Byla 3K-3-371/2008

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Aloyzo Marčiulionio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Birutės Janavičiūtės ir Janinos Januškienės,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Albino Zenkevičiaus kasacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. lapkričio 20 d. sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 12 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB ,,Pamario Andova“ ieškinį atsakovui Albino ir Zenono Zenkevičių antstolių kontorai ir trečiajam asmeniui N. Ž. dėl 114 266 Lt už atliktus statybos-rekonstravimo darbus, 1 377 Lt palūkanų, 2 010,80 Lt delspinigių priteisimo, taip pat pagal ieškovo Albino Zenkevičiaus ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Pamario Andova“ dėl 102 838,58 Lt darbų kainos sumažinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Pamario Andova“ ieškiniu prašė teismo priteisti iš Albino ir Zeno Zenkevičių antstolių kontoros 114 266 Lt už atliktus rekonstravimo darbus, 2010,80 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas, bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškinyje nurodyta, kad šalys 2005 m. sausio 17 d. pasirašė 2005 m. sausio 16 d. sudarytą Statybos rangos sutartį Nr. 16 (toliau – sutartis), pagal ją ieškovas įsipareigojo iki 2005 m. kovo 19 d. atlikti lokalinėje sąmatoje Nr. 27 numatytus darbus, t. y. už 139 317,70 Lt rekonstruoti administracines patalpas ir įrengti antstolių kontorą. Bendrovė pradėjusi vykdyti sutartį, 2005 m. sausio 21 d. trečiajam asmeniui N. Ž. pateikus projektą, pastebėjo, kad pagal projektą turės būti atlikti sąmatoje nenumatyti darbai, naudojant kitas medžiagas bei kitas darbų technologijas. Žinant atsakovui Albinui Zenkevičiui, ieškovas vykdė tik projekte numatytus darbus. Visi atlikti statybos-rekonstravimo darbai buvo surašyti statybos darbų žurnale. Atliktus darbus priėmė statinio statybos techninė prižiūrėtoja N. Ž. (toliau - techninė prižiūrėtoja), su ja Albinas Zenkevičius buvo sudaręs techninės priežiūros sutartį iki darbų įvykdymo galo. Paslėptų darbų patikrinimo aktais Nr. 1-9 techninė prižiūrėtoja pripažino, kad atlikti darbai atitiko projekto, statybos norminių dokumentų reikalavimus bei leido vykdyti tolimesnius darbus. Albinas Zenkevičius pretenzijų dėl darbų kokybės, darbų technologijos, medžiagų kokybės ar kainų nereiškė, darbų nesustabdė. Pagal sutarties 2 straipsnio 3 dalį Albinas Zenkevičius buvo įsipareigojęs iki darbų vykdymo pradžios ieškovui sumokėti 14 000 Lt avansą, o likusią sutarties kainos dalį sumokėti kiekvieną mėnesį per 5 darbo dienas nuo atliktų darbų akto pasirašymo dienos. Nors 2005 m. sausio 17 d. ir 2005 m. vasario 28 d. UAB „Pamario Andova“ gavo 14 000 Lt ir 30 000 Lt, tačiau Albino Zenkevičiaus iniciatyva šių pinigų perdavimas buvo įformintas pasirašius paprastuosius vekselius. Ieškovas gautą pagal paprastuosius vekselius 44 000 Lt sumą sugrąžino Albinui Zenkevičiui, jam 2005 m. balandžio 4 d. atsiuntus pranešimą dėl priverstinio skolos išieškojimo. UAB „Pamario Andova“ A. Zenkevičiui pateikė prašymą sumokėti už faktiškai atliktus darbus 114 266 Lt pagal atliktų darbų aktą Nr. 1 (toliau - Aktas Nr. 1), tačiau ši suma liko neapmokėta.

7Antstolis Albinas Zenkevičius ieškiniu atsakovui UAB ,,Pamario Andova“ prašė teismo 88 190 Lt suma sumažinti darbų kainą ir priteisti visus nuostolius, kuriuos patyrė dėl rangovo netinkamų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, pašalinimo, t. y. 5900 Lt už patalpų nuomą, 1600 Lt už biuro baldų ir įrangos pervežimą, 4048,58 Lt už biuro baldų išardymą, supakavimą, išvežimą, sumontavimą, bei visas išlaidas, kurias Albinas Zenkevičius patyrė sumokėdamas už ekspertizių atlikimą, faktinių aplinkybių konstatavimą, taip pat priteisti visas bylinėjimosi išlaidas, o UAB „Pamario Andova“ ieškinį atmesti.

8Antstolis nurodė, kad jam asmeninės nuosavybės teisėmis priklauso dalis pastato, adresu: Malūnininkų g. 3, Klaipėda. Su trečiuoju asmeniu N. Ž. buvo sudaręs rekonstruojamo objekto techninės priežiūros sutartį, tačiau kartais asmeniškai atvykęs į kontorą matė vykstančius darbus. Albinas Zenkevičius UAB ,,Pamario Andova“ paskolino vekseliais 44 000 Lt, tačiau jam neaktualu, kad pagal vekselį paskolinta 14 000 Lt suma sutampa su neišmokėto avanso pagal sutartį suma. UAB „Pamario Andova“ pranešus apie atliktus darbus, 2005 m. balandžio 5 d. įsikėlė į antstolių kontoros patalpas, tačiau įsikėlus į jos patalpas išryškėjo atliktų darbų trūkumai. Visi UAB „Pamario Andova“ atlikti darbai, išskyrus ardymo darbus, atlikti su trūkumais, todėl nebuvo pasirašytas patalpų priėmimo-perdavimo aktas. Be to, rangovas atliko darbų, kurie nebuvo numatyti lokalinėje sąmatoje Nr. 27, t. y. sienas iškalė gipso-kartono plokštėmis, nors turėjo tinkuoti šlapiu tinku, paklojo nekokybišką kiliminę dangą. 2005 m. balandžio 19 d. raštu UAB „Pamario Andova“ informavo užsakovą, kad statybos-rekonstravimo darbai buvo atlikti ir buvo prašoma už šiuos darbus sumokėti. 2005 m. balandžio 20 d. Albinas Zenkevičius pateikė didelės apimties pretenziją. Joje nurodė nekokybiškai atlikto viso objekto vidaus rekonstrukcijos darbus, tarp jų ir rūsyje, nes žodžiu buvo su rangovu susitarta ir dėl darbų atlikimo rūsyje. Nustačius darbų trūkumus iš UAB „Pamario Andova“ buvo pareikalauta sugrąžinti paskolintus 44 000 Lt pagal paprastuosius vekselius. 2005 m. gegužės 24 d. ir 2005 m. gegužės 26 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolais konstatuoti konkretūs darbų trūkumai. UAB „Geomatas“ atlikęs statybos-rekonstrukcijos darbų ekspertizę nustatė, kad nekokybiškai rangovės atliktų statybos montavimo darbų pašalinimo vertė yra nuo 80 880 Lt iki 95 500 Lt. Atsižvelgus į eksperto išvadas, rangovo atliktų darbų kaina sumažintina 88 190 Lt (t. y. išvedus vidurkį tarp minimalios ir maksimalios nekokybiškai atliktų statybos montavimo darbų pašalinimo vertės).

9II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo bei nutarties esmė

10Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. lapkričio 20 d. sprendimu UAB „Pamario Andova“ ieškinys patenkintas, priteista iš antstolio Albino Zenkevičiaus UAB „Pamario Andova“ naudai 114 266 Lt už atliktus statybos rekonstravimo darbus, 1377 Lt palūkanų, 2010,80 Lt delspinigių, 3530 Lt žyminio mokesčio sumokėjimo išlaidų, 6000 Lt išlaidų advokato pagalbai sumokėti ir 31,90 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, o Albino Zenkevičiaus ieškinys atmestas.

11Teismas konstatavo, kad Albinas Zenkevičius nesuorganizavo atliktų darbų etapo priėmimo, nepriėmė faktiškai atliktų darbų, UAB „Pamario Andova“ dar vykdant objekte statybos-rekonstravimo darbus ir iki galo šių darbų neužbaigus, į objektą suvežęs baldus bei faktiškai pradėjęs naudotis antstolių kontoros patalpomis bei rangovui iki darbų vykdymo pradėjimo nesumokėjęs 14 000 Lt avanso, pažeidė ne tik sutartimi prisiimtus įsipareigojimus (sutarties 2 straipsnio 3 punktas, 3 straipsnio 3-4 punktai), bet ir CK 6.694 straipsnio 2 ir 3 dalis.

12Teismas sprendė, kad Albino Zenkevičiaus reikalavimai dėl 4048,58 Lt biuro baldų išardymo, supakavimo, iškraustymo, sumontavimo, saugojimo priteisimo, dėl 1600 Lt baldų bei kontoros įrangos pervežimo išlaidų priteisimo, dėl 5900 Lt išlaidų už patalpų nuomą priteisimo, iš viso už 11 548,58 Lt sumą pagal UAB „Trys gijos“, UAB „Kraslora“ ir UAB „Ober Haus“ pateiktą pažymą, atmestini kaip neįrodyti ir nepagrįsti, nes Albinas Zenkevičius tokių išlaidų realiai nepatyrė. Teismas nurodė, kad nors iš ekspertizės akto išvadų matyti, kad pagal sutartį atlikti rekonstrukcijos darbai negali būti priimti naudojimui, tačiau iš ekspertizės akto 7 skyriuje „Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma“ ir atliktų darbų įvertinimo akto Nr. 1 matyti, kad neatlikti tik šie darbai: 1) neužpildytas medinių durų angų išardymas už 23,65 Lt; 2) neišardyti gelžbetoniniai laiptai už 197,67 Lt; 3) betoninės grindys nepadengtos armavimo tinklais už 629,16 Lt; 4) sienos nepadengtos vienasluoksniu tinku už 1385,80 Lt, iš viso už 2236,28 Lt; toliau išvardyti darbai atlikti nekokybiškai ar neatitinka tam tikrų reikalavimų: 1) sijos-kolonos aptaisytos priešgaisrinio gipso-kartono plokštėmis įrengiant karkasą už 222,11 Lt neatitinka priešgaisrinių reikalavimų; 2) nekokybiškai įrengus grindų konstrukciją ir ją išardant nebuvo išsaugota išklota polietileninė plėvelė už 309,32 Lt. 3) grindys apšiltintos ne 5 cm, o tik 2 cm storio polistirolio plokštėmis už 1 347,99 Lt 4) įrengiant grindjuostes už 7635,17 Lt paklotą kiliminę dangą reikalinga išmontuoti, išvalyti suirusį pasluoksnį ir naujai pakloti 5) sienos aptaisytos keraminėmis plytelėmis „Atlas“ klijais už 4457,74 Lt užtepant klijus ne ištisinėmis plokštumomis, o panaudojus taškinį klijavimo metodą, iš viso už 13 972,33 Lt. Taigi teismas sprendė, kad UAB „Pamario Andova“ privalo įrodyti, kad šie išvardyti darbai yra atlikti ir atlikti kokybiškai (CPK 178 str.).

13Teismas sprendė, kad tik iš dalies pasitvirtino Albino Zenkevičiaus ieškinyje nurodyta aplinkybė, kad objekte paklota kiliminė danga neatitinka ir sanitarinių, ir priešgaisrinių reikalavimų, nes pagal UAB „Studijos decor“ 2005 m. kovo 28 d. išduotą atitikties deklaraciją kiliminę dangą galima kloti miegamojo bei gyvenamuosiuose kambariuose.

14Sprendime teismas atsižvelgė į rangovo paaiškinimus, kad apšiltinti objekte 193 m2 grindų ištisinėmis 5 cm storio putų polistirolio plokštėmis nebuvo galimybės, taip pat į Akto Nr. 1 4 skyriuje „Grindys“ 4 pozicijoje padarytą įrašą, kur nurodyta, kad 1347,99 Lt kaina buvo apskaičiuota vidutiniškai už 3,78 cm storio putų polistirolio plokščių paklojimą, dėl to teismas sprendė, kad tokia grindų apšiltinimo technologija nesudaro kliūčių naudoti objektą pagal tikslinę paskirtį, todėl Albinas Zenkevičius neįrodė ieškinio reikalavimo dėl 1 347,99 Lt kainos sumažinimo, apšiltinant grindis.

15Teismas nurodė, kad Statybos darbų žurnale padaryti įrašai patvirtina šių darbų atlikimą: 1) objekto sienos buvo ištinkuotos vienasluoksniu tinku; 2) objekte dėl grindų hidroizoliacijos buvo paklota polietileninė plėvelė; 3) grindys buvo padengtos armuotu tinklu; 4) grindys išbetonuotos 6 cm storio armuotu C16/20 markės betonu; 5) sienos buvo išklijuotos keraminėmis plytelėmis; 6) išardyti gelžbetoniniai laiptai ir atlikti kiti darbai. Techninė prižiūrėtoja Statybos darbų žurnale savo parašais patvirtino minėtų darbų atlikimą, priėmė šiuos darbus bei patvirtino, kad atliktų darbų kokybė atitinka projekto ir norminių dokumentų reikalavimus. Tuo remdamasis teismas atmetė reikalavimą dėl nurodytų darbų kainos sumažinimo kaip neįrodytą.

16Teismas nesutiko su ekspertizės akto 7 dalies 11 punkto nuoroda į nuostolius dėl defektų taisymo, nes į bylą nepateikta duomenų, kad po 2006 m. sausio 1 d. antstolių kontoroje buvo atlikti defektų šalinimo darbai.

17Pagal bylos duomenis rūsyje esančios patalpos priklauso AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“, todėl teismas darė išvadą, kad Albinas Zenkevičius neturi reikalavimo teisės dėl rūsyje iki galo neužbaigtų darbų.

18Liudytojo I. M. parodymais nustatyta, kad nesutvarkius kiliminės dangos siūlių į objektą buvo pradėti vežti baldai, todėl UAB „Pamario Andova“ iki galo negalėjo užbaigti kai kurių darbų.

19Teismas sprendė, kad Albinas Zenkevičius, nenurodęs ieškovui atliktų rekonstravimo darbų trūkumų, tačiau faktiškai pagal paskirtį pradėjęs naudotis objektu pagal sutartyje nustatytas sąlygas nepriėmęs atliktų darbų (sutarties 3 straipsnio 3 dalis), prarado teisę remtis pastebėtais trūkumais ateityje (CK 6.689 straipsnio 2 dalis). Be to, nors Albinas Zenkevičius ir pripažino, kad UAB „Pamario Andova“ kokybiškai atliko objekto ardymo darbus, tačiau už šiuos darbus taip pat nesumokėjo, nors „Nordea Bank Finland“ Plc Lietuvos skyrius suteikė 70 415 eurų tikslinį kreditą pastato rekonstravimui antstolių kontorai būtent pagal UAB „Pamario Andova“ bankui pateiktas lokalines sąmatas. Nustatęs tokius faktus teismas Albino Zenkevičiaus vengimą atsiskaityti pagal sutartį įvertino kaip nesąžiningą, pažeidusį kitos sutarties šalies lūkesčius gauti atlyginimą už atliktą darbą. Iš Akto Nr. 1 matyti, kad UAB „Pamario Andova“ atliko darbų su priskaičiuotais priedais už 114 266 Lt. Sąmata Nr. 27 yra priedas prie sutarties, o iš Akto Nr. 1 matyti, kad jame nurodytos papildomos išlaidos ir priedai atitinka Sąmatoje Nr. 27 nurodytus priedų dydžius. Esant tokiems įrodymams teismas sprendė, kad nėra pagrindo nurodytų papildomų išlaidų ir priedų mažinti, todėl yra pagrindas iš antstolio Albino Zenkevičiaus priteisti 114 266 Lt už atliktus statybos rekonstravimo darbus, 1377 Lt palūkanų ir 2010,80 Lt delspinigių, nes antstolis Albinas Zenkevičius pažeidė sutarties 2 straipsnio 3 punktu prisiimtus įsipareigojimus, o šios sutarties 7 straipsnio 3 punktu įsipareigojo mokėti ir 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sutarties kainos dalies už kiekvieną uždelstą dieną (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis, 6.687 straipsnis).

20Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 12 d. nutartimi ieškovo Albino Zenkevičiaus apeliacinis skundas atmestas ir Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. lapkričio 20 d. sprendimas paliktas iš esmės nepakeistas.

21Lietuvos apeliacinis teismas nutartyje nurodė, kad Albinas Zenkevičius pagal sutarties 3.2 punktą įsipareigojo iki objekto darbų vykdymo pagal šią sutartį pradžios paskirti objekto darbų techninės priežiūros vadovą, kuriuo skyrė byloje trečiuoju asmeniu dalyvaujančią N. Ž. Pagal Statybos įstatymą techninės priežiūros vadovas atstovauja jį paskyrusiam užsakovui. Byloje užsakovo atstovė priėmė visus darbus, už kurių atlikimą ieškovas prašo priteisti apmokėjimą, taip pat ir tuos darbus, kurie, apelianto nuomone, buvo atlikti nekokybiškai ir dėl kurių trūkumų ištaisymo Albinas Zenkevičius pareiškė ieškinį. N. Ž., be kitų darbų, priėmė grindų įrengimo darbus bei nereiškė pretenzijų dėl rekonstrukcijos metu gipso-kartono plokščių, keramikinių plytelių panaudojimo, taip pat dėl kiliminės dangos kokybės bei jos atitikimo statinio projektui. Tokie užsakovo atstovės veiksmai yra privalomi atstovaujamajam bei sukelia užsakovui atitinkamas teisines pasekmes bei įpareigojo jį apmokėti ieškovo atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus (CK 6.681 straipsnio 1 dalis, 6.689 straipsnis).

22Vadovaujantis CPK 212 straipsniu paskirti ekspertą arba pavesti atlikti ekspertizę kompetentingai ekspertizės įstaigai gali tik teismas. Taigi apelianto pirmosios instancijos teismui pateikti jo paties iniciatyva užsakyti aktai šių kriterijų neatitinka, o prašymo paskirti ekspertizę apeliacinės instancijos teismui Albinas Zenkevičius nebuvo pateikęs. Nors, jo teigimu, paskirta statinio statybos techninė prižiūrėtoja netinkamai vykdė savo pareigas, priimdavo netinkamai atliktus darbus, tačiau ši aplinkybė gali turėti reikšmės aiškinant užsakovo ir jo atstovės tarpusavio santykius, bet nepaneigia užsakovo pareigos apmokėti už atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus (CK 6.662 straipsnio 2 dalis, 6.689 straipsnio 2 dalis). Be to, įsikeldamas į remontuojamas patalpas apeliantas neorganizavo darbų priėmimo ir nepranešė ieškovui apie darbų trūkumus (CK 6.694 straipsnio 2 dalis, sutarties 3 straipsnio 2, 3 punktai).

23Apelianto užsakymu ,,Nordea Bank Finland“ Plc Lietuvos skyriui, kreditavusiam ginčo remonto darbus, buvo pateikta 2005 m. vasario 23 d. turto vertės nustatymo pažyma, kurioje teigiama, kad paskola buvo panaudota pagal paskirtį, o ginčo remonto darbai buvo atlikti (T. 4, b. l. 3, 35-37).

24Apeliantas neįvykdė ginčo rangos sutartimi 2.3 straipsniu prisiimtos prievolės iki darbų vykdymo pradžios sumokėti rangovui 14 000 Lt avansą. Tai galėjo nukelti darbų įvykdymo terminą. Tokiu elgesiu užsakovas nepadėjo rangovui įvykdyti prievolių, dėl to konstatuotinas užsakovo nesąžiningumas (CK 6.158 straipsnio 1 dalis).

25III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

26Kasaciniu skundu atsakovas Albinas Zenkevičius prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. lapkričio 20 d. sprendimą ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 12 d. nutartį bei priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Kasaciniame skunde išdėstyti tokie kasacijos pagrindai ir juos pagrindžiantys esminiai argumentai:

271. Statybos rangos darbų defektų faktą privalo įrodyti užsakovas, t. y. kasatorius, tačiau jų susidarymo priežastis, šalinančias rangovo atsakomybę, privalo įrodyti rangovas, t. y. ieškovas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. lapkričio 29 d. nutartyje byloje Nr. 3K-3-652/2004 išaiškinta, kad statybos darbų atlikimas rangovui – statybos įmonei – yra verslas, jo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų, kurie yra verslo dalis, nevykdymą taikoma pagal CK 6.256 straipsnio 4 dalį ir yra griežta, t. y. be kaltės. Skundžiamuose sprendime ir nutartyje teismai nesivadovavo šia nuostata, įrodinėjimo naštą perkėlė kasatoriui, taip pažeidė CPK 178 straipsnio nuostatas.

282. Kasatoriaus teigimu, darbų trūkumų faktas įrodomas nebūtinai tik teismo paskirtos ekspertizės išvadomis, atsakovo pateikti rašytiniai įrodymai nepaneigti kitais įrodymais, dėl to teismas privalėjo juos vertinti kaip ieškovo atliktų darbų trūkumų faktą patvirtinančius įrodymus. Teismai nepagrįstai atmetė atsakovo patektus rašytinius įrodymus kaip darbų trūkumo faktą patvirtinančią įrodinėjimo priemonę (CPK 177 straipsnis). Dalį rangos darbų trūkumų pripažino I. M. (statybos darbų vykdytojas), teismo posėdyje nurodęs, kad kiliminė danga neatitinka priešgaisrinių reikalavimų. Aplinkybė, kad darbų techninė prižiūrėtoja nepareiškė pretenzijų dėl darbų trūkumų, neatleidžia rangovo nuo atsakomybės dėl netinkamai atliktų darbų.

293. Teismai pažeidė CK 6.662 straipsnio 2 dalį, nepagrįstai sutapatindami statinio statybos techninės prižiūrėtojos patvirtintą statybos darbų žurnalą su darbų priėmimo aktu. Sutarties 5 straipsnyje nustatytas darbų perdavimo-priėmimo aktas nesudarytas ir šalių nepasirašytas. Atsakovas yra pateikęs ieškovui pretenzijas dėl darbų trūkumų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2007 m. sausio 17 d. nutartyje byloje Nr. 3K-3-17/2007 konstatavo, kad pagal 6.694 straipsnio 4 dalies nuostatas priėmimo-perdavimo aktas turi būti rašytinės formos, jo turinys – nuorodos apie atliktų darbų priėmimą be išlygų arba pažymint darbų trūkumus, nustatant jų pašalinimo tvarką ir sąlygas. Tokio pobūdžio dokumento šalys nesudarė. Be to, darbų techninis prižiūrėtojas negali priimti darbų, nes juos priima pagal CK 6.662 straipsnį ir sutartį užsakovas (kasatorius).

304. Pagal CK 6.695 straipsnio 1 dalį rangovas atsako užsakovui už nukrypimus nuo norminiuose statybos dokumentuose ar sutartyje numatytų statybos darbų rodiklių. Teismai nepagrįstai atsakomybę už netinkamos kokybės rangos darbą perkėlė techniniam prižiūrėtojui. Byloje nebuvo nustatinėjamas priežastinis ryšys tarp defektų atsiradimo priežasties ir techninio prižiūrėtojo veiksmų. Byloje nenustatyti techninio prižiūrėtojo veiksmai, turėję įtakos rangovo atliktų darbų defektams, dėl to teismai pažeidė CK 6.689 ir 6.695 straipsnius, atleisdami rangovą nuo atsakomybės už netinkamai atliktus darbus.

315. Rangovo atlikti darbai yra su trūkumais ir praleidus nustatytus terminus, dėl to atsakovas neturi prievolės sumokėti visos atliktų darbų kainos. Pagal CK 6.665 straipsnio 1 dalį jeigu darbai yra atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, tai užsakovas turi teisę savo pasirinkimu reikalauti neatlygintinai pašalinti trūkumus, atitinkamai sumažinti darbų kainą arba atlyginti šalinimo išlaidas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. lapkričio 29 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-652/2004).

32Atsiliepimu į atsakovo Albino Zenkevičiaus kasacinį skundą ieškovas UAB ,,Pamario Andova“ prašo kasacinį skundą atmesti ir byloje teismų priimtus sprendimą bei nutartį palikti nepakeistus. Atsiliepime nurodyti tokie nesutikimo su kasaciniu skundu argumentai:

331. Atsakovo pretenzijos dėl atliktų darbų buvo pateiktos po to, kai ieškovas pareikalavo apmokėti už atliktus darbus. Teismai įvertino visą bylos įrodomąją medžiagą dėl darbų kokybės, taigi kasaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad teismai, vertindami įrodymus, pažeidė CPK 177, 178 straipsnius. Pagal bylos įrodymus nustatyta, kad atsakovas elgėsi nesąžiningai, pažeidė sutartinius įsipareigojimus, nevykdydamas jo, kaip užsakovo, pareigų priimti darbus ir už juos atsiskaityti.

342. Pagal techninės priežiūros sutartį statybos techninė prižiūrėtoja veikė atstovaudama užsakovo interesams. Pasirašydama statybos darbų žurnale ir paslėptų darbų patikrinimo akte techninė prižiūrėtoja patvirtino, kad dėl nurodytų darbų nėra pretenzijų. Dėl to užsakovo atstovės veiksmai yra privalomi atstovaujamajam ir sukelia jam teisines pasekmes bei įpareigoja jį apmokėti ieškovo atliktus ir nustatyta tvarka priimtus darbus (CK 6.681 straipsnio 1 dalis, 6.689 straipsnis).

353. Įsikeldamas į patalpas atsakovas neorganizavo darbų priėmimo ir nepranešė rangovui apie darbų trūkumus, taip pažeidė CK 6.694 straipsnio 2 dalį, sutarties 3 straipsnio 2, 3 punktus). Užsakovas, nevykdydamas pareigos nedelsiant pranešti rangovui apie nustatytus sutarties sąlygų nukrypimus, bloginančius darbų kokybę, ar kitus trūkumus, netenka teisės jais remtis ateityje (CK 6.689, 6.695 straipsniai).

364. Kasaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad teismai rangovo atsakomybę perkėlė techniniam prižiūrėtojui, nes teismų sprendime ir nutartyje tokio teiginio nėra. Teismai nurodė, kad jei, atsakovo manymu, užsakovo paskirta darbų techninė prižiūrėtoja netinkamai vykdė pareigas, priimdavo netinkamai atliktus darbus, tai ši aplinkybė gali turėti reikšmės aiškinant užsakovo ir jo atstovės tarpusavio santykius, bet nepaneigia užsakovo pareigos apmokėti už atliktus ir priimtus darbus.

37Teisėjų kolegija

konstatuoja:

38V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

39Kasacinis teismas, remdamasis byloje teismų priimtuose sprendimuose nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina kasacine tvarka skundžiamus teismų procesinius sprendimus teisės taikymo aspektu (CPK 353 straipsnio 1, 2 dalys).

40Byloje paduotų kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai yra dėl teisės normų, reglamentuojančių užsakovo prievolę atsiskaityti su rangovu už jo atliktus statybos rangos darbus, taip pat dėl rangovo atliktų darbų kokybę patvirtinančių įrodymų vertinimo. Šiuos teisės klausimus sprendžia bylą kasacine tvarka nagrinėjanti teisėjų kolegija.

41Teisminis ginčas atsirado dėl šalių 2005 m. sausio 16 d. pasirašytos statybos rangos sutarties Nr. 16 vykdymo metu atliktų rekonstrukcijos darbų kokybės ir atsiskaitymo už juos. Sutartimi rangovas įsipareigojo iki 2005 m. kovo 19 d. pagal sutarties sąlygas ir normatyvinius statybos techninius dokumentus atlikti administracinių patalpų Klaipėdoje, Malūnininkų g. 3, rekonstrukcijos darbus, įrengiant antstolių kontorą. Ieškovas 2005 m. balandžio 13 d. sudarė Atliktų darbų aktą Nr. 1 ir 2005 m. balandžio 19 d. surašė reikalavimą užsakovui atsiskaityti pagal darbų lokalinę sąmatą, šiuos dokumentus išsiuntė užsakovui, kuris nepasirašė nurodyto Atliktų darbų akto Nr. 1 ir neatsiskaitė su ieškovu. Užsakovas 2005 m. balandžio 20 d. pretenzijoje ir vėlesnėse pretenzijose nurodė atliktų darbų trūkumus, nesutikdamas mokėti visos lokalinėje sąmatoje nurodytos sumos.

42Pagal statybos rangos sutartį pagrindinė rangovo pareiga yra per sutartyje nustatytą terminą atlikti statybos darbus pagal užsakovo užduotį, o užsakovo – sudaryti rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 straipsnio 1 dalis). Užbaigęs darbus, rangovas praneša užsakovui apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, o šis turi nedelsiant pradėti jų priėmimą. Statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas priėmimo-perdavimo aktu. Įstatyme nenustatyta priėmimo-perdavimo akto formos, todėl tokiu aktu gali būti laikomas dokumentas, pagal savo turinį atitinkantis įstatyme nurodytus priėmimo-perdavimo akto požymius (CK 6.662 straipsnio 1 dalis).

43Iš byloje pateikto Atliktų darbų akto Nr. 1 turinio matyti, kad juo rangovas perduoda įvardytus darbus užsakovui, tai atitinka įstatyme vartojamą darbų priėmimo-perdavimo akto sąvoką. Bylą išnagrinėję pirmosios instancijos teismas sprendime ir apeliacinės instancijos teismas nutartyje nurodė, kad darbus priėmė užsakovą atstovavusi darbų techninė prižiūrėtoja, pasirašydama rangovo statybos darbų žurnale ir paslėptų darbų patikrinimo aktuose. Su tokia teismų išvada teisėjų kolegija nesutinka, nes ji prieštarauja CK 6.662 straipsnio 1 dalyje ir 6.694 straipsnio 4 dalyje nustatytam reikalavimui abiem šalims – rangovui ir užsakovui – pasirašyti darbų priėmimo-perdavimo aktą. Atliktų darbų akto Nr. 1 nepasirašė nei užsakovas asmeniškai, nei techninė prižiūrėtoja.

44Teismų teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje yra išaiškinta, kad užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbų rezultatus. Kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kuriais užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus: kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 straipsnio 4 dalis); kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami (CK 6.694 straipsnio 5 dalis); kai nustatomi darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas negali pašalinti (CK 6.694 straipsnio 6 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 21 d. nutartis UAB ,,Sigeta“ v. UAB ,,Kriautė“ byloje Nr. 3K-3-597/2005, 2007 m. sausio 17 d. nutartis A. Škėrio TŪB ,,Be priekaištų“ v. UAB ,,Molesta“ byloje Nr. 3K-3-17/2007). Užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Tokią teisę jis turi, jei pats tinkamai vykdė prievolę perduoti atliktus darbus – sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus. Užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą.

45Byloje pirmosios instancijos teismas sprendime nenustatė ir nevertino užsakovo atsisakymo pasirašyti darbų priėmimo-perdavimo aktą priežasčių.

46Pagal CK 6.694 straipsnio 4 dalį teismas turi diskrecijos teisę konstatuoti arba nekonstatuoti akto nepasirašymo pagrįstumą, priklausomai nuo byloje nustatytų faktinių aplinkybių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 17 d. nutartis A. Škėrio TŪB ,,Be priekaištų“ v. UAB ,,Molesta“ byloje Nr. 3K-3-17/2007). Net ir tinkamo darbų priėmimo atveju nenurodžius trūkumų, užsakovas nepraranda teisės remtis trūkumų faktu, jeigu trūkumai neakivaizdūs. Tokiais atvejais teismai turi analizuoti trūkumų pobūdį ir tik esant akivaizdžiam trūkumui taikyti CK 6.662 straipsnio 3 dalį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 27 d. nutartis UAB ,,Atnava“ v. Vilniaus miesto savivaldybė byloje Nr. 3K-3-235/2005).

47Pirmosios instancijos teismo sprendime akto nepasirašymo priežastys neišaiškintos, visapusiškai neįvertinus byloje esančių įrodymų pagal CPK 185 straipsnyje nustatytas įrodymų vertinimo taisykles. Apeliacinės instancijos teismas šio klausimo apeliacine tvarka nenagrinėjo. Kadangi pažeidus proceso teisės normas buvo neįvertintos reikšmingos faktinės bylos aplinkybės, kurios nustatomos pirmosios instancijos teisme, tai teismų priimti sprendimas ir nutartis naikintini, o byla grąžintina nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 359 straipsnio 3 dalis, 360 straipsnis).

48Bylą nagrinėjant iš naujo reikia nustatyti užsakovo atsisakymo patvirtinti darbų priėmimo-perdavimo aktą priežastis, įvertinti, kokią įtaką tam turėjo sutartyje numatyto termino rangos darbams atlikti praleidimas ir kitas darbų priėmimo aplinkybes, rangovo atliktų darbų apimtį, jų kokybę. Pirmosios instancijos teismas, neskirdamas byloje ekspertizės, rėmėsi atsakovo byloje pateikto ekspertizės akto dėl darbų trūkumų ir jų vertės duomenimis, tačiau atmetė ekspertizės išvadas dėl apskaičiuotų išlaidų darbų trūkumams pašalinti. Nagrinėjant bylą iš naujo būtina pašalinti šį prieštaravimą, t. y. teismo nurodytais argumentais remtis arba atmesti šį ekspertizės aktą kaip įrodymą (CPK 270 straipsnio 4 dalies 2, 3 punktai). Teismas, nors ir vadovavosi ekspertizės akto duomenimis, atmetė priešieškinį dėl kainos už atliktus darbus sumažinimo, motyvuodamas tuo, kad objektas gali būti naudojamas pagal tikslinę paskirtį, o ekspertizės aktas neįrodo darbų nekokybiškumo. Tačiau įstatyme užsakovui suteikta teisė atskaityti darbo trūkumų vertę iš sumų, priklausančių rangovui už atliktus darbus, tam nėra būtina nustatyti objekto galėjimą ar negalėjimą naudoti pagal tikslinę paskirtį (CK 6.658 straipsnio 5 dalis).

49Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 360 ir 362 straipsniais,

Nutarė

50Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. lapkričio 20 d. sprendimą ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 12 d. nutartį bei perduoti bylą nagrinėti iš naujo Klaipėdos apygardos teismui.

51Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Pamario Andova“ ieškiniu prašė teismo priteisti iš... 6. Ieškinyje nurodyta, kad šalys 2005 m. sausio 17 d. pasirašė 2005 m. sausio... 7. Antstolis Albinas Zenkevičius ieškiniu atsakovui UAB ,,Pamario Andova“... 8. Antstolis nurodė, kad jam asmeninės nuosavybės teisėmis priklauso dalis... 9. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo bei nutarties esmė... 10. Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. lapkričio 20 d. sprendimu UAB „Pamario... 11. Teismas konstatavo, kad Albinas Zenkevičius nesuorganizavo atliktų darbų... 12. Teismas sprendė, kad Albino Zenkevičiaus reikalavimai dėl 4048,58 Lt biuro... 13. Teismas sprendė, kad tik iš dalies pasitvirtino Albino Zenkevičiaus... 14. Sprendime teismas atsižvelgė į rangovo paaiškinimus, kad apšiltinti... 15. Teismas nurodė, kad Statybos darbų žurnale padaryti įrašai patvirtina... 16. Teismas nesutiko su ekspertizės akto 7 dalies 11 punkto nuoroda į nuostolius... 17. Pagal bylos duomenis rūsyje esančios patalpos priklauso AB „Lietuvos jūrų... 18. Liudytojo I. M. parodymais nustatyta, kad nesutvarkius kiliminės dangos... 19. Teismas sprendė, kad Albinas Zenkevičius, nenurodęs ieškovui atliktų... 20. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008... 21. Lietuvos apeliacinis teismas nutartyje nurodė, kad Albinas Zenkevičius pagal... 22. Vadovaujantis CPK 212 straipsniu paskirti ekspertą arba pavesti atlikti... 23. Apelianto užsakymu ,,Nordea Bank Finland“ Plc Lietuvos skyriui,... 24. Apeliantas neįvykdė ginčo rangos sutartimi 2.3 straipsniu prisiimtos... 25. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 26. Kasaciniu skundu atsakovas Albinas Zenkevičius prašo panaikinti Klaipėdos... 27. 1. Statybos rangos darbų defektų faktą privalo įrodyti užsakovas, t. y.... 28. 2. Kasatoriaus teigimu, darbų trūkumų faktas įrodomas nebūtinai tik teismo... 29. 3. Teismai pažeidė CK 6.662 straipsnio 2 dalį, nepagrįstai sutapatindami... 30. 4. Pagal CK 6.695 straipsnio 1 dalį rangovas atsako užsakovui už nukrypimus... 31. 5. Rangovo atlikti darbai yra su trūkumais ir praleidus nustatytus terminus,... 32. Atsiliepimu į atsakovo Albino Zenkevičiaus kasacinį skundą ieškovas UAB... 33. 1. Atsakovo pretenzijos dėl atliktų darbų buvo pateiktos po to, kai... 34. 2. Pagal techninės priežiūros sutartį statybos techninė prižiūrėtoja... 35. 3. Įsikeldamas į patalpas atsakovas neorganizavo darbų priėmimo ir... 36. 4. Kasaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad teismai rangovo atsakomybę... 37. Teisėjų kolegija... 38. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 39. Kasacinis teismas, remdamasis byloje teismų priimtuose sprendimuose... 40. Byloje paduotų kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai yra... 41. Teisminis ginčas atsirado dėl šalių 2005 m. sausio 16 d. pasirašytos... 42. Pagal statybos rangos sutartį pagrindinė rangovo pareiga yra per sutartyje... 43. Iš byloje pateikto Atliktų darbų akto Nr. 1 turinio matyti, kad juo rangovas... 44. Teismų teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje yra išaiškinta, kad... 45. Byloje pirmosios instancijos teismas sprendime nenustatė ir nevertino... 46. Pagal CK 6.694 straipsnio 4 dalį teismas turi diskrecijos teisę konstatuoti... 47. Pirmosios instancijos teismo sprendime akto nepasirašymo priežastys... 48. Bylą nagrinėjant iš naujo reikia nustatyti užsakovo atsisakymo patvirtinti... 49. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 50. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. lapkričio 20 d. sprendimą ir... 51. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...