Byla 2-564-538/2009
Dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ir nuostolių atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis, sekretoriaujant Renatai Girdvainytei, dalyvaujant ieškovo atstovui Dainiui Burduliui, atsakovės atstovams Algimantui Mikalauskui, advokatui Rimvydui Paulauskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Springer&Sohn GmbH&Co ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Subarė“ dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ir nuostolių atlyginimo ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas iš atsakovės priteisti 156 568 EUR (540 159,60 Lt) nuostolių atlyginimą ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2008-04-02 šalys sudarė sutartį trumposiomis SMS žinutėmis dėl trečios rūšies metalo laužo pirkimo–pardavimo. 2008-04-03 atsakovė dar kartą patvirtino sutarties sudarymą SMS žinute. Savo ruožtu ieškovas 200-04-04 sudarė sutartį su trečiuoju asmeniu Vokietijos įmone TSR Recycling GmbH&Co. KG dėl iš atsakovės įsigyto metalo laužo realizavimo. Ieškovas trečiajam asmeniui 2008-05-07 įsipareigojo atlyginti būsimus nuostolius, jeigu trečiajam asmeniui nebus pateiktas sutartas metalo laužo kiekis. Atsakovei nevykdant prisiimtų įsipareigojimų ir nepateikus ieškovui 2500 tonų metalo laužo, ieškovas turėjo sumokėti trečiajam asmeniui nuostolių atlyginimą. Ieškovas prašo priteisti trečiajam asmeniui sumokėtą nuostolių atlyginimą (112 500 EUR), negautas pajamas (39 375 EUR) bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovė atsiliepimu su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, kad 2008-04-02 sutartis tarp šalių nebuvo sudaryta, todėl atsakovė neprivalo atlyginti jokių nuostolių. Pažymi, kad ieškovo pateiktas pasiūlymas pirkti trečios rūšies metalo laužą ne po 325 EUR/t, bet po 310 EUR/t atsakovės netenkino, todėl ji atsisakė pasirašyti sutartį. Paaiškina, kad pagal ankstesnę šalis siejusią verslo praktiką kiekviena sutartis buvo laikoma sudaryta nuo atsakovės prezidento sutarties dėl kiekvienos prekių partijos raštiško patvirtinimo.

4Ieškinys atmestinas.

5Ieškovas Springer&Sohn GmbH&Co prašydamas priteisti iš atsakovės UAB „Subarė“ 156 568 EUR (540 159,60 Lt) nuostolių atlyginimą, nurodė, kad šalys 2008-04-02 sudarė trečios rūšies metalo laužo pirkimo–pardavimo sutartį. UAB „Subarė“ nevykdė prisiimtų įsipareigojimų, t. y. pažeidė 2008-04-02 sutartį, todėl ieškovas 2008-05-28 nutraukė sutartį. Kadangi dėl atsakovės įsipareigojimų nevykdymo ieškovas negalėjo vykdyti prisiimtų įsipareigojimų trečiajam asmeniui, todėl turėjo sumokėti pastarajam nuostolių atlyginimą, be to, negavo planuotų pajamų. Ieškovas, remdamasis LR CK 6.258 str. ir kitomis LR CK normomis, teigė, kad atsakovė privalo atlyginti nuostolius (sumokėtus trečiajam asmeniui bei negautas pajamas), kuriuos patyrė dėl atsakovės atsisakymo nuo sutarties. Atsakovė UAB „Subarė“ neigia pirkimo–pardavimo sutarties sudarymą su Springer&Sohn GmbH&Co, todėl ginčui spręsti taikytinos CK XII skyriaus normos, kuriose suformuluotos sutarčių sudarymo taisyklės.

6Sutarties sudarymo procedūrą reglamentuoja LR CK 6.162–6.187 str. Be šių normų, sprendžiant klausimą, ar sutartis buvo sudaryta, yra reikšmingos ir kitos LR CK normos: LR CK 6.154, 6.156, 6.158, 6.159 str. Aiškinantis, ar sutartis buvo sudaryta, taip pat svarbu atsižvelgti į sutarties sudarymo būdą, t. y. ar sutartis buvo sudaroma. Iš LR CK 6.154 ir 6.159 str. pateikto sutarties apibrėžimo darytina išvada, kad sutarties esmė – šalių susitarimas, t. y. šalių konsensusas, valios sutapimas. LR CK 6.162 str. 1 d. nustatyta, kad sutartis sudaroma pateikiant pasiūlymą (oferta) ir priimant pasiūlymą (akceptas) arba kitais šalių susitarimą pakankamai įrodančiais veiksmais. Taigi galioja bendra taisyklė, kad šalių susitarimas pasiekiamas šalims apsikeičiant oferta ir akceptu. Tačiau tai nėra vienintelė sutarties sudarymą patvirtinanti procedūra, nes LR CK 6.162 str. 1 d. numatyta galimybė šalių susitarimą pasiekti ir kitokiais veiksmais. Ši aplinkybė ypač reikšminga tais atvejais, kai šalys dėl sutarties sudarymo derasi. Vykstant deryboms, riba tarp ofertos ir akcepto dažnai išnyksta, nes šalys ne kartą apsikeičia savo pasiūlymais, juos operatyviai modifikuoja ir t. t. Šalių susitarimas tokiais atvejais pasiekiamas palaipsniui, žingsnis po žingsnio derantis ir ieškant konsensuso dėl atskirų sutarties sąlygų. Todėl tokiais atvejais sprendžiant klausimą, ar sutartis buvo sudaryta, klasikinė ofertos–akcepto taisyklė nėra pakankama, nes sunku atriboti, kur buvo oferta, o kur – akceptas. Toliais atvejais būtina vadovautis ir kitomis taisyklėmis, reglamentuojančiomis sutarties sudarymą. Pagal LR CK 6.162 str. 2 d., sutartis galioja, jeigu šalys sutaria dėl visų esminių sutarties sąlygų. Taigi vertinant, ar sutartis buvo sudaryta, ar ne, esminę reikšmę turi šalių susitarimo pasiekimas, o ne formalūs dalykai. LR CK 6.159 str. prasme sutarties galiojimui pakanka šalių susitarimo. Susitarimo forma turi reikšmės tik įsakmiai šalių susitarime ar įstatyme numatytais atvejais. Nei įstatymas, nei šalių susitarimas šiuo atveju nereikalavo, kad šalys savo suderintą susitarimą dėl kainos įformintų specialia forma.

7Pagal bylos duomenis matyti, kad pagal susiklosčiusią tarp šalių verslo praktiką, atsižvelgiant į rinkos dinamiškumą, optimaliausias derybų būdas, kuomet jos vykdomos telefoniniais pokalbiais, trumposiomis SMS žinutėmis, elektroniniais laiškais ir pan. ryšio priemonėmis. Darytina išvada, kad tiek oferta, tiek akceptas gali būti išreiškiamas žodžiu ir telekomunikacijų galiniais įrenginiais, įskaitant ir trumpąsias SMS žinutes. Teismo nuomone, vien ta aplinkybė, kad pasiūlymų forma buvo išreikšta trumposiomis SMS žinutėmis, nesudarytų pakankamo pagrindo konstatuoti, kad šalių negalėjo sieti tarpusavio saistantys įsipareigojimai. Tačiau būtina įvertinti, ar šalys buvo susitariusios dėl esminių sutarties sąlygų.

8Sutarties sąlygos pripažįstamos esminėmis priklausomi nuo sutarties rūšies, jos pobūdžio, apimties, šalių valios ir įstatymo. Vadovaujantis LR CK 6. 305 str. 1 d. pirkimo–pardavimo sutrartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). Darytina išvada, kad įstaymas numato dvi esmines pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas, t. y. sutarties dalyką ir kainą.

9Pagal LR CK 6.306 str. 4 d. pirkimo–parsavimo sutarties sąlyga dėl sutarties dalyko laikoma sudertinta, jeigu sutarties turinys leidžia nustatyti daikto (prekės) pavadinimą ir kiekį. Nagrinėjamoje byloje šalis siejo ilgametė komercinė veikla, t. y. prekyba metalo laužu. Ieškovas nurodo, kad atsakovė įsipareigojo parduoti 2500 t trečios rūšies metalo laužo. Pagal bylos duomenis nustatyta, kad trečios rūšies metalo laužas buvo difirencijuojamas į „lietuvišką 3“ (metalo laužo rūšis, kuomet leidžiami tam tikri nukrypimai, t. y. 20–25 proc. pateikiamos produkcijos gali būti plonesnė nei 6 mm) ir „vokišką / gerą“ (metalo laužo rūšis, kai visi metalo laužo lakštai turi būti ne plonesti nei 6 mm). Pagal byloje esančias trumpasias SMS žinutes akivaizdu, kad šalys nesusitarė, dėl kurios metalo laužo rūšies vyko derybos, t. y. nesusitarė dėl sutarties dalyko. Tai patvirtina atsakovės atstovo išsiųsta žinutė, kurioje iš esmės nurodyta, kad sutinka parduoti metalo laužą „vokišką/gerą“ už, 325 EUR/t, o „lietuvišką 3“ už 310 EUR/t (t. 1, b. l. 157), tačiau vėliau ieškovas išsiuntė rašytinį pasiūlymą, kad pirks „vokišką/gerą“ metalo laužą už 310 EUR/t. Šios aplinkybės duoda pagrindą daryti išvadą, kad tarp šalių susitarimas nebuvo pasiektas ir ieškovo pasiūlymas nebuvo akceptuotas. Kadangi nebuvo pasiektas konsensusas dėl sutarties dalyko, šalys negalėjo suderinti valios ir dėl kainos, nes metalo laužo rūšis „lietuviška 3“ buvo pigesnė nei „vokiška / gera“. Remiantis tuo, kas pasakyta, konstatuotina, kad ieškovas neįrodė ieškinio pagrindu nurodytų aplinkybių, tai yra neįrodė, kad Springer&Sohn GmbH&Co ir UAB „Subarė“ 2008-04-02 sudarė metalo laužo pirkimo–pardavimo sutartį, todėl pareikštu pagrindu ieškinys negali būti tenkinamas.

10Ieškinį atmetus, vadovaujantis LR CPK 93 str., atlygintinos atsakovės turėtos išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti, t. y. 5 000 Lt (b. l. 34).

11Įsiteisėjus teismo sprendimui naikintinos Klaipėdos apygardos teismo 2008-12-29 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 str., teismas

Nutarė

13ieškinį atmesti

14Priteisti iš ieškovo Springer&Sohn GmbH&Co atsakovei UAB „Subarė“ 5000 Lt teisinei pagalbai apmokėti.

15Sprendimui įsiteisėjus panaikinti Klaipėdos apgardos teismo 2008-12-29 nutartimi atsakovei UAB „Subarė“, įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), taikytą nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo, kilnojamojo turto bei piniginių lėšų areštą.

16Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai