Byla 2-190-641/2014
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė,

2sekretoriaujant Giedrei Juozapaitienei,

3dalyvaujant ieškovės Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos atstovėms J. K., advokatei I. B.,

4atsakovei L. S., jos atstovui advokatui M. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos ieškinį atsakovei L. S. dėl skolos ir palūkanų priteisimo ir

Nustatė

5Ieškovė Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrija (toliau DNSB) ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės L. S. ieškovei DNSB 531,63 Lt už namo administravimą ir eksploatavimą, 822,40 Lt atsakovei priskaičiuotų ir nesumokėtų kredito palūkanų už laikotarpį nuo 2011-10-01 iki 2013-06-01, iš viso 1452,83 Lt skolos, 98,80 Lt kompensacinę funkciją atliekančių palūkanų, penkių procentų dydžio įstatyminių metinių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Teismo posėdžio metu paaiškėjus, jog atsakovė dalį skolos, t.y. 47,81 Lt sumokėjo, ieškovės atstovės atsisakė dalies reikalavimo dėl 47,81 Lt įsiskolinimo priteisimo ir prašė šioje dalyje bylą nutraukti ir iš atsakovės priteisti 1405,02 Lt skolos, palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovė L. S., jos atstovas prašė ieškinį atmesti, kadangi nesutiko su ieškovės prašomos priteisti skolos paskaičiavimais. Nurodo, jog ieškinio suma dėl skolos už namo administravimą ir eksploatavimą pagrįsta sąmatose planuojamomis išlaidomis, bet ne ieškovės narių susirinkimuose priimtais nutarimais. Be to, nurodė, kad dalį įsiskolinimo už namo administravimą ir eksploatavimą sumokėjo, todėl prašė šioje dalyje bylą nutraukti. Nurodė, kad suskaičiavus ieškovės nurodytas sumas ir padalinus jas proporcingai jos turimai daliai bendrojoje nuosavybėje, ieškovė atsakovei nepagrįstai priskaičiavo 483,82 Lt skolą už namo administravimą ir eksploatavimą. Atsakovė nesutiko su ieškovės prašoma priteisti 822,40 Lt palūkanų suma, nes jos kaip ir pati paskolos suma paskaičiuota neteisingai, kadangi nuo paskolos lėšomis apmokėtų darbų proporcingai daliai bendrojoje nuosavybėje atsakovės butui tenkanti išlaidų dalis, atmetus valstybės gautą paramą, sudaro 6 924,18 Lt, o atsakovės piniginio įnašo 19 242,51 Lt modernizavimo darbams apmokėti pakako padengti atsakovės paskaičiuotą paskolos sumą.

7Civilinė byla dalyje dėl ieškinio reikalavimo priteisti 47,81 Lt skolos nutrauktina, ieškinys dalyje dėl 1 405,02 Lt skolos ir palūkanų priteisimo tenkintinas. Dalies civilinės bylos nutraukimas.

8Bylos nagrinėjimo metu atsakovė pateikė įrodymą, jog dalis, t. y. 47,81 Lt, ieškovės prašomos priteisti 1 452,83 Lt skolos yra sumokėta (93 b.l., II t.). Šioms aplinkybėms paaiškėjus, ieškovės atstovės atsisakė nuo reikalavimo priteisti 47,81 Lt, nurodė, kad joms žinomos reikalavimo atsisakymo pasekmės, atsisakymu šalių teisės nepažeistos, todėl atsisakymas nuo reikalavimo priimtinas ir civilinė byla šioje dalyje nutrauktina (CPK 140 str. 1 d., 293 str. 1 d.

94 p.). Bylos faktai ir reikšmingos procesiniam sprendimui priimti aplinkybės.

10Byloje nustatyta, kad atsakovė L. S. yra gyvenamajame name, adresu ( - ), esančio 68,37 kv. m. ploto buto savininkė. 1996-01-04 įsteigta Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrija, bendrijos organus sudaro visuotinis narių susirinkimas, valdyba bei valdybos pirmininkė – J. K., nuo 2014-07-28 – DNSB pirmininkė (62-64 b.l., I t., 1 b.l., II t.). Kaip nurodoma ieškovės pateiktame 2013-04-25 ieškovės visuotinio bendrijos narių susirinkimo protokolo Nr. 1/2013 išraše, name yra 46 butai, 2 kitos paskirties patalpos, 59 buto savininkai, iš jų 41 buto savininkai yra bendrijos nariai (35 b.l., I t.). Bendrijos įstatais ieškovei buvo pavesta administruoti daugiabutį gyvenamąjį namą, esantį ( - ), todėl ji vykdė privalomuosius darbus, susijusius su bendrojo naudojimo objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu pagal tikslinę paskirtį (110-115 b.l., I t.). Atsakovė, kaip buto savininkė, už suteiktas paslaugas tinkamai nemokėjo, todėl pagal ieškovės pateiktas sąskaitas už suteiktas paslaugas už laikotarpį nuo 2011-10-01 iki 2013-06-01 susidarė 483,82 Lt (531,63 Lt - 47,81 Lt) įsiskolinimas, kurį sudaro mokesčiai už namo eksploatavimo ir administravimo išlaidas, iš jų ir atlyginimas bendrijos valdybos pirmininkei už darbą, laiptinių aikštelių remonto išlaidų dalis, skola už lifto eksploatavimą ir lifto suvartojamą elektros energiją. Ieškovė savo reikalavimus grindžia DNSB visuotinio butų savininkų (narių) susirinkimo (toliau - susirinkimo) nutarimais: 2012-02-01 susirinkimo protokolas Nr. 01-12 (priedas Nr. 2, E14-17 l.), 2012-11-29 susirinkimo protokolas Nr. 3-12, (141-143 b.l., I t.) bei 2011-09-28 susirinkimo protokolas (priedas Nr. 2, K7-9 l.) ir patikslintas 2012-02-01 susirinkimo protokolas, (priedas Nr. 2, E14 l., E16-17 l.) bei į bylą pateikta lentele (priedas Nr. 1, 8-10 l.) ir ją pagrindžiančiais rašytiniais įrodymais (priedas Nr. 2).

112007-11-14 susirinkimas patvirtino UAB „Statybų strategija“ parengtą investicinį projektą, namo, adresu ( - ), modernizavimo darbams atlikti (6-7 b.l., I t.). Pagal šį projektą buvo numatyta atlikti namo bendrų konstrukcijų, patalpų bei įrengimų ir individualių priemonių butuose (langų, balkonų, durų, langų stiklinimo) atnaujinimo darbus. 2010-01-22 ieškovė sudarė sutartį su AB „Šiaulių bankas“ dėl paskolos gavimo, pagal kurią buvo suteiktas 1 000 000,00 Lt, vėliau grąžinus dalį nepanaudotos sumos suteiktas 398 346,41 Lt dydžio kreditas (32 b.l., I t., priedas Nr. 2 M142-M146 l.). Iš ( - ) modernizavimo išlaidų ir kredito likučio 7 butui apskaitos, ją patvirtinančių įrodymų bei ieškovės atstovės J. K. paaiškinimų nustatyta, kad atsakovei priskaičiuota modernizavimo darbų suma sudaro 24033,21 Lt, atsakovei suteikta 1848,47 Lt parama, nepadengta paskolos įnašų – 7332,29 Lt ir nuo šios sumos paskaičiuotos 882,40 Lt palūkanos (69-72 b.l., II t., priedas Nr. 1, 7 l., priedas Nr. 2).

12Ginčas byloje kilo dėl reikalavimo sumokėti už namo administravimą ir eksploatavimą iš jų dėl priskaičiuotų mokesčių už lifto priežiūrą bei elektrą bei sumokėti nuo namo modernizavimui paimto kredito dalies priskaičiuotas palūkanas. Reikalavimas sumokėti už namo administravimą ir eksploatavimą.

13Pagal CK 4.72 str. bendrosios nuosavybės teisė yra dviejų ar kelių savininkų teisė valdyti, naudoti jiems priklausantį nuosavybės teisės objektą bei juo disponuoti. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.75 str. 1 d.). Bendraturčių nuosavybės teisės į bendrą objektą įgyvendinimas apima ir jų tarpusavio pareigų, susijusių su tuo objektu, vykdymą. CK 4.83 str. 3 d. nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Pagal CK 4.82 str. 3 d. butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį (CK 4.83 str. 3 d.). Pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymą (toliau - DNSBĮ) (2001-10-09 įstatymo Nr. IX-532 redakcija) 3 str. 1 d. daugiabučio namo savininkų bendrija yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Taigi daugiabučio namo savininkų bendrija yra viena iš bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formų. Kasacinio teismo praktikoje pasisakyta, kad nors pagal DNSBĮ 3 str. 1 d. bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, tačiau ji, kaip civilinės atsakomybės subjektas, turi ypatumų, kuriuos lemia tai, kad namo bendrojo naudojimo objektų savininkas yra ne bendrija, o butų savininkai, turintys disponavimo šiais objektais teisę. Šie asmenys, o ne bendrija, proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje turi teisę į bendrojo naudojimo objektų duodamas pajamas (CK 4.83 str. 6 d.), privalo apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 str. 3 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007-11-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007).

14Įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Šiai taisyklei taikyti yra teisiškai nereikšminga atitinkamų bendrosios dalinės nuosavybės objektų, dėl kurių daromos nurodytos išlaidos, funkcinė paskirtis, taip pat bendraturčio, kuriam ji taikytina, naudojimosi ar nesinaudojimo tais objektais aplinkybės. Sprendžiant daugiabučio gyvenamojo namo bendraturčių ginčus, kai pareikštas reikalavimas dėl aptariamų įstatyminių pareigų vykdymo priteisimo, svarbu atriboti, kurios išlaidos skirtos bendrajam turtui išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jo būtiniems pagerinimams atlikti, o kurios – bendraturčio asmeniniams interesams ir poreikiams tenkinti.

15Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 483,82 Lt skolos už namo eksploatavimą ir administravimą, susidariusius nuo 2011-10-01 iki 2013-06-01. Skolos susidarymas pateiktas lentelėje “( - ) buto įsiskolinimas už butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir kitas komunalines paslaugas“ ir ją pagrindžiančiuose dokumentuose (priedas Nr. 1, 8-10 l., priedas Nr. 2, E1-E52 l.). Byloje nustatyta, jog 2011-02-17 susirinkime nutarta namo eksploatavimui ir administravimui rinkti po 0,53 Lt už kv. m buto ploto, (39-40 b.l., I t.), 2012-05-22 susirinkime – po 0,70 Lt už kv. m. buto ploto (37 b.l., I t.), 2013-04-25 susirinkime pritarta išlaidų sąmatai rinkti mokestį po 0,60 Lt už kv. m. buto ploto (35-36 b.l., I t.).

16Atsakovė ginčija jai bendrijos 2013 m. gegužės mėnesį priskaičiuotą 0,69 Lt mokestį namo administravimui ir eksploatavimui.

17Minėta, jog 2013-04-25 susirinkimas pritarė išlaidų sąmatai nuo 2013 m. gegužės mėnesio taikyti 0,60 Lt mokestį. Kadangi ieškinys reiškimas dėl skolos, susidariusios iki 2013-06-01, akivaizdu, kad ginčas kilo tik dėl administravimo ir eksploatavimo mokesčio už vieną mėnesį. Iš ieškovės atstovių paaiškinimų, 2013 m. išlaidų sąmatos matyti, kad 0,69 Lt skirtumas susidarė dėl matematinio apvalinimo, sumuojant išlaidų sąmatos duomenis, t. y. dėl 1 ct skirtumo, skaičiuojamo už nuosavybės teise valdomo buto kvadratinį ploto metrą. Mokestį sudaro: 0,01 Lt išlaidos yra skiriamos kaupimui, 0,07 Lt - namo priežiūrai ir 0,5247 Lt - namo eksploatacinėms išlaidoms, kurį skaičiuojant už buto kvadratinį metrą ir po to matematiškai apvalinant susidarė 0,69 Lt skirtumas, todėl konstatuotina, kad jis priskaičiuotas pagrįstai, o atsakovė, kaip daugiabučio namo bendraturtė, nėra atleidžiama nuo pareigos dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą, taip pat ir sumokėti 0,69 Lt mokestį už namo eksploatacijos išlaidas, nes šis reikalavimas kyla jai iš aukščiau minėtuose įstatymuose numatytų pareigų.

18Atsakovė taip pat ginčija jai priskaičiuotą 207,01 Lt mokestį už laiptinių remontą. Nurodo, jog šis mokesti negali būti traktuojamas kaip skola už komunalinius mokesčius, nes bendrija atlikti remonto darbus nutarė gautomis pajamomis iš bendrijos veiklos, tam panaudoti pajamas, gautas už metalo laužą ir bendrus nepaskirstytus 2 % paramos, radiatorių bendrai nepridavusiems gyventojams prisidėti proporcingais piniginiais įnašais. Nurodo, kad ji radiatorių kartu su kitais bendrijos nariais nepridavė, bet parduodama juos savarankiškai žalos bendrijai nepadarė. Laiptinių remontui buvo numatytos modernizavimo lėšos, todėl 207,01 Lt priskaičiuoti už laiptinės remontą prašomi priteisti nepagrįstai.

19DNSBĮ 2 str. 5 d. nurodo, kad bendrąja daline daugiabučio namo savininkų nuosavybe (bendrojo naudojimo objektais) yra: 1) bendrosios konstrukcijos – pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdengimai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys); 2) bendroji inžinerinė įranga – daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų ir rodmenų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendrojo naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė; 3) bendrojo naudojimo patalpos – daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims. Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės į bendrąja daline nuosavybe esantį turtą grindžiamos proporcingumo principu (CK 4.82 str. 5 d.).

20Byloje nustatyta, kad laiptinės aikštelės, kurios, akivaizdu, kaip sudedamoji laiptinės dalis, pagal minėtą įstatymo reglamentavimą, priskiriamos bendrosios dalinės nuosavybės objektams, buvo remontuotos remiantis 2011-02-17 susirinkimo nutarimu (priedas nr. 2, E18-E20 l.), 2011-05-18 susirinkimo nutarimu (priedas Nr. 2, K4-K6 l.), 2011-09-28 susirinkimo nutarimu (priedas Nr. 2, K7-K9 l.) ir 2012-02-01 susirinkimo nutarimu (priedas Nr. 2, E14-E17 l.). 2011-02-17 susirinkime nutarta, kokie yra neatlikti, bet reikalingi atlikti darbai, kuriuos reikėtų finansuoti iš sukauptų eksploatacinių lėšų, bet ne iš modernizavimo lėšų, kaip teigia atsakovė. Nuspręsta, jog šie darbai yra: laiptinės aikštelių dažymas struktūriniais dažais, pašto dėžučių keitimas, ventiliacijos valymas. 2011-05-18 susirinkimo protokole nurodoma, jog gautas lėšas už radiatorius reikia paskirstyti, tik radiatorius pridavusiems butams pagal kvadratūrą ir tuos pinigus panaudoti tikslingai laiptinės remontui bei pašto dėžučių keitimui, o radiatorių nepridavusieji gyventojai turi prisidėti piniginiais įnašais. Kaip nurodo ieškovės atstovės, nors laiptinės remontas ir buvo numatytas investiciniame projekte, tačiau pasikeitus modernizavimo taisyklėms, šių darbų nebebuvo galima pirkti per CPO (centrinę pirkimo organizaciją), todėl 2011-09-28 susirinkime nutarta remontuoti laiptinių aikšteles ir, jei liks pinigų - laiptines. 2012-02-01 susirinkimo metu buvo nutarta lėšas, reikalingas aikštelių dažymui paskirstyti gyventojams užskaitant kiekvieno buto įnašą – lėšas gautas už radiatorius, priduotus į metalo laužą, o radiatorių į metalo laužą nepridavusiems gyventojams prisidėti piniginiais įnašais (priedas Nr. 2, E14 l., E16-17 l.). Taigi, nutarta, kad L. S. ir kiti bendrijos nariai, nedavę lėšų gautų už radiatorius, turi prisidėti tokia pat proporcinga dalimi, kuria prisidėjo butų savininkai atiduodami bendrijai savo radiatorius. Laiptinių aikštelių remontas vyko po modernizavimo, 2012 m. kovo mėnesį, todėl šios išlaidos rinktos kaip vienkartinis įnašas kartu su einamaisiais mokėjimais. 2012-02-01 susirinkime, kilus nesutarimams tarp gyventojų ir bendrijos, buvo papildomai svarstytas klausimas dėl radiatorių pridavimo. Nutarta, kad reikia lėšas aikštelių dažymui paskirstyti namo gyventojams, užskaitant kiekvieno buto įnašus – nepinigines lėšas, t. y. lėšas, gautas už radiatorius. Nedavusieji radiatorių turi prisidėti proporcingais piniginiais įnašais. Taip pat nutarta panaudoti lėšas gautas už bendrą metalą ir bendrus nepaskirstytus 2 % paramos. Teismui pateikti priedo Nr. 2 dokumentai nuo E1 iki E5 liudija, jog už laiptinės aikštelių remontą buvo sumokėta 12 162,50 Lt. Už bendrus vamzdynus (ne radiatorius) gauta 2 356,40 Lt. Tai patvirtina sąskaitose nurodytos sumos už bendro naudojimo juodą nerūšinį metalą: t. y. atitinkamai: 1 713,80 Lt, 270,60 Lt, ir 372,00 Lt (144-146 b.l., I t.). Laiptinių aikštelių remontui taip pat buvo panaudota 70,64 Lt 2 % paramos (priedas Nr. 2, E1). Likusi 9 735,46 Lt mokėtina suma padalinta pagal namo kvadratūrą (3215,39 m2) bei padauginta iš atsakovės buto ploto (68,37 kv.m), ir atsižvelgiant į tai, kad L. S. nedavė savo buto radiatorių bendrijai, pagrįstai prašoma priteisti jai už laiptinės aikštelių remontą tenkanti piniginio įnašo dalis ((9735,46 Lt : 3215,39 m2) x 68,37 m2) - 207,01 Lt.

21Be to, atsakovė nesutinka su laikotarpiu nuo 2012-02-01 iki 2012-11-30 priskaičiuotomis išlaidomis liftui. Ji nurodo, jog kas mėnesį neteisingai paskaičiuojamas lifto eksploatacinis mokestis (priežiūros ir dispečerinio aptarnavimo) ir suvartotos lifto elektros mokestis, todėl jai nepagrįstai kas mėnesį buvo priskaičiuota 24,90 Lt suma už lifto eksploatavimo mokestį ir

2216,50 Lt suma už lifto suvartotą elektros energiją. Atsakovė nurodo, kad jai buvo skaičiuojamos ne tos lėšos, nes eksploatavimo lėšos buvo įskaičiuotos į 0,53 Lt tarifą eksploatavimo ir administravimui, tačiau tai neapima techninės priežiūros išlaidų, todėl įstatų numatyta tvarka jai turėjo būti priskaičiuotos ir proporcingai daliai bendrojoje nuosavybėje tektų po 17,24 Lt, o ne po 19,73 Lt, dėl ko per dešimt mėnesių atsakovė permokėjo 24,90 Lt.

23Minėta, jog DNSBĮ 2 str. 5 d. bendrojo naudojimo objektams - bendrajai dalinei daugiabučio namo savininkų nuosavybei priskirtina ir bendroji inžinerinė įranga, tame tarpe ir liftai, kurių eksploatavimas ir priežiūra turi atitikti 2002-07-01 įsakymu Nr. 351 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ nuostatas. Jų eksploatavimo išlaidas turi padengti bendro naudojimo patalpų ir bendrųjų inžinerinių įrenginių bendrasavininkai. Taigi, pagal bendrąją taisyklę bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti.

24Kaip matyti iš byloje pateiktų dokumentų, ieškovės atstovės J. K. paaiškinimų, mokesčius, susijusius su liftu, be elektros energijos, sunaudotos lifto eksploatacijai, sudaro išlaidos už lifto (techninę) priežiūrą bei dispečerinės paslaugas. Atsakovė pripažino, kad ji iki 2012-02-01 susirinkimo, ieškovei nemokėjo mokesčių, susijusių su liftu ir administravimo paslaugomis, nes iki tol liftas antrojo aukšto gyventojams nebuvo įjungtas (priedas Nr. 2, E14-E17 l.). Remiantis 2012-02-01 susirinkimo nutarimo 4 p., buvo įjungtas liftas antram aukštui, kuriame gyvena ir atsakovė, bei nutarta mokesčius už lifto eksploataciją ir elektrą paskirstyti antro - dvylikto aukšto butų savininkams (priedas Nr. 2, E16 l.). Daugiabučio namo, kuriame įsteigta bendrija, patalpų savininkai turi mokėti mokesčius už liftą analogiška Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų 8.5 p. nustatyta tvarka, t. y. mokesčiai už liftą priskaičiuotini vadovaujantis lifto priežiūros sutartyje nustatyta paslaugų kaina ir sunaudotos elektros energijos kiekiu, kuris nustatomas pagal lifto elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenis. Jeigu namo pirmajame ir antrajame aukštuose esančių patalpų naudotojams lifto paslauga neteikiama, mokestis už liftą jiems neskaičiuojamas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-23 nutarimas Nr. 603 „Dėl Daugiabučių namų patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo (Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo)“ (Žin., 2001, Nr. 45-1584; 2002, Nr. 54-2123). Pagal CK 4.85 str. 1 d. sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose nenumatyta kitaip. Vadovaujantis šia nuostata, butų ir kitų patalpų savininkai, nepažeisdami vieni kitų teisių ir teisėtų interesų, gali susitarti ir sudarydami lifto sutartį, atskirai nustatyti mokesčio už liftą dalį, tenkančią lifto išlaikymui, ir kitą dalį, kuri būtų susijusi su lifto naudojimusi. Kaip nurodė ieškovės atstovė J. K., pirmo aukšto patalpų savininkai, kurių bendras naudingasis plotas yra 289,34 m2 turi atskirus įėjimus į pastatą ir nesinaudoja net bendra laiptine, todėl atsižvelgiant į pirmo aukšto patalpų savininkų subjektinę teisę atsisakyti naudojimosi liftu paslaugų, 2012-02-01 susirinkimo nutarimas mokesčius už lifto eksploataciją ir elektrą skirstyti antro - dvylikto aukštų gyventojams priimtas butų savininkams nesiginčijant (nutarta vienbalsiai 22 butų savininkams balsavus „už“), todėl atsižvelgiant į butų savininkų daugumos nuomonę bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus, kas mėnesį mokamas eksploatacinis 810,36 Lt mokestis iš pirmo aukšto butų savininkų iki 2012-11-30 buvo nerenkamas pagrįstai. 2012-11-29 susirinkimo protokolu Nr. 3/2012 buvo nuspręsta visą mėnesinę lifto techninės priežiūros sumą skaičiuoti visiems butų savininkams proporcingai nuosavybei name (141-143 b.l., I t.). Pagal sutartį liftų priežiūrą atlieka UAB „Šiaulių liftas“, mokesčio dydis kas mėnesį sudaro 810,36 Lt. Iš pateiktų PVM sąskaitų faktūrų, mokėjimo pavedimų ir mokėjimo nurodymų teismas nustatė, kad už liftų priežiūrą buvo pateiktos sąskaitos už visą ginčo laikotarpį, bendrija jas yra apmokėjusi (priedas Nr. 2, E22 l., E26-E33 l.). Taigi 810,36 Lt padalinus iš bendros antro – dvylikto aukšto butų kvadratūros 2810,44 m2 gaunamas koeficientas 0,288339, kurį suapvalinus iki 0,29 bei padauginus iš atsakovės buto kvadratūros gaunama 19,82 Lt suma, kuri yra netgi 0,09 Lt mažesnė nei atsakovei priskaičiuota 19,73 Lt mokėtina suma. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad per 10 mėnesių (nuo 2012-02-01 iki 2012-11-30) atsakovei lifto eksploatacinis mokestis buvo paskaičiuotas teisingai.

25Suvartoto elektros energijos kiekio apmokėjimui pagrįsti pateiktos UAB „Lesto“ sąskaitos už bendro naudojimo patalpoms sunaudotą elektros energijos kiekį (priedas Nr. 2, E34-E49 l.). AB LESTO pateiktas raštas patvirtina, kad name yra įrengti du elektros apskaitos prietaisai, kuriais yra apskaitoma bendro apšvietimo energija ir lifto apšvietimas (44 b.l., II t.). Iš minėto AB LESTO rašto bei ieškovės atstovių paaiškinimų matyti, kad skaitiklis Nr. 000550 apskaito lifto apšvietimui suvartojamą elektros energiją Atsakovė nurodo, kad bendram patalpų naudojimo apšvietimui proporcingai daliai bendrojoje nuosavybėje jai už visą laikotarpį už elektrą liftui priskaičiuota 16,50 Lt daugiau, nei priklauso. Mokesčiai už suvartotą elektros energiją atsakovui buvo skaičiuojami vadovaujantis LR ūkio ministro 2003-11-03 įsakymu Nr. 4-412 „Dėl įmokų už sunaudotą elektros energiją bendrabučio tipo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose paskirstymo gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams ir nuomininkams metodikos patvirtinimo“ nuostatomis, t. y. ieškovės kas mėnesį pateikiama sąskaita už viso ( - ), esančio namo savininkų suvartotą elektros energiją (pagal namo elektros apskaitos skaitiklių parodymus) buvo paskirstoma namo gyventojams remiantis metodikos reikalavimais. Remiantis šios metodikos 8 p., įmokos už lifto elektros įrenginiams sunaudotą elektros energiją dydis apskaičiuojamas lifto elektros įrenginių sunaudoto elektros energijos kiekio apskaitai įrengto apskaitos prietaiso rodmenų skirtumą per ataskaitinį laikotarpį, padauginus iš galiojančio tarifo, padalijus iš bendrabučio visų patalpų bendrojo (naudingojo) ploto sumos bei pirmojo aukšto savininkų patalpų bendrojo (naudingojo) ploto sumos skirtumo, ir padauginus iš savininko, kuriam skaičiuojamas įmokos už lifto elektros įrenginiams sunaudotą per ataskaitinį laikotarpį elektros energijos kiekį dydis, patalpų bendrojo (naudingojo) ploto. Šiuo atveju L. S. įmokos už lifto elektros įrenginiams sunaudotą per ataskaitinį laikotarpį elektros energijos kiekį dydis už laikotarpį nuo 2012-02-01 iki 2012-11-30 yra: 3208,94 Lt (bendra viso namo už lifto suvartotą elektrą sumokėta suma) padalinta iš 2810,44 kv. m. (antro – dvylikto aukšto butų ploto) bei padauginta iš 68,37 kv. m. L. S. buto ploto), kas sudaro 78,06 Lt. Tai atitinka ieškovės 7 butui paskaičiuotą sumą už elektros energiją liftui (78,06 Lt) (priedas Nr. 1, 8-10 l.)

26Įvertinus aukščiau nustatytas aplinkybes matyti, jog ginčo name nuo 2012-02-02 iki 2012-11-30 lifto mokestis bei mokestis už lifto suvartotą elektros energiją renkamas tik butams nuo antrojo aukšto (2810,44 kv. m.), todėl, atsižvelgiant į mokesčių už lifto priežiūrą, elektros suvartojimą bei jų skaičiavimą reglamentuojančius teisės aktus, konstatuotina, jog šie mokesčiai ( - ) name, Šiauliuose, ginčo laikotarpiu pagrįstai buvo paskirstomi ne visiems namo gyventojams, o tik gyventojams nuo antrojo aukšto, todėl skaičiavimo metodika iš esmės buvo taikoma teisingai, o atsakovės įsiskolinimo suma irgi buvo paskaičiuota teisingai.

27Be to, atsakovė nurodo, jog dalis namo administravimui ir eksploatavimui surinktų mokesčių nepagrįstai išmokėta kaip darbo užmokestis bendrijos pirmininkei J. K., o jai (atsakovei) tenkanti nepagrįstai išmokėtos sumos dalis sudaro 231,27 Lt. Pagal bendrijos įstatų 26.3 p. susirinkimas turi teisę nustatyti bendrijos ūkinės veiklos organizavimo ir valdymo tvarką ir su tuo susijusius įgaliojimus valdybos nariams, taip pat jų apmokėjimo sąlygas, samdomų darbuotojų skaičių ir jų darbo apmokėjimo tvarką (112 b.l, I t.). Vadovaujantis šia nuostata, visuotinis narių susirinkimas turi teisę spręsti ir dėl vienkartinių mokėjimų už atliktus darbus, šiuo atveju už pirmininkavimą. Be to, akivaizdu, kad tam tikras pareigas einančiam darbuotojui turi būti mokamas darbo užmokestis, priešingu atveju tai galėtų būti traktuojama kaip nelegalus darbas. 2012-05-22 susirinkimo metu nutarta bendrijos pirmininkei išmokėti apie 7 000 Lt vienkartinę premiją atskaičius mokesčius (priedas Nr. 2, E10-E12 l.). Susirinkime dalyvavo 21 butų savininkas, 17 iš jų balsavo už premijos išmokėjimą, 2 balsavo už siūlymą skirti pusę premijos, 1 balsavo prieš siūlymą ir 1 savininkas susilaikė nuo balsavimo. Pažymėtina, jog atsakovė L. S. susirinkimo metu su pasiūlymu sutiko iš dalies, t. y. pasiūlė mokėti pusę minėtos sumos, tačiau bylos nagrinėjimo metu poziciją pakeitė ir nurodė iš viso nesutinkanti su piniginių lėšų mokėjimu pirmininkei (priedas Nr. 2, E11 l.). Ieškovė pateikė pažymą apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį (premiją), kurią sudaro 8 304 Lt darbo užmokesčio (premijos), nuo jo išskaičiuoto pajamų mokesčio 1 245,60 Lt, socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų – 747,69 Lt, priskaičiuota išmokėti suma – 6 311,04 Lt, iš viso bendrijos patirtos išlaidos 10 876,57 Lt (173 b.l., I t.), kas sudaro 231,27 Lt atsakovei tenkančios mokėtinos dalies (10 876,57 Lt : 3208,94 kv. m x 68,37 m2). Atsakovė byloje nepateikė jokių įrodymų, kad ieškovė netinkamai vykdė savo funkcijas atsakovės ginčijamu laikotarpiu nuo 2011-02-17 iki 2012-05-22, pažeidinėjo teisės aktus, apskaičiuojant mokesčius už suteiktas komunalines ir/ar administracines paslaugas ir pan. įvertinus tai, kad 2013-05-10 administracinio teisės pažeidimo protokolas, kuriuo bendrijos pirmininkė nubausta dėl DNSBĮ 14 str. 7 p. pažeidimo, nepatenka į ginčijamą laikotarpį dėl darbo užmokesčio (premijos) išmokėjimo, baudžiamoji byla, kurioje kaltinimas pareikštas ir J. K., nėra išnagrinėta, joje nėra priimtas apkaltinamasis nuosprendis jos atžvilgiu, konstatuotina, kad 231,27 Lt suma, skirta administratoriaus darbo užmokesčiui ir mokesčiams nuo atlyginimo dengti, yra teisėtai ir pagrįstai prašoma priteisti iš atsakovės.

28Minėta, kad atsakovė turi pareigą proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas, ir kitas įmokas (CK 4.82 str. 1 d., 3 d.). Iš pateiktų dokumentų, skolos detalizavimo matyti, kad atsakovė prievolės apmokėti jos daliai tenkančių išlaidų nevykdė. Konstatuotina, kad bendrų namo objektų ir tinklų išlaikymas yra pagrįstas ne jų faktiniu naudojimu, o bendrąja nuosavybe ir visų bendrasavininkių prievole išlaikyti bendrąja nuosavybę. Taigi, atsakovė privalo savo lėšomis prisidėti prie viso daugiabučio bendrosios nuosavybės administravimo, nes tai atitinka viso namo bendrasavininkių interesus ir padeda išsaugoti bendrąją nuosavybę. Ieškovė, veikdama kaip pastato administratorė, atsakovei pagal jos nuosavybės teise turimą patalpų plotą, kas mėnesį skaičiavo mokesčius, dalį kurių

29L. S. per laikotarpį nuo 2011-10-01 iki 2013-06-01 nesumokėjo, todėl susidarė 483,82 Lt įsiskolinimas, kuris priteistinas iš atsakovės. Dėl reikalavimo sumokėti nuo namo modernizavimui paimto kredito dalies priskaičiuotas palūkanas.

30Minėta, jog įstatymas reglamentuoja, kad daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai disponavimo bendruoju turtu teisę gali įgyvendinti tik bendru sutarimu (CK 4.75 str. 1 d.), o valdymo ir naudojimo teises – balsų dauguma, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip (CK 4.85 str. 1 d.). Toks teisinis reglamentavimas grindžiamas bendraturčių lygiateisiškumo, solidarumo ir demokratijos principais, preziumuojant, kad daugumos valia reiškia normaliai atidžių, protingų ir tikrąją reikalų padėtį žinančių savininkų interesą. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad daugiabučių namų savininkų bendrijos nustatyta tvarka buvo priimti nutarimai dėl namo renovacijos (modernizacijos). Atsakovė šių nutarimų neskundė ir neginčijo, todėl šie nutarimai turi būti vykdomi, nes bendraturčių priimti sprendimai galioja visiems atitinkamo daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkams (CK 4.85 str. 4 d.). Pažymėtina, kad ieškovės nutarimai dėl namo renovacijos buvo priimti remiantis DNSBĮ ir bendrijos įstatais, taigi, jie neprivalėjo būti vienbalsiais, pakako balsų daugumos. Pagal bendrąją taisyklę bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Prisidėjimo prie bendro turto išlaikymo apimtis priklauso tik nuo bendraturčio dalies bendrosios dalinės nuosavybės teisėje. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir nustatytais terminais (CK 6.38 str., 6.63 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.).

31Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2013-05-08 nutartyje, bylos Nr. 3K-3-220/2013, sistemiškai įvertinusi išvardytą namo savininkų bendrijos ir bendraturčių veiklą bei daugiabučių namų modernizavimą reglamentuojančias teisės normas, pažymėjo, kad namo atnaujinimo ir modernizavimo investicijų projektai įgyvendinami finansuojant daugiabučių namų savininkų nuosavomis lėšomis, bankų, savivaldybių, valstybės biudžeto ir kitomis lėšomis, t. y. bendrija pati nepriima sprendimo, nei dėl gyvenamojo namo modernizavimo, nei dėl jo finansavimo būdo (taip pat ir kredito ėmimo), ji tik vykdo butų ir kitų patalpų savininkų daugumos priimtus sprendimus. Nurodytoje nutartyje taip pat pažymėta, jog kreditas suteikiamas modernizuojamo daugiabučio namo savininkams, nes būtent jų lėšomis (išskyrus valstybės ar savivaldybės teikiamą paramą) vykdomas modernizavimas, o bendrija, būdama investicinio projekto administratorė, atstovauja savininkams santykiuose su kitais subjektais, dalyvaujančiais butų modernizavimo projektuose (bankais, rangovais ir kt.), t. y. išoriniuose santykiuose. Bendrijos, kaip projekto administratorės, funkcijos yra namo modernizavimui skirtų lėšų administravimas (kaupimas, apskaita, atsiskaitymai su rangovais, bankais ir kt.). Ji privalo reikalauti iš savininkų mokėti įmokas nustatytais terminais, tinkamai administruoti savininkų perduodamas lėšas, laiku jomis atsiskaityti su banku, grąžinant kredito dalį ir mokant palūkanas, teikti bankui informaciją apie atskirų savininkų kredito (ne) grąžinimą. Aptariamoje nutartyje konstatuota, kad už namo atnaujinimui ir modernizavimui gauto kredito grąžinimą, yra butų ir kitų patalpų savininkų prievolė. Atsižvelgiant į tai, kad visi bendraturčiai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas, susijusias su investicijų projekto įgyvendinimu, atitinkamos kredito, paimto daugiabučiam namui modernizuoti, palūkanų dalies apmokėjimas priskirtinas investicijų projekto įgyvendinimo išlaidoms, t. y. išlaidoms, susijusioms su daugiabučio namo ir bendrojo turto (bendrojo naudojimo objektų) atnaujinimu, pagerinimu, todėl atitinkamą jų dalį, proporcingą turtui bendrojoje nuosavybėje, turi atlyginti kiekvienas daugiabučio namo patalpų savininkas – bendraturtis.

32Atsakovė nesutinka su ieškovės prašoma priteisti 882,40 Lt suma, nes mano, jog pačios paskolos suma buvo paskaičiuota neteisingai, t. y. atsakovės butui tenkanti išlaidų dalis, atmetus valstybės gautą paramą, yra 6 924,18 Lt, o atsakovės piniginio įnašo 19 242,51 Lt modernizavimo darbams apmokėti turėjo pakakti padengti visą paskolos sumą.

33Minėta, jog 2007-11-14 susirinkimas patvirtino UAB „Statybų strategija“ parengtą investicinį projektą ginčo namo modernizavimo darbams atlikti, pagal kurį buvo numatyta atlikti namo bendrų konstrukcijų, patalpų bei įrengimų ir individualių priemonių butuose (langų, balkonų, durų, langų stiklinimo ir kt.) atnaujinimo darbus. Modernizavimo darbai buvo pradėti vykdyti dar 2007 metais. 2010-01-22 ieškovė su AB „Šiaulių bankas“ sudarė kreditavimo sutartį Nr. DNSB-2010-001 dėl paskolos gavimo, pagal kurią buvo suteiktas 1 000 000,00 Lt, vėliau grąžinus dalį nepanaudotos sumos suteiktas 398 346,41 Lt dydžio kreditas (32 b.l., I t., priedas Nr. 2, M142-M146). Bendrija pasirinko tokią paskolos grąžinimo tvarką: kreditas priskirstomas kiekvienam butui pagal naudingą plotą bei bute atliktų darbų vertę. Be to, 2009-12-15 susirinkimo metu buvo nutarta, kad banko ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) mokesčiai bus skaičiuojami tik iš tų savininkų, kurie naudosis paskola (priedas Nr. 2, K3 l.). Atliktų modernizavimo darbų pobūdį, jų vertę patvirtina DNSB ( - ) modernizavimo išlaidų ir kredito likučio ( - ) butui apskaitos lentelė, mokėjimo nurodymai, sutartys su rangovais, sąskaitos – faktūros, darbų atlikimo aktai, kurių atsakovė neginčijo (70-72 b.l., II t., priedas Nr. 2, M, B it K dalys), bei ieškovės atstovės L. K. paaiškinimai, kuriais, be to, nustatyta, kad dalis skolų už atliktus darbus buvo padengta ir bendrijos lėšomis bei skolų įskaitymo, sudengimo būdu (priedas Nr. 2, B7, M125 l.).

34Minėtos kreditavimo sutarties 1.7 p. numato, kad kredito gavėjas yra DNSB, kuri apima visus daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus, kurių vardu nurodoma ši sutartis. Taigi kreditas buvo suteiktas modernizuojamo daugiabučio namo savininkams tam, kad jų lėšomis būtų (išskyrus valstybės ar savivaldybės teikiamą paramą) vykdomas modernizavimas, o bendrija kaip butų savininkų atstovė turi užtikrinti, kad kreditas būtų grąžintas bankui grafike nustatytas terminai ir dalimis. Kaip matyti iš ieškovės pateiktų lentelių, kreditavimo sutarties, paskolos garantijų bei kitų dokumentų, bendrija patyrė ir įvairių išlaidų susijusių su kreditu (administravimo, INVEGOS teikiamomis paslaugomis, banko palūkanomis ir įsipareigojimo mokesčiu, kredito draudimo mokesčiu ir pan. (69-71 b.l., II t.). Vien kredito draudimo mokestis, dengtas iš modernizavimo lėšų sudarė 34 076,98 Lt. Analizuojant minėtus ieškovės pateiktus dokumentus, skaičiuotes, sąskaitas – faktūras, darbų atlikimo aktus bei mokėjimo nurodymus, atsižvelgiant į paimtos paskolos dydį (398 346,41 Lt), t. y. vertinant byloje esančių įrodymų visumą, darytina išvada, kad labiau tikėtina, jog atsakovės buto daliai tenkantiems darbams atlikti buvo patirta 24 033,21 Lt išlaidų, iš jų 16 700,92 Lt padengus atsakovės lėšomis (kaupimo lėšomis, tikslinio įnašo lėšomis, atsakovei socialinės paramos skyriaus suteiktos paramos BUPA ir INVEGOS lėšomis), liko 7 332,29 Lt įsiskolinimas, ką nurodo ieškovės atstovės, nei tai, kad modernizavimo darbams apmokėti pakako 6 924,18 Lt paskolos, o priskaičiuojamų palūkanų neapmokėta dalis - 216,37 Lt, ką teigė atsakovė L. S. (70-72, 81 b.l., II t.). Atsakovė į modernizavimo darbų išlaidų, apmokėtų paskolos lėšomis lentelę, įtraukia tik išlaidas nurodytas priede Nr. 2 M49-M92, tačiau neįtraukia kredito draudimo mokesčio bei kitų priede Nr. 2, lapuose M1-M43, M92-M108, nurodytų darbų (techninės priežiūros ir pan.), kurių dalis buvo dengta kredito lėšomis, kas lemia atsakovės pateiktų duomenų neobjektyvumą, todėl remtis

35L. S. pateikta lentele nėra pagrindo. L. S. argumentų kritišką vertinimą sąlygoja ir tai, kad atsakovė 2011-07-11 teikdama prašymą dėl priklausančios valstybės paramos už modernizavimo darbus, nurodė, kad iki 2011-05-31, kai renovacijos darbai dar nebuvo visiškai atlikti, jos butui priklausančios išlaidos sudarė - 26 906,77 Lt (70 b.l., I t.). Šiame prašyme nurodoma suma akivaizdžiai nesutampa su atsakovės byloje pateikiamais skaičiavimais ir paaiškinimais, todėl jie vertintini kaip prieštaringi ir neatitinkantys teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijų.

36Taigi remiantis ieškovės pateikta kredito palūkanų ir įsipareigojimo mokesčio skaičiuote bei ieškovės pateikta DNSB ( - ) modernizavimo išlaidų ir kredito likučio ( - ) butui apskaita bei ją patvirtinančiais įrodymais, pagal kuriuos atsakovei L. S. priskaičiuota modernizavimo darbų suma tenkanti atsakovės butui sudaro 24 033,21 Lt, valstybės suteikta parama – 1 848,57 Lt, negrąžinto kredito suma – 7 332,29 Lt (70-72 b.l., II t., priedas Nr. 1, 7 l., priedas Nr. 2, M, B it K dalys). Kadangi bendrija privalo reikalauti iš savininko mokėti įmokas nustatytais terminais, tinkamai administruoti savininkų perduodamas lėšas, laiku jomis atsiskaityti su banku, grąžinti kredito dalį ir mokėti palūkanas, teikti bankui informaciją apie atskirų savininkų kredito ne/grąžinimą, todėl teismas remiasi ieškovės pateikta pažyma, kad laikotarpiu nuo 2011-10-01 iki 2013-05-31 atsakovės daliai tenkanti paskolos likučio suma 2011-10-01 sudaro 23 710,90 Lt, nuo šios sumos ir buvo skaičiuojama kredito palūkanų norma (priedas Nr. 1, 7 l.). Palūkanų norma skaičiuojama remiantis kreditavimo sutarties 3.1 p., palūkanas skaičiuojant pagal VILIBOR 6 mėnesių trukmės VILIBOR reikšmės ir 3 procentų metinių palūkanų sumą nuo nesumokėtos kredito dalies. Laikotarpiu nuo 2011-10-01 iki 2013-05-31 ši palūkanų norma svyravo nuo 3,63 iki 5,08 %. Atsakovės įsiskolinimo už kredito palūkanas ir įsipareigojimo mokesčio skaičiavimas yra detalizuoti ieškovės pateiktame priede Nr. 1, 7 l. Iš šių skaičiavimų matyti, kad laikotarpiu nuo 2011-10-01 iki 2013-05-31 buvo priskaičiuota 801,70 Lt kredito palūkanų ir 20,69 Lt įsipareigojimo mokesčio. Netikėti šiais detaliais ieškovės pateiktais paskaičiavimais nėra jokio teisinio pagrindo, todėl šios sumos priteistinos iš atsakovės. Ieškinio reikalavimas priteisti palūkanas.

37Ieškovės atstovės prašo iš atsakovės priteisti penkių procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo 2011-11-01- iki 2013-06-01, t. y. 98,80 Lt. Pagal CK 6.37 str. 2 d., 6.261 str. 1 d. skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas, o praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais, todėl jos priteistinos iš atsakovės.

38Be to, ieškovės atstovės prašo priteisti iš atsakovės penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. 6.210 str. 1 d., ir šios palūkanos priteistinos iš atsakovės. Bylinėjimosi išlaidos.

39Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, bylinėjimosi išlaidos ieškovei priteistinos iš atsakovės, nors ir ši būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovės atstovės iš atsakovės prašo priteisti 3 784,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. CPK 93 str. 4 d. įtvirtinta teismo teisė nukrypti nuo šio straipsnio 1, 2 ir 3 d. nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgiant į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertinus priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Laikoma, jog šalies procesinis elgesys buvo tinkamas, jei ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas. CPK 7 str. 2 d. įtvirtinta byloje dalyvaujančių asmenų pareiga sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti priklausančiomis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgiant į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai. Nagrinėjamoje byloje pripažintina, kad bylinėjimosi išlaidos išaugo ir dėl ieškovės atstovių nepakankamai operatyvių, atsakingų veiksmų - papildomi prašymai, byloje būtini įrodymai net kelis kartus buvo teikiami jau po ieškinio priėmimo iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, ko pasekoje atsakovė savo galutinius atsikirtimus į ieškinį galėjo suformuluoti tik bylos nagrinėjimo iš esmės stadijoje, todėl atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog yra pagrindas, vadovaujantis protingumo ir teisingumo principais, nukrypti nuo CPK 93 str. įtvirtintų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių. Ieškovės patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti mažintinos iki

402 500,00 Lt.

41Remiantis DNSBĮ 23 str. 3 d., ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 14 p.), todėl žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovė atleista, priteisiamas iš atsakovės L. S. valstybės naudai.

42Teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos, t. y. 5,47 Lt, valstybei nepriteistinos, kadangi šių bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią (10 litų) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 1 d., 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355).

43Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 270 str., 271 str. 1 d. str., teismas

Nutarė

44Civilinę bylą Nr. 2-190-641/2014 pagal ieškovės Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos ieškinį atsakovei L. S. dėl skolos ir palūkanų priteisimo dalyje dėl 47,81 Lt skolos priteisimo – nutraukti.

45Priteisti iš atsakovės L. S., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 1 405,02 Lt (tūkstančio keturių šimtų penkių Lt 2 ct) skolą, 98,80 Lt (devyniasdešimt aštuonių litų 80 ct) palūkanų ir penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1 405,02 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2013-07-25, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovės Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), naudai.

46Priteisti iš atsakovės L. S., asmens kodas ( - ) Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijai, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), 2 500 Lt (du tūkstančius penkis šimtus 00 ct) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

47Priteisti iš atsakovės L. S., asmens kodas ( - ) 72,00 Lt (septyniasdešimt dviejų litų) žyminį mokestį valstybei.

48Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė,... 2. sekretoriaujant Giedrei Juozapaitienei,... 3. dalyvaujant ieškovės Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos atstovėms... 4. atsakovei L. S., jos atstovui advokatui M. B., viešame teismo posėdyje... 5. Ieškovė Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrija (toliau DNSB) ieškiniu... 6. Atsakovė L. S., jos atstovas prašė ieškinį atmesti, kadangi nesutiko su... 7. Civilinė byla dalyje dėl ieškinio reikalavimo priteisti 47,81 Lt skolos... 8. Bylos nagrinėjimo metu atsakovė pateikė įrodymą, jog dalis, t. y. 47,81... 9. 4 p.). Bylos faktai ir reikšmingos procesiniam sprendimui priimti... 10. Byloje nustatyta, kad atsakovė L. S. yra gyvenamajame name, adresu ( - ),... 11. 2007-11-14 susirinkimas patvirtino UAB „Statybų strategija“ parengtą... 12. Ginčas byloje kilo dėl reikalavimo sumokėti už namo administravimą ir... 13. Pagal CK 4.72 str. bendrosios nuosavybės teisė yra dviejų ar kelių... 14. Įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų... 15. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 483,82 Lt skolos už namo... 16. Atsakovė ginčija jai bendrijos 2013 m. gegužės mėnesį priskaičiuotą... 17. Minėta, jog 2013-04-25 susirinkimas pritarė išlaidų sąmatai nuo 2013 m.... 18. Atsakovė taip pat ginčija jai priskaičiuotą 207,01 Lt mokestį už... 19. DNSBĮ 2 str. 5 d. nurodo, kad bendrąja daline daugiabučio namo savininkų... 20. Byloje nustatyta, kad laiptinės aikštelės, kurios, akivaizdu, kaip... 21. Be to, atsakovė nesutinka su laikotarpiu nuo 2012-02-01 iki 2012-11-30... 22. 16,50 Lt suma už lifto suvartotą elektros energiją. Atsakovė nurodo, kad... 23. Minėta, jog DNSBĮ 2 str. 5 d. bendrojo naudojimo objektams - bendrajai... 24. Kaip matyti iš byloje pateiktų dokumentų, ieškovės atstovės J. K.... 25. Suvartoto elektros energijos kiekio apmokėjimui pagrįsti pateiktos UAB... 26. Įvertinus aukščiau nustatytas aplinkybes matyti, jog ginčo name nuo... 27. Be to, atsakovė nurodo, jog dalis namo administravimui ir eksploatavimui... 28. Minėta, kad atsakovė turi pareigą proporcingai savo daliai apmokėti... 29. L. S. per laikotarpį nuo 2011-10-01 iki 2013-06-01 nesumokėjo, todėl... 30. Minėta, jog įstatymas reglamentuoja, kad daugiabučio gyvenamojo namo butų... 31. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 32. Atsakovė nesutinka su ieškovės prašoma priteisti 882,40 Lt suma, nes mano,... 33. Minėta, jog 2007-11-14 susirinkimas patvirtino UAB „Statybų strategija“... 34. Minėtos kreditavimo sutarties 1.7 p. numato, kad kredito gavėjas yra DNSB,... 35. L. S. pateikta lentele nėra pagrindo. L. S. argumentų kritišką vertinimą... 36. Taigi remiantis ieškovės pateikta kredito palūkanų ir įsipareigojimo... 37. Ieškovės atstovės prašo iš atsakovės priteisti penkių procentų dydžio... 38. Be to, ieškovės atstovės prašo priteisti iš atsakovės penkių procentų... 39. Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, bylinėjimosi išlaidos ieškovei... 40. 2 500,00 Lt.... 41. Remiantis DNSBĮ 23 str. 3 d., ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio... 42. Teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos, t. y. 5,47 Lt,... 43. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 270... 44. Civilinę bylą Nr. 2-190-641/2014 pagal ieškovės Daugiabučio namo ( - )... 45. Priteisti iš atsakovės L. S., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 1 405,02 Lt... 46. Priteisti iš atsakovės L. S., asmens kodas ( - ) Daugiabučio namo ( - )... 47. Priteisti iš atsakovės L. S., asmens kodas ( - ) 72,00 Lt (septyniasdešimt... 48. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...