Byla 2-22257-294/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, sekretoriaujant Ernestai Perednienei, dalyvaujant ieškovo atstovei adv. Gabijai Streckienei viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „TNT“ ieškinį atsakovui UAB „Yglė“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 2050,95 Lt skolą, 136,21 Lt palūkanas, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 54,00 Lt sumokėtą žyminį mokestį, 520,30 Lt išlaidas už teisines paslaugas Ieškovas nurodė, kad pateikė atsakovui apmokėjimui už suteiktas krovinių pervežimo paslaugas išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą 2013-03-01 Nr. TN535057. Už suteiktas paslaugas atsakovas sąskaitoje nurodytais terminais neatsiskaitė. Po raginimų atsiskaityti atsakovas vis tiek nevykdė savo įsipareigojimų.

3Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su skola sutinka. Kita vertus pažymi, kad atsakovas Nurodo, kad atsakovas nevengia atsiskaityti su ieškovu, tačiau tai bus galima padaryti tik atsakovui gavus apmokėjimus iš savo skolininkų. Nurodo, kad ieškovas turėtų laikytis šalių bendradarbiavimo ir kooperavimosi principų.

4Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė ieškinį tenkinti ieškinyje nurodytais motyvais. Nurodė, kad atsakovas į ieškovą nesikreipė dėl atsiskaitymo tvarkos nustatymo, todėl prašo reikalaujamas sumas priteisti.

5Atsakovas prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Atsižvelgiant į atsakovo prašymą byla nagrinėjama atsakovo atstovui nedalyvaujant pagal ieškovo atstovo pasisakymus ir byloje surinktus rašytinius įrodymus.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Iš ieškovo atstovės paaiškinimų bei bylos medžiagos matyti, kad ieškovas ir atsakovas susitarė dėl krovinio pervežimo. Atsakovui 2013-03-01 išrašyta PVM sąskaita-faktūra Nr. TN535057.

8Sandoriai – tai sąmoningi laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais siekiama teisinio rezultato, t. y. sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teises ir pareigas (CK 1.63 str. 1 d.). CK 6. 154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartimi vienas ar keli asmenys susitaria sukurti, pakeisti, ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus, o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Pripažįstama, kad civilinių teisinių santykių šalys, sudarydamos sutartis yra lygūs ir laisvi sukurti civilines teises ir pareigas. Sutarties šalys turi teisę savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, taip pat sudaryti CK numatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams (CK 6.156 str. 1 d.).

9Abi šalys yra verslininkai, todėl laikytinos lygiavertėmis (nėra skiriama silpnesnioji ir stipresnioji šalis). CK 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais.

10Teismas pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008; kt.).

11CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti, kad prievolė būtų įvykdyta natūra (CK 6.213 straipsnio 1 dalis).

12Iš teismo posėdžio metu išklausytos ieškovės atstovės paaiškinimų bei byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovas prašomos priteisti skolos sumos neginčija.. Pažymėtina, kad atsakovas teismui nepateikė jokių įrodymų, kad šiuo metu įmonės turtinė padėtis yra sunki ir neprašė skolos mokėjimą išdėstyti ar atidėti. Be to, ta aplinkybė, kad su atsakovu neatsiskaito jo skolininkai neturi įtakos sprendžiant ieškinį šioje civilinėje byloje. Atsižvelgiant į išdėstytą teismas daro išvadą, kad ieškovas įrodė ieškinio pagrįstumą, o atsakovas nepaneigė paslaugų suteikimo fakto, todėl susidariusi skolos suma (2050,95 Lt) priteistina.

13Ieškovas ieškinyje atliko palūkanų paskaičiavimus nuo skolos sumos laikotarpiu nuo 2013-03-11 iki 2014-04-25. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad kreditorius visada turi teisę į palūkanas kaip kompensaciją, jeigu skolininkas ne laiku įvykdo savo prievolę – finansinį įsipareigojimą. Įstatymų leidėjas įtvirtino prezumpciją, kad, praleidus piniginės prievolės įvykdymo terminą, kreditorius nuostolius negautų pajamų pavidalu patiria visada, todėl skolininkas, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais kreditoriaus patirtais nuostoliais (CK 6.261 straipsnis). Iš ieškinio matyti, kad atsakovas skolos nesumokėjo nuo 2013-03-11, praleidęs atsiskaitymo terminą, todėl 6 proc. dydžio metinės palūkanos nuo šios dienos (t.y. 136,21 Lt suma) yra priteistinos.

14Vienos iš įstatymu nustatytų palūkanų, kurių tikslas yra kompensuoti minimalius kreditoriaus nuostolius, yra palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo momento iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti skolą, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją. CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tokiu atveju, teismas daro išvadą, kad nesant tarp ieškovo ir atsakovo susitarimo dėl kitokio palūkanų dydžio, ieškovo reikalavimas pagal CK 6.210 straipsnio 2 d. 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

15Kiti šalių pasisakymai ir įrodymai neturi reikšmės bylos išnagrinėjimui, todėl teismas atskirai dėl jų nepasisako.

16Kadangi ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo ieškovui priteistinos patirtos bylinėjimosi išlaidos: 54 Lt žyminio mokesčio, 520,30 Lt išlaidų advokato pagalbai atlyginti.

17Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 268, 270 str.,

Nutarė

18Ieškovo UAB TNT“, į. k. 111680890, ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti jam iš atsakovo UAB „YGLĖ“, į. k. 123444143, 2050,95 Lt (du tūkstančiai penkiasdešimt litų 95 ct) skolos, 136,21 Lt (vienas šimtas trisdešimt šeši litai 21 ct) palūkanų ir 574,30 Lt (penki šimtai septyniasdešimt keturi litai 30 ct) bylinėjimosi išlaidų bei ir 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 2187,16 Lt sumą nuo 2014-04-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, sekretoriaujant... 2. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 2050,95 Lt skolą, 136,21 Lt... 3. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su skola sutinka. Kita vertus... 4. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė ieškinį tenkinti ieškinyje... 5. Atsakovas prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Atsižvelgiant į... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai. ... 7. Iš ieškovo atstovės paaiškinimų bei bylos medžiagos matyti, kad ieškovas... 8. Sandoriai – tai sąmoningi laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais... 9. Abi šalys yra verslininkai, todėl laikytinos lygiavertėmis (nėra skiriama... 10. Teismas pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas –... 11. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 12. Iš teismo posėdžio metu išklausytos ieškovės atstovės paaiškinimų bei... 13. Ieškovas ieškinyje atliko palūkanų paskaičiavimus nuo skolos sumos... 14. Vienos iš įstatymu nustatytų palūkanų, kurių tikslas yra kompensuoti... 15. Kiti šalių pasisakymai ir įrodymai neturi reikšmės bylos išnagrinėjimui,... 16. Kadangi ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo ieškovui... 17. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 268, 270 str.,... 18. Ieškovo UAB TNT“, į. k. 111680890, ieškinį tenkinti visiškai ir... 19. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui,...