Byla 2-1997-291/2014
Dėl skolos

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė, rašytinio proceso tvarka, nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Šiaulių būstas“ ieškinį atsakovams V. P. ir V. P. dėl skolos,

Nustatė

2ieškovas UAB „Šiaulių būstas“ kreipėsi į teismą ir prašė iš atsakovų V. P. ir V. P. lygiomis dalimis priteisti 3112,31 Lt skolą, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

32014-03-06 šalys pateikė prašymą, patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2-1997-291/2014. Prašyme nurodė, kad šalims taikos sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos LR CPK 294 str. yra išaiškintos ir šalims žinoma, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

4Prašymas tenkintinas.

5Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad UAB „Šiaulių būstas“ kreipėsi į teismą ir prašė iš V. P. ir V. P. lygiomis dalimis priteisti 3112,31 Lt skolą, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, tačiau prasidėjus teisminiam procesui šalims pavyko teisminį ginčą išspręsti taikiai, todėl šalys pateikė sudarytą ir šalių pasirašytą taikos sutartį, kuria prašo teismo patvirtinti.

6Įvertinus tai, kad šalys pasinaudojo įstatymo suteikta teise užbaigti bylą taikos sutartimi abipusiai joms priimtinu būdu (LR CPK 42 str.), teismas neturi pagrindo atsisakyti tvirtinti šalių pateiktą taikos sutartį, nes ja apspręsti jų veiksmai neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui, nepažeidžia kitų asmenų teisių ir interesų, šalims žinomos tokio procesinio veiksmo atlikimo teisinės pasekmės, t.y. kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, kad teismui patvirtinus taikos sutartį ir bylą nutraukus, dėl to paties ginčo šalys nebegalės pakartotinai kreiptis į teismą ir kad teismo patvirtinta sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas (LR CK 6.985 str., LR CPK 140 str. 3 d., 584 str. 1 d. 4 p.). Byla nutrauktina (LR CPK 293 str. 5 p., 294 str. 2 d.).

7Šalims sudarius taikos sutartį, gražinama 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio sumos (CPK 87 str. 2 d.). 2014-02-04 mokėjimo nurodymu Nr. 1761 už atsakovams pateiktą ieškinį sumokėta 70 Lt žyminio mokesčio (pagal pridėtą sąrašą), todėl grąžintina 52,50 Lt žyminio mokesčio.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87-88, 140 straipsniu, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 294-295 straipsniais, 430 straipsnio 9 dalimi, 584 straipsniu, teismas

Nutarė

9Patvirtinti ieškovo UAB „Šiaulių būstas“ ir atsakovų V. P. ir V. P. 2014-02-26 sudarytą taikos sutartį:

10„Mes, ieškovas UAB „Šiaulių būstas", juridinio asmens kodas 144619514, registruotas buveinės adresas Žemaitės g. 20, Šiauliai, atstovaujamas laikinai pareigas einančios direktorės R. J.,

11atsakovai, V. P., a. k. ( - ) ir V. P., a. k. ( - ) gyvenantys adresu ( - ), (toliau - atsakovai) remdamiesi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 straipsnio 1 dalimi, 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 straipsniu, susitarėme taikos sutartimi užbaigti Šiaulių apylinkės teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-1997-291/2014 pagal ieškovo UAB „Šiaulių būstas" ieškinį ir išspręsti visą ginčą šiomis šalių sulygtomis taikos sutarties sąlygomis:

121. Ieškovas atsisako dalies skolos, t.y. 2011,76 Lt (dviejų tūkstančių vienuolikos litų 76 centų).

132. Atsakovai įsipareigoja sumokėti visus ieškovo ieškinyje nurodytus, t.y. atsakovams priskaičiuotus ir atsakovų nesumokėtus, mokesčius už Vilniaus g. 155, Šiauliai namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą, administravimą, bei kitas paslaugas, iš viso -1100,55 Lt skolos. Taip pat atsakovai įsipareigoja lygiomis dalimis sumokėti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas t.y. 17,50 Lt žyminio mokesčio (25 procentus), 3,00 LT už Nekilnojamojo turto registro išrašą; 5,80 LT už Gyventojų registro tarnybos išrašus bei 181,50 Lt už UAB „SKOLOS LT“ suteiktas teisines paslaugas, rengiant ieškinį, iš viso 1308,35 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus aštuonis litus 35 centus) iki 2015 m liepos 01 dienos.

143. Mokėtinas pinigų sumas, nurodytas Sutarties 2 punkte, atsakovui įsipareigoja ieškovui sumokėti į A/S ( - ), Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas: 21400.

154. Ieškovas šia taikos sutartimi atsisako savo reikalavimo priteisti iš atsakovų 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo.

165. Atsakovai atlygina valstybei bylinėjimosi išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu teismuose.

176. Šalys aiškiai ir nedviprasmiškai susitaria, kad atsakovai, nepaisant Sutarties 2 punkte numatytų mokėjimų, taip pat privalo laiku mokėti einamuosius mokesčius, priskaičiuotus už Vilniaus g. 155, Šiauliai namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą bei administravimą.

187. Taikos sutarties sudaryti keturi egzemplioriai, kurių kiekvienas yra vienodos juridinės galios - po vieną šalims ir Teismui.

19Mes, ieškovas ir atsakovai, patvirtiname, kad mums yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalyje ir 294 straipsnio 2 dalyje numatytos taikos sutarties patvirtinimo pasekmės, t.y. tvirtindamas taikos sutartį, teismas priima nutartį, kuria nutraukia bylą; bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama“.

20Grąžinti ieškovui UAB „Šiaulių būstas“, į. k. 144619514, 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio, tai yra 52,50 Lt (penkiasdešimt du litus 50 centų), kuris buvo sumokėtas 2014-02-04 mokėjimo nurodymu Nr. 1761 Valstybinei mokesčių inspekcijai.

21Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė, rašytinio proceso... 2. ieškovas UAB „Šiaulių būstas“ kreipėsi į teismą ir prašė iš... 3. 2014-03-06 šalys pateikė prašymą, patvirtinti šalių sudarytą taikos... 4. Prašymas tenkintinas.... 5. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad UAB „Šiaulių būstas“... 6. Įvertinus tai, kad šalys pasinaudojo įstatymo suteikta teise užbaigti bylą... 7. Šalims sudarius taikos sutartį, gražinama 75 proc. sumokėto žyminio... 8. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87-88, 140... 9. Patvirtinti ieškovo UAB „Šiaulių būstas“ ir atsakovų V. P. ir V. P.... 10. „Mes, ieškovas UAB „Šiaulių būstas", juridinio asmens kodas 144619514,... 11. atsakovai, V. P., a. k. ( - ) ir V. P., a. k. ( - ) gyvenantys adresu ( - ),... 12. 1. Ieškovas atsisako dalies skolos, t.y. 2011,76 Lt (dviejų tūkstančių... 13. 2. Atsakovai įsipareigoja sumokėti visus ieškovo ieškinyje nurodytus, t.y.... 14. 3. Mokėtinas pinigų sumas, nurodytas Sutarties 2 punkte, atsakovui... 15. 4. Ieškovas šia taikos sutartimi atsisako savo reikalavimo priteisti iš... 16. 5. Atsakovai atlygina valstybei bylinėjimosi išlaidas, susijusias su... 17. 6. Šalys aiškiai ir nedviprasmiškai susitaria, kad atsakovai, nepaisant... 18. 7. Taikos sutarties sudaryti keturi egzemplioriai, kurių kiekvienas yra... 19. Mes, ieškovas ir atsakovai, patvirtiname, kad mums yra žinomos Lietuvos... 20. Grąžinti ieškovui UAB „Šiaulių būstas“, į. k. 144619514, 75... 21. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių...