Byla 2S-456-479/2016
Dėl baudos skyrimo už teismo sprendimo nevykdymą

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žydrūnas Bertašius rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-12-23 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės A. R. Ž. pareiškimą suinteresuotiems asmenims M. P., Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos dėl baudos skyrimo už teismo sprendimo nevykdymą ir

Nustatė

2pareiškėja antstolė A. R. Ž. 2015-04-13 kreipėsi į teismą su pareiškimu suinteresuotiems asmenims M. P., Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos dėl baudos skyrimo už teismo sprendimo nevykdymą. Pareiškėja nurodė, kad vykdo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-08-20 išduotą vykdomąjį raštą, pagal kurį M. P. įpareigota LR statybos įstatymo nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą arba savo lėšomis atstatyti patalpų, esančių ( - ), būklę į tokią, kuri buvo iki savavališkų statybos darbų atlikimo ir sutvarkyti statybvietę. Pareiškėja teigė, kad savavališkos statybos padariniai iki šiol nėra pašalinti. Dėl to antstolė teismo prašė M. P. paskirti baudą už Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimo nevykdymą.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-12-23 nutartimi antstolės pareiškimą atmetė. Teismas nustatė, kad M. P. neįvykdė Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-02-10 sprendimo su 2013-12-05 nutartimi padarytais pakeitimais dėl savavališko paprastojo remonto padarinių pašalinimo. Teismas atsižvelgė į tai, kad patalpas, esančias ( - ), perstatė ne tik M. P., bet ir kiti pastato savininkai, kurie šiuo metu yra sudarę jungtinės veiklos sutartį ir siekia parengti reikiamą techninę dokumentaciją pastato rekonstrukcijai atlikti ir statybos leidimui gauti. Teismas sprendė, jog savavališkos statybos padarinius skolininkė gali pašalinti tik veikdama kartu su kitais statinio bendraturčiais. Teismas įvertino ir tai, kad dėl amžiaus ir pajamų neturėjimo M. P. šiuo metu negali tinkamai įvykdyti teismo sprendimo. Teismas konstatavo, kad baudos skyrimas pagal byloje nustatytas aplinkybes šiuo metu būtų neproporcinga priemonė padarytam pažeidimui, todėl antstolės pareiškimą atmetė.

4Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo

52015-12-23 nutartį ir perduoti antstolės pareiškimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Suinteresuotas asmuo skunde nurodė, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-02-10 sprendimas nėra įvykdytas, todėl atmesdamas antstolės pareiškimą dėl baudos skyrimo pirmosios instancijos teismas pažeidė LR CPK 771 str. nuostatas. Skunde nurodoma ir tai, kad priimdamas skundžiamą nutartį teismas negalėjo iš naujo vertinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-02-10 sprendime nustatytų aplinkybių ir teismo padarytų išvadų, nes šis sprendimas yra įsiteisėjęs.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo M. P. prašo atskirąjį skundą atmesti, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-12-23 nutartį palikti nepakeistą. Suinteresuotas asmuo nurodė, kad teismo sprendimas šiuo metu negali būti įvykdytas ne dėl jos kaltės ir pirmosios instancijos teismas šias aplinkybes įvertino tinkamai. Suinteresuotas asmuo paaiškino, kad patalpas pertvarkė ir kiti pastato bendraturčiai, todėl šiuo metu pagal pastato savininkų sudarytą jungtinės veiklos sutartį yra siekiama atlikti pastato rekonstrukciją, kurią atlikus patalpos bus įteisintos. Atsiliepime teigiama, kad teismas pagrįstai nusprendė neskirti baudos už teismo sprendimo nevykdymą.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329, 338 str.).

9Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo nurodė, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-02-10 sprendimas nėra įvykdytas, todėl atmesdamas antstolės prašymą dėl baudos skyrimo pirmosios instancijos teismas pažeidė LR CPK 771 str. nuostatas. Su šia skundo nuostata negalima sutikti. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-02-10 sprendimu įpareigojo M. P. per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos LR statybos įstatyme numatyta tvarka gauti statybą (paprastąjį remontą) leidžiantį dokumentą arba savo lėšomis atstatyti patalpų, esančių ( - ), būklę į tokią, kuri buvo iki savavališkų statybos darbų atlikimo ir sutvarkyti statybvietę. Teismo sprendime nurodyta, kad jeigu per nustatytą terminą teismo reikalavimas nebus įvykdytas, savavališko paprastojo remonto padariniai bus likviduoti atsakovės lėšomis. Byloje nustatyta, kad antstolei A. R. Ž. yra pateiktas vykdyti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-08-20 išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-136-613/2012 dėl teismo 2012-02-10 sprendimo vykdymo. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-11-19 nutartimi skyrė skolininkei 200 Lt baudą už teismo sprendimo nevykdymą, pakeitė teismo sprendimo vykdymo tvarką ir nustatė naują trijų mėnesių terminą, skaičiuojamą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos, teismo sprendimui įvykdyti. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-12-05 nutartimi skyrė skolininkei įspėjimą už teismo sprendimo nevykdymą, pakeitė Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-02-10 sprendimo vykdymo tvarką ir nustatė skolininkei naują vienerių metų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos įvykdyti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-02-10 sprendimą bei išaiškino, kad per teismo nustatytą terminą sprendimo neįvykdžius, skolininkei gali būti skirta iki 1 000 Lt bauda už kiekvieną sprendimo nevykdymo dieną. Nagrinėjamu atveju byloje nėra ginčo dėl to, kad teismo sprendimas dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo iki šiol nėra tinkamai įvykdytas. LR CPK 18 str. nustato, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas tampa privalomas valstybės ar savivaldybės institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams ir juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Jeigu atsakovas teismo sprendimu yra įpareigotas atlikti veiksmus, kurie nėra susiję su turto ar lėšų perdavimu, tačiau savo iniciatyva per teismo nustatytą terminą jų neatlieka, taikomos LR CPK 771 str. nustatytos priemonės. Teismas, nustatęs, kad skolininkas sprendimo neįvykdė, gali jam skirti iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo naudai (LR CPK 771 str. 5 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad vykdymo procese teismo skiriamos baudos atlieka dvejopą funkciją. Paprastai tai yra baudinio pobūdžio procesinė teisinė sankcija, skiriama už proceso pažeidimus ir išieškoma į valstybės biudžetą, tačiau už sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymą LR CPK 771 str. 5 d. nustatyta bauda atlieka kompensavimo funkciją, nes skiriama išieškotojo naudai kaip satisfakcija dėl laiku neįvykdytos prievolės. Kartu tokia bauda skatina skolininką įvykdyti prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-10-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-520/2013). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad LR CPK 771 str. 5 d. nuostatos negali būti taikomos formaliai, todėl kiekvienu atveju turi būti vertinamos faktinės bylos aplinkybės bei atsižvelgiama į teismo sprendimo nevykdymo priežastis.

10Teismo sprendimo dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo specifika lemia tai, kad tokio pobūdžio teismo sprendimo tinkamas įvykdymas nėra išimtinai priklausomas vien nuo statytojo valios, nes siekiant įteisinti savavališkai atliktus statinio paprastojo remonto darbus turi būti nustatyta tvarka parengta ir suderinta projektinė dokumentacija bei savivaldybės administracijoje gautas statybą leidžiantis dokumentas. Pažymėtina, kad šios aplinkybės yra reikšmingos sprendžiant tokio teismo sprendimo nevykdymo klausimą pagal LR CPK 771 str. 5 d. nuostatas. Nagrinėjamu atveju suinteresuotas asmuo M. P. paaiškino, kad ji negali tinkamai įvykdyti teismo sprendimo kol visi statinio bendraturčiai nėra parengę statinio rekonstrukcijos projekto dėl bendro naudojimo patalpų pertvarkymo ir įteisinimo. Šias aplinkybes teismo posėdžio metu patvirtino ir liudytoja R. V., kuri paaiškino, jog M. P. savavališkai įrengti sanitariniai mazgai yra bendro naudojimo patalpose. Iš Neringos savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus 2014-04-24 pateikto išaiškinimo matyti, kad siekiant pasidalinti bendrojo naudojimo patalpas, esančias ( - ), formuojant atskirus nekilnojamojo turto objektus, privalo būti parengtas pastato patalpų pertvarkymo, formuojant atskirus nekilnojamojo turto objektus, projektas, kuriame būtų aiškus visų bendro naudojimo patalpų pasidalijimas tarp bendraturčių. Bylos duomenys patvirtina, kad pastate esančių patalpų savininkai sudarė jungtinės veiklos sutartį, pagal kurią bus rengiama pastato, esančio ( - ), bendrojo naudojimo projektinė dokumentacija pastato rekonstrukcijai atlikti ir statybos leidimui gauti. Taigi šiuo metu yra atliekami veiksmai, kurie statinio bendraturčiams sudarys sąlygas įteisinti savavališkai atliktus statybos darbus. Dėl to galima daryti išvadą, kad nors teismo sprendimas dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo nebuvo tinkamai vykdomas, tačiau teismo sprendimo nevykdymas nagrinėjamu atveju gali būti pateisinamas dėl objektyvių priežasčių. Įvertinęs šias aplinkybes teismas konstatuoja, kad procesinių sankcijų taikymas nagrinėjamu atveju neatitiktų LR CPK 771 str. 5 d. numatytų sankcijų paskirties, taip pat teisingumo, sąžiningumo bei protingumo principų (LR CK 1.5 str.). Esant nurodytoms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė suinteresuotam asmeniui M. P. neskirti baudos už teismo sprendimo nevykdymą.

11Skunde nurodoma ir tai, kad priimdamas skundžiamą nutartį teismas negalėjo iš naujo vertinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-02-10 sprendime nustatytų aplinkybių ir teismo padarytų išvadų, nes šis sprendimas yra įsiteisėjęs. Su šia skundo nuostata galima iš dalies sutikti. Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgia į tai, jog Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-02-10 sprendimu M. P. buvo įpareigota per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos LR statybos įstatyme numatyta tvarka gauti statybą (paprastąjį remontą) leidžiantį dokumentą arba savo lėšomis atstatyti patalpų, esančių ( - ), būklę į tokią, kuri buvo iki savavališkų statybų darbų atlikimo ir sutvarkyti statybvietę. Jeigu per nustatytą terminą teismo reikalavimas nebus įvykdytas, savavališko paprastojo remonto padariniai bus likviduoti atsakovės lėšomis. Taigi įsiteisėjusiu teismo sprendimu yra nustatytas savavališkos statybos faktas ir M. P. nustatyti konkretūs įpareigojimai dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo. Dėl to galima sutikti su apeliantės skundo nuostata tuo aspektu, jog spręsdamas klausimą dėl baudos skyrimo už teismo sprendimo nevykdymą pirmosios instancijos teismas negalėjo iš naujo vertinti ir spręsti dėl M. P. savavališkai atlikto remonto padarinių šalinimo tikslingumo ir šio remonto padarinių šalinimo būdo. Kartu apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal šioje byloje nustatytas aplinkybes baudos skyrimas pagal LR CPK 771 str. nuostatas neatitiktų šiame straipsnyje numatytų sankcijų paskirties ir teisingumo, sąžiningumo bei protingumo principų ir pirmosios instancijos teismas tai nustatė teisingai. Esant nurodytoms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad priimdamas skundžiamą nutartį pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė LR CPK 771 str. nuostatas ir procesinių pažeidimų nepadarė.

12Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė LR CPK nuostatas, nustatė visas reikšmingas aplinkybes ir priėmė pagrįstą bei teisėtą nutartį, todėl naikinti arba keisti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (LR CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

13Vadovaudamasis LR CPK 335-339 str., teismas

Nutarė

14Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-12-23 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai