo atsakovo permokėta, laikytina nepagrįsta ir neteisėta.

1067.

107Atsakovas AS EVIKO pateikė atsiliepimą į ieškovės UAB „Sangaras“ apeliacinį skundą, kuriame nurodė, kad su ieškovės apeliaciniu skundu nesutinka, kadangi pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad ieškovas tinkamai ir laiku neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų pagal 2017 m. gruodžio 21 d. Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. SAN 10/2017, dėl ko atsakovui, nekilo pareiga mokėti 17 077,16 Eur sumos. Teismas tinkamai vertino įrodymus ginčijamoje sprendimo dalyje ir pagrįstai konstatavo, kad ieškovė nekokybiškai atliko statybos darbus. Be to, teismas pagrįstai rėmėsi A. N. paaiškinimais, kurie neprieštaravo kitiems byloje esantiems įrodymams. Ginčijamu sprendimu vienašalis darbų priėmimo perdavimo aktas pagrįstai buvo pripažintas negaliojančiu, kadangi atsakovas teisėtai atsisakė priimti ieškovės darbus ir pasirašyti aktą. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ieškovė darbus atliko netinkamai – nesilaikė terminų ir kokybės reikalavimų. Teismas pagrįstai atmetė ieškovės reikalavimą dėl baudinių netesybų priteisimo ir teisingai konstatavo, kad ieškovė ne tik nesilaikė prekių (medžiagų) pristatymo terminų, atlikimo kokybės, bet ir pati šių darbų vykdymą visiškai nutraukė 2019 m. kovo 20 d., kas sudarė pagrindą atsakovui atsisakyti 2017 m. gruodžio 21 d. Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. SAN 10/2017 su ieškove. Teismas pagrįstai atsakovo naudai priteisė 7 634,46 Eur nuostolių atlyginimą už įrangos nuomą, kadangi ši įranga buvo išnuomota ilgesniam laikui būtent dėl netinkamo ieškovės sutarties vykdymo. Prašo atmesti ieškovės UAB „Sangaras“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 3 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-789-773/2019 kaip nepagrįstą.

1088.

109Ieškovė UAB „Sangaras“ pateikė atsiliepimą į atsakovo AS EVIKO apeliacinį skundą, kuriame nurodė, kad atsakovas apeliaciniame skunde teisingai pažymėjo, kad atsakovo patirtas išlaidas, skirtingai nei tai padarė pirmosios instancijos teismas, reikėtų atskirti į dvi dalis. Atsakovo patirtos išlaidos, kurias tiesiogiai įtakojo ieškovės veiksmai. Šias išlaidas sudaro 6 484,24 Eur išlaidos technikos nuomai už atsakovo išnuomotą ir ieškovei suteiktą CRAMO firmos teleskopinį krautuvą. Šių išlaidų fakto ieškovė neginčijo, kadangi dėl teleskopinio krautuvo nuomos buvo susitarusi su atsakovu. Ieškovė tik reikalavo teismo sumažinti šių išlaidų, kadangi ieškovei suteikta įranga buvo nekokybiška, apie ką ieškovė ne kartą informavo atsakovą. Atsakovo 8 085,18 Eur dydžio išlaidos neva patirtos nuomojant statybos techniką ilgesniam nei planuota laikotarpiui (keltuvo „Class“, Cramo Estonia pastolių, vandens ir dulkių siurblio, kopėčių, pastolių bei kompresoriaus, spausto oro žarnos, grandininio keltuvo nuomai ir kt.) neįrodytos, kadangi nėra įrodyta, kad ieškovė būtų naudojusi šiais prietaisais. Teismas taip pat pagrįstai nenustatė aplinkybės, kad šie prietaisai ilgesniam laikui buvo išnuomoti dėl ieškovės tariamai neteisėtų veiksmų, ir kad šių prietaisų nuoma ilgesniam laikui būtų priežastiniu ryšiu susijusi su ieškovo tariamai neteisėtais veiksmais. Taip pat pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai nustatė, kad atsakovas neįrodė patirtų nuostolių dėl darbuotojų prastovos, Estijos Respublikos kelių tarnybos baudinių sankcijų taikymo atsakovo atžvilgiu, bei nuostolių dėl įrangos nuomos ir ilgesnio darbo jėgos panaudojimo, atsakovo neva patirtų nuostolių šalinant tariamus ieškovės atliktų darbų trūkumus, ieškovei tariamai permokėtos sumos. Prašo Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 3 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-789-773/2019 dalį, kuria atmestas atsakovo reikalavimas ir atsisakyta priteisti 108 182,29 Eur nuostolių atlyginimo, palikti nepakeistą.

110Teisėjų kolegija

konstatuoja:

111IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados Dėl bylos nagrinėjimo ribų

1129.

113Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 320 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai

114(CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių ginčijamo sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė.

11510.

116Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo atmestas ieškovės reikalavimas dėl skolos, delspinigių ir nuostolių priteisimo bei visiškai patenkintas atsakovo reikalavimas dėl vienašališkai sudaryto perdavimo – priėmimo akto dalies pripažinimo negaliojančia ir iš dalies patenkintas atsakovo reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

11711.

118Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad užsakovas Estijos Kelių tarnyba, kaip perkančioji organizacija, ir atsakovas AS EVIKO, kaip rangovas, sudarė Statybos darbų sutartį Nr. 17-00119/120 dėl Estijos Kelių muziejaus ekspozicijos salės rekonstrukcijos ir parodų pastato statybos darbų. Šia sutartimi atsakovas AS EVIKO įsipareigojo atlikti statybos rangos darbus pagal 3 dalyje numatytus tarpinius sutarties vykdymo terminus ir trumpus parengties laipsnio aprašymus, pagal kuriuos pasiekta galutinė parengtis ir išduotas naudojimo leidimas turėjo būti 35 savaitė nuo teisės pakliūti į statybos darbų aikštelę gavimo, maždaug 2018 m. gegužės 7 d. Šios sutarties Bendrųjų sąlygų patikslinimų 12 punkte numatyta, kad teisė patekti į statybų aikštelę yra nuo 2017 m. rugsėjo 4 d. Sutarties 4 dalyje nustatytos sutartinės baudos už terminų viršijimą ir kitus sutartinių įsipareigojimų pažeidimus,

11912.

120Atsakovas AS EVIKO, kaip rangovas, ir UAB „Felitas KV“, kaip subrangovas, 2017 m. spalio mėn. sudarė sutartį, kurios objektas yra Estijos Kelių muziejaus statyba, remiantis 1205 KO projekto dokumentacija, pagal kurią rangovas turi teisę pradėti darbus statybvietėje 2017 m. lapkričio mėn., statybos darbų perdavimo laikas rangovui yra 2017 m. lapkričio 28 d., medžiagų pristatymo terminas – 2017 m. lapkričio 11 d.

12113.

122Ieškovė UAB „Sangaras“, kaip tiekėjas, ir UAB „Felitas KV“, atstovaujama vadovo T. T., kaip pirkėjas, 2017 m. spalio 9 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. SAN 01/2017, pagal kurią ieškovė (tiekėjas) pagamins ir surinks plieno konstrukcijas pagal šios sutarties Priedus Nr. 1 ir Nr. 2., o pirkėjas nupirks ir priims pagamintas plieno konstrukcijas. Plieno konstrukcijų bendra suma – apytikriai 49.064 kg. Šalys susitarė, kad ieškovė (tiekėjas) pagamins, pristatys ir surinks plieno konstrukcijas ne vėliau nei 2017 m. lapkričio 10 d.

12314.

124Atsakovas AS EVIKO, kaip pirkėjas, ir ieškovė UAB „Sangaras“, kaip pardavėjas, 2017 m. gruodžio 21 d. sudarė Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. SAN 10/2017, pagal kurią pardavėjas įsipareigojo perleisti prekes, aprašytas šios Sutarties 1 priede, pirkėjo nuosavybėn, pirkėjas įsipareigoja priimti prekes ir sumokėti už jas Sutartyje nustatytą kainą pagal šioje Sutartyje sulygtą tvarką (1 punktas). Šalys taip pat susitarė, kad pardavėjas įsipareigoja atlikti paslaugas, nustatytas šios Sutarties 1 priede, pirkėjas įsipareigoja priimti atliktas paslaugas ir sumokėti už jas kainą, nustatytą Sutartyje pagal šioje Sutartyje sulygtą tvarką (2 punktas). Pirkėjas įsipareigojo sumokėti už prekes ir paslaugas tokia tvarka, kokia yra nurodyta šios Sutarties

1251 priede (4 punktas). Jei pirkėjas vėluoja sumokėti sumas, sulygtas šioje sutartyje, iki prekių pristatymo arba paslaugų atlikimo, pardavėjas turi teisę pratęsti prekių perdavimo arba paslaugų atlikimo Pirkėjui terminą (17 punktas). Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja iki visiško Šalių sutartimi prisiimtų prievolių įvykdymo (30 punktas).

12615.

127Priede Nr. 1 prie sutarties Nr. SAN 10/2017 1 punkte pateikta nurodytos pristatytos prekės ir paslaugos, kiekis, kaina, bendra kaina (viso 124 982,94 Eur), galutinis limitas (terminas), pagal kurią paskutinis prekių ir paslaugų atlikimo terminas vidinių plieno konstrukcijų surinkimas pagal Priedą Nr. 2 – 16287,20 kg 0,53 eur/kg, 8 632,22 Eur turėjo būti įvykdytas 2018 m. vasario 20 d. Priede nurodyta, kad pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti šia tvarka: pirkėjas avansu sumoka 65 000 Eur sumą per 3 dienas nuo sutarties pasirašymo datos, bet ne vėliau nei 2017 m. gruodžio 29 d.; pirkėjas sumokės 12 000 Eur sumą per 2 dienas nuo kiekvieno sunkvežimio su prekėmis atvykimo datos (viso 5 sunkvežimiai); likusią sumą, t. y. 5 196,94 Eur būtina sumokėti per 2 dienas nuo galutinės prekių pristatymo ir surinkimo (sumontavimo) datos.

12816.

129Ieškovė UAB „Sangaras“, UAB „Felitas KV“, ir atsakovas AS EVIKO 2017 m. gruodžio 22 d. sudarė Trišalę skyrių užskaitos sutartį Nr. SAN 11 /2017, pagal kurią šalys susitarė įvykdyti prievoles dėl priešpriešinių reikalavimų įskaitymo taip: šalys konstatavo, kad 2-oji šalis UAB „Felitas KV“ yra sudariusi sutartį su 1-ąja šalimi UAB „Sangaras“ dėl plieno konstrukcijų pardavimo pagal pateiktus brėžinius ir pasirašė sutartį SAN 04/2017. 2-oji Šalis UAB „Felitas KV“ yra pervedusi 29 536,24 eurų išankstinį mokėjimą 1-ajai šaliai UAB „Sangaras“; 3-oji šalis AS EVIKO yra sudariusi sutartį su 2-ąja šalimi UAB „Felitas KV“ dėl plieno konstrukcijų, kurios bus nupirktos iš 1-osios šalies UAB „Sangaras“, perpardavimo; 1-oji šalis UAB „Sangaras“ susitarė su 2-ąja šalimi UAB „Felitas KV“, kad plieno konstrukcijos turi būti tiesiogiai parduotos iš 1-osios šalies UAB „Sangaras“ 3-ajai šaliai AS EVIKO; 3-oji šalis AS Eviko yra sudariusi sutartį 2017 su 1-ąja šalimi UAB „Sangaras“ dėl tiesioginių plieno konstrukcijų pardavimo; 2-osios šalies UAB „Felitas KV“ išankstinis mokėjimas, kurio suma 29 536,24 Eur, yra laikomas daliniu išankstiniu 3-osios šalies AS EVIKO mokėjimu 1-ajai šaliai UAB „Sangaras“ pagal sutartį SAN 11/2017; 1-oji šalis UAB „Sangaras“ nebeskolinga 2-ajai šaliai UAB „Felitas KV“.

13017.

131Ieškovas UAB „Sangaras“, kaip užsakovas, ir trečiasis asmuo UAB „Nasta“, kaip rangovas, 2018 m. sausio 9 d. sudarė Sutartį Nr. 2018-01-09—18-01. Šia sutartimi trečiasis asmuo įsipareigojo pagal ieškovės pateiktus brėžinius pagaminti metalo konstrukcijas laikantis EN1090 reikalavimų, pateikti brėžiniuose numatytus varžtus ir kitus tvirtinimo elementus ir atlikti konstrukcijų montavimo darbus laikantis STR reikalavimų, pagal užsakovės pateiktą užsakymą ir/arba pasirašytą priedą. Ieškovė (užsakovė) už atliktus darbus įsipareigojo apmokėti rangovui pagal Priede prie sutarties nurodytas sąlygas: avansinis mokėjimas – 28 000 Eur be PVM,

1324 mokėjimai per 2 dienas po nuvežimo į Estiją, Varbuse, Kanepi, po 10 000 Eur be PVM, paskutinis mokėjimas po paskutinio atkrovimo per 10 dienų po nuvežimo į Estiją bei konstrukcijų surinkimo – 15 588 Eur be PVM, gamybos terminas – iki 2018 m. vasario

1339 dienos.

13418.

135Ieškovė UAB „Sangaras“, kaip užsakovė, ir trečiasis asmuo UAB „Nasta“, kaip rangovė, 2018 m. vasario 5 d. sudarė Sutartį Nr. 2018-01-09—18-01. Sutarties objektas – Maanteemuuseum, sutartyje atliekami darbai – metalinių konstrukcijų dažymas priešgaisrinis ir paviršinis-apsauginis dažymas, darbų pradžia 2018 m. vasario 6 d., planuojama darbų pabaiga – 2018 m. vasario 20 d.

13619.

137Atsakovas AS EVIKO, kaip užsakovas, ir trečiasis asmuo UAB „Nasta“, kaip rangovė, 2018 m. kovo 22 d. sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 2018/03/22-425R. Sutarties dalykas – plieno konstrukcijos (47 844,9 kg) surinkimo ir surinkimo bei transportavimo metu atsiradusių dažų sluoksnio pažeidimų uždažymo darbai, atliekami objekte, t. y. Estijos kelių muziejuje. Trečiasis asmuo UAB „Nasta“, kaip rangovas įsipareigojo surinkti plieno konstrukciją ir uždažyti pažeistas dažų sluoksnio vietas, vadovaudamasis 2018 m. kovo 22 d. komerciniu pasiūlymu, pateiktu K. S. el. paštu (duomenys neskebtini) iš el. pašto (duomenys neskebtini). Bendra sutarties suma 18 000 Eur, iš kurių: 10 000 Eur avansas mokamas prieš pradedant vykdyti darbus ar teikti paslaugas iki 2018 m. kovo 23 d.; antra 5 000 Eur įmoka turi būti sumokėta per 1 dieną nuo tos dienos, kai rangovas raštu (el. paštu) informavo užsakovą, kad nurodyti darbai / paslaugos yra atlikti; paskutinė 3 000 Eur įmoka turi būti sumokėta per 1 dieną nuo tos dienos, kai rangovas raštu (el. paštu) informavo užsakovą, kad nurodyti darbai/paslaugos yra atlikti. Darbų / paslaugų perdavimas užsakovui įforminamas darbų perdavimo-priėmimo aktu. Užsakovas priima darbą / paslaugas ne vėliau nei per 2 dienas nuo darbų perdavimo-priėmimo akto gavimo. Jei darbų perdavimo-priėmimo aktas nepasirašomas per 2 dienas, šalys susitaria, kad jis laikomas pasirašytu. Sutarties terminas: darbo / paslaugų teikimo pradžia – 2018 m. kovo 22 d. Planuojama darbo/paslaugų teikimo pabaiga plieno konstrukcijos surinkimas – iki 2018 m. kovo 27 d. (priklausomai nuo oro sąlygų); pažeistų plieno konstrukcijų dažų sluoksnio sričių uždažymas – iki 2018 m. balandžio 2 d. (priklausomai nuo oro sąlygų). Dėl ieškovės UAB „Sangaras“ reikalavimo priteisti iš atsakovo AS EVIKO skolą, delspinigius, baudą ir nuostolius

13820.

139Pagal tarp atsakovo AS EVIKO ir ieškovės UAB „Sangaras“ 2017 m. gruodžio 21 d. sudarytą Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. SAN 10/2017 yra iš viso sumokėta 101 000 Eur. Ginčo tarp šalių dėl šių sumų sumokėjimo byloje nekilo. Ieškovės teigimu, atsakovas pagal nurodytą sutartį liko skolingas ieškovei 17 077,16 Eur. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pati ieškovė netinkamai vykdė sutartį, todėl jos reikalavimas dėl skolos priteisimo yra nepagrįstas. Teismas įvertino tai, kad atsakovas AS EVIKO tiesiogiai ieškovei yra sumokėjęs 101 000 Eur už statybos medžiagas ir faktiškai atliktus plieno konstrukcijų surinkimo darbus, bei tai, kad atsakovas apmokėjo 5 000 Eur už bendrovės „Cramo“ kranų nuomą ieškovės vardu, taip pat sudarė sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Nasta“, pagal kurią įsipareigojo apmokėti 18 000 Eur už plieno konstrukcijų montavimo ir darbų trūkumų šalinimo darbus, kuriuos turėjo atlikti ieškovė.

14021.

141Apeliantė UAB „Sangaras“, ginčydama šią pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį nurodė, kad atsakovas neturėjo nei sutartinio, nei įstatyminio pagrindo nevykdyti sutartinių įsipareigojimų, todėl ši pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis yra nepagrįsta. Šalys sudarė sutartį dėl metalo konstrukcijų tiekimo ir montavimo, kurioje tikslingai susitarė, kad mokėjimai pagal sutartį bus atliekami per 2 dienas nuo metalo konstrukcijų atvežimo, kadangi ieškovė gautas lėšas planavo panaudoti atsiskaityti su tiekėjais už vežamas konstrukcijas. Pirmosios instancijos teismas nevertino šalių sudarytos sutarties 10 ir 17 punktų lingvistinės prasmės ir jų reikšmės šalių tarpusavio santykių kontekste, todėl pažeidė sutarčių aiškinimo taisykles bei priėmė nepagrįstą sprendimą.

14222.

143Byloje nustatyta, kad tarp atsakovo AS EVIKO ir ieškovės UAB „Sangaras“ 2017 m. gruodžio 21 d. sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. SAN 10/2017 4 punktas nustato, kad pirkėjas (atsakovas) įsipareigoja sumokėti už prekes ir paslaugas tokia tvarka, kokia yra nurodyta šios Sutarties 1 priede, kuris numato, jog bendra prekių / paslaugų kaina yra 124 982,94 Eur. Pirkėjas (atsakovas) įsipareigojo už prekes sumokėti šia tvarka: 1) pirkėjas avansu sumoka 65 000 Eur sumą per 3 dienas nuo sutarties pasirašymo datos, bet ne vėliau nei 2017 m. gruodžio 29 d.; 2) pirkėjas sumokės 12 000 Eur sumą per 2 dienas nuo kiekvieno sunkvežimio su prekėmis atvykimo datos, pagal sutarties priedą Nr. 2 (viso 5 sunkvežimiai); 3) likusią sumą, t. y. 5 196,94 Eur būtina sumokėti per 2 dienas nuo galutinės prekių pristatymo ir surinkimo (sumontavimo) datos, pagal priedą Nr. 2.

14423.

145Bendrosios rangos teisinius santykius reglamentuojančios teisės normos įtvirtina, kad rangos sutartyje nustatoma darbų pradžia ir pabaiga. Šalys taip pat gali nustatyti atskirų darbų atlikimo terminus (tarpiniai terminai). Jeigu įstatymai ar sutartis nenustato ko kita, rangovas atsako ir už darbų pradžios ar pabaigos termino, ir už tarpinių terminų pažeidimą. Šalių susitarimu sutartyje nustatyti darbų atlikimo terminai gali būti keičiami rangos sutartyje nustatyta tvarka. Jeigu rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą, tai užsakovas turi teisę atsisakyti priimti įvykdžius prievolę atliktą darbą ir pareikalauti iš rangovo atlyginti dėl termino praleidimo padarytus nuostolius, jeigu dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.654 straipsnis). Jeigu pagal rangos sutartį nenumatyta atliekamų darbų ar atskirų jų etapų apmokėti iš anksto, užsakovas privalo sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą po to, kai yra priimtas darbų rezultatas, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku, arba užsakovo sutikimu anksčiau nustatyto termino (CK 6.655 straipsnio 1 dalis).

14624.

147Atsakovas už 2018 m. vasario 26 d. ir 2018 m. kovo 1 d. vežimus su ieškovu neatsiskaitė, nors prekes pasirašytinai priėmė, pastabų prekių kokybei neturėjo. Ieškovės teigimu, nepaisant to, kad atsakovas vėlavo atsiskaityti, ieškovė ir toliau teikė sutartyje numatytas paslaugas – vykdė darbus. Kadangi atsakovas už pristatytas prekes bei atliktus darbus ir toliau nemokėjo, 2018 m. kovo 20 d. ieškovė sustabdė savo įsipareigojimų vykdymą 2017 m. gruodžio 21 d. sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. SAN 10/2017 10 (Pardavėjas turi teisę neperduoti prekių Pirkėjui ir neatlikti paslaugų, jei pastarasis nėra sumokėjęs Pardavėjui sumų, nustatytų šios Sutartyje, per konkretų terminą iki prekių perdavimo momento) ir 17 (Jei Pirkėjas vėluoja sumokėti sumas, sulygtas šioje sutartyje, iki prekių pristatymo arba paslaugų atlikimo, Pardavėjas turi teisę pratęsti prekių perdavimo arba paslaugų atlikimo Pirkėjui terminą) punktų pagrindais ir atsakovui išsiuntė pretenziją dėl nevykdomų įsipareigojimų kurioje pranešė, kad darbai yra sustabdomi iki kol ieškovei nebus sumokėta jam pagal sutartį priklausanti suma. Atsakovas ieškovei įsipareigojimų vykdymo sustabdymo metu buvo skolingas 23 982,94 Eur.

14825.

149Po to, kai ieškovė sustabdė darbų vykdymą, atsakovas AS EVIKO ir trečiasis asmuo UAB „Nasta“ 2018 m. kovo 22 d. sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 2018/03/22-425R dėl plieno konstrukcijos (47 844,9 kg) surinkimo ir surinkimo bei transportavimo metu atsiradusių dažų sluoksnio pažeidimų uždažymo darbų atlikimo Estijos kelių muziejuje. Bendra visų darbų atlikimo kaina 18 000 Eur.

15026.

151Vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti (CK 6.200 straipsnis), todėl svarbu tai, kaip šalys vykdė šią pareigą, atsiradus nesutarimui dėl tam tikrų sutarties sąlygų, ar ieškojo abiem šalims priimtinų sprendimų, ar atsižvelgė į kitos šalies verslo interesus ir kt. Jeigu pagal sutartį ar jos prigimtį šalis, atlikdama tam tikrus veiksmus, turi dėti maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti, tai ši šalis privalo imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo (CK 6.200 straipsnio 4 dalis). Sutarties šalys šių įstatyme numatytų pareigų neįvykdė. Ir nors ieškovė teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino tarp šalių sudarytos sutarties sąlygas, būtent pati ieškovė jos nurodomomis sąlygomis, sutarties vykdymo metu, vadovavosi itin formaliai. Tarp šalių susirašinėjimas vyko nuo 2017 metų spalio mėnesio ir nuo to laiko šalims nepavyko rasti bendro sutarimo, suderinti visus brėžinius bei atlikti kitus veiksmus derinant verslo interesus, kad tarp jų sudaryta sutartis būtų įvykdyta tinkamai. Taigi, kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, tarp šalių trūko bendradarbiavimo, siekiant abiems šalims tinkamai įvykdyti sutartį.

15227.

153Nagrinėjamoje byloje tarp šalių nekilo ginčo dėl sutarties sąlygų. Atsakovas neginčijo sutarties 10 (Pardavėjas turi teisę neperduoti prekių Pirkėjui ir neatlikti paslaugų, jei pastarasis nėra sumokėjęs Pardavėjui sumų, nustatytų šios Sutartyje, per konkretų terminą iki prekių perdavimo momento) ir 17 (Jei Pirkėjas vėluoja sumokėti sumas, sulygtas šioje sutartyje, iki prekių pristatymo arba paslaugų atlikimo, Pardavėjas turi teisę pratęsti prekių perdavimo arba paslaugų atlikimo Pirkėjui terminą) punktų, kuriais vadovavosi ieškovė sustabdydama savo įsipareigojimų vykdymą. Tačiau atsakovas teigia, kad ieškovė praleido sutartyje numatytus terminus prekėms pristatyti ir paslaugoms atlikti ir su tuo nėra pagrindo nesutikti. Sutarčių aiškinimo klausimais Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika yra gausi, nuosekli ir išplėtota. Sutarties šalims nesutariant dėl tam tikrų jų sudarytos sutarties sąlygų, teismas, spręsdamas šalių ginčą dėl tokių sutarties sąlygų vykdymo ar jų neįvykdymo (netinkamo įvykdymo) teisinių padarinių, aiškina jas vadovaudamasis CK 6.193 straipsnyje nustatytomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, taip pat remdamasis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Kadangi nagrinėjamoje byloje nekilo nesutarimų dėl sutarties sąlygų, nepagrįstas ieškovės apeliacinio skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė sutarčių aiškinimo taisykles.

15428.

155Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad abi šalys nedėjo pastangų tinkamai įvykdyti sutartį, atsižvelgė vien į savo interesus, nesiekė šių interesų tarpusavyje suderinti bei neieškojo abiem šalims priimtinų sprendimų.

15629.

157Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal rangos teisinių santykių bendrąsias nuostatas, jeigu užsakovas atsisako sutarties, t. y. sutartį nutraukia dėl svarbių priežasčių iki darbas nebaigtas, tai rangovui sumokamas atlyginimas už atlikto darbo dalį (CK 6.658 straipsnio 4 dalis,

1586.671 straipsnis). Jeigu rangos sutartis nutraukiama tada, kai rangovas ima taisyti darbo trūkumus, o užsakovas nepagrįstai atsisako darbų rezultato po darbų trūkumų pataisymo, tai rangovas turi teisę reikalauti apmokėti už faktiškai atliktus darbus. Jeigu užsakovas atsisako nuo projektavimo sutarties dėl to, kad prarado interesą vykdyti statybas dėl objektyvių aplinkybių (pokyčių nekilnojamojo turto rinkoje ar pan.), jis pagal CK 6.658 straipsnio 4 dalį privalo sumokėti už faktiškai atliktus projektavimo darbus. Kasacinio teismo taip pat pažymėta, kad vienos rangos sutarties šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas. Tik savo pareigas pagal sutartį įvykdžiusi šalis gali reikalauti iš kitos sutarties šalies vykdyti atitinkamas pareigas – jeigu rangovas savo pareigas įvykdo netinkamai, užsakovas turi teisę atitinkamai nevykdyti savo pareigos priimti darbą ir už jį apmokėti, ir priešingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-640/2013 ir kt.).

15930.

160Pagal CK 6.652 straipsnio 4 dalį, rangovui pažeidus viso darbo atlikimo galutinį terminą, užsakovas turi teisę atsisakyti priimti įvykdžius prievolę atliktą darbą ir pareikalauti iš rangovo atlyginti dėl termino praleidimo padarytus nuostolius, jeigu dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę. Toks teisinis reguliavimas suponuoja, kad užsakovas rangos sutartiniuose santykiuose rangovui praleidus viso darbo galutinį terminą turi teisę atsisakyti priimti įvykdžius prievolę atliktą darbą ir pareikalauti iš rangovo atlyginti dėl terminio praleidimo padarytus nuostolius tik tuo atveju, jei darbų įvykdymas tokiomis sąlygomis užsakovui prarado prasmę. Pažymėtina, kad CK 6.652 straipsnio 4 dalis nenustato teisės apskritai atsisakyti sumokėti rangovui už šio atliktus ir perduotus darbus, jei užsakovas tuos darbus priėmė.

16131.

162Kaip teisingai nurodė ieškovė, atsakovas, galiojant tarp šalių sudarytai sutarčiai dėl prekių ir paslaugų pirkimo, sudarė sutartį su trečiuoju asmeniu, kuris įsipareigojo pabaigti surinkti vidaus konstrukcijas, kurias toliau atsisakė rinkti ieškovė, bei ištaisyti dažymo trūkumus. Už šią rangos sutartį trečiajam asmeniui sumokėtus pinigus atsakovas įskaitė kaip sumas, kurios turėjo būti sumokėtos ieškovei, kuri sustabdė darbus ir vėliau nutraukė pirkimo pardavimo sutartį. Be to, atsakovas apmokėjo bendrovei „Cramo“ 5 000 Eur už kranų nuomą ieškovės vardu. Ginčo dėl šių sumų apmokėjimo byloje taip pat nekilo. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad atsakovas nepriėmė ieškovės atliktų darbų (t. y. atsisakė pasirašyti darbų priėmimo-perdavimo aktą, dėl ko jis ieškovės buvo pasirašytas vienašališkai). Teisėjų kolegija sprendžia, kad prievolė atsiskaityti už suteiktas paslaugas pripažįstama ne vien dokumentų – darbų priėmimo aktų, PVM sąskaitų faktūrų pagrindu, bet įvertinus įrodymų visumą, liudytojų parodymus, šalių elgesį susitarimo vykdymo eigoje. Nustačius abiejų šalių bendradarbiavimo trūkumą vykdant sudarytą sutartį, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai šias sumas įskaitė kaip apmokėjimą pagal atsakovo AS EVIKO ir ieškovės UAB „Sangaras“ 2017 m. gruodžio 21 d. sudarytą Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. SAN 10/2017, todėl atsakovas AS EVIKO neliko skolingas ieškovei, bei atmetė ieškovės ieškinį kaip nepagrįstą.

16332.

164Ieškovė taip pat kėlė reikalavimą priteisi iš atsakovo sutartyje sulygtą 60 491,47 Eur dydžio baudą, 788,32 Eur dydžio delspinigius, 700 Eur ieškovės patirtų išlaidų teisinei pagalbai išieškant skolą ikiteismine tvarka, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16533.

166Konstatavus, kad pati ieškovė netinkamai vykdė aukščiau nurodytos sutarties sąlygas, nėra pagrindo tenkinti jos reikalavimo dėl baudos, delspinigių, išlaidų teisinei pagalbai bei metinių palūkanų priteisimo.

16734.

168Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo panaikinti arba pakeisti šios pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies. Dėl priešieškinio reikalavimo priteisti iš ieškovės nuostolių atlyginimą

16935.

170Atsakovas AS EVIKO prašė priteisti iš ieškovės 115 816,75 Eur nuostolių ir 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovo skaičiavimais jo patirtus nuostolius sudarė: statybinė technika buvo išnuomota ilgesniam terminui, kas sąlygojo 8 085,18 Eur turtinės žalos atsiradimą; dėl ieškovės pagal sutartį prisiimtų įsipareigojimų savalaikio nevykdymo buvo paskelbta RMC Ehitus OÜ darbuotojų prastova, dėl ko atsakovas patyrė 31 680 Eur nuostolių; ieškovei pažeidus sutartyje numatytą terminą pailgėjo galutinis atsakovo darbų atlikimo terminas ir tai sąlygojo

17120 441,43 Eur Kelių direkcijos baudinių sankcijų taikymą atsakovo atžvilgiu; ieškovei netinkamai nudažius dalį plieno konstrukcijų, atsakovas buvo priverstas šalinti šiuos defektus, patirdamas 4 860 Eur nuostolių; ieškovės pristatytos plieno konstrukcijos buvo pažeistos ir nesuvirintos, todėl atsakovas patyrė 17 455 Eur nuostolių šių trūkumų šalinimui; dėl ieškovės kaltės 3 mėnesiais užsitęsus viešojo pirkimo-pardavimo sutarties vykdymui atsakovas patyrė 1 676,05 Eur nuostolių dėl įrangos nuomos ir 23 760 Eur nuostolių dėl ilgesnio darbo jėgos panaudojimo; ieškovės prašymu išnuomojęs statybinę techniką iš CRAMO ESTONIA AS, atsakovas patyrė 6 484,24 Eur nuostolių; atsakovas pagal sutartį permokėjo ieškovei

1721 374,85 Eur sumą.

17336.

174Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs, kad atsakovas tiksliai nenurodė, kuria išnuomota statybine įranga jis nesinaudojo, iš atsakovo prašomų priteisti nuostolių pašalino apmokėjimą už statybinės įrangos nuomą po to, kai ieškovė nutraukė darbus 2018 m. kovo 20 d., nes toliau šiuos darbus vykdė UAB „Nasta“ pagal 2018 m. kovo 22 d. sudarytą Statybos rangos sutartį Nr. 2018/03/22-425R. Teismas iš prašomos sumos išminusavo iš viso 450,72 Eur ir sprendė, kad ieškovė atsakovui turi atlyginti 7 634,46 Eur (8 085,18 Eur – 450,72 Eur) nuostolių už statybinės įrangos nuomą. Likusioje dalyje, pirmosios instancijos teismo vertinimu, atsakovas prašomo nuostolių dydžio neįrodė, todėl šio reikalavimo netenkino.

17537.

176Apeliantas AS EVIKO, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu šioje dalyje, nurodė, kad ieškovei tinkamai ir laiku vykdant savo sutartinius įsipareigojimus, atsakovas nebūtų buvęs priverstas sudaryti sutartį su UAB „Nasta“ bei ilgesniam laikui nuomotis statybinę techniką. Todėl, priešingai nei konstatavo teismas ginčijamame sprendime, atsakovui turėtų būti priteisti nuostoliai, kurie buvo patirti nuomojant statybinę techniką, be kita ko, ir po 2018 m. kovo 20 d., kai darbus perėmė UAB „Nasta“, o taip pat ir visi kiti aukščiau išvardyti ir įrodymais pagrįsti nuostoliai.

17738.

178CPK 178 straipsnis nurodo, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktika suformuota ir išplėtota daugelyje kasacinio teismo nutarčių – teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-420-969/2015 ir jose nurodytą kasacinio teismo praktiką; 2017 m. vasario 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-33-684/2017 28 punktą; kt.).

17939.

180Teisėjų kolegija, susipažinusi su bylos duomenimis ir byloje nustatytomis aplinkybėmis, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas detaliai išnagrinėjo atsakovo reikalavimą priteisti nuostolių atlyginimą, tinkamai įvertino ginčo šalių teiginius ir priėjo pagrįstos išvados, kad atsakovas neįrodė patirtų nuostolių dydžio bei priežastinio ryšio tarp ieškovės veiksmų ir atsakovo patirtų nuotolių.

18140.

182Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad tam, jog asmens, kuris kreipėsi į teismą pažeistos teisės ar teisėto intereso gynybos, reikalavimas būtų patenkintas, turi būti identifikuotas materialusis teisinis santykis, kuris sieja ginčo šalis, ir iš jo kylanti ieškovo reikalavimo teisė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-289-421/2015). Nagrinėjamu atveju akivaizdu, kad ieškovę ir atsakovą siejo mišrūs teisiniai santykiai, kylantys iš tarp šalių sudarytų pirkimo pardavimo sutarčių bei rangos.

18341.

184CK 6.245 straipsnio 1 dalyje civilinė atsakomybė apibrėžta kaip turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Bet kuriai civilinės atsakomybės rūšiai (tiek sutartinei, tiek deliktinei) taikyti reikalinga nustatyti visas būtinąsias civilinės atsakomybės sąlygas: nukentėjusios šalies patirtą žalą (nuostolius), atsakingos dėl žalos atsiradimo šalies neteisėtus veiksmus (neteisėtą neveikimą) ir kaltę (išskyrus griežtosios civilinės atsakomybės taikymo atvejus) bei priežastinį neteisėtų veiksmų (neteisėto neveikimo) ir padarytos žalos (nuostolių) ryšį.

18542.

186Neteisėti veiksmai yra būtina ir pirminė civilinės atsakomybės taikymo sąlyga. Neteisėtumas bendriausia prasme suprantamas kaip asmens elgesio neatitiktis teisei. Juo laikomas ne tik konkretaus įstatymuose ar sutartyje nustatyto įpareigojimo nevykdymas, bet ir bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas. Civilinės atsakomybės teisiniame santykyje kiekvieno asmens elgesys vertinamas pagal atitikties, šalis siejantiems santykiams, standartams aspektu.

18743.

188Kaip nurodyta pirmiau, pagal CK 6.246 straipsnio 1 dalį neteisėtais veiksmais laikoma įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos neįvykdymas (neteisėtas neveikimas) arba veiksmų, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti, atlikimas (neteisėtas veikimas), arba bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas.

18944.

190Kiekvienas subjektas civiliniuose teisiniuose santykiuose su kitais asmenimis, taip pat ir sudarydamas sandorius, yra saistomas bendro pobūdžio pareigos laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos

191(CK 6.263 straipsnio 1 dalis). Šios pareigos pažeidimas, esant kitoms būtinoms civilinės atsakomybės sąlygoms, gali būti savarankiškas deliktinės civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindas.

19245.

193Pagal CK 6.248 straipsnio 3 dalį laikoma, kad asmuo kaltas, jeigu, atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes, jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina. Šioje normoje įtvirtintas vadinamasis bonus pater familias (protingo, apdairaus, rūpestingo žmogaus) elgesio standartas, pagal kurį kiekvieno žalą padariusio asmens veiksmai vertinami jų atitikties nurodytiems standartams aspektu, o nukrypimas nuo šio standarto lemia asmens veiksmų neteisėtumą ir kaltės egzistavimą. Pripažįstama, kad asmens elgesys neatitinka atidaus ir rūpestingo asmens elgesio standarto, kai asmuo nėra tiek atidus ir rūpestingas, kiek esant analogiškoms aplinkybėms būtų galima protingai reikalauti iš apdairaus asmens. Jeigu tokiu neteisėtu elgesiu padaroma žalos kitam asmeniui ar turtui, kurią su neteisėtais asmens veiksmais sieja priežastinis ryšys, tai sudaro pagrindą iš atsakingo asmens reikalauti žalos atlyginimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gruodžio 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-393-916/2019 28 punktas ir jame nurodyta teismų praktika).

19446.

195Nagrinėjamu atveju ieškovė, nors ir pažeidė su atsakovu sudarytoje sutartyje nustatytus terminus, tačiau prekes atsakovui pristatė visas. Tai patvirtinta byloje pateikti prekių priėmimo perdavimo aktai bei tai, kad atsakovas priėmimo perdavimo aktą ginčijo tik dalyje dėl atliekamų darbų, o ne dėl pristatomų prekių.

19647.

197Teisėjų kolegija toliau pasisako dėl kiekvieno atsakovo reikalavimo atskirai. Dėl nuostolių atlyginimo už statybinės technikos nuomą (8 085,18 Eur turtinės žalos)

19848.

199Atsakovas į bylą pateikė bendrovės „Cramo Estonia“ AS sąskaitas ir mokėjimo nurodymus už teleskopinio keltuvo nuomą laikotarpiu nuo 2018 m. vasario 15 d. iki 2018 m. kovo 17 d. – 718,88 Eur, bendrovės „Kane Metall“ AS 2018 m. vasario 27 d. ir 2018 m. kovo 5 d. sąskaitas ir mokėjimo nurodymą 40,80 Eur ir 15,10 Eur už metalines detales ir plokštes, bendrovės AS „Krootuse Agro“ 2018 m. balandžio 2 d. sąskaitą ir mokėjimo nurodymą 108 Eur už keltuvo „Class“ naudojimą 2018 m. kovo 28 d. ir kitos statybinės įrangos nuomą. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovė objekte įranga naudojosi nuo 2018 m. vasario 12 d. iki 2018 m. kovo 20 d., todėl sąskaitos už vėlesnį laikotarpį negali būti priskiriamos ieškovei. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad atsakovas tiksliai nenurodė, kuria išnuomota statybine įranga pats atsakovas ir ieškovė naudojosi ar nesinaudojo, todėl pagrįstai išminusavęs

200450,72 Eur už įrangos nuomą nuo 2018 m. kovo 20 d. priteisė atsakovui iš ieškovės

2017 634,46 Eur.

20249.

203Atsakovas AS EVIKO, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu šioje dalyje, nurodė, kad teismas visiškai nevertino faktinių aplinkybių, susijusių su tuo, kad atsakovas buvo priverstas sudaryti sutartį su UAB „Nasta“ būtent dėl to, kad ieškovė vėlavo vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus nustatytais terminais ir dėl to statybinės technikos nuoma ilgesniam laikotarpiui buvo tiesiogiai sąlygota ieškovės netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo. Todėl nuostoliai turėtų būti priteisti ir po to kai, ieškovė nustojo atlikti darbus.

20450.

205Teisėjų kolegija, išanalizavusi šalių procesiniuose dokumentuose nurodomas aplinkybes, bei į bylą pateiktus duomenis, atkreipia dėmesį, kad atsakovo patirtos išlaidos statybinei technikai buvo dvejopo pobūdžio: 1) 6 484,24 Eur išlaidos technikos nuomai už atsakovo išnuomotą ir ieškovei suteiktą CRAMO firmos teleskopinį krautuvą. Šių išlaidų ieškovė neginčijo procesiniuose dokumentuose, kadangi kaip teigia, dėl teleskopinio krautuvo nuomos buvo susitarusi su atsakovu. Ieškovė prašė teismo sumažinti šių išlaidų dydį iki 2 000 Eur, kadangi pateikta technika buvo itin nekokybiška, krautuvą buvo ypatingai sunku naudoti pagal paskirtį, kadangi teleskopinio krautuvo variklis ir pavarų dėžė buvo itin prastos būklės; 2) 8 085,18 Eur dydžio išlaidos patirtos nuomojant statybos techniką ilgesniam nei planuota laikotarpiui (keltuvo „Class“, Cramo Estonia pastolių, vandens ir dulkių siurblio, kopėčių, pastolių bei kompresoriaus, spausto oro žarnos, grandininio keltuvo nuomai ir kt.). Šioje dalyje ieškovės teigimu ji išnuomota technika nesinaudojo, o pirmosios instancijos teismo priteista 7 634,46 Eur suma padengia 6 484,24 Eur dydžio reikalavimą technikos nuomai už atsakovo išnuomotą ir ieškovei suteiktą CRAMO firmos teleskopinį krautuvą.

20651.

207Pirmiausia pažymėtina, kad abi šalys deklaratyviai nurodo argumentus apie tai, kokia konkrečiai objekte esančia statybine technika jos naudojosi arba nesinaudojo. Nei viena bylos šalis nėra pateikusi į bylą detalaus paaiškinimo dėl naudojimosi statybine technika aplinkybių. Statant Estijos kelių muziejaus pastatą akivaizdu, kad aikštelėje dirbo ir kiti subrangovai (tą savo procesiniuose dokumentuose akcentavo abi šalys), kurie taip pat galėjo naudotis išnuomota statybine technika. Statybos darbų žurnale neatsispindi duomenys apie tai, kokiems konkretiems darbams atlikti, kokia statybinė technika buvo naudojama. Antra, nepaisant to, kad ieškovė sustabdė darbus pagal su atsakovu sudarytą sutartį, poreikis naudotis statybine technika neišnyko, kadangi ieškovės nebaigtiems darbams atlikti buvo pasitelktas trečiasis asmuo. Todėl teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai atsakovui priteisė jo reikalaujamą sumą išminusavęs apmokėjimus už laikotarpį, kai ieškovė objekte plieno konstrukcijos darbus nutraukė. Dėl nuostolių už RMC Ehitus OÜ darbuotojų prastovą (31 680 Eur nuostolių)

20852.

209Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakovas, įrodinėdamas patirtų nuostolių dydį, šioje dalyje pateikė eilę sąskaitų faktūrų, kurias išrašė RMC Ehitus OÜ atsakovui AS EVIKO. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovo pateikti įrodymai yra nepakankami išvadai, kad jis realiai patyrė prašomus priteisti nuostolius, ir kad šie nuostoliai yra priežastiniame ryšyje su ieškovo UAB „Sangaras“ neteisėtais veiksmais netinkamai ir nesavalaikiai vykdant įsipareigojimus pagal tarp šalių sudarytą sutartį.

21053.

211Atsakovas AS EVIKO, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu šioje dalyje, nurodė, neabejotina, kad, jeigu ieškovė būtų laiku ir tinkamai pristačiusi, sumontavusi ir nudažiusi plieno konstrukcijas, atsakovo pasitelkti asmenys nebūtų paskelbę prastovos. Todėl, priešingai nei sprendime konstatavo teismas, šiuo atveju egzistuoja priežastinis ryšys tarp ieškovės neteisėtų veiksmų ir atsakovo nuostolių, patirtų dėl darbuotojų prastovos.

21254.

213Išanalizavusi į bylą pateiktas sąskaitas, kurios buvo pateiktos apmokėjimui atsakovui iš RMC Ehitus OÜ bei šalių pateiktus paaiškinimus, nagrinėjamam klausimui aktualų teisinį reglamentavimą, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad RMC Ehitus OÜ išrašytos sąskaitos neįrodo atsakovo reikalavimo pagrįstumo. Pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad atsakovas nepateikė įrodymų, kad jis realiai patyrė 31 680 Eur nuostolių, nepateikė įrodymų, kad šių darbų RMC Ehitus OÜ neatliko kitu laiku, kad nurodyti darbai, medžiagos ir statybos įrengimų nuoma pagal apmokėtas sąskaitas iš vis nebuvo atsakovui suteikti. Muziejaus statybos darbuose dalyvavo ne vien ieškovė ir atsakovas, darbams atlikti buvo pasitelkiami ir kiti subrangovai, todėl nėra neginčijamai nustatyta, kad prastova buvo paskelbta išimtinai dėl ieškovės pažeistų terminų. Ieškovės paaiškinimais, dirbant objekte buvo kilę nesklandumų dėl kitų subrangovų padarytų klaidų. Ką iš esmės patvirtina ir Estijos Kelių direkcijos reikalavimas atlyginti nuostolius dėl sutarties dėl muziejaus statybos pažeidimo, kuriame, kaip nustatė pirmosios instancijos teismas, buvo nurodyta, kad priimant objektą buvo nustatyta eilė trūkumų, kurie nėra susiję su ieškovės pateiktomis metalinėmis konstrukcijomis. Dėl 20 441,43 Eur Kelių direkcijos baudų taikymo atsakovui

21455.

215Atsakovas AS EVIKO prašė priteisti jo patirtus 20 441,43 Eur nuostolius, kuriuos jis patyrė Kelių direkcijai pritaikius baudines sankcijas atsakovo atžvilgiu, nes ieškovas pažeidė sutartyje numatytą terminą, dėl kurio pailgėjo galutinis atsakovo darbų atlikimo terminas. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Kelių direkcijos 2018 m. liepos 23 d. reikalavime sumokėti netesybas Nr. 17-2/2018/35662-1 nurodyta, kad rangovas, t. y. atsakovas AS EVIKO sutartimi su užsakovu Estijos kelių direkcija darbus buvo įsipareigojęs atlikti iki 2018 m. gegužės 7 d., buvo suteiktas papildomas terminas sutarčiai įvykdyti iki 2018 m. birželio 8 d., atsakovas šią dieną pateikė darbų perdavimo-priėmimo aktą, tačiau savininko techninė priežiūra 2018 m. birželio 9 d. ir birželio 15 d. atlikus objekto apžiūrą užfiksavo neatliktus darbus, todėl užsakovas darbų nepriėmė. Užsakovas sutiko su rangovo pasiūlymu skirti naują perdavimo ir priėmimo terminą 2018 m. liepos 5 d., kurią darbai buvo priimti su trūkumais, nustatant, kad jie turi būti likviduoti 2018 m. liepos 31 d. Rašte nurodoma, kad rangovas pažeidė sutarties 7.1 punkte nurodytą įsipareigojimą ir neatliko darbų sutartu laiku, todėl pagal sutarties 4 punktą taikomos netesybos 1 514,18 Eur per dieną, už laikotarpį nuo 2018 m. birželio 9 d. iki 2018 m. liepos 5 d. susidariusias 27 dienas reikalaujama netesybų suma yra 20 441,43 Eur. Teismas sprendė, kad atsakovas AS EVIKO neįrodė, kad tarp ieškovės UAB „Sangaras“ neteisėtų veiksmų, kuriais darbai buvo atlikti iki 2018 m. kovo 20 d. ir Kelių direkcijos pritaikytų sutartinių netesybų yra faktinis ir teisinis priežastinis ryšys, todėl šią priešieškinio dalį netenkino. Teisėjų kolegija su tokiais pirmosios instancijos teismo argumentais sutinka.

21656.

217Atsakovas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu šioje dalyje, nurodė, kad ieškovės neteisėti veiksmai neabejotinai prisidėjo prie atsakovo nuostolių, patirtų dėl baudinių sankcijų taikymo atsakovo atžvilgiu ir užsitęsusio viešojo pirkimo sutarties vykdymo. Teismas visiškai nepagrįstai ir neteisėtai atmetė atsakovo reikalavimą dėl nuostolių, formaliai remdamasis vien tuo, kad atsakovas tariamai pateikė nepakankamai įrodymų reikalavimams pagrįsti.

21857.

219Teisėjų kolegija, išanalizavusi į bylą nagrinėjamam klausimui pateiktus aktualius įrodymus, sprendžia, kad atsakovas Estijos Respublikos kelių tarnybai darbus perdavė sutartyje nustatytais terminais, t. y. 2018 m. birželio 8 d. Tačiau priimant darbus buvo nustatyti defektai. Kaip teisingai pastabėjo ieškovė, Kelių tarnybos 2018 m. birželio 15 d. pastato inspekcijos protokole buvo nurodyta, kad „norint gauti leidimą eksploatuoti pastatą, būtina įrengti visas technines sistemas (ventiliacija, šildymas, šaldymas, elektra, silpna srovė, įskaitant dūmų pašalinimą, apsaugą, automatinę gaisro signalizacijos sistemą(AGS), kurios turi tinkamai funkcionuoti“. Taigi spręstina, kad pastato inspekcijos užfiksuoti trūkumai nėra susiję su ieškovės vykdytais darbais. Ir nors šioje dalyje teisėjų kolegija sutinka su atsakovo argumentais, kad ieškovei pažeidus tarp šalių sudarytą sutartį ir pavėluotai pristačius metalines konstrukcijas į objektą, šios aplinkybės galėjo turėti įtakos galutiniams darbų atlikimo terminams, tačiau kaip jau nurodyta aukščiau, iš esmės objektas Estijos Respublikos kelių tarnybai buvo perduotas laiku, nors ir su trūkumais.

22058.

221Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovas neįrodė priežastinio ryšio tarp ieškovės veiksmų ir atsakovo patirtų nuostolių. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino priešieškinio šioje dalyje. Dėl patirtų nuostolių už netinkamai nudažytas plieno konstrukcijas (4 860 Eur nuostolių)

22259.

223Atsakovas AS „Eviko“ prašė priteisti jo patirtus 4 860 Eur nuostolius, kuriuos jis patyrė šalindamas statybos darbų defektus ieškovui netinkamai nudažius dalį plieno konstrukcijų – laiptus.

22460.

225Pirmosios instancijos teismas šioje dalyje nurodė, kad atsakovas nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, kad būtent šie darbai yra ieškovės UAB „Sangaras“ neteisėtų veiksmų pagal su atsakovu sudarytą sutartį rezultatas, kad ieškovė plieno konstrukcijos laiptus nudažė netinkama spalva, kokia spalva jie turėjo būti nudažyti, kokie įrodymai tai patvirtina, ar netinkamos dažų spalvos dažymo darbai buvo fiksuoti statybos darbų žurnale. Priešingai, atsakovas visas ieškovo tiektas metalo konstrukcijas iš ieškovo priėmė pasirašytinai, patvirtindamas, kad pretenzijų neturi, be to, neprideda jokių įrodymų apie užfiksuotus defektus, t. y. netinkamą laiptų spalvą.

22661.

227Atsakovas nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu šioje dalyje nurodė, kad pagal 2017 m. gruodžio 21 d. Sutarties nuostatas, išorinės ir vidinės plieno konstrukcijos turėjo būti nudažytos, tačiau ieškovė laiptus nudažė netinkama spalva, o atsakovas buvo priverstas pasitelkti trečiuosius asmenis, kad jie perdažytų laiptus ir tokiu būdu pašalintų ieškovės padarytus defektus. Dėl šių defektų pašalinimo (laiptų perdažymo) atsakovas patyrė 4 860 Eur nuostolių. Be to, ieškovės pristatytos plieno konstrukcijos buvo pažeistos ir tinkamai nesuvirintos. Šiuos argumentus, anot atsakovo, patvirtina atsakovui pateiktos ir apmokėtos sąskaitos faktūros už šias paslaugas.

22862.

229Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas, įrodinėdamas šį reikalavimą, pateikė sąskaitą faktūrą 4 860 Eur sumai, kurią apmokėjimui išrašė TREK OÜ, tačiau nurodytoje sąskaitoje nurodyta, kad ji yra išrašyta už gaisrinio barjero montavimą su papildomais darbais. Tačiau papildomi darbai sąskaitoje faktūroje nėra detalizuoti, todėl ši sąskaita negali būti laikoma tinkamu įrodymu, patvirtinančiu, kad TREK OÜ pašalino ieškovės defektus – perdažė netinkamai nudažytus laiptus. Kokius konkrečiai papildomus darbus atliko TREK OÜ atsakovui išrašydamas sąskaitą faktūrą, negalėjo detalizuoti ir atsakovas. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, byloje nėra jokių duomenų ir atsakovės paaiškinimų apie tai, kokia spalva laiptai turėjo būti nudažyti ir ar netinkamos dažų spalvos dažymo darbai buvo fiksuoti statybos darbų žurnale. Taip pat į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovas nereiškė ieškovei pretenzijų dėl netinkama spalva nudažytų laiptų, neprašė darbo trūkumus ištaisyti (byloje nėra pateiktas nei vienas defektinis aktas). Priešingai, visas ieškovės atgabentas metalo konstrukcijas atsakovas priėmė pasirašytinai, taip patvirtindamas, kad pretenzijų neturi. Be to, ieškovės paaiškinimais, metalo konstrukcijų nudažyti surinkus vietoje nebuvo galimybių dėl netinkamų oro sąlygų, todėl dažymo darbai buvo atliekami gamykloje. Suvirinant konstrukcijas ar jas iškraunant galėjo atsirasti dažymo sluoksnių pažeidimų, tačiau tai nėra užfiksuota jokiame dokumente (pvz., prekių priėmimo-perdavimo akte, defektiniame akte ir pan.).

23063.

231Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė tenkinti priešieškinį šioje dalyje, kaip neįrodytą. Dėl nuostolių patirtų už pažeistas ir nesuvirintas plieno konstrukcijas (17 455 Eur nuostolių)

23264.

233Atsakovas AS EVIKO prašė priteisti 17 455 Eur nuostolius, kuriuos jis patyrė, nes ieškovo pristatytos plieno konstrukcijos buvo pažeistos ir nesuvirintos, todėl atsakovas šiems darbų trūkumams tvarkyti pasamdė bendrovę Lumina Metall, kuriai sumokėjo 17 455 Eur šių trūkumų šalinimo darbams apmokėti.

23465.

235Pirmosios instancijos teismas sutiko su ieškovės argumentu, kad atsakovas nepateikia jokių įrodymų (pvz., defektinio akto, matavimų protokolų), jog ieškovo pristatytos plieno konstrukcijos buvo nekokybiškos ir kad atsakovas buvo priverstas samdyti trečiuosius asmenis tariamiems defektams pašalinti. Teismas taip pat ištyręs atsakovo pateiktą Lumina Metall 2018 m. liepos 2 d. išrašytą atsakovui sąskaitą Nr. 156A pagal sutartį ir atliktų darbų piniginį aktą apmokėti 17 455 Eur, kurią atsakovas apmokėjo 2018 m. lapkričio 13 d. konstatavo, kad iš pateiktų atliktų darbų aktų negalima nustatyti, kad atlikti darbai yra nulemti ieškovės UAB „Sangaras“ plieno konstrukcijų pažeidimų ir netinkamo suvirinimo, o ne kitų rangovų veiksmų, statybos brėžinių ar kitų priežasčių.

23666.

237Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad savo reikalavimo pagrįstumui patvirtinti atsakovas pateikė aukščiau nurodytą Lumina Metall 2018 m. liepos 2 d. sąskaitą faktūrą. Tačiau pateikta sąskaita faktūra nėra pakankamas įrodymas spręsti, kad Lumina Metall taisė būtent ieškovės padarytus plieno konstrukcijų pažeidimus. Kaip jau minėta atsakovas priėmė ieškovės prekes pasirašytinai, jokių pretenzijų dėl jų kokybės nereiškė. Kaip teisingai pažymėjo ieškovė atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą, neaišku kodėl Lumina Metall atliekami darbai nebuvo pažymėti statybos žurnale.

23867.

239Taigi pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą apie atsakovo reikalavimo nepagrįstumo šioje dalyje. Dėl 1 676,05 Eur nuostolių užsitęsus įrangos nuomai ir 23 760 Eur nuostolių dėl ilgesnio darbo jėgos panaudojimo

24068.

241Atsakovas AS EVIKO taip pat prašė priteisti 1 676,05 Eur nuostolius dėl įrangos nuomos ir 23 760 Eur nuostolių dėl ilgesnio darbo jėgos panaudojimo, kurie atsirado dėl ieškovo kaltės 3 mėnesius užsitęsus tarp Estijos Kelių tarnybos ir atsakovo AS EVIKO sudarytos Statybos darbų sutarties Nr. 17-00119/120 dėl Estijos Kelių muziejaus ekspozicijos salės rekonstrukcijos ir parodų pastato statybos darbų vykdymui.

24269.

243Pirmosios instancijos teismas nenustatė, kad šios atsakovo darbo sąnaudos atsirado dėl ieškovo kaltų neteisėtų veiksmų.

24470.

245Teisėjų kolegija, sutikdama su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada šioje dalyje, nurodo, kad įrodymai, kuriais atsakovas grindžia šį reikalavimą, t. y. išlaidos objekto vadovo, projektų vadovo, darbų vadovo atlyginimams išmokėti ir įrangos nuomai apmokėti, yra įprastos veiklos sąnaudos. Dėl to, atsakovui, reiškiant reikalavimą teisme, teko pareiga įrodyti, kad šios sąnaudos nėra įprastos veiklos sąnaudos, kad jos buvo patiriamos išimtinai dėl ieškovės kaltų veiksmų, t. y. nustatyti priežastinį ryšį tarp ieškovės veiksmų ir prašomo atlyginti žalos dydžio. Tokių įrodymų į bylą nėra pateikta (CPK 178 straipsnis). Dėl 6 484,24 Eur nuostolių patirtų už statybinės technikos iš CRAMO ESTONIA AS

24671.

247Atsakovas AS EVIKO taip pat prašė iš ieškovės UAB „Sangaras“ priteisti 6 484,24 Eur nuostolius už statybinės įrangos nuomą iš bendrovės Cramo Estonia AS.

24872.

249Pirmosios instancijos teismas ištyręs atsakovo pateiktus įrodymus, kuriais jis grindė savo reikalavimą dėl 6 484,24 Eur nuostolių už statybinės įrangos nuomą iš bendrovės Cramo Estonia AS priteisimo, nustatė, kad tai yra tos pačios sąskaitos ir mokėjimo nurodymai, kuriais atsakovas grindė savo reikalavimą dėl 8 085,18 Eur turtinės žalos atlyginimo dėl statybinės įrangos nuomos atsakovui priteisimo. Todėl sprendė, kad nėra pagrindo priešieškinio reikalavimo tenkinimui šioje dalyje.

25073.

251Atsakovas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu šioje dalyje, nurodė, kad teismo argumentai, jog atsakovas savo reikalavimą grindė tomis pačiomis sąskaitomis ir tais pačiais mokėjimo nurodymais yra visiškai nepagrįsti ir neatitinka tikrovės. Reikalavimas dėl 8 085,18 Eur nuostolių atlyginimo, priešingai nei šis reikalavimas dėl statybinės technikos iš CRAMO ESTONIA AS nuomos, buvo grindžiamas bendrovės RMC Ehitus išrašytomis sąskaitomis ir mokėjimo pavedimais, patvirtinančiais atsakovo atliktus mokėjimus būtent RMC Ehitus, o ne CRAMO ESTONIA AS. Tuo tarpu reikalavimas dėl 6 484,24 Eur nuostolių atlyginimo buvo grindžiamas visiškai kitos įmonės sąskaitomis ir mokėjimo pavedimais. Teisėjų kolegija su šiais argumentais sutinka.

25274.

253Atsakovas patyrė 6 484,24 Eur išlaidų technikos nuomai už atsakovo išnuomotą ir ieškovei suteiktą CRAMO firmos teleskopinį krautuvą. Teisėjų kolegija sutinka, kad nagrinėjamoje dalyje pirmosios instancijos teismas netinkamai ištyrė į bylą pateiktus įrodymus ir nustatė faktines aplinkybes. Šių išlaidų ieškovė neginčijo procesiniuose dokumentuose, kadangi, kaip ji pati teigia, dėl teleskopinio krautuvo nuomos buvo susitarusi su atsakovu. Taigi ginčo, kad teleskopinis krautuvas buvo naudojamas ieškovės atliekant darbus ir statant Estijos kelių muziejaus konstrukcijas byloje nėra. Ieškovė apeliaciniame skunde prašė teismo priteistų išlaidų dydį sumažinti iki 2 000 Eur, kadangi pateikta technika buvo itin nekokybiška, krautuvą buvo ypatingai sunku naudoti pagal paskirtį, teleskopinio krautuvo variklis ir pavarų dėžė buvo itin prastos būklės.

25475.

255Teisėjų kolegija pažymi, kad šioje byloje nėra įrodymų apie tai, kad atsakovui buvo išnuomota nekokybiška statybinė technika. Už nuomojamos statybinės technikos kokybę atsako nuomotojas (CK 6.485 straipsnio 1 dalis). Taigi nagrinėjamu atveju atsakovas negali būti atsakingas už tai, kad teleskopinis krautuvas buvo netinkamas naudoti. Be to, ieškovė nepateikė į bylą įrodymų apie tai, kiek laiko ji pati naudojosi teleskopiniu krautuvu ir kiek – atsakovas. Pati ieškovė nurodė, kad ji neginčijo fakto, kad susitarė su atsakovu dėl teleskopinio krautuvo nuomos. Ir nors atsakovą ir Cramo siejo sutartiniai santykiai dėl statybinės technikos nuomos, ieškovė patvirtino, kad ji pati tarėsi su atsakovu dėl šio įrenginio nuomos bei nežino ar atsakovas kreipėsi į nuomotoją dėl išnuomoto daikto trūkumų. Šioje byloje nėra sprendžiamas statybinės technikos nuomotojo Cramo atsakomybės klausimas. Be to, nuomotojas neatsako už tuos trūkumus, kurie egzistavo įrangos perdavimo nuomotojui metu, tačiau dėl jų nebuvo pareikšta pretenzijų priimant daiktą nuomai. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas būtų reiškęs Cramo pretenzijas bei apmokėjo sąskaitą už teleskopinio krautuvo nuomą.

25676.

257Atsižvelgdama į tai, kad ieškovė patvirtino, kad ji tarėsi su atsakovu dėl teleskopinio krautuvo naudojimo ir juo naudojosi vykdydama darbus objekte, darytina išvada, kad atsakovo naudai iš ieškovės priteistinos išlaidos, patirtos teleskopiniam krautuvui nuomoti, t. y. 6 484,24 Eur. Dėl ieškovei permokėtos 1 374,85 Eur sumos

25877.

259Atsakovas AS EVIKO prašė priteisti iš ieškovės 1 374,85 Eur permoką pagal 2017 m. gruodžio 21 d. sudarytą Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. SAN 10/2017. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad jis ieškovei sumokėjo 101 000 Eur sumą. Dėl šios sumos byloje ginčas nekilo. Nurodyta atsakovo sumokėta pinigų suma buvo tinkamai apmokėta už pačias išorines ir vidines plieno konstrukcijas (77 987,19 Eur), jų transportavimą (2 500 Eur) bei dažymą (19 137,96 Eur), kuris buvo atliktas nekokybiškai, – viso 99 625,15 Eur. Todėl, atsakovo nuomone, jis ieškovei, visiškai neatlikusiai jokių plieno konstrukcijų montavimo darbų, permokėjo 1 374,85 Eur.

26078.

261Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovas nors ir pavėlavęs pristatė visus

2625 sunkvežimius su prekėmis (statybos medžiagomis), tačiau galutinai surinkimo (sumontavimo) aliuminių konstrukcijų nebaigė. Teismas įvertino, kad šiuos aliuminio konstrukcijų surinkimo (montavimo) darbus pagal tiesioginę su atsakovu sudarytą sutartį atliko trečiasis asmuo UAB „Nasta“. Byloje nei atsakovas, nei ieškovė nepateikė pakankamų įrodymų ir nenurodė tikslių faktinių aplinkybių, kiek konkrečių aliuminio konstrukcijų surinkimo (montavimo) darbų buvo atlikta paties ieškovo UAB „Sangaras“ iki 2018 m. kovo 20 d., kai jis nutraukė statybos darbus objekte, ir kiek konkrečių statybos darbų atliko trečiasis asmuo UAB „Nasta“. Todėl teismas sprendė, kad nėra pagrindo tenkinti atsakovo reikalavimo šioje dalyje.

26379.

264Atsakovas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu šioje dalyje, nurodė, kad teismas turėjo ne atsietai vertinti atsakovo priešieškinio reikalavimus, o įvertinti įrodymų visetą ir tik iš jos daryti išvadas dėl nuostolių atlyginimo, t. y. įvertinti, kad teismo sprendimu ieškovės vienašališkai sudaryto perdavimo – priėmimo akto dalis dėl plieno konstrukcijų surinkimo (montavimo) buvo pripažinta negaliojančia, nustatant, kad šių darbų ieškovė neatliko, kai tuo tarpu atsakovas už šiuos darbus ieškovui jau buvo sumokėjęs. Taigi darytina išvada, kad sprendimo dalis, kuria atsisakyta iš ieškovės priteisti 1 374,85 Eur sumą, kuri buvo atsakovo permokėta, laikytina nepagrįsta ir neteisėta, dėl ko turėtų būti panaikinta.

26580.

266Teisėjų kolegija su tokiais atsakovo argumentais sutikti negali. Byloje yra nustatyta ir ginčo dėl to nekilo, kad atsakovas ieškovei iš viso sumokėjo tik dalį sutarties kainos – 101 000 Eur. Tačiau, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovės įsipareigotus darbus toliau tęsė UAB „Nasta“ bei atsakovas apmokėjo bendrovei „Cramo“ 5 000 Eur už kranų nuomą ieškovės vardu, teismas sprendė, kad atsakovas yra visiškai atsiskaitęs su ieškove ir netenkino ieškovės reikalavimo dėl skolos iš atsakovo priteisimo, vertindamas ir tai, kad ieškovė sutarties neįvykdė, pilna apimtimi metalinių konstrukcijų nesurinko. Visgi į bylą nėra pateikta įrodymų apie tai, kokius konkrečius darbus objekte atliko trečiasis asmuo UAB „Nasta“. Tarp atsakovo ir UAB „Nasta“ sudarytoje rangos sutartyje numatyta, kad trečiasis asmuo įsipareigoja surinkti plieno konstrukciją ir uždažyti dažų sluoksnio vietas. Susitarta dėl konkrečios darbų atlikimo kainos – 18 000 Eur. Be to, atsakovas nepagrįstai nurodo, kad ieškovė visiškai jokių plieno konstrukcijos surinkimo darbų neatliko. Ieškovės UAB „Sangaras“ 2018 m. balandžio 26 d. vienašališkai sudarytame darbų perdavimo-priėmimo akte nurodyta, kad vidinės plieno konstrukcijos pagal sutarties Priedą Nr. 2 yra sumontuotos 20 procentų. Ir nors atsakovas reiškė reikalavimą šį aktą pripažinti negaliojančiu, nes pagrįstai atsisakė jį pasirašyti, tačiau savo procesiniuose dokumentuose nepateikė ieškovės nurodomus argumentus paneigiančių aplinkybių. Priešingai, UAB „Nasta“ atsiliepime į atsakovo priešieškinį patvirtino, kad ieškovė objekte surinko 20 procentų vidinių plieno konstrukcijų. Taip pat trečiasis asmuo nurodė, kad kiti objekte dirbę subrangovai apgadindavo trečiojo asmens surinktas ir perdažytas konstrukcijas ir apie šias aplinkybes jis informavo atsakovą. Taip pat trečiasis asmuo patvirtino, kad atsakovas nei ieškovės, nei trečiojo asmens atliktiems darbams pretenzijų nereiškė.

26781.

268Atsižvelgdama į tai, kas nurodyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino priešieškinio šioje dalyje ir nepripažino, kad atsakovas permokėjo ieškovei jo nurodomas sumas. Dėl ieškovės vienašališkai sudaryto perdavimo-priėmimo akto dalies pripažinimo negaliojančiu

26982.

270Atsakovas AS EVIKO prašė pripažinti negaliojančiu nuo jo sudarymo momento ieškovės UAB „Sangaras“ 2018 m. balandžio 26 d. vienašališkai sudarytą darbų perdavimo-priėmimo aktą dalyje dėl atliktų plieno konstrukcijų montavimo (surinkimo) darbų. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovas AS EVIKO priėmimo-perdavimo akto nepasirašė pagrįstai, nes ieškovė nebuvo atlikusi visų reikiamų darbų, atliktiems darbams buvo nustatyti trūkumai, kuriuos atlikti ir darbų trūkumus pašalinti buvo pavesta trečiajam asmeniui UAB „Nasta“.

27183.

272Apeliantė UAB „Sangaras“, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu šioje dalyje, nurodė, kad sprendimas yra prieštaringas, nes teismas pripažino negaliojančiu ieškovės vienašališkai pasirašytą atliktų darbų aktą dėl to, kad neva buvo nustatyti ieškovo darbų defektai. Vėliau, analizuodamas atsakovo priešieškinio reikalavimus, apygardos teismas konstatavo, kad atsakovas atliktų darbų akte nenurodė statybos darbų trūkumų ir šia aplinkybe teismas vadovavosi atmesdamas atsakovo priešieškinio reikalavimus, susijusius su tariamais ieškovės atliktų darbų defektais. Teismas taip pat nevertino aplinkybės, kad tokia situacija, kai ieškovė negalėjo perduoti pilnai atliktų darbų, susiklostė išskirtinai dėl atsakovo kaltės. Ieškovė neturėjo galimybės perduoti pilnai atliktus darbus atsakovui, kadangi atsakovas dar galiojant 2017 m. gruodžio 21 d. Pirkimo-pardavimo sutarčiai Nr. SAN 10/2017 sudarė sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Nasta“, kuri pratęsė ieškovės atliekamus konstrukcijų montavimo darbus. Ieškovė apie pasirengimą perduoti dalį darbų rezultato pranešė kartu su 2018 m. balandžio 18 d. pretenzija išsiųsdama prekių ir paslaugų priėmimo-perdavimo aktą. Akte buvo nurodytos faktiškai perduotos prekės ir faktiškai atlikti darbai. Atsakovas į ieškovės pretenziją, niekaip nereagavo, todėl būtent atsakovas pažeidė pareigą priimti ieškovės atliktus darbus. Ieškovei neliko nieko kito kaip sudaryti vienašalį prekių ir paslaugų priėmimo-perdavimo aktą.

27384.

274Pagal CK 6.662, 6.694 straipsniuose nustatytą reglamentavimą užsakovo pareiga yra apžiūrėti ir priimti atliktą darbą; atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus; užsakovas darbų priėmimo metu turi elgtis rūpestingai – apžiūrėti rangos darbų rezultatu esantį daiktą, kad įsitikintų, ar daiktas turi akivaizdžių trūkumų; pagal įstatymą iš užsakovo nereikalaujama daugiau nei normali daikto apžiūra, tikrinti, ar nėra akivaizdžių trūkumų, jis neįpareigotas daikto trūkumų paieškai naudoti specialias priemones ar metodus (CK 6.662 straipsnio 1 dalis). Užsakovas, priimdamas atliktą darbą pastebėjęs darbų trūkumus, gali trūkumų faktu remtis tik tuo atveju, jeigu darbų priėmimo akte ar kitame dokumente, patvirtinančiame darbų priėmimą, tie trūkumai buvo aptarti arba yra numatyta užsakovo teisė reikalavimą dėl trūkumų pašalinimo pareikšti vėliau. Jeigu sutartis nenustato ko kita, užsakovas, priėmęs darbą jo nepatikrinęs, netenka teisės remtis darbo trūkumų faktu, kurie galėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (akivaizdūs trūkumai) (CK 6.662 straipsnio 3 dalis).

27585.

276Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad abiejų sutarties šalių pasirašomas darbų priėmimo aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, su darbų priėmimo faktu susijęs apmokėjimas rangovui už atliktus darbus. Tačiau galimos įstatyme numatytos teisinės situacijos, kada viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą (CK 6.694 straipsnis 4 dalis). Tokiu atveju užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Kai užsakovas neatsiskaito už darbus, perduotus rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, rangovas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti priverstinio atsiskaitymo prievolės vykdymo. Užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą. Taigi vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių, todėl galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu. Iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo padariniai, t. y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2011).

27786.

278Užsakovas, gavęs rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą arba, jeigu tai numatyta sutartyje, apie įvykdytą darbų etapą, privalo nedelsdamas pradėti darbų priėmimą. Darbų perdavimo ir priėmimo sąlygas nustato įstatymai ir šalių sudaryta rangos sutartis (CK 6.694 straipsnio 1 dalis).

27987.

280Tarp atsakovo AS EVIKO ir ieškovės UAB „Sangaras“ 2017 m. gruodžio 21 d. sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. SAN 10/2017 IV dalimi šalys sulygo dėl prekių / paslaugų perdavimo tvarkos. Joje numatyta, kad prekės yra perduodamos, o paslaugos yra atliekamos pirkėjui prekių ir paslaugų perdavimo vietoje, nustatytoje šios Sutarties 1 priede. Prekių ir paslaugų perdavimas Pirkėjui yra įforminamas priėmimo-pristatymo pažymėjimu. Pardavėjas turi teisę neperduoti prekių pirkėjui ir neatlikti paslaugų, jei pastarasis nėra sumokėjęs pardavėjui sumų, nustatytų šios Sutartyje, per konkretų terminą iki prekių perdavimo momento. Jei prekės ir / arba paslaugos neperduodamos pirkėjui laiku dėl jo kaltės, pirkėjas įsipareigoja sumokėti pardavėjui delspinigius, kurių suma 0,05 procentų prekių ir / arba paslaugų kainos. Jei prekės ir / arba paslaugos neperduodamos pirkėjui laiku dėl pardavėjo kaltės, pardavėjas įsipareigoja sumokėti pirkėjui delspinigius, kurių suma yra 0,05 procentai prekių ir / arba paslaugų kainos. Pirkėjas įsipareigoja patikrinti ir verifikuoti perduodamas prekes ir paslaugas iškart po jų pristatymo / atlikimo bei pasirašyti prekių ir paslaugų gavimo dokumentus. Pastebėjęs prekių arba paslaugų defektus arba neatitikimus jų priėmimo momentu, pirkėjas gali remtis trūkumų arba neatitikimų faktu tik tuo atveju, jei šie trūkumai arba neatitikimai yra nurodyti prekių arba paslaugų priėmimo pareiškime arba bet kuriame kitame dokumente, patvirtinančiame darbų priėmimą. Pirkėjas, priėmęs prekes arba paslaugas jų nepatikrinęs per šioje sutartyje nustatytus terminus ir tinkamai nepranešęs apie tai pirkėjui per terminą, sulygtą Sutartyje, nebeturi teisės remtis prekių arba paslaugų trūkumų / neatitikimų, kurie būtų galėję būti nustatyti normaliai priimant prekes (akivaizdūs trūkumai), faktu. Nuo priėmimo / perdavimo pažymėjimo surašymo momento atsitiktinio prekių praradimo arba sugadinimo rizika pereina pirkėjui nepriklausomai nuo nuosavybės teisės į prekes perleidimo (Sutarties 8- 16 punktai).

28188.

282Ieškovė teigė, kad ginčijamas priėmimo perdavimo aktas buvo atsakovui pateiktas kartu su 2018 m. balandžio 26 d. pretenzija, su kuria, be kita ko, buvo pateiktas ir pirminis 2018 m. balandžio 6 d. priėmimo perdavimo aktas. Abiejuose aktuose yra nurodyta, kad vidinės plieno konstrukcijos pagal sutarties Priedą Nr. 2 yra sumontuotos 20 procentų.

28389.

2842018 m. balandžio 27 d. atsakovas, atsakydamas į ieškovės pateiktą pretenziją, nurodė, kad ieškovė netinkamai organizavo plieno konstrukcijų pristatymą, dėl ko svarbios konstrukcijos, nuo kurių turėjo prasidėti plieno karkaso konstrukcijų surinkimas, atvyko su paskutiniu sunkvežimiu, kuris atvyko 2018 m. vasario 26 d. nors turėjo atvykti – 2018 m. vasario 20 d. Pažymėtina ir tai, kad šalių sudaryta pirkimo pardavimo sutartis (o taip pat ir paslaugų teikimo) nenumatė dalinio paslaugų perdavimas pirkėjui. Šalys sutartyje nenumatė, kad bus sudarinėjami tarpiniai darbų priėmimo perdavimo aktai bei nenustatyta tokia šalių valia. Vadinasi ieškovė pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą galėjo siųsti tik tuomet, kai tiek vidinės, tiek išorinės pastato muziejaus konstrukcijos bus pilnai suriktos. Taigi sutiktina su atsakovo argumentais, kad nesurinkus plieno konstrukcijų, atsakovui neatsirado pareiga pasirašyti paslaugų priėmimo perdavimo akto dalies, kadangi ieškovė sutarties neįvykdė.

28590.

286Ieškovės teigimu, pirmosios instancijos teismas nevertino aplinkybės, kad tokia situacija, kai ieškovė negalėjo perduoti pilnai atliktų darbų, susiklostė išskirtinai dėl atsakovo kaltės. Ieškovė neturėjo galimybės perduoti pilnai atliktus darbus atsakovui, kadangi atsakovas dar galiojant 2017 m. gruodžio 21 d. Pirkimo-pardavimo sutarčiai Nr. SAN 10/2017 sudarė sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Nasta“, kuri pratęsė ieškovės atliekamus konstrukcijų montavimo darbus. Teisėjų kolegija su tokiais ieškovės argumentais negali sutikti.

28791.

288Pažymėtina, kad atsakovas AS EVIKO ir trečiasis asmuo UAB „Nasta“ 2018 m. kovo 22 d. sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 2018/03/22-425R dėl plieno konstrukcijos (47 844,9 kg) surinkimo ir surinkimo bei transportavimo metu atsiradusių dažų sluoksnio pažeidimų uždažymo darbų atlikimo Estijos kelių muziejuje. Ir nors, kaip teisingai teigia ieškovė, nurodyta rangos sutartis buvo sudaryta dar galiojant tarp atsakovo ir ieškovės pasirašytai sutarčiai, tačiau trečiasis asmuo patvirtino aplinkybę, kad su atsakovu sutartį sudarė po to, kai ieškovė sustabdė atliekamus darbus objekte.

28992.

290Kaip jau šioje nutartyje buvo nurodyta, abi šalys nedėjo pakankamai pastangų tinkamai įvykdyti sutartį, nesiekė šalių interesų tarpusavyje suderinti bei neieškojo abiem šalims priimtinų sprendimų. Tik savo pareigas pagal sutartį įvykdžiusi šalis gali reikalauti iš kitos sutarties šalies vykdyti atitinkamas pareigas – jeigu rangovas savo pareigas įvykdo netinkamai, užsakovas turi teisę atitinkamai nevykdyti savo pareigos priimti darbą ir už jį apmokėti, ir priešingai. Taigi, nors ieškovė ir nurodo, kad stabdyti darbus pagal sutarties nuostatas ji turėjo teisę, tačiau ji taip pat turėjo ir pareigą atlikti darbus, kuriuos ji įsipareigojo atlikti atsakovui itin svarbiais terminais. Taigi, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovei, kaip rangovei, netinkamai įvykdžius sutartį ir laiku neatlikus darbus, tenka prisiimti iš to kylančią pasekmę, t. y. nagrinėjamu atveju spręstina, kad atsakovas turėjo teisę nevykdyti savo pareigos priimti rangovės dalinai atliktų darbų ir nepasirašyti darbų priėmimo perdavimo akto.

29193.

292Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo išvadai, kad pirmosios instancijos teismo nepagrįstas ir naikintinas šioje dalyje. Dėl procesinės bylos baigties

29394.

294Vadovaudamasi prieš tai nurodytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje, priešingai nei teigia apeliantai, tinkamai pagal įstatymo reikalavimus tyrė ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, teisingai aiškino ir taikė materialinės teisės normas bei procesinės teisės normas ir priėmė teisėtą, pagrįstą sprendimą dėl ginčo esmės (CPK

295263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).

29695.

297Teisėjų kolegija pažymi, kad vien tai, jog apeliantai nesutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais ir faktinių aplinkybių vertinimu, nesudaro pagrindo išvadai, kad pirmosios instancijos teismas priėmė sprendimą, neatitinkantį CPK 270 straipsnio reikalavimų, padarė procesinės teisės normų pažeidimus, pažeidė įrodymų vertinimo ir teismų praktikoje suformuotas sutarčių aiškinimo taisykles, šalių įrodinėjimo pareigą, arba šalių teisę į teisingą teismo procesą ir teisėtą teismo sprendimą, neteisingai vertino byloje esančius įrodymus, neteisingai aiškino bei taikė materialinės teisės normas.

29896.

299Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliaciniai skundai atmestini, o Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 3 d. sprendimas paliktinas iš esmės nepakeistu, patikslinant sprendimą dalyje tik dėl 6 484,24 Eur priteisimo. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme ir žyminio mokesčio priteisimo

30097.

301Atmetus UAB „Sangaras“ apeliacinį skundą ir palikus pirmosios instancijos teismo sprendimą šioje dalyje nepakeistu, apeliantė neįgijo teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK

30298 straipsnio 1 dalis).

30398.

304Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi apeliantei UAB „Sangaras“ atidėjo 638 Eur dalies žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimą iki teismo procesinio sprendimo byloje priėmimo.

30599.

306Apeliantas AS EVIKO sumokėjo už apeliacinį skundą 1 786 Eur žyminio mokesčio. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK

30793 straipsnio 1 dalis). Apelianto AS EVIKO skundas patenkintas 6 procentais, todėl apelianto naudai iš ieškovės UAB „Sangaras“ priteistina 107,16 Eur už apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio.

308100.

309Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad iš apeliantės (ieškovės) UAB „Sangaras“ valstybei priteistini 638 Eur žyminio mokesčio.

310Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

311Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 3 d. sprendimą palikti iš esmės nepakeistą.

312Patikslinti Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 3 d. sprendimo rezoliucinę dalį papildant nuostata:

313„Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Sangaras“ (juridinio asmens kodas 304398444) atsakovo AS EVIKO (juridinio asmens kodas 10321432) 6 484,24 Eur (šešis tūkstančius keturis šimtus aštuoniasdešimt keturis eurus ir dvidešimt keturis euro centus) nuostolių atlyginimo.“

314Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Sangaras“ (juridinio asmens kodas 304398444) valstybei 638 Eur (šešis šimtus trisdešimt aštuonis eurus) žyminio mokesčio.

315Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Sangaras“ (juridinio asmens kodas 304398444) 107,16 Eur (vieną šimtą septynis eurus ir šešiolika euro centų) žyminio mokesčio atsakovo AS EVIKO (juridinio asmens kodas 10321432) naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Sangaras“ kreipėsi... 7. 2.... 8. Atsakovas AS EVIKO pareiškė priešieškinį ieškovei UAB „Sangaras“,... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. 3.... 11. Kauno apygardos teismas 2019 m. liepos 3 d. sprendimu ieškinį atmetė, o... 12. 4.... 13. Pirmosios instancijos teismo sprendimas grindžiamas šiais argumentais:... 14. 4.1.... 15. Pagal tarp atsakovo AS EVIKO, kaip pirkėjo, ir ieškovės UAB „Sangaras“,... 16. 124 982,94 Eur. Atsakovas iš ieškovės kaip dalinį avanso mokėjimą gavo 29... 17. 4.2.... 18. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovė UAB „Sangaras“... 19. 4.3.... 20. Teismas įvertino tai, kad atsakovas AS EVIKO ieškovei yra sumokėjęs 101 000... 21. 4.4.... 22. Teismas, nustatęs, kad atsakovas AS EVIKO ieškovei UAB „Sangaras“... 23. 4.5.... 24. Atsakovas AS EVIKO byloje pareikštame priešieškinyje prašė pripažinti... 25. 20 procentų. Tokios pačios plieno konstrukcijų montavimo darbų baigtumo... 26. 4.6.... 27. Teismas konstatavo, kad ieškovė UAB „Sangaras“, atstovaujama direktoriaus... 28. 4.7.... 29. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovas AS EVIKO... 30. 4.8.... 31. Byloje esantis susirašinėjimas tarp šalių patvirtino, kad atsakovas AS... 32. 4.9.... 33. Teismas padarė išvadą, kad ieškovės UAB „Sangaras“ pateiktą nebaigtų... 34. 4.10.... 35. Atsakovas AS EVIKO prašė priteisti iš ieškovės 115 816,75 Eur nuostolių... 36. 3 mėnesiais užsitęsus viešojo pirkimo-pardavimo sutarties vykdymui... 37. 4.11.... 38. Teismas įvertinęs, kad atsakovas tiksliai nenurodė, kuria išnuomota... 39. 4.12.... 40. Likusioje dalyje, pirmosios instancijos teismo vertinimu, atsakovas prašomų... 41. 4.13.... 42. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal... 43. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 44. 5.... 45. Ieškovė UAB „Sangaras“ pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašė... 46. 5.1.... 47. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas, ar atsakovas turi prievolę mokėti... 48. 17 077,16 Eur skolą ieškovei, įvertino tai, kad nurodomoje sutartyje buvo... 49. 12 000 Eur sumą per 2 dienas nuo kiekvieno sunkvežimio su prekėmis atvykimo... 50. 5.2.... 51. Sutartyje buvo sulygti ieškovės darbų atlikimo terminai. Ieškovė darbus... 52. 5.3.... 53. Vadovaudamasi aukščiau paminėtomis sutarties sąlygomis, ieškovė turėjo... 54. 5.4.... 55. Šalys sudarė sutartį dėl metalo konstrukcijų tiekimo ir montavimo ir... 56. 5.5.... 57. Be to, pirmosios instancijos teismas sprendime iš viso nepasisakė apie... 58. 5.6.... 59. Pirmosios instancijos teismas sprendime visai nevertino ieškovės išdėstytų... 60. 5.7.... 61. Pirmosios instancijos teismas sprendimo motyvuojamojoje dalyje, kalbėdamas... 62. 5.8.... 63. Pirmosios instancijos teismas sprendimo 27-28 punktuose konstatavo, kad... 64. 5.9.... 65. Pirmosios instancijos teismas, ištyręs byloje pateiktų įrodymų visumą,... 66. 5.10.... 67. Teismas, ištyręs byloje pateiktų įrodymų visumą, sprendė, kad atsakovo... 68. 5.11.... 69. Atsakovas prašė priteisti jo patirtus 17 455 Eur nuostolius, kuriuos jis neva... 70. 5.12.... 71. Teismas, kaip įrodymą apie ieškovės neva netinkamai atliktus statybos... 72. 5.13.... 73. Teismas kaip ieškovės neva netinkamai atliktų darbų faktą grindė... 74. 5.14.... 75. Teismas sprendime nurodo, kad ieškovės darbai buvo atlikti su trūkumais,... 76. 5.15.... 77. Sprendimu teismas pripažino negaliojančiu ieškovės vienašališkai... 78. 5.16.... 79. Ieškovė apie pasirengimą perduoti dalį darbų rezultato pranešė kartu su... 80. 5.17.... 81. 2017 m. gruodžio 21 d. Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. SAN 10/2017 20 punktu... 82. 124 982,93 Eur, todėl ieškovė turi teisę reikalauti iš atsakovo sumokėti... 83. 5.18.... 84. Ieškovė naudojosi tik atsakovo iš CRAMO išnuomotu keltuvu „Class“.... 85. 5.19.... 86. Teismas nevertino ieškovės išdėstytų argumentų, kad ieškovei suteikta... 87. 5.20.... 88. Be to, pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, kad atsakovas... 89. 6.... 90. Atsakovas AS EVIKO pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašė panaikinti... 91. 6.1.... 92. Atsakovo manymu, pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas iš dalies... 93. 6.2.... 94. Pažymi, kad teismas visiškai nevertino faktinių aplinkybių, susijusių su... 95. 6.3.... 96. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priteisti nuostolius,... 97. 6.4.... 98. Teismas nepagrįstai atsisakė priteisti nuostolius, patirtus dėl Estijos... 99. 1 676,05 Eur nuostolius dėl įrangos nuomos ir 23 760 Eur nuostolius dėl... 100. 6.5.... 101. Teismas nepagrįstai atsisakė priteisti nuostolius, patirtus dėl ieškovės... 102. 6.6.... 103. Teismas nepagrįstai atsisakė priteisti nuostolius, patirtus dėl statybinės... 104. 6.7.... 105. Teismas nepagrįstai atsisakė priteisti atsakovo ieškovei permokėtą sumą.... 106. 7.... 107. Atsakovas AS EVIKO pateikė atsiliepimą į ieškovės UAB „Sangaras“... 108. 8.... 109. Ieškovė UAB „Sangaras“ pateikė atsiliepimą į atsakovo AS EVIKO... 110. Teisėjų kolegija... 111. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 112. 9.... 113. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 320... 114. (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio... 115. 10.... 116. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimo,... 117. 11.... 118. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad užsakovas Estijos Kelių tarnyba,... 119. 12.... 120. Atsakovas AS EVIKO, kaip rangovas, ir UAB „Felitas KV“, kaip subrangovas,... 121. 13.... 122. Ieškovė UAB „Sangaras“, kaip tiekėjas, ir UAB „Felitas KV“,... 123. 14.... 124. Atsakovas AS EVIKO, kaip pirkėjas, ir ieškovė UAB „Sangaras“, kaip... 125. 1 priede (4 punktas). Jei pirkėjas vėluoja sumokėti sumas, sulygtas šioje... 126. 15.... 127. Priede Nr. 1 prie sutarties Nr. SAN 10/2017 1 punkte pateikta nurodytos... 128. 16.... 129. Ieškovė UAB „Sangaras“, UAB „Felitas KV“, ir atsakovas AS EVIKO 2017... 130. 17.... 131. Ieškovas UAB „Sangaras“, kaip užsakovas, ir trečiasis asmuo UAB... 132. 4 mokėjimai per 2 dienas po nuvežimo į Estiją, Varbuse, Kanepi, po 10 000... 133. 9 dienos.... 134. 18.... 135. Ieškovė UAB „Sangaras“, kaip užsakovė, ir trečiasis asmuo UAB... 136. 19.... 137. Atsakovas AS EVIKO, kaip užsakovas, ir trečiasis asmuo UAB „Nasta“, kaip... 138. 20.... 139. Pagal tarp atsakovo AS EVIKO ir ieškovės UAB „Sangaras“ 2017 m. gruodžio... 140. 21.... 141. Apeliantė UAB „Sangaras“, ginčydama šią pirmosios instancijos teismo... 142. 22.... 143. Byloje nustatyta, kad tarp atsakovo AS EVIKO ir ieškovės UAB „Sangaras“... 144. 23.... 145. Bendrosios rangos teisinius santykius reglamentuojančios teisės normos... 146. 24.... 147. Atsakovas už 2018 m. vasario 26 d. ir 2018 m. kovo 1 d. vežimus su ieškovu... 148. 25.... 149. Po to, kai ieškovė sustabdė darbų vykdymą, atsakovas AS EVIKO ir... 150. 26.... 151. Vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti (CK 6.200 straipsnis),... 152. 27.... 153. Nagrinėjamoje byloje tarp šalių nekilo ginčo dėl sutarties sąlygų.... 154. 28.... 155. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes,... 156. 29.... 157. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal rangos teisinių santykių... 158. 6.671 straipsnis). Jeigu rangos sutartis nutraukiama tada, kai rangovas ima... 159. 30.... 160. Pagal CK 6.652 straipsnio 4 dalį, rangovui pažeidus viso darbo atlikimo... 161. 31.... 162. Kaip teisingai nurodė ieškovė, atsakovas, galiojant tarp šalių sudarytai... 163. 32.... 164. Ieškovė taip pat kėlė reikalavimą priteisi iš atsakovo sutartyje sulygtą... 165. 33.... 166. Konstatavus, kad pati ieškovė netinkamai vykdė aukščiau nurodytos... 167. 34.... 168. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 169. 35.... 170. Atsakovas AS EVIKO prašė priteisti iš ieškovės 115 816,75 Eur nuostolių... 171. 20 441,43 Eur Kelių direkcijos baudinių sankcijų taikymą atsakovo... 172. 1 374,85 Eur sumą.... 173. 36.... 174. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs, kad atsakovas tiksliai nenurodė,... 175. 37.... 176. Apeliantas AS EVIKO, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu... 177. 38.... 178. CPK 178 straipsnis nurodo, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis... 179. 39.... 180. Teisėjų kolegija, susipažinusi su bylos duomenimis ir byloje nustatytomis... 181. 40.... 182. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad tam, jog asmens, kuris... 183. 41.... 184. CK 6.245 straipsnio 1 dalyje civilinė atsakomybė apibrėžta kaip turtinė... 185. 42.... 186. Neteisėti veiksmai yra būtina ir pirminė civilinės atsakomybės taikymo... 187. 43.... 188. Kaip nurodyta pirmiau, pagal CK 6.246 straipsnio 1 dalį neteisėtais veiksmais... 189. 44.... 190. Kiekvienas subjektas civiliniuose teisiniuose santykiuose su kitais asmenimis,... 191. (CK 6.263 straipsnio 1 dalis). Šios pareigos pažeidimas, esant kitoms... 192. 45.... 193. Pagal CK 6.248 straipsnio 3 dalį laikoma, kad asmuo kaltas, jeigu,... 194. 46.... 195. Nagrinėjamu atveju ieškovė, nors ir pažeidė su atsakovu sudarytoje... 196. 47.... 197. Teisėjų kolegija toliau pasisako dėl kiekvieno atsakovo reikalavimo... 198. 48.... 199. Atsakovas į bylą pateikė bendrovės „Cramo Estonia“ AS sąskaitas ir... 200. 450,72 Eur už įrangos nuomą nuo 2018 m. kovo 20 d. priteisė atsakovui iš... 201. 7 634,46 Eur.... 202. 49.... 203. Atsakovas AS EVIKO, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu... 204. 50.... 205. Teisėjų kolegija, išanalizavusi šalių procesiniuose dokumentuose nurodomas... 206. 51.... 207. Pirmiausia pažymėtina, kad abi šalys deklaratyviai nurodo argumentus apie... 208. 52.... 209. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakovas, įrodinėdamas patirtų... 210. 53.... 211. Atsakovas AS EVIKO, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu... 212. 54.... 213. Išanalizavusi į bylą pateiktas sąskaitas, kurios buvo pateiktos... 214. 55.... 215. Atsakovas AS EVIKO prašė priteisti jo patirtus 20 441,43 Eur nuostolius,... 216. 56.... 217. Atsakovas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu šioje... 218. 57.... 219. Teisėjų kolegija, išanalizavusi į bylą nagrinėjamam klausimui pateiktus... 220. 58.... 221. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovas neįrodė priežastinio ryšio... 222. 59.... 223. Atsakovas AS „Eviko“ prašė priteisti jo patirtus 4 860 Eur nuostolius,... 224. 60.... 225. Pirmosios instancijos teismas šioje dalyje nurodė, kad atsakovas nepateikė... 226. 61.... 227. Atsakovas nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu šioje dalyje... 228. 62.... 229. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas, įrodinėdamas šį reikalavimą,... 230. 63.... 231. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 232. 64.... 233. Atsakovas AS EVIKO prašė priteisti 17 455 Eur nuostolius, kuriuos jis... 234. 65.... 235. Pirmosios instancijos teismas sutiko su ieškovės argumentu, kad atsakovas... 236. 66.... 237. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad savo reikalavimo pagrįstumui... 238. 67.... 239. Taigi pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą apie atsakovo... 240. 68.... 241. Atsakovas AS EVIKO taip pat prašė priteisti 1 676,05 Eur nuostolius dėl... 242. 69.... 243. Pirmosios instancijos teismas nenustatė, kad šios atsakovo darbo sąnaudos... 244. 70.... 245. Teisėjų kolegija, sutikdama su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada... 246. 71.... 247. Atsakovas AS EVIKO taip pat prašė iš ieškovės UAB „Sangaras“ priteisti... 248. 72.... 249. Pirmosios instancijos teismas ištyręs atsakovo pateiktus įrodymus, kuriais... 250. 73.... 251. Atsakovas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu šioje... 252. 74.... 253. Atsakovas patyrė 6 484,24 Eur išlaidų technikos nuomai už atsakovo... 254. 75.... 255. Teisėjų kolegija pažymi, kad šioje byloje nėra įrodymų apie tai, kad... 256. 76.... 257. Atsižvelgdama į tai, kad ieškovė patvirtino, kad ji tarėsi su atsakovu... 258. 77.... 259. Atsakovas AS EVIKO prašė priteisti iš ieškovės 1 374,85 Eur permoką pagal... 260. 78.... 261. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovas nors ir pavėlavęs... 262. 5 sunkvežimius su prekėmis (statybos medžiagomis), tačiau galutinai... 263. 79.... 264. Atsakovas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu šioje... 265. 80.... 266. Teisėjų kolegija su tokiais atsakovo argumentais sutikti negali. Byloje yra... 267. 81.... 268. Atsižvelgdama į tai, kas nurodyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 269. 82.... 270. Atsakovas AS EVIKO prašė pripažinti negaliojančiu nuo jo sudarymo momento... 271. 83.... 272. Apeliantė UAB „Sangaras“, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo... 273. 84.... 274. Pagal CK 6.662, 6.694 straipsniuose nustatytą reglamentavimą užsakovo... 275. 85.... 276. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad abiejų sutarties šalių... 277. 86.... 278. Užsakovas, gavęs rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktų... 279. 87.... 280. Tarp atsakovo AS EVIKO ir ieškovės UAB „Sangaras“ 2017 m. gruodžio 21 d.... 281. 88.... 282. Ieškovė teigė, kad ginčijamas priėmimo perdavimo aktas buvo atsakovui... 283. 89.... 284. 2018 m. balandžio 27 d. atsakovas, atsakydamas į ieškovės pateiktą... 285. 90.... 286. Ieškovės teigimu, pirmosios instancijos teismas nevertino aplinkybės, kad... 287. 91.... 288. Pažymėtina, kad atsakovas AS EVIKO ir trečiasis asmuo UAB „Nasta“ 2018... 289. 92.... 290. Kaip jau šioje nutartyje buvo nurodyta, abi šalys nedėjo pakankamai... 291. 93.... 292. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra... 293. 94.... 294. Vadovaudamasi prieš tai nurodytais argumentais, teisėjų kolegija... 295. 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).... 296. 95.... 297. Teisėjų kolegija pažymi, kad vien tai, jog apeliantai nesutinka su pirmosios... 298. 96.... 299. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliaciniai skundai... 300. 97.... 301. Atmetus UAB „Sangaras“ apeliacinį skundą ir palikus pirmosios instancijos... 302. 98 straipsnio 1 dalis).... 303. 98.... 304. Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 5 d.... 305. 99.... 306. Apeliantas AS EVIKO sumokėjo už apeliacinį skundą 1 786 Eur žyminio... 307. 93 straipsnio 1 dalis). Apelianto AS EVIKO skundas patenkintas 6 procentais,... 308. 100.... 309. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 310. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 311. Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 3 d. sprendimą palikti iš esmės... 312. Patikslinti Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 3 d. sprendimo rezoliucinę... 313. „Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Sangaras“... 314. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Sangaras“... 315. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Sangaras“...