Byla 2A-705-656/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas apeliacinio proceso rašytine tvarka išnagrinėjo atsakovų L. S. ir V. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 4 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Lesto“ ieškinį atsakovams L. S. ir V. S. dėl žalos atlyginimo

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4ieškovas nurodė, kad 2008 m. rugsėjo 27 d. tikrinant atsakovų elektros apskaitą bei palyginus skaitiklio plombas su turimais pavyzdžiais nustatyta, kad skiriasi plombų šriftas. Įtarus, kad plombos yra falsifikuotos, vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis LR ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 (toliau – Taisyklės), 92 punktu buvo surašytas neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 007813/5430 (toliau – Apžiūros aktas), kuriame užfiksuota pažeidimo esmė. Vartotojams nesutinkant su užfiksuotais pažeidimais, buvo atlikta skaitiklio ekspertizė, kurią atlikus buvo nustatyta, kad plombos yra falsifikuotos, kadangi skiriasi atskirų skaičių, raidžių, skaičių, ženklų matmenys, forma, pagrindo mikroreljefas; tiriant skaitiklio skaičiavimo mechanizmą ant būgnų rasti užsifiksavę spaudimo, gremžimo pėdsakai; pėdsakų lokalizacija ir pobūdis skiriasi nuo pėdsakų, pasiliekančių dantračiams natūraliai perduodant sukimosi judesį; požymių skirtumai yra esminiai ir leidžia teigti, kad šio skaitiklio skaičiavimo mechanizmas buvo mechaniškai veikiamas pašaliniu įrankiu, o jo būgnai buvo priverstinai persukami. Gavus ekspertų išvadas, 2010 m. rugsėjo 24 d. komisijos posėdyje nutarta atlikti suvartotos elektros energijos perskaičiavimą už vienerius metus, pagal bute rastų elektros prietaisų galią. Vartotojai, taip pat buvo įpareigoti apmokėti elektros skaitiklio funkcionalumo atstatymo bei ekspertizės atlikimo išlaidas. Ieškovas remdamasis taisyklių 62 punkto nuostatomis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, teigia, kad tais atvejais kai yra pažeistas skaitiklis ar plombos, vartotojo kaltė preziumuojama ir jam pagrįsti priskiriama kaltės paneigimo pareiga. Ieškovas nurodo, kad neteisėtai naudojantis elektros energija jam padaryta žala 1521,05 Lt, be to, vadovaujantis taisyklių 93 punktu atsakovai taip pat turi solidariai atlyginti 203 Lt už elektros skaitiklio funkcionalumo atstatymą ir 712, 39 Lt už skaitiklio ekspertizę.

5Atsakovai atsiliepime ir teismo posėdyje nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka. Butą įsigijo 1996 m. vasario 14 d., už elektros vartojimą sąžiningai ir laiku mokėjo, ieškovas nepateikė sutarties dėl elektros tiekimo, nenurodė kada skaitiklis buvo įrengtas, kokiomis plombomis ir kada buvo plombuotas. Pažymėjo, kad priėjimas prie elektros skaitiklio yra laisvas, atsakovai jo būklės niekada netikrino.

6II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 4 d. sprendimu nusprendė priteisti solidariai iš atsakovų L. S. ir V. S. ieškovo AB „LESTO“ naudai 2 436, 44 Lt žalos atlyginimo, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos 2 436, 44 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2010 m. lapkričio 24 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis 73 Lt bylinėjimosi išlaidų.

8Teismas nurodė, kad 2008 m. rugsėjo 27 d. patikrintus atsakovams lygiomis dalimis priklausančio buto elektros energijos apskaitą, buvo nustatyta, kad plombos, esančios ant elektros skaitiklio gaubto yra falsifikuotos, minėtą aplinkybę patvirtina neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 007813/5436. Teismo ekspertizės centro atlikta elektros energijos apskaitos skaitiklio Nr. CO-U449M2-3, užplombuoto maišelyje su plomba RST C048439 VET, ir jo plombų trasologinė ekspertizė nustatė, kad elektros energijos apskaitos skaitiklio gaubto plombų „V 9 „Gedimino stulpų“ ženklas“ 8D/II (žiede)“, „ESKL 02/V DISKAS 98“ lyginamosios pusės užspaustos ne tomis pačiomis plombavimo replėmis, t. y. ne tais pačiais į plombavimo reples įstatytais puansonais. Taip pat, skaitiklio skaičiavimo mechanizmas pažeistas, t. y. jis buvo mechaniškai veikiamas pašaliniu įrankiu. Tokio pobūdžio skaičiavimo mechanizmo pažeidimai susidaro ir būgnus priverstinai persukant. Ieškovo komisijos 2010 m. rugsėjo 24 d. posėdyje buvo atliktas suvartotos energijos perskaičiavimas už vienerius metus pagal atsakovų bute rastų elektros prietaisų galią. Ieškovo paskaičiavime prie akto Nr. 007813 nurodyta, kad atlikus suvartotos elektros energijos perskaičiavimą už vienerius metus, nustatyta, jog neteisėtai naudojantis elektros energija ieškovui padaryta 1 521, 05 Lt žala. Taip pat, ieškovas patyrė 203 Lt elektros skaitiklio funkcionalumo atstatymo išlaidų, be to, 712, 39 Lt ieškovas sumokėjo už elektros energijos apskaitos skaitiklio ekspertizę.

9Už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei visų plombų apsaugą atsako objekto ir (ar) įrenginių, kuriuose jie įrengti, savininkai arba nuomininkai (Taisyklių 62 punktas). LR civilinio kodekso (CK) 6.248 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog laikoma, kad asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes, jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-390/2006). Padaryti nuostoliai turi būti visiškai atlyginami (CK 6.251 straipsnio 1 dalis). Žalą, padarytą asmeniui, turtui privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.263 straipsnio 2 dalis). Kadangi atsakovų skaitiklis rastas su falsifikuotomis plombomis, tai patvirtino atlikta trasologinė ekspertizė (jos išvados nebuvo ginčijamos, o netikėti jų pagrįstumu teismas pagrindo neturi), atsakovai 2008 m. rugsėjo 27 d. Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 007813/5436 neginčijo, teismas turi pagrindą ieškinį patenkinti. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra duomenų, jog atsakovai atlygino ieškovo patirtą žalą, kad leistinomis įrodinėjimo priemonėmis nepaneigė žalos atsiradimo fakto, žalos dydžio, ir to iš esmės neginčijo, yra pagrindas ieškovo reikalavimus patenkinti ir priteisti iš atsakovų solidariai 1 521, 05 Lt žalos atlyginimo, 203 Lt išlaidų, susijusių su skaitiklio funkcionalumo atstatymu, kadangi skaitiklio remontas yra netikslingas ir 712, 39 Lt ekspertizės išlaidų (taisyklių 93 punktas), viso – 2 436, 44 Lt.

10Vadovaujantis CK 6.37 str. ir 6.210 str. 2 d., teismas solidariai iš atsakovų priteisė 5 procentų dydžio procesinės palūkanos nuo priteistos sumos, t. y. 2 436, 44 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme 2010 m. lapkričio 24 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo argumentai

12Atsakovai pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 4 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131.Ieškovas neįvykdė teismo 2011 m. vasario 2 d. nutarties.

142.Teismas neatsižvelgė į tai, kad elektros tinklų darbuotojai niekada netikrino elektros energijos sunaudojimo ir elektros skaitiklio.

153. Elektros skaitiklis yra laiptinėje ir visiems prieinamas. Atsakovai niekada nelietė elektros skaitiklio ir mokėjo už suvartotą elektros energiją reguliariais pagal elektros skaitiklio rodmenis. Atsakovų niekas neinformavo kokiomis plombomis užplombuotas skaitiklis.

164. Ieškovo surašytas elektros energijos apskaičiavimo aktas surašytas neatsižvelgiant į realias elektros sunaudojimo galimybes.

175. 2011 m. kovo 21 d. teismo posėdyje nedalyvavo vertėja.

18Ieškovas atsiliepime prašė apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimą grindė šiais motyvais:

  1. Elektros skaitiklis buvo tikrinamas ne vieną kartą tarp jų: 2004-06-02, 2004-10-29,2005-07-12 bei 2007-06-14. Tai patvirtina į bylą pateikta 2007-06-14 tikrinimo užduotis. Liudytoja negalėjo patvirtinti aplinkybės, kad skaitiklis nebuvo tikrinamas, nes skaitiklis įrengtas laiptinėje ir liudytoja prie jo nuolat nebudėjo.
  2. Taisyklių 58 ir 59 punktuose yra išvardintos tipinės apskaitos schemos plombuojamos vietos, 60 punkte pasakyta, kad operatorius turi teisę nustatyti kitas plombuojamas vietas, su kuriomis turi būti supažindintas vartotojas. Yra įpareigojimas supažindinti tik su netipinėmis plombavimo vietomis.
  3. Ieškovas vykdydamas 2011-02-02 teismo nutartį pateikė 2007-06-04 tikrinimo užduotį, bet negalėjo pateikti su atsakovais sudarytos elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties, nes atsakovai, įgiję butą, nesikreipė dėl tokio sutarties sudarymo.
      1. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

19Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

21Ieškovas, vykdydamas teismo 2011 m. vasario 2 d. nutartį dėl įrodymų pateikimo, pranešė, kad šalys nebuvo sudarę rašytinės elektros energijos tiekimo sutarties, todėl teismas pagrįstai vadovavosi Taisyklių nuostatomis. Atsakovų vartojama elektros energija buvo apskaitoma elektros skaitikliu su suklastotomis plombomis ir skaičiavimo, o tokiu skaitikliu negalima apskaityti elektros energijos. Taisyklių 62 p. numato, kad jei sutartyje su vartotoju nenustatyta kitaip, už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei visų plombų apsaugą atsako objekto ir (ar) įrenginių, kuriuose jie įrengti, savininkai arba nuomininkai, todėl apeliacinio skundo argumentas, kad skaitiklis yra visiems prieinamas, atmetamas. Taisyklių 97.4 p. numato, radus buitiniam vartotojui persiunčiamai (tiekiamai) elektros energijai apskaityti įrengtą elektros apskaitos prietaisą ar elektros apskaitos schemos elementą sugadintą taip, kad elektros apskaitos prietaiso ar elektros apskaitos schemos elemento gedimas matomas (pažeistas elektros skaitiklio stiklas arba korpusas, sugadintas elektroninio elektros skaitiklio modulis, kad neįmanoma nuskaityti rodmenų ir sukauptos informacijos, pažeistos ar nutrauktos plombos nuo elektros skaitiklio ar įvadinės elektros apskaitos spintos (skydelio) ir kitų su elektros apskaita susijusių plombuojamųjų vietų, nurodytų Taisyklių 58 p.; taip pat siekiant sumažinti elektros skaitiklio rodmenis naudojamos mechaninės ir kitos elektros skaitiklio disko stabdymo priemonės), arba pakeitus elektros apskaitos prietaiso prijungimo schemą, operatorius turi teisę perskaičiuoti buitinio vartotojo suvartotos elektros energijos kiekį per laikotarpį nuo operatoriaus atstovo dokumentuose užfiksuotos paskutinės elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų patikrinimo dienos, bet ne ilgesnį kaip vieneri metai. Galutinį perskaičiuojamo laikotarpio terminą nustato operatoriaus sudaryta komisija. Perskaičiuojama tokia tvarka: jei buitinis vartotojas neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto (2 priedas) surašymo metu suteikia galimybę operatoriaus atstovui patikrinti ir nustatyti tuo metu esančių elektros imtuvų galią, tai patiekta elektros energija ar elektros energijos persiuntimo paslaugos vertė perskaičiuojama pagal faktinę elektros energijos imtuvų galią taikant buitinių vartotojų dažniausiai vartojamų elektros energijos imtuvų darbo valandų kiekio per parą lentelę. Taisyklių 93 p. numato, kad surašytas neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas yra pagrindas operatoriui nustatyta tvarka apskaičiuoti padarytą jam žalą.

22Teismas konstatuoja, kad už elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties pažeidimą taikytina sutartinė civilinė atsakomybė. Šios civilinės atsakomybės rūšies esmė yra ta, kad ji atsiranda tada, kai neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius (CK 6.245 str. 3 d.). Sutartinei civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti ne tik sutartinės prievolės pažeidimą – neteisėtus veiksmus (CK 6.246 str.), bet ir padarytą žalą bei atliktų neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir atsiradusių nuostolių priežastinį ryšį (CK 6.249 str.). Dar viena iš būtinųjų sąlygų taikyti skolininkui sutartinę civilinę atsakomybę yra kaltė (CK 6.248 str.). Asmens kaltė elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties pažeidimo atveju paprastai yra preziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis (CK 6.248 str. 1 d.). Pažymėtina, kad elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties pažeidimo atveju išimčių dėl kaltės prezumpcijos įstatymuose neįtvirtinta. Pagal teismų suformuotą praktiką įrodinėjimo pareiga, kad žala padaryta ne dėl elektros energijos vartotojo kaltės, priklauso elektros energijos vartotojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000-12-04 nutartis, priimta civilinėje byloje AB ,,Lietuvos energija“ filialas Vilniaus elektros tinklai v. A. K., bylos Nr. 3K-3-1296/2000; 2009-09-29 nutartis, priimta civilinėje byloje AB ,,VST“ v. R. L., bylos Nr. 3K-3-348/2009; 2005-04-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2005, 2010-03-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-118/2010 ir kt.). Byloje nustatyta, kad elektros skaitiklio gaubto plombos yra falsifikuotos, kad skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai buvo priverstinai persukami pašaliniu įrankiu. Šios aplinkybės nenuginčytos, o plombų klastojimas ir kitoks poveikis skaitiklių veikimui reiškia, kad buvo neteisėtai vartojama elektra. Jeigu vartotojas pažeidžia nustatytą pareigą užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo įrenginių tvarkingumą, tinkamą naudojimąsi jais ir pareigą nedelsiant informuoti tiekėją apie visus elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos prietaisų schemos elementų gedimus, plombų pažeidimus ar pan., pripažintina, kad jis elgėsi nepakankamai apdairiai, rūpestingai ir atidžiai, ir dėl tokio jo elgesio tiekėjui buvo padaryta žala.

23Taisyklių 97.4 punkte nustatyta, kad perskaičiuojama tokia tvarka: jei buitinis vartotojas neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto surašymo metu suteikia galimybę operatoriaus atstovui patikrinti ir nustatyti tuo metu esančių elektros imtuvų galią, tai patiekta elektros energija ar elektros energijos persiuntimo paslaugos vertė perskaičiuojama pagal faktinę elektros energijos imtuvų galią taikant buitinių vartotojų dažniausiai vartojamų elektros energijos imtuvų darbo valandų kiekio per parą lentelę. 2008 m. rugsėjo 27 neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akte Nr.007813 nurodyti atsakovų bute naudojami elektros prietaisai. Atsakovai neįrodinėjo aplinkybės, kad jų turimų elektros prietaisų galingumas yra mažesnis, todėl ieškovas pagrįstai suvartotą elektros energija perskaičiavo pagal faktinę elektros energijos imtuvų galią taikant buitinių vartotojų dažniausiai vartojamų elektros energijos imtuvų darbo valandų kiekio per parą lentelę. Atsakovų argumento, kad vienu metu jie negalėjo naudoti ieškovo paskaičiavimuose nurodytų įrenginių, pagrįstumas neįrodytas. Ieškovas elektros suvartojimo paskaičiavimo lentelėje pagrįstai paskaičiavo, kad atsakovų bute elektros įrenginiai maksimaliu galingumu veikia tik dalį paros (nuo pusės iki dviejų valandų per parą, išskyrus apšvietimą ir šaldytuvą).

24Atsakovai butą įsigijo 1996 m. vasario 14 d. pirkimo pardavimo sutartimi, o skaitiklis pagal ieškovo pateiktus duomenis pakeistas 1996 m. sausio 24 d. Buto įsigijimo ir skaitiklio pakeitimo laikas iš esmės sutampa, todėl atsakovų argumentas, kad skaitiklis buvo naudojamas iki buto įgijimo, atmetamas. Ieškovas, vykdydamas teismo nutartį 2011 m. vasario 2 d. nutartį, pateikė ieškovo 2007 m. birželio 13 d. užduotį patikrinti atsakovų namo elektros skaitiklių rodmenis. Ieškovo vykdyto patikrinimo metu buvo tikrinami tik skaitiklių rodmenys, todėl, nesant akivaizdžių išorinių požymių, ieškovo darbuotojai neturėjo galimybės pastebėti plombų klastojimo ir apskaitos mechanizmo persukimo žymių. Apeliacinio skundo argumentas, kad teismas neatsižvelgė į kaimynės liudytojos J. M. parodymus, atmetamas, nes aplinkybė, kada buvo tikrinami skaitikliai negali būti patikimai įrodinėjama liudytojų parodymais.

25Apeliacinės instancijos teismui ieškovas pateikė duomenys apie atsakovų kiekvieną mėnesį suvartotą elektros energiją laikotarpiu nuo 2002 m. rugsėjo mėn. Elektros energijos suvartojimo istorija patvirtina aplinkybę, kad atsakovų vidutinis elektros energijos suvartojimas per mėnesį pradedant 2004 m. gegužės mėnesiu iš esmės padidėjo nuo 37 kW/h (laikotarpiu nuo 2002 m. rugsėjo mėn. iki 2004 balandžio mėn.) iki 228 kW/h per mėnesį (laikotarpiu nuo 2004 m. gegužės mėnesio iki 2008 m. rugsėjo mėnesio). Atsakovai nepaaiškino, kodėl nuo 2004 m. gegužės mėnesio elektros energijos suvartojimas išaugo daugiau kaip šešis kartus.

26Apeliantų argumentas, kad sprendimas naikintinas dėl vertėjo nedalyvavimo teismo posėdyje, nepagrįstas. CPK 11 str. 2 d. nustatyta, kad asmenims, nemokantiems valstybinės kalbos, garantuojama teisė naudotis vertėjo paslaugomis. Valstybinės kalbos mokėjimas yra subjektyvus dalykas. Byloje nustatyta, kad apeliantai asmeniškai dalyvavo ieškovo komisijos 2008-10-17 ir 2010-09-24 posėdžiuose ir pasirašė protokoluose lietuvių kalba įrašydami vardą ir pavardę bei savo poziciją. Teismo 2011-01-19 posėdyje, kuriame byla nagrinėta iš esmės ir atsakovai paaiškino bylos aplinkybes, dalyvavo vertėja. 2011-03-21 teismo posėdyje, vykusiame po bylos nagrinėjimo iš esmės atnaujinimo, vertėja nedalyvavo. Duomenų, kad atsakovai pageidavo vertėjo dalyvavimo, nėra. Visuose posėdžiuose atsakovus atstovavo advokatas Zbignevas Edvardas Stvolas, kuris moka valstybinę lietuvių kalbą.

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I.Ginčo esmė... 4. ieškovas nurodė, kad 2008 m. rugsėjo 27 d. tikrinant atsakovų elektros... 5. Atsakovai atsiliepime ir teismo posėdyje nurodė, kad su pareikštu ieškiniu... 6. II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 4 d. sprendimu... 8. Teismas nurodė, kad 2008 m. rugsėjo 27 d. patikrintus atsakovams lygiomis... 9. Už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemose naudojamos... 10. Vadovaujantis CK 6.37 str. ir 6.210 str. 2 d., teismas solidariai iš atsakovų... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo argumentai... 12. Atsakovai pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė Vilniaus miesto 1... 13. 1.Ieškovas neįvykdė teismo 2011 m. vasario 2 d. nutarties.... 14. 2.Teismas neatsižvelgė į tai, kad elektros tinklų darbuotojai niekada... 15. 3. Elektros skaitiklis yra laiptinėje ir visiems prieinamas. Atsakovai niekada... 16. 4. Ieškovo surašytas elektros energijos apskaičiavimo aktas surašytas... 17. 5. 2011 m. kovo 21 d. teismo posėdyje nedalyvavo vertėja.... 18. Ieškovas atsiliepime prašė apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimą grindė... 19. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 21. Ieškovas, vykdydamas teismo 2011 m. vasario 2 d. nutartį dėl įrodymų... 22. Teismas konstatuoja, kad už elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties... 23. Taisyklių 97.4 punkte nustatyta, kad perskaičiuojama tokia tvarka: jei... 24. Atsakovai butą įsigijo 1996 m. vasario 14 d. pirkimo pardavimo sutartimi, o... 25. Apeliacinės instancijos teismui ieškovas pateikė duomenys apie atsakovų... 26. Apeliantų argumentas, kad sprendimas naikintinas dėl vertėjo nedalyvavimo... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 28. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 4 d. sprendimą palikti...