Byla e2A-761-656/2018
Dėl sutarčių nutraukimo, avanso gražinimo ir nuostolių atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Andriaus Ignoto (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Jelenos Šiškinos ir Rūtos Veniulytės - Jankūnienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės A. G. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 14 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Altas“ ieškinį atsakovei A. G. dėl skolos priteisimo ir atsakovės A. G. priešieškinį ieškovui UAB „Altas“ dėl sutarčių nutraukimo, avanso gražinimo ir nuostolių atlyginimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovės 1 387,00 eurų skolą už pagamintas ir sumontuotų 10 vnt. vidaus durų su priedais ir apdaila, 5 proc. procesines palūkanas. Nurodė, kad ieškovas pardavė prekes ir suteikė paslaugas nurodytas šalių 2016 m. rugpjūčio 5 d. pasirašytuose Komerciniuose pasiūlymuose, užsakymuose, paraiškose – sutartyse. Ieškovė apmokėjo 500,00 eurų avansą, bet liko nesumokėjusi 1 387,00 eurų likusią sumą, pagal išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 162992.
 2. Atsakovė prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad sumokėjo ieškovui 500,00 eurų avansą. 2016 m. rugpjūčio pradžioje ieškovo darbuotojai pradėjo montuoti atsakovės užsakytas duris, bet atsakovės pasamdytas darbų vadovas pastebėjo ir ieškovo darbuotojams nurodė, jog durys buvo netinkamos kokybės: nepritaikytos gyvenamųjų patalpų angoms (per mažos), todėl tarp durų rėmų ir sienų angų yra tarpai, jos pilnai neužsidaro, yra blogai suklijuotos, nes kraštuose matosi juodi tarpai. Kadangi šios durys buvo netinkamos kokybės, todėl atsakovė atsisakė pasirašyti priėmimo – pardavimo aktą ir reikalavo pateikti užsakymą atitinkančias duris arba išsivežti duris bei grąžinti sumokėtą avansą, tačiau ieškovo atstovai nurodė, kad naujų durų negamins. Vadovaujantis CK 6.655 straipsnio 1 dalimi atsakovė neprivalėjo sumokėti ieškovui kainos iki kol nebus priimtos tinkamai pagamintos durys ir atlikti jų montavimo darbai.
 3. Atsakovė pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė nutraukti 2016 m. rugpjūčio 5 d. tarp šalių sudarytas paraiškas – sutartis ir taikyti restituciją – įpareigoti ieškovą pasiimti savo pagamintas ir sumontuotas duris iš gyvenamųjų patalpų,, esančių ( - ) bei grąžinti atsakovei 500,00 eurų avansą, priteisti atsakovei iš ieškovo 2 400,00 eurų nuostolius, 5 proc. procesines palūkanas.
 4. Priešieškinį grindė tomis pačiomis atsiliepime į ieškinį nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis. Kadangi ieškovas netinkamai ir nekokybiškai atliko savo sutartinius įsipareigojimus, todėl ieškovė remdamasi CK 6.218 straipsnio 4 dalimi ir paraiškų 8.1 punktu reikalauja nutraukti tarp šalių sudarytas sutartis ir taikyti restituciją šalis grąžinant į pradinę padėtį. Atsakovė vykdo gyvenamųjų patalpų nuomos veiklą pagal verslo liudijimą. Ieškovo durys buvo sumontuotos vienodos ploto ir būklės butuose ( - ), ir ( - ). Šių patalpų nuomos mokestis mėnesiui yra 500,00 eurų. Patalpų ( - ), nuomininkas atsižvelgdamas į buto būklę dėl nekokybiškų durų sutiko mokėti tik 100,00 eurų mažesnę nuomos kainą, t.y. 400,00 eurų per mėnesį. Jeigu ieškovas būtų tinkamai įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus, tai atsakovė neturėtų pagrindo sumažinti nuomos kainą iki 400,00 eurų ir būtų kiekvieną mėnesį gavusi 500,00 eurų pajamas. Kadangi nuomos sutartis sudaryta 24 mėnesiams, tai atsakovės negautos pajamos sudaro 2 400 ,00 eurų.
 5. Ieškovas prašė priešieškinį atmesti ir nurodė, kad atvykę ieškovo atstovai garantavo durų sureguliavimą ar netgi keitimą, jeigu būtų toks pageidavimas, bet atsakovė reikalavo išsivežti visas duris, o ieškovas siūlė suteikti galimybę įvertinti defektus ir juos ištaisyti. Atsakovė nepagrįstai remiasi CK 6.665 straipsnio 1 dalimi, nes pati nesudarė galimybės pašalinti trūkumus per protingą terminą.
 6. Atsakovės pateiktoje nuomos sutartyje ir priėmimo – perdavimo akte nenurodyta, jog durys nekokybiškos, jog jomis negalima naudotis. Reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo yra nepagrįstas.

5II. Teismo sprendimo esmė

 1. Pirmosios instancijos teismas ieškovo ieškinį tenkino, priteiė iš atsakovės A. G. 1 387,00 eurų skolą, 5 proc. metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017-01-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 599,70 eurų bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „Altas“ naudai. Teismas nusprendė atsakovės priešieškinį atmesti.
 2. Teismas nurodė, jog tarp šalių susiklostė faktinė situacija, kai ieškovas pripažįsta, jog nėra visiškai pabaigęs atlikti rangos darbus pagal tarp šalių sudarytą sutartį, atlikti darbai turi trūkumų ir sutinka ištaisyti trūkumus, o atsakovė pretenzijoje buvo nustačiusi terminą išvežti duris, o leidusi vieną kartą ieškovo atstovams apžiūrėti įrengtas duris, nesuteikia galimybės ieškovui pabaigti atlikti darbus ir ištaisyti jų trūkumus, reiškia reikalavimą dėl sutarčių nutraukimo ir avanso grąžinimo.
 3. CK 6.665 straipsnio 1 dalis numato šalių teisę susitarti dėl netinkamos kokybės darbų atlikimo pasekmių. Tarp šalių pasirašytuose Paraiškų - sutarčių 6.3 punkte šalys susitarė, jog sprendžiant pagrįstas užsakovo pretenzijas dėl paslaugų kokybės, vykdytojas pirmiausia turi teisę savo lėšomis ištaisyti trūkumus per šalių suderintą laiką. Atsakovė nenustatė ieškovui termino trūkumams pašalinti ir tokiu būdu neleido jam pasinaudoti teise ištaisyti atliktų darbų trūkumus.
 4. Paraiškų - sutarčių 8.1. punktuose šalys susitarė, jog atsakovė gali bet kada nutraukti sutartį ar atšaukti užsakymą, tačiau privalo sumokėti ieškovui už atitinkamą suteiktų paslaugų dalį. Atsakovė reikalavimą dėl sutarčių nutraukimo ir restitucijos taikymo grindė šia sutartine sąlyga ir CK 6.217 straipsnio 4 dalyje numatyta galimybe sutartį nutraukti teismine tvarka, kitais CK 6.217 straipsnyje nenumatytais pagrindais. Šie sutarčių nutraukimo pagrindai yra savarankiški ir sukelia skirtingas pasekmes. Remiantis Paraiškų – sutarčių 8.1. punktu sutartinius santykius ieškovė galėjo nutraukti bet kada neteismine tvarka ir tokiu atveju ji turėtų atlyginti ieškovui atliktų darbų kainą (restitucijos taikymas negalimas). Byloje nustatytos aplinkybės ir priešieškinyje pareikštas reikalavimas pagrindžia, jog atsakove iki šios bylos nagrinėjimo nepasinaudojo Paraiškų – sutarčių 8.1 punkte numatyta savo teise vienašališkai nutraukti sutartį, o pareikštu ieškiniu prašo po sutarčių nutraukimo taikytis restituciją, todėl darytina išvadą jog ieškovės reikalavimas dėl Sutarčių nutraukimo remiantis 8.1 punkto reikalavimais ir restitucijos taikymo laikomas nepagrįstu, todėl teismo netenkinamas.
 5. CK 6.665 straipsnio 3 dalis numato, jog, jeigu rangovas sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų per protingą terminą nepašalina arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, užsakovas turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius. Anksčiau teismo nustatytos faktinės aplinkybės pagrindžia, jog atsakovė nebuvo nustačiusi ieškovui protingo termino darbų trūkumams pašalinti, byloje neįrodyta, jog atliktų darbų trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, todėl atsakovės pareikštas reikalavimas dėl sutarčių nutraukimo ir restitucijos taikymo CK 6.218 straipsnio 4 dalyje, CK 6.665 straipsnio 3 dalyje numatytais pagrindais laikytinas nepagrįstu, todėl netenkinamas.
 6. Sutarties nutraukimas yra kraštutinės priemonė, kuri turi būti taikoma išimtinais atvejais. Sutarties šalys vykdydamos sutartį turi pareigą bendradarbiauti ir kooperuotis, vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 2 dalis). Byloje nustatytos faktinės aplinkybės pagrindžia, jog ieškovui pradėjus vykdyti sutartį ir pačiam pripažinus, jog darbai nėra atlikti, yra trūkumų, kuriuos jis sutinka pašalinti, atsakovė nesuteikė galimybės ieškovui šiuos darbus atlikti ir pašalinti trūkumus. Ieškovas įrengė 10 durų atsakovės nurodytuose patalpose, bet negali pabaigti įvykdyti savo prievolę ir pašalinti trūkumus dėl atsakovės nepakankamo bendradarbiavimo ir kaltės, nes atsakovė neleidžia pabaigti darbus ir pašalinti trūkumus (CK 6.64 straipsnio 1 dalies 1 punktas), todėl ieškovas yra laikomas nepažeidusiu prievolę (CK 6.64 straipsnio 3 dalis).
 7. Byloje pateikti įrodymai (nuotraukos, vaizdo įrašai, faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas) pagrindžia, jog atsakovės patalpose kai kurios ieškovo sumontuotos durys neužsidaro, yra tarpai tarp durų ir staktos, yra tarpai tarp durų staktos ir patalpų sienų, matosi klijavimo žymės, neįrengti visi durų apvadai. Atsakovė teismo posėdžio metu negalėjo įvardinti ir byloje nėra pateikta įrodymų, pagrindžiančių, kokie yra trūkumai su kiekvienomis durimis atskirai.
 8. 2016 m. rugpjūčio 5 d. Komerciniuose pasiūlymuose, Užsakymuose šalys susitarė, jog ieškovo atliktų darbų kaina yra 1 887,00 eurų. Atsakovė yra sumokėjusi ieškovui 500,00 eurų. Ieškovui sumontavus atsakovės užsakytas duris ir neleidžiant pabaigti atlikti darbus ištaisyti trūkumus, ieškovas nelaikomas pažeidusi prievolę, todėl tinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus ir jo reikalavimas dėl 1 387,00 eurų kainos priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas.

6III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo argumentai

 1. Atsakovė pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti. Nurodė, kad iš pateikto antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo yra matyti akivaizdūs ieškovo pagamintų durų trūkumai ir jų montavimo darbų brokas, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodo, kad atsakovė teismo posėdžio metu negalėjo įvardinti ir byloje nėra pateikta įrodymų pagrindžiančių kokie yra trūkumai su kiekvienomis durimis atskirai.
 2. Pirmosios instancijos teismas, nenurodydamas jokių argumentų, konstatuodamas apeliantės kaltę dėl galimybės užbaigti atlikti durų montavimo darbus nesuteikimo, vadovavosi išskirtinai tik ieškovo ir ieškovo liudytojų, t. y. asmenų, kurie yra ieškovo darbuotojai ir yra akivaizdžiai šališki nagrinėjamame ginče, parodymais, visiškai ignoruodamas pačios apeliantės paaiškinimus ir nenurodydamas, kokiu pagrindu ieškovo ir jo liudytojų pateikti parodymai pirmosios instancijos teismui pasirodė patikimesni nei apeliantės paaiškinimai ir teismui pateikti rašytiniai įrodymai (atsakovės ieškovui siųstos pretenzijos bei jų turinys). Neaišku, kokiais objektyviais įrodymais remiantis teismas padarė išvadą, kad būtent atsakovė, o ne ieškovas, nevykdė bendradarbiavimo pareigos irpan
 3. Teismo posėdžio metu ieškovo prašymu apklausti liudytojai pripažino, kad keletas ieškovo pagamintų durų, kurios yra sumontuotos apeliantės patalpose, yra defektuotos ir jas reikia pakeisti (tai patvirtino liudytojais M. S. ir Z. V.), tačiau apeliante esą nesuteikia galimybės jų apžiūrėti. Primintina, kad ieškovo atstovai buvo atvykę minėtų durų apžiūrėti, to neneigė ir pats ieškovas bei jo liudytojai, tačiau apeliantei durys pakeistos vis vien nebuvo.
 4. Durys neatitinka kokybės, jos yra netinkamai sumontuotos, t. y. atsisakė pasirašyti gaminių ir darbų priėmimo - perdavimo aktą, 2016 m. rugsėjo mėn. ir 2016 m. spalio mėn. reiškė ieškovui pretenzijas, eilės pokalbių su ieškovo atstovais telefonu metu nurodė, kad ieškovui nepašalinus darbų ir gaminių trūkumų nori nutraukti sutartį su ieškovu ir susigrąžinti ieškovui sumokėtą avansą. Tačiau ieškovas ne tik atsisakė pašalinti netinkamos kokybės ir užsakymo neatitinkančių gaminių bei darbų trūkumus, bet ir atsisakė atvykti išsivežti netinkamai sumontuotas netinkamos kokybės durys, atitinkama negrąžino apeliantei jos sumokėto avanso. Dėl šios priežasties apeliantė ne tik kad negali naudoti nekokybiškų ieškovo durų, bet ir negali užsiakyti naujų durų, reikalingų tinkamam buto eksploatavimui.
 5. Vadovaujantis CK 6.655 str. 1 dalyje, apeliantė neprivalėjo ir neprivalo sumokėti rangovui visos sutartyse pasirašytos kainos iki kol nebus priimtos tinkamai ieškovo pagamintos durys ir atlikti tinkami jų montavimo darbai.
 6. Tarp šalių pasirašytų 2016 m. rugpjūčio 5 d. Paraiškų - sutarčių 8.1. punkte numatyta, kad Užsakovas turi teisę bet kada nutraukti paraišką - sutartį ar atšaukti užsakymą, tačiau privalo sumokėti vykdytojui už atitinkamą suteiktų paslaugų dalį. Tačiau, pažymėtina, kad teisę gauti pinigus turi tik tas rangovas, kuris tinkamai ir kokybiškai atliko darbus ir perdavė tinkamą darbų rezultatą. Konkrečiu atveju A. G. pageidauja nutraukti 2016 m. rugpjūčio 5 d. su ieškovu sudarytas sutartis dėl netinkamai ir nekokybiškai pagamintų gaminių bei netinkamo jų sumontavimo (esminio sutarties pažeidimo), dėl ko neturi pareigos sumokėti ieškovui sutartyse nurodytos kainos, o ieškovas įpareigotinas atsakovei grąžinti jos sumokėtą avansą, lygų 500,00 Eur.
 7. CK 6.218 str. 4 dalyje yra numatyta galimybė kreiptis į teismą dėl sutarties nutraukimo teismo tvarka. Iš pateiktų aplinkybių ir įrodymų yra darytina pagrįsta išvada, kad A. G. siekia nutraukti šalių sudarytas paraiškas - sutartis, kadangi ieškovas netinkamai ir nekokybiškai vykdė savo įsipareigojimus pagaminti ir sumontuoti atsakovės užakytas duris. Atsižvelgiant į tai, kad vienašališkas sutarties nutraukimas šiuo metu negalimas dėl ieškovo atsisakymo grąžinti apeliantei avansą ir pasiimti netinkamai ir nekokybiškai pagamintas duris, tarp šalių 2016 m. rugpjūčio 5 d. sudarytos paraiškos - sutartys turėtų būti nutrauktos teismine tvarka.
 8. Ieškovas įpareigotinas grąžinti apeliantei jos sumokėtą 500,00 Eur dydžio avansą ir išsivežti iš apeliantei priklausančių patalpų ieškovo pagamintas ir sumontuotas duris. ieškovo pagamintos ir sumontuotos duris galimos išmontuoti ir išvežti, jos nėra sujungtos su apeliantės gyvenamosiomis patalpomis tokiu būdu, kad jų atskyrimas padarytų žalos pačioms durims ar gyvenamosioms patalpoms.
 9. Yra pakankamas pagrindas priteisti iš ieškovo apeliantei negautas pajamas, nes apeliantė pajamas tikėjosi gauti iš anksto. Tai rodo ta aplinkybė. Apeliantė gavo verslo liudijimą, kuris suteikia teisę verstis gyvenamųjų patalpų nuoma bei pateikė skelbimą nekilnojamojo turto skelbimų portale dėl butų nuomos. Įdėtame skelbime dėl buto nuomos buvo nurodytas būtent 500,00 Eur dydžio nuomos mokestis, taip pat ta aplinkybė, kad apeliantės prašomas patalpų nuomos mokestis mėnesiui buvo 500,00 Eur. bei tai, kad 2016 m. rugsėjo mėnesį apeliantei priklausančios gyvenamosios patalpos, esančios ( - ), buvo išnuomotos, kaip matyti iš pateikiamos nuomos sutarties 1.3. punkto, už 500,00 Eur mėnesinį nuomos mokestį. Aplinkybę, kad šių pajamų negauta būtent dėl ieškovo neteisėtų veiksmų patvirtina iš A. G. gyvenamąsias patalpas, esančias ( - ), nuomojančio nuomininko N. V. patvirtinimas, kad A. G. už buto nuomą prašė 500,00 Eur per mėnesį, tačiau įvertinę durų būklę, busimieji nuomininkai nusiderėjo nuomos mokestį iki 400,00 Eur per mėnesį.
 10. Ieškovas prašė apeliacinį skundą atmesti ir nurodė, kad ieškovo projektų vadovas G. S. su apeliante susitarė dėl susitikimo 2016 metų rugsėjo 9 dieną apeliantės gyvenamosiose patalpose. Į susitikimą su apeliante nuvyko ieškovo projektų vadovas G. S. su vadybininku Z. V.. Susitikimo metu, apžiūrint duris, ieškovės projektų vadovas G. S. garantavo apeliantei durų sureguliavimą ar netgi keitimą, jei toks pageidavimas ar poreikis būtų, bet apeliantė kategoriškai reikalavo visus gaminius pasiimti ir išsivežti. Apeliantės teiginys, jog ieškovas susitikimo metu neva atsisakė pakeisti brokuotas duris nėra pagrįstas jokiais byloje esančiais įrodymais.
 11. Tą pačią dieną, t.y. 2016 metų rugsėjo 9 dieną, apeliantė pateikė ieškovui raštišką pretenziją, reikalaudama iki 2016 metų rugsėjo 22 dienos išsivežti visas 10 pagal apeliantės individualų užsakymą pagamintas duris. Ieškovas i šią apeliantės pretenziją atsakė 2016 metų rugsėjo 23 dienos raštu, kuriame paprašė suteikti galimybę ieškovo specialistui įvertinti apeliantės minimus defektus, ir juos ištaisyti, jei toks poreikis yra. Į šį ieškovo raštą apeliantė atsakė, jog dar kartą reikalauja išsivežti visas duris.
 12. Apeliantė visiškai nepagrįstai apeliaciniame skunde teigia, jog ieškovas neįvykdė CK 6.665 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą. Iš tiesų apeliantė nesudarė galimybės ieškovui nei įvertinti apeliantės nurodytų trūkumų, nei juos ištaisyti per protingą terminą. Šias aplinkybes patvirtina byloje esantys įrodymai, kuriuos tinkamai įvertino pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą.
 13. Pagal apeliantės pateiktą Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr. 70/17/19 nėra aišku, kiek durų kokių trūkumų turi. Prie Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 70/17/19 pridedamoje vaizdo medžiagoje (Vaizdo įrašas Nr. 1) aiškiai girdima, kad nustatant vienų durų trūkumus yra pasitelkiamas lyginimas su šalia esančiomis kitomis ieškovo įrengtomis durimis, taip pat su kitais asmenimis garsiai svarstoma, kad esamas trūkumas gali būti dėl susikaupusios drėgmės. Įraše minima, kad patalpoje yra laikoma džiovykla ir galbūt dėl šios aplinkybės durys neužsidaro. Iš to seka, jog iš pateikto Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 70/17/19 ir prie jo pridėtos vaizdo medžiagos iš tiesų nėra aišku, kiek durų kokių trūkumų turi. Pirmosios instancijos teismas sprendimą priėmė, įvertinęs ne tik Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr. 70/17/19 bei prie protokolo pridėtą vaizdinę medžiagą, bet visus byloje esančius įrodymus.
 14. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškinį dėl sutarties nutraukimo, nes atsakovė nenustatė papildomo termino trūkumams pašalinti. Ginčo durys yra individualus apeliantės užsakymas, skirtas konkrečioms apeliantės patalpoms, todėl akivaizdu, jog nutraukus sutartis ir pritaikius restituciją, būtų pažeistos ieškovo teisės.
 15. Apeliantės pateiktame 2016 metų gruodžio 15 dienos Nuomos sutarties priede - Perdavimo-priėmimo akte nurodyta, jog butas yra naujai įrengtas, visi baldai, šviestuvai, buitinė technika, užuolaidos, santechnika, čiužinys, kilimas yra nauji. Nei Nuomos sutartyje, nei Priėmimo-perdavimo akte nėra nurodyta, jog durys yra nekokybiškos, jog jomis negalima naudotis, jog būtent dėl šios priežasties yra sumažinta nuomos kaina. Vienas iš butų išnuomotas už 500 Eur mėn. nuomos kainą, kas prieštarauja apeliantės teiginiams, esą visos ieškovo pagamintos ir sumontuotos durys yra nekokybiškos. Be to, apeliantė pati nurodo, jog vieną butą išnuomojo už 500 Eur, o kitą – už 400 Eur sumą per mėnesį. Taigi vieno iš dviejų butų nuomos kainai visiškai neturėjo įtakos ginčo durys. Apeliantės pateikiamame buto nuomos skelbime (Tomas I, puslapis 84) nurodyta, jog buto nuomos kaina 500 Eur + mokesčiai, su rimtais klientais kaina derinama. Taigi apeliantė iš anksto jau buvo paskelbusi, jog nuomos kaina nėra galutinė, ji derinama. Be to, apeliantė galėjo ieškoti nuomininko, kuris mokėtų tiek pat, kiek ir už kitą jos butą. Skelbimų portale aruodas už analogišką butą prašoma nuomos kaina – 400 Eur.

7III. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

 1. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teismas teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 329 str.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. Apeliacinės instancijos teismas išklausė ieškovo atstovo vadovo G. S., liudytojo duris įrenginėjusio meistro M. S. ir liudytojo ieškovo vadybininko Z. V. parodymų teismo posėdyje įrašą. Apklausti asmenys pripažino, kad ieškovo įstatytos dvi arba trys durys (varčios) yra nekokybiškos, nes išgaubtos ir šį trūkumą galima pašalinti tik pagaminus ir įstačius naujas varčias. Nustatyta, kad kai kurie apvadai buvo netinkamo pločio, todėl buvo atiduoti į dirbtuves pakeisti plotį. Darbai neužbaigti dėl kilusio šalių ginčo. Durys po visų darbų atlikimo turėjo būti sureguliuotos. Durys buvo gaminamos pasirenkant išmatavimus iš standartinių matmenų sąrašo, todėl nagrinėjamu atveju didesni tarpai tarp durų rėmų ir angos (durų viršuje) liko ne dėl rangovo kaltės. Atsakovės atstovas (darbų vykdytojas) D. V. užsakymo pateikimo buvo informuotas apie standartinius dydžius. Durų angos buvo aukštesnės už standartinius durų rėmų dydžius, tai nėra defektas, nes tarpus galima užtinkuoti arba uždengti platesniu apvadu. Varčių briaunose esantis juodas kantukas nėra defektas, nes toks durų dizainas. Atsakovės atstovas ieškovo salone susipažino su užsakomų durų pavyzdžiais, todėl žinojo apie minėtą kantuką. Atsakovė reikalavo išsivežti duris, nors ieškovo atstovai sutiko pakeisti brokuotas varčias ir užbaigti darbus. Užbaigti darbų negalima dėl atsakovės nebendravimo.
 3. Atsakovės iniciatyva apklaustas liudytojas D. V. teismo posėdžio metu paaiškino, jog faktiškai atstovaudamas atsakovę kaip darbų vykdytojas, įleisdavo ieškovo meistrus į įrenginėjamus būstus. Užsakydamas duris jas apžiūrėjo stende ir kataloge, jokių juodų kantukų nesimatė. Užsakinėjo standartinių dydžių duris, o angų dydžius įrenginėjamuose būstuose matavosi rangovo atstovai. Nesigilino į užsakymo detales. Darbininkai jam paskambino, jog baigė darbus, o kai jis atvažiavo, jau jų nebuvo. Sumontuotos durys buvo prastos: kreivos, su juodais kantais, matėsi klijavimo žymės, šonuose tarp buvo tarpai. Pripažino, kad buvo sutarta, kad tarpas tarp durų rėmo ir angos bus užengtas platesniu (dvigubu) apvadu. Vėliau ieškovo atstovai vėl skambino, sakė, kad nori užbaigti darbus, tačiau D. V. neįleido ieškovo atstovų, nes jau buvo kilęs ginčas tarp atsakovės ir ieškovo. Ieškovo meistrai nesiūlė pasirašyti darbų perdavimo-priėmimo akto. Pati atsakovė A. G. neneigė galimybės, kad ištaisius darbų trūkumus darbai bus priimti.
 4. Išklausius taip pat atsakovės A. G. paaiškinimus, teisėjų kolegija sprendžia, kad dalis durų varčių buvo nekokybiškos (deformuotos), todėl šis trūkumas gali būti pašalintas tik pagaminus ir įstačius naujas varčias. Ieškovo atstovai pagaminti ir įstatyti naujas varčias sutiko.Kiti nurodyti trūkumai (apvadu pločių suderinimas ir apkalimas, durų sureguliavimas) gali būti ištaisyti atliekant papildomus darbus. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovės pozicija, kad durys neatitiko įprastų kokybės reikalavimų (išskyrus deformuotas varčias), keliamų šiems gaminiams, neįrodyta. Taip pat neįrodyta atsakovės nurodyta aplinkybė, kad buvo susitarta gaminti duris pagal individualius išmatavimus ir durys pagamintos žemesnės.
 5. Apeliantė apeliaciniame skunde teigia: „Reikalavimas iš asmens prisiminti kiekvienų ieškovo sumontuotų durų trūkumus, kai byloje yra pateiktas pakankamai tikslus ir išsamus antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, yra perteklinis ir nepagrįstas“. Be to, apeliantė nurodo, kad nuo 2016 m. rudens nesilankė patalpose, nes ten gyvena nuomininkai, todėl negalinti tiksliai įvardinti durų trūkumų.
 6. Apeliantės teiginys esą pirmosios instancijos teismui buvo pateikta pakankamai įrodymų, leidžiančių daryti pagrįstas išvadas apie ieškovo pagamintų ir sumontuotų durų nekokybiškumą, nepagrįstas, nes teismui apeliantės pateiktame Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 70/17/19 yra tik nurodoma, jog ( - ) „ Pirmo aukšto patalpose esančios dvejos durys yra sumontuotos arba pagamintos nekokybiškai“ ir ( - ) „Pirmo aukšto patalpose esančios vienos durys yra sumontuotos arba pagamintos nekokybiškai“. Protokole nenurodyti konkretūs trūkumai kiekvienose duryse.
 7. Antstolio surašyta faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas nepatvirtina aplinkybės, kad darbai po brokuotų varčių pakeitimo ir darbų užbaigimo bus atlikti nekokybiškai. Antstolis bei šalys ir atstovai neturi specialių žinių įvertinti gaminių ir darbų kokybę, todėl kiti trūkumai neįrodyti. Teisėjų kolegijos vertinimu, įrodyta, kad atsakovės atstovas D. V. prieš sudarant sutartį su ieškovu pasirinko durų dizainą apžiūrėdamas durų pavyzdžius ir katalogus, o durų išmatavimus rinkosi iš kelių galimų alternatyvių standartinių dydžių, numatė, kad didesni plyšiai tarp staktos ir durų angos turėjo būti uždengti platesniais apvadais. Atsakovės argumentas, kad durys buvo pagamintos netinkamų išmatavimų bei išvaizda (dizainas) neatitiko sutarto pavyzdžio, atmetami. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepažeidė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių. Vien ta aplinkybė, kad teismas byloje esančius įrodymus įvertino kitaip, nei siekė apeliantė, nesudaro pagrindo spręsti, jog teismas bylai reikšmingas aplinkybes pagrindžiančius įrodymus įvertino netinkamai.
 8. CK 6.644 str. 1 d. apibrėžta rangos sutarties samprata - rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Tarp šalių iš esmės buvo sudaryta rangos sutartis - ieškovas įsipareigojo atlikti užduotį - pagaminti duris - pagal apeliantės užsakymą, o užsakovė įsipareigojo atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. CK 6.655 str. 1 dalyje numatyta, kad jeigu pagal rangos sutartį nenumatyta atliekamų darbų ar atskirų jų etapų apmokėti iš anksto, užsakovas privalo sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą po to, kai yra priimtas darbų rezultatas, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku, arba užsakovo sutikimu anksčiau nustatyto termino.
 9. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas statybos rangą reglamentuojančias CK normas, yra konstatavęs, kad rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį – vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011). Pagrindas rangovui reikalauti užsakovą vykdyti jo priešpriešinę pareigą – sumokėti už darbus yra pagrindinės sutartinės rangovo pareigos įvykdymas – sutarto darbo atlikimo faktas, o darbų perdavimo - priėmimo aktas yra šį faktą patvirtinantis dokumentas. Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas ir turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte, reiškia trūkumų nekonstatavimą, dėl to trūkumų faktu vėliau remtis negalima (CK 6.662 straipsnio 2 dalis), išskyrus atvejus, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai) arba jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti (CK 6.662 straipsnio 4 dalis)(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-371/2008; 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010). Taigi iš esmės darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymas reiškia, kad rangovas atliko sutartimi sulygtus darbus, o užsakovas juos priėmė, atitinkamai nustatęs, ar darbai atlikti tinkamai, ar su trūkumais. Su darbų priėmimo faktu tiesiogiai susijęs apmokėjimas rangovui už atliktus darbus.
 10. Ieškovo ieškinys pareikštas skolos priteisimo už atliktus 10 vnt. durų įrengimo darbus faktiniu pagrindu. Nors teismo posėdyje ieškovo atstovas bei apklausti liudytojai ieškovo darbuotojai teigė, kad ieškovas sutiko pagaminti naujas ir pakeisti brokuotas durų varčias, išpjauti ir priderinti durų apvadus, sureguliuoti duris, tačiau šių darbų atliko dėl nepakankamo atsakovės nebendradarbiavimo, tačiau ši ieškovo argumentacija nesudaro teisinio pagrindo reikalauti iš atsakovės apmokėjimo už tinkamai atliktus ir užbaigtus darbus, nurodytus ieškovo išrašytoje PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 162992., nes dalis darbų atlikta nekokybiškai ir dalis durų negali būti tinkamai naudojamos, todėl keistinos, faktiškai darbai neužbaigti.
 11. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantės argumentu, kad vadovaujantis CK 6.655 str. 1 dalyje, apeliantė neprivalo sumokėti rangovui visos sutartyse pasirašytos kainos iki kol nebus priimtos tinkamai ieškovo pagamintos durys ir atlikti tinkami jų montavimo darbai. Ieškovas nereiškė ieškinio dėl apmokėjimo už faktiškai atliktų darbų dalį apmokėjimo. Ši išvada sudaro pagrindą atmesti ieškinio reikalavimą apmokėti visą sutartyje nustatytą kainą.
 12. CK 6.665 straipsnio 1 dalis numato šalių teisę susitarti dėl netinkamos kokybės darbų atlikimo pasekmių. Tarp šalių pasirašytų Paraiškų - sutarčių 6.3 punktuose šalys susitarė, jog sprendžiant pagrįstas užsakovo pretenzijas dėl paslaugų kokybės, vykdytojas pirmiausia turi teisę savo lėšomis ištaisyti trūkumus per šalių suderintą laiką. Apeliantė tokios galimybės ieškovui nesuteikė, termino trūkumams pašalinti ieškovui nenustatė, su ieškovu nebendradarbiavo.
 13. Ieškovo atstovo G. S., liudytojų Z. V. ir D. V. paaiškinimais teisme įrodyta, jog ieškovo atstovai tik vieną kartą apžiūrėjo apeliantės patalpose įrengtas duris. Po šio susitikimo apeliantė nesudarė galimybės ieškovui užbaigti darbus, pašalinti trūkumus, atsisakė bendradarbiauti, reikalaudama išsivežti visas duris ir grąžinti avansą.
 14. Atsakovė reikalavimą dėl sutarčių nutraukimo ir restitucijos taikymo grindė Paraiškų – sutarčių 8.1. punktu ir CK 6.217 straipsnio 4 dalyje numatyta galimybe sutartį nutraukti teismine tvarka, kitais CK 6.217 straipsnyje nenumatytais pagrindais. Apeliantė teigia, kad teismui nutraukus tarp šalių sudarytas sutartis, turėtų būti taikoma restitucija ir sutarties šalys grąžinamos į pradinę padėtį. Sutiktina, kad ginčo durų komplektacija pagal išmatavimus yra individualus apeliantės užsakymas, skirtas konkrečioms apeliantės patalpoms, todėl akivaizdu, jog nutraukus sutartis ir pritaikius restituciją, būtų neproporcingai pažeistos ieškovo teisės.
 15. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė priešieškinio reikalavimus dėl sutarties nutraukimo ir restitucijos taikymo. Sutarties nutraukimas yra kraštutinė priemonė, kuri turi būti taikoma išimtinais atvejais.
 16. CK 6.665 straipsnio 1 dalis numato šalių teisę susitarti dėl netinkamos kokybės darbų atlikimo pasekmių. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino, kad tarp šalių pasirašytuose Paraiškų - sutarčių 6.3 punkte šalys susitarė, jog sprendžiant pagrįstas užsakovo pretenzijas dėl paslaugų kokybės, vykdytojas pirmiausia turi teisę savo lėšomis ištaisyti trūkumus per šalių suderintą laiką. Byloje pateiktas šalių rašytinis susirašinėjimas pagrindžia, jog ieškovas atsakydamas į atsakovės pretenzijas prašė leisti apžiūrėti įrengtas duris ir ištaisyti trūkumus, o atsakovė reikalavo atsiimti sumontuotas duris ir grąžinti sumokėtą avansą, t.y. atsakovė nenustatė ieškovui termino trūkumams pašalinti ir tokiu būdu neleido jam pasinaudoti teise ištaisyti atliktų darbų trūkumus.
 17. Byloje neįrodyta, jog atliktų darbų trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, todėl apeliantės priešieškinyje pareikštas reikalavimas dėl sutarčių nutraukimo ir restitucijos taikymo CK 6.218 straipsnio 4 dalyje, CK 6.665 straipsnio 3 dalyje numatytais pagrindais atmestas pagrįstai.
 18. Teisėjų kolegija sutinka, jog apeliantė neįrodė neteisėtų ieškovo veiksnų, priežastinio ryšio ir nuostolių fakto, todėl pirmosios instancijos teismas atmetė priešieškinio reikalavimą dėl nuostolių priteisimo. Apeliantės pateiktame 2016 metų gruodžio 15 dienos Nuomos sutarties priede - Perdavimo-priėmimo akte nurodyta, jog butas yra naujai įrengtas, visi baldai, šviestuvai, buitinė technika, užuolaidos, santechnika, čiužinys, kilimas yra nauji. Nei Nuomos sutartyje, nei Priėmimo-perdavimo akte nėra nurodyta, jog durys yra nekokybiškos, jog jomis negalima naudotis, jog būtent dėl šios priežasties yra sumažinta nuomos kaina. Vienas iš dviejų butų, kuriose sumontuotos ginčo durys, išnuomotas už 500 rur/mėn. nuomos kainą, kas prieštarauja apeliantės teiginiams, esą visos ieškovo pagamintos ir sumontuotos durys yra nekokybiškos.
 19. Apeliantė pati nurodo, jog vieną butą išnuomojo už 500 eur/mėn, o kitą – už 400 eur/mėn sumą. Taigi vieno iš dviejų butų nuomos kainai visiškai neturėjo įtakos ginčo durys. Apeliantės pateikiamame buto nuomos skelbime nurodyta, jog buto nuomos kaina 500 Eur + mokesčiai, su rimtais klientais kaina derinama. Apeliantė iš anksto jau buvo paskelbusi, jog nuomos kaina nėra galutinė, ji derinama. Be to, apeliantė galėjo ieškoti nuomininko, kuris mokėtų tiek pat, kiek ir už kitą jos butą. Skelbimų portale aruodas už analogišką butą prašoma nuomos kaina – 400 eur/mėn. Todėl teisėjų kolegija palieka nepakeistą sprendimo dalį dėl priešieškinio atmetimo.
 20. Apeliacinės instancijos teismui iš dalies panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą, ieškovo ieškinys ir atsakovės priešieškinys atmetami visiškai, todėl pusė ieškovo pirmosios instancijos teisme patirtų 568,70 eurų bylinėjimosi išlaidų, t.y. 284,35 eurai, priteisiama iš atsakovės (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Taip pat ieškovui iš atsakovės priteisiama pusė patirtų teisinės pagalbos apeliacinės instancijos teisme išlaidų - 302,50 eurai.
 21. Atsakovė pirmosios instancijos teisme iš viso patyrė 447 eurus teisinės pagalbos išlaidų, 181,50 eurus antstolio paslaugų surašant faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą išlaidų bei 14,34 eurus liudytojo D. V. iškvietimo išlaidų – iš viso 642,84 eurus. Atsakovei iš ieškovės priteisiama 321,42 eur bylinėjimosi pirmosios instancijos teisme išalidų
 22. Atsakovė už apeliacinį skundą sumokėjo 96 eurus žyminio mokesčio, patenkinus vieną apeliacinio skundo reikalavimą, ieškovei iš atsakovės priteisiama 31 euras sumokėto žyminio mokesčio. Atsakovė patyrė 300 eurų atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų, iš kurių pusė – 150 eurų priteisiama iš ieškovo.
 23. Susumavus ieškovui iš atsakovės priteistina 586,85 eurai bylinėjimosi išlaidų, o atsakovei iš ieškovo – 502,42 eurai bylinėjimosi išlaidų. Įskaičius priešpriešinius reikalavimus, ieškovui iš atsakovės priteisiama 84,44 eurai bylinėjimosi išlaidų.

8Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 270 str.,

Nutarė

9Atsakovės A. G. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies ir panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 14 d. sprendimo dalį dėl 1387 eurų skolos ir procesinių palūkanų priteisimo ieškovui UAB „Altas“ iš atsakovės A. G. ir šioje dalyje priimti naują sprendimą ieškinį atmesti visiškai. Sprendimo dalį dėl priešieškinio atmetimo palikti nepakeistą.

10Ieškovui UAB „Altas“ iš atsakovės A. G. priteisti 84,44 eurai bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai