Byla 2-3548-882/2013
Dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB „Kapitalo valda“ ieškinį atsakovei R. D

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Audrius Sadauskas, vadovaudamasis LR CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB „Kapitalo valda“ ieškinį atsakovei R. D., ir

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 2056,99 Lt skolą, 1804,89 Lt palūkanas, 6699,10 Lt delspinigius, 5% dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2005-08-10 atsakovė su pradiniu kreditoriumi Ūkio banko lizingu pasirašė Ūkio banko lizingo kortelės su kredito limitu sutartį Nr. T508011747, pagal kurią atsakovė įsipareigojo kiekvieną mėnesį sutartyje nustatytą dieną pervesti kreditoriui sutartyje nustatytą sumą, t.y. grąžinti kreditą, sumokėti palūkanas, delspinigius bei kitus mokėjimus. Atsakovė tinkamai savo įsipareigojimų nevykdė, todėl atsakovės skola ieškovei yra 10610,98 Lt. 2009-03-04 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 09/03/04-1 pirminis kreditorius Ūkio banko lizingas perleido reikalavimus į atsakovę naujam kreditoriui – ieškovui. Apie reikalavimo perleidimą buvo pranešta atsakovei, tačiau atsakovė pažeidimų nepašalino. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į pareikštą ieškinį.

3Atsakovė buvo įpareigota per 14 dienų nuo paskelbimo specialiame interneto tinklapyje dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti viešo paskelbimo būdu 2013-05-07 (b.l. 24). Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovė išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį (b.l. 4). Civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti (LR CPK 285 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d.).

6Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 2005-08-10 pirminis kreditorius UAB „Ūkio banko lizingas“ ir atsakovas sudarė Ūkio banko lizingo kortelės su kredito limitu sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 3000 Lt kredito limitas (b. l. 8-9). Atsakovė pagal Ūkio banko lizingo kortelės su kredito limitu sutartį Nr. ( - ) įsipareigojo kiekvieną mėnesį 30 mėnesio dieną pervesti kreditoriui mėnesio mokėjimą 150,00 Lt, skirtą daliniam kredito grąžinimui ir palūkanų mokėjimui. Be to, atsakovė įsipareigojo iki 2007-08-31 visiškai atsiskaityti su kreditoriumi, įmokų mokėjimo vėlavimo atveju, sutarties 9.4 p įsipareigojo mokėti 0,2 procento delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Pagal minėtos sutarties 8.1 p. už panaudotą kreditą atsakovė įsipareigojo kreditoriui mokėti 13,99 proc. metins palūkanas. Atsakovė laiku negrąžino paimto kredito, nuo 2007-01-05 nemokėjo mėnesinių kredito limito mokėjimų. Atsakovei nevykdant įsipareigojimų pagal sutartį UAB Ūkio banko lizingas nutraukė Ūkio banko lizingo kortelės su kredito limitu sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovė ieškovei liko skolinga 2056,99 Lt negrąžinto kredito (b.l. 7). 2009-03-04 UAB „Ūkio banko lizingas“ ir ieškovas – UAB „Kapitalo valda“ pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09/03/04-1 (b. l. 10) Šios sutarties pagrindu UAB „Kapitalo valda“ įgijo reikalavimo teisę į atsakovę R. D. (b. l. 10-11). Apie reikalavimo teisės perleidimą atsakovei buvo išsiųstas pranešimas Ūkio banko lizingo kortelės su kredito limitu sutartyje nurodytu adresu, registruotu laišku, bet laiškas grįžo atsakovei neįteiktas, nes atsakovė nurodytu adresu nerasta (b. l. 13). Atsakovė pakeitusi gyvenamąją vietą, neinformavo apie tai lizingo įmonę, todėl pranešimo apie reikalavimo teisės perleidimą išsiuntimas sutartyje nurodytu adresu, ir atsakovės informavimas apie reikalavimo teisės perleidimą, laikomas tinkamu.

7Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (LR CK 6.38, 6.59, 6.63, 6.71, 6.158, 6.200, 6.256 str.). Duomenų apie tai, kad atsakovė būtų tinkamai įvykdžiusi savo prievolę atsiskaityti su ieškovu nėra ir šalys teismui tokių įrodymų nepateikė (LR CPK 176–179 str.). Bylos duomenimis atsakovė skolos nesumokėjo iki šiol, todėl darytina išvada, kad atsakovė prievolės neįvykdė, todėl iš atsakovės priteistina 2056,99 Lt skola bei ieškovo sutarties Nr. T508011747 8.1. p. nuostatomis paskaičiuotos 13,99 proc. palūkanos, kurios sudaro 1804,89 Lt.

8Remiantis sutarties 9.4 punktu, kuriame numatyti 0,2 % dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną, atsakovei laiku negražinus kredito, buvo skaičiuojami delspinigiai. Ieškovas, atsižvelgdamas į teismų praktiką, sumažino delspinigių dydį iki 0,1 % ir už laikotarpį nuo 2007-01-05 iki 2013-04-08, t.y. 2253 dienų, paskaičiavo 6699,10 Lt delspinigius.

9Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovė yra vartotojas, kuris sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t.y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (6699,10 Lt) daugiau nei tris kartus didesni nei pati skola (2056,99 Lt), taip pat į tai, kad delspinigiai paskaičiuoti net už 2253 dienas, bei įvertinus tai, kad ieškovas tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis LR CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., jie mažintini iki 1500 Lt sumos, kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis LR CK 6.71 str., 6.256 str. 2 d. ir 6.258 str. 1 d., ieškovui iš atsakovės priteistina 1500,00 Lt delspinigių.

10Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatyme numatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.). Ieškovo reikalavimas priteisti metines palūkanas už priteistą skolos sumą yra pagrįstas įstatymu. Be to, ieškovas patyrė 50,00 Lt išlaidų už Gyventojų registro tarnybos pažymą, kurios priteistinos iš atsakovės.

11Ieškinys dėl skolos, palūkanų, delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies (LR CK 6.37, 6.59, 6.63, 6.71, 6.210 str.). Iš atsakovės priteistina 2056,99 Lt skola, 1804,89 Lt palūkanos, 1500,00 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 50,00 Lt išlaidų už Gyventojų registro tarnybos pažymą.

12Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (LR CPK 79, 80, 88, 92, 93 str.).

13Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovės nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d.).

14Vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 270 straipsniais teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovės R. D., a.k. ( - ) 2056,99 Lt (du tūkstančius penkiasdešimt šešis litus 99 ct.) skolą, 1804,89 Lt (vieną tūkstantį aštuonis šimtus keturis litus 89 ct.) palūkanas, 1500,00 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus litų) delspinigius, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-04-17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 50,00 Lt (penkiasdešimt litų) išlaidų už Gyventojų registro tarnybos pažymą ir 162,00 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt du litus) žyminį mokestį - ieškovo UAB „Kapitalo valda“, į. k. 126308223, naudai.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai