Byla 2-2850-555/2014
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui padavimo dienos prašo uždrausti neįgaliotam asmeniui UAB „Baklis“ direktoriui G. G. atlikti bet kokius veiksmus valstybinėse institucijose, susijusius su privataus asmens J. D. nuosavybės teisėmis priklausančiu nekilnojamuoju turtu (duomenys neskelbtini) ir jos personalinės įmonės turtu

1Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos J. D. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo dienos,

Nustatė

2pareiškėja prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui padavimo dienos prašo uždrausti neįgaliotam asmeniui UAB „Baklis“ direktoriui G. G. atlikti bet kokius veiksmus valstybinėse institucijose, susijusius su privataus asmens J. D. nuosavybės teisėmis priklausančiu nekilnojamuoju turtu ( - ) ir jos personalinės įmonės turtu.

3Prašymas netenkintinas.

4Civilinio proceso kodekso (CPK) 147 straipsnio 3 dalis numato, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, iki ieškinio teismui pareiškimo dienos. Šios priemonės gali būti taikomos nustačius, jog ieškinys dėl pateisinamų priežasčių negali būti paduotas iš karto, be to, įrodymais patvirtinta grėsmė pareiškėjo turtiniams interesams, taip pat, kad egzistuoja bendrasis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas – tikimybė, jog, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Iš įstatymo leidėjo įtvirtintų teisės normų išplaukia, kad laikinosios apsaugos priemonės iki ieškinio padavimo atsakovui gali būti pritaikytos tik esant trijų išvardintų aplinkybių visetui.

5Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką laikinosiomis apsaugos priemonėmis iki ieškinio pareiškimo siekiama užtikrinti, kad ieškovas galėtų tinkamai pasirengti bylai bei pradėti procesą, o atsakovui nebūtų sudarytos sąlygos iki ieškinio pareiškimo atlikti veiksmus, kurie sukliudytų būsimo ir jam galbūt nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą ar padidintų žalą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-839/2009). Nagrinėjamu atveju pareiškėja, prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo dienos, ieškinio nepateikimo kartu su minėtu prašymu niekuo nepagrindžia. Taigi pareiškėja neįrodė priežasčių, dėl kurių ji su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymu nepateikė ieškinio. Be to, iš prašymo negalima nustatyti, ką pareiškėja ketina būsimu ieškiniu ginčyti: sandorius, ar UAB „Baklis“ direktoriaus G. G. veiksmus. Pareiškėja prašyme mini turtą, esantį ( - ) nurodydama tai, kad šio turto pardavimo kaina neatitiko tikrosios vertės, tačiau kokio konkrečiai turto atžvilgiu taikytinos laikinosios apsaugos priemonės, nėra įvardijama. Pareiškėjai nenurodžius, kokie konkretūs ieškinio reikalavimai bus suformuluoti ieškinyje, kokios ginčo šalys, nėra galimybės nuspręsti, koks būsimas galbūt pareiškėjai palankus teismo sprendimas galėtų būti priimtas. Dėl tos pačios priežasties nėra galimybės nuspręsti, ar, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, šio teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

6Nustačius, kad pareiškėjos prašymas nepagrįstas nei viena iš trijų CPK 147 straipsnio 3 dalyje numatytų sąlygų, jis netenkintinas.

7Vadovaujantis CPK 147 straipsnio 3 dalimi, 151 straipsniu,

Nutarė

8pareiškėjos J. D. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui padavimo dienos netenkinti.

9Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai