Byla e2S-4-262/2020
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro veiksmų atsisakant ginti viešąjį interesą

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų UAB ,,Pietų terminalas“ ir P. V. atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 6 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjų UAB ,,Pietų terminalas“ ir P. V. pareiškimą dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro veiksmų atsisakant ginti viešąjį interesą,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Pareiškėjų UAB ,,Pietų terminalas“ ir P. V. pateikė pareiškimą dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro veiksmų atsisakant ginti viešąjį interesą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-140-91/2014. T. y. pareiškėjai ginčija Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros 2019 m. spalio 9 d. nutarimą ,,Atsisakyti kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje“.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

62.

7Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 6 d. nutartimi pareiškimą atsisakyta priimti. Teismas nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro nutarimas atsisakyti teikti teismui prašymą atnaujinti procesą užbaigtoje byloje nėra skundžiamas teismine tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-414/2014) pareiškėjų prašymą atsisakytina priimti kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

8III. Atskirųjų skundų argumentai

93.

10Pareiškėjas UAB ,,Pietų terminalas“ atskiruoju skundu prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 6 d. nutartį panaikinti, garantuoti teisę į teisingą teismą kartu su teise būti išklausytam, įtvirtintą Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje, priimti UAB „Pietų terminalas“ prašymą „Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro veiksmų atsisakant ginti viešąjį interesą dėl proceso atnaujinimo c. b. Nr. 2-140-91/2014“ dėl procedūrinių tyrimo klausimų ir įpareigoti Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą pašalinti trūkumus.

114.

12Nurodė, kad Teismas nutarė atsisakyti priimti pareiškėjo UAB „Pietų terminalas“ prašymą „Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro veiksmų atsisakant ginti viešąjį interesą dėl proceso atnaujinimo c. b. Nr. 2-140-91/2014“. Taip buvo pažeista ieškovo konstitucinė teisė į nepriklausomą ir nešališką teismą. Pažeista Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis, apribota teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę prašymą teismui peržiūrėti Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros 2019-10-09 Nutarimą „Atsisakyti kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje“.

135.

14Pareiškėjas P. V. atskiruoju skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 6 d. nutartį, garantuoti teisę į teisingą teismą kartu su teise būti išklausytam, įtvirtintą Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje, priimti ieškovo P. V. prašymą „Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro veiksmų atsisakant ginti viešąjį interesą dėl proceso atnaujinimo c. b. Nr. 2-140-91/2014“ dėl procedūrinių tyrimo klausimų ir įpareigoti Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą pašalinti trūkumus.

156.

16Nurodė, kad teismo apribojimas peržiūrėti Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros 2019-10-09 Nutarimą „Atsisakyti kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje“ Nr. 13.12.-68 dėl procedūrinių tyrimo klausimų ir įpareigoti Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą pašalinti trūkumus“ pažeidžia pareiškėjo P. V. konstitucinę teisę kreiptis į teismą, būti išklausytam tai yra Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio „Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą“ 1 dalį. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirieji skundai atmetami.

187.

19Pareiškėjai teigia, kad nepriėmus jų pareiškimo dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro veiksmų atsisakant ginti viešąjį interesą, buvo pažeista jų teisė į teisingą teismą kartu su teise būti išklausytam, įtvirtinta Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje. Apeliacinės instancijos teismas su šiais teiginiais nesutinka.

208.

21Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti pareiškimą, nurodė, kad Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro nutarimas atsisakyti teikti teismui prašymą atnaujinti procesą užbaigtoje byloje nėra skundžiamas teismine tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-414/2014).

229.

23Pareiškėjai savo atskiruosiuose skunduose nurodo, jog šis skundžiamos nutarties teiginys yra nepagrįstas. T. y. pareiškėjai nenurodė, kad teismas neturėjo remtis minėta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi, nenurodė jokios kitos (naujesnės) Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, kurioje būtų išaiškinta, kad, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro nutarimas atsisakyti teikti teismui prašymą atnaujinti procesą užbaigtoje byloje gali būti skundžiamas teismine tvarka.

2410.

25Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarime yra nurodyta, kad užtikrinant iš Konstitucijos kylantį bendrosios kompetencijos teismų praktikos vienodumą (nuoseklumą, neprieštaringumą), taigi ir jurisprudencijos tęstinumą, lemiamą reikšmę (be kitų svarbių veiksnių) turi šie veiksniai: bendrosios kompetencijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų precedentų – sprendimų analogiškose bylose.

2611.

27Taigi, spręsdamas klausimus dėl proceso atnaujinimo ar dėl teisės civiliniame procese skųsti Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro veiksmus, teismas privalo vadovautis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika.

2812.

29Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 27 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-414/2014 yra nurodyta, kad: atsižvelgdama į išimtinius šios viešojo intereso gynimo priemonės pobūdį ir subjektą, kuriam suteikta teisė paduoti prašymą atnaujinti procesą, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad asmeniui, pateikusiam informaciją dėl viešojo intereso pažeidimo jau užbaigtoje byloje, neturėtų būti suteikta teisė apskųsti Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro nutarimą, kai jis atsisako teikti tokį prašymą. Šiame kontekste pažymėtina ir tai, kad pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudenciją Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnis netaikomas procesui, kuriame sprendžiama, ar byla dėl civilinio pobūdžio teisių ir pareigų klausimo turėtų būti atnaujinta (prašymo dėl proceso atnaujinimo priimtinumo stadija). <...> Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro prašymas atnaujinti procesą ir naujos bylos užvedimas dėl tokios teisės (ne)įgyvendinimo nėra konstitucinės, konvencinės teisės į teisingą teismą garantija ar jos elementas, todėl suteikti teisę skųsti Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro nutarimą, kai jis atsisako pateikti prašymą atnaujinti procesą užbaigtoje byloje, reikštų galimybės asmeniui kreiptis į teismą suteikimą dėl teisės, kuri jam nepriklauso.

3013.

31Pacituotoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje suformuota labai aiški teisės taikymo taisyklė, kad Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro nutarimas atsisakyti teikti teismui prašymą atnaujinti procesą užbaigtoje byloje nėra skundžiamas teismine tvarka. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti UAB ,,Pietų terminalas“ ir P. V. pareiškimą dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro veiksmų atsisakant ginti viešąjį interesą. Jeigu teismas tokį pareiškimą būtų priėmęs, jis kaip tik būtų pažeidęs Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką šiuo klausimu.

3214.

33Minėtoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje taip pat nurodyta, kad pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudenciją Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnis netaikomas procesui, kuriame sprendžiama, ar byla dėl civilinio pobūdžio teisių ir pareigų klausimo turėtų būti atnaujinta. Taigi, priešingai nei nurodo pareiškėjai, šiuo atveju pirmosios instancijos teismas nepažeidė Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio.

3415.

35Iš to, kad išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesines normas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką ginčo klausimu, todėl skundžiama nutartis yra teisėta, pagrįsta ir nėra pagrindo ją naikinti. Dėl išvardintų priežasčių atskirieji skundai atmetami.

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

37Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Pareiškėjų UAB ,,Pietų terminalas“ ir P. V. pateikė pareiškimą dėl... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. 2.... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 6 d. nutartimi... 8. III. Atskirųjų skundų argumentai... 9. 3.... 10. Pareiškėjas UAB ,,Pietų terminalas“ atskiruoju skundu prašė Vilniaus... 11. 4.... 12. Nurodė, kad Teismas nutarė atsisakyti priimti pareiškėjo UAB „Pietų... 13. 5.... 14. Pareiškėjas P. V. atskiruoju skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto... 15. 6.... 16. Nurodė, kad teismo apribojimas peržiūrėti Lietuvos Respublikos Generalinės... 17. Atskirieji skundai atmetami.... 18. 7.... 19. Pareiškėjai teigia, kad nepriėmus jų pareiškimo dėl Lietuvos Respublikos... 20. 8.... 21. Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti pareiškimą, nurodė, kad... 22. 9.... 23. Pareiškėjai savo atskiruosiuose skunduose nurodo, jog šis skundžiamos... 24. 10.... 25. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarime yra... 26. 11.... 27. Taigi, spręsdamas klausimus dėl proceso atnaujinimo ar dėl teisės... 28. 12.... 29. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 27 d. nutartyje civilinėje... 30. 13.... 31. Pacituotoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje suformuota labai aiški... 32. 14.... 33. Minėtoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje taip pat nurodyta, kad... 34. 15.... 35. Iš to, kad išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas... 37. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 6 d. nutartį palikti...