Byla 2-1831-810/2011

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Dambrauskienė,

2sekretoriaujant Editai Petrevičienei, dalyvaujant

3suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Masada“ atstovui A. V.,

4suinteresuotam asmeniui V. V. ir jos atstovui advokatui Z. B.,

5suinteresuotam asmeniui L. T. ir jo atstovui advokato padėjėjui Mykolui Romeikai,

6nedalyvaujant pareiškėjai L. V., suinteresuotam asmeniui antstolei Vaivai Šimkienei, suinteresuotų asmenų L. V. įmonės, uždarosios akcinės bendrovės „Vigesta“ atstovams,

7viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos L. V. skundą dėl antstolės Vaivos Šimkienės veiksmų ir dėl turto pardavimo iš varžytinių akto patvirtinimo ir

Nustatė

8Pareiškėja skolininkė L. V. prašo panaikinti 2011 m. sausio 3 d. turto arešto aktą, kuriuo areštuotas 0,5349 ha ploto žemės sklypas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), 62,73 kv.m. bendro ploto gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), tvartas, unikalus Nr. ( - ), ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), kiemo statiniai (rūkykla, šulinys, tualetas), unikalus Nr. ( - ), įgyti santuokos metu ir esantys bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe; įpareigoti antstolės Vaivos Šimkienės kontorą atidalinti turtą; atšaukti areštuoto turto varžytines.

9Be to, antstolė Vaiva Šimkienė pateikė tvirtinimui 2011 m. vasario 15 d. turto pardavimo iš varžytinių aktą Nr. 71-1420/2010, kuriuo antstolė pardavė iš pirmųjų varžytinių žemės sklypą, esantį ( - ), sklypo plotas 0.5349 ha, unikalus Nr. ( - ), su gyvenamuoju namu, bendras plotas 62,73 kv.m. (unikalus Nr. ( - )), tvartu (unikalus Nr. ( - )), ūkiniu pastatu (unikalus Nr. ( - )), kitais statiniais (inžinieriniais) – kiemo statiniais (rūkykla, šuliniu, tualetu) (unikalus Nr. ( - )), esančiais ( - ), priklausančius L. V., a.k. ( - ), pirkėjui L. T., a.k. ( - ), gyv. ( - ), už 26500,00 Lt.

10Suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Masada“ atstovas A. V. su pareiškėjos skundu nesutinka, prašo jį atmesti, turto pardavimo iš varžytinių aktą patvirtinti ir paaiškino, kad atidalinti skolininko turtą gali ne antstolis, o teismas, esant išieškotojo iš bendrosios dalinės nuosavybės dalyvio prašymui. A. V. teigimu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) normos nenumato galimybės skųsti turto arešto aktą ir jį panaikinti, galima skųsti tik antstolio veiksmus nustatant areštuoto turto kainą, nes pagal CPK 510 str. 1 d. gali būti skundžiami antstolių procesiniai veiksmai ar atsisakymas atlikti procesinius veiksmus, o ne procesinių veiksmų metu surašyti dokumentai. Be to, pareiškėjos reikalavimas atšaukti jau įvykusias varžytynes turi būti atmestas, nes varžytynės jau yra įvykusios ir teismas jų atšaukti negali. Atstovas nurodė, kad pareiškėja reikalavimo netvirtinti turto pardavimo iš varžytinių akto nėra pareiškusi. Be to, pareiškėja skundą dėl antstolės veiksmų padavė praleidusi CPK 512 str. nustatytą 20 dienų terminą, nes teismui pateiktoje vykdomojoje byloje yra laiško įteikimo dokumentas, įrodantis, jog pranešimas dėl turto arešto akto bei pats aktas pareiškėjai buvo įteiktas 2011 m. sausio 10 d. Pareiškėjos sutuoktinis nėra pateikęs jokio skundo dėl antstolio veiksmų ar dėl varžytinių akto tvirtinimo. Vien dėl šios priežasties skundas turėtų būti atmestas, o varžytinių aktas patvirtintas. A. V. paaiškino, kad individuali įmonė pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.50 str. 4 d. yra neribotos civilinės atsakomybės subjektas, todėl už individualios įmonės skolas atsako ir jos dalyviai. V. V. nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad jis nedalyvavo įmonės veikloje. Atstovo teigimu, šiuo atveju reikia vadovautis CK 3.109 str., kuriame teigiama, kad iš individualios įmonės veiklos atsiradusios prievolės turi būti laikomos bendromis sutuoktinių prievolėmis ir jos turi būti tenkinamos iš sutuoktinių bendro turto. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 16 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2009, nurodyta, kad individualiai (personalinei) įmonei neturint pakankamai lėšų išieškomoms sumoms padengti, antstolis išieškojimą nukreipia į kitą jos turtą ir savininko turtą, t. y. paminėtu individualiu atveju būtina taikyti CPK 673 str. nuostatą.

11Suinteresuotas asmuo V. V. ir jo atstovas advokatas Z.Burba su pareiškėjos skundu sutinka, prašo jį tenkinti, turto pardavimo iš varžytinių akto netvirtinti ir V. V. paaiškino, kad su L. V. kartu jie negyvena jau septyneri metai, tačiau santuokos nėra nutraukę, turtą pasidalino žodiniu susitarimu: V. V. atiteko butas, adresu ( - ), o L. V. – butas, adresu ( - ), sodyba, esanti ( - ), automobilis. Apie skolų išieškojimą V. V. sužinojo tik dabar. Nesutinka, kad būtų patvirtintas turto pardavimo iš varžytinių aktas, nes V. turtas nebuvo padalintas. V. V. nesutinka, kad L. V. skola būtų išieškoma iš V. V. turto.

12Suinteresuoto asmens V. V. atstovas advokatas Zigmas Burba paaiškino, kad žodinis santuokinio turto pasidalijimas neturi juridinės galios: sutuoktinių turtas gali būti padalintas notaro patvirtinta sutartimi arba teismo sprendimu, sutuoktiniams nutraukiant santuoką.

13Suinteresuotas asmuo pirkėjas L. T. ir jo atstovas advokato padėjėjas Mykolas Romeika su pareiškėjos skundu nesutinka, prašo jį atmesti, turto pardavimo iš varžytinių aktą prašo patvirtinti ir L. T. paaiškino, kad 2011 m. vasario 15 d. jis dalyvavo varžytinėse, kur už 26500 Lt nusipirko parduodamą turtą. Tą pačią dieną jis pervedė pinigus už perkamą turtą į antstolės depozitinę sąskaitą. Turtą jis įgijo sąžiningai, todėl prašo turto pardavimo iš varžytinių aktą patvirtinti.

14Pareiškėja L. V., suinteresuotas asmuo antstolė Vaiva Šimkienė, suinteresuotų asmenų L. V. įmonės, uždarosios akcinės bendrovės „Vigesta“ atstovai į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai (pareiškėjai L. V. teismo šaukimas laikomas įteiktas tinkamai CPK 121 str. pagrindu), gautas UAB „Vigesta“ prašymas nagrinėti civilinę bylą atstovui nedalyvaujant.

15Antstolė V.Šimkienė pateikė atsiliepimą į pareiškėjos skundą, prašo pareiškėjos skundą atmesti, nes iš individualios įmonės, įsteigtos santuokos metu, veiklos atsiradusios prievolės turi būti laikomos bendromis sutuoktinių prievolėmis ir jos turi būti tenkinamos iš sutuoktinių bendro turto (CK 3.109 str.).

16Pareiškėjos L. V. skundas atmestinas, turto pardavimo iš varžytinių aktas netvirtintinas.

17Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, antstolės Vaivos Šimkienės kontoroje vykdomas išieškojimas pagal Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010-02-24 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. L2-277-79/2010 dėl 11002,69 Lt skolos, 1432,32 Lt delspinigių, 15,21 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos 11002,69 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2009-06-08 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 186,52 Lt žyminio mokesčio, 3360,00 Lt už teisines paslaugas išieškojimo subsidiariai iš L. V. įmonės ir L. V. išieškotojo uždarosios akcinės bendrovės „Masada“ naudai (vykdomosios bylos Nr. 0071/10/01420 l. 2-4, 5). Vykdant išieškojimą, 2011 m. sausio 3 d. antstolės padėjėjos K. G. buvo surašytas turto arešto aktas (vykdomosios bylos Nr. 0071/10/01420 l. 51-52), kuriuo buvo areštuotas skolininkei L. V. priklausantis turtas: žemės sklypas, esantis ( - ), sklypo plotas 0.5349 ha, unikalus Nr. ( - ), su gyvenamuoju namu, bendras plotas 62,73 kv.m. (unikalus Nr. ( - )), tvartu (unikalus Nr. ( - )), ūkiniu pastatu (unikalus Nr. ( - )), kitais statiniais (inžinieriniais) – kiemo statiniais (rūkykla, šuliniu, tualetu) (unikalus Nr. ( - )), esančiais ( - ), 25000 Lt vertės. Turto arešto aktas buvo įregistruotas turto arešto aktų registre (vykdomosios bylos Nr. 0071/10/01420 l. 54-56). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai, santuokos liudijimo nuorašas, pirkimo-pardavimo sutarčių nuorašai (vykdomosios bylos Nr. 0071/10/01420 l. 23-27, 67, 68, 69) patvirtina, kad areštuotas turtas priklauso sutuoktiniams L. V. ir V. V. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise. Areštuoto turto vertė nustatyta pagal verčių žemėlapius, o taip pat UAB „Ober-Haus“ Nekilnojamas Turtas suteiktą antstolei konsultaciją (vykdomosios bylos Nr. 0071/10/01420 l. 28-35, 39-50).

18Dėl pareiškėjos reikalavimo panaikinti 2011-01-03 d. turto arešto aktą.

19Pareiškėjos skundžiamas turto arešto aktas L. V. buvo įteiktas 2011-01-11 d. (vykdomosios bylos Nr. 0071/10/01420 l. 57), tačiau pareiškėja skundą dėl antstolio veiksmų teismui pateikė 2011 m. vasario 8 d., tai yra, praleidusi 20 dienų terminą skundui dėl antstolio veiksmų paduoti (CPK 512 str.). Pareiškėja skunde nurodė, kad dokumentus ji gavo tik 2011 m. sausio 19 d., tačiau įrodymų, patvirtinančių, kad skundžiamą turto arešto aktą ji gavo būtent 2011-01-19 d., pareiškėja nepateikė. Iš pareiškėjos pateikto voko nuorašo (b.l. 8) matyti, kad antstolė V.Šimkienė siuntė dokumentus 2011-01-13 d., tačiau nėra aišku, kokiam asmeniui šie dokumentai buvo siųsti. Vykdomojoje byloje esantis įteikimo pranešimas patvirtina, kad turto arešto akto nuorašas skolininkei L. V. buvo įteiktas 2011-01-11 d., priešingų įrodymų skolininkė nepateikė, todėl pareiškėjos skundas dalyje dėl turto pardavimo iš varžytinių akto panaikinimo atmestinas, praleidus įstatymo nustatytą terminą skundui paduoti ir pareiškėjai neįrodžius, kad jis buvo praleistas dėl svarbių priežasčių. Kiti skundo ir atsikirtimų į skundą argumentai, susiję su šiuo pareiškėjos reikalavimu, įrodymai ir nustatytos byloje aplinkybės neanalizuojami, nes šio klausimo išsprendimui įtakos neturi.

20Dėl pareiškėjos reikalavimo įpareigoti antstolę atidalinti skolininkės turtą.

21Pareiškėjos reikalavimas įpareigoti antstolę atidalinti skolininkės turtą atmestinas, nes skolininko dalis bendrojoje nuosavybėje nustatoma teismo nutartimi (CPK 667 str. 2 d.).

22Dėl pareiškėjos reikalavimo atšaukti varžytines.

23Pareiškėjos reikalavimas atšaukti varžytines atmestinas, nes varžytinės yra įvykusios (vykdomosios bylos Nr. 0071/10/01420 l. 79-81).

24Dėl turto pardavimo iš varžytinių akto patvirtinimo.

25CPK 634 str. 2 dalyje nustatyta, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, jog sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas bei aktyviai padėti ginti šalių teises ir įstatymų saugomus interesus. Aišku, vien tikslas kuo greičiau ir realiai įvykdyti sprendimą negali pateisinti įstatymo reikalavimų bei vykdymo proceso dalyvių, kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų pažeidimo.

26Varžytinės, kaip speciali procesinė turto realizavimo forma, yra priverstinis skolininkui priklausančio areštuoto turto pardavimas, kurį atlieka antstolis CPK 691-727 straipsnių nustatyta tvarka, todėl šiems santykiams CK normos taikomos tiek, kiek jų nereglamentuoja CPK. Varžytinės susijusios su skolininko, kreditoriaus ir skolininkui priklausančio turto pirkėjo nuosavybės teisėmis, kurių apsauga užtikrinama, jeigu turto pardavimas iš varžytinių įvyksta nepažeidžiant specialių šiai turto realizavimo formai įstatymo nustatytų reikalavimų.

27Teismas, prieš tvirtindamas varžytinių aktą, patikrina, ar buvo laikytasi teisės normų reikalavimų, susijusių su turto areštavimu bei jo įkainojimu, vykdymo procese dalyvaujančių bei kitų suinteresuotų asmenų teisių apsauga ir varžytinių organizavimu bei vykdymu, bei netvirtina tokio akto, jeigu nustatomi esminiai pažeidimai, dėl kurių turto pardavimo iš varžytinių aktas vėliau galėtų būti pripažįstamas negaliojančiu (CPK 725 str. 4 dalis).

28Kaip jau buvo minėta, iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad antstolė Vaiva Šimkienė priėmė vykdyti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010-02-24 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. L2-277-79/2010 dėl 11002,69 Lt skolos, 1432,32 Lt delspinigių, 15,21 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos 11002,69 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2009-06-08 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 186,52 Lt žyminio mokesčio, 3360,00 Lt už teisines paslaugas išieškojimo subsidiariai iš L. V. įmonės ir L. V. išieškotojo uždarosios akcinės bendrovės „Masada“ naudai. 2010-04-05 antstolė išsiuntė skolininkei raginimą sumokėti skolą (vykdomosios bylos Nr. 0071/10/01420 l. 6). Skolininkei L. V. įmonei nesumokėjus skolos per nurodytą terminą, antstolė pradėjo priverstinį skolos išieškojimą, o nustačius, kad skolininkė L. V. įmonė neturi jokio turto bei piniginių lėšų, į kurį galima būtų nukreipti išieškojimą, išsiuntė L. V. raginimą sumokėti skolą (vykdomosios bylos Nr. 0071/10/01420 l. 11). Šiai skolos nesumokėjus per nustatytą terminą, nukreipė skolos išieškojimą į skolininkės L. V. įmonės savininkei L. V. ir jos sutuoktiniui V. V. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį turtą.

29Lietuvos Aukščiausiojo teismo plenarinė sesija, suvienodindama kasacinio teismo praktiką civilinėse bylose dėl išieškojimo pagal sutuoktinių prievoles, išaiškino, kad prievolės vykdymui iš bendro sutuoktinių turto būtina nustatyti prievolės pobūdį, tai yra, ji yra asmeninė ar bendra (dalinė ar solidarioji), todėl tokios prievolės pobūdį ir galimybę išieškoti iš bendrosios jungtinės nuosavybės gali nustatyti tik teismas. Antstolio veiklos ribas pirmiausia apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. Vienas iš vykdomųjų dokumentų yra vykdomasis raštas, išduotas teismo sprendimo pagrindu. Todėl, jei nėra teismo sprendimo dėl antrojo sutuoktinio, antstolis negali nukreipti išieškojimą iš bendro turto, nes tai reikštų teismo sprendimo pakeitimą ir CPK 586 str. pažeidimą, nes vykdymo veiksmai būtų atlikti be vykdomojo dokumento (LAT 2008-01-07 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-114/2008; 2009-12-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-567/2009; 2010-02-17 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-81/2010; 2010-05-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-P-186/2010). Vykdymo stadijoje jau yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo prievolę vykdyti įpareigotas vienas iš sutuoktinių, tai eliminuoja bendrosios dalinės prievolės galimybę. Tokiu atveju kitas sutuoktinis gali būti atsakingas tik esant solidariajai bendrai sutuoktinių prievolei. Pažymėtina, kad kasacinis teismas taip pat nurodė, kad į kreditoriaus reikalavimą vykdyti prievolę iš bendro sutuoktinių turto prievolės asmeniškai neprisiėmęs sutuoktinis turi teisę pareikšti visus atsikirtimus bei naudotis visomis procesinėmis teisėmis įrodinėdamas, kad reikalavimui tenkinti iš bendro sutuoktinių turto nėra CK 3.109 straipsnyje nustatytų pagrindų. Šiomis teisėmis asmuo visa apimtimi galės pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu byla nagrinėjama ginčo teisenos tvarka kreditoriui pateikus ieškinį abiem sutuoktiniams kaip atsakovams bei įrodinėjant CK 3.109 straipsnio taikymo sąlygas. Tuo atveju, kai bylos nagrinėjimo metu kitas sutuoktinis nebuvo įtrauktas atsakovu, kreditorius turi teisę pareikšti savarankišką ieškinį šiam sutuoktiniui įrodinėdamas CK 3.109 straipsnio taikymo pagrindus, jeigu tai leidžia prievolės prigimtis.

30Atkreiptinas dėmesys, kad antstolei V.Šimkienei nusprendus nukreipti išieškojimą į V. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį turtą, V. V. nebuvo siunčiamas raginimas įvykdyti sprendimą, turto arešto akto nuorašas, pranešimai dėl turto pardavimo iš varžytinių, todėl jo teisė teikti prašymus, atsikirtimus vykdymo procese, naudotis įstatyme įtvirtintomis skolininko teisėmis buvo pažeista.

31Įvertinus byloje esančius įrodymus darytina išvada, kad antstolė V.Šimkienė, parduodama iš varžytinių skolininkei L. V. ir jos sutuoktiniui V. V. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį turtą, pažeidė CPK 586 straipsnio reikalavimus ir 667 straipsnio reikalavimus, nes nustačiusi, kad skolininkė L. V. asmeninės nuosavybės teise turto neturi, privalėjo pasiūlyti išieškotojui ar bendrosios nuosavybės dalyviams kreiptis į teismą dėl skolininkės turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Šie antstolės pažeidimai laikytini esminiais, todėl atsisakytina tvirtinti turto pardavimo iš varžytinių aktą ir varžytinės pripažintinos neįvykusiomis (LR CPK 725 str. 4 d.).

32Kiti proceso dalyvių argumentai, rašytiniai įrodymai bei nustatytos bylos aplinkybės, teismo nuomone, nutarčiai įtakos neturi.

33Kadangi pareiškėjos skundas atmestinas, suinteresuotam ameniui UAB „Masada“ prieistinos 484,10 Lt išlaidos už atsiliepimo į pareiškėjos skundą parengimą (b.l. 60-76, 79, 80, CPK 88 str. 1 d. 8 p., 443 str. 6 d.). Pagal įstatymo analogiją (CPK 3 str. 6 d.) vadovaujantis 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro Įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“, įvertinus bylos sudėtingumą, maksimalius užmokesčio dydžius, UAB „Masada“ išlaidos už teisinę pagalbą nelaikytinos per didelėmis.

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 725 str., teismas

Nutarė

35Pareiškėjos L. V. skundą atmesti.

36Atsisakyti patvirtinti 2011-02-15 d. turto pardavimo iš varžytinių aktą Nr. 71-1420/2010, kuriuo antstolė Vaiva Šimkienė pardavė iš pirmųjų varžytinių žemės sklypą, esantį ( - ), sklypo plotas 0.5349 ha, unikalus Nr. ( - ), su gyvenamuoju namu, bendras plotas 62,73 kv.m. (unikalus Nr. ( - )), tvartu (unikalus Nr. ( - )), ūkiniu pastatu (unikalus Nr. ( - )), kitais statiniais (inžinieriniais) – kiemo statiniais (rūkykla, šuliniu, tualetu) (unikalus Nr. ( - )), esančiais ( - ), priklausančius L. V., a.k. ( - ), pirkėjui L. T., a.k. ( - ), gyv. ( - ), už 26500 Lt ir 2011-02-15 d. varžytines laikyti neįvykusiomis.

37Priteisti iš L. V., a.k. ( - ), uždarajai akcinei bendrovei „Masada“ (į.k. 144674717, buveinės adresas Gytarių g. 25, Šiauliai) 484,10 Lt (keturis šimtus aštuoniasdešimt keturis litus, 10 ct) bylinėjimosi išlaidų.

38Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Dambrauskienė,... 2. sekretoriaujant Editai Petrevičienei, dalyvaujant... 3. suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Masada“ atstovui A.... 4. suinteresuotam asmeniui V. V. ir jos atstovui advokatui Z. B.,... 5. suinteresuotam asmeniui L. T. ir jo atstovui advokato padėjėjui Mykolui... 6. nedalyvaujant pareiškėjai L. V., suinteresuotam asmeniui antstolei Vaivai... 7. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 8. Pareiškėja skolininkė L. V. prašo panaikinti 2011 m. sausio 3 d. turto... 9. Be to, antstolė Vaiva Šimkienė pateikė tvirtinimui 2011 m. vasario 15 d.... 10. Suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Masada“ atstovas A.... 11. Suinteresuotas asmuo V. V. ir jo atstovas advokatas Z.Burba su pareiškėjos... 12. Suinteresuoto asmens V. V. atstovas advokatas Zigmas Burba paaiškino, kad... 13. Suinteresuotas asmuo pirkėjas L. T. ir jo atstovas advokato padėjėjas... 14. Pareiškėja L. V., suinteresuotas asmuo antstolė Vaiva Šimkienė,... 15. Antstolė V.Šimkienė pateikė atsiliepimą į pareiškėjos skundą, prašo... 16. Pareiškėjos L. V. skundas atmestinas, turto pardavimo iš varžytinių aktas... 17. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, antstolės Vaivos Šimkienės... 18. Dėl pareiškėjos reikalavimo panaikinti 2011-01-03 d. turto arešto aktą.... 19. Pareiškėjos skundžiamas turto arešto aktas L. V. buvo įteiktas 2011-01-11... 20. Dėl pareiškėjos reikalavimo įpareigoti antstolę atidalinti skolininkės... 21. Pareiškėjos reikalavimas įpareigoti antstolę atidalinti skolininkės turtą... 22. Dėl pareiškėjos reikalavimo atšaukti varžytines. ... 23. Pareiškėjos reikalavimas atšaukti varžytines atmestinas, nes varžytinės... 24. Dėl turto pardavimo iš varžytinių akto patvirtinimo.... 25. CPK 634 str. 2 dalyje nustatyta, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis... 26. Varžytinės, kaip speciali procesinė turto realizavimo forma, yra... 27. Teismas, prieš tvirtindamas varžytinių aktą, patikrina, ar buvo laikytasi... 28. Kaip jau buvo minėta, iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad antstolė... 29. Lietuvos Aukščiausiojo teismo plenarinė sesija, suvienodindama kasacinio... 30. Atkreiptinas dėmesys, kad antstolei V.Šimkienei nusprendus nukreipti... 31. Įvertinus byloje esančius įrodymus darytina išvada, kad antstolė... 32. Kiti proceso dalyvių argumentai, rašytiniai įrodymai bei nustatytos bylos... 33. Kadangi pareiškėjos skundas atmestinas, suinteresuotam ameniui UAB... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 725 str., teismas... 35. Pareiškėjos L. V. skundą atmesti.... 36. Atsisakyti patvirtinti 2011-02-15 d. turto pardavimo iš varžytinių aktą Nr.... 37. Priteisti iš L. V., a.k. ( - ), uždarajai akcinei bendrovei „Masada“... 38. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių...