Byla e2-2118-748/2017
Dėl skolos, delspinigių, baudos ir kitų išlaidų priteisimo, pareikštą atsakovui V. J

1Kauno apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Kapitalo valda“ ieškinį dėl skolos, delspinigių, baudos ir kitų išlaidų priteisimo, pareikštą atsakovui V. J.,

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo skolą 818,87 Eur, delspinigius 1434,66 Eur, baudą 81,89 Eur, penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, ieškinio suma 2335,41 Eur.

3Ieškinyje nurodoma, kad atsakovas su pirminiu kreditoriumi UAB „Ūkio banko lizingas“ 2007-03-13 sudarė Išperkamosios nuomos sutartį, pagal kurią atsakovas išperkamosios nuomos būdu įsigijo televizorių LCD Sony KDL 32P 2530 K (toliau - televizorius) bei įsipareigojo per sutartyje numatytą 24 mėnesių terminą (iki 2009-03-13) mokėti pirminiam kreditoriui visas mokėjimo grafike numatytas įmokas bei vykdyti kitas Išperkamosios nuomos sutarties sąlygas. Atsakovas nevykdė sutartinių įsipareigojimų, todėl yra skolingas 2335,41 Eur sumą, kurią sudaro: skola 818,87 Eur, delspinigiai 1434,66 Eur ir bauda 81,89 Eur. Pirminis kreditorius ir ieškovas 2009-03-04 sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09/03/04-1, kuria buvo perleistos reikalavimo teisės pagal 2007-03-13 Išperkamosios nuomos sutartį, sudarytą tarp pirminio kreditoriaus ir atsakovo. Atsakovas dėl reikalavimo perleidimo informuotas rašytiniu pranešimu.

4Atsakovui ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pareikšti, įteikti vadovaujantis CPK 130 str. reikalavimų. Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Ieškovas ieškinyje nurodė, jog neprieštarauja dėl sprendimo už akių priėmimo, jei nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba paruošiamasis dokumentas. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

6CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškinys tenkinamas iš dalies.

8Teismas, atlikęs formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą nustatė, kad pirminis kreditorius ir atsakovas 2007-03-13 sudarė Išperkamosios nuomos sutartį Nr. 703587260, pagal kurią atsakovas įsigijo televizorių, nustatant dalinius kredito grąžinimus ir galutinį kredito sugrąžinimo terminą iki 2009-03-13. Atsakovas 2007-03-23 sumokėjo pradinę įmoką 1031,70 Lt (kas atitinka 298,71 Eur), tačiau nuo 2007-04-13 jokių įmokų nemokėjo, savo prievolės tinkamai nevykdė, todėl liko skolingas pirminiam kreditoriui 818,87 Eur (kas atitinka 2827,39 Lt). Pirminis kreditorius 2009-03-04 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 09/03/04-1 perleido reikalavimo teisę į atsakovo skolą ieškovui (2009-03-04 perdavimo – priėmimo aktas Nr. 201). Apie reikalavimo teisės perleidimą atsakovui buvo išsiųstas pranešimas Išperkamosios nuomos sutartyje nurodytu adresu, tačiau atsakovas prievolės iki šiol neįvykdė.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Pagal Išperkamosios nuomos sutartį, pirminis kreditorius perdavė atsakovui valdyti ir naudotis televizorių. Ieškovo teigimu, atsakovas už šią televizorių atsiskaitė nevisiškai, duomenų apie tai, kad atsakovas būtų tinkamai įvykdęs savo prievolę atsiskaityti byloje nėra, šalys teismui tokių įrodymų nepateikė (CPK 178, 179 straipsniai), todėl darytina išvada, kad atsakovas prievolės neįvykdė. Atsakovui neįvykdžius prievolės atsikaityti už įsigytą televizorių iš atsakovo ieškovui priteistina likusi nesumokėta skola 818,87 Eur.

10Išperkamosios nuomos sutarties 5.2. punktu šalys susitarė, kad pirminiam kreditoriui pareikalavus, per 5 dienas atsakovas (sutartyje - nuomininkas) turi pateikti visus dokumentus, susijusius su atsakovo (nuomininko) finansine būkle ar turinčius reikšmės sutarties vykdymui bei sudaryti sąlygas pirminio kreditoriaus atstovams patikrinti kaip eksploatuojamas turtas. Sutarties 5.5. punkte numatyta, kad atsakovas (nuomininkas) turi informuoti per 5 dienas pirminį kreditorių, jeigu pasikeičia atsakovo (nuomininko) adresas, telefonas, faksas ar banko rekvizitai, keičiasi darbovietė, turto laikymo vieta. Išperkamosios nuomos sutartyje atsakovo (nuomininko) gyvenamoji vieta nurodyta Kaunas, Prancūzų g. 47 - 33. Gyventojų registro duomenimis, atsakovas šiuo adresu deklaravęs savo gyvenamąją vietą, tačiau atsakovas nebendradarbiauja, telefonu neatsiliepia, į raginimus nereaguoja. Byloje nėra jokių duomenų, kad atsakovas būtų įvykdęs sutarties 5.5. punkte nustatytą pareigą ir informavęs apie gyvenamosios vietos pasikeitimą. Todėl išperkamosios nuomos sutarties 11.2. punkto pagrindu atsakovui kyla pareiga mokėti 10 procentų dydžio baudą nuo neišpirktos turto vertės, t. y. 81,89 Eur (CK 6.258 straipsnio 1 dalis).

11Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.38, 6.59, 6.63, 6.71, 6.158, 6.200, 6.256 straipsniai). Duomenų apie tai, kad atsakovas būtų tinkamai įvykdęs savo prievolę atsiskaityti su ieškovu nėra ir šalys teismui tokių įrodymų nepateikė (CPK 176–179 straipsniai). Bylos duomenimis atsakovas skolos, palūkanų nesumokėjo iki šiol, todėl darytina išvada, kad atsakovas prievolės neįvykdė.

12Ieškovas, remdamasis sutarties 11.1 punktu, kuriame numatyti 0,2 procentų dydžio sutartiniai delspinigiai už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną atsakovui laiku negražinus kredito, atsižvelgdamas į įstatyme numatytą delspinigių dydį 0,05 procentų, už laikotarpį nuo 2007-04-13 iki kreipimosi į teismą dienos, 2016-11-15, t. y. už 3504 dienas, paskaičiavo įstatyminius 0,05 procentų dydžio delspinigius 1434,66 Eur.

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismo praktikoje suformuluota taisyklė, jog netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-11-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006-11-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007-10-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-11-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.).

14Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su pirminiu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t. y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (1434,66 Eur) yra beveik dvigubai didesni už pačią skolą (818,87 Eur), taip pat į tai, kad delspinigiai paskaičiuoti beveik už 10 metų, tai, kad tiek pirminis kreditorius, tiek ieškovas beveik 10 metų delsė kreiptis į teismą dėl savo pažeistų teisių gynimo, įvertinus ir tai, kad ieškovas tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, jie mažintini.

15Spręsdamas delspinigių priteisimo klausimą teismas atsižvelgia į Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalį (redakcija nuo 2016-02-01), kurioje nurodyta, kad pavėluotų įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ne daugiau kaip už 180 dienų. Teismas pažymi, kad Vartojimo kredito įstatyme įtvirtinta nuostata dėl laikotarpio, už kurį gali būti skaičiuojamos netesybos, trukmės (180 d.), vertintina ne kaip ieškinio senaties norma (kai subjektas įgyja teisę, tačiau, laiku jos nerealizavęs, praranda galimybę ją įgyvendinti priverstinai), bet kaip ribojanti kredito davėjo teises. Kitaip tariant, kredito davėjas negali įgyti teisės skaičiuoti delspinigius už ilgesnį laikotarpį, nei 180 dienų, o jo reikalavimas taikyti netesybas už ilgesnį laikotarpį vertintinas kaip prieštaraujantis teisės aktų reikalavimams ir negali būti tenkinamas net ir nesant tuo klausimu skolininko prašymo. Ieškovas nesiėmė priemonių išieškoti skolą, savo teisių negynė, todėl tokie ieškovo veiksmai lėmė neadekvačias didžiąją skolos dalį sudarančias netesybas. Nors byloje nustatyta, kad atsakovas tinkamai neįvykdė Išperkamosios nuomos sutarties sąlygų, tačiau ši aplinkybė, įvertinus aukščiau išvardintas priežastis, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste nelaikytina objektyviai svarbia ir suteikianti pagrindą ieškovui nepelnytai praturtėti dėl neprotingai ilgo delspinigių skaičiavimo laikotarpio. Nurodytais argumentais iš atsakovo ieškovui priteistina delspinigių suma, paskaičiuota už 180 dienų, ir sudaranti 73,70 Eur sumą (818,87 Eur × 0,05 proc. × 180 d. / 100 = 73,70 Eur). Ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies, sumažinant prašomą priteisti delspinigių sumą nuo 1434,66 Eur iki 73,70 Eur (CPK 3 str. 7 d., CK 1.5 str., 6.71 str., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

16CK 6.210 straipsnyje numatyta, kad terminą įvykdyti prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas, už sumą, kurią mokėti praleistas terminas, ieškovo reikalavimas priteisti metines palūkanas už priteistą skolos sumą yra pagrįstas įstatymu, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos penkių procentų dydžio palūkanos už priteistą sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo.

17Ieškovas už teismui pateiktą ieškinį sumokėjo žyminį mokestį 53 Eur. Teismas, spręsdamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą, atsižvelgia į šalių procesinį elgesį ir į priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 4 d.). Ieškinio dalis dėl pagrindinio reikalavimo - skolos priteisimo - tenkintina visiškai, ieškinys teismui pateiktas dėl to, kad atsakovas nebuvo įvykdęs piniginės prievolės, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina visa ieškovo sumokėta žyminio mokesčio suma – 53 Eur, kuri atitinka minimalią žyminio mokesčio sumą pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 7 dalies reikalavimus (CPK 93 str.).

18Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-09-23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteisimos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo ((TAR, 2014, Nr. 2014-12793)).

19Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-287 straipsniais,

Nutarė

20Ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti iš atsakovo V. J. (asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta (duomenys neskelbtini)) ieškovui UAB „Kapitalo valda“ (juridinio asmens kodas 126308223, buveinės adresas: Kaunas, Savanorių pr. 192, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT55 7300 0100 7937 1644, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000), skolą 818,87 Eur (aštuonis šimtus aštuoniolika eurų 87 ct), delspinigius 73,70 Eur (septyniasdešimt tris eurus 70 ct), baudą 81,89 Eur (aštuoniasdešimt vieną eurą 89 ct) baudą, penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-11-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir žyminį mokestį 53 Eur (penkiasdešimt tris eurus).

22Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

23Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Ieškovas turi teisę per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė, rašytinio proceso... 2. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo skolą 818,87 Eur, delspinigius 1434,66... 3. Ieškinyje nurodoma, kad atsakovas su pirminiu kreditoriumi UAB „Ūkio banko... 4. Atsakovui ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų... 5. Ieškovas ieškinyje nurodė, jog neprieštarauja dėl sprendimo už akių... 6. CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių,... 7. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 8. Teismas, atlikęs formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą... 9. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje... 10. Išperkamosios nuomos sutarties 5.2. punktu šalys susitarė, kad pirminiam... 11. Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais... 12. Ieškovas, remdamasis sutarties 11.1 punktu, kuriame numatyti 0,2 procentų... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismo praktikoje suformuluota taisyklė, jog... 14. Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad... 15. Spręsdamas delspinigių priteisimo klausimą teismas atsižvelgia į Vartojimo... 16. CK 6.210 straipsnyje numatyta, kad terminą įvykdyti prievolę praleidęs... 17. Ieškovas už teismui pateiktą ieškinį sumokėjo žyminį mokestį 53 Eur.... 18. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei... 19. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi,... 20. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti iš atsakovo V. J. (asmens kodas 22. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 23. Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 24. Ieškovas turi teisę per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo...