Byla 2A-437-567/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Godos Ambrasaitės – Balynienės ir Andžej Maciejevski, sekretoriaujant Agnei Bajarūnaitei, dalyvaujant ieškovo Vilniaus rajono apylinkės prokuratūros atstovei prokurorei Eidivaldai Meškienei, ieškovo UAB „Vilniaus vandenys“ atstovei advokatei Beatai Vilienei, atsakovo B. J. B. atstovei M. B., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų Vilniaus rajono apylinkės prokuratūros ir UAB „Vilniaus vandenys“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 16 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-5-95/2008 pagal ieškovų Vilniaus rajono apylinkės prokuratūros ir UAB „Vilniaus vandenys“ ieškinį atsakovams A. J. V. M., B. J. B. dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas Vilniaus rajono apylinkės prokuratūra 2007-10-31 pateikė ieškinį, 2007-11-14 patikslintą ieškinį atsakovams A. J. V. M., B. J. B., V. R. K., trečiajam asmeniui UAB „Vilniaus vandenys“ dėl 91963,50 Lt žalos atlyginimo. 2008-01-29 kartu su bendraieškiu UAB „Vilniaus vandenys“ pateikė patikslintą ieškinį. 2008-07-01 pateikė dar vieną patikslintą ieškinį, kuriame atsisakė reikalavimo V. R. K. atžvilgiu dėl senaties termino, ir prašė priteisti solidariai iš A. J. V. M. ir J. B. ieškovo UAB „Vilniaus vandenys“ naudai 91963,50 Lt žalos atlyginimą ir bylinėjimosi išlaidas į valstybės biudžetą. Nurodė, kad Vilniaus rajono apylinkės prokuratūroje buvo gautas UAB „Vilniaus vandenys“ raštas Nr. 6-2544(1.21-04), bei papildomas raštas Nr. 6-3071(1.21-04), kuriais buvo prašoma, ginant viešąjį interesą, kreiptis į teismą su ieškiniu dėl 91963,50 Lt žalos atlyginimo. Minėto prašymo nagrinėjimo metu buvo nustatyta, jog 1993-08-10 Vilniaus rajono valdybos potvarkiu Nr. 427p privatizuota Vilniaus šiltnamių valstybinė žemės ūkio įmonė „Vilinta“ tapo AB „Vilniaus šiltnamiai“. 1995-05-16 Vilniaus rajono policijos komisariate buvo iškelta baudžiamoji byla Nr. 57-1-694-95 dėl AB „Vilniaus šiltnamiai“ pinigų iššvaistymo, o A. J. V. M., B. J. B. buvo pareikšti kaltinimai, padarius nusikaltimus, numatytus BK 275 str. 3 d. ir kt. A. J. V. M. ir B. J. B. 1993-04-21 įsigijo po 20000, tai yra 17 proc. paprastų AB „Vilniaus šiltnamiai” akcijų. Atsakovai nuo jų išrinkimo AB „Vilniaus šiltnamiai“ stebėtojų tarybos nariais, o nuo 1995-03-30 A. J. V. M. dirbant AB „Vilniaus šiltnamiai“ generaliniu direktoriumi, valdė AB „Vilniaus šiltnamiai“. Atsakovai skirdavo į pareigas generalinį direktorių, valdybą, administraciją ir jie buvo jiems pavaldūs. AB „Vilniaus šiltnamiai“ turtas buvo jų žinioje. Atsakovai organizavo ir vadovavo nusikaltimų padarymui, pasisavino ir sistemingai iššvaistė AB „Vilniaus šiltnamiai“ turtą, įkeisdami AB „Vilniaus šiltnamiai“ priklausantį turtą juridiniams asmenims, dėl to AB „Vilniaus šiltnamiai“ bankrutavo. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2006-09-28 nutartimi baudžiamojoje byloje iš dalies pradėtas baudžiamasis procesas buvo nutrauktas suėjus 10 metų senaties terminui. Vilniaus valstybinė vandens tiekimo įmonė ir AB „Vilniaus šiltnamiai“ sudarė vandens tiekimo ir kanalizacijos sutartį Nr. 770, kuria nustatė vandens tiekimo ir kanalizacijos tvarką. Baudžiamojoje byloje 1996-07-19 atlikus AB „Vilniaus šiltnamiai“ dokumentinę reviziją, nustatyta, kad atsakovai pasisavino ir sistemingai švaistė AB „Vilniaus šiltnamiai“ priklausantį turtą, lėšas išleisdami alkoholiniams gėrimams, svečių maitinimui, reprezentaciniams kostiumams, taip pat įkeisdami bendrovei priklausantį turtą juridiniams ir fiziniams asmenims, gaudavo paskolas iš įvairių bankų neva gamybos vystymui bei gautas paskolas be jokio teisinio pagrindo, nenustatydami jokių palūkanų, išdalindavo fiziniams ir juridiniams asmenims žinomai nelaukus grąžinimo. Šie neigiami veiklos veiksmai ir nulėmė bendrovės nuostolingą veiklą, dėl ko Vilniaus apygardos teismo 1996-02-28 nutartimi AB „Vilniaus šiltnamiai“ buvo iškelta bankroto byla. 1996-04-16 kreditorių susirinkimo protokolu Nr. 2 buvo nutarta bendrovei taikyti likvidavimo procedūrą. Nuo 1995-08-01 iki 1996-02-28 AB „Vilniaus šiltnamiai“ už vandens tiekimą ir kanalizavimo paslaugas įsiskolino 91963,50 Lt. Šiuo laikotarpiu AB „Vilniaus šiltnamiai“ A. J. V. M. dirbo generaliniu direktoriumi, buvo valdybos pirmininkas, B. J. B. buvo stebėtojų tarybos pirmininkas, valdybos narys. Kadangi pagal 1993-08-10 Vilniaus rajono valdybos potvarkiu įregistruotus AB „Vilniaus šiltnamiai“ įstatus A. J. V. M., B. J. B. buvo atsakingi už finansinių išteklių naudojimą, ūkiskaitinių pajamų paskirstymą, gamybos ir valdymo organizavimą, todėl AB „Vilniaus šiltnamių“ žala UAB „Vilniaus vandenims“ atsirado dėl jų kaltės, ir žalą padarė bendrai, todėl ją privalo atlyginti solidariai. Kadangi UAB „Vilniaus vandenys“ visos akcijos priklauso Vilniaus miesto, Vilniaus, Šalčininkų ir Švenčionių rajonų savivaldybėms, todėl valstybės turto, kaip viešosios nuosavybės teisės objekto, gynimas susijęs su viešojo intereso apsauga. Tai, kad UAB „Vilniaus vandenys“ buvo padaryta žala dėl atsakovų veiksmų, UAB „Vilniaus vandenys“ sužinojo 1996-07-09, kai gavo likviduojamos AB „Vilniaus šiltnamiai“ 1996-07-02 raštą Nr. 663. Baudžiamojoje byloje buvo pareikštas Vilniaus rajono apylinkės prokuroro ieškininis pareiškimas, o SP UAB „Vilniaus vandenys“ pripažintas civiliniu ieškovu. Vilniaus rajono apylinkės teismui 2006-09-28 nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 1-54-268/2006 pradėtą baudžiamąjį procesą nutraukus, civilinių ieškovų pareikšti ieškiniai buvo palikti nenagrinėtais ir suteikta teisė civiliniams ieškovams kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo civilinio proceso tvarka. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, ieškinys pateiktas, nepraleidus ieškinio senaties termino (1964 m. CK 483 str. 1 d., 494 str., 2000 m. CK 1.130 str. 5 d., 6.263 str., 6.279 str., 2000-07-18 LR Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 10 str. 1 d., 47 str. 1 d., CPK 49 str., LR Prokuratūros įstatymo 19 str.).

4Atsakovas A. J. V. M. atsiliepimuose į ieškinį ir patikslintus ieškinius prašė taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškinyje nurodytos aplinkybės, kad AB „Vilniaus šiltnamiai“ naudojosi šaltu vandeniu ir paslaugomis iki 1996-02-28 neatitinka tikrovės, nes 1995-12-22 bendrovės veikla buvo nutraukta, nutraukus galimybę pilnai atsiskaityti, bei nutraukus investicijų atėjimą į bendrovę, sunaikinus sėkmingai veikiantį pramoninį subjektą. 1993-08-10 AB „Vilniaus šiltnamiai“ skolos sudarė 400 proc. įmonės biudžetinės vertės, o 1995-03-30, įmonei vadovaujant atsakovams, tapo jau tik 30 – 40 proc., t.y. įmonė pradėjo veikti rentabiliai. 1995-12-22 VĮ „Lietuvos dujos“ filialui „Vilniaus firma“ nutraukus dujų tiekimą, buvo sunaikinta visa AB „Vilniaus šiltnamiai“ produkcija ir įrengimai. Patirta žala ir lėmė neatsiskaitymą su UAB „Vilniaus vandenys“ už suteiktas paslaugas už laikotarpį nuo 1995-08-01 iki 1995-12-22. Tai reiškia, kad UAB „Vilniaus vandenys“ žala atsirado dėl VĮ „Lietuvos dujos“ filialo „Vilniaus firma“ įvykdytų veiksmų AB „Vilniaus šiltnamiai“ atžvilgiu. Tuo pačiu metu vyko ir parengtinis tardydamas baudžiamojoje byloje, todėl jį atliekanti Vilniaus rajono apylinkės prokuratūra turėjo saugoti AB „Vilniaus šiltnamiai“ visuomeninį ir valstybinį turtą (CK 1.72 str., 1.124 str., 1.125 str. 1 d., 1.127 str., 6.212 str., 6.244 str., 6.247 str., 6.248 str., 6.249 str., 6.253 str., 6.279 str.).

5Atsakovo B. J. B. atstovė M. B. atsiliepime į patikslintą ieškinį prašė jį atmesti. Nurodė, jog baudžiamoji byla, kurioje B. J. B. buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, suėjus 10 metų senaties terminui, buvo nutraukta, patikslintas ieškinys savo prasme yra kaltinamosios išvados perpasakojimas nutrauktoje baudžiamojoje byloje. Turtinės pretenzijos privalėjo būti pateiktos bankrotą administruojančiam asmeniui ir skola išieškota iš parduodamo turto, akcininkai savo turtu už juridinio asmens įsipareigojimus neatsako, taigi ieškinys pateiktas ne tam asmeniui. Baudžiamojoje byloje ieškinys buvo paliktas nenagrinėtu. Ginčo laikotarpiu B. J. B. buvo suimtas ir niekaip negalėjo įtakoti atsiskaitymų su ieškovu. Suėmimo metu B. J. B. buvo AB „Vilniaus šiltnamiai“ didžiausias akcininkas – jam priklausė 54 proc. akcijų, valstybei - 13,7 proc., kurias valdė Žemės ūkio ministerija, kitos akcijos priklausė A. J. V. M. ir kitiems smulkiems akcininkams. AB „Vilniaus šiltnamiai“ bankrutavo dėl valstybės institucijų kaltės. Dėl pergyventų sukrėtimų ženkliai pablogėjo B. J. B. sveikata, to priežastimi tapo ir ieškovo pareikšti niekuo nepagrįsti ieškiniai. Dėl šių aplinkybių B. J. B., dar pablogėjus sveikatai, Jonavos rajono apylinkės teismo 2007-12-05 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2036-657/2007 buvo pripažintas neveiksniu.

6Vilniaus rajono apylinkės teismas 2008-12-16 sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad 1994-08-08 AB „Vilniaus šiltnamiai“ ir Vilniaus valstybinė vandens tiekimo įmonė sudarė vandens tiekimo ir kanalizavimo sutartį Nr. 770, kuria nustatė vandens tiekimo ir kanalizavimo paslaugų tvarką. Teismas konstatavo, jog byloje ginčas kilęs dėl šios sutarties neįvykdymo, kad AB „Vilniaus šiltnamiai“ neapmokėjo Vilniaus valstybinei vandens tiekimo įmonei už vandens tiekimo ir kanalizavimo paslaugas laikotarpiu nuo 1995-08-01 iki 1996-02-28. Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamoje byloje netaikomos 1964 m. CK normos, reglamentuojančios žalos, padarytos neteisėtais asmenų veiksmais asmeniui ar turtui, nesusijusios su sutartiniais civiliniais santykiais, atlyginimą. Teismas konstatavo, kad ginčas kilo iš paslaugų teikimo sutarties ir padarė išvadą, kad Vilniaus rajono prokuratūros bei UAB „Vilniaus vandenys“ ieškinio reikalavimai yra susiję su juridinio asmens sutartinių įsipareigojimų nevykdymu bei šio nevykdymo sukeltomis pasekmėmis, o ne iš delikto.

7Sutartis, iš kurios kildinami ieškinio reikalavimai, sudaryta 1994-08-08, o skola yra susidariusi laikotarpiu nuo 1995-08-01 iki 1996-02-28, todėl pagal 2000-07-18 LR Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 47 str. nagrinėjamoje byloje taikytinos 1964 m. CK normos, reglamentuojančios atsakomybę už sutartinių prievolių nevykdymą. Teismas pažymėjo, jog iš sutartinių santykių kilęs AB „Vilniaus šiltnamių“ įsiskolinimas UAB „Vilniaus vandenims“ yra konstatuotas bankroto bylos medžiaga ir kitais bylos dokumentais.

8Teismas pažymėjo, jog ieškovai, įrodinėdami ieškinio pagrįstumą, rėmėsi baudžiamojoje byloje atliktu revizijos aktu, kita baudžiamosios bylos medžiaga. Teismas, įvertinęs baudžiamosios bylos Nr. 1-54-269/2006 duomenis, nustatė, kad 1995-05-16 Vilniaus rajono policijos komisariate pradėtas tyrimas Nr. 57-1-694-95 dėl AB „Vilniaus šiltnamiai“ pinigų iššvaistymo. Atsakovams buvo pareikšti kaltinimai, kad jie – grupėje iš anksto susitarusių asmenų pasisavino ir iššvaistė jiems patikėtą ir jų žinioje esantį svetimą turtą stambiu mastu, apgaulingai tvarkė įmonės buhalterinę apyskaitą ir kt. Baudžiamojoje byloje nurodyta, kad atsakovai 1993-04-21 įsigijo po 20000, tai yra 17 proc. paprastų AB „Vilniaus šiltnamiai” akcijų. Atsakovai buvo bendrovės stebėtojų tarybos nariais, o nuo 1995-03-30 A. J. V. M. dirbo generaliniu direktoriumi. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2006-09-28 nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 1-54-269/2006 pradėtas baudžiamasis procesas nutrauktas, suėjus senaties terminui.

9Teismas atkreipė dėmesį, jog šiuo atveju būtina nustatyti, ar privalo kreditoriams atsakyti pagal juridinio asmens, kuris pripažintas bankrutavusiu ir likviduotas, prievoles asmenys, buvę juridinio asmens dalyviai ar valdymo organų nariais, kurių galimi nesąžiningi veiksmai lėmė, kad juridinis asmuo negali atsiskaityti pagal savo prievoles, jeigu nesąžiningi veiksmai atlikti iki 2000 m. CK įsigaliojimo. Teismas konstatavo, jog laikotarpyje, už kurį byloje prašoma priteisti žalą, galiojusios teisės normos, t.y. 1964 m. CK, 1994 m. redakcijos Akcinių bendrovių įstatymas nenumatė, kad juridinio asmens dalyviai ar valdymo organų nariai atsako civiline tvarka tretiesiems asmenims pagal juridinio asmens prievoles.

10Teismas pažymėjo, jog šiuo atveju tam, kad atsakovai, kaip juridinio asmens valdymo organų dalyviai, atsakytų už juridinio asmens prievoles, būtinos sąlygos atsakomybei taikyti, t.y. neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys ir atsiradusi žala. Teismas konstatavo, jog nėra pagrindo teigti, kad žala atsirado dėl atsakovų neteisėtų veiksmų, kadangi nusikalstami veiksmai nebuvo konstatuoti apkaltinamuoju nuosprendžiu. 2006-09-28 nutartimi pradėtas baudžiamasis procesas atsakovų atžvilgiu nutrauktas. Teismas padarė išvadą, jog nesant apkaltinamuoju nuosprendžiu pripažintų kaltų veiksmų, negalima nustatyti ir priežastinio ryšio su atsiradusia žala.

11Teismas iš prijungtos Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos Nr. 224-83/1996 (Nr. 224-85/1997) dėl bankroto bylos iškėlimo AB „Vilniaus šiltnamiai“ medžiagos nustatė, kad 1996-02-28 nutartimi AB „Vilniaus šiltnamiai“ buvo iškelta bankroto byla ir 1996-04-22 sprendimu įmonei taikyta likvidavimo procedūra. 1996-04-16 kreditorių susirinkime patvirtintas AB „Vilniaus šiltnamių“ kreditorių reikalavimų sąrašas, viso 45 kreditoriai, o kreditoriui UAB „Vilniaus vandenys“ įsiskolinimo dydis nustatytas 121338 Lt. Šis kreditorių sąrašas patvirtintas Vilniaus apygardos teismo 1996-04-22 nutartimi. Teismas pažymėjo, jog iškėlus bankroto bylą, buvo apmokėta dalis sąskaitų, todėl įsiskolinimas sumažėjo iki 91963,50 Lt. Teismas nustatė, kad AB „Vilniaus šiltnamių“ kreditorių sąraše UAB „Vilniaus vandenys“ buvo 7 eilėje. Likvidacinės komisijos pirmininko rašte konstatuota, kad sumos, už kurią buvo parduotas AB „Vilniaus šiltnamių“ turtas užteko atsiskaityti pirmąja eile su darbuotojais ir dalinai patenkinti antrosios eilės „Sodros“ kreditoriniai reikalavimai. Teismas nustatė, jog UAB „Vilniaus vandenys“ reikalavimai nebuvo patenkinti.

12Teismas pažymėjo, jog ieškovai prašė priteisti iš atsakovų įsiskolinimą neatsiskaičius už šaltą vandenį ir nuotekų tvarkymą, kuris susidarė laikotarpiu nuo 1995-08-01 iki 1996-02-28, t.y. iki AB „Vilniaus šiltnamiai“ bankroto bylos iškėlimo. Teismas iš pateiktų mokėjimų suvestinių nustatė, kad iškėlus bankroto bylą AB „Vilniaus šiltnamiai“ ir paskyrus administratorių, nuo 1996 m. kovo mėn. iki 1996 m. spalio mėn. buvo apmokėta dalis sąskaitų 55948,97 Lt sumai, t.y. su UAB „Vilniaus vandenys“ iškėlus AB „Vilniaus šiltnamiams“ bankroto bylą buvo atsiskaitoma. Teismas padarė išvadą, kad UAB „Vilniaus vandenys“ reikalavimai AB „Vilniaus šiltnamiai“ bei šių juridinių asmenų tarpusavio atsiskaitymo klausimai buvo išspręsti minėtoje bankroto byloje, todėl ieškinio reikalavimai dėl 91963,50 Lt priteisimo iš fizinių asmenų yra nepagrįsti.

13Teismas, išanalizavęs byloje pateiktus įrodymus, konstatavo, kad įsiskolinimas paskaičiuotas ne tik už UAB „Vilniaus vandenys“ suteiktas paslaugas AB „Vilniaus šiltnamiai“, bet į įsiskolinimo sumą įtrauktos sumos ir už kitiems vartotojams tuo laikotarpiu UAB „Vilniaus vandenys“ suteiktas paslaugas. Teismas iš pateiktų įsiskolinimo paskaičiavimų nustatė, kad į šią sumą įtraukta ir 1995-07-31 dienai susidariusi skola – 15070,63 Lt.

14Teismas pažymėjo, jog įstatymai, taip pat bendrovės įstatai numatė, kad bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba. Teismas konstatavo, jog ieškinys šioje byloje pareikštas atsakovams, kurie ėjo įmonės vadovo bei stebėtojų tarybos narių pareigas įsiskolinimo laikotarpiu. Teismas atkreipė dėmesį, jog į įsiskolinimo sumą įtraukta suma, susidariusi ir iki nurodyto laikotarpio, ir jokie reikalavimai nepareikšti kitiems už bendrovės valdymą atsakingiems asmenims. Teismas padarė išvadą, jog nėra teisinio pagrindo konstatuoti, jog 91963,50 Lt žala UAB „Vilniaus vandenys“ už vandens tiekimą ir kanalizavimo paslaugas atsirado išimtinai dėl atsakovų kaltės, kadangi už ūkinę-komercinę bendrovės veiklą taip pat atsakinga valdyba, kurią pagal bendrovės įstatus sudarė penki asmenys, kandidatai į ją buvo renkami visuotinio akcininkų susirinkimo. Teismas pažymėjo, kad 1995-05-16 pradėtas tyrimas dėl bendrovės vadovų veiklos turėjo įtakos ir bendrovės veiklai, ir atsiskaitymams.

15Teismas, atsižvelgęs į tai, kad AB „Vilniaus šiltnamiai“ buvo taikyta bankroto procedūra, joje nustatyti viso 45 bendrovės kreditoriai, kurių daugumos reikalavimai nebuvo patenkinti, visa finansinių reikalavimų bendrovei suma konstatuota 44515706,60 Lt, o bendrovės turto užteko atsiskaityti tik su pirmos eilės kreditoriais, dalinai patenkinti antrosios eilės „Sodros“ kreditoriniai reikalavimai, padarė išvadą, kad UAB „Vilniaus vandenys“ reikalavimai nebuvo patenkinti, kaip daugumos kitų kreditorių. Vadovaudamasis protingumo, proporcingumo kriterijais, ir aplinkybe, kad kreditorių reikalavimų klausimas buvo išspręstas bankroto byloje, bei atsižvelgęs į tai, jog atsakovų veiksmų neteisėtumas nėra konstatuotas jokiame teismo sprendime, teismas padarė išvadą, jog ieškovų ieškinys atmestinas (2000-07-18 LR Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 47 str., 1964 m. CK 32 str., 483 str., 2000 m. CK 6.248 str., 1994 m. redakcijos Akcinių bendrovių įstatymo 25 str.).

16Ieškovas Vilniaus rajono apylinkės prokuratūra ir bendraieškis UAB „Vilniaus vandenys“ pateikė apeliacinį skundą, prašydami panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2008-12-16 sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo visiškai būtų patenkintas ieškinys dėl 91963,50 Lt žalos atlyginimo priteisimo iš atsakovų A. J. V. M. ir B. J. B.. Skundžiamas teismo sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas, kadangi pirmosios instancijos teismas pažeidė materialinės teisės normas, t.y. netinkamai aiškino ir taikė 1964 m. CK 483 str. ir 484 str., įmonių veiklą reglamentuojančias teisės normas, pažeidė procesinės teisės normas CPK 185 str., 197 str., 263 str., 265 str. Teismas neištyrė visų bylai reikšmingų aplinkybių, neatskleidė bylos esmės, netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus ir tai sudaro pagrindą teismo sprendimą panaikinti (CPK 329 str. 1 d.). Apeliacinio skundo argumentai:

171) Byloje pilnai įrodytos visos sąlygos, būtinos atsakovų kaip AB „Vilniaus šiltnamiai“ valdymo organų narių civilinės atsakomybės taikymui, t.y. žala ar nuostoliai, neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys tarp žalos ar nuostolių ir kaltė. AB „Vilniaus šiltnamiai“ pagal 1994-08-08 vandens tiekimo ir kanalizavimo sutartį Nr. 770 liko skolinga UAB „Vilniaus vandenys“ 91963,50 Lt už šaltą vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas, suteiktas laikotarpiu nuo 1995-08-01 iki 1996-02-28. 1996-03-01 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akte AB „Vilniaus šiltnamiai“ pripažino savo skolą, kuri 1996-03-01 buvo 92226,60 Lt. SP UAB „Vilniaus vandenys“ (šiuo metu – UAB „Vilniaus vandenys“) bankrutuojančiai AB „Vilniaus šiltnamiai“ pareiškė 121338 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą (suma su delspinigiais), kurį patvirtino bankroto bylą nagrinėjęs Vilniaus apygardos teismas 1996-04-22 nutartimi. 1997-03-05 teismo nutartimi AB „Vilniaus šiltnamiai“ pripažinus likviduota, bendrovė buvo išregistruota iš Įmonių rejestro, o UAB „Vilniaus vandenys“ kreditoriniai reikalavimai liko nepatenkinti. Šį faktą patvirtino likviduojamos AB „Vilniaus šiltnamiai“ 1996-07-02 raštas Nr. 663.

182) Teismas sprendime klaidingai nurodė, jog į 91963,50 Lt sumą įtraukta ir 1995-07-31 dienai susidariusi skola – 15070,63 Lt. Šią teismo išvadą paneigė 2008-11-24 AB „Vilniaus šiltnamiai“ pateiktų sąskaitų ir mokėjimų suvestinė, iš kurios matyti, jog 15070,63 Lt per 1995 m. rugpjūčio mėnesį AB „Vilniaus šiltnamiai“ sumokėjo.

193) Teismo sprendime nurodyta, jog įsiskolinimas apskaičiuotas ne tik už UAB „Vilniaus vandenys“ suteiktas paslaugas AB „Vilniaus šiltnamiai“, bet į įsiskolinimo sumą įtrauktos sumos ir už kitiems vartotojams tuo laikotarpiu suteiktas paslaugas. Vykdant Vilniaus rajono apylinkės teismo 2008-11-10 protokolinę nutartį, į bylą buvo pateikta minėta 2008-11-24 sąskaitų ir mokėjimų suvestinė, kurioje atskirai buvo išskirtos priskaičiuotos sumos už šaltą vandenį (su nuotekų tvarkymu), patiektą į AB „Vilniaus šiltnamiai“ objektus ir patiektą AB „Vilniaus šiltnamiai“ subabonentams. Pagal skolos susidarymo laikotarpiu galiojusias Vandentiekio ir nuotekų sistemų naudojimosi taisykles, patvirtintas Statybos ir urbanistikos ministro 1993-08-06 įsakymu Nr. 140, su tiekėju atsiskaito abonentas pagal tiekėjo pateiktą sąskaitą (Taisyklių 12.1 p.), tiekėjas nesprendžia abonento ir jo subabonentų ginčų dėl jų tarpusavio atsiskaitymo už suvartotą vandenį ir nuotekų šalinimą (Taisyklių 12.6 p.). Taigi už subabonentų suvartotą šaltą vandenį ir nuotekų tvarkymą yra atsakingas abonentas. Iš minėtos 2008-11-24 suvestinės bei AB „Vilniaus šiltnamiai“ mokėjimo pavedimų matyti, jog, iškėlus bendrovei bankroto bylą, administratorius pilnai apmokėjo už subabonentų suvartotą šaltą vandenį bei nuotekų tvarkymą. Tokiu būdu ta aplinkybė, jog AB „Vilniaus šiltnamiai“ turėjo subabonentų, nesudarė pagrindo teigti, jog ieškovui UAB „Vilniaus vandenys“ buvo padaryta mažesnė žala negu 91963,50 Lt.

204) Byloje svarbi aplinkybė, kad atsakovų atžvilgiu baudžiamojoje byloje nebuvo priimtas joks išteisinamasis nuosprendis, o baudžiamasis procesas, kuriame atsakovai buvo kaltinami sukčiavimu bei kitų nusikaltimų padarymu, paminėta nutartimi buvo nutrauktas, suėjus 10 m. senaties terminui.

215) Pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas CPK, iš viso net nesiaiškino šiai civilinei bylai reikšmingos aplinkybės, ar atsakovai atliko neteisėtus veiksmus, be to nepagrįstai netaikė įmonių veiklą reglamentuojančių teisės normų, ir dėl to nepagrįstai nekonstatavo atsakovų, kaip AB „Vilniaus šiltnamiai“ valdymo organų narių, veiksmų neteisėtumo. Vertinant atsakovų kaip valdymo organų narių veiksmus sisteminiu požiūriu, buvo būtina nustatyti, ar šie veiksmai atitinka Įmonių įstatymo, Akcinių bendrovių įstatymo, Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų reikalavimus, įmonės įstatus, verslo papročius ir kita. Ieškovo UAB „Vilniaus vandenys“ patirtos žalos atlyginimas solidariai turėjo būti priteistas iš atsakovų, kurie 1994-08-08 sutarties Nr. 770 vykdymo laikotarpiu buvo AB „Vilniaus šiltnamiai“ valdymo organų nariais: atsakovas A. J. V. M. dirbo generaliniu direktoriumi nuo 1994-12-07 iki 1996-02-28, o atsakovas B. J. B. buvo AB „Vilniaus šiltnamiai“ stebėtojų tarybos pirmininku bei valdybos nariu. Žalos padarymo metu galiojusio Akcinių bendrovių įstatymo 18 str. l d. buvo apibrėžti valdymo organai ir nustatyta, kad bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir administracija. Pagal AB „Vilniaus šiltnamiai“ įstatų, įregistruotų Vilniaus rajono valdybos 1993-06-10, 7.1 p. bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba. Bendrovė turi teisę samdyti administraciją ir administracijos vadovą. AB „Vilniaus šiltnamiai“ įstatų, įregistruotų Vilniaus rajono savivaldybės mero 1995-07-11 potvarkiu 394 p, 8.1 p. nustatyta, kad bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir valdyba. Bendrovė turi teisę samdyti administraciją ir administracijos vadovą.

226) Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006-05-25 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006, „Teismų praktika“ Nr. 26) aptarti įmonės vadovo, tiek vienasmenio, tiek kolegialaus, vadovavimo standartai taikomi bet kuriai įmonei, įsteigtai įstatymų nedraudžiamai komercinei-ūkinei veiklai. Įmonė ir jos valdymo organai (kolegialūs ir (ar) vienašmeniai) privalo laikytis įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų, įmonės interesų nepriešpastatyti visuomenės interesams. Dėl šios priežasties įmonės vadovo (vienasmenio ar kolegialaus) civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek ir tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustačius tam tikras trečiųjų asmenų teisių apsaugos garantijas. Atsakovai pažeidė paminėtus reikalavimus, A. J. V. M., kaip AB „Vilniaus šiltnamiai“ administracijos vadovo, elgesys neatitiko rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio mato. Atsakovas B. J. B., kaip valdybos narys, balsavo už sprendimus, neatitinkančius bendrovės finansinės būklės, jis taip pat nevykdė stebėtojų tarybai priskirtų funkcijų, būdamas stebėtojų tarybos pirmininku, iš viso net neorganizavo stebėtojų tarybos posėdžių.

237) UAB „Vilniaus vandenys“ patyrė žalą dėl atsakovų – juridinio asmens dalyvių ir valdymo organų narių – neteisėtų veiksmų, kurių neteisėtumą patvirtino Revizijų departamento prie Finansų ministerijos 1996 m. aktas „Dėl AB „Vilniaus šiltnamiai“ dokumentinės revizijos“ ir jo priedai, kiti įrodymai, esantys Vilniaus rajono apylinkės teismo baudžiamojoje byloje Nr. 1-54-269/2006. Šioje civilinėje byloje, įskaitant ir baudžiamojoje byloje, esantys įrodymai patvirtino atsakovų veiksmų neteisėtumą, sąlygojusį tai, kad AB „Vilniaus šiltnamiai“ neliko turto ir lėšų, iš kurių galėjo būti patenkinti ieškovo UAB „Vilniaus vandenys“ reikalavimai atsiskaityti už patiektą vandenį bei suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas. Priežastinį ryšį tarp atsakovų neteisėtų veiksmų ir ieškovui padarytos žalos įrodė Revizijų departamento prie Finansų ministerijos 1996 m. akto „Dėl AB „Vilniaus šiltnamiai“ dokumentinės revizijos“ 17 išvada, kurioje teigiama, kad AB „Vilniaus šiltnamiai“ veikla pagal pateiktus valstybinei mokesčių inspekcijai atskaitomybę (balansus) 1993 metais įvertinta 527274 Lt nuostolis, 1994 metais – 5001016 Lt nuostolis, 1995 metais – 17128767 Lt nuostolis. Bendrovėje dirbę gen. direktoriai V. K., A. B. ir A. M. 1993-1995 metais gautas paskolas bei bendrovės įplaukas naudojo ne pagal paskirtį, ne bendrovėje įstatais numatytai veiklai vystyti. Daugeliu atvejų patyrė išlaidas, nepagrindžiant jų dokumentais, dėl ko buvo išleista apie 14 mln. lėšų. Šie neigiami veiklos veiksmai ir apsprendė bendrovės nuostolingą veiklą. Bendra AB „Vilniaus šiltnamiai“ kreditorinių reikalavimų suma 1996-04-22 sudarė net 44515706,60 Lt. Priežastinis ryšys tarp atsakovų neteisėtų veiksmų ir ieškovui UAB „Vilniaus vandenys“ padarytos žalos taip pat buvo įrodytas, tačiau pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas CPK 263 str. ir 265 str., šios aplinkybės net netyrė. Civilinėje teisėje kaltė yra preziumuojama, pagal 1964 m. CK 483 str. 2 d., padaręs žalą asmuo atleidžiamas nuo jos atlyginimo, jeigu įrodo, kad žala padaryta ne dėl jo kaltės. Šiuo atveju, atsakovai neįrodė, jog žala ieškovui padaryta ne dėl jų kaltės. Atsakovai nepaneigė minėto 1996-07-20 akto „Dėl AB „Vilniaus šiltnamiai“ dokumentinės revizijos“ išvadų, o ypač 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 ir 16 išvadų, ir neįrodė, jog aktyviai veikė prieš neteisėtų nutarimų imti paskolas, įkeisti turtą ir kitų priėmimą. Yra civilinės atsakomybės sąlygų visuma ir ieškinys turėjo būti patenkintas.

24Atsakovo B. J. B. atstovė M. B. atsiliepime į apeliacinį skundą prašė jį atmesti.

25Atsakovas A. J. V. M. nepateikė atsiliepimo į apeliacinį skundą.

26Apeliacinis skundas atmestinas. Nagrinėjant bylas dėl žalos atlyginimo, yra būtina nustatyti visas civilinės atsakomybės sąlygas, būtinas jai atsirasti: neteisėtus atsakovų veiksmus, žalą, priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų bei atsiradusios žalos, o taip pat atsakovų kaltę. Įstatymų leidėjas nustatė, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai.

27Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir procesinių pažeidimų, sudarančių pagrindą pakeisti ar panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuris yra teisėtas ir pagrįstas, materialinės ir procesinės teisės normos išaiškintos ir pritaikytos tinkamai.

28Nagrinėjamoje byloje nėra visų sąlygų, būtinų atsakovų, kaip AB „Vilniaus šiltnamiai“ juridinio asmens dalyvių ir valdymo organų narių, solidarios civilinės atsakomybės taikymui. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamai bylai netaikytini Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006-05-25 nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006 išaiškinimai, nes skiriasi faktinės bylų aplinkybės. Nagrinėjamu atveju dėl atsakovų nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ar kitas prejudicinę galią turintis teismo procesinis sprendimas, patvirtinantis atsakovų neteisėtus veiksmus, kaltę, priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų bei atsiradusios žalos. Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 224-83/1996 (Nr. 224-85/1997) dėl AB „Vilniaus šiltnamiai“ bankroto nėra priimtas teismo procesinis sprendimas pripažinti AB „Vilniaus šiltnamiai“ įmonės bankrotą tyčiniu.

29Vertinant atsakovų kaip valdymo organų narių veiksmus sisteminiu požiūriu, būtina nustatyti, ar šie veiksmai atitinka Įmonių įstatymo, Akcinių bendrovių įstatymo, Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų reikalavimus, įmonės įstatus, verslo papročius. Ta aplinkybė, kad AB „Vilniaus šiltnamiai“ pagal 1994-08-08 vandens tiekimo ir kanalizavimo sutartį Nr. 770 liko skolinga UAB „Vilniaus vandenys“ 91963,50 Lt už šaltą vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas, suteiktas laikotarpiu nuo 1995-08-01 iki 1996-02-28 ir 1996-03-01 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akte AB „Vilniaus šiltnamiai“ pripažino savo skolą, kuri 1996-03-01 buvo 92226,60 Lt, savaime nesudaro teisinio pagrindo tenkinti ieškinį. Tai atitiko normalios ūkinės veiklos ir verslo praktiką ir nepažeidė tuo metu galiojusių Įmonių įstatymo, Akcinių bendrovių įstatymo, Civilinio kodekso nuostatų. Bankroto byloje patvirtinti ieškovo UAB „Vilniaus vandenys“ kreditoriniai reikalavimai nesukuria atsakovams solidarios atsakomybės, nes byloje nėra duomenų, kad dėl atsakovų neteisėtų veiksmų nebuvo įvykdyti sutartiniai AB „Vilniaus šiltnamiai“ įsipareigojimai ieškovo UAB „Vilniaus vandenys“ naudai. Likviduojamos AB „Vilniaus šiltnamiai“ 1996-07-02 raštas Nr. 663 patvirtina tik nepatenkinto bankroto byloje kreditorinio reikalavimo dydį ir neįrodo atsakovų veiksmų neteisėtumo.

30Aplinkybės, kad už subabonentų suvartotą šaltą vandenį ir nuotekų tvarkymą yra atsakingas abonentas, kad iškėlus bendrovei bankroto bylą, administratorius pilnai apmokėjo už subabonentų suvartotą šaltą vandenį bei nuotekų tvarkymą, neturi teisinės reikšmės, sprendžiant klausimą dėl atsakovų solidarios atsakomybės.

31Tai, kad Vilniaus rajono apylinkės teismo 2006-09-28 nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 1-54-269/2006 baudžiamasis procesas, kuriame atsakovai buvo kaltinami sukčiavimu bei kitų nusikaltimų padarymu, buvo nutrauktas, suėjus senaties terminui, savaime nepatvirtina atsakovų solidarios civilinės atsakomybės sąlygų. Byloje nėra duomenų, kad atsakovai veikė priešingai įmonės interesams, kad atsakovai, būdami juridinio asmens dalyviais ir valdymo organų nariais, pažeidė imperatyvius norminių aktų reikalavimus. Ta aplinkybė, kad 1996-03-01 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akte AB „Vilniaus šiltnamiai“ pripažino savo skolą, parodo, kad atsakovai nepažeidė rūpestingo, apdairaus, protingo elgesio standartų.

32Revizijų departamento prie Finansų ministerijos 1996 m. aktas „Dėl AB „Vilniaus šiltnamiai“ dokumentinės revizijos“ neturi teismui iš anksto nustatytos galios, nes šiame akte nebuvo tikrinami dokumentai dėl AB „Vilniaus šiltnamiai“ atsiskaitymo su ieškovu UAB „Vilniaus vandenys“. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad baudžiamojoje byloje Nr. 1-54-269/2006 (iš 28 tomų) nėra duomenų, patvirtinančių priežastinį ryšį tarp atsakovų veiksmų, neatsiskaitant AB „Vilniaus šiltnamiai“ su ieškovu UAB „Vilniaus vandenys“. Revizijų departamento prie Finansų ministerijos 1996 m. akto „Dėl AB „Vilniaus šiltnamiai“ dokumentinės revizijos“ 17 išvada dėl įmonės nuostolių ir paskolų panaudojimo, nėra teisiškai reikšminga nagrinėjamai bylai, nes joje nėra sprendžiamas paskolų panaudojimo ne pagal paskirtį ar neteisėto išdavimo klausimas. Teisėjų kolegija šalina iš skundžiamo sprendimo motyvuojamosios dalies argumentus, kad į 91963,50 Lt sumą įtraukta ir 1995-07-31 dienai susidariusi skola – 15070,63 Lt, nes pagal 2008-11-24 AB „Vilniaus šiltnamiai“ pateiktų sąskaitų ir mokėjimų suvestinę ši suma buvo apmokėta. Tai, kad yra šalinama dalis argumentų, nesudaro teisinio pagrindo panaikinti teismo sprendimą, nes įstatymų leidėjas draudžia formalias pagrindais panaikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą. Tai, kad apeliacinį skundą padavusiems asmenims nepatinka pirmosios instancijos teismo sprendimo surašymo stilius, nereiškia, kad teismas pažeidė CPK 263 str. ir 265 str. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad skundžiamas sprendimas iš esmės atitinka sprendimo turiniui keliamus reikalavimus ir nepažeidžia CPK 263 str. ir 265 str. Pirmosios instancijos teismas nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos šios kategorijos bylose.

33Šiuo atveju teisėjų kolegija nenustatė teisinio pagrindo tenkinti ieškinį, nes nėra sąlygų atsakovų solidariai atsakomybei kilti. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad atsakovams solidarioji atsakomybė netaikoma, nes atsakovus nesieja bendri veiksmai pasekmių atžvilgiu. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nėra duomenų dėl pirmosios instancijos teismo šališkumo, nes skundžiamame sprendime yra objektyviai ir teisingai įvertinti įrodymai, tinkamai įvertintos ir išnagrinėtos bylai reikšmingos aplinkybės. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad nėra visų būtinųjų sąlygų atsakovų civilinei solidariajai atsakomybei kilti. Kolegija nevertina kitų argumentų kaip teisiškai nereikšmingų šios bylos nagrinėjimo dalykui.

34Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą sprendimą, kuris yra iš esmės teisėtas ir pagrįstas, materialinės ir procesinės teisės normos iš esmės pritaikytos tinkamai, nėra LR CPK 329 str., 330 str. numatytų pagrindų, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti pakeistas ar panaikintas apeliaciniame skunde nurodytais motyvais. Skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas, nes byla išspręsta teisingai (1964 m. CK 483 str. 1 d., 494 str., LR Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 4 str., LR CK 1.2 str., 1.5 str., 1.136 str. - 1.138 str., 6.245 str., 6.263 str., 6.281 str. 1 d., CPK 2 str., 5 str., 7 str., 177 str. - 179 str., 185 str., 197 str., 313 str., 320 str., 328 str.).

35Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

36Palikti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 16 d. sprendimą nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas Vilniaus rajono apylinkės prokuratūra 2007-10-31 pateikė... 4. Atsakovas A. J. V. M. atsiliepimuose į ieškinį ir patikslintus ieškinius... 5. Atsakovo B. J. B. atstovė M. B. atsiliepime į patikslintą ieškinį prašė... 6. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2008-12-16 sprendimu ieškinį atmetė.... 7. Sutartis, iš kurios kildinami ieškinio reikalavimai, sudaryta 1994-08-08, o... 8. Teismas pažymėjo, jog ieškovai, įrodinėdami ieškinio pagrįstumą,... 9. Teismas atkreipė dėmesį, jog šiuo atveju būtina nustatyti, ar privalo... 10. Teismas pažymėjo, jog šiuo atveju tam, kad atsakovai, kaip juridinio asmens... 11. Teismas iš prijungtos Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos Nr.... 12. Teismas pažymėjo, jog ieškovai prašė priteisti iš atsakovų... 13. Teismas, išanalizavęs byloje pateiktus įrodymus, konstatavo, kad... 14. Teismas pažymėjo, jog įstatymai, taip pat bendrovės įstatai numatė, kad... 15. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad AB „Vilniaus šiltnamiai“ buvo taikyta... 16. Ieškovas Vilniaus rajono apylinkės prokuratūra ir bendraieškis UAB... 17. 1) Byloje pilnai įrodytos visos sąlygos, būtinos atsakovų kaip AB... 18. 2) Teismas sprendime klaidingai nurodė, jog į 91963,50 Lt sumą įtraukta ir... 19. 3) Teismo sprendime nurodyta, jog įsiskolinimas apskaičiuotas ne tik už UAB... 20. 4) Byloje svarbi aplinkybė, kad atsakovų atžvilgiu baudžiamojoje byloje... 21. 5) Pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas CPK, iš viso net nesiaiškino... 22. 6) Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės... 23. 7) UAB „Vilniaus vandenys“ patyrė žalą dėl atsakovų – juridinio... 24. Atsakovo B. J. B. atstovė M. B. atsiliepime į apeliacinį skundą prašė jį... 25. Atsakovas A. J. V. M. nepateikė atsiliepimo į apeliacinį skundą.... 26. Apeliacinis skundas atmestinas. Nagrinėjant bylas dėl žalos atlyginimo, yra... 27. Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir... 28. Nagrinėjamoje byloje nėra visų sąlygų, būtinų atsakovų, kaip AB... 29. Vertinant atsakovų kaip valdymo organų narių veiksmus sisteminiu požiūriu,... 30. Aplinkybės, kad už subabonentų suvartotą šaltą vandenį ir nuotekų... 31. Tai, kad Vilniaus rajono apylinkės teismo 2006-09-28 nutartimi baudžiamojoje... 32. Revizijų departamento prie Finansų ministerijos 1996 m. aktas „Dėl AB... 33. Šiuo atveju teisėjų kolegija nenustatė teisinio pagrindo tenkinti... 34. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apeliacinio skundo... 35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., kolegija... 36. Palikti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 16 d. sprendimą...