Byla e2-359-330/2015
Dėl Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėjamų civilinių bylų Nr. e2-359-330/2015 ir Nr. e2-376-330/2015 sujungimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs klausimą dėl Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėjamų civilinių bylų Nr. e2-359-330/2015 ir Nr. e2-376-330/2015 sujungimo,

Nustatė

2ieškovai AB banko SNORAS klientai A. N., A. B. ir kt. (iš viso 446 asmenys) Vilniaus apygardos teismui pateikė ieškinį, kuriuo prašo solidariai iš atsakovų BAB banko SNORAS, Lietuvos Respublikos, Lietuvos banko, R. B., V. A. ir UAB „Ernst & Young Baltic“ priteisti žalos atlyginimą. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-6298-653/2014 atsisakė priimti ieškinį dalyje, kurioje reikalavimai pareikšti atsakovui BAB bankui SNORAS, atsisakė priimti ieškinį, pareikštą tų ieškinio priede Nr. 1 išvardytų ieškovų, kurių reikalavimų suma neviršija 150 000 Lt, taip pat įpareigojo pašalinti ieškinio trūkumus: patikslinti dalyvaujančių byloje asmenų procesinę padėtį, BAB banką SNORAS įtraukiant trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, aiškiai išdėstyti faktines aplinkybes, kuriomis grindžiami atsakovų neteisėti veiksmai ir jų apimtis, patikslinti ieškovų asmens duomenis, pateikti trūkstamas atstovavimo sutartis. Minėta nutartimi teismas taip pat atmetė ieškovų prašymą atleisti juos nuo žyminio mokesčio mokėjimo ir įpareigojo sumokėti žyminį mokestį. Ieškovai, nesutikdami su Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartimi, pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo šią pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškinį priimti. Šio atskirojo skundo pagrindu Lietuvos apeliaciniame teisme buvo pradėta civilinė byla Nr. e2-376-330/2015.

3Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 12 d. civilinėje byloje Nr. 2-6298-653/2014 priėmė nutartį, kuria ieškovų atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutarties priėmė, atsisakė priimti ieškovų ieškinį dalyje, kurioje reikalavimai pareikšti atsakovams Lietuvos bankui, Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos banko, išaiškindamas, kad reikalavimas šiems atsakovams gali būti pareikštas Vilniaus apygardos administraciniam teismui, taip pat įpareigojo pašalinti ieškinio trūkumus – pateikti patikslintą procesinį dokumentą. Ieškovai pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 12 d. nutarties dalį, kurioje pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti ieškinį dėl reikalavimų atsakovams Lietuvos bankui ir Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Vyriausybės ir Lietuvos banko, išaiškindamas, kad ieškinys šioje dalyje teismingas Vilniaus apygardos administraciniam teismui, ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškinį priimti visa jo apimtimi. Šio atskirojo skundo pagrindu Lietuvos apeliaciniame teisme buvo pradėta civilinė byla Nr. e2-359-330/2015. Ieškovai taip pat prašo sujungti apeliacine tvarka nagrinėjamas bylas pagal atskiruosius skundus dėl 2014 m. lapkričio 27 d. ir 2014 m. gruodžio 12 d. nutarčių arba šiuos atskiruosius skundus nagrinėti kartu.

4Civilinės bylos sujungtinos.

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 136 straipsnio 4 dalimi, teismas, nustatęs, kad teismo (teismų) žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, arba kelios bylos pagal vieno ieškovo ieškinius skirtingiems atsakovams, arba pagal skirtingų ieškovų ieškinius tam pačiam atsakovui, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima išnagrinėti skyrium.

6Susipažinus su civilinių bylų Nr. e2-376-330/2015 ir Nr. e2-359-330/2015 medžiaga, spręstina, kad nurodytos bylos yra tarpusavyje tampriai susijusios. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 27 d. ir 2014 m. gruodžio 12 d. nutartimis sprendė tų pačių ieškovų 2014 m. lapkričio 14 d. ieškinio priėmimo klausimą. Atskiraisiais skundais ginčijamas šių nutarčių neteisėtumas ir siekiama vieno teisinio rezultato – prašoma patenkinti ieškovų atskiruosius skundus ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovų 2014 m. lapkričio 14 d. ieškinį priimti visa jo apimtimi. Apeliacinis teismas, įvertinęs abiejų apeliacine tvarka nagrinėtinų civilinių bylų sąsajumą, tai, jog abiejose bylose dalyvauja tos pačios šalys, abiejų bylų nagrinėjimu siekiama to paties teisinio rezultato, sprendžia, kad šių bylų sujungimas leistų koncentruotai ir ekonomiškiau išnagrinėti ginčytinus klausimus dėl ieškinio priėmimo (CPK 7 straipsnis), todėl nurodytos bylos sujungtinos į vieną, prie civilinės bylos e2-376-330/2015 prijungiant civilinę bylą e2-359-330/2015, o sujungtai bylai paliekant numerį e2-376-330/2015 (CPK 136 straipsnio 4 dalis, 302 straipsnis).

7Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 136 straipsnio 4 dalimi, 302 straipsniu,

Nutarė

8Sujungti civilines bylas Nr. e2-376-330/2015 ir Nr. e2-359-330/2015, prie civilinės bylos Nr. e2-376-330/2015 prijungiant civilinę bylą Nr. e2-359-330/2015, paliekant sujungtai bylai Nr. e2-376-330/2015.

Proceso dalyviai
Ryšiai