Byla 2A-1148-603/2013
Dėl reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Loretos Lipnickienės, kolegijos teisėjų Andrutės Kalinauskienės ir Andžej Maciejevski, viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal UAB „Skomė“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 23 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Skomė“ ieškinį atsakovams UAB „FF Lizingas“ ir Ellora 4522899 Ltd., dalyvaujant trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų Z. V., dėl reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia,

Nustatė

2ieškovas UAB „Skomė“ (toliau – ieškovas) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „FF Lizingas“ ir Ellora 4522899 Ltd. (buvęs pavadinimas Ellora Ltd.), prašydamas teismo pripažinti negaliojančia 2009-07-08 tarp Ellora 4522899 Ltd. (toliau - buvęs pavadinimas Ellora Ltd.) ir UAB „FF Lizingas“ sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį, priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas, taip pat prašė Ellora 4522899 Ltd. ir UAB „FF Lizingas“ 2009-11-04 susitarimą dėl priešpriešinių reikalavimų įskaitymo laikyti niekiniu, negaliojančiu ab initio ir nesukuriančiu jokių teisinių padarinių, o niekinio sandorio faktą konstatuoti ex officio. Nurodė, kad 2009-07-08 tarp Ellora Ltd. ir UAB „FF Lizingas“ buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis, kuria Ellora Ltd. perleido UAB „FF Lizingas“ reikalavimo teisę į UAB „Skomė“ dėl 262 500,00 Lt (toliau – Sutartis). Kartu su 2009-07-17 pranešimu apie reikalavimo perleidimą, ieškovui buvo pateikta 2009-06-08 Ellora Ltd. Z. V. išduoto įgaliojimo kopija, jo paso lapų kopijos bei Anglijos ir Velso Įmonių rūmų išrašo kopija apie Ellora Ltd. vadovą, nepateikiant minėtų dokumentų originalų. Sutartis iš Ellora Ltd. pusės buvo pasirašyta Z. V., 2009-06-08 išduoto įgaliojimo pagrindu. Z. V. neturėjo ir neturi teisės veikti Ellora Ltd. vardu. Z. V. niekada nėra pateikęs įgaliojimo originalo. Ellora Ltd. pateiktas įgaliojimas, kurio pagrindu Z. V. veikia Ellora Ltd. vardu, pasirašytas Stella D. Port Louis, ribotos atsakomybės bendrovės (toliau – RAB) „Amatus Capital Group“ vardu. Nėra aišku, ar RAB „Amatus Capital Group“ turi teisę veikti Ellora Ltd. vardu. Pateiktas išrašas (forma) iš Anglijos Įmonių rūmų dėl direktoriaus ar sekretoriaus paskyrimo nėra patvirtintas Apostille. Nėra pateikti jokie dokumentai, patvirtinantys įgaliojimą pasirašiusio asmens teises veikti RAB „Amatus Capital Group“ vardu. UAB „FF Lizingas“ vardu Sutartį pasirašė laikinai, t.y. nuo 2009-07-17, einantis UAB „FF Lizingas“ direktoriaus pareigas L. K., todėl Sutarties pasirašymo metu, t.y. 2009-07-08, L. K. nebuvo įgaliotas veikti UAB „FF Lizingas“ vardu ir neturėjo teisės pasirašyti Sutarties. Sutartis laikytina nesudaryta ir negaliojančia bei negalinti sukelti jokių pasekmių bendrovei UAB „FF Lizingas“, kuri nėra įgijusi reikalavimo teisės į UAB „Skomė“. Preziumavus, jog Z. V. galėjo veikti kaip Ellora Ltd. atstovas, jis vis tiek negalėjo sudaryti Sutarties su UAB „FF Lizingas“, kadangi Z. V. yra UAB „FF Lizingas“ vadovas, valdybos narys bei jos faktinis savininkas, pagrindinis akcininkas, valdantis 84,97 proc. bendrovės akcijų. Atstovas, veikiantis kito asmens vardu, turi vengti galimo interesų konflikto. Sandoris negalėjo būti sudarytas, nes tas pats asmuo negalėjo būti abiejų pusių atstovu. Pagal Sutartį, reikalavimas UAB „FF Lizingas“ į 262 500,00 Lt sumą yra perleidžiamas už 265 000,00 Lt. Suma turėjo būti sumokėta iki 2009-07-30, tačiau nėra pateikta jokių įrodymų apie tai, kad toks mokėjimas buvo atliktas, todėl laikytina, kad Sutarties šalys sudarė tariamą sandorį. Atsakovų pateiktuose, neva patvirtinančiuose atsakovų tarpusavio skolų sumų sudengimo aktą, nėra jokių duomenų, kad UAB „FF Lizingas“ įvykdė sutarties reikalavimus ir sumokėjo Ellora Ltd. 265 000,00 Lt už perleistą reikalavimą. Sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms bei viešajai tvarkai, yra apsimestinė, neteisėta ir todėl negaliojanti.

3Atsiliepime į ieškinį atsakovas UAB „FF Lizingas“ ir tretysis asmuo Z. V. prašė ieškinio netenkinti. Nurodė, kad Ellora Ltd. reikalavimą į 262 500,00 Lt sumą iš ieškovo perleido atsakovui UAB „FF Lizingas“. UAB „FF Lizingas“ pranešimais ieškovui dalį perimto reikalavimo į skolininką UAB „Skomė“ užskaitė už priešpriešinius vienarūšius reikalavimus, o kitą dalį (160 000,00 Lt) paprašė geruoju sumokėti. Ieškovas atsisakė sumokėti. 2009-07-14 Ellora Ltd. pranešė skolininkui apie reikalavimo teisės perleidimą. Ieškovas su Sutartimi yra supažindintas. Ieškovas pripažįsta Ellora Ltd. esant ieškovo akcininku. Pasirašant sutartį, Ellora Ltd. pateikė UAB „FF lizingas“ dokumentų, patvirtinančių šios įmonės veikimą, ir nustatyta tvarka išduoto Ellora Ltd. įgaliojimo Z. V. atstovauti įmonę originalus ir patvirtintas kopijas, 2009-06-23 Anglijos ir Velso Į. R. pažymą su Apostille, 2009-06-08 Ellora Ltd. įgaliojimą Z. V.. 2009-06-23 Anglijos ir Velso Įmonių registro Įmonės registravimo ir veikimo fakto patvirtinimo dokumentas, abu Ellora Ltd. įgaliojimai Z. V. atitinka Hagos konvencijos reikalavimus. Sutarties pasirašymo dieną, UAB „FF lizingas“ direktoriaus pareigas vykdė direktoriaus pavaduotojas L. K., todėl turėjo teisę atstovauti įmonę pasirašant sutartį. Ieškovo ieškinyje nurodytos aplinkybės dėl interesų konflikto neatitinka tikrovės ir yra nepagrįstos. Z. V. 2009-07-08 atstovavo kaip Ellora Ltd. įgaliotas asmuo, jis nėra šios įmonės direktorius, dalyvis. Sutartis tarp Ellora Ltd. ir UAB „FF Lizingas“ yra įvykdyta. Priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas 2009-11-04 susitarimu yra tinkamas atsiskaitymo būdas.

4Atsiliepime į ieškinį atsakovas Ellora 4522899 Ltd. prašė ieškinio netenkinti. Nurodė, kad ieškovas pripažįsta ir neginčija savo prievolės sumokėti akcininkams, jų tarpe ir atsakovui Ellora Ltd. 2008 m. pabaigoje įregistruoto sumažinto įstatinio kapitalo proporcingos dalies, tenkančios šiam akcininkui. Ieškovas savo akcininkui Ellora Ltd. privalėjo sumokėti 562 500,00 Lt, iš kurių reikalavimą į 262 500,00 Lt kreditorius Ellora Ltd. sutartimi perleido naujajam kreditoriui UAB „FF Lizingas“. Ieškovas nėra sumokėjęs Ellora Ltd. likusios 300 000,00 Lt skolos dalies. Ieškovui buvo pateikti visi įstatymo nustatyti dokumentai, patvirtinantys reikalavimo teisės perleidimą naujajam kreditoriui. Ieškovui apie reikalavimo teisės perleidimą buvo pranešta 2009-07-14 Ellora Ltd. pranešimu. Sutartis yra visiškai įvykdyta, kadangi UAB „FF Lizingas“ atsiskaitė su Ellora Ltd.. Ieškovo nurodytas aplinkybes apie tai, kad Z. V. nėra tinkamas Ellora Ltd. atstovas, paneigia 2009-11-03 „Baltic International“ pažyma Nr. 10.1-3/3998, kurioje nurodyta, jog Z. V. yra Ellora Ltd. atstovas, valdantis Ellora Ltd. sąskaitą šiame banke. Sutarčiai pasirašyti užtenka 2009-06-08 Ellora Ltd. įgaliojimo. Ellora Ltd. prieš pasirašant sutartį patikrino L. K. įgaliojimus atstovauti UAB „FF Lizingas“ ir jis tokią teisę turėjo.

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2013 m. balandžio 23 d. sprendimu ieškinį atmetė. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2008-06-11 ieškovo pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė sumažinti įstatinį kapitalą nuo 1 400 000,00 Lt iki 350 000,00 Lt. 2009-07-08 tarp Ellora 4522899 Ltd. (buvęs pavadinimas Ellora Ltd.) ir UAB „FF Lizingas“ sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis, kuria Ellora 4522899 Ltd. perleidžia 262500,00 Lt reikalavimą, kildinamą iš ieškovo sumažintos ir neišmokėtos akcininkui Ellora 4522899 Ltd. įstatinio kapitalo dalies. Teismas nustatė, kad bendra pirminio reikalavimo tarp ieškovo ir Ellora Ltd. suma – 562 500,00 Lt. Ginčijama reikalavimo perleidimo sutartimi buvo perleista naujajam kreditoriui 262 500,00 Lt. 2010-12-28 Vilniaus apygardos teismo galutiniu sprendimu civilinėje byloje Nr.2-328-798/2010 priteista iš atsakovo UAB „Skomė“ ieškovui Ellora 4522899 Ltd. 300 000,00 Lt skolos, 13 068,49 Lt palūkanų, 6 proc. įstatyminių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidos. Kada gi ieškovas nepateikė įrodymų apie prievolės įvykdymą, teismas sprendė, kad jo argumentas dėl atsiskaitymo su pradiniu kreditoriumi yra neįrodytas. Teismo nuomone, byloje nagrinėjamu atveju yra pateikti tinkamai legalizuoti dokumentai, o reikalavimas pateikti dokumentus, patvirtinančius įgaliojimą pasirašiusio asmens teises veikti RAB „Amatus Capital Group“ vardu yra perteklinis, nes kaip minėta, vienintelis formalumas, kurio galima reikalauti, kad būtų patvirtintas parašo tikrumas, dokumentą pasirašiusiojo asmens pareigos. Teismas atmetė kaip nepagrįstus ieškovo argumentus, kad Z. V. neturėjo ir neturi teisės veikti Ellora 4522899 Ltd. vardu, nes Z. V. niekada nėra pateikęs 2008-06-20 įgaliojimo originalo. 2012-04-02 teismo posėdžio metu buvo pateiktas apžiūrai Ellora Ltd. (dabar Ellora 4522899 Ltd.) 2009-06-08 išduoto įgaliojimo originalas. Ieškovas nepagrįstai tapatina Z. V., kaip fizinį asmenį, su UAB „FF Lizingas“ – juridiniu asmeniu. Z. V., pasirašydamas ginčijamą reikalavimo perleidimo sutartį, atstovavo Ellora Ltd. įgaliojimo, t.y. rašytinio atstovavimo santykiams patvirtinti skirto dokumento pagrindu, ir neatstovavo UAB „FF Lizingas“ įstatymo ir įstatų pagrindu. Todėl nėra teisinio pagrindo laikyti, jog sandoris sudarytas su pačiu savimi ar su asmeniu, kurio atstovas jis yra. Pagal 1997-06-02 UAB „Parex lizingas“ (pavadinimas pakeistas į UAB „FF lizingas“) administracinio darbo reglamento 3.3 punktą, bendrovės direktorius sudaro sandorius bendrovės vardu, o pagal 3.4 punktą, bendrovės direktoriaus pavaduotojas turi tas pačias teises, kaip ir bendrovės direktorius. Teismo vertinimu, L. K., pasirašydamas ginčijamą reikalavimo perleidimo sutartį, veikė bendrovės darbo reglamento pagrindu ir atskiras pavedimas jam nebuvo reikalingas. Teismas nustatė, kad ginčijamas sandoris yra įvykdytas, padarytas apmokėjimo užskaitymas pagal 2009-07-08 reikalavimo perleidimo sutartį ir 2009-11-04 susitarimą bei pateiktas tai patvirtinantis įrodymas.

6Apeliaciniame skunde ieškovas prašė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 23 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Nurodė, kad ieškinyje buvo keliamas ne ne Stella G. Port Louis parašo tikrumo klausimas, bet jos teisės atstovauti tuometinį atsakovo Ellora Ltd. direktorių – Sent Kitso ir Nevio Federacijos RAB „Amatus Capital Group“ klausimas. Atsakovo Ellora Ltd. įgaliojimai, pateikti Z. V., yra fiktyvūs popieriai, kuriais jis disponuoja ir naudojasi savo nuožiūra. Atsakovo UAB „FF lizingas“ direktoriaus pavaduotojas L. K. veikdavo kaip šio asmens atstovas tik tais atvejais, kai nebūdavo nominalaus vadovo Z. V.. Tačiau sudarant Sutartį Z. V. dalyvavo, tik jis Sutartį pasirašė kaip atsakovo Ellora Ltd. atstovas. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju nėra interesų konflikto, nepagrįsta, nes Z. V. priklauso net 84,97 proc. atsakovo UAB „FF lizingas“ akcijų. Pagal 2009-11-4 kredito sutarties 3 punktą, skolininkas UAB „FF lizingas“ įsipareigoji grąžinti kreditą iki 2010-03-31, todėl net jeigu 2009-11-4 kredito sutartis būtų buvusi sudaryta, 2009-11-4 nebuvo suėjęs kredito grąžinimo terminas, tačiau kredito sutartis sudaryta nebuvo, nes nebuvo įrodytas pinigų pagal minėtą sutartį perdavimo faktas. Tai patvirtina, jog ginčo Sutartis nebuvo vykdoma, ji tebuvo tariamas sandoris.

7Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovai UAB „FF lizingas“, Ellora 4522899 Ltd. ir tretysis asmuo Z. V. prašė apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą, bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Nurodė, kad apeliantas pats sau prieštarauja skundą grįsdamas argumentu, kad teismas neišsireikalavo papildomų dokumentų, kurie, anot jo, įrodytų, kad 2009-06-08 Ellora Ltd. įgaliojimą pasirašė asmuo, neturėjęs teisės atstovauti tuometinį Ellora Ltd. direktorių – RAB „Amatus Capital Group“, nes to nepatvirtina 2009-06-09 Seišelių Respublikos Aukščiausiojo Teismo tvarkytojo ir registratoriaus Apostille, kuria patvirtintas notaro, kurio akivaizdoje Ellora Ltd. vardu buvo pasirašytas šis įgaliojimas, parašas. Susitariančios šalys tam ir pasirašė Hagos konvenciją, kad nereikalautų viena iš kitos vidinių dokumentų, kurie grindžiami pagal vietinius, o ne dokumentą gaunančios Susitariančios šalies įstatymus ir kurių reikalavimas pagal šios Konvencijos 3 straipsnį yra draudžiamas. 2011-04-26 ieškovo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas tvirtina, kad ieškovas savo veiksmais pripažino Z. V. teisę atstovauti Ellora Ltd. pripažindamas Z. V. E. Ltd. vardu pateiktą balsavimo biuletenį. Reikalavimo teisės perleidimo Sutarties sudarymo metu Z. V. tik vykdė Ellora Ltd. pavedimą sudaryti Ellora Ltd. pelningą sandorį. Apelianto argumentai, susiję su tuo, kad pagal ginčo Sutartį nebuvo jokių atsiskaitymų tarp šalių, neturi nieko bendra su ieškinio dalyku, nes kreditorių tarpusavio susitarimai ir jų vykdymas niekaip neįtakoja skolininko teisių ir pareigų. Apeliacinis skundas netenkintinas.

8Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apskųstojo teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas analizuojant apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, - savo iniciatyva teismas negali išplėsti skundo argumentų ir analizuoti tokių, kuriais apeliaciniame skunde nesiremiama, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Nagrinėjamoje byloje absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

9CPK 321 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta taisyklė, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus šio kodekso 322 straipsnyje nurodytas išimtis. Pagal CPK 322 straipsnį, apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Atsakovai pareiškė prašymą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui neprivalomas. Teisėjų kolegijos nuomone, visas aplinkybes, reikšmingas bylai išspręsti, šalys turėjo galimybę išdėstyti savo procesiniuose dokumentuose, byloje esančių duomenų pakanka pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumui ir teisėtumui įvertinti, todėl atsakovų ir trečiojo asmens prašymas netenkintinas.

10Atsakovai prie apeliacinio skundo pridėjo naujų įrodymų. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovų prašymas priimti naujus įrodymus priskirtinas prie CPK 314 straipsnyje nustatytos sąlygos – jeigu įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau, kai įstatymas suteikia dalyvaujantiems byloje asmenims teisę pateikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teisme, todėl kolegija atsakovų pateiktus įrodymus priima ir vertina siekdama tinkamai nustatyti faktines bylos aplinkybes. Teisėjų kolegija netenkino atsakovų prašymo išreikalauti iš ieškovo dokumentus, kurių pagrindų pasikeitė UAB „Skomė“ akcininkas Ellora 4522899 Ltd. į Bismarck Limited, nes byloje yra pakankamai duomenų apylinkės teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui įvertinti bei kitiems atsakovų prašymams byloje išspręsti.

11Išnagrinėjusi bylos medžiagą, apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisinius argumentus teisėjų kolegija pripažįsta teisėta ir pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvadą, kad ginčijama 2009-07-08 tarp Ellora 4522899 Ltd. (buvęs pavadinimas Ellora Ltd.) ir UAB „FF Lizingas“ sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis, kuria Ellora 4522899 Ltd.. perleido 262 500,00 Lt reikalavimą, kildinamą iš ieškovo sumažintos ir neišmokėtos akcininkui Ellora 4522899 Ltd. įstatinio kapitalo dalies, tenkina įstatymo nustatytas reikalavimo perleidimo sąlygas (sutarties tarp pradinio ir naujojo kreditoriaus buvo faktas, reikalavimo perleidimo galimumas, reikalavimo apibrėžtumas ir skolininko informavimas) ir nėra pagrindų, dėl kurių ji galėtų būti pripažinta niekine ir negaliojančia.

12Byloje nustatyta, kad pradinis kreditorius turėjo teisę, dėl kurios sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis, ir, kad ši jo teisė buvo galiojanti cesijos sutarties sudarymo metu, o perleidžiamas reikalavimas buvo aiškiai apibrėžtas, t.y. aiškus perleidžiamo reikalavimo turinys, dydis ir skolininkas. Apeliantas neginčija fakto, kad jam buvo pranešta apie reikalavimo perleidimą, tačiau ginčija esminę reikalavimo teisės perleidimo sąlygą – reikalavimo perleidimo Sutartį, sudarytą tarp pradinio kreditoriaus ir naujojo kreditoriaus, sekančiais pagrindais: tretysis asmuo Z. V., pasirašydamas šią Sutartį, neturėjo teisės veikti atsakovo Ellora Ltd. vardu, tretysis asmuo Z. V. jis veikė interesų konflikto sąlygomis, atsakovo UAB „FF lizingas“ atstovas L. K. neturėjo teisės pasirašyti Sutarties, kuri yra tariamas sandoris. Teisėjų kolegija su šiais argumentais nesutinka.

13Apeliantas nurodo, kad tretysis asmuo Z. V. negalėjo atstovauti Ellora Ltd., nes byloje nėra jokių duomenų apie tai, jog 2009-06-08 įgaliojimą pasirašiusi Stella G. Port-Louis turėjo įgaliojimus atstovauti RAB „Amatus Capital Group“, kaip tuometinį atsakovo Ellora Ltd. vadovą. Apeliantas šia aplinkybe grindė kasacinį skundą, dėl kurio Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013-02-01 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-78/2013 pagal atsakovo UAB „Skomė“ kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 28 d. galutinio sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 20 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo Ellora Ltd. ieškinį UAB „Skomė“ dėl skolos priteisimo, kurioje buvo sprendžiamas 2009-06-09 atsakovo Ellora Ltd. trečiajam asmeniui Z. V. išduoto įgaliojimo teisėtumo klausimas, išaiškino, kad Apostille patvirtina dokumento kilmę, asmens parašo ar įstaigos antspaudo arba ženklo tapatumą, taip pat pasirašiusio asmens pareigas. Tai reiškia, kad įgaliojimą notarine tvarka patvirtinę Seišelių Respublikos notaras ir Šeišelių Aukščiausiasis Teismas įsitikino vienašalį įgaliojimo išdavimo sandorį faktiškai pasirašiusios S. G. P.-L. įgaliojimais veikti RAB „Amatus Capital Group“ vardu pagal Šeišelių Respublikos teisę, priešingas aplinkybes turėjęs įrodyti apeliantas to nepadarė.

14Teisėjų kolegija vertinimu, byloje esantis UAB „FF Lizingas“ 2009-07-07 įsakymas Nr. 06-28 paneigia apeliacinio skundo argumentus, kad L. K. neturėjo teisės atstovauti atsakovą UAB „FF Lizingas“ pasirašant 2009-07-08 Ellora Ltd. ir UAB „FF Lizingas“ reikalavimo teisės perleidimo Sutartį, nes pagal 2009-07-19 UAB „FF Lizingas“ direktoriaus įsakymą Nr. 06-33, bendrovės vadovo pareigas jis vykdė nuo 2009-07-17. Iš UAB „FF Lizingas“ 2009-07-07 įsakymo Nr. 06-28 turinio matyti, kad bendrovės vadovo 2009-07-08 kasmetinių atostogų metu laikinai eiti direktoriaus pareigas pavedama L. K. (tomas I, b.l. 137).

15Kaip teisingai nurodo apeliantas, juridinio asmens atstovas visuomet turi veikti privataus juridinio asmens interesais ir privalo vengti interesų konflikto (negali sudaryti sandorių su pačiu savimi, artimais giminaičiais). Atstovui draudžiama konkuruoti su atstovaujamuoju arba būti dviejų šalių atstovu tuo pačiu metu. Kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo pozicijai, kad Z. V., pasirašydamas ginčijamą Sutartį, atstovavo Ellora Ltd. įgaliojimo pagrindu ir neatstovavo UAB „FF Lizingas“ įstatymų ir įstatų pagrindų, todėl negalima išvada, jog nagrinėjamoje byloje atstovo sandoris sudarytas su pačiu savimi ar su asmeniu, kurio atstovas jis yra. Vien aplinkybės, kad ginčo Sutartį pasirašęs Ellora Ltd. atstovas yra vienas iš UAB „FF Lizingas“ dalyvių, nepakanka interesų konfliktui kvalifikuoti. 2009-07-08 vienasmeniu UAB „FF Lizingas“ valdymo organu buvo L. K., ginčijamos Sutarties sudarymo metu juridinio asmens kompetencija pažeista nebuvo.

16Nesutiktina su apelianto argumentu, kad ginčijama Sutartis yra tariamas sandoris. Iš ginčijamos Sutarties atsirado realūs padariniai - naujasis kreditorius - UAB „FF Lizingas“ įgijo teisę reikalauti prievolės įvykdymo iš ieškovo, UAB „FF Lizingas“ įsipareigojo iki 2009-07-30 sumokėti Ellora Ltd. už perleistą reikalavimo teisę 265 000,00 Lt. Byloje esančio 2009-07-14 pranešimo dėl sumažinto įstatinio kapitalo sumokėjimo ir dalies reikalavimo perleidimo turinys tvirtina, kad Ellora Ltd. pareikalavo ieškovą 262 500,00 Lt sumą sumokėti naujam kreditoriui – UAB „FF Lizingas“. Atsakovo pozicija dėl sandorio tariamumo grindžiama tuo, kad pagal šią Sutartį tarp šalių neįvyko atsiskaitymas. Teisėjų kolegijos vertinimu, net jeigu UAB „FF Lizingas“ nevykdytų mokėjimo pareigos, tai nesudarytų pagrindo pripažinti ginčo sandorio fiktyviu. Tariamas sandoris yra toks sandoris, kuriame nėra esminio sandorio elemento – suderintos sutarties šalių valios, siekiant tam tikrų teisinių pasekmių, nes jame išreikšta sandorio šalių valia nėra tikra ir ji neatitinka tikrųjų sandorio šalių ketinimų, - ieškovas neįrodė byloje egzistuojant šių aplinkybių.

17Teisėjų kolegija kritiškai vertintina apelianto teiginius, kad ieškinys pareikštas siekiant išvengti galimos rizikos dėl prievoles įvykdymo ne tam asmeniui, kuris turi reikalavimo teisę. CK 6.109 straipsnyje numatyto pranešimo paskirtis yra apsaugoti skolininko interesus, kad jis žinotų, kam priklauso vykdytina prievolė ir išvengtų ginčo dėl dvigubo apmokėjimo. Pagal CK 6.109 straipsnio 4 dalį, jeigu kreditorius pranešė skolininkui apie reikalavimo perleidimą, jis nebeturi teisės skolininkui ginčyti perleidimo, nors reikalavimas iš tikrųjų nebūtų perleistas ar perleidimas būtų pripažintas negaliojančiu. Pagal CK 6.109 straipsnio 6 dalį, pranešimas apie reikalavimo perleidimą gali būti atšauktas tik jeigu sutinka cesionarijus. Todėl skolininkas, sužinojęs apie reikalavimo perleidimą, privalo vadovautis pranešimu ir vykdyti prievolę naujajam kreditoriui, tuo tarpu nei pradinis, nei naujasis kreditorius nebegali ginčyti skolininko prievolės įvykdymo.

18Aukščiau išdėstytais motyvais kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, tinkamai taikė materialinės ir proceso teisės normas, todėl bylą išsprendė teisingai, priėmė teisėtą ir pagrįstą procesinį sprendimą. Kadangi kasacinio teismo jurisprudencijoje akcentuojama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008), teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų apeliacinio skundo argumentų, nes jie pripažintini neturinčiais įtakos skundžiamo apylinkės teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

19Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovai prašė skirti ieškovui 20 000,00 Lt baudą už piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis nurodydamas, jog ieškovas ieškinį pareiškė siekdamas vilkinti atsiskaitymą su kreditoriais, t.y. 2008 m. sumažinto UAB „Skomė“ įstatinio kapitalo lėšų mokėjimą atsakovams. Teismų praktikoje piktnaudžiavimas teise reiškia, jog civilinės teisės įgyvendinamos tokiu būdu ir priemonėmis, jog be teisinio pagrindo pažeidžiamos ar suvaržomos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai ar daroma žala kitiems asmenims. Pagal CPK 95 straipsnį, baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir ieškinio nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005). Nagrinėjamoje byloje tokių aplinkybių, t.y. sudarančių pagrindą konstatuoti akivaizdų ieškovo piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (CPK 95 straipsnis), nenustatyta, net ir nepagrįsto ieškinio ar apeliacinio skundo pateikimas negali būti vienareikšmiškai vertinamas kaip piktnaudžiavimas savo procesinėmis teisėmis, todėl atsakovo prašymas skirti apeliantui baudą netenkinamas.

20Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį, išlaidos advokato pagalbai apmokėti nepriteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir jų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Kadangi atsakovai nepateikė įrodymų, patvirtinančių bylinėjimosi išlaidų dydį, šios išlaidos jiems nėra priteisiamos. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2013 m. balandžio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. ieškovas UAB „Skomė“ (toliau – ieškovas) kreipėsi į teismą su... 3. Atsiliepime į ieškinį atsakovas UAB „FF Lizingas“ ir tretysis asmuo Z.... 4. Atsiliepime į ieškinį atsakovas Ellora 4522899 Ltd. prašė ieškinio... 5. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2013 m. balandžio 23 d. sprendimu... 6. Apeliaciniame skunde ieškovas prašė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012... 7. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovai UAB „FF lizingas“, Ellora... 8. Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalimis, bylos nagrinėjimo... 9. CPK 321 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta taisyklė, kad apeliacinis skundas... 10. Atsakovai prie apeliacinio skundo pridėjo naujų įrodymų. Teisėjų... 11. Išnagrinėjusi bylos medžiagą, apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį... 12. Byloje nustatyta, kad pradinis kreditorius turėjo teisę, dėl kurios sudaryta... 13. Apeliantas nurodo, kad tretysis asmuo Z. V. negalėjo atstovauti Ellora Ltd.,... 14. Teisėjų kolegija vertinimu, byloje esantis UAB „FF Lizingas“ 2009-07-07... 15. Kaip teisingai nurodo apeliantas, juridinio asmens atstovas visuomet turi... 16. Nesutiktina su apelianto argumentu, kad ginčijama Sutartis yra tariamas... 17. Teisėjų kolegija kritiškai vertintina apelianto teiginius, kad ieškinys... 18. Aukščiau išdėstytais motyvais kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 19. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovai prašė skirti ieškovui 20 000,00... 20. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį, išlaidos advokato pagalbai apmokėti... 21. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2013 m. balandžio 23 d. sprendimą palikti...