Byla 2-2194-560/2013
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo BUAB „EBR Capital“ ir priimdamas sprendimą už akių atsakovų atžvilgiu

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo BAB bankas „Snoras“ ieškinį atsakovams K. B. ir E. B. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo BUAB „EBR Capital“ ir priimdamas sprendimą už akių atsakovų atžvilgiu,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (b.l. 1-4), prašydamas priteisti jo naudai solidariai iš atsakovų E. B. ir K. B. 12 297 380,53 Lt skolą ir 8 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodo, jog ieškovas ir trečiasis asmuo UAB „EBR Capital“ 2005-06-28 pasirašė kredito sutartį Nr. 031-02217 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), pagal kurią UAB „EBR Capital“ buvo suteiktas 863 143 EUR kreditas. Pagal šią Kredito sutartį trečiasis asmuo įsipareigojo pilnai sugrąžinti paimtą kreditą dalimis iki 2011-05-11. Be kitų prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonių, už prievolių pagal Kredito sutartį tinkamą įvykdymą 2005-06-28 laidavimo sutartimi Nr. L 031-02217 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) laidavo atsakovai E. B. ir K. B.. 2005-06-28 laidavimo sutartyje Nr. L 031-02217 ir jos pakeitimuose kaip sandorio šalys įvardintos ieškovas ir atsakovas E. B. (papildomame susitarime Nr. 2 dar ir UAB „EBR Capital“), tačiau atsakovė K. B. papildomame susitarime Nr. 2 prie 2005-06-28 laidavimo sutarties pasirašė kaip sutuoktinė, patvirtindama, kad susipažino ir sutinka su visomis laidavimo sutarties ir jos pakeitimų sąlygomis. LR CK 3.109 str. 5 d. numatyta, kad prievolės, atsiradusios iš sandorių, sudarytų vieno sutuoktinio, kai yra kito sutuoktinio sutikimas, laikomos bendromis sutuoktinių prievolėmis. Kadangi abu sutuoktiniai žinojo apie kredito paėmimą bei sutiko laiduoti už prievolių pagal Kredito sutartį/1 įvykdymą, laikytina, kad sutuoktiniai pagal šią Laidavimo sutartį atsako solidariai.

3Ieškinyje taip pat nurodoma, jog ieškovas ir trečiasis asmuo UAB „EBR Capital“ 2007-04-25 pasirašė kredito sutartį Nr. 031-02793 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), pagal kurią trečiajam asmeniui UAB „EBR Capital“ buvo suteiktas 2 490 019 EUR kreditas, kurį trečiasis asmuo įsipareigojo pilnai sugrąžinti dalimis iki 2017-04-11. Be kitų prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonių, už prievolių pagal šią Kredito sutartį tinkamą įvykdymą 2007-04-26 laidavimo sutartimi Nr. L 031-02793 laidavo atsakovai E. B. ir K. B.. Šioje Laidavimo sutartyje kaip sandorio šalys įvardintos ieškovas, trečiasis asmuo UAB „EBR Capital“ ir atsakovas E. B., tačiau atsakovė K. B. papildomame susitarime Nr. 2 prie 2007-04-26 laidavimo sutarties pasirašė kaip sutuoktinė, patvirtindama, kad susipažino ir sutinka su visomis laidavimo sutarties ir jos pakeitimų sąlygomis. LR CK 3.109 str. 5 d. numatyta, kad prievolės, atsiradusios iš sandorių, sudarytų vieno sutuoktinio, kai yra kito sutuoktinio sutikimas, laikomos bendromis sutuoktinių prievolėmis. Kadangi abu sutuoktiniai žinojo apie kredito paėmimą bei sutiko laiduoti už prievolių pagal Kredito sutartį įvykdymą, laikytina, kad sutuoktiniai pagal Laidavimo sutartį atsako solidariai.

4Teigia, jog trečiasis asmuo UAB “EBR Capital” Kredito sutartimis prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė ir 2010-11-02 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-3253-262/2010 Vilniaus apygardos teisme UAB „EBR Capital“ buvo iškelta bankroto byla. Ieškovas trečiajam asmeniui BUAB „EBR Capital“ bankroto byloje pateikė finansinį reikalavimą, susidariusį pagal Kredito sutartis 12 297 380,53 Lt sumai, kurį BUAB „EBR Capital“ pripažino ir kuris buvo patvirtintas Vilniaus apygardos teismo 2011-03-03 nutartimi. CK 6.81 str. numato, jog tais atvejais, kuomet prievolė yra neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas prieš kreditorių atsako kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Laidavimo sutarčių 2 punkte yra numatyta, kad Laiduotojai su UAB “EBR Capital” solidariai atsako už UAB “EBR Capital” įsipareigojimų pagal Kredito sutarčių neįvykdymą, suteikto kredito negrąžinimą, priskaičiuotų palūkanų, delspinigių, baudų, nuostolių, taikomų ieškovo sankcijų skolininkui ir visų kitų privalomų mokėti pagal Kredito sutarčių sąlygas sumų, įmokų nesumokėjimą savo lėšomis, esančiomis visose kitose kredito įstaigose bei visu kitu Laiduotojams priklausančiu turtu. CK 6.6 str. numatyta, jog tais atvejais, kuomet skolininkų pareiga yra solidari, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Dėl šių priežasčių ieškovas prašo skolą priteisti iš solidarių skolininkų – atsakovų E. B. ir K. B..

5Atsakovams procesiniai dokumentai ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo buvo įteikti tinkamai (b.l. 105-111), tačiau atsakovai teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, nepranešė teismui jokių pateisinamų priežasčių, kliudžiusių tai padaryti, pratęsti termino atsiliepimams pateikti neprašė. Todėl, esant ieškovo prašymui, teismas vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d. atsakovų atžvilgiu priima sprendimą už akių, išdėstant sutrumpintus motyvus (CPK 285, 286 str.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą teismas nustatė, jog ieškovas AB bankas SNORAS ir trečiasis asmuo UAB „EBR Capital“ 2005-06-28 pasirašė kredito sutartį Nr. 031-02217, toliau - 1 Kredito sutartis (b.l. 6-10), kuri buvo pakeista 2006-05-11 papildomu susitarimu Nr. 1 (b.l. 11-14), 2006-09-29 papildomu susitarimu Nr. 2 (b.l. 15), 2009-04-09 papildomu susitarimu Nr. 3 (b.l. 16), kuria trečiajam asmeniui buvo suteiktas 863 143 EUR kreditas. Pagal šią Kredito sutartį trečiasis asmuo įsipareigojo pilnai sugrąžinti paimtą kreditą dalimis iki 2011-05-11 (1 Kredito sutarties 3.6 punktas). Už prievolių tinkamą įvykdymą pagal šią Kredito sutartį, 2005-06-28 laidavimo sutartimi Nr. L 031-02217 (b.l. 20-21), kuri buvo pakeista 2006-05-11 laidavimo sutartimi Nr. L 031-02217-001, toliau – 1 Laidavimo sutartis (b.l. 22-25), 2009-04-09 papildomu susitarimu Nr. 2 (b.l. 26), laidavo atsakovas E. B..

82007-04-25 ieškovas ir trečiasis asmuo pasirašė kredito sutartį Nr. 031-02793, toliau – 2 Kredito sutartis (b.l. 27-32), kuri buvo pakeista 2008-02-12 papildomu susitarimu Nr. 1 (b.l. 33), 2009-04-09 papildomu susitarimu Nr. 2 (b.l. 34), kuria trečiajam asmeniui buvo suteiktas 2 490 019 EUR kreditas. Pagal šią Kredito sutartį trečiasis asmuo įsipareigojo pilnai sugrąžinti paimtą kreditą dalimis iki 2017-04-11 (2 Kredito sutarties/2 3.6 punktas). Už prievolių pagal 2 Kredito sutartį tinkamą įvykdymą 2007-04-26 Laidavimo sutartimi Nr. L 031-02793, toliau – 2 Laidavimo sutartis (b.l. 46-47), pakeista 2008-02-12 papildomu susitarimu Nr. 1 (b.l. 48), 2009-04-09 papildomu susitarimu Nr. 2 (b.l. 49) laidavo atsakovas E. B..

9Vilniaus apygardos teismo 2010-11-02 nutartimi trečiajam asmeniui UAB „EBR Capital“ buvo iškelta bankroto byla (b.l. 50-52). Vilniaus apygardos teismo 2011-03-03 nutartimi buvo patvirtintas ieškovo kreditorinis reikalavimas UAB „EBR Capital“ bankroto byloje 12 297 401,50 Lt sumai (b.l. 55-57).

10Kaip ieškinyje nurodė ieškovas, trečiasis asmuo įsipareigojimų pagal Kredito sutartis tinkamai neįvykdė, jam iškelta bankroto byla, kurioje yra patvirtintas ieškovo kreditorinis reikalavimas, atsakovai savo įsipareigojimų pagal Laidavimo sutartis taip pat neįvykdė, nereagavo į ieškovo siųstus raštus (b.l. 53-54), todėl ieškovas ieškiniu prašo priteisti skolą iš atsakovų, kaip solidarių skolininkų.

11Teismas iš dalies sutinka su ieškovo argumentais. Pagal CK 6.76 str. 1 d. laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Laiduotojas atsako tiek pat kaip ir skolininkas (už palūkanų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą, už netesybų mokėjimą), jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. CK 6.81str. nustatyta, kad skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui solidariai, laiduotojas atsako tiek pat kaip ir skolininkas, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Šalių sudarytose laidavimo sutartyse šiuo klausimu jokių išlygų nenustatyta. Priešingai, 1 Laidavimo sutarties 2 p. nurodyta, kad šia sutartimi laiduotojas solidariai atsako bankui ta pačia apimtimi, kaip ir kredito gavėjas už visų kredito gavėjo prievolių, atsirandančių iš 1 Kredito sutarties, įvykdymą. Tas pats yra nurodyta ir 2 Laidavimo sutarties 2 p.. Taigi laiduotojas atsakovas E. B. atsako ta pačia apimtimi kaip ir kredito gavėjas. Laidavimo sutartys yra galiojančios, nenuginčytos, todėl ieškovas turi teisę reikalauti, kad visą ar dalį prievolės prievolę įvykdytų laiduotojas (CK 6.6 str. 4 d.). Vilniaus apygardos teismui 2011-03-03 nutartimi patvirtinus ieškovo kreditorinius reikalavimus UAB „EBR Capital“ bankroto byloje 12 297 401,50 Lt sumai, papildomai įrodinėti skolos dydį šioje byloje nereikia (CPK 182 str.), kadangi skolininko prievolės, užtikrintos atsakovo laidavimu, mastas nustatytas ir užfiksuotas įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu (LAT 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-160/2012). Kaip minėta, tiek įstatymas, tiek ir laidavimo sutartys numato, kad atsakovas privalo atsakyti kreditoriui ta pačia apimtimi kaip ir pradinis skolininkas, t.y. BUAB „EBR Capital“, todėl įsiteisėjusioje Vilniaus apygardos teismo 2011-03-03 nutartyje nustatyti faktai turi prejudicinę reikšmę šiai nagrinėjamai civilinei bylai. Šių argumentų pagrindu pripažintina, kad ieškovo prašymas priteisti iš atsakovo E. B., kaip solidaraus skolininko, negrąžinto kredito dalį bei sumokėti kitas pagal Kredito sutartis mokėtinas sumas yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

12Tačiau teismas nemato pagrindo priteisti skolą iš atsakovės K. B.. Ji laidavimo sutarčių nėra pasirašiusi, tokiu būdu nėra prisiėmusi ir jokių įsipareigojimų solidariai atsakyti ieškovui už trečiojo asmens įsipareigojimų tinkamą neįvykdymą. Laidavimo sutartyse esantys prierašai, jog ji yra susipažinusi su visomis tiek Kredito sutartimis, tiek Laidavimo sutartimis ir jų pakeitimais, kad ji supranta visas pasekmes, kurios gali kilti kredito negrąžinimo ar kitų Laidavimo sutarčių pažeidimo atveju, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog ji yra sudariusi atskiras laidavimo sutartis, pagal kurias būtų laidavusi tokia pačia apimtimi, kaip ir atsakovas E. B.. Be to, minėtuose prierašuose atsakovė yra nurodžiusi, jog ji buvo įspėta ir pasirašė tik už tai, jog Kredito ar Laidavimo sutarčių pažeidimo atveju ji supranta, kad „išieškojimas gali būti nukreiptas į visą bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį jai ir jos sutuoktiniui turtą, taip pat į šeimos turtą“. Dėl šių priežasčių ieškovo reikalavimas priteisti skolą iš atsakovės K. B. atmestinas, kaip nepagrįstas.

13Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. bei CK 6.210 str. 1 d. Laidavimo sutarčių 6.6 p. ieškovo naudai iš atsakovo E. B. priteistinos 8 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Kadangi ieškovas nuo bylinėjimosi išlaidų yra atleistas (CPK 83 str. 1 d. 8p.), todėl bylinėjimosi išlaidos valstybei priteistinos iš atsakovo E. B. (CPK 96 str. 1 d.).

15Teismas, vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 286 str., 287 str.,

Nutarė

16Ieškovo BAB „Snoras“ (į.k. 112025973, A. Vivulskio g. 7, Vilnius) ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo E. B. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) ieškovo BAB „Snoras“ naudai 12 297 380,53 Lt skolą ir 8 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2012-11-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Priteisti iš atsakovo E. B. valstybei 42 990 Lt žyminį mokestį bei 9,70 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, viso priteisti 42 999,70 Lt.

19Kitoje dalyje ieškovo BAB „Snoras“ ieškinį atmesti.

20Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę CPK 287 str. nustatyta tvarka paduoti Vilniaus apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas BAB „Snoras“ per 30 dienų gali sprendimą apskųsti apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, rašytinio proceso... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (b.l. 1-4), prašydamas priteisti... 3. Ieškinyje taip pat nurodoma, jog ieškovas ir trečiasis asmuo UAB „EBR... 4. Teigia, jog trečiasis asmuo UAB “EBR Capital” Kredito sutartimis... 5. Atsakovams procesiniai dokumentai ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą teismas nustatė, jog... 8. 2007-04-25 ieškovas ir trečiasis asmuo pasirašė kredito sutartį Nr.... 9. Vilniaus apygardos teismo 2010-11-02 nutartimi trečiajam asmeniui UAB „EBR... 10. Kaip ieškinyje nurodė ieškovas, trečiasis asmuo įsipareigojimų pagal... 11. Teismas iš dalies sutinka su ieškovo argumentais. Pagal CK 6.76 str. 1 d.... 12. Tačiau teismas nemato pagrindo priteisti skolą iš atsakovės K. B.. Ji... 13. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. bei CK 6.210 str. 1 d. Laidavimo sutarčių 6.6... 14. Kadangi ieškovas nuo bylinėjimosi išlaidų yra atleistas (CPK 83 str. 1 d.... 15. Teismas, vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 286 str., 287 str.,... 16. Ieškovo BAB „Snoras“ (į.k. 112025973, A. Vivulskio g. 7, Vilnius)... 17. Priteisti iš atsakovo E. B. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) ieškovo BAB „Snoras“... 18. Priteisti iš atsakovo E. B. valstybei 42 990 Lt žyminį mokestį bei 9,70 Lt... 19. Kitoje dalyje ieškovo BAB „Snoras“ ieškinį atmesti.... 20. Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovas BAB „Snoras“ per 30 dienų gali sprendimą apskųsti apeliacine...