Byla 2-1412/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Donato Šerno ir Marytės Mitkuvienės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorių AB „Swedbank“ ir L. V. atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 5 d. nutarties, kuria buvo patvirtintas papildomai UAB „Autokausta“ kreditorinis reikalavimas 1 708 199,99 Lt sumai, civilinėje byloje Nr. B2-603-343/2010.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4UAB „Autokausta” pateikė teismui tvirtinti 5 966 484,80 Lt kreditorinį reikalavimą. Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. nutartimi buvo patenkinta prašymo dalis dėl UAB „Autokausta” įtraukimo į kreditorių sąrašą su 4 258 284,81 Lt dydžio kreditoriniu reikalavimu, kurį sudaro kreditorės nurodyta pagrindinės skolos ir palūkanų suma. Likusią prašomo patvirtinti kreditorinio reikalavimo dalį 1 708 199,99 Lt - sudaro delspinigiai.

5Teismo posėdžio metu UAB „Autokausta“ atstovas reikalavimą palaikė. Jis nurodė, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas ir buvo kompensuoti kreditoriaus praradimus dėl netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo. Tai reiškia, kad šalys iš karto gali susitarti dėl netesybų, todėl nereikia įrodinėti patirtų nuostolių. Prašė atsižvelgti į tai, kad netesybų dydis buvo nustatytas šalių susitarimu. Šalys yra verslo dalyvės, tarėsi laisvai, skolininkė sutiko su tokiu netesybų dydžiu, todėl mano, kad mažinti netesybas nėra pagrindo. Sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Taip pat nurodo, kad UAB „Autokausta“ dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo patyrė nuostolių: pagal 2008 m. rugsėjo 30 d. rangos sutartį su UAB „Hungerdina“ dėl turizmo poilsio centro statybos UAB „Autokausta“ patyrė 650 229 Lt nuostolį, kurį būtų sudaręs pelnas. Pagal 2008 m. rugpjūčio 25 d. rangos sutartį su ūkininku A. N. dėl aštriosios Kirsnos dvaro sodybos rekonstrukcijos ir remonto UAB „Autokausta“ patyrė 1 433 641,97 Lt nuostolį, kurį sudaro negautas pelnas. Bendra nuostolio suma yra 2 083 870,97 Lt. Todėl prašė patvirtinti reikalavimą delspinigių dalyje visa apimtimi, nurodydamas, kad nuostoliai yra didesni, negu nustatytos sutartinės netesybos.

6Ginčydamas šio kreditoriaus reikalavimą delspinigių dalyje administratorius yra nurodęs, jog vadovaujantis suformuota praktika yra pripažįstama, kad kreditoriaus nuostolius atlygina 0,02% dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už uždelstą atsiskaityti kiekvieną dieną. Tai įvertinęs administratorius sutiko su 90 200,60 Lt suma.

7Teismo posėdžio metu administratorius, susipažinęs su UAB „Autokausta“ pateiktais papildomais įrodymais klausimą dėl delspinigių iš esmės paliko spręsti teismui, pažymėdamas, jog kiti kreditoriai, kurie prašė patvirtinti kreditorinius reikalavimus delspinigių dalyje, įrodymų, patvirtinančių nuostolius, neteikė.

82008 m. balandžio 28 d. kreditorė UAB „Autokausta“ ir skolininkė BUAB „Norekso nekilnojamasis turtas“ sudarė įsiskolinimo padengimo sutartį Nr. 08/04/28, kuria konsolidavo iki tol buvusius UAB „Norekso nekilnojamasis turtas“ įsiskolinimus kreditoriui šalių sudarytų rangos ir subrangos sutarčių pagrindu bei kuria numatė tokio konsoliduoto įsiskolinimo grąžinimo kreditoriui terminus ir tvarką. Šios sutarties 27 punkte buvo numatyta, kad skolininkui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, jis privalo mokėti 0,4% delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną nuo vėluojamos atsiskaityti sumos.

92010 m. gegužės 5 d. Kauno apygardos teismas nutartyje nurodė, kad iš į bylą pateiktų įrodymų: delspinigių paskaičiavimo, PVM sąskaitų – faktūrų, atliktų darbų aktų matyti, kad kreditorė UAB „Autokausta“ atliko darbus BUAB „Norekso nekilnojamasis turtas“, o pastaroji nustatytais terminais už atliktus darbus neapmokėjo. Taip pat pažymėjo, kad BUAB „Norekso nekilnojamasis turtas“ delspinigių apskaičiavimo teisingumo neginčijo, o tik nurodė, jog tai yra per dideli delspinigiai, kurie turėtų būti sumažinti nuo 0,4% iki 0,02%. Teismas, įvertinęs šias ir kitas bylai reikšmingas faktines aplinkybes, nutarė patvirtinti papildomai UAB „Autokausta“ kreditorinį reikalavimą 1 708 199,99 Lt sumai.

102010 m. gegužės 18 d. kreditorius L. V. pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-603-343/2010. Atskiruoju skundu apeliantas prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir perduoti UAB „Autokausta“ reikalavimų klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės. Šį prašymą grindžia tokiais argumentais:

111. Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje yra suformuluota taisyklė, kad tais atvejais, kai palūkanos atlieka nuostolių kompensavimo funkciją ir kai palūkanos tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Šiuo konkrečiu atveju UAB „Norekso nekilnojamasis turtas“ mokėjo 6 % dydžio metines palūkanas, kurios atliko nuostolių kompensavimo funkciją, o pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi papildomai patvirtino kreditorinį reikalavimą dėl netesybų. Šios aplinkybės lemia, kad teismas nepagrįstai patvirtino UAB „Autokausta“ kreditorinį reikalavimą 1 708 199,99 Lt sumai.

122. Teismas nagrinėdamas bylą neatsižvelgė į apelianto pateiktus įrodymus ir dėl to padarė nepagrįstą išvadą, jog prašoma patvirtinti kreditorinio reikalavimo suma yra mažesnė negu patirti nuostoliai, bei remdamasis minėta klaidinga išvadą nutarė patvirtinti papildomai UAB „Autokausta“ kreditorinį reikalavimą 1 708 199,99 Lt sumai.

133. CK 6.73, 6.258 straipsnių normos leidžia teismui sumažinti netesybas, jei jos yra pernelyg didelės. Šios teisės normos yra taikomos ir palūkanoms, kai jos yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo principą. Tai reiškia, kad, kai palūkanos nustatomos ne įstatymu, bet šalių susitarimu, kilus ginčui, teismas gali nustatyti, kad palūkanos neprotingai didelės, yra didesnės už nuostolius, sumažinti palūkanas. Nagrinėjamoje byloje susiklostė tokia situacija, kad šalys susitarė dėl pernelyg didelių palūkanų ir netesybų. Teismas turėjo į tai atsižvelgti ir sumažinti UAB „Autokausta“ tvirtinamo kreditorinio reikalavimo dydį, tačiau pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi minėtų veiksmų neatliko.

142010 m. gegužės 24 d. kreditorius AB „Swedbank“ pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-603-343/2010. Atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės t. y. sumažinti UAB „Autokausta“ prašomų patvirtinti netesybų dydį procentine išraiška nuo 0,4 proc. iki 0,05 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, nominalia išraiška nuo 1 708 199,99 Lt iki 213 525 Lt ir patvirtinti papildomą 213 525 Lt UAB „Autokausta“ kreditorinį reikalavimą. Šį prašymą apeliantas grindė tokiais argumentais:

151. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai patvirtino UAB „Autokausta“ kreditorinį reikalavimą 1 708 199,99 Lt sumai, nes ši suma yra delspinigiai nuo 2010 m. vasario 17 d. nutartimi patvirtintos 4 258 284,81 Lt UAB „Autokausta“ finansinio reikalavimo sumos, kuri yra apskųsta. Kol nėra išspręstas ginčas dėl pagrindinio skolos dydžio, negalima spręsti klausimo dėl nuo ginčijamos skolos priskaičiuotų delspinigių.

162. Kauno apygardos teisme vyksta ginčas dėl sandorio, kuriame yra numatytas netesybų dydis. Tai reiškia, kad, kol ginčas nėra išspręstas, negalima spręsti klausimo dėl netesybų paskaičiavimo pagrįstumo. Taigi pirmosios instancijos teismas nepagrįstai skundžiama nutartimi patvirtino papildomai UAB „Autokausta“ kreditorinį reikalavimą 1 708 199,99 Lt sumai.

173. Apeliantas prašė teismo patvirtinti kreditorinį reikalavimą atsakovo bankroto byloje pagal kredito sutartis paskaičiuotus delspinigius (0,08 proc. už kiekvieną uždelstą dieną). Teismas sumažino šiuos delspinigius iki 0,05 proc. Siekiant nepažeisti kreditorių lygiateisiškumo, UAB „Autokausta“ delspinigiai turėtų būti sumažinti nuo 0,4 proc. iki 0,05 proc. Teismas skundžiama nutartimi nesumažino UAB „Autokausta“ delspinigių ir tuo pažeidė kreditorių lygiateisiškumo principą.

184. UAB „Autokausta“ pagrįsdamas 0,4 proc. netesybas pateikė teismui dvi rangos sutartis su trečiaisiais asmenimis ir susirašinėjimą su šiais asmenimis bei tikėtiną pelną įvykdžius šios rangos sutartis. Tokie įrodymai nėra pakankami pagrįsti tokioms didelėms netesyboms. Tai reiškia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai skundžiama nutartimi patvirtino papildomai UAB „Autokausta“ kreditorinį reikalavimą 1 708 199,99 Lt sumai.

192010 m. liepos 9 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas BUAB „Norekso nekilnojamas turtas“ administratoriaus UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizavimo centras“ atsiliepimas į L. V. atskirąjį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą Kauno apygardos teismo nutartį palikti nepakeistą. Šį prašymą grindžia tokiais argumentais:

201.

21Atskirojo skundo argumentai dėl, apelianto manymu, tikrovės neatitinkančio ir dėl to nesąžiningo UAB „Autokausta“ kreditorinio reikalavimo BUAB „Norekso nekilnojamas turtas“ dydžio neturi teisinio pagrindo, nes apelianto nurodomos aplinkybės nėra patvirtintos tinkamais įrodymais ir prieštarauja byloje nustatytai faktinei situacijai. Tai lemia, kad Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 5 d. nutartis yra pagrįsta ir teisėta.

222.

23Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Autokausta“ dėl atsakovo kaltės patyrė 2 083 870,97 Lt nuostolių, egzistavo pakankamas teisinis pagrindas patvirtinti ieškovo UAB „Autokausta“ 1 708 199,99 Lt finansinį reikalavimą visa apimtimi.

242010 m. liepos 9 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas BUAB „Norekso nekilnojamas turtas“ administratoriaus UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizavimo centras“ atsiliepimas į AB „Swedbank“ atskirąjį skundą. Atsiliepimu prašo Kauno apygardos teismo 2010 m gegužės 5 d. nutartį palikti nepakeistą. Šį prašymą grindė iš esmės tapačiais argumentais kaip ir atsiliepimą į L. V. atskirąjį skundą.

252010 m. liepos 10 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas UAB „Autokausta“ atsiliepimas į L. V. atskirąjį skundą. Atsiliepimu prašo Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 5 d. nutartį palikti nepakeistą. Šį prašymą grindžia tokiais argumentais:

261.

272008 m. balandžio 28 d. sutartimi šalių sulygtos 6% metinės palūkanos traktuotinos kaip atlyginimo kreditoriui už naudojimąsi jo pinigais mokėjimas, o ne civilinės atsakomybės forma, todėl apelianto pozicija, kad paskaičiavęs minėtas palūkanas reikalauti ir sutartinių nuostolių (netesybų) ieškovas neturi teisės, vertintina kaip nepagrįsta.

282.

29Tvirtindamas UAB „Autokausta“ kreditorinį reikalavimą atsakovui dėl 1 708 199,99 Lt netesybų Kauno apygardos teismas pagrįstai atsižvelgė į dėl atsakovo kaltės patirtų nuostolių dydį, tinkamai įvertino tokias aplinkybes kaip didelės vertės neįvykdytas atsakovo įsipareigojimas ieškovui 2008 m. balandžio 28 d. įsiskolinimo padendimo sutarties pagrindu, tęstinis atsakovo vengimas vykdyti minėtoje sutartyje numatytus skolinius įsipareigojimus, tinkamai taikė materialines teisės normas ir teismų praktikoje suformuluotas teisės taisykles, pagrįstai nusprendė, kad nagrinėjamoje situacijoje ieškovo reikalautos 0,4% netesybos nelaikytinos baudinėmis ir per didelėmis, bei 2010 m. gegužės 5 d. nutartimi teisėtai patvirtino ieškovo 1 708 199,99 Lt finansinį reikalavimą.

302010 m. liepos 10 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas UAB „Autokausta“ atsiliepimas į AB „Swedbank“ atsikrąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-603-343/2010. Atsiliepimu ieškovas prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Šį prašymą grindžia tokiais argumentais:

311.

32Aplinkybė, jog atsakovo bankroto bylą nagrinėjantis teismas neatsižvelgė į penkiomis dienomis vėliau nei išnagrinėtas UAB „Autokausta“ 1 708 199,99 Lt reikalavimo tvirtinimo klausimas paduotą atskirąjį skundą dėl ieškovo pagrindinės kreditorinio reikalavimo dalies dydžio ir dėl 2008 m. balandžio 28 d. sutarties pripažinimo negaliojančia atskira byla nagrinėjamą ieškinį, apie kurį bankroto bylą nagrinėjantis teismas nebuvo informuotas, nedaro įtakos Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 5 d. nutarties teisėtumui.

332.

34Tvirtindamas UAB „Autokausta“ kreditorinį reikalavimą atsakovui dėl 1 708 199,99 Lt netesybų Kauno apygardos teismas pagrįstai atsižvelgė į dėl atsakovo kaltės patirtų nuostolių dydį, tinkamai įvertino tokias aplinkybes kaip didelės vertės neįvykdytas atsakovo įsipareigojimas ieškovui 2008 m. balandžio 28 d. įsiskolinimo padendimo sutarties pagrindu, tęstinis atsakovo vengimas vykdyti minėtoje sutartyje numatytus skolinius įsipareigojimus, tinkamai taikė materialines teisės normas ir teismų praktikoje suformuluotas teisės taisykles, pagrįstai nusprendė, kad nagrinėjamoje situacijoje ieškovo reikalautos 0,4% netesybos nelaikytinos baudinėmis ir per didelėmis, bei 2010 m. gegužės 5 d. nutartimi teisėtai patvirtino ieškovo 1 708 199,99 Lt finansinį reikalavimą.

35L. V. atskirasis skundas tenkintinas, AB „Swedbank“ atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

36Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstosios dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

37Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

38Byloje kilo ginčas dėl bankrutuojančiai įmonei pareikštų kreditorinių reikalavimų pagrįstumo.

39Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai bei apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Pažymėtina, kad bankroto bylose kreditorių reiškiami reikalavimai iš esmės atitinka ginčo teisenos nustatyta tvarka pareikštiems ieškinio reikalavimams ir turi būti nagrinėjami pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas Įmonių bankroto įstatyme (CPK 1 str. 1 d., ĮBĮ 10 str. 1 d.). Šiuo atveju kreditoriaus pareikštas prašymas dėl reikalavimo patvirtinimo yra tapatus ginčo teisenos nustatyta tvarka pareikštam ieškinio reikalavimui dėl pinigų sumos priteisimo. Kreditorių reikalavimų pareiškimo specifika ta, jog kreditoriai reikalavimus reiškia ne tiesiogiai teismui, bet bankroto administratoriui, kuris, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų. Todėl administratoriaus pateiktas teismui tvirtinti kreditorių reikalavimų sąrašas nereiškia šių reikalavimų nenuginčijamumo. Teismas nėra įpareigotas tvirtinti visus be išimties administratoriaus pripažintus reikalavimus, o gali patvirtinti administratoriaus ginčijamus kreditorių pareikštus reikalavimus, arba atsisakyti juos tvirtinti, sumažinti ar padidinti administratoriaus pripažintus teismui pateiktus tvirtinti kreditorių reikalavimus. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. Tuo atveju, jeigu byloje nėra pakankamai duomenų padaryti išvadą dėl kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumo, teismas turi imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes tam, kad teisingai išspręstų nagrinėjamą klausimą. Taigi, bankroto bylų nagrinėjimo specifika lemia tai, kad teismas neturi pareigos tvirtinti administratoriaus pateiktus kreditorių pareikštus reikalavimus remdamasis tik administratoriaus ir kreditorių pateiktais įrodymais, bet privalo būti aktyvus, savo iniciatyva rinkti teisingam bylos išsprendimui reikšmingus įrodymus (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-172/2009).

40Nagrinėjamoje byloje UAB „Autokausta“ pateikė teismui tvirtinti 5 966 484,80 Lt kreditorinį reikalavimą. Kauno apygardos teismas 2010 m. vasario 17 d. nutartimi patvirtino UAB „Autokausta“ kreditorinį reikalavimą 4 258 284,81 Lt sumai. UAB „Autokausta“ teikė teismui tvirtinti likusią kreditorinio reikalavimo dalį t. y. 1 708 199,99 Lt, kurią sudaro delspinigiai. 1 708 199,99 Lt kreditorinis reikalavimas kyla iš 2008 m. balandžio 28 d. tarp UAB „Autokausta“ ir UAB „Norekso nekilnojamasis turtas“ sudarytos įsiskolinimo padengimo sutarties Nr. 08/04/28. Iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, kad Kauno apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-2003-173/2010 dėl UAB „Autokausta“ ir BUAB „Norekso nekilnojamasis turtas“ sudarytos 2008 m. balandžio 28 d. įsiskolinimo padengimo sutarties pripažinimo negaliojančia. Bylos nagrinėjimas nėra baigtas. Kaip minėta, teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. Taip pat minėta, kad teismas privalo būti aktyvus, savo iniciatyva rinkti teisingam bylos išsprendimui reikšmingus įrodymus. Šiuo konkrečiu atveju, teismas nebuvo pakankamai aktyvus, neįvertino tos aplinkybės, kad teisinis ginčas dėl UAB „Autokausta“ ir BUAB „Norekso nekilnojamasis turtas“ sudarytos 2008 m. balandžio 28 d. įsiskolinimo padengimo sutarties pripažinimo negaliojančia dar nėra išspręstas ir kad iš šios sutarties kylančio UAB „Autokausta“ kreditorinio reikalavimo dalis yra laikytina nepagrįsta, kol bus išspręstas minėtas teisinis ginčas. Remiantis tuo, kas išdėstyta, yra darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai patvirtino UAB „Autokausta“ kreditorinį reikalavimą 1 708 199,99 Lt sumai.

41Kiti atskiruosiuose skunduose ir atsiliepimuose į juos nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

42Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3 punktu, Teisėjų kolegija

Nutarė

43Panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 5 d. nutartį ir UAB „Autokausta‘ kreditorinio reikalavimo 1 708 199,99Lt sumai pagrįstumo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. UAB „Autokausta” pateikė teismui tvirtinti 5 966 484,80 Lt kreditorinį... 5. Teismo posėdžio metu UAB „Autokausta“ atstovas reikalavimą palaikė. Jis... 6. Ginčydamas šio kreditoriaus reikalavimą delspinigių dalyje administratorius... 7. Teismo posėdžio metu administratorius, susipažinęs su UAB „Autokausta“... 8. 2008 m. balandžio 28 d. kreditorė UAB „Autokausta“ ir skolininkė BUAB... 9. 2010 m. gegužės 5 d. Kauno apygardos teismas nutartyje nurodė, kad iš į... 10. 2010 m. gegužės 18 d. kreditorius L. V. pateikė atskirąjį skundą dėl... 11. 1. Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje yra suformuluota taisyklė, kad... 12. 2. Teismas nagrinėdamas bylą neatsižvelgė į apelianto pateiktus įrodymus... 13. 3. CK 6.73, 6.258 straipsnių normos leidžia teismui sumažinti netesybas, jei... 14. 2010 m. gegužės 24 d. kreditorius AB „Swedbank“ pateikė atskirąjį... 15. 1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai patvirtino UAB „Autokausta“... 16. 2. Kauno apygardos teisme vyksta ginčas dėl sandorio, kuriame yra numatytas... 17. 3. Apeliantas prašė teismo patvirtinti kreditorinį reikalavimą atsakovo... 18. 4. UAB „Autokausta“ pagrįsdamas 0,4 proc. netesybas pateikė teismui dvi... 19. 2010 m. liepos 9 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas BUAB „Norekso... 20. 1.... 21. Atskirojo skundo argumentai dėl, apelianto manymu, tikrovės neatitinkančio... 22. 2.... 23. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Autokausta“ dėl atsakovo kaltės patyrė 2... 24. 2010 m. liepos 9 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas BUAB „Norekso... 25. 2010 m. liepos 10 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas UAB „Autokausta“... 26. 1.... 27. 2008 m. balandžio 28 d. sutartimi šalių sulygtos 6% metinės palūkanos... 28. 2.... 29. Tvirtindamas UAB „Autokausta“ kreditorinį reikalavimą atsakovui dėl 1... 30. 2010 m. liepos 10 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas UAB „Autokausta“... 31. 1.... 32. Aplinkybė, jog atsakovo bankroto bylą nagrinėjantis teismas neatsižvelgė... 33. 2.... 34. Tvirtindamas UAB „Autokausta“ kreditorinį reikalavimą atsakovui dėl 1... 35. L. V. atskirasis skundas tenkintinas, AB „Swedbank“ atskirasis skundas... 36. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 37. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 38. Byloje kilo ginčas dėl bankrutuojančiai įmonei pareikštų kreditorinių... 39. Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto... 40. Nagrinėjamoje byloje UAB „Autokausta“ pateikė teismui tvirtinti 5 966... 41. Kiti atskiruosiuose skunduose ir atsiliepimuose į juos nurodyti argumentai... 42. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3 punktu, Teisėjų... 43. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 5 d. nutartį ir UAB...