Byla 2A-2326-603/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Lipnickienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal apelianto ieškovo G. T. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 18 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo G. T. ieškinį atsakovui J. Ž. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 2000 Lt turtinės ir 2000 Lt neturtinės žalos atlyginimo.

3Ieškovas nurodė, jog atsakovas tyčia nepagrįstai kreipėsi į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo ir tokiais savo veiksmais padarė ieškovui turtinę ir neturtinę žalą. Byla buvo pradėta pagal atsakovo pareiškimą, kuris nepasitvirtino, ikiteisminis tyrimas ieškovo atžvilgiu buvo nutrauktas faktiškai nenustačius ieškovo veiksmuose nusikaltimo sudėties, todėl laikytina, kad atsakovo veiksmai buvo neteisėti. Dėl tarpusavio konfliktų atsakovas savo veiksmais kryptingai, tyčiai siekė pakenkti ieškovui, nors privalėjo suprasti, kad dėl to gali atsirasti civilinė atsakomybė. Ieškovas papildomai paaiškino, jog dėl nepagrįstai pradėto ikiteisminio tyrimo buvo suvaržyta jo judėjimo laisvė, nukentėjo darbinė veikla Latvijoje, nutrūko kontraktai, privalėjo samdytis advokatą, dėl ko patyrė finansinių ir dvasinių nuostolių, sutriko sveikata. Pažymėjo, jog yra priverstas lankytis pas gydytojus ir vartoti medikamentus. Mano, jog kreipdamasis į prokuratūrą atsakovas siekė palaužti jį tiek finansiškai tiek psichologiškai. Taip pat paaiškino, jog žalos prašo tik iš atsakovo, nes mano, jog visų veiksmų iniciatorius buvo atsakovas, o atsakovo sutuoktinė E. Ž. tik pasirašydavo ant dokumentų.

4Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą bei skirti ieškovui 6000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

5Atsakovas nurodė, jog siekdamas apginti savo teises, kreipėsi į teismą privataus kaltinimo tvarka dėl ieškovo parašytų šmeižiamojo pobūdžio skundų į atsakovo ir jo sutuoktinės darbovietes. Iškeltoje privataus kaltinimo byloje nepavyko įteikti dokumentų kaltinamajam G. T., dėl ko privataus kaltinimo bylą nagrinėjęs teisėjas kreipėsi į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Prokuratūra bylą perdavė policijai. Pažymėjo, jog jis nei prokuratūros, nei policijos veiksmų nekontroliavo ir neprašė ieškovui skirti jokių kardomųjų priemonių. Vėliau ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas, ne dėl to, jog ieškovas G. T. savo veiksmais nepadarė veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, o dėl to, jog buvo nustatyta ieškovo gyvenamoji vieta ir išnyko priežastys, dėl ko byla negalėtų būti nagrinėjama privataus kaltinimo tvarka. Privataus kaltinimo tvarka byla buvo išnagrinėta, o ieškovo elgesys, kuomet žinodamas apie privataus kaltinimo tvarka jam iškeltą bylą ieškovas tą patį (sausio) mėnesį kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl žalos atlyginimo, nesulaukdamas bylos ištyrimo ir nuosprendžio priėmimo, vertintinas kaip piktnaudžiavimas teise. Teikdamas ieškinį dėl žalos atlyginimo ieškovas siekia gauti naudos iš savo paties neteisėtų veiksmų. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų apie patirtą neturtinę žalą, o pateikti įrodymai apie turtinę žalą yra neaiškūs, nes iš jų negalima nustatyti kokioje konkrečioje byloje buvo patirtos prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos.

6Trečiasis asmuo E. Ž. įstatymo reikalavimus atitinkančio atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į bylos nagrinėjimą neatvyko.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. balandžio 18 d. sprendimu ieškinį atmetė. Taip pat paskyrė ieškovui 1000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

8Teismas, remdamasis bylos duomenimis, šalių paaiškinimais ir Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis, nustatė, kad 2012 m. gruodžio 7 d. pareiškimu dėl proceso pradėjimo privataus kaltinimo tvarka atsakovas J. Ž. ir jo sutuoktinė – trečiasis asmuo E. Ž. kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą (tuo metu Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas) dėl ieškovo G. T. patraukimo baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 154 straipsnio 1 dalį bei neturtinės žalos priteisimo. Byloje paskirti taikinamieji posėdžiai neįvyko, nes teismui nepavyko tinkamai informuoti G. T. apie paskirtų posėdžių vietą ir laiką. Bylą nagrinėjantis teisėjas 2013 m. vasario 19 d. nutartyje nurodė, jog nei privatus kaltintojas, nei teismas neturi galimybių imtis tokių priemonių, kurių pakaktų nusikalstamos veikos padarymu kaltinamą asmenį surasti ir pristatyti į taikinamąjį posėdį, todėl nutarė J. Ž. ir E. Ž. privataus kaltinimo skundą perduoti Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros vyriausiajam prokurorui spręsti klausimą dėl ikiteisminio tyrimo atlikimo (b. l. 37 -38). 2013 m. birželio 26 d. nutarimu (b. l. 7-8) Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras nutraukė pradėtą ikiteisminį tyrimą Nr. ( - ) nustatęs, jog buvo nustatyta nusikalstamos veikos padarymu įtariamo asmens – G. T. faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta, todėl išnyko aplinkybės, dėl kurių pareiškėjai – J. Ž. ir E. Ž. negalėjo ginti savo teisių privataus kaltinimo tvarka. 2013 m. gruodžio 10 d. J. Ž. ir E. Ž. pakartotinai kreipėsi į teismą privataus kaltinimo tvarka, jų skundo pagrindu iškelta baudžiamoji byla Nr. ( - ), kuri, kaip matyti LITEKO sistemoje, nėra neišnagrinėta. 2014 m. sausio 6 d. ieškovas G. T. kreipėsi į teismą su ieškiniu civilinio proceso tvarka dėl žalos atlyginimo priteisimo iš atsakovo J. Ž.. Spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą teismas 2014 m. sausio 7 d. nutartimi be kitų aplinkybių taip pat atkreipė ieškovo dėmesį į tai, jog privataus kaltinimo byla Nr. ( - ) nėra išnagrinėta ir pasiūlė ieškovui patikslinti ieškinio pagrindą, t.y. nurodyti dėl kokių neteisėtų atsakovo veiksmų ieškovas patyrė prašomą priteisti žalą. Tiek patikslintame ieškinyje, tiek ruošiantis bylos nagrinėjimui parengiamojo posėdžio metu ieškovo atstovas nurodė, jog byloje kilęs ginčas nėra susijęs su neišnagrinėta privataus kaltinimo byla Nr. ( - ) nei jos baigtimi, nes savo patirtą žalą ieškovas kildina iš nutraukto ikiteisminio tyrimo Nr. ( - ). Nagrinėjamu atveju iš šalių paaiškinimų ir byloje esančių rašytinių įrodymų teismas nustatė, jog konfliktas tarp šalių kilo dėl ieškovo parašytų skundų į atsakovo ir trečiojo asmens darbovietes. Dėl skunde nurodytų aplinkybių atsakovas ir jo sutuoktinė 2012 metais kreipėsi į teismą privataus kaltinimo tvarka, siekdami apginti savo teises. Tai, jog privataus kaltinimo tvarka paduotas skundas nebuvo išnagrinėtas, bet perduotas ikiteisminio tyrimo institucijoms, o vėliau nutrauktas, savaime nereiškia, jog atsakovas ir jo sutuoktinė neteisėtai kreipėsi teisminės gynybos. Ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ) buvo nutrauktas ikiteisminio tyrimo institucijai atsisakius palaikyti valstybinį kaltinimą ginant atsakovo ir jo sutuoktinės teises ir nurodant pastariesiems patiems kreiptis į teismą dėl savo teisių ginimo privataus kaltinimo tvarka. Dėl tokių ikiteisminio tyrimo institucijų veiksmų teismas nepasisakė tuo pagrindu, jog tai nėra nagrinėjamos bylos dalykas, tačiau teigė, jog nustatytos aplinkybės nesudaro pagrindo vertinti atsakovo ir jo sutuoktinės veiksmų kaip neteisėtų ir sudarančių pagrindą jų civilinei atsakomybei kilti. Taip pat sprendė, jog pats faktas, jog ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ) buvo nutrauktas, nesudaro pagrindo atsakovo civilinei atsakomybei kilti. Teismas, nenustatęs atsakovo neteisėtų veiksmų ieškovo atžvilgiu, atmetė ieškinį nepasisakydamas dėl prašomos priteisti žalos dydžio ir pagrįstumo.

9Dėl prašomos skirti baudos, teismas konstatavo, jog ieškovas, turėdamas kvalifikuoto atstovo - advokatą pagalbą, suvokdamas, jog pirminis atsakovo skundas buvo neišnagrinėtas ne dėl nuo atsakovo valios priklausančių aplinkybių ir žinodamas, kad teisme pagal pakartotinį atsakovo skundą yra jam iškelta ir neišnagrinėta privataus kaltinimo byla, reikšdamas visiškai nepagrįstą ieškinį elgėsi nesąžiningai atsakovo atžvilgiu, dėl ko teigė, kad yra visos įstatymo numatytos sąlygos skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, bei atsižvelgdamas į tai, kad nuostolių atlyginimo dėl nepagrįsto ieškinio pateikimo nėra prašoma, į tai, kad bauda skiriama fiziniam asmeniui, skyrė ieškovui 1000 Lt baudą valstybės naudai.

10Ieškovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 18 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.

11Nurodo, jog apeliantas nuo pat atsakovo pareiškimo apie tai, kad apeliantas padarė kokias nors nusikalstamas veikas, su pareiškimu nesutiko. Tokie atsakovo kaltinimai apeliantą įžeidė ir pažemino. Pirmą kartą pradėjus privataus kaltinimo bylą, apeliantas dėl patirtos žalos nesikreipė į teismą, tačiau atsakovui pakartotinai pasikreipus į teismą dėl tų pačių aplinkybių, apeliantas, manydamas, kad jo garbė ir orumas toliau žeminami bei atsižvelgdamas į Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 2013-06-26 nutarimą, nusprendė ginti savo teises. Apeliantas nesutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad atsakovo veiksmų negalima vertinti kaip neteisėtų. Apeliantas teigia kad egzistuoja visos sąlygos, numatytos CK 2.24 str. 2012-12-07 atsakovo pareiškimu buvo paskleistos žinios apie apeliantą, pareiškimas teisme buvo priimtas, pareiškime nurodytas jo vardas bei pavardė, asmens kodas, adresas. Pareiškime nurodytų aplinkybių, jog yra nusikaltęs, neatitikimas tikrovei turėjo būti nustatytas nagrinėjant bylą. Žala apeliantui kilo dėl atsakovo 2012-12-07 pareiškimo Vilniaus miesto apylinkės teismui, o dėl šio pareiškimo yra priimtas galutinis ir įsiteisėjęs procesinis sprendimas – ikiteisminį tyrimą nutraukti, todėl 2013-12-10 atsakovo pakartotinio pareiškimo išnagrinėjimo faktas neturi esminės reikšmės šioje civilinėje byloje. 2012-12-07 pareiškime paskleistos žinios vertintinos kaip žeminančios ir žeidžiančios apelianto garbę ir orumą. Nustačius, jog egzistuoja visi elementai taikyti CK 2.24 str. 1 d., turėjo būti sprendžiamas klausimas dėl pairto turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo. Apeliantas teigia, kad ikiteisminio tyrimo metu jis patyrė didelius išgyvenimus ir stresą, dėl ko pablogėjo sveikata ir teko lankytis pas medikus, pirkti vaistus, taip pat patyrė finansinių nuostolių. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apelianto vertinimu, atsakovo veiksmai paskleidžiant apie apeliantą tikrovės neatitinkančią informaciją buvo neteisėti. Apeliantas taip pat nesutinka su paskirta bauda. Nurodo, kad ieškinį reiškė vadovaudamasis įstatymų suteiktomis teisėmis, o tai, kad jam buvo suteikta kvalifikuoto teisininko pagalba kaip tik reiškia, kad jis turėjo pagrindą manyti, jog ieškinį reiškia pagristai, nes vadovavosi teisininko konsultacijomis, todėl nesutinka su priešinga teismo išvada. Pažymėjo, kad viso proceso metu savo teisėmis naudojosi sąžiningai ir elgėsi rūpestingai.

12Atsakovas nesutinka su apeliaciniu skundu ir prašo jį atmesti, taip pat skirti ieškovui 5000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

13Nurodo, kad nagrinėjamu atveju garbės ir orumo gynimo taisyklės netaikomos pagal CK 2.24 str. 9 d., kadangi atsakovas buvo teismo proceso dalyvis, o jo pateikti procesiniai dokumentai juos teismui priėmus laikytini teismo procesiniais dokumentais. Nurodo, kad atsakovas 2012-12-07 pareiškimą teikė teismui, ne ikiteisminio tyrimo įstaigoms, o tai, kad pareiškimas visgi buvo perduotas ikiteisminio tyrimo įstaigoms yra ne atsakovo kaltė. Vien tai, kad atsakovo pareiškimo turinys tapo žinomas kitai institucijai, nesudaro pagrindo teigti, kad atsakovas paskleidė žinias apie apeliantą. Atsakovo teigimu, jis sąžiningai kreipėsi į teismą, todėl tai negali būti laikoma asmens garbę ir orumą žeminančių žinių paskleidimu.

14Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

15Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs bylą anksčiau nurodytais pagrindais, konstatuoja, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl nagrinėja bylą neperžengdama apeliacinio skundo ribų.

16Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su pirmos instancijos teismo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, todėl jų detaliau nekartoja.

17Apeliantas, pareikšdamas ieškinį teisme, savo reikalavimą grindė CK 6.245 str. nuostatomis bei įrodinėjo minėtame straipsnyje privalomas aplinkybes civilinei atsakomybei kilti, t. y. 1) atsakovas neįvykdė įstatymuose nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atliko veiksmus, kuriuos įstatymai draudžia atlikti, arba pažeidė bendro pobūdžio pareigas elgtis atidžiai ir rūpestingai; 2) yra padaryta turtinė ir neturtinė žala; 3) yra priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir kilusių neigiamų padarinių – žalos; 4) žalą padaręs asmuo yra kaltas. Tuo tarpu pateikdamas apeliacinį skundą apeliantas jau įrodinėjo sąlygas atsakomybei kilti pagal CK 2.24 str. nuostatas, atitinkamai pateikdamas kitokį faktinių aplinkybių vertinimą bei įrodinėdamas, jog žalą jis patyrė ne dėl pareiškimo padavimo ar pradėto ikiteisminio tyrimo, o dėl to, kad paduodant pareiškimą paskleidus duomenis, žeminančius jo garbę ir orumą ir neatitinkančius tikrovės.

18Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teisminio nagrinėjimo dalykas nustatomas atsižvelgiant į pareikšto ieškinio dalyką ir faktinį pagrindą, atsakovo priešieškinio (jei pareikštas) pagrindą ir dalyką bei šiuose procesiniuose dokumentuose išdėstytas aplinkybes, kuriomis šalis grindžia savo reikalavimus, – turi būti nurodyti įrodymai, patvirtinantys ieškovo ir atsakovo išdėstytas aplinkybes (CPK 111 straipsnio 2 dalies 5, 6 punktai; 135 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 2 dalis; 143 straipsnio 3 dalis). Ieškinio dalykas ir pagrindas negali būti keičiami priėmus pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl šalys neturi teisinio pagrindo išplėsti (nurodyti naujų) byloje nagrinėjamų aplinkybių, kurios nenurodytos išdėstant ieškinio pagrindą ir reikalavimus, teikiant atsiliepimus ar kitos formos atsikirtimus į ieškinį ir nagrinėjant bylą teismo posėdyje. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-491/2014).

19Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pirmos instancijos teismo nustatytas aplinkybes, pažymi, kad atsakovo atsakomybė dėl konkrečių teiginių, kaip žeminančių ieškovo garbę ir orumą, paskleidimo viešai bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nebuvo nagrinėjama, to neprašė pripažinti ir apeliantas, taigi apelianto apeliaciniame skunde nurodomos aplinkybės nebuvo įrodinėjimo dalykas, todėl teismas neturėjo pagrindo jų nagrinėti. Dėl to, apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl apelianto naujai įrodinėjamų aplinkybių pagrįstumo. Taip pat civilinės atsakomybės klausimas nenagrinėtinas CK 2.24 str. aspektu dar ir dėl to, kad, kaip teisingai nurodė atsakovas, dėl dalyvaujančio baudžiamojoje byloje asmens procesiniame dokumente – pareiškime teismui – paskleistų garbę ir orumą žeminančių bei tikrovės neatitinkančių žinių paskleidimo asmuo neatsako pagal CK 2.24 straipsnio nuostatas (CK 2.24 straipsnio 9 dalis).

20Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškinio pagrįstumas vertinamas vadovaujantis CK 6.245 str. nuostatomis.

21Byloje nustatyta, kad pirmos instancijos teismas ieškinio priėmimo stadijoje pasiūlė ieškovui patikslinti ieškinio pagrindą, t.y. nurodyti dėl kokių neteisėtų atsakovo veiksmų ieškovas patyrė prašomą priteisti žalą. Visgi apeliantas, įrodinėdamas atsakovo neteisėtus veiksmus, nebuvo nuoseklus – procesiniuose dokumentuose kaip neteisėtus veiksmus įvardijo atsakovo pareiškimo padavimą, kurio pagrindu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, o ikiteisminio tyrimo nutraukimas, apelianto vertinimu, reiškė, kad atsakovo pareiškimas nepasitvirtino, tačiau parengiamojo posėdžio metu vėl teigė, jog patirtą žalą kildina iš nutraukto ikiteisminio tyrimo Nr. ( - ). Apeliantas pagrįsdamas neturtinę žalą įrodinėjo, kad dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ir taikytų kardomųjų priemonių patyrė diskomfortą, stresą, dėl ko sutriko jo sveikata, taip pat patyrė reputacijos pablogėjimą, įvairius nepatogumus, jam buvo apribota judėjimo laisvė.

22Išnagrinėjus bylą, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis, jog atsakovas savo teises siekė ginti kreipdamasis į teismą privataus kaltinimo tvarka, o ne inicijuodamas ikiteisminio tyrimo pradėjimą, kadangi atsakovo skundas prokuratūrai buvo perduotas teismo iniciatyva negalint toliau nagrinėti bylos privataus kaltinimo tvarka dėl ne nuo atsakovo priklausančių aplinkybių. Be to, visiškai sutiktina su pirmos instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis, jog ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ) buvo nutrauktas ikiteisminio tyrimo institucijai atsisakius palaikyti valstybinį kaltinimą ginant atsakovo ir jo sutuoktinės teises ir nurodant pastariesiems patiems kreiptis į teismą dėl savo teisių ginimo privataus kaltinimo tvarka, o ne dėl to, jog atsakovo pareiškimas nepasitvirtino, kas iš esmės leidžia visiškai atmesti apelianto motyvus įrodinėjant atsakovo neteisėtus veiksmus. Iš bylos medžiagos akivaizdu, jog vertindamas ikiteisminio tyrimo nutraukimą, apeliantas šį faktą nepagrįstai interpretuoja sau palankia linkme. Taigi, pirmos instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad apeliantas patirtą žalą nepagrįstai kildina iš nutraukto ikiteisminio tyrimo Nr. ( - ), kadangi apelianto nurodomos faktinės aplinkybės neatitinka byloje nustatytų aplinkybių.

23Pirmos instancijos teismas, vertindamas, ar naudojimasis įstatymų suteikta teise kreiptis teisminės gynybos, t.y. pats atsakovo pareiškimo faktas, gali būti pripažįstamas neteisėta veika, pagrįstai darė išvada, jog nustatytos aplinkybės, o būtent: pirminis konfliktas tarp šalių kilo dėl ieškovo parašytų skundų į atsakovo ir trečiojo asmens darbovietes, po ko dėl skunde nurodytų aplinkybių atsakovas ir jo sutuoktinė 2012 metais padavė apeliantą į teismą skundą privataus kaltinimo tvarka, tačiau skundas nebuvo išnagrinėtas, kadangi buvo perduotas ikiteisminio tyrimo institucijoms, o vėliau ir nutrauktas, ikiteisminio tyrimo institucijai atsisakius palaikyti valstybinį kaltinimą ginant atsakovo ir jo sutuoktinės teises ir nurodant pastariesiems patiems kreiptis į teismą dėl savo teisių ginimo privataus kaltinimo tvarka - savaime nereiškia, jog atsakovas ir jo sutuoktinė neteisėtai kreipėsi teisminės gynybos, o bylos nagrinėjimo metu nustatytos aplinkybės nesudaro pagrindo vertinti atsakovo ir jo sutuoktinės veiksmų kaip neteisėtų ir sudarančių pagrindą jų civilinei atsakomybei kilti.

24Pirmos instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, teisingai rėmėsi materialiosios teisės normomis ir pagrįstai nurodė, jog vertinant, ar naudojimasis įstatymų suteikta teise kreiptis teisminės gynybos gali būti pripažįstamas neteisėta veika CK 6.246 straipsnio aspektu, esminės reikšmės turi nukentėjusiojo kreipimosi teisminės gynybos aplinkybės, kurios vertintinos tuo aspektu ir tik tiek, kiek tai reikšminga konstatuojant, ar nėra aiškiai išreikšto piktnaudžiavimo teise, atidumo ir rūpestingumo imperatyvų sąmoningo nepaisymo, kas teismui būtų pagrindas spręsti dėl civilinės atsakomybės už žalą, padarytą piktnaudžiaujant teise, taikymo (CK 1.137 straipsnio 3 dalis). Šiuos imperatyvus pažeidžiančiais veiksmais būtų pagrindas pripažinti tokį kreipimąsi dėl baudžiamojo persekiojimo, kai atsakovo teisinis statusas ir kitos aplinkybės liudytų, kad normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrąją reikalų padėtį, tokioje situacijoje teisminės gynybos nesikreiptų. Išnagrinėjus bylą, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmos instancijos teismas pagrįstai nenustatė egzistuojant aukščiau aprašytų aplinkybių (CK 1.137 straipsnio 3 dalis), dėl kurių būtų galima spręsti, jog būtent pats atsakovo kreipimasis į teismą privataus kaltinimo tvarka, gali būti pripažįstamas neteisėta veika CK 6.246 straipsnio aspektu.

25Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2014-11-07 nuosprendžiu apeliantas buvo išteisintas atsakovo ir jo sutuoktinės pradėtoje privataus kaltinimo byloje, tačiau apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šios aplinkybės iš esmės neturi teisinės reikšmės nagrinėjamoje byloje. Konstatuotina, kad apelianto atžvilgiu priimtas nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą, taip pat išteisinti apeliantą, nėra pagrindas civilinėje byloje savaime konstatuoti, kad vienu atveju ikiteisminio tyrimo pradėjimas ir kardomosios priemonės pritaikymas, kitu atveju - baudžiamosios bylos privataus kaltinimo tvarka pradėjimas, buvo neteisėti ab initio.

26Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka sprendžia, kad pirmos instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad apeliantas šioje byloje neįrodė atsakovo neteisėtų veiksmų, t. y. byloje nenustatyta viena iš civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygų, o bylos nagrinėjimo metu paaiškėjusios naujos aplinkybės nesudaro pagrindo pakeisti galutinę pirmos instancijos teismo išvadą.

27Dėl baudos skyrimo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis

28Pirmos instancijos teismas konstatavo, jog nagrinėjamu atveju egzistuoja visos įstatymo numatytos sąlygos skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Sprendė, kad ieškovas, pareikšdamas visiškai nepagrįstą ieškinį, elgėsi nesąžiningai atsakovo atžvilgiu, kadangi turėjo kvalifikuoto atstovo - advokatą pagalbą, suvokė, jog pirminis atsakovo skundas buvo neišnagrinėtas ne dėl nuo atsakovo valios priklausančių aplinkybių ir žinojo, kad teisme pagal pakartotinį atsakovo skundą yra jam iškelta ir neišnagrinėta privataus kaltinimo byla.

29Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokiomis išvadomis.

30CPK 95 str. 2 dalis nurodo, kad teismas, nustatęs, jog dalyvaujantis byloje asmuo nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui baudą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog nesąžiningai pareikštu nepagrįstu reikalavimu, kuriuo piktnaudžiaujama procesinėmis teisėmis – CPK 95 straipsnis, pripažintinas tik toks reikalavimas, kurį išnagrinėjus teisme galima padaryti išvadą, kad normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrą reikalų padėtį, panašioje situacijoje teisinės padėties negalėtų įvertinti kaip savo materialinės subjektinės teisės ar įstatymo saugomų interesų pažeidimo ar ginčijamo ir reikalauti ginti jo teises teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-278/2010).

31Apeliacinės instancijos teismas, konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas nurodė tinkamą LAT praktiką šiuo klausimu, tačiau ją netinkamai vertino. Nagrinėjamu atveju manytina, jog apeliantas savo procesinėmis teisėmis naudojosi sąžiningai, manydamas, kad jo teisės pažeidžiamos, apeliantas turėjo teisę reikšti ieškinį, o tai, kad jis ieškinio neįrodė, nepaneigia šios jo teises. Taip pat sutiktina su apeliacinio skundo argumentais, jog faktas, kad apeliantui buvo suteikta kvalifikuoto teisininko pagalba kaip tik reiškia, kad jis turėjo pagrindą manyti, jog ieškinį reiškia pagristai, nes vadovavosi teisininko konsultacijomis.

32Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, nenustatė objektyvaus pagrindo išvadai, kad apeliantas, pasinaudodamas įstatymo jam suteikta teise reikšti apeliacinį skundą, prašymą galimai pažeistai teisei apginti, būtų nesąžiningai naudojęsis jam suteiktomis procesinėmis teisėmis, dėl ko būtų pagrindas skirti baudą. Atsižvelgiant į tai, atsakovo prašymas dėl baudos skyrimo apeliantui atmestinas (CPK 185 str.).

33Kolegija pažymi, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, jog įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

35pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 18 d. sprendimą dalyje dėl baudos skyrimo ir rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

36„ieškinį atmesti.

37Priteisti iš ieškovo G. T., asmens kodas ( - ) valstybės naudai 14,24 Lt (keturiolika litų ir 24 centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank”, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660, arba į sąskaitą esančią Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, banko kodas 21400, įmokos kodas 5660. Mokėjimo kvitą reikia pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

38Prašymą skirti ieškovui G. T. baudą atmesti.“

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta... 2. ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 2000 Lt turtinės ir 2000 Lt... 3. Ieškovas nurodė, jog atsakovas tyčia nepagrįstai kreipėsi į prokuratūrą... 4. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą... 5. Atsakovas nurodė, jog siekdamas apginti savo teises, kreipėsi į teismą... 6. Trečiasis asmuo E. Ž. įstatymo reikalavimus atitinkančio atsiliepimo į... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. balandžio 18 d. sprendimu ieškinį... 8. Teismas, remdamasis bylos duomenimis, šalių paaiškinimais ir Lietuvos... 9. Dėl prašomos skirti baudos, teismas konstatavo, jog ieškovas, turėdamas... 10. Ieškovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 11. Nurodo, jog apeliantas nuo pat atsakovo pareiškimo apie tai, kad apeliantas... 12. Atsakovas nesutinka su apeliaciniu skundu ir prašo jį atmesti, taip pat... 13. Nurodo, kad nagrinėjamu atveju garbės ir orumo gynimo taisyklės netaikomos... 14. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 15. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 16. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su pirmos instancijos... 17. Apeliantas, pareikšdamas ieškinį teisme, savo reikalavimą grindė CK 6.245... 18. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teisminio nagrinėjimo dalykas... 19. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pirmos instancijos teismo... 20. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškinio pagrįstumas vertinamas... 21. Byloje nustatyta, kad pirmos instancijos teismas ieškinio priėmimo stadijoje... 22. Išnagrinėjus bylą, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos... 23. Pirmos instancijos teismas, vertindamas, ar naudojimasis įstatymų suteikta... 24. Pirmos instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, teisingai rėmėsi... 25. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme nustatyta, kad Vilniaus... 26. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka... 27. Dėl baudos skyrimo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis... 28. Pirmos instancijos teismas konstatavo, jog nagrinėjamu atveju egzistuoja visos... 29. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokiomis išvadomis.... 30. CPK 95 str. 2 dalis nurodo, kad teismas, nustatęs, jog dalyvaujantis byloje... 31. Apeliacinės instancijos teismas, konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas... 32. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, nenustatė objektyvaus... 33. Kolegija pažymi, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, jog... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 35. pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 18 d. sprendimą... 36. „ieškinį atmesti.... 37. Priteisti iš ieškovo G. T., asmens kodas ( - ) valstybės naudai 14,24 Lt... 38. Prašymą skirti ieškovui G. T. baudą atmesti.“...