Byla 2S-80-278/2016
Dėl rangos sutarties pripažinimo niekine bei negaliojančia ab initio

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „Visagino tiekimas ir statyba“ atskirąjį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1496-844/2015 pagal ieškovės UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ieškinį atsakovams Švenčionių rajono savivaldybės administracijai, J. D., UAB „Kašgarija“ dėl rangos sutarties pripažinimo niekine bei negaliojančia ab initio ir,

Nustatė

2ieškovė UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ nurodė, kad UAB „Kašgarija“ ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 2009-09-03 sudarė Jungtinės veiklos sutartį, kurios pagrindu dalyvavo Švenčionių rajono savivaldybės administracijos organizuotame viešojo pirkimo konkurse „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra, nuotekų siurblinių statyba Švenčionių mieste bei Cirkliškio k., Švenčionių r.“. Šia sutartimi šalys susitarė, jog laimėjus konkursą, UAB „Kašgarija“ direktorius J. D. įgaliojamas pasirašyti sutartį visų Jungtinės veiklos partnerių vardu. Teigia, jog 2010-04-02 rangos sutartį pasirašė Švenčionių rajono savivaldybės administracija ir UAB „Kašgarija“. Nurodo, jog UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 2010-04-02 rangos sutarties bei 2010-11-30 rangos sutarties pakeitime šalimi nenurodyta, nuorodos į Jungtinės veiklos sutartį nėra, todėl tarpusavio įsipareigojimus pagal sutartį prisiėmė tik Švenčionių rajono savivaldybės administracija ir UAB „Kašgarija“. Be to, nurodo, jog Švenčionių rajono savivaldybės administracija avansą pagal rangos sutartį sumokėjo UAB „Kašgarija“, kuri avansą panaudojo atsiskaitymui su savo darbuotojais ir kreditoriais. Teigia, jog darbus vykdė ir atsiskaitymą gavo tik UAB „Kašgarija“. Nustatytais terminais UAB „Kašgarija“ neįvykdžius įsipareigojimų, Viešųjų pirkimų tarnyba atsisakė tenkinti Švenčionių rajono savivaldybės administracijos prašymą pakeisti sutarties šalį UAB „Visagino tiekimas ir statyba“. Mano, jog jeigu ieškovė būtų rangos sutarties šalimi, pagrindo keisti sutartį nebūtų buvę. Teigia, jog aplinkybę, kad rangos sutartis sudaryta tik su UAB „Kašgarija“ yra nustačiusios teisminės bei kontroliuojančios valstybės institucijos. Nurodo, jog Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas 2015-04-30 sprendimu Švenčionių rajono savivaldybės administracijos naudai, pagal rangos sutartį, solidariai iš UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ bei UAB „Kašgarija“ priteisė 322 208,59 € negrąžintų lėšų, 62 247,88 € delspinigių ir 5 proc. dydžio palūkanas nuo bylos iškėlimo iki sprendimo visiško įvykdymo. Prašo teismą pripažinti, kad UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 2010-04-02 nesudarė rangos sutarties Nr. 1sd-5-(3.24)/J-72 bei pripažinti niekine ir negaliojančia ab initio 2010-04-02 Švenčionių rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Kašgarija“ sudarytą rangos sutartį Nr. 1sd-5-(3.24)/J-72; taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti išieškojimą pagal Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo 2015-04-30 sprendimą.

3Visagino miesto apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 4 d. nutartimi atsisakė priimti ieškinį kaip neteismingą Visagino miesto apylinkės teismui ir išaiškino ieškovei teisę ieškinį paduoti Panevėžio apygardos teismui. Nustatė, jog ginčo sutartis yra kilusi iš viešųjų pirkimų ir todėl yra neteisminga apylinkės teismui.

4Atskiruoju skundu ieškovė UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ prašo panaikinti Visagino miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 4 d. nutartį ir priimti ieškinį, kaip teismingą Visagino miesto apylinkės teismui. Teigia, kad viešo konkurso teisiniai santykiai pasibaigė 2010-04-02, Švenčionių rajono savivaldybės administracijai ir UAB „Kašgarija“ pasirašius rangos sutartį. Nurodo, jog ieškinio reikalavimus reiškia ne dėl viešo konkurso teisinių santykių, o dėl sandorių negaliojimo teisinių santykių, todėl ieškinys nagrinėtinas Visagino miesto apylinkės teisme.

5Atskirasis skundas atmestinas.

6Civilinių bylų rūšinį teismingumą nustato Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 26 - 27 straipsniai. Ginčai, kuriuos apygardų teismai nagrinėja pirmąja instancija, nustatyti CPK 27 straipsnyje. Vienas civilinių bylų priskyrimo apygardos, kaip pirmosios instancijos, teismams kriterijų yra reikalavimas, kildinamas iš civilinių viešo konkurso teisinių santykių (CPK 27 str. 1 d. 3 p.). Kaip matyti iš ieškinio, UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ prašo pripažinti nesudariusia 2010-04-02 rangos sutarties su Švenčionių rajono savivaldybės administracija bei pripažinti niekine ir negaliojančia rangos sutartį, kuri sudaryta laimėjus supaprastintą atvirą konkursą (b. l. 1-17). Šiuos reikalavimus iš esmės ieškovė grindžia Viešųjų pirkimo įstatymo (toliau - VPĮ) nuostatų, imperatyvių viešųjų pirkimų principų pažeidimais. Konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti ieškinį, kaip neteismingą apylinkės teismui, nes reikalavimai kildinami iš viešo konkurso teisinių santykių (CPK 27 str. 1 d. 3 p.). Nors pagal VPĮ 7 straipsnio nuostatas pirkimas pasibaigia, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad ši nuostata tik riboja perkančiosios organizacijos veiksmus (sudarius sutartį imtis veiksmų, kurie pagal VPĮ atliekami prieš sutarties sudarymą), tačiau nepanaikina reikalavimo/bylos rūšinio teismingumo. Šią išvadą leidžia daryti ir tas faktas, jog ieškinyje nurodytos faktinės aplinkybės aiškinamos VPĮ nuostatų kontekste. Kadangi kilusius ginčus dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių išimtinai nagrinėja apygardos teismai, todėl naikinti skundžiamą nutartį nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

8Ignalinos rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai