Byla 2-44-188/2014
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Ramyna Šidlauskienė, sekretoriaujant Gintarei Adomaitienei, dalyvaujant ieškovo UAB ,,Erjusa“ įgaliotai atstovei O. A. ir atstovui advokatui Antanui Jarašiui, atsakovui Ž. P., jo atstovui advokatui T. J.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Erjusa“ ieškinį atsakovui Ž. P. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

3ieškovas pateiktu ieškiniu (b.l.1-2) prašė priteisti iš atsakovo 20000,00 Lt skolos, 3553,42 Lt palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2009 m. rugsėjo 16 d. atsakovas Ž. P. ieškovui UAB „Erjusa“ išrašė neprotestuotiną paprastąjį vekselį 20000,00 Lt sumai, įsipareigodamas apmokėti nurodytą pinigų sumą iki 2010 m. vasario 30 d. (nurodyta data laikytina rašymo apsirikimu). Atsakovas su ieškovu nėra atsiskaitęs iki šios dienos, todėl jis yra laikomas pažeidusiu prievolę. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai O. A. ir advokatas Antanas Jarašius nurodė, kad mažina reikalavimus ir prašo priteisti iš atsakovo 14000,00 Lt skolos, 2490,24 Lt palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinį grindžia paskutiniu neprotestuotinu paprastuoju vekseliu 20000,00 Lt sumai, kurį atsakovas turėjo apmokėti iki 2010-02-30, tačiau liko nesumokėta 14000,00 Lt, kitų vekselių kopijomis, taikos sutartimi, sąskaitomis-faktūromis, pažyma apie atliktus mokėjimus, pažyma apie sumokėtas sumas pagal taikos sutartį, delspinigių (palūkanų) paskaičiavimo pažyma, pavedimo sutartimi, atstovavimo išlaidų apmokėjimo kvitais.

4Ieškovo įgaliota atstovė O. A. ieškinio reikalavimus palaiko, prašo ieškinį tenkinti. Paaiškino, kad atsakovas pripažino, kad pats pasirašė ginčo vekselį, jis puikiai žino, jog yra skolingas. Atsakovas nuolat įtikinėjo ieškovą, kad skolą sumokės, jei ieškovas nesikreips dėl skolos išieškojimo. Nors Ž. P. visą laiką žadėjo sumokėti skolą, tačiau vilkino atsiskaitymą, slapstėsi. Nesupranta, kodėl dabar atsakovas nesutinka sumokėti skolą, tokį atsakovo elgesį laiko nesąžiningu.

5Ieškovo atstovas advokatas Antanas Jarašius palaiko ieškinio reikalavimus. Paaiškino, kad ginčo vekselis kilęs iš 2009 m. rugsėjo 16 d. Taikos sutarties, sudarytos tarp ieškovo UAB „Erjusa“ ir UAB „( - )“. Atsakovas Ž. P. 2009 m. rugsėjo 16 d. pasirašydamas neprotestuotiną paprastąjį vekselį, prisiėmė prievolę apmokėti 20000,00 Lt skolą iki 2010-02-30. Atsakovas buvo pasirašęs 6 vekselius visai UAB „( - )“ skolos sumai pagal 2009 m. rugsėjo 16 d. Taikos sutartį. Skolą pagal kitus vekselius sumokėjo pati UAB „( - )“. UAB „Erjusa“ pažyma Nr. 19 apie atliktus mokėjimus patvirtina, kad UAB „( - )“ atliko mokėjimus pagal 2009 m. rugsėjo 16 d. Taikos sutartį ir pagal paskutinį atsakovo neprotestuotiną paprastąjį vekselį 20000,00 Lt sumai liko nesumokėta 14000,00 Lt. Nesutinka su atsakovo ir jo atstovo atsikirtimais. Atsiliepime atsakovas nurodė, jog nurodytą vekselyje terminą jis praleido, skolą sumokėjo pavėlavęs, tuo jis pripažino, kad tarp šalių susiklostė piniginiai prievoliniai santykiai pagal vekselį. Vekselio tikrumo atsakovas neginčijo, pripažino, jog pasirašė pats. Ž. P. nuolat įtikinėjo ieškovą, kad skolą sumokės. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas teigė, kad skolą pagal ginčo vekselį yra sumokėjęs. Atsakovas yra išrašęs vekselį, kuriuo besąlygiškai įsipareigojo sumokėti 20000 Lt iki 2010-02-30, vekselis nelaikytinas laidavimo sutartimi. Ieškovas neprašo priteisti daugiau, nei atsakovas skolingas. Atsakovo atstovo nurodytas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas šiuo atveju netaikytinas. Prašo ieškinį tenkinti, priteisti 14000,00 Lt skolos, 2490,24 Lt palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, žyminį mokestį ir atstovavimo išlaidas.

6Atsakovas Ž. P. su ieškiniu nesutinka, ieškinį laiko nepagrįstu. Atsiliepime ir teismo posėdžio metu nurodė, kad pripažįsta, jog praleido terminą apmokėti prie ieškinio pateiktą vekselį. 2009-09-16 paprastąjį vekselį jis pasirašė siekiant ieškovui užtikrinti juridinio asmens UAB „( - )“ prievoles, paskolos fakto tarp jo ir ieškovo nebuvo, jam ieškovas jokių pinigų neperdavė. Teigia, kad ieškovui neskolingas, nes UAB „( - )“ penkiais banko pavedimais sumokėjo UAB „Erjusa“ 20000,00 Lt skolą. Skolos apmokėjimą grindžia banko išrašu apie atliktus mokėjimus į UAB „Erjusa“ sąskaitą ir penkiais mokėjimo nurodymais. Nurodė, kad ieškovas vekselio pateikimo apmokėjimui terminą praleido, laiku nesikreipė į notarą dėl vykdomojo įrašo, todėl vekselis tapo paprastu skolos rašteliu. Kadangi vekselyje nenumatyta prievolė mokėti delspinigius (palūkanas), todėl ir šį ieškovo reikalavimą laiko nepagrįstu. Prašo ieškinį atmesti.

7Atsakovo atstovas advokatas T. J. prašo ieškinį atmesti. Nesutinka su ieškiniu dėl šių priežasčių: visų pirma iš ieškinio turinio neaišku, kokie teisiniai santykiai susiklostė tarp ieškovo ir atsakovo. Iš ieškinio turinio suprato, kad tai teisiniai paskoliniai santykiai. Tačiau tarp šalių paskoliniai santykiai nesusiklostė, nes paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo momento. Atsakovui pinigai sumoje 20000,00 Lt nebuvo perduoti, todėl paskolinių teisinių santykių ginčo vekselis nesukūrė. 2009 m. rugsėjo 16 d. Taikos sutartimi šalys susitarė, kad Ž. P. išrašys 6 neprotestuotinus paprastuosius vekselius visai Taikos sutarties 2 p. nurodytai sumai, užtikrindamas minėtoje sutartyje numatytų mokėjimų ieškovui prievolės įvykdymą. Iš Taikos sutarties turinio seka, kad tarp šalių susiklostė laidavimo teisiniai santykiai, t.y. atsakovas prisiėmė pareigą laiduoti už UAB „( - )“. Laidavimas išrašius vekselį yra terminuotas, todėl ieškovas, nepareikšdamas reikalavimo (ieškinio) atsakovui per tris mėnesius, suėjus laidavimo prievolės įvykdymo terminui, prarado teisę kreiptis į teismą, t.y. praleido ieškinio senaties terminą. Be to atsakovo pateikti UAB „( - )“ penki mokėjimo pavedimai įrodo, kad prievolę, už kurią jis laidavo, pagal paskutinį vekselį yra įvykdyta. Prašo taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti.

8Ieškinys tenkintinas.

9Byloje sprendžiamas tarp šalių kilęs ginčas dėl atsakovo Ž. P., buvusio bankrutavusios UAB „( - )“ vadovo, prievolės pagal neprotestuotiną paprastąjį vekselį sumokėti ieškovui UAB „Erjusa“ likusios skolos dalį – 14000,00 Lt. Atsakovas ginčija ieškovo reikalavimą sumokėti pagal 2009-09-16 neprotestuotiname paprastajame vekselyje nurodytos sumos neapmokėtą dalį, argumentuodamas tuo, kad už jį UAB „( - )“ pagal ginčo vekselį sumokėjo visą sumą – 20000,00 Lt, bei tuo, kad vekselį išdavė siekiant užtikrinti juridinio asmens UAB „( - )“ prievoles, o ne savo asmenines prievoles.

10Vekselis yra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas (CK 1.97 str. 1 d., 1.101 str.). Vekselių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo ir patenkinimo tvarką bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykius reglamentuoja 1999-03-16 Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas (toliau – ĮAVĮ), vekselių išrašymas, įforminimas ir naudojimas detalizuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-09-13 nutarimu Nr. 987 patvirtintose Vekselių naudojimo taisyklėse. Vekselis yra dokumentas, kuriame įtvirtinta besąlygiška mokėjimo pareiga ir iš šios pareigos atsiradusi reikalavimo teisė (CK 1.105 str., ĮAVĮ 2 str.), tai reiškia, kad vekselio davėjas vienašaliu sandoriu prisiima mokėjimo prievolę. Teismas pažymi, kad vekselis paprastai išduodamas paties vekselio davėjo piniginei skolai vekselio gavėjui patvirtinti (įforminti) arba piniginei skolai padengti (grąžinti, apmokėti), tačiau tai nereiškia, kad vekselio išdavimo sandoris negali būti sudaromas ir kitais pagrindais, šiuo atveju - padengti juridinio asmens, kurio vadovu buvo vekselio davėjas, piniginę skolą, juolab, atsižvelgiant ir į tai, kad civilinių teisinių santykių dalyviai patys pasirenka jiems priimtiniausią būdą įgyvendinti savo teises bei šiuos teisinius santykius reguliuoti, nepažeidžiant kitų asmenų teisių bei imperatyvių įstatymų reikalavimų. Vekselis turi viešo patikimumo savybę, kuri reiškia, kad sąžiningas jo turėtojas gali pasitikėti tuo, kad dokumentas, atitinkantis įstatymo vekseliui nustatytus formalius reikalavimus, patvirtina, kad jis yra teisėtas vekselyje išreikštos teisės subjektas. Dėl to asmuo, kuris yra skolingas pagal vekselį, neturi teisės atsisakyti sumokėti vekselyje nurodytą sumą, remdamasis aplinkybėmis, nenurodytomis jame. Vekselio turėtojas tol, kol neįrodyta priešingai, laikomas sąžiningu jo savininku, kuriam priklauso visos teisės pagal šį vertybinį popierių, dėl to vekselio davėjas, privalo pateikti patikimų įrodymų, patvirtinančių, kad nebuvo pagrindo vekseliui išduoti arba kad tas pagrindas negalioja (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2005, civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2007). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad tokiu atveju, kai vekselio turėtojas nebegali pasinaudoti teise reikalauti vekselio apmokėjimo Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo numatyta ne ginčo tvarka, skolinis įsipareigojimas išlieka, tačiau vekselis tampa skolos raštu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi ir teismui būtina nustatyti tarp šalių esantį teisinį santykį (sandorį), kurio pagrindu atsirado skolininko įsipareigojimas pagal skolinį dokumentą (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-477/2008). Šioje byloje iš pateiktų rašytinių įrodymų ir šalių paaiškinimų seka, kad 2009 m. rugsėjo 16 d. neprotestuotinas paprastasis vekselis išrašytas tikslu suteikti ieškovui (kreditoriui) papildomą garantiją, kad skola pagal Taikos sutartį bus grąžinta.

11Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „( - )“ įsiskolinimas ieškovui UAB „Erjusa“ priteistas Kauno apygardos teismo civilinėje byloje L2-1293-230/2009. 2009-09-16 UAB „Erjusa“ ir UAB „( - )“ vykdymo procese sudarė Taikos sutartį, kuria UAB „( - )“ įsipareigojo sumokėti dalimis 140000,00 Lt skolą ir sutarė, kad skolininkas su kreditoriumi atsiskaito, sumokant 40000 Lt iki 2009-09-30 (sutarties 1 punktas), likusią 100000,00 Lt sumokant penkiais mokėjimais po 20000,00 Lt. Šalys taip pat susitarė, kad siekiant užtikrinti Taikos sutartyje nurodytų sumų sumokėjimą bendrovės vadovas Ž. P. išrašys šešis paprastuosius neprotestuotinus vekselius (b.l.48-49, 50-53). Ieškovas ieškinį grindžia paskutiniu vekseliu, kuriuo atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui 20000 Lt iki 2010-02-30. Po vekselių pasirašymo UAB „( - )“ atlikdavo mokėjimus UAB „Erjusa“ Taikos sutartyje nurodytai sumai padengti. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2013-10-02 nutartimi UAB „( - )“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. UAB „Erjusa“ į patikslintą kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą neįtraukta.

12Iš ieškovo pateiktų pažymų apie atliktus mokėjimus matyti, kad likusi nesumokėta skolos dalis yra 14 000 Lt, t.y. mokėjimo prievolė pagal paskutinį vekselį pilnai neįvykdyta (b.l.77-78, 80). Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovas išdavė 2009-09-16 neprotestuotiną paprastąjį vekselį, kuriuo įsipareigojo besąlygiškai sumokėti ieškovui 20000,00 Lt skolos sumą (b.l.6). Atsakovas vekselio pasirašymo fakto neginčijo. Bylos nagrinėjimo teismo posėdyje metu pripažino, jog jis išrašė vekselį 20000,00 Lt skolos sumokėjimo užtikrinimui pagal 2009-09-16 Taikos sutartį (CPK 185 str.). Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis įstatymų nustatyta tvarka vekselis nėra nuginčytas, teisminių ginčų dėl šio vekselio pripažinimo negaliojančiu nėra. Pažymėtina, kad atsakovas pradėjo nesutikti su vekselio davėjo mokestiniais įsipareigojimais tik tada, kai ieškovas kreipėsi teisminės gynybos, prašydamas priteisti likusią nesumokėtą pinigų sumą.

13Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (Lietuvos Respublikos CPK 178 str.). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (Lietuvos Respublikos CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

14Atsakovas teigia, kad už jį UAB „( - )“ ieškovui sumokėjo visą sumą pagal paskutinį neprotestuotiną paprastąjį vekselį – 20000,00 Lt. Iš atsakovo pateiktų rašytinių įrodymų: banko išrašo apie mokėjimus į ieškovo sąskaitą (b.l.30-31) ir mokėjimo nurodymų (b.l.84-88) matyti, kad nuo 2011-02-23 iki 2012-01-24 į ieškovo banko sąskaitą UAB „( - )“ atliko penkis mokėjimus bendrai 20000,00 Lt sumai, mokėjimo paskirtį nurodant, kad mokėjimai atlikti pagal sutartį. Atsakovo pateikti dokumentai nepatvirtina jo teiginio, kad minėti mokėjimai atlikti pagal neprotestuotiną paprastąjį vekselį, kuris turėjo būti apmokėtas iki 2010-02-30 (paskutinės vasario mėnesio dienos), kadangi mokėjimo paskirtis šiuose dokumentuose nekonkretizuota, nėra aišku, pagal kokią/kokias sutartis ar prievoles sumos yra sumokėtos. Atsakovas neįrodė, kad už jį vekselį apmokėjo UAB „( - )“.

15Priešingai, nei nurodo atsakovas ir jo atstovas advokatas T. J., vekselis negali būti sutapatinamas su prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis. Plačiąja prasme vekselis gali atlikti prievolės pagal sandorį, iš kurio kilusių santykių pagrindu buvo išduotas vekselis, užtikrinimo funkciją dėl to, kad viena prievolė pakeičiama kita, daugiau formalia, tačiau atlikdamas nurodytą užtikrinimo funkciją vekselis netampa garantija ar laidavimu. Kaip minėta, skolininkas (vekselio davėjas), išduodamas vekselį, sukuria kreditoriaus (vekselio turėtojo) naudai jau visiškai kitą, nei įsipareigojimas pagal teisinį santykį (tam tikrą sandorį), dėl kurio išduodamas vekselis, prievolę.

16Vekselio pateikimo apmokėti termino praleidimas nereiškia atsakovo skolinio įsipareigojimo, kuris patvirtintas vekseliu, pasibaigimo. Priešingas aiškinimas prieštarautų Lietuvos Respublikos CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Be to, ieškovo pateiktų pažymų apie atliktus mokėjimus duomenimis ir įgaliotos atstovės O. A. paaiškinimais nustatyta, kad UAB „( - )“ mokėjimus atlikdavo mažesnėmis dalimis, nei numatyta Taikos sutartyje ir pavėluotai, o atsakovas Ž. P. vilkino apmokėjimą, įtikinėdamas ieškovą, jog sumokės gera valia.

17Esant nustatytoms aplinkybėms bei atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas kitų reikšmingų bylai aplinkybių nenurodė ir įrodymų nepateikė, teismas daro išvadą, kad ieškovo ieškinys yra pagrįstas, todėl tenkintinas, ieškovui iš atsakovo priteistina 14000,00 Lt skola.

18Prievolė tinkamai neįvykdyta, įstatymas (CK 6.210 str.) numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Ž. P. už 14000,00 Lt skolą, kurios jis nesumokėjo iki 2010-02-30, ieškovas paskaičiavo 5 proc. dydžio metines palūkanas, kurios sudaro – 2490,24 Lt (b.l.79). CK 6.37 str. 2 d. numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovui iš atsakovo priteistinos 2490,24 Lt palūkanos ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (16490,24 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2013-09-25 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

19Ieškinį patenkinus, ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 495,00 Lt žyminis mokestis ir 1500,00 Lt išlaidų už teisines advokato paslaugas (CPK 79 str., 80 str.1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 6p., 93 str. 1 d., 98 str.).

20Ieškovui UAB „Erjusa“ grąžintina 211,60 Lt permokėto žyminio mokesčio (CPK 87 str. 1 d. 1 p.)

21Kėdainių rajono apylinkės teismo 2013-09-25 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

23ieškinį tenkinti.

24Priteisti iš atsakovo Ž. P., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 14000 Lt (keturiolika tūkstančių litų) skolos, 2490,24 Lt (du tūkstančius keturis šimtus devyniasdešimt litų 24 ct) palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (16490,24 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2013-09-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 495,00 Lt (keturis šimtus devyniasdešimt penkis litus) žyminio mokesčio ir 1500,00 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus litų) išlaidų už teisines advokato paslaugas ieškovui UAB „Erjusa“, į. k. 301818989, buveinės adresas Šilelio g. 2, Kėdainiai, a.s. LT06 7300 0101 0942 5745, „Swedbank“, AB.

25Grąžinti ieškovui UAB „Erjusa“, į. k. 301818989, 211,60 Lt (du šimtus vienuolika litų 60 ct) permokėto žyminio mokesčio, sumokėto 2013-09-19 „Swedbank“, AB banke mokėjimo nurodymu Nr. 268, mokėjimo suma – 706,60 Lt. Žyminio mokesčio grąžinimą pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

26Kėdainių rajono apylinkės teismo 2013-09-25 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Ramyna Šidlauskienė,... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. ieškovas pateiktu ieškiniu (b.l.1-2) prašė priteisti iš atsakovo 20000,00... 4. Ieškovo įgaliota atstovė O. A. ieškinio reikalavimus palaiko, prašo... 5. Ieškovo atstovas advokatas Antanas Jarašius palaiko ieškinio reikalavimus.... 6. Atsakovas Ž. P. su ieškiniu nesutinka, ieškinį laiko nepagrįstu.... 7. Atsakovo atstovas advokatas T. J. prašo ieškinį atmesti. Nesutinka su... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Byloje sprendžiamas tarp šalių kilęs ginčas dėl atsakovo Ž. P., buvusio... 10. Vekselis yra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas (CK 1.97 str.... 11. Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „( - )“ įsiskolinimas ieškovui UAB... 12. Iš ieškovo pateiktų pažymų apie atliktus mokėjimus matyti, kad likusi... 13. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 14. Atsakovas teigia, kad už jį UAB „( - )“ ieškovui sumokėjo visą sumą... 15. Priešingai, nei nurodo atsakovas ir jo atstovas advokatas T. J., vekselis... 16. Vekselio pateikimo apmokėti termino praleidimas nereiškia atsakovo skolinio... 17. Esant nustatytoms aplinkybėms bei atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas kitų... 18. Prievolė tinkamai neįvykdyta, įstatymas (CK 6.210 str.) numato, jog terminą... 19. Ieškinį patenkinus, ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi... 20. Ieškovui UAB „Erjusa“ grąžintina 211,60 Lt permokėto žyminio mokesčio... 21. Kėdainių rajono apylinkės teismo 2013-09-25 nutartimi taikytos laikinosios... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 270, 279... 23. ieškinį tenkinti.... 24. Priteisti iš atsakovo Ž. P., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 14000 Lt (keturiolika... 25. Grąžinti ieškovui UAB „Erjusa“, į. k. 301818989, 211,60 Lt (du šimtus... 26. Kėdainių rajono apylinkės teismo 2013-09-25 nutartimi taikytas laikinąsias... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...