Byla 2-136-613/2012
Dėl savavališko paprastojo remonto padarinių šalinimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Seselskytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei M. P., trečiajam asmeniui Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai dėl savavališko paprastojo remonto padarinių šalinimo,

Nustatė

2ieškovas prašo įpareigoti atsakovę per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius ir Statybos įstatyme numatyta tvarka gauti statybą leidžiančius dokumentus, o neįvykdžius šio reikalavimo per nustatytą terminą, įpareigoti atsakovę savo lėšomis likviduoti savavališko paprastojo remonto padarinius – atstatyti patalpų, esančių ( - ), Neringa, pakeistą būklę, buvusią iki savavališkų statybų darbų, ir sutvarkyti statybvietę. Prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį.

3Procesiniai dokumentai įteikti atsakovės sutuoktiniui, todėl laikytina, kad jie atsakovei įteikti tinkamai (CPK 123 str. 3 d.). Atsakovė be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Trečiajam asmeniui Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, atsiliepimas per teismo nustatytą terminą negautas.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Ieškovo paaiškinimais ir pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2011-02-07 atlikus atsakovei nuosavybės teise priklausančių patalpų adresu ( - ), Neringa, patikrinimą, nustatytas savavališko paprastojo remonto faktas. Atsakovė, neturėdama statybą leidžiančių dokumentų, įrengė balkoną su durimis į poilsio patalpą ir trimis langais, patalpoje įrengė du santechninius mazgus. 2011-02-15 atsakovei surašytas savavališkos statybos aktas. 2011-03-23 atsakovei surašytas reikalavimas iki 2011-09-24 savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius arba kreiptis į statybą leidžiančius dokumentus išduodančią instituciją dėl statybą leidžiančio dokumentos išdavimo. Atsakovė per nustatytą terminą ieškovo reikalavimo neįvykdė.

7Įvertinus nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovė, atlikdama jai nuosavybės teise priklausančių patalpų paprastąjį remontą neturėdama paprastojo remonto aprašo su rašytiniu įgalioto valstybės tarnautojo pritarimu, vykdė savavališką statybą (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 str. 21 d., 71 d., 3 str. 2 d. 3 p., 20 str. 1 d. 9 p., 23 str. 1 d. 4 p., Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo 6.1.2. ir 6.1.4. p., STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 12 p.). Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pagal LR statybos įstatymo jai priskirtą kompetenciją išnagrinėja savavališkos statybos faktą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo savavališkos statybos akto surašymo dienos pareikalauja iš statytojo (užsakovo, jei jo nėra, iš statinio ar jo dalies savininko, valdytojo, naudotojo, žemės sklypo ar jo dalies, kurioje savavališkai pastatytas ar statomas statinys (jo dalis), savininko, valdytojo ar naudotojo) savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius (LR statybos įstatymo 28 str. 2 d.). Jeigu asmuo per nustatytą terminą reikalavimo neįvykdo ar negauna statybą leidžiančio dokumento, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ne vėliau kaip per mėnesį nuo įpareigojimo termino pabaigos kreipiasi į teismą dėl įpareigojimo vykdyti reikalavimą (LR statybos įstatymo 28 str. 6 d.).

8Kadangi per nustatytą terminą ieškovo reikalavimas neįvykdytas, atsakovė įpareigotina per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos LR statybos įstatyme numatyta tvarka gauti statybą (paprastąjį remontą) leidžiantį dokumentą arba savo lėšomis atstatyti patalpų, esančių ( - ), Neringa, būklę į tokią, kuri buvo iki savavališkų statybų darbų atlikimo, ir sutvarkyti statybvietę (LR statybos įstatymo 28 str. 7 d. 1, 3 p.). Jeigu per nustatytą terminą teismo reikalavimas nebus įvykdytas, savavališko paprastojo remonto padariniai bus likviduoti atsakovės lėšomis (LR statybos įstatymo 28 str. 9 d.).

9Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 str. 1 d.). Remiantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punktu, ieškovas šioje byloje yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl visiškai patenkinus ieškinį, valstybei iš atsakovės priteistinas 139 Lt žyminis mokestis, mokėtinas už ieškovo pareikštą neturtinio pobūdžio reikalavimą (CPK 80 str. 1 d. 5 p., 82 str.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 - 287 straipsniais, teismas

Nutarė

11ieškinį patenkinti visiškai.

12Įpareigoti atsakovę M. P. per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos LR statybos įstatyme numatyta tvarka gauti statybą (paprastąjį remontą) leidžiantį dokumentą arba savo lėšomis atstatyti patalpų, esančių ( - ), Neringa, būklę į tokią, kuri buvo iki savavališkų statybų darbų atlikimo, ir sutvarkyti statybvietę. Jeigu per nustatytą terminą teismo reikalavimas nebus įvykdytas, savavališko paprastojo remonto padariniai bus likviduoti atsakovės lėšomis.

13Priteisti valstybei iš atsakovės M. P. 139 Lt žyminį mokestį.

14Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai