Byla 2A-433-611/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Andžej Maciejevski,

2kolegijos teisėjų Danutės Kutrienės ir Dalios Višinskienės,

3sekretoriaujant Margaritai Armalienei,

4dalyvaujant ieškovui V. L., jo atstovui adv. Rokui Kaireliui, atsakovo atstovui adv. Justinui Čobotui,

5viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Tele2” apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo civilinėje byloje pagal pagal ieškovo V. L. ieškinį atsakovui UAB „Tele2“ dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys UAB „Ūkio banko lizingas“ ir Vytautas Grinkevičius.

6Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

7ieškovas V. L. kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam iš atsakovo UAB „Tele2“ 50 000 Lt turtinės ir 20 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo, taip pat 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad nors nebuvo atsakovo klientas, 2007 m. rugpjūčio mėnesį gavo sąskaitą iš atsakovo susimokėti 59,00 Lt už paslaugas. Ieškovas telefonu kreipėsi į atsakovą, nurodė, kad jokių sutarčių nesudarė. Atsakovas ieškovo duomenis perdavė į Skolininkų duomenų administravimo informacinę sistemą, nors ieškovas pateikė pagrįstą pasiaiškinimą atsakovui. Ieškovą įtraukus į skolininkų sąrašą, AB SEB bankas nebesuteikė ieškovui kredito. Kiti bankai taip pat paaiškino ieškovui, kad nesuteiks kredito, nes jo duomenys yra skolininkų duomenų bazėje. 2008-01-17 ieškovas, tikėdamasis, kad atsakovas išbrauks ieškovo duomenis iš skolininkų asmens duomenų bazės, sudarė preliminarią sutartį dėl žemės sklypo pirkimo. Pagal šią sutartį ieškovas sumokėjo 50 000,00 Lt avansą, o likusią 100 000,00 Lt sumą įsipareigojo sumokėti iki 2008-03-01, gavus kreditą iš banko. AB SEB bankas iki 2008-03-01 nesuteikė ieškovui kredito, kadangi ieškovas duomenys buvo įtraukti į skolininkų administravimo sistemą. Dėl atsakovo kaltės ieškovas ne tik nenusipirko žemės sklypo, bet ir prarado 50 000,00 Lt avansą. Dėl minėtos situacijos ieškovas patyrė ne tik fizinį skausmą, bet ir didelius dvasinius išgyvenimus, reputacijos pablogėjimą. Ieškovui buvo diagnozuota dvylikapirštės žarnos opaligės paūmėjimas, skrandžio gleivinės uždegimas.

8Atsakovas UAB „Tele2“ prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad gavęs 2008-04-01 VPK VI policijos komisariato kriminalinės policijos nusikaltimų skyriaus pažymą, panaikino įrašą Skolininkų sąraše apie ieškovą. Atsakovo veiksmuose nėra kaltės ir neteisėtumo, kuri yra būtina civilinės atsakomybės sąlyga. Ieškovas į ikiteisminio tyrimo instituciją kreipėsi tik po pakartotinio atsakovo paraginimo. Skolininkų sistemoje padaryti įrašai buvo ne tik atsakovo iniciatyva, bet ir pagal UAB „Ūkio banko lizingas“ pateiktą informaciją. Tarp atsakovo veiksmų ir žalos nėra priežastinio ryšio. Ieškovas, gavęs sąskaitą, kreipėsi į ikiteisminio tyrimo institucijas gerokai vėliau, nesiėmė tinkamų savo teisių gynybos priemonių, tuo prisiimdamas savo neveikimo pasekmių teisinę riziką. Sudarydamas 2008-01-17 preliminarią sutartį dėl žemės sklypo pirkimo, ieškovas žinojo, kad apie jo įsiskolinimą yra pranešta UAB „Creditinfo Lietuva“. Neįsitikinęs, kad jam bus suteiktas kreditas, ieškovas elgėsi neatidžiai ir nerūpestingai. Ieškovas buvo skolingas UAB „Tele2“, neatsiskaitė pagal pateiktas PVM sąskaitas-faktūras. LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 16 str. 1 d. nustato, kad „Duomenų valdytojas turi teisę tvarkyti ir teikti teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims laiku bei tinkamai finansinių ir (ar) turtinių įsipareigojimų jam neįvykdžiusių duomenų subjektų (toliau – skolininkų) duomenis, taip pat ir asmens kodą, kad būtų galima įvertinti asmens mokumą ir valdyti įsiskolinimą, jei tinkamai įgyvendinami šiame Įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatyti duomenų apsaugos reikalavimai“. Ieškovas įsiskolinimo neginčijo, nesikreipė į teismą teisių gynybos, o į ikiteisminio tyrimo instituciją kreipėsi tik po pakartotinio atsakovo paraginimo. Ieškovo žala buvo padaryta galimai nusikalstamais V. G. veiksmais.

9Trečiasis asmuo UAB „Ūkio banko lizingas“ teismo posėdyje nedalyvavo, atsiliepime prašė bylą spręsti teismo nuožiūra.

10Trečiasis asmuo Vytautas Grinkevičius atsiliepimo į ieškinį nepateikė ir teismo posėdyje nedalyvavo.

11Vilniaus miesto 1apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė ieškovui iš atsakovo 50 000 Lt turtinės žalos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2008-05-07 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 1692 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas nustatė, kad ieškovas 2007-11-20 elektroniniu paštu pradėjo susirašinėjimą su atsakovu pranešdamas, kad sutarties nesudarė, policija nepriėmė jo pareiškimo. 2007-11-26 ieškovas įteikė rašytinį prašymą atsakovo atstovybei, kuriame nurodė, kad ant atsakovo pateiktų sutarčių nepasirašė, raštas ne ieškovo. Atsakovas, elgdamasis kaip profesionalus verslininkas, 2008 m. lapkričio mėnesį turėjo galimybę palyginti ieškovo atvaizdus, parašus ir vairuotojo pažymėjimo numerius, pastebėti akivaizdų jų neatitikimą ir padaryti pagrįstą išvadą, kad paslaugų teikimo sutartį pasirašė ne ieškovas. Teismas pabrėžė, jog nustatė, jog reikalavimą pateikti pažymą apie ikiteisminį tyrimą atsakovas nustatė vienašališkai ir jis nebuvo iš anksto viešai atskleistas nei atsakovo paruoštose paslaugų teikimo sutartyse bei asmens duomenų naudojimo taisyklėse. Atsakovas nesąžiningai apribojo savo pareigą teikti įrodymus ir perkėlė įrodinėjimo pareigą ieškovui (LR CK 6.188 str. 2 d. 18 p.). Teismas nusprendė, kad ieškovo paaiškinimas, kuris buvo perduotas elektroninių paštu bei pateiktas žodžiu kartu su savo parašo pavyzdžiu ir nuotrauka buvo pakankamas pripažinti, kad ieškovas pagrįstai užginčijo skolą. Teismas nurodė, jog nevertina trečiojo asmens UAB „Ūkio banko lizingas“ veiksmų teikiant ieškovo asmens duomenis į skolininkų duomenų administravimo informacinę sistemą teisėtumo, nes tai nėra bylos nagrinėjimo dalykas. Teismas padarė išvadą, kad nuo 2008-02-13 iki 2008-04-01 ieškovo asmens duomenis į skolininkų duomenų administravimo informacinę sistemą neteisėtai teikė vien tik atsakovas ir ši aplinkybė buvo kredito nesuteikimo ir žalos kilimo priežastis.

12Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimą ir ieškinį atmesti. Mano, jog teismo sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, pažeidžiantis atsakovo teises. Nesutinka su teismo motyvu, jog atsakovas kaip profesionalus verslininkas turėjo galimybę palyginti ieškovo atvaizdus, parašus ir vairuotojo pažymėjimo numerius, pastebėti akivaizdų jų neatitikimą. Nurodė, jog atsakovas negali atsakyti už trečiųjų asmenų padarytą nusikalstamą veiką suklastojant oficialias asmens identifikavimo priemones. Nusikalstamų veikų tyrimas yra teisėsaugos institucijų ir teismo išimtinė prerogatyva, todėl atsakovas neturi teisės konstatuoti, kad buvo atlikta nusikalstama veika. Nesutinka su teismo išvada, jog ieškovas pateikė pakankamai duomenų užginčyti skolą. Tokie teismo motyvai prieštarauja LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 16 str. 3 d., nes įstatymas pareigą ginčyti nustato būtent duomenų subjektui, t.y. ieškovui. Nesutinka su teismo konstatavimu, jog ieškovui iškelti reikalavimai buvo per aukšti. Mano, jog pasiūlymas ieškovui kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl suklastoto dokumento yra minimalūs, protingi ir proporcingi. Atidus ir rūpestingas žmogus privalo pranešti minėtoms įstaigoms apie jo atžvilgiu įvykdytą nusikalstamą veiką. Teismas nepagrįstai motyvavo sprendimą LR CK 6.188 str. 2 d. 18 p. nuostatomis, minėtas straipsnis reglamentuoja vartojimo sutarčių sąlygas, o byloje nėra ginčo, kad nebuvo sudaryta tarp šalių vartojimo sutartis. Ginčas yra kilęs iš asmens duomenų apsaugos teisinių santykių, kurie nustato ieškovui įrodinėjimo pareigą. Pažymėjo, jog ieškovas apie tai, kad jo vardu apgaule buvo sudaryta sutartis, sužinojo 2007-08-31, tačiau atsakovui duomenis apie tai, kad kreipėsi į ikiteisminio tyrimo įstaigą pateikė tik 2008-04-01. Todėl atsakovas, remiantis LR CK 6.248 str. 4 d., visiškai atleistinas nuo civilinės atsakomybės, nes žala atsirado dėl paties ieškovo neveikimo. Pirmos instancijos teismas 2009 m. sausio 22 d. sprendime už akių ieškinį buvo atmetęs, kadangi nustatė priešingą skundžiamajame sprendime esančių aplinkybių vertinimą, konstatavęs, jog ieškovo pasyvumas sąlygojo tai, kad jo duomenys buvo perduoti į skolininko administravimo sistemą. Nurodo, jog pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką vienodos situacijos turi būti vertinamos vienodai. Pažymi, jog ieškovo turtinė žala 169 karto viršija nurodytą įsiskolinimą, todėl akivaizdu, kad ieškovas veikdamas protingai ir sąžiningai turėjo galimybę sumokėti įsiskolinimą ir vėliau kreiptis teisinės gynybos. Teismas nepagrįstai atmetė apelianto motyvą, jog ieškovas žinodamas apie tai, kad atsakovas ir UAB „Ūkio banko lizingas“ pranešė apie ieškovo įsiskolinimą ir vis tiek sudarė žemės pirkimo sandorį, prieš tai neįsitikinęs, kad jam bus suteiktas kreditas, elgėsi nepakankamai rūpestingai ir neatidžiai, todėl turėjo prisiimti kilusią riziką. Teismui buvo pateikti įrodymai, kad apie ieškovo įsiskolinimą buvo padaryti įrašai ne tik apelianto iniciatyva, bet ir UAB „Ūkio banko lizingas“. UAB „Ūkio banko lizingas“ įrašus apie ieškovo įsiskolinimą panaikino tik 2008-02-13, o AB „SEB bankas“ ieškovo kreditingumą tikrino 2008-02-04. Todėl tarp apelianto ir AB „SEB bankas“ negalima konstatuoti priežastinio ryšio, kadangi ieškovas buvo neįvykdęs įsipareigojimų ir UAB „Ūkio banko lizingas“, dėl to atsakovo veiksmai nebuvo būtina ir pakankama sąlyga žalai atsirasti. O vėliau po 2008-02-04 AB „SEB bankas“ kreditingumo netikrino. Ieškovas nepateikė įrodymų, jog kreipėsi į kitus bankus, kurie tikrino jo kreditingumą. Nesutinka su teismo konstatavimu, jog nevertinami UAB „Ūkio banko lizingas“ veiksmai, kadangi tai nėra bylos nagrinėjimo dalykas. Pažymi, jog vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika teismai privalo nustatyti visus asmenų, sudariusių sąlygas žalai kilti, veiksmus. Taip pat privalo spręsti jų atsakomybės dydžio klausimus, nors žalą patyręs asmuo reikšdamas ieškinio reikalavimą, būtų nurodęs ne visus žalą padariusius ir prie to prisidėjusius asmenis.

13Ieškovas atsiliepimu prašo apeliacinį skundą atmesti ir sprendimą palikti galioti nepakeistą. Nesutinka su atsakovo argumentu, jog ieškovas galėjo apmokėti skolą ir tokiu būdu išvengti didelės žalos. Nurodo, jog neegzistuojančių skolų mokėjimas neatitinka atidaus ir rūpestingo asmens standarto. Teismas pagrįstai nustatė, jog buvo priežastinis ryšys tarp neteisėtų atsakovo veiksmų ir žalos atsiradimo. Dėl atsakovo kaltės ieškovas ne tik prarado 50 000 Lt avansą, bet ir nenusipirko žemės sklypo. Teismas teisingai nevertino trečiojo asmens veiksmų teikiant ieškovo asmens duomenis į skolininkų duomenų administravimo informacinę sistemą, kadangi minėtus duomenis teikė vien atsakovas ir ši aplinkybė buvo žalos kilimo priežastis.

14Tretysis asmuo UAB „Ūkio banko lizingas“ mano, jog teismas visiškai pagrįstai nevertino trečiojo asmens veiksmų teikiant ieškovo duomenis į skolininkų duomenų administravimo informacinę sistemą teisėtumo, nes tai nėra bylos nagrinėjimo dalykas. Sutinka su atsakovo argumentu, jog ieškovas nebuvo pakankamai apdairus ir rūpestingas sudarydamas žemės pirkimo sutartį.

15Apeliacinis skundas tenkintinas.

16Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

17Bylos duomenys patvirtina, kad 2007-07-16 ieškovo vardu su atsakovu buvo sudaryta telefono ryšio paslaugų teikimo sutartis (b.l.5-6), sutartyje buvo nurodyti tikri ieškovo identifikavimo duomenys, t.y vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, parašas vizualiai taip pat panašus. Po minėtos sutartie sudarymo atsakovas pateikė ieškovui sąskaitas už suteiktas paslaugas (b.l.8-10). Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2008-09-30 nuosprendžiu (b.l.91-93) buvo konstatuota, kad Vytautas Grinkevičius pasinaudojo ieškovo asmens duomenimis, suklastojo ieškovo parašą ir sudarė su atsakovu minėtą telefono ryšio paslaugų teikimo sutartį ieškovo vardu.

18Atsakovas 2007-11-13 įspėjimu įspėjo ieškovą, kad šiam per 18 dienų nuo minėto laiško išsiuntimo nesumokėjus 177 Lt skolos ar negavus pagrįsto paaiškinimo, perduos ieškovo duomenis į Skolininkų administravimo informacinę sistemą (b.l.11). Šiame įspėjime taip pat ieškovas buvo informuotas, kad kredito įstaigos turi teisę susipažinti su šios sistemos duomenimis. Kadangi šį įspėjimą į bylą pateikė ieškovas, todėl laikytina įrodyta, kad jis gavo minėtą įspėjimą iš atsakovo. 2007-11-23 pranešimu ieškovas informavo atsakovą, kad jis jokių sutarčių su atsakovu nesudarė, prašė atsakovą išsiaiškinti, kas pasinaudojo jo duomenimis ir prašė jam sąskaitų nesiųsti (b.l.19), tačiau toks pranešimas teisėjų kolegijos vertinimu negali būti pripažįstamas vienareikšmiškai pagrįstu paaiškinimu, pakankamu, kad atsakovas nepraneštų Skolininkų administravimo informacinės sistemos valdytojui apie ieškovą, nes ieškovas savo teiginiams pagrįsti kartu su pranešimu nebuvo pateikęs jokių įrodymų (pvz., kad kreipėsi dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo ar pan.). Atsakovas nėra ikiteisminio tyrimo institucija, turinti įgalinimus ir galimybes nustatyti, kas pasirašė sutartį ieškovo vardu, ar jo asmens dokumentas suklastotas. Todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino, kad ieškovo pranešimas atsakovui buvo pakankamas pagrindas, kad atsakovas neperduoti ieškovo duomenų į Skolininkų administravimo informacinę sistemą. Atsakovas Skolininkų administravimo informacinės sistemos valdytojui ieškovo duomenis perdavė 2007-12-11, o duomenų teikimą nutraukė 2008-04-01 (b.l.54). Be to, minėtos sistemos valdytojui duomenis apie ieškovą taip pat buvo perdavęs UAB „Ūkio banko lizingas“ 2007-10-25, o duomenų teikimą nutraukė 2008-02-13. Kaip matyti iš atsakovo spaudo, ieškovas Vilniaus m. VPK 6 PK KP NTS 2008-02-12 pažymą (b.l.52) apie pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl kito asmens pasinaudojimo ieškovo asmens duomenimis sudarant išperkamosios nuomos sutartis, pateikė tik 2008-04-01, atsakovas šio rašto pagrindu pagal bylos duomenis iš karto nutraukė duomenų teikimą apie ieškovą. Ieškovo pateiktas elektroninis susirašinėjimas su atsakovu (b.l.12-16) šių duomenų nepaneigia, nes nurodymas elektroniniame laiške apie tokios 2008-02-12 pažymos siuntimą neįrodo jos siuntimo, o iš elektroninio susirašinėjimo nesimato, kad toks dokumentas prie laiško buvo prikabintas.

192008-01-17 ieškovas su V. A. sudarė preliminariąją sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo iš V. A. nupirkti 0,5 ha žemė sklypą už 150000 Lt iki 2008-03-01, taip pat įsipareigojo šia sutartimi sumokėti 50000 Lt avansą (b.l.20). Ieškovas pateikė į bylą 2008-01-17 pakvitavimą, kad jis sumokėjo V. A. 50000 Lt avansą grynais (b.l.26,72). Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 50 000 Lt nuostolių, kurių atsiradimą iš esmės sieja tuo, kad atsakovas ieškovo, kaip skolininko, duomenis perdavė Skolininkų administravimo informacinei sistemai, dėl ko bankai atsisakė ieškovui suteikti paskolą ir jis prarado galimybę nupirkti minėtą žemės sklypą bei neatgavo sumokėto 50000 Lt avanso. Atsižvelgiant į nustatytas minėtas bylos aplinkybes, atsakovas apeliaciniame skunde pagrįstai nurodo, kad byloje nėra pagrindo taikyti LR CK 6.188 str., nes sutartis tarp ieškovo ir atsakovo nebuvo sudaryta. Nagrinėjamu atveju atsakovo atsakomybė sietina su LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo taikymu, t.y. ar pagrįstai atsakovas įtraukė ieškovą į skolininkų duomenų registrą, bei ar atsakovo veiksmai sąlygojo ieškovo patirtą žalą. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, pripažįsta, kad atsakovas nepažeidė minėto įstatymo 16 str. 3 d. reikalavimų, nes tinkamai informavo ieškovą priminimu apie prievolių nevykdymą, šiam per 18 dienų skolos nepadengus, turėjo teisę perduoti duomenis Skolininkų administravimo informacinės sistemos valdytojui, nes skolos mokėjimas nebuvo atidėtas, o ieškovo skolos ginčijimas pagal tuo metu turėtus duomenis negalėjo būti pripažįstamas pagrįstu, nes jo asmens dokumentai nebuvo pavogti, duomenų apie pradėtą ikiteisminį tyrimą nebuvo, sudarant sutartį buvo panaudoti ieškovo tikri asmens duomenys. Ieškovą informuoti apie jo įtraukimą į Skolininkų administravimo informacinę sistemą turėjo šios sistemos valdytojas pagal LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 16 str. 4 d., todėl atsakovas negali būti atsakingas už tokio informavimo pažeidimą.

20Civilinės atsakomybės sąlygas detalizuoja LR CK šeštosios knygos III dalies XXII skyriaus normos. LR CK 6.246-6.249 str. konkrečiai numato civilinės atsakomybės būtinąsias sąlygas, ir tik nustačius visų minėtose normose numatytų sąlygų buvimą, asmeniui gali būti taikoma civilinė atsakomybė. Tos būtinosios sąlygos – tai neteisėti veiksmai (neveikimas), priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos, kaltė ir žala. Pagal LR CK 6.249 str. 1 d. žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos, taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Ieškovas, reikalaudamas taikyti civilinę atsakomybę ir priteisti patirtą žalą, privalo įrodyti ne tik atsakovo neteisėtus veiksmus, bet ir patį patirtos žalos faktą ir jos dydį bei priežastinį ryšį, t.y. kad žalą patyrė būtent dėl atsakovo neteisėtų veiksmų. Kaip jau minėta, ieškovas į Skolininkų administravimo informacinę sistemą buvo įtrauktas ne tik atsakovo, bet ir trečiojo asmens UAB „Ūkio banko lizingas“ iniciatyva (b.l.54), o toks įtraukimas įvyko dėl trečiojo asmens V. G. neteisėtų, nusikalstamų veiksmų, nes jis suklastojo ieškovo parašą ir pasinaudojo jo asmens duomenimis, sudarydamas sutartis su atsakovu ir trečiuoju asmeniu UAB „Ūkio banko lizingas“. Nors nagrinėjamoje byloje ieškinį ieškovas pareiškė tik atsakovui UAB „Tele2“, tačiau nustatant atsakovo civilinės atsakomybės pagrindu ir ribas, turi būti įvertinama, kiek atsakavo veiksmai įtakojo ieškovo nuostolius ir ar tik jo vieno veiksmai sąlygojo žalos ieškovui atsiradimą. Kaip matyti, iš AB SEB banko 2008-02-07 rašto (b.l.18), bankas atsisakė išduoti paskolą ieškovui dėl to, kad jis nėra įvykdęs skolinių įsipareigojimų kitiems kreditoriams, t.y. daugiau nei vienam kreditoriui. AB SEB bankas, tikrindamas ieškovo mokumą, buvo informuotas apie ieškovo skolas ne tik atsakovui, bet ir trečiajam asmeniui UAB „Ūkio banko lizingas“ (b.l.81). AB SEB bankas ieškovo duomenis tikrino tik 2008-02-04 (b.l.54), kai Skolininkų administravimo informacinėje sistemoje buvo duomenų apie ieškovo skolą atsakovui ir trečiajam asmeniui. AB bankas Hansabankas duomenis apie ieškovo mokumą minėto Skolininkų administravimo informacinės sistemos duomenų bazėje tikrino 2008-02-29 ir 2008-03-07 (b.l.54), t.y. tuo metu, kai ieškovui iš esmės buvo pasibaigęs 2008-01-17 preliminariojoje sutartyje nurodytas terminas žemė sklypui nupirkti, be to, bylos duomenys neatspindi, kokiu tikslu šis banko tikrino duomenis apie ieškovą. Todėl tai, kad atsakovas teikė ieškovo duomenis minėtos sistemos valdytojui nuo 2008-02-05 iki 2008-04-01, neturėjo jokios reikšmės ieškovo nuostoliams ir nėra priežastiniame ryšyje su ieškovo patirtais nuostoliais. Ieškovas nepateikė duomenų, kad kiti bankai jam taip pat atsisakė suteikti paskolą dėl to, kad jis buvo įtrauktas į Skolininkų administravimo informacinę sistemą. 2008-02-04, kai ieškovas kreipėsi į AB SEB banką dėl paskolos suteikimo, minėtoje sistemoje buvo duomenys apie ieškovo skolą dviem kreditoriams, todėl nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad būtent tai, kad ieškovas laikotarpiu nuo 2008-02-13 iki 2008-04-01 minėtos sistemos bazėje buvo nurodomas kaip skolininkas atsakovo iniciatyva, sąlygojo ieškovo nuostolius. Ieškovas, žinodamas apie atsakovo 2007-11-13 įspėjimą ir būdamas įspėtas apie jo įtraukimą į Skolininkų administravimo informacinę sistemą, jam nepadengus skolos, elgėsi lengvabūdiškai, sudarydamas preliminariąją sutartį dėl žemės pirkimo ir sumokėdamas 50000 Lt avansą. Ieškovo elgesys, jam nepadengus skolos ir todėl pagrįstai turint numanyti, kad gali būti įtrauktas Skolininkų administravimo informacinę sistemą, nepasitikrinus to, neatitinka vidutiniškai atidaus ir rūpestingo asmens elgesio standarto. Pagal susiformavusią teismų praktiką pagal preliminariąją sutartį negali būti mokamas avansas (nors tokio sumokėjimas nedaro sutartį negaliojančia), todėl ieškovas neprivalėjo tokio mokėti, o priešingų įrodymų jis nepateikė. Ieškovas, kaip apdairus ir atidus asmuo, pagal bylos duomenis net nebandė derėtis su kita preliminariosios sutarties šalimi dėl preliminariosios sutarties įvykdymo termino pratęsimo. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad kreipėsi į kitus bankus dėl paskolos suteikimo ir šie atsisakė jam suteikti būtent dėl jo įtraukimo į Skolininkų administravimo informacinę sistemą. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad ieškovas į Skolininkų administravimo informacinę sistemą buvo įtrauktas jau nuo 2007-10-25 trečiojo asmens UAB „Ūkio banko lizingas“ iniciatyva, apie tokį įtraukimą jam turėjo būti žinoma, todėl nepriklausomai nuo to ar atsakovas UAB „Tele2“ apie jį būtų pranešęs ar ne minėtos sistemos valdytojui, ieškovas vis tiek negautų paskolos iš kredito įstaigų, tuo labiau, kad skola atsakovui buvo minėtoje sistemoje nurodyta žymiai mažesnė nei skola trečiajam asmeniui. Taigi, bylos įrodymų visumos analizė verčia daryti išvadą, kad byloje nėra teisinio pagrindo pripažinti, kad ieškovo patirtus nuostolius lėmė būtent atsakovo veiksmai, nes ieškovas neįrodė atsakovo neteisėtų veiksmų bei priežastinio ryšio tarp atsakovo veiksmų ir ieškovo patirtų nuostolių. Pirmosios instancijos teismo padarytos išvados, kad atsakovas yra atsakingas dėl ieškovo patirtų nuostolių, dėl aukščiau minėtų motyvų yra nepagrįstos, nes teismas neteisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, netinkamai įvertino bylos įrodymus ir to pasekoje padarė nepagrįstas išvadas bei netinkamai pritaikė materialinės teisės normas (LR CPK 185 str., 329 str. 1 d., 330 str.). Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas dalyje, kuria patenkintas ieškovo ieškinys dėl turtinės žalos priteisimo, naikinamas ir šioje dalyje priimamas naujas sprendimas – ieškovo ieškinį atmesti (LR CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

21Kiti atsakovo apeliacinio skundo argumentai dėl aukščiau nurodytų motyvų nebeturi teisinės reikšmės bylai, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako. Be to, vadovaudamasi aukščiau nurodytais motyvais, teisėjų kolegija atmeta ieškovo atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, kaip teisiškai nepagrįstus.

22Priėmus byloje naują sprendimą, iš naujo paskirstytinos šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 93 str. 4 d.). Atsakovas patyrė 2000 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų pirmosios instancijos teisme, 7,10 Lt pašto išlaidų, susijusių su narinėjama byla. Atsakovo patirtos išlaidos pirmos instancijos teisme neviršija LR teisingumo ministro2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.2 p. nurodyto dydžio, advokatas atstovavo atsakovą teisme, surašė atsiliepimą ir tripliką, todėl atsižvelgiant į advokato darbo ir laiko sąnaudas, patirtos yra pagrįstos. Be to, atsakovas patyrė 2000 Lt išlaidų už advokato teisinę pagalbą apeliacinės instancijos teisme ir 1500 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą. Patenkinus atsakovo apeliacinį skundą, jam iš ieškovo turi būti priteistos patirtos bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 93 str., 98 str. 2 d.), tačiau išlaidos už advokato teisinę pagalbą apeliacinės instancijos teisme mažintinos iki 1400 Lt, kadangi byloje atstovavo tas pats advokatas, kuris buvo susipažinęs su byla, jo darbo ir laiko sąnaudos buvo mažesnės nei pirmosios instancijos teisme. Atsižvelgiant į nurodytus motyvus, atsakovui iš ieškovo priteistina 3400 Lt išlaidų už advokato teisinę pagalbą, 7,10 Lt patirtų byloje pašto išlaidų ir 1500 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, iš viso 4907,10 Lt. Be to, patenkinus atsakovo apeliacinį skundą, valstybės patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos apeliacinės instancijos teisme (12,55 Lt) priteistinos iš ieškovo (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.). Taip pat iš ieškovo valstybei priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos pirmosios instancijos teisme – 140 Lt (LR CPK 88 str. 1 d. 3p., 96 str.).

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str. 1 d. 2 p., 331 str., teisėjų kolegija

Nutarė

24Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimą dalyje, kuria buvo priteista ieškovui V. L. iš atsakovo UAB „Tele2“ 50 000 Lt žalos, 5 procentų dydžio metinės palūkanos ir bylinėjimosi išlaidos, taip pat bylinėjimosi išlaidos valstybei iš ieškovo ir atsakovo, panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškovo V. L. ieškinį atsakovui UAB „Tele2“ atmesti.

25Priteisti iš ieškovo V. L. .4907,10 Lt (keturis tūkstančius devynis šimtus bylinėjimosi išlaidų atsakovui UAB „Tele2“ ir 152,55 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt du litus 55 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

26Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 24 d. sprendimą dalyje, kuria buvo atmestas ieškovo V. L. ieškinys dėl neturtinės žalos priteisimo, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų Danutės Kutrienės ir Dalios Višinskienės,... 3. sekretoriaujant Margaritai Armalienei,... 4. dalyvaujant ieškovui V. L., jo atstovui adv. Rokui Kaireliui, atsakovo... 5. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 6. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 7. ieškovas V. L. kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam iš atsakovo... 8. Atsakovas UAB „Tele2“ prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad gavęs... 9. Trečiasis asmuo UAB „Ūkio banko lizingas“ teismo posėdyje nedalyvavo,... 10. Trečiasis asmuo Vytautas Grinkevičius atsiliepimo į ieškinį nepateikė ir... 11. Vilniaus miesto 1apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimu ieškinį... 12. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės... 13. Ieškovas atsiliepimu prašo apeliacinį skundą atmesti ir sprendimą palikti... 14. Tretysis asmuo UAB „Ūkio banko lizingas“ mano, jog teismas visiškai... 15. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 16. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 17. Bylos duomenys patvirtina, kad 2007-07-16 ieškovo vardu su atsakovu buvo... 18. Atsakovas 2007-11-13 įspėjimu įspėjo ieškovą, kad šiam per 18 dienų nuo... 19. 2008-01-17 ieškovas su V. A. sudarė preliminariąją sutartį, pagal kurią... 20. Civilinės atsakomybės sąlygas detalizuoja LR CK šeštosios knygos III... 21. Kiti atsakovo apeliacinio skundo argumentai dėl aukščiau nurodytų motyvų... 22. Priėmus byloje naują sprendimą, iš naujo paskirstytinos šalių patirtos... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str.... 24. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimą dalyje,... 25. Priteisti iš ieškovo V. L. .4907,10 Lt (keturis tūkstančius devynis šimtus... 26. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 24 d. sprendimą dalyje,...