Byla Ik-122-505/2012
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dainos Kukalienės (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Astos Urbonienės ir Gintaro Čekanausko, sekretoriaujant Žanai Jankovič, dalyvaujant pareiškėjo advokatei Marinai Laurinaitienei, atsakovo VĮ Registrų centro Kauno filialo atstovei V. J. trečiojo suinteresuoto asmens VĮ Registrų centro atstovei J. A. , trečiajam suinteresuotam asmeniui K. S. , trečiųjų suinteresuotų asmenų advokatui Dominykui Varnui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „AUTO ABC“ skundą atsakovui VĮ Registrų centro Kauno filialui, tretieji suinteresuotieji asmenys VĮ Registrų centras, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, K. S. , B. S. , E. S. , K. K. , A. J. , J. K. , V. Š. – K., dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

3Pareiškėjas kreipėsi į teismą skundu ir prašė panaikinti VĮ Registrų centro Kauno filialo 2009 m. kovo 5 d. sprendimą Nr. 8755 ir 2009 m. kovo 12 d. sprendimą Nr. 4-46 bei VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus 2009 m. balandžio 16 d. sprendimą Nr. 122; įpareigoti atsakovą VĮ Registrų centro Kauno filialą įregistruoti kiemo statinius unikalus Nr. ( - ) , esančius ( - ), kaip priklausinius prie pagrindinio daikto – pastato, unikalus Nr. ( - ), pažymėto šifru 1B2p (1 t., b.l.5-7).

4Pareiškėjas skunde nurodė, o jo atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad Kauno miesto apylinkės teismo 1995 m. rugsėjo 25 d. sprendimu buvo įregistruoti UAB „AUTO ABC“ nuosavybės teisėmis pastatai, pažymėti šifrais 1B2p; 2G1p; 3E1g; 4B1m; 5I1g; 6I1m; 7I1g. 1998 m. buvo patikslinti registravimo duomenys ir papildomai įregistruoti kiemo priklausiniai, pažymėti 1B2p. Tačiau kiemo statiniai, kurių unikalus Nr. ( - ), dėl darbuotojų aplaidumo buvo neįregistruoti, nors kaip ir kiti priklausiniai statyti 1987 m. Kauno miesto apylinkės teismo 2005 m. balandžio 11 d. sprendimu buvo nustatytas faktas, jog minėti statiniai įgyjamąja senatimi priklauso pareiškėjai, tačiau atnaujinus procesą minėtoje byloje, Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 30 d. sprendimu buvo panaikintas ankstesnis teismo sprendimas. Todėl pareiškėjas kreipėsi į teritorinį registratorių su prašymu priskirti kiemo statinius (unikalus Nr. ( - )) prie pagrindinio statinio, tačiau ginčijamais šioje byloje sprendimais prašymas netenkintas. Pareiškėjas nesutinka su atsakovo argumentais, jog priklausiniai nėra UAB „AUTO ABC“ nuosavybė tik dėl to, jog buvo panaikintas šį faktą patvirtinęs Kauno miesto apylinkės teismo 2005 m. balandžio 11 d. sprendimas. Nurodo, jog sutinkamai su CK 4.14 str. nuostatomis, priklausinius ištinka pagrindinio daikto likimas. Nurodė, kad pagrindiniai daiktai ir priklausiniai yra detaliojo plano ribose. Ginčas kyla tik dėl estakados. Priklausinių statybos metai nėra nuginčyti.

5Atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovės su skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą atsakovas nurodė bei teismo posėdžio metu atstovės paaiškino, jog pareiškėjas nepateikė jokių papildomų įrodymų, jog jis yra ginčo statinių savininkas, todėl nėra jokio teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo reikalavimus. Atsakovas vadovaujasi Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 30 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. A2-301-713/2007, bei Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-17-343/2008, kuriais pasibaigė pareiškėjos nuosavybė į ginčo statinius. Kadastro duomenys apie ginčo statinius pirmą kartą užfiksuoti 2005 m. gegužės 16 d., tuo tarpu pareiškėjas skunde teigia, kad ji šiuos kiemo statinius įsigijo kaip pagrindinio pastato priklausinius Kauno miesto apylinkės teismo 1995 m. rugsėjo 25 d. sprendimo pagrindu. Dalis statinių patenka į detaliojo plano ribas, todėl faktinė jų priklausomybė pareiškėjui nekelia abejonių, tačiau priimant ginčijamus sprendimus juos įregistruoti teisinio pagrindo nebuvo, nes prie prašymo nebuvo pateikti jokie dokumentai, patvirtinantys, kad daiktai suformuoti Statybos įstatymo numatytu būdu, o žinoma, kad kiekvienas daiktas gali būti įregistruotas ir priklausiniu, ir savarankišku, tačiau tai turi būri registruotas daiktas. Bylos nagrinėjimo metu pareikšėjas taip pat nepateikia jokių įrodymų apie šių statinių statybą jos vardu ir statybos teisėtumą (1 t., b.l.59-77,.

6Trečiųjų suinteresuotųjų asmenų atstovas advokatas Dominykas Varnas su skundu nesutiko, prašė atmesti kaip nepagrįstą. Jis paaiškino, jog reikia vadovautis Kauno miesto savivaldybės pateiktais plančetais, kurių sudarymo laikas baigiasi 2005 m. ir juose nėra pažymėta jokių aikštelių ir estakados. Pagalbiniai statiniai pastatyti savavališkai, neturint projekto suderinimo ir nėra, ir negalėjo būti įregistruoti. Pareiškėjas neįrodė, kad jis yra ginčo statinių (estakados, tvoros, šulinių, kiemo aikštelių) statytojas ir savininkas ir, jog be priklausinių vairuotojus ruošianti mokykla negalės funcionuoti.

7Trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovas skundo pagrįstumo klausimą spręsti palieka teismui, tačiau nurodė, jog žemės sklypas, kuriame yra ginčo statiniai, yra nesuformuotas ir neįregistruotas.

8Trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta (2 t., b.l.196)(ABTĮ 75 str. 1 d.), tačiau jo neatvykimas į teismo posėdį nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti (ABTĮ 78 str. 3 d.).

9Tretysis suinteresuotas asmuo K. S. prašė skundo netenkinti.

10Tretiesiems suinteresuotiems asmenims B. S. , E. S. , K. K. , A. J. , J. K. , V. Š. – K. apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta (2 t., b.l.196)(ABTĮ 75 str. 1 d.), tačiau jų neatvykimas į teismo posėdį nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti (ABTĮ 78 str. 3 d.).

11Skundas netenkintinas.

12Byloje ginčas iš esmės yra kilęs dėl to, ar valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas 2009 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. 8744 ir 2009 m. kovo 12 d. sprendimu Nr.4-46 pagrįstai atsisakė įregistruoti kiemo statinius (unikalus Nr. Nr. ( - )), esančius ( - ), kaip priklausinius prie pagrindinio daikto – pastato, kurio unikalus Nr. ( - ) ir šifras 1B2p nekilnojamojo turto kadastre, taip pat ar valstybės įmonės Registrų centro Centrinis registratorius 2009 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. 122 pagrįstai paliko galioti minėtus sprendimus (b.l. 16-17, 39-42).

13Nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą tvarko valstybės įmonė Registrų centras (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 straipsnio 1 dalis, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 4 straipsnio 1 dalis). Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo veikla, tvarkant nekilnojamojo turto kadastrą ir nekilnojamojo turto registrą, yra viešasis administravimas (Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Kadastro tvarkytojas ir nekilnojamojo turto registro tvarkytojas įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą, įregistruoti nekilnojamojo turto registre nekilnojamuosius daiktus, daiktines teises į juos, šių teisių suvaržymus ir juridinius faktus gali tik atlikęs privalomus veiksmus, kuriuos nustato teisės aktai, reglamentuojantys nekilnojamojo turto kadastro ir nekilnojamojo turto registro veiklą (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas, Nekilnojamojo turto registro įstatymas, Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 patvirtinti Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1129 patvirtinti Nekilnojamojo turto registro nuostatai).

14Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą bei daiktinių teisių į nekilnojamuosius daiktus, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų įrašymo į nekilnojamojo turto registrą procedūra yra paprastai pradedama suinteresuotam asmeniui pateikus prašymą ir teisės aktuose nustatytus dokumentus (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 2 dalis, 13 straipsnis; Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 straipsnis). Nagrinėjamu atveju skundžiami teritorinio registratoriaus sprendimai buvo priimti išnagrinėjus pareiškėjo 2009 m. vasario 12 d. prašymą dėl nekilnojamųjų daiktų, kaip priklausinių, registravimo (t. 1, b.l. 43, 73-74). Šiame prašyme nėra detalizuoti nekilnojamieji daiktai, kuriuos pareiškėjas prašo įregistruoti, todėl spręsdamas šį ginčą, teismas visų pirma išsiaiškino ir nustatė, kokių konkrečių nekilnojamųjų daiktų duomenis pareiškėjas siekė įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą, taip pat kokius konkrečius nekilnojamuosius daiktus ir daiktines teises į juos pareiškėjas siekė įregistruoti nekilnojamojo turto registre, t.y. kiemo statinius: žvyro aikštelę b3, medinių lentų tvorą t4, estakadą e2, 17 gelžbetoninių šulinių k5 - k12, gelžbetonines tepalo surinkimo talpas c1 ir c2, kurių unikalus Nr. Nr. ( - ), esančius ( - ), kaip priklausinius prie pagrindinio daikto-administarcinio pastato, kurio unikalus Nr. Nr. ( - ), pažymėto šifru 1B2p, esančio ( - ) (I t., b.l.12-14, 2 t., b.l.188).

15Byloje rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pareiškėjas 2009 m. vasario 12 d. VĮ Registrų centro Kauno filialui pateikė prašymą priskirti (įregistruoti) kiemo statinius, kurių unikalus Nr. Nr. ( - ), kaip priklausinius prie pagrindinio daikto-administracinio pastato, kurio unikalus Nr. Nr. ( - ), pažymėto šifru 1B2p, esančio ( - ) (1 t., b.l.73,74). Pareiškėjas prie prašymo pateikė Kauno miesto apylinkės teismo 1995 m. rugsėjo 25 d. sprendimą civilinėje byloje Nr.2-6912/95 bei kadastrinių matavimų bylą (1 t., b.l.74,10). Atsakovas- nekilnojamojo turto registro tvarkytojas, išnagrinėjęs pateiktus dokumentus, vadovaudamasis Nekilnojamojo turto registro įstatymo pakeitimo įstatymo 13 str. 1 p., 23 str. 2 p., 2009 m. kovo 5 d. (Nr.8744) ir 2009 m. kovo 12 d. (Nr.4-46) priėmė sprendimus, kuriais atsisakė įregistruoti nekilnojamojo turto registre minėtus kiemo statinius kaip pagrindinio pareiškėjui priklausančio pastato lB2p priklausinius, nes UAB „Auto ABC" nėra kiemo statinių, kurių unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), savininkė (1 t., b.l.41,42,72-74). Pareiškėjas nesutiko būtent su šiais priimtais sprendimais, kuriais netenkintas pareiškėjo 2009 m. vasario 12 d. prašymas, todėl centrinis registratorius, išnagrinėjęs pareiškėjo skundą, ir vadovaudamasis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 10 str. 1 d. ir 29 str. 1 p., 2009 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. 122 nusprendė palikti galioti VĮ Registrų centro Kauno filialo 2009 m. kovo 5 d. (Nr. 8744) ir 2009 m. kovo 12 d. (Nr. 4-46) sprendimus, kadangi pareiškėjas nėra kiemo statinių savininkas (nuosavybės teisės išregistruotos 2009 m. vasario 18 d.) ir jo kaip savininko teisės į šiuos kiemo statinius yra pasibaigusios Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 30 d. sprendimo, kuris paliktas galioti Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 30 d. nutartimi, pagrindu, taigi atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas UAB „AUTO ABC" nėra kiemo statinių, kurių unikalus Nr. ( - ), esančių Islandijos pr. 15, Kaune, savininkas, todėl jo prašymas įregistruoti nekilnojamojo turto registre ginčo kiemo statinius kaip pagrindinio pareiškėjui priklausančio pastato lB2p, priklausinius, negali būti tenkinamas (1 t., b.l.39,40).

16Bylos medžiaga taip pat patvirtina, jog UAB „AUTO ABC“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2004 m. birželio 14 d. (1 t., b.l. 24). Kauno miesto apylinkės teismo 1995 m. rugsėjo 25 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-6912/95 nustatytas juridinis faktas, kad UAB „Auto ABC“ nuosavybės teisėmis valdo pastatus, esančius ( - ), techninės apskaitos byloje pažymėtus šifrais 1B2/p; 2G1/p; 3E1/g; 4B1/m; 5J1/g, 6I1/m; 7J1/m. (1 t., b.l. 10). Tačiau dalis kiemo statinių liko neįregistruoti, todėl buvo kreiptasi į teismą dėl fakto nustatymo, jog bendrovei nuosavybės teisės į šiuos kiemo statinius atsirado įgyjamosios senaties pagrindu. Kauno miesto apylinkė teismo 2005 m. balandžio 11 d. sprendimu pareiškėjos prašymas buvo patenkintas ir kiemo statiniai, kurių unikalus Nr. ( - ), buvo įregistruoti registre kaip priklausiniai (1 t., b.l. 12-14). Atnaujinus procesą šioje civilinėje byloje, Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m. sausio 30 d. sprendimu panaikino 2005 m. balandžio 11 d. teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-03837-451/2005 ir priimė naują sprendimą – pareiškimą dalyje dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad pareiškėja UAB "AUTO ABC", į.k. 113819823, kitus inžinierinius statinius: 5786,99 kv.m. asfaltbetonio aikštelę (kadastro duomenimis b1), 305,31 kv.m. šaligatvį (b2), kitus inžinerinius statinius: 50 m ilgio metalinių kampuočių tvorą (tI), 6,10 ilgio metalinius vartus (t2), 1,20 metalinius vartelius (t3), 24,30 m ilgio, metalinio tinklo skydo tvorą (t4), 21,30 m ilgio metalinio tinklo strypo tvorą (t5), 61,50 m ilgio metalinio tinklo skydo tvorą (t6), 44,50 m ilgio vientiso metalo tinklo tvorą (t7), 25,50 m ilgio medinių lentų tvorą (t8), 69 m ilgio vientiso metalinio tinklo ilgio tvorą (t9), 25 kv.m. ploto metalinę estakadą (el), 120,00 kv.m. ploto asfaltbetonio estakadą (e2), 1375,72 kv.m. ploto žvyro aikštelę (b3), šulinius k1-k21, du tepalo rezervuarus (el, e2), esančius Islandijos pl. 15, Kaune, įgijo nuosavybės teise pagal įgyjamąją senatį, atmetė, o pareiškimą dalyje dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad inžineriniai statiniai adresu ( - ): 5786,99 kv.m. asfaltbetonio aikštelė (kadastro duomenimis b1), 305,31 kv.m. šaligatvis (b2), kiti inžineriniai statiniai: 50 m ilgio metalinių kampuočių tvora (tI), 6,10 m ilgio metaliniai vartai (t2), 1,20 m ilgio metaliniai varteliai (t3), 24,30 m ilgio, metalinio tinklo skydo tvora (t4), 21,30 m ilgio metalinio tinklo skydo tvora (t5), 61,50 m ilgio metalinio tinklo skydo tvora (t6), 44,50 m ilgio vientiso metalo tinklo tvora (t7), 25,50 m ilgio medinių lentų tvora (t8), 69 m ilgio vientiso metalinio tinklo tvora (t9). 25 kv.m. ploto metalinė estakada el, 120,00 kv.m. ploto asfaltbetonio estakada (e2), 1375,72 kv.m. ploto žvyro aikštelė (b3), šuliniai k1-k21, du tepalo rezervuarai (el, e2) yra pagrindinio pastato 1184,74 kv.m. 1B2p, esančio ( - ), priklausiniai, esantys 12032 kv.m. naudojamame, 1981 m. gegužės 20 d. Kauno miesto vykdomojo sprendimu Nr. 223 išskirtame bei raudonųjų linijų 1985-09-25 atžymėtame 11505 kv.m. žemės sklype, paliko nenagrinėtu (1 t., b.l.51-55, Kauno miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr.A2-301-713/2007). Kauno apygardos Teismas, išnagrinėjęs UAB “Auto ABC” apeliacinį skundą, 2008 m. birželio 30 d. nutartimi apeliacinį skundą atmetė ir paliko galioti Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m. sausio 30 d. sprendimą (1 t., 44-50, Kauno miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr.A2-301-713/2007). Nurodė, kad sprendimą dėl nekilnojamųjų daiktų kaip priklausinių priskyrimo pagrindiniam daiktui priima nekilnojamojo turto registro tvarkytojas, kadangi jo duomenų bazėje yra kaupiama informacija apie daiktų paskirtį ir apie priklausinių buvimą. Iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad ginčo statiniams, kurių unikalus Nr. ( - ) (aprašyti 2.8 p. tai kiemo aikštelė, tvora, esakada e2, šuliniai 17 vienetų, tepalo surinkimo talpos -2 vienetai) nuosavybės teisė buvo įregistruota Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu 2005 m. balandžio 11 d. sprendimu civilinėje byloje Nr.2-03837-451, o išregistruoti daiktai ir nuosavybės teisė Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 30 d. sprendimu civilinėje byloje Nr.A2-301-713/2007 bei Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.2A-17-343/2008. Žyma apie daikto išregistravimą 2009 m. vasario 18 d. (žr. statusas – išregistruotas ), statybos metai 1987, statybos pabaigos metai 1987, kadastro duomenų nustatymo data 2005 m. gegužės 16 d. (1t. b.l.12-14, 99-102).

17Pareiškėjas nesutinka su atsakovo sprendimais, jų neteisėtumą grįsdamas aplinkybe, jog kiemo statiniai, kaip pagrindinio pastato priklausiniai, turi būti įregistruoti kartu, nes jie ir pastatyti tais pačiais metais kaip ir pagrindiniai statiniai, tik dėl turto registratoriaus neteisėtų veiksmų jie neįreistruojami.

18Nekilnojamojo turto registro įstatymo (akto redakcija, galiojusi nuo 2007 07 21 iki 2012 01 10) 13 straipsnio 1 dalis numatė, kad nekilnojamojo turto registre daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai gali būti registruojami tik tuo atveju, kai nekilnojamojo turto registre įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas. Tik įregistravus nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą, gali būti registruojamos kitos daiktinės teisės į tą daiktą, tų teisių suvaržymai, juridiniai faktai. Ši nuostata netaikoma registruojant valdymą kaip savarankišką daiktinę teisę bei nekilnojamojo daikto, nuosavybės teisės į jį arba atskirų šios teisės sudedamųjų dalių – valdymo, naudojimo ar disponavimo areštą kaip juridinį faktą. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, jog Nekilnojamojo turto registre nekilnojamieji daiktai registruojami kaip nekilnojamojo daikto priklausiniai įstatymų nustatytais atvejais arba tų daiktų savininko prašymu priklausinių duomenis įrašant į pagrindinio nekilnojamojo daikto registro įrašą. Nekilnojamojo daikto priklausinių įrašymo į nekilnojamojo turto registrą tvarką ir duomenų turinį nustato Nekilnojamojo turto registro nuostatai. Pareiškėjas prašė įregistruoti nekilnojamuosius daiktus – kiemo statinius kaip priklausinius, todėl vadovaujantis minėto straipsnio 1 dalimi tokį prašymą gali teikti tik būdama šių kiemo statinių savininke. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 straipsnio 1 dalis sako, kad prašymą įregistruoti nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą paduoda jį įgijęs asmuo, o kai registruojamos kitos daiktinės teisės, taip pat šių teisių į nekilnojamuosius daiktus suvaržymai, – šių teisių turėtojas arba asmuo, suinteresuotas jų įregistravimu. Prašymą įregistruoti juridinius faktus paduoda įgaliota institucija ar jų įregistravimu suinteresuotas asmuo. Prašymą asmuo paduoda pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą. Šio straipsnio 2 dalis numato, kad kartu su prašymu turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys prašomų įregistruoti daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų atsiradimą. Dokumentai turi būti pateikti dviem egzemplioriais; vienas iš jų turi būti dokumento originalas arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas jo nuorašas. Straipsnio 3 dalyje keliami reikalavimai dokumentams, kurių pagrindu patvirtinamos, atsiranda, baigiasi, perleidžiamos ar suvaržomos daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai, t. y. jie turi atitikti teisės aktų reikalavimus, juose turi būti įregistravimui nekilnojamojo turto registre būtini duomenys.

19Kaip matyti iš Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2A-17-343/2008, kuria Kauno teismo apylinkės teismo 2007 m. sausio 30 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-301-713/2007 buvo paliktas nepakeistas, bendrosios kompetencijos teismas nagrinėjo bylą tuo aspektu, ar yra pagrindas patenkinti UAB„ AUTO ABC“ pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, jog statinius, esančius Islandijos pl.15, Kaune, bendrovė įgijo nuosavybės teise pagal įgyjamąją senatį ir šį pareiškimą atmetė kaip nepagrįstą. Minėtoje civilinėje byloje pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai be kita ko nustatė, kad UAB „AUTO ABC“ inžinerinių kiemo statinių nestatė, juos 1993 metais perėmė reorganizacijos būdu iš Kauno vairuotojų ruošimo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklos. Administracinių bylų teisenos įstatymo 58 straipsnio 2 dalies pagrindu pripažintina, jog šis faktas iš naujo neįrodinėtinas. Atsižvelgiant į tai UAB „ AUTO ABC“ negali būti laikoma ginčui aktualių kitų statinių (inžinerinių)-kiemo statinių, pažymėtų unikaliu Nr. ( - ), savavališka statytoja (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos 2009 m. rugsėjo 23 d. sprendimas Nr.(10.4)-2D-2155 administracinėje byloje Nr.I-838-171/2010, 1 t., b.l.52,53,96-102, 136-146), nes naujų duomenų, kuriais būtų įrodyta, jog pareiškėjas yra ginčo statinio savavališkas statytojas, nei atsakovas, nei tretieji suinteresuotieji asmenys, nepateikė.

20Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie aplinkos ministerijos iš UAB „AUTO ABC“ pateikto 1984 m. parengto ir suderinto projekto nustatė, kad ginčo statiniai, kurių unikalus Nr. ( - ), ir statiniai, kurių unikalus Nr. ( - ), buvo numatyti tame Projekte. Todėl Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie aplinkos ministerijos vadovavosi tuo metu galiojusia Leidimų statyti ir rekonstruoti gyvenamuosius namus, civilinius, pramonės, žemės ūkio ir kitus objektus įforminimo tvarka, patvirtinta Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinio statybos reikalų komiteto 1976 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 307 „Dėl leidimų statyti ir rekonstruoti gyvenamuosius namus, pramonės, civilinius, žemės ūkio ir kitus objektus įforminimo tvarkos“, kurioje nustatyta, kad leidimai „įforminami, suderinant atitinkamo objekto techninę dokumentaciją. Miesto vyriausiasis architektas arba rajono architektas įrašą apie jos suderinimą <...> papildo žodžiais „Leidžiama; statyti“, pažymi datą, pasirašo, tvirtina antspaudu <...>“. Ant Projekto reikalaujamas įrašas „Leidžiama statyti“, data, parašas ir antspaudas yra. Be to, pažymėtina, kad pagal statinių statybos metu galiojusį Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinio statybos ir architektūros reikalų komiteto (toliau – VSARK) 1958 m. gruodžio 13 d. nutarimą Nr. 570 „Dėl statybos vykdymo tvarkos ir dėl valstybinės statybos kontrolės įvedimo kaimo vietovėje“ VSARK organų leidimas statybai pradėti miestuose, miesto tipo gyvenvietėse ir kaimo vietovėje buvo reikalingas ne visiems statiniams, o tik pastatams (Civilinė byla Nr.A2-301-713/2007, 1 t., b.l.116-124).

21Taigi siekiant ginčo kiemo statinius įregistruoti nekilnojamojo turto registre, turi būti įvykdyti teisės aktuose keliami reikalavimai nekilnojamojo turto objektų suformavimui ir jų registravimui nekilnojamojo turto registre. Sąlygos įregistruoti nekilnojamojo turto registre nekilnojamąjį daiktą, o tuo pačiu ir suformuoti patį nekilnojamąjį daiktą, yra nustatytos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje, pagal kurias nekilnojamasis daiktas nekilnojamojo turto registre gali būti įregistruotas tik tuomet, kai jis (šiuo ginčo atveju statiniai) Statybos įstatymo nustatyta tvarka yra suformuojamas. Be to, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad Nekilnojamasis daiktas laikomas baigtu formuoti, kai yra nustatyti jo kadastro duomenys ir teisės aktų nustatyta tvarka priimtas viešojo administravimo subjekto sprendimas nekilnojamąjį daiktą suformuoti.

22Tokiu būdu pagal Statybos įstatymo 24 straipsnio 1, 3 ir 4 dalis, tam kad pastatytą statinį būtų galima įregistruoti nekilnojamojo turto registre, jis turi būti nustatyta tvarka, kompetentingų institucijų, pripažintas tinkamu naudoti, t. y. statiniams turi būti surašytas statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas. Civilinėje byloje A2-301-713/2007 yra pateiktas 1987 m. kovo 31 d. valstybinės priėmimo komisijos aktas apie užbaigtos statybos objektų priėmimą eksploatacijon (1 t., b.l.52-62), tačiau jame yra nurodyti tik mok. korpusas 2 aukštų, garažas 1 aukšto, mok. korpusas ir garažas tarp savęs sujungti dengta aikštele, ir nėra duomenų apie ginčo kiemo statinius. Pareiškėjas 2009 m. vasario 12 d. teikdamas atsakovui prašymą įregistruoti kiemo statinius priklausiniais nepateikė statinių pripažinimo tinkamais naudoti akto, o pareiškėjo pateiktame 1995 m. rugsėjo 25 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendime taip pat nėra jokių duomenų apie ginčo kiemo statinius (sprendimo priėmimo metu jie nebuvo netgi inventorizuoti)(Civilinė byla Nr.A2-301-713/2007, III t., b.l.94-100, namų valdos techninės apskaitos byla), todėl šis teismo sprendimas nėra tas dokumentas, kuriuo remiantis galėtų būti atliktas nekilnojamojo turto įregistravimas nekilnojamojo turto registre, tokiu būdu atsakovas- nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pagrįstai 2009 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. 8755 ir 2009 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. 4-46 atsisakė tenkinti pareiškėjų prašymą įregistruoti kiemo statinius unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), kaip priklausinius prie pagrindinio daikto – pastato, unikalus Nr. ( - ), pažymėto šifru 1B2p, nes nesant įrašytų statinių duomenų į nekilnojamojo turto kadastrą (daiktai išregistruoti 2009 m. vasario 18 d.) negalimas ir daiktinių teisių į tuos statinius įregistravimas nekilnojamojo turto registre (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 straipsnio 1 dalis), o Registrų centro Centrinio registratorius 2009 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. 122 pagrįstai paliko galioti minėtus sprendimus, nes pareiškėjas ir bylos nagrinėjimo metu nepateikė jokių įrodymų, t.y. dokumentų, patvirtinančių prašomų įregistruoti daiktinių teisių atsiradimą (ABTĮ 57 str. 1 d.).

23Kolegija atmeta kaip nepagrįstus pareiškėjo argumentus, kad ginčo statiniai galėjo būti registruojami kaip pareiškėjo turimo turto-administracinio pastato 1B2p priklausiniai ir atsakovas be įstatyminio pagrindo atsisakė įregistruoti daiktines teises.

24Nekilnojamojo turto registro įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nurodyta imperatyvi nuostata, jog Nekilnojamojo turto registre nekilnojamieji daiktai registruojami kaip nekilnojamojo daikto priklausiniai įstatymų nustatytais atvejais arba tų daiktų savininko prašymu priklausinių duomenis įrašant į pagrindinio nekilnojamojo daikto registro įrašą. Nekilnojamojo daikto priklausinių įrašymo į nekilnojamojo turto registrą tvarką ir duomenų turinį nustato Nekilnojamojo turto registro nuostatai.

25Kaip minėta, 1995 m. rugsėjo 25 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendime nėra jokių duomenų apie ginčo kiemo statinius, todėl šis teismo sprendimas nėra tas dokumentas, kuriuo remiantis galėtų būti atliktas nekilnojamojo turto įregistravimas nekilnojamojo turto registre (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 1 punktas), nes tik įregistravus nekilnojamąjį daiktą į nekilnojamojo turto registrą galimas ir nekilnojamojo daikto kaip priklausinio registravimas.

26Nekilnojamojo turto registro įstatymas, kurio 23 straipsnio 2 dalis numato, jog kartu su prašymu turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys prašomų įregistruoti daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų atsiradimą. To paties įstatymo 22 straipsnyje yra nustatyti juridinių faktų įregistravimo nekilnojamojo turto registre teisiniai pagrindai, t.y. išvardinti dokumentai, kuriems esant yra įregistruojami juridiniai faktai: valstybės institucijos sprendimas, teismo sprendimas, nutartis, nutarimas, nuosprendis, įstatymų nustatytų institucijų ar pareigūnų sprendimas areštuoti turtą bei turto arešto aktų registro dokumentai, nekilnojamojo daikto savininko civilinės būklės aktai, paveldėjimo teisės liudijimas, teismo pranešimas apie civilinės bylos iškėlimą, rašytiniai sandoriai, nekilnojamojo daikto pardavimo sutartys, kitų valstybės kadastrų ir registrų dokumentai. Ginčo situacijoje pareiškėjas nepateikė dokumentų, kurie būtų galėję patvirtini daiktinių teisių atsiradimą, o atsakovas kaip tik vadovavosi tinkamais dokumentais- įsiteisėjusiais teismo sprendimais, kurie liudijo apie tokių teisių pareiškėjui pasibaigimą.

27Taip pat iš bylos medžiagos matyti, kad Kauno miesto valdybos 1996 m. kovo 19 d. sprendimo Nr.255, 1.1. punktu patvirtintas 9400 kv.m.žemės sklypo, esančio prie pastatų Islandijos pl. 15, detalusis planas (civilinė byla Nr.A-2-301-713/2007, 1 t., b.l.43,45). Iš pareiškėjo į bylą pateikto detaliojo plano brėžinio matyti, jog į UAB „AUTO ABC“ suformuotą 9400 kv.m. teritoriją iš neįregistruotų kiemo statinių tik iš dalies patenka estakada e2 ir su ja susijusi žvyro aikštelė b3 (2 t., b.l.24). Kiti statiniai- lentų tvora t4, 17 gelžbetoninių šulinių k5 - k12, gelžbetoninės tepalo surinkimo talpos c1 ir c2 yra detaliai suformuotos teritorijos ribose. Tretieji suinteresuoti asmenys ginčija tik estakados e2 faktinę vietą, pateikė savo įrodymus (2 t., b.l.23), pagal kuriuos estakada e2 yra už detaliojo plano ribų ir patenka į valstybinę žemę, į kurią suinteresuotieji asmenys pretenduoja atkurti nuosavybę. Kaip matyti iš pareiškėjo atstovės ir trečiųjų suinteresuotųjų asmenų K. S. , B. S. , E. S. , K. K. , A. J. , J. K. , V. Š. – K. atstovo paaiškinimų, trečiųjų suinteresuotųjų asmenų K. S. , B. S. , E. S. , K. K. , A. J. , J. K. , V. Š. – K. materialinis teisinis suinteresuotumas nagrinėjamoje byloje yra grindžiamas tuo, jog jie teritorijoje, esančioje greta pastatų, esančių ( - ), kuriuos nuosavybės teise valdo UAB „Auto ABC“, pretenduoja susigrąžinti žemę natūra. Administracinėje byloje Nr.I-838-717/2010 esančiais įrodymais nustatyta, kad Kauno miesto savivaldybės administracija 2009 m. rugsėjo 16 d. raštu informavo K. S. ir kitus pretendentus į T. ir N. S. žemę, apie tai, kad yra parengtas laisvos (neužstatytos) žemės (2485 m2) turėtos žemės ribose planas prie ( - ) (greta UAB „AUTO ABC“). 2009 m. rugpjūčio mėnesį parengtame 2485 m2 žemės sklypo plane, trečiojo suinteresuotojo asmens K. S. pateiktame sklypo horizontalinės nuotraukos patikslinime (administracinė byla Nr.I-838-717/2010, II t., b.l. 36,40,46), pažymėta, kad į šio sklypo teritoriją iš statinių, pažymėtų unikaliu Nr. ( - ), patenka tik estakada e2. Šiame plane be kita ko pažymėta, kad sklypo gretimybė tarp taškų 1 -7 yra teritorija, kurios adresas ( - ), t.y. 1996 m. detaliuoju planu suplanuota teritorija. Taigi šios pagrįstos aplinkybės patvirtina, kad ginčo statinys estakada e2 yra valstybei priklausančioje žemėje, todėl ir dėl šios priežasties jo registravimas priklausiniu negalimas.

28Esant minėtoms aplinkybėms ir įrodymams bei dėl išdėstytų argumentų teisėjų kolegija pripažįsta, kad nagrinėjamu atveju atsakovas- nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pagrįstai 2009 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. 8755 ir 2009 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. 4-46 atsisakė tenkinti pareiškėjų prašymą įregistruoti kiemo statinius unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), kaip priklausinius prie pagrindinio daikto – pastato, unikalus Nr. ( - ), pažymėto šifru 1B2p, Registrų centro Centrinis registratorius 2009 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. 122 pagrįstai paliko galioti minėtus sprendimus, nes nesant įrašytų statinių duomenų į nekilnojamojo turto registrą negalimas ir daiktinių teisių į tuos statinius įregistravimas nekilnojamojo turto registre (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 straipsnio 1 dalis, 10 straipsnio 1 dalis ), todėl skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 str., 87 str., 88 str. 1 d. 1 p. teismas,

Nutarė

30Pareiškėjo UAB „AUTO ABC“skundą atmesti kaip nepagrįstą.

31Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui arba per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Pareiškėjas kreipėsi į teismą skundu ir prašė panaikinti VĮ Registrų... 4. Pareiškėjas skunde nurodė, o jo atstovė teismo posėdžio metu paaiškino,... 5. Atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovės su skundu nesutiko,... 6. Trečiųjų suinteresuotųjų asmenų atstovas advokatas Dominykas Varnas su... 7. Trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės... 8. Trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinei teritorijų planavimo ir... 9. Tretysis suinteresuotas asmuo K. S. prašė skundo netenkinti.... 10. Tretiesiems suinteresuotiems asmenims B. S. , E. S. , K. K. , A. J. , J. K. ,... 11. Skundas netenkintinas.... 12. Byloje ginčas iš esmės yra kilęs dėl to, ar valstybės įmonės Registrų... 13. Nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą tvarko valstybės įmonė Registrų... 14. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto... 15. Byloje rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pareiškėjas 2009 m. vasario 12... 16. Bylos medžiaga taip pat patvirtina, jog UAB „AUTO ABC“ Juridinių asmenų... 17. Pareiškėjas nesutinka su atsakovo sprendimais, jų neteisėtumą grįsdamas... 18. Nekilnojamojo turto registro įstatymo (akto redakcija, galiojusi nuo 2007 07... 19. Kaip matyti iš Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 30 d. nutarties... 20. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie aplinkos... 21. Taigi siekiant ginčo kiemo statinius įregistruoti nekilnojamojo turto... 22. Tokiu būdu pagal Statybos įstatymo 24 straipsnio 1, 3 ir 4 dalis, tam kad... 23. Kolegija atmeta kaip nepagrįstus pareiškėjo argumentus, kad ginčo statiniai... 24. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nurodyta... 25. Kaip minėta, 1995 m. rugsėjo 25 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendime... 26. Nekilnojamojo turto registro įstatymas, kurio 23 straipsnio 2 dalis numato,... 27. Taip pat iš bylos medžiagos matyti, kad Kauno miesto valdybos 1996 m. kovo 19... 28. Esant minėtoms aplinkybėms ir įrodymams bei dėl išdėstytų argumentų... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo... 30. Pareiškėjo UAB „AUTO ABC“skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 31. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...