Byla 2-2686-179/2013
Dėl skolos, netesybų ir palūkanų priteisimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjas Jonas Čirvinskas, sekretoriaujant Audronei Liudvinavičienei dalyvaujant ieškovui, pareiškėjui (-ams) ieškovo (-ų), pareiškėjo (-jų) atstovui (-ams) adv. R. K. atsakovui (-ams), suinteresuotam (-iems) asmeniui (ims) nedalyvaujant atsakovo (-ų), suinteresuoto asmens (-ų) atstovui (-ams) adv. Viliui Putkiui trečiajam (-iesiems) asmeniui (-ims) trečiojo (-ųjų) asmens (-ų) atstovui (-ams) valstybės (savivaldybės) institucijos atstovui (-ams) vertėjui (-jai) ekspertui (-ams) viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Šveicariškos sistemos“ ieškinį atsakovui UAB „Maji“ dėl skolos, netesybų ir palūkanų priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovės atstovė prašo iš atsakovės priteisti 17461,83 Lt įsiskolinimą už parduotas prekes ir atliktus montavimo darbus, 7500 Lt baudą už pradelstus įsipareigojimus, skaičiuojant po 250 Lt už kiekvieną pradelstą dieną, 6 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 749,00 Lt žyminio mokesčio, 1450 Lt advokato teisinei pagalbai apmokėti. Su atsakovo atstovo prašymu dėl netesybų dydžio sumažinimo ir dėl sprendimo vykdymo išdėstymo 6 mėnesių terminui nesutinka nes atsakovas sudarydamas pirkimo – pardavimo sutartį 2012-10-11 d. pasielgė nesąžiningai, tai yra nuslėpė savo finansinę padėtį, siekdamas išvengti pagal sutartį savalaikio apmokėjimo.

3Atsakovo atstovas ieškinį pripažįsta dalinai. Sutinka ieškovui apmokėti likusį 17461,83 Lt įsiskolinimą už įsigytas prekes ir atliktus montavimo darbus. Pagal pasirašytą pirkimo – pardavimo sutartį sutiktų ieškovui sumokėti apie 1500 Lt netesybų, kurios atitiktų sąžiningumo ir protingumo principui. Prašo atsižvelgti į atsakovo sunkią turtinę padėtį ir išdėstyti sprendimo įvykdymą per šešis mėnesius laiko. .

4Ieškinys tenkintinas pilnai.

5Iš šalių atstovų paaiškinimų ir byloje esančių rašytinių duomenų matyti, kad ieškovė UAB „Šveicariškos sistemos“ su atsakove UAB „MAJI“ 2012-10-11 sudarė pirkimo – pardavimo sutartį, kurių pagrindu ieškovas įsipareigojo parduoti atsakovui prekių ir atlikti montavimo darbus, kurių kaina siekė 51921,83 Lt su paskaičiuotu 21 procentu PVM. Gautų prekių ir atliktų darbų faktą patvirtina išrašyta PVM sąskaita faktūra ir tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktai (b.l. 7-9), pagal kurias ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė- prekės buvo pristatytos ir sumontuotos laiku, kaip numatė Sutarties 3.1 punktas. Iki galutinės skolos apmokėjimo datos – 2013-04-20 atsakovas liko nesumokėjęs 17469,83 Lt. Laikytina, kad ieškovė tinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus, tuo tarpu atsakovė ieškovės pateiktos sąskaitos faktūros neapmokėjo, todėl atsakovui atsirado pagal prievolę pareiga sumokėti likusią sumą. Pagrindinis įsiskolinimas 17469,83 Lt priteistinas iš atsakovės ieškovės naudai (LR CK 6.305 str. ).

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus LR CK 6.38 str.).

7Pagal šalių pasirašytą sutarties 6.1 p., už prekes ir montavimo darbus už netinkamą prievolės įvykdymą atsakovas privalo mokėti 500 Lt už kiekvieną uždelstą dieną. Pradelstų įsipareigojimų suma sudaro 30 dienų skaičiuojant nuo 2013-04-20 iki 2013-05-20, kas sudaro 15000Lt. Kadangi ieškovas nustatytą baudą mažina per pus, kadangi atsakovas dalį prievolės įvykdė, todėl už pradelstus įsipareigojimus ieškovui priteistina 7500 Lt netesybos –bauda (CK 6.245 str. 3d.).

8Civilinėje teisėje galioja visiškas nuostolių atlyginimo principas (CK 6.251 str.). LAT išplėstinė septynių teisėjų kolegija 2007 m. spalio 12d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra išaiškinusi, kad sutartinių netesybų ypatumai neleidžia jų mažinti iki kreditoriaus įrodymų nuostolių dydžio, nes tokiu būdu būtų paneigtas sutarčių laisvės principas. Šiuo atveju abi sutarties šalys verslininkai. Sutartis buvo sudaryta abipusiu sutarimu. Atsakovas UAB „MAJI“ pati sutiko dėl šių nuostolių dydžio, t. y. 500 Lt sumą už kiekvieną uždelstą dieną, todėl nėra jokio pagrindo teigti, jog laisva valia šalių abipusiu sutarimu sutarta netesybų suma yra neprotinga ar prieštaraujanti protingumo principams.

9Be to, sutinkamai su LR CK 6.37 str. 2d., 6.210 str. 1d. atsakovas už prievolės termino praleidimą, privalo mokėti ieškovui 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Atsakovo atstovo prašymas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo atmestinas. Aiškindamas ir taikydamas šią proceso teisės normą, Lietuvos Aukščiausias Teismas yra nurodęs, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtinais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai sudaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-3-495/2004). Sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo aktualūs yra Civilinio kodekso 1.2 str. 1d. įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir tesėtų lūkesčių principai. Šių civilinių teisinių santykių teisinio reglamentavimo principų taikymas reikalauja, kad nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo, išdėstymo klausimą būtų atsižvelgta į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar atidėdamas teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-3-594/2006).

11Iš byloje esančių rašytinių duomenų matyti, kad atsakovo UAB „MAJI“ materialinė padėtis nėra sunki, nes ji vykdo veiklą, gauna stabilias pajamas, turi pakankamai turto, kurį realizavus būtų padengtas įsiskolinimas. Sunki turtinė padėtis gali būti sprendimo įvykdymo išdėstymo pagrindu tik konstatavus, jog ji susiklostė dėl objektyvių priežasčių, t.y. nuo atsakovo valios nepriklausančių priežasčių, jam elgiantis sąžiningai ir imantis visų būtinų priemonių, siekiant pagerinti susidariusią sunkią turtinę padėtį, ko negalima pasakyti apie atsakovo elgesį. Atsakovas nuo bylos iškėlimo dienos nėra ieškovui sumokėjęs nei vieno cento likusios skolos, skolininkas turėdamas piniginę prievolę, nesiima sušvelninti būtinų priemonių siekiant sumažinti skolos dydį. Patenkinus atsakovo prašymą dėl vykdymo išdėstymo nukentėtų ieškovo teisėti interesai ir lūkesčiai (LR CPK 284 str.).

12Ryšium su bylos nagrinėjimu, kurios šalies naudai priimtas sprendimas, valstybės turėtos bylinėjimosi išlaidos išieškotinos iš antros šalies (LR CPK 96 str.).

13Ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos nėra pagal Teisingumo ministro rekomendacijas per didelės ir neprotingos, todėl jos priteistinos pagal ieškovo pateiktus mokėjimo nurodymus.

14Iš atsakovės ieškovei priteistina 749,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio ir 1450,00 Lt advokato išlaidų teisinei pagalbai apmokėti (LR CPK 80 str. 1d.1p.,88 str.6d., 93 str.).

15Iš atsakovės priteistina 16,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (LR CPK 88 str. 1d.3p.).

16Vadovaudamasis LR CPK 260str. - 270str., teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti pilnai. Priteisti iš UAB „MAJI“, į.k. 301673554 UAB „Šveicariškos sistemos“, į.k. 302616136 septyniolika tūkstančių keturis šimtus šešiasdešimt vieną litą 83 centus (17461,83 Lt ) įsiskolinimą už parduotas prekes ir atliktus montavimo darbus, septynis tūkstančius penkis šimtus litų (7500 Lt) baudą, 6 procentus dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2013-05-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 749,00 Lt žyminio mokesčio, 1450,00 Lt advokato teisinei pagalbai apmokėti ir valstybei 16,00 Lt turėtų pašto išlaidų.

18Po sprendimo įvykdymo taikytas Alytaus rajono apylinkės teismo 2013-05-28 d. nutartimi atsakovei UAB „MAJI“ laikinas apsaugos priemones panaikinti.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjas Jonas Čirvinskas, sekretoriaujant... 2. Ieškovės atstovė prašo iš atsakovės priteisti 17461,83 Lt įsiskolinimą... 3. Atsakovo atstovas ieškinį pripažįsta dalinai. Sutinka ieškovui apmokėti... 4. Ieškinys tenkintinas pilnai.... 5. Iš šalių atstovų paaiškinimų ir byloje esančių rašytinių duomenų... 6. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 7. Pagal šalių pasirašytą sutarties 6.1 p., už prekes ir montavimo darbus už... 8. Civilinėje teisėje galioja visiškas nuostolių atlyginimo principas (CK... 9. Be to, sutinkamai su LR CK 6.37 str. 2d., 6.210 str. 1d. atsakovas už... 10. Atsakovo atstovo prašymas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo atmestinas.... 11. Iš byloje esančių rašytinių duomenų matyti, kad atsakovo UAB „MAJI“... 12. Ryšium su bylos nagrinėjimu, kurios šalies naudai priimtas sprendimas,... 13. Ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos nėra pagal Teisingumo ministro... 14. Iš atsakovės ieškovei priteistina 749,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio ir... 15. Iš atsakovės priteistina 16,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių... 16. Vadovaudamasis LR CPK 260str. - 270str., teismas... 17. ieškinį tenkinti pilnai. Priteisti iš UAB „MAJI“, į.k. 301673554 UAB... 18. Po sprendimo įvykdymo taikytas Alytaus rajono apylinkės teismo 2013-05-28 d.... 19. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...