Byla 2S-127-198/2018
Dėl namų valdos žemės sklypų bendros ribos ir kelio servituto nustatymo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Jonaitienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės F. Š. atskirąjį skundą dėl Biržų rajono apylinkės teismo 2017 m. spalio 16 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-1336-948/2017 pagal ieškovo R. K. ieškinį atsakovei F. Š., tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, M. K., Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl namų valdos žemės sklypų bendros ribos ir kelio servituto nustatymo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovas R. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas nustatyti ( - ), esančio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), priklausančio bendraturčiams R. K. ir M. K. bendrą ribą su ( - ), esančiu žemės sklypu, unikalus Nr. ( - ), priklausančiu atsakovei F. Š. pagal UAB „Geodeziniai projektai” 2017-07-28 parengtą planą. Nustatyti 88 kv. m. bendro ploto kelio servitutą žemės sklypų: ( - ), unikalus Nr. ( - ), ir ( - ), unikalus Nr. ( - ), bendroje riboje, kurio 44 kv. m. dydžio kelio servituto dalį nustatyti ( - ) esančiame žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), priklausančiame bendraturčiams R. K. ir M. K., o kitą 44 kv. m. dydžio kelio servituto dalį nustatyti ( - ) esančiame žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), priklausančiame F. Š. pagal UAB „Geodeziniai projektai” 2017- 07-28 parengtą planą.
 2. Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki sprendimo byloje įsiteisėjimo dienos įpareigoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Biržų skyrių sustabdyti ( - ), esančio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), visas kadastro duomenų tvirtinimo procedūras.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Biržų rajono apylinkės teismas 2017 m. spalio 16 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino, ieškinio užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo dienos įpareigojo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Biržų skyrių sustabdyti ( - ), esančio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), visas kadastro duomenų tvirtinimo procedūras.
 2. Teismas pasisakė, kad ieškovo ieškinyje teismui nurodytos aplinkybės ir jas patvirtinantys pridėti įrodymai tikėtinai pagrindžia ieškovo reikalavimą. Byloje kilęs ginčas dėl namų valdos žemės sklypų naudojimo, ribų nustatymo. Ieškovas prašo teismo nustatyti bendrą žemės sklypo ribą su atsakove, nustatyti kelio servitutą. Nacionalinei žemės tarnybai patvirtinus žemės sklypo, ( - ), priklausančio atsakovei, kadastro duomenis ir įregistravus juos VĮ „Registrų centras“, žymiai pasunkėtų iškilusio ginčo sprendimas bei teismo sprendimo vykdymas.
 3. Konstatavo, kad yra pagrindas taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones ir iki sprendimo byloje įsiteisėjimo dienos įpareigoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Biržų skyrių sustabdyti ( - ), esančio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), visas kadastro duomenų tvirtinimo procedūras (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 145 straipsnio 1 dalies 13 punktas).

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

7

 1. Atskiruoju skundu atsakovė F. Š. prašo Biržų rajono apylinkės teismo 2017 m. spalio 16 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo R. K. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti. Prašo priteisti žyminio mokesčio išlaidas.
 2. Nurodo, kad teismas nenurodė argumentų, dėl kurių laiko, kad priimtas sprendimas bus sunkiai įvykdomas netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, neargumentavo, kodėl laiko, kad ieškinys tikėtinai pagrįstas.
 3. Teigia, kad ieškovas nenurodė argumentų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.
 4. Taip pat teigia, kad draudimas atsakovei formuoti savo žemės sklypo kadastrinių matavimų bylą, registruoti sklypo matavimus Nekilnojamojo turto registre pažeidžia atsakovės teises ir nedaro jokios įtakos būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Atlikus kadastrinius matavimus, jei jie atitinka sklypo privatizavimo dokumentus, sklypas registruojamas Nekilnojamojo turto registre. Tarp kaimynų kilus ginčui dėl sklypo ribos, sklypo riba koreguojamas pagal teismo sprendimą, o ne pagal Nacionalinės žemės tarnybos procedūras.
 5. Mano, kad teismo išvada, jog pagal ieškinyje nurodytas aplinkybes, ieškinys yra tikėtinai pagrįstas, prieštarauja tiek ieškinio turiniui, tiek pateiktiems dokumentams, padaryta neįsigilinus į ginčo esmę. Ieškovo pateikti dokumentai nepatvirtina ieškovo teisės į atsakovės privatizuotą žemės dalį ir sutvarkytą įvažiavimo dalį. Taip pat, kad jo privatizuotas žemės sklypas yra mažesnio ploto, negu jam parduota, kad neturi galimybės susitvarkyti savo istorinio įvažiavimo ar plėsti įvažiavimo į savo namo pusę.
 1. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas R. K. prašo Biržų rajono apylinkės teismo 2017 m. spalio 16 d. nutartį palikti nepakeistą, o atsakovės F. Š. atskirąjį skundą atmesti.
 2. Nurodo, kad sutinka su teismo išvada, jog Nacionalinei žemės tarnybai patvirtinus žemės sklypo, priklausančio atsakovei, kadastro duomenis ir įregistravus juos VĮ „Registrų centras“, žymiai pasunkėtų iškilusio ginčo sprendimas bei teismo sprendimo vykdymas. Ši išvada pagrįsta, vertinat galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių nekilnojamojo turto valstybinio kadastro ir registro sistemos veiklą bei tvarkymą nuostatas.
 3. Pažymi, kad patvirtinus atsakovės žemės sklypo kadastro duomenis iki sprendimo byloje priėmimo, teismas negalėtų spręsti pareikštų reikalavimų pagrįstumo, nes pirmiausia ieškovui tektų ginčyti administracinių teisės aktų teisėtumą ir pagrįstumą.
 4. Nurodo, kad tiek nustatytų žemės sklypo kadastro duomenų registravimui, tiek jau nustatytų duomenų pakeitimui yra būtinas procedūrinis derinimas su administracinius sprendimus priimančiomis institucijomis ir Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniu padaliniu. Todėl nepagrįstai atsakovė teigia, jog tarp kaimynų kilus ginčui dėl sklypo ribos, sklypo riba koreguojama pagal teismo sprendimą, o ne pagal Nacionalinės žemės tarnybos procedūras.
 5. Teigia, kad sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo vertinama grėsmė, kad galimas palankus teismo sprendimas bus neįvykdytas. Ieškinio reikalavimų pagrįstumas ir teisėtumas nevertinami. Ar ieškovo materialinis teisinis reikalavimas yra pagrįstas bus atsakyta tik išnagrinėjus bylą iš esmės.
 1. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Nacionalinė žemės tarnyba prašo Biržų rajono apylinkės teismo 2017 m. spalio 16 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo R. K. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.
 2. Nurodo, kad Biržų skyriaus specialistams 2017-09-28 pakartotinai atlikus F. Š. priklausančio žemės sklypo, ( - ), kadastrinių matavimų teisingumą, buvo surašytas faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas – ribas žyminčių riboženklių koordinatės ir patikrinimo metu nustatytos koordinatės atitiko UAB „Šiaurinis taškas“ matininko T. B. 2017-03-27 plane nustatytas koordinates ir 1999-05-28 žemės valdos ribų paženklinimo abrise nurodytą prisirišimo tašką.
Teismas

konstatuoja:

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 1. Atskirasis skundas netenkinamas, Biržų rajono apylinkės teismo 2017 m. spalio 16 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
 2. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 3. Kartu su atskiruoju skundu apeliantė pateikė sklypų ribos fotonuotraukas, Pabiržės seniūnijos 2017-08-30 rašto kopija dėl nuovažos įrengimo, Nacionalinės žemės tarnybos Biržų skyriaus 2017-10-10 rašto kopiją su priedais. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs tai, kad šie rašytiniai įrodymai yra susiję su atskirajame skunde nurodytomis aplinkybėmis, vadovaudamasis CPK 314 straipsniu, priima pateiktus naujus rašytinius įrodymus.
 4. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria ieškovės prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės – įpareigojimas Nacionalinės žemės tarnybos Biržų skyriui sustabdyti žemės sklypo, unikalus ( - ), visas kadastro duomenų tvirtinimo procedūras, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 5. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones: pirma, tikėtinai pagrindžiamas ieškinio reikalavimas, antra, įrodoma, kad nesiėmus prevencinių priemonių galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Nesant vienos iš pirmiau nurodytų sąlygų, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-633-370/2017).
 6. Pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones turėjo nustatyti, ar yra tikimybė, jog bus priimtas ieškovui palankus sprendimas. Šiuo atveju apylinkės teismas skundžiamoje nutartyje vertino ieškinio preliminarų (lot. prima facie) pagrįstumą ir pasisakė, kad ieškovo ieškinyje teismui nurodytos aplinkybės ir jas patvirtinantys pridėti įrodymai tikėtinai pagrindžia ieškovo reikalavimą. Pažymėtina, kad teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad ieškovui palankus teismo sprendimo priėmimo galimybė neatmestina, laikinosios apsaugos priemonės taikytinos (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-263-196/2017).
 7. Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, kad pirmosios instancijos teismas įvertino ieškovo pareikštus reikalavimus, argumentus dėl grėsmės būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymui ir sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas. Priešingai nei teigia apeliantė, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šioje bylos nagrinėjimo stadijoje negalima vienareikšmiškai spręsti, kad ieškinys tiek aiškiai nepagrįstas, kad galėtų būti konstatuotas labiau tikėtinas jo nepagrįstumas. Preliminarus ieškovo pareikšto reikalavimo vertinimas nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės, o tik sudaro pagrindą įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą.
 8. Kita įstatyme įtvirtinta laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga – egzistuojanti grėsmė, kad jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.
 9. Pirmosios instancijos teismas sutiko su ieškovo pozicija, kad patvirtinus žemės sklypo, ( - ), kadastro duomenis ir įregistravus juos VĮ „Registrų centras“ žymiai pasunkėtų iškilusio ginčo sprendimas bei teismo sprendimo vykdymas. Apeliantė atskirajame skunde teigia, kad deklaratyvūs ieškovo teiginiai dėl grėsmės būsimam teismo sprendimui įvykdyti nesudaro pagrindo varžyti jos teisę formuoti savo žemės sklypo kadastrinių matavimų bylą, registruoti sklypo matavimus Nekilnojamojo turto registre, ir nedaro jokios įtakos būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui.
 10. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pažeista ar ginčijama subjektinė teisė realiai apginama tik tuomet, jeigu realizuojamas teismo sprendimas, kuriuo ieškinys yra patenkinamas. Iš byloje pareikštų ieškinio reikalavimų, nurodomų aplinkybių, šalių pateikiamų įrodymų matyti, kad šalys nesutaria dėl bendros žemės sklypų ribos, ieškovas nesutinka su atsakovės atliktais kadastriniais matavimais, prašo nustatyti žemės sklypų bendrą ribą pagal jo pateiktą 2017-07-28 UAB „Geodeziniai projektai“ pasiūlymų brėžinį. Patvirtinus atsakovės žemės sklypo kadastro duomenis iki sprendimo byloje priėmimo, būtų apsunkintas pareikštų reikalavimų pagrįstumo vertinimas, ieškovas galimai turėtų tikslinti ieškinio reikalavimus, o bylos nagrinėjimas užsitęstų. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju procesinių priemonių, užtikrinančių padėties, esančios byloje jos nagrinėjimo metu, stabilumą ir išsaugojimą (lot. status quo), taikymas neabejotinai yra būtinas. Kitu atveju, nebūtų užtikrinti proceso koncentracija ir ekonomiškumas, galėtų pasunkėti ir taip sudėtinga teisinė situacija bei teismo sprendimo įvykdymas, ateityje kilti su tuo susiję nauji teisminiai ginčai.
 11. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus ir atsakovės argumentus, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju yra netikslingas ir neproporcingas. Apeliantei nepaneigus pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, o apeliacinės instancijos teismui nustačius, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra teisėtas ir proporcingas tikslui pasiekti, skundžiama Biržų rajono apylinkės teismo 2017 m. spalio 16 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
 12. Bylos šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas bylą išnagrinėjus iš esmės, todėl šioje proceso stadijoje apeliacinės instancijos teismas dėl bylinėjimosi išlaidų nepasisako (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

10Biržų rajono apylinkės teismo 2017 m. spalio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai