Byla e2-6228-399/2017
Dėl pripažinimo neįgijus teisės vienašališkai nutraukti sutartį, priėmimo klausimą

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Janina Zaržeckienė,

2rašytinio proceso tvarka sprendė ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NEG Recycling“ ieškinio atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“, tretieji asmenys Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų agentūra, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas, Marijampolės savivaldybė, Vilkaviškio rajono savivaldybė, Šakių rajono savivaldybė, Kazlų Rūdos savivaldybė, Kalvarijos savivaldybė dėl pripažinimo neįgijus teisės vienašališkai nutraukti sutartį, priėmimo klausimą.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė UAB „NEG Recycling“ kreipėsi su ieškiniu į teismą prašydama pripažinti, kad UAB ,, Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ neįgijo teisės vienašališkai nutraukti 2013-10-09 Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo įrenginių projektavimo, statybos ir eksploatacijos sutartį Nr.2013/4-41, UAB ,,Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ 2017-10-11 pranešime Nr.(1.13) SD 513 ,,Dėl vienašališko sutarties nutraukimo“ nurodytais pagrindais; pripažinti UAB ,, Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ 2017-10-11 pranešimą Nr.(1.13) SD 513 ,,Dėl vienašališko sutarties nutraukimo“ nepagrįstu ir nevykdytinu; taip pat, ieškovės pareikštų reikalavimų užtikrinimui iki teismo sprendimo šioje byloje priėmimo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

5Ieškinį atsisakytina priimti (CPK 27 str. 3 d., 137 str. 2 d. 2 p.).

6Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Pasisakydamas dėl šios konstitucinės normos, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad teisė kreiptis į teismą yra absoliuti, šios teisės negalima apriboti ar paneigti; pagal Konstituciją įstatymų leidėjas turi pareigą nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kad visus ginčus dėl asmens teisių ar laisvių pažeidimo būtų galima spręsti teisme (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. birželio 30 d. nutarimas; byla Nr. 38/06). Iš konstitucinio teisinės valstybės principo kyla imperatyvas, kad asmuo, manantis, jog jo teisės ar laisvės pažeistos, turi absoliučią teisę į nepriklausomą ir nešališką teismą; ši teisė negali būti dirbtinai suvaržoma arba pasunkinama ją įgyvendinti; šios teisės negalima paneigti (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. gegužės 15 d. nutarimas, bylos Nr. 7/04-8/04). Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 5 straipsnio 1 dalyje (iš esmės įtvirtinančioje paminėtą Konstitucinę normą) nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Tačiau asmens konstitucinės teisės kreiptis į teismą įgyvendinimas įmanomas tik tais atvejais, kai į teismą kreipiamasi įstatymo nustatyta tvarka.

7Teismingumas yra numatytas kaip viena iš tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, kurios buvimą ar nebuvimą teismas privalo aiškintis ex officio ieškinio priėmimo metu.

8Susipažinus su procesiniu dokumentu ir jo priedais, matyti, kad ginčas tarp šalių kilęs dėl 2013-10-09 Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo (MBA) įrenginių projektavimo, statybos ir eksploatacijos sutarties Nr.2013/4-41, o būtent dėl esminių jos sąlygų, kuri sudaryta viešųjų pirkimų būdu bei pagrindu.

9Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 27 straipsnyje nustatyta, kad apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai nagrinėja ginčus dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 101 straipsnio 1 dalies 1 punkte taip pat įtvirtinta nuostata, jog tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė minėto įstatymo reikalavimų ar nepagrįstai nutraukė sutartį dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, įstatymo nustatyta tvarka gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, neatitinkančių šio įstatymo reikalavimų, panaikinimo ar pakeitimo.

10Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog ginčas tarp šalių kilo dėl sutarties, sudarytos civilinių viešo konkurso teisinių santykių būdu, vykdymo. Kasacinis teismas ne kartą yra pasisakęs, kad nors pagal VPĮ sudarius viešojo pirkimo sutartį, pirkimas pasibaigia, tačiau perkančiosios organizacijos ir tiekėjo viešojo pirkimo teisiniai santykiai nesibaigia. Pagal nuosekliai formuojamą kasacinę praktiką viešųjų pirkimų principų – pamatinių nuostatų, perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumo vertinimo pagrindų taikymas apima visas viešojo pirkimo procedūras nuo viešojo pirkimo pradžios iki pabaigos, tačiau jų reikšmė nesumenksta ir viešajam pirkimui pasibaigus, nes tam tikrais atvejais, pvz., kai viešojo pirkimo sutartis sudaroma iš anksto nepaskelbus apie viešąjį pirkimą ar netinkamai vykdoma pirkimo sutartis, gali reikšti viešųjų pirkimų principų pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-07-08 nutartis priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-320/2011, 2010-11-09 nutartis priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-425/2010, 2009-11-13 nutartis priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-506/2009).

11Remiantis tuo kas išdėstyta, konstatuotina, kad ieškovės ginčas priskirtinas prie ginčų dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių, todėl civilinės bylos teismingumas nustatomas pagal CPK 27 straipsnio 3 punktą dėl ko nėra teismingas apylinkės, kaip pirmos instancijos, teismui (Panevėžio apygardos teismo 2016-01-28 nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 2S-80-278/2016).

12Atsižvelgiant į išdėstytą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 137 str. 2 d. 2 p., ieškinį atsisakytina priimti kaip neteismingą Marijampolės rajono apylinkės teismui, išaiškinant ieškovei, jog su ieškiniu ji turi kreiptis į Kauno apygardos teismą.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 290–292 straipsniais, teismas

Nutarė

14atsisakyti priimti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NEG Recycling“ ieškinį uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“, tretieji asmenys Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų agentūra, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas, Marijampolės savivaldybė, Vilkaviškio rajono savivaldybė, Šakių rajono savivaldybė, Kazlų Rūdos savivaldybė, Kalvarijos savivaldybė dėl pripažinimo neįgijus teisės vienašališkai nutraukti sutartį, kaip neteismingą Marijampolės rajono apylinkės teismui.

15Išaiškintina ieškovei, kad ji su ieškiniu turėtų kreiptis į Kauno apygardos teismą, esantį A. M. g. 18, Kaunas.

16Nutarties patvirtintą kopiją siųsti ieškovės atstovams.

17Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai