Byla 2A-553-883/2015

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irenos Stasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Rasos Bartašienės ir Egidijaus Mockevičiaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „NIF Lietuva“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. sausio 29 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-244-907/2015 pagal ieškovo UAB „NIF Lietuva“ ieškinį atsakovams UAB „Šiaulių būstas“, Viešajai įstaigai „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, A. K., M. V. V., P. V., G. A., J. A., A. J., I. G., J. L., G. T., N. R., Z. R., A. D., V. D., J. V., Z. S., L. V., L. S., A. M., A. R., A. D., A. B., A. R., D. B., I. M., J. P., I. B. dėl 2014-05-27 įvykusio daugiabučio namo Draugystės pr. 20, Šiauliuose, butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „NIF Lietuva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Šiaulių būstas“, Viešajai įstaigai „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, A. K., M. V. V., P. V., G. A., J. A., A. J., I. G., J. L., G. T., N. R., Z. R., A. D., V. D., J. V., Z. S., L. V., L. S., A. M., A. R., A. D., A. B., A. R., D. B., I. M., J. P., I. B., kuriuo prašė pripažinti negaliojančiais 2014-05-27 įvykusio daugiabučio namo Draugystės pr. 20, Šiauliuose, butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo nutarimus dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo, namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo bei įgyvendinimo sąlygų. Nurodė, kad nesutinka su 2014-05-27 įvykusio UAB „Šiaulių būstas“, VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos inicijuoto daugiabučio namo, esančio Draugystės pr. 20, Šiauliuose, butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimu, kurio metu buvo nutarta pritarti Šiaulių miesto savivaldybės Turto valdymo skyriaus, UAB „Šiaulių būstas“ ir VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ pateiktam daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano 1 – ajam namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių variantui (paketui), o taip pat pritarta šio projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygoms. Nurodo, kad į ieškovui priklausantį bendrąjį plotą (395,09 kv. m.) neturi būti įskaitytas 89,38 kv. m. rūsio patalpų plotas; teigia, kad nesutampa daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte pateikti duomenys apie renovuojamų patalpų bendrąjį plotą bei duomenys apie renovuojamų patalpų bendrąjį plotą, nurodytą VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše; tvirtinant projektą nebuvo atsižvelgta į ieškovo pageidavimus, ieškovo atstovas nei viename susirinkime nedalyvavo, tačiau raštu teikė siūlymus; projektas pažeidžia ieškovo interesus.

5Atsakovas UAB „Šiaulių būstas“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, nurodė, jog susirinkimo procedūra nebuvo pažeista, ieškovas nenurodė, kokioms imperatyvioms įstatymų nuostatoms prieštarauja ginčijami nutarimai. Visi investiciniai planai rengiami remiantis VĮ „Registrų centras“ išrašais, juose nurodytais patalpų plotais. Investicinio projekto įgyvendinimas atitinka daugumos bendrasavininkų valią, įtvirtintą 2014-05-27 susirinkime, todėl turi būti vykdomas, o ieškovas, nesutikdamas su projekte nurodytu plotu ar lėšų panaudojimu, turėtų kreiptis į projektą vykdančius subjektus, o ne ginčyti nutarimą.

6Atsakovas VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, nurodė, jog įgyvendinant Šiaulių miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą buvo parengtas daugiabučio namo, esančio Draugystės pr. 20, Šiauliai, atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas. Nuo 2013-10-02 vyko procesas dėl plano tikslinimo, nuolat buvo bendraujama su ieškovu, visais atvejais buvo teikiami paaiškinimai, nei į vieną ieškovo raštą nėra neatsakyta, elektroniniu paštu jam buvo siunčiami planų projektai, ieškovą kvietė pasikalbėti, nei karto nebuvo atvykęs, nei karto susirinkime nėra dalyvavęs.2014-05-05 VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtino investicijų planą. 2014-05-07 ieškovui buvo išsiųstas jau VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtintas investicijų planas elektroniniu paštu, iki 2014-05-13 iš ieškovo nesulaukta jokių atsiliepimų, reikalavimų ar nuomonės. 2014-05-13 buvo paskelbtas pranešimas apie 2014-05-27 organizuojamą susirinkimą bei balsavimo iš anksto galimybes. 2014-05-27 ieškovas pateikė iš pranešimo apie organizuojamą susirinkimą išimtą pavyzdinio balsavimo biuletenio dalį, kurią papildė pastabomis ir pasirašė. 2014-05-27 įvyko susirinkimas. Susirinkimo metu UAB „Šiaulių būstas“ atstovas pateikė iš anksto balsavusių butų ir kitų patalpų savininkų biuletenius. Ieškovas tinkamo iš anksto balsavimo biuletenio nepateikė, susirinkime nedalyvavo, sąraše neužsiregistravo, nebalsavo, jo balsas nebuvo vertinamas. Savo raštuose jokių pretenzijų ieškovas dėl plotų niekada neišsakė, sutiko su 395,09 kv. m. plotu, to ploto neginčijo, raštu uždavė su tuo susijusius klausimus. Plotus prieš tvirtinant planą sutikrino VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ ir kredito įstaigos, nebuvo jokių plotų neatitikimų, negavo pastabų nei iš VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“, nei iš kredito įstaigų. Ieškovas vilkina procesą, toks procesas yra žalingas gyventojams, nes ieškovui trukdant mažėja projekto finansavimas (nuo 40 procentų iki 30 procentų) iš valstybės, todėl gyventojai turės mokėti daugiau, didesnes palūkanas, kai didės išlaidos, gyventojai gali atsisakyti atnaujinimo procese dalyvauti iš viso.

7Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, nurodė, jog ieškovas ginčija patalpų bendrą plotą, tačiau tiek pagal plotą, nurodytą investicijų plane, tiek pagal plotą, nurodytą VĮ „Registrų centras“ skirtumų nėra, jo patalpų plotas yra 395,09 kv. m.

8Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, M. V. V., G. A., N. R., A. D., V. D., L. V., L. S., I. M., I. B., su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, nurodė, jog su projektu yra susipažinę ir projektui pritaria.

9Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, A. K., P. V., J. A., A. J., I. G., J. L., G. T., Z. R., J. V., Z. S., A. M., A. R., A. D., A. B., A. R., D. B., J. P. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą jiems pranešta tinkamai, iš I. G., J. A. ir A. R. gauti prašymai bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant.

10II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė

11Pirmosios instancijos teismas skundžiamu 2015-01-29 sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad 2014-05-27 įvyko daugiabučio namo Draugystės pr. 20, Šiauliuose, butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas, kurio metu buvo pasirinktas namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane pateiktas ir indeksu I pažymėtas namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių variantas (paketas) ir patvirtintas namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas pagal pasirinktą I variantą (paketą). Byloje nenustatęs duomenų, jog butų savininkams rūsio patalpų plotas būtų neįskaitytas ir būtų imamas tik gyvenamasis plotas, kuris yra mažesnis, nei nurodytas bendrasis ar naudingasis plotas, teismas padarė išvadą, kad nėra jokio pagrindo ir į ieškovui priklausantį bendrąjį plotą neįskaityti 89,38 kv. m. rūsio patalpų ploto, tuo labiau, kad tokio ploto rūsio patalpos nėra įregistruotos VĮ „Registrų centras“, ten nurodytas tik vienas ieškovui nuosavybės teise priklausančios negyvenamosios patalpos plotas - 395,09 kv. m. Teismas nurodė, kad atsakovai tinkamai įvykdė savo pareigą ieškovui suteikti visą informaciją, susijusią su susirinkimų organizavimu ir vedimu bei investicijų plano rengimu ir tvirtinimu, nes ėmėsi visų įmanomų priemonių susisiekti su ieškovu, jam persiųsti visą su tuo susijusią informaciją, tartis dėl jo dalyvavimo susirinkimuose ir specialiai dėl jo rengiamuose papildomuose susitikimuose, o ieškovas nevykdė įstatyme nustatytos pareigos bendradarbiauti su plano rengėjais. Teismas konstatavo, kad ieškovas, būdamas vienos iš daugiabučio namo, esančio Draugystės pr. 20, Šiauliuose, patalpos savininkas, žinodamas, kad yra svarstomas klausimas dėl minėto daugiabučio namo renovacijos, dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo ir investicijų plano tvirtinimo, veikdamas protingai, atidžiai ir rūpestingai, privalėjo kiek įmanoma sumažinti neigiamų sau pasekmių atsiradimo riziką, atvykti į susirinkimą ir jame balsuoti arba balsuoti išankstinio balsavimo biuleteniu, susitikti su plano rengėjais ir su jais aptarti jam rūpimus klausimus susitikimuose, kurie ne kartą buvo organizuojami, o ne vykdyti susirašinėjimą raštu, bendradarbiauti su atsakovais dėl investicijų plano projekto rengimo, tartis dėl ploto neatitikimų, dėl priemonių naudojimo, dėl kainų ir t. t., tai yra elgtis taip, kaip kad būtų elgęsis kiekvienas protingas, atidus ir rūpestingas žmogus. Ieškovui buvo atsakyta į jo paklausimus, reaguota į jo pastabas, jo prašymu buvo ne kartą atidėti susirinkimai ir investicinio plano tvirtinimas, planas buvo tikslinamas ne kartą atsižvelgiant į ieškovo pastabas, pageidavimus, patikslintas planas jam pirmiausiai buvo siunčiamas elektroniniu paštu, tačiau ieškovas pats nepakankamai bendradarbiavo su atsakovais, nevyko į susirinkimus ir papildomai surengtus susitikimus su plano rengėjais, į kuriuos buvo kviečiamas, todėl jo argumentas, kad jam nebuvo atsakyta, paaiškinta, nebuvo atidėtas susirinkimas, atmestinas, kaip nepagrįstas. Teismas, įvertinęs bylos faktines aplinkybes pažymėjo, kad ieškovui namo renovavimas nereikalingas ir netikslingas, nes jis jam nuosavybės teise priklausančias negyvenamas patalpas šiuo metu pardavinėja, t. y., jis tik nori vilkinti renovacijos procesą iki tol, kol suras pirkėją, ir nieko papildomai neinvestuoti bei niekam neįsipareigoti. Remdamasis tuo kas išdėstyta, teismas konstatavo, kad nėra pagrindo 2014-05-27 susirinkimo nutarimų pripažinti negaliojančiais.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį esmė

13Apeliantas (ieškovas) UAB „NIF Lietuva“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2015-01-29 sprendimą ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Apeliacinį skundą grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismas formaliai įvertino byloje pateiktus įrodymus, neįsigilino į bylos esmę, nevertino bylai reikšmingų aplinkybių, todėl padarė klaidingą išvadą, kad atliekant daugiabučio namo, esančio Draugystės pr. 20, Šiauliuose, pagrindinius techninių rodiklių (plotų) nustatymus ir numatomų įgyvendinti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių investicijų skaičiavimus, buvo taikomi vienodi standartai – visi skaičiavimai atliekami nuo name esančių butų/patalpų bendrojo ploto, įskaitant rūsio patalpas, ir kad rūsio patalpos ieškovo atžvilgiu netgi negalėtų būti išskirtos, kadangi jos niekur nėra tinkamai įformintos; priešingai nei nustatė pirmosios instancijos teismas, ieškovas aktyviai domėjosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) procesu, siekė gauti informaciją iš investicijų plano rengėjų, reikalingą priimti sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių ir reikalingų joms įgyvendinti investicijų, aiškiai reiškė savo poziciją dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto, tačiau projekto rengėjai iki šiol nesuteikė ieškovui išsamios informacijos apie numatomus atlikti darbus ieškovo patalpose, kuri yra reikalinga ieškovui, siekiant įvykdyti savo prievolę prisidėti prie bendro turto išlaikymo/atnaujinimo; klaidinga pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškovui namo renovavimas iš viso nereikalingas ir netikslingas, nes ieškovo viena iš pagrindinių veiklos sričių – nekilnojamojo turto operacijos ir patalpos, esančios Draugystės pr. 20, Šiauliuose, taip pat patenka į įprastinę įmonės veiklą; ieškovas palaiko daugiabučio namo atnaujinimą (modernizavimą), tačiau siekia projekto skaidrumo ir aiškumo, trečia, pagrįstas ir išsamus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas ir realus investicijų planas vienareikšmiškai padidintų ieškovui priklausančių patalpų rinkos vertę ir likvidumą; pirmosios instancijos teisme posėdžio metu apklausiant trečiuosius asmenis - butų savininkus, iš viso nebuvo sprendžiamas klausimas dėl patvirtinto daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto ir investicijų plano, priemonių pagrįstumo, tačiau buvo sprendžiamas klausimas, ar namui bendrai reikalinga renovacija, kas patvirtina, jog pirmosios instancijos teismas neįsigilino į ginčo esmę, todėl padarė klaidingas išvadas.

14Atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas UAB „Šiaulių būstas“ prašo ieškovo UAB „NIF Lietuva“ apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Nurodo, kad ieškovo teiginiai yra nepagrįsti, Agentūra investicijų planą parengė tinkamai. Kol ieškovas nėra nuginčijęs Nekilnojamojo turto kadastre įrašytų duomenų, tol namo investicijų plane nurodomas ieškovui priklausantis plotas yra teisingas. Ieškovo teiginiai, kad atsakovai nebendradarbiavo su ieškovu rengiant investicijų planą, prieštarauja byloje esančių įrodymų visetui, kuriuo remiantis teismas padarė pagrįstą išvadą, kad į ieškovo pastabas ir prašymus buvo atsižvelgiama. Nurodo, kad sprendžiant projekto įgyvendinimo klausimą turi būti įvertinami ne vieno savininko interesai, o visų savininkų, priėmusių sprendimą dalyvauti projekto įgyvendinime.

15Atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad rengiant daugiabučio namo, esančio adresu Draugystės pr. 20, Šiauliai, atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą, buvo taikomi vienodi standartai butų ir kitų patalpų savininkams priklausančių investicijų skaičiavimui bei kitų rodiklių nustatymui. Daugiabučio namo investicijų plane numatytų atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimui reikalingos investicijos buvo išskaidomos įvertinus butų ir kitų patalpų bendrąjį protą. Nei iš daugiabučio namo butų iš ieškovui priklausančių negyvenamųjų patalpų bendrojo ploto nebuvo išskaičiuojami rūsių plotai. Vadovaujantis VĮ „Registrų centras“ pažyma ir Skaičiavimo tvarkos 14 punkto nuostatomis, ieškovui priklausančios rūsio patalpos nėra išskiriamos iš bendrojo ploto. Ieškovas savo pateiktuose raštuose (dėl informacijos pateikimo) nei karto neginčijo, kad jam priklausančių patalpų plotas yra 395,09 kv. m., nesiaiškino ir neteikė jokios papildomos informacijos dėl šio klausimo sprendimo. Pažymėjo, kad ieškovas investicijų plano rengimo procese nedalyvavo, klausimų, susijusių su investicijų plane numatytomis priemonėmis, investicijomis ir kt. duomenimis, iki investicijų plano tvirtinimo nepateikė. Visos investicijų plano sudedamosios dalys yra parengtame daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane ir tikslesnis nei nurodyta darbų bei jų kainų pateikimas yra nenumatytas. Papildomos informacijos apie numatytų darbų detalizavimą, kurios pageidauja ieškovas, pateikimas yra perteklinis, reikalaujantis papildomų lėšų ir laiko sąnaudų. Ieškovas tik vieną kartą (2014-05-27 butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime (paskutiniame balsavime)) pateikė netinkamos formos balsavimo raštu biuletenio dalį, o visuose kituose organizuotuose susirinkimuose savo pozicijos iš viso nepateikė. Daugiabučio namo butų savininkai negali atsakyti dėl parengto investicijų plano pagrįstumo, kadangi jie neturi investicijų plano rengimui reikalingų specialių žinių.

16Atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija prašo atmesti ieškovo UAB „NIF Lietuva“ apeliacinį skundą ir palikti galioti Šiaulių apylinkės teismo 2015-01-29 sprendimą. Nurodo, kad pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, UAB „NIF Lietuva“ nuosavybės teise priklauso 395,09 kv. m. patalpos, kurios nėra išskiriamos ir nepadalytos į atskirą rūsio ar kitą patalpą. Skaičiuojant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) plotą, yra imamas plotas, kuris pateiktas VĮ „Registrų centras“. Pažymėjo, kad atsakovas ne kartą kvietė savo iniciatyvą ieškovą aptarti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, tačiau ieškovas neatvyko nei į daugiabučio namo susirinkimus, nei atsakė į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos kvietimus. Ieškovas UAB „NIF Lietuva“ nebendradarbiauja ir nepagrįstai trikdo namo atnaujinimo procedūras, vilkinant šį procesą didėja viso namo išlaidos, todėl patiria nuostolius viso namo butų savininkai.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

19Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

20Apeliaciniu skundu yra ginčijamas pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo atmestas ieškovo ieškinys dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais.

21Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad apeliantui UAB „NIF Lietuva“ nuosavybės teise priklauso 395,09 kv. m. ploto parduotuvės patalpa, t. y. 39509/147784 pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio Šiaulių mieste, Draugystės pr. 20. Pastatas, kuriame yra minėta negyvenamoji patalpa, yra daugiabutis gyvenamasis namas su parduotuve. Minėtame pastate esančių patalpų savininkai nėra įsteigę daugiabučio namo savininkų bendrijos, pastatui 2002-04-02 savivaldybės valdybos sprendimu yra nustatytas turto administravimas, kurį vykdo UAB „Šiaulių būstas”.

22Ieškovas UAB „NIF Lietuva“ ginčija daugiabučio namo, esančio Draugystės pr. 20, Šiauliuose, butų ir kitų patalpų savininkų 2014-05-27 susirinkimo nutarimus dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo, namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo bei įgyvendinimo sąlygų. Kai ginčijamas sprendimas, turintis įtakos visiems daugiabučio namo patalpų savininkams, akivaizdu, jog daugiabučio namo gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkai yra ginčijamo materialiojo teisinio santykio dalyviai ir turi aiškų materialinį bei procesinį suinteresuotumą bylos baigtimi.

23Įstatymų leidėjas, įtvirtindamas civiliniame procese kooperacijos principą, nustatė teismui pareigą imtis visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai išaiškintos bylos aplinkybės, kad byla būtų tinkamai išnagrinėta, priimant teisingą sprendimą. Tai, kad šalys turi teisę laisvai disponuoti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis, nereiškia, kad dispozityvumo principas yra absoliutus, nes šalių veiksmus kontroliuoja teismas. Netinkama šalis (netinkamas atsakovas) civiliniame procese gali būti suprantama kaip asmuo, kuris nėra ginčijamo materialiojo teisinio santykio dalyvis.

24Nagrinėjamu atveju ieškovas UAB „NIF Lietuva“ ieškinį pareiškė atsakovams UAB „Šiaulių būstas”, VŠĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijai. UAB „Šiaulių būstas“, kaip jau minėta, vykdo turto administravimą 2002-04-02 savivaldybės valdybos sprendimo pagrindu; 2013-08-29 29 Šiaulių miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-199 patvirtino Šiaulių miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą ir paskyrė VŠĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ programos įgyvendinimo administratoriumi, o Šiaulių miesto savivaldybės administracija minėto sprendimo pagrindu prižiūri ir kontroliuoja Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo administratorių vykdomą veiklą. Nei vienas iš atsakovais nurodytų juridinių asmenų nėra daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkas. Nepaisant to, ieškovas pareiškė reikalavimą dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo pripažinimo negaliojančiais ne daugiabučio namo butų savininkams, atsakingiems už priimtus sprendimus ir faktiškai balsavusiems susirinkime, o jau minėtiems UAB „Šiaulių būstas”, VŠĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, nurodydamas, kad jie inicijavo daugiabučio namo savininkų susirinkimo sušaukimą.

25Kaip sprendime ir nurodė pirmosios instancijos teismas, sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip (CK 4.85 straipsnio 1 dalis). LR CK 4.85 straipsnio 6 dalis numato, kad butų ir kitų patalpų savininkų (ar jų dalies) sprendimai yra skelbiami Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir galioja visiems butų ir kitų patalpų savininkams. Bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas, teisingai nustatęs, jog teismo sprendimas gali turėti įtakos visų daugiabučio namo Draugystės pr. 20, Šiauliai, butų (patalpų) savininkų, kaip bendraturčių teisėms ir pareigoms, susijusioms su namo atnaujinimu (modernizavimu), priemonių parinkimu, piniginių lėšų mokėjimu, 2014-12-04 nutartimi daugiabučio namo butų savininkus teismo iniciatyva byloje įtraukė dalyvauti trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų atsakovų pusėje, nors turėjo teisinį pagrindą daryti išvadą, jog ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui (CPK 45 straipsnis).

26Pagal CPK 45 straipsnio, reglamentuojančio netinkamos šalies pakeitimą tinkama, 1 dalį teismas, bylos nagrinėjimo metu nustatęs, kad ieškinys pareikštas ne tam asmeniui, kuris turi pagal ieškinį atsakyti, gali vienos iš šalių motyvuotu prašymu, nenutraukdamas bylos, pakeisti pradinį atsakovą tinkamu atsakovu. To paties straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu ieškovas nesutinka, jog atsakovas būtų pakeistas kitu asmeniu, teismas nagrinėja bylą iš esmės. Aiškindamas ir taikydamas šias teisės normas, kasacinis teismas yra nurodęs, kad pagal šios teisės normos prasmę prašyti pakeisti netinkamą šalį (tiek ieškovą, tiek atsakovą) gali bet kuri šalis, taip pat šis pakeitimas gali įvykti ir teismo iniciatyva; tačiau bet kuriuo atveju netinkamos šalies pakeitimas gali įvykti tik sutinkant ieškovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. N. v. UAB „Lietuva Statoil“, bylos Nr. 3K-3-465/2006; 2011 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G. L. v. antstolis S. D., bylos Nr. 3K-3-186/2011; 2014 m. sausio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius v. R. L., bylos Nr. 3K-3-137/2014; 2014 m. gegužės 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Lietuvos dujos“ v. AB SEB bankas, bylos Nr. 3K-3-305/2014).

27Byloje nėra duomenų, kad teismas pasiūlė netinkamą šalį pakeisti tinkama, o ieškovas nesutiko pakeisti netinkamus atsakovus UAB „Šiaulių būstas“, Viešąją įstaigą „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ ir Šiaulių miesto savivaldybės administraciją į tinkamus atsakovus daugiabučio namo, esančio Draugystės pr. 20, Šiauliuose, butų ir kitų patalpų savininkus.

28Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas CPK 45 straipsnyje nustatyta tvarka neišsprendė šioje byloje tinkamo atsakovo procesinės padėties, o ieškovas nėra išreiškęs nesutikimo CPK 45 straipsnio tvarka netinkamą atsakovą pakeisti tinkama šalimi. Atkreiptinas dėmesys, kad tik ieškovui išreiškus nesutikimą dėl netinkamos šalies pakeitimo, pirmosios instancijos teismas galėjo nagrinėti bylą iš esmės. Tai, kad pirmosios instancijos teismas pagal CPK 45 straipsnį nepasiūlė ieškovui keisti atsakovą į tinkamą šalį, atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes, yra esminis procesinis pažeidimas, nes jo negali ištaisyti apeliacinės instancijos teismas ir tai yra kliūtis išnagrinėti bylą iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Tik apeliacinėje instancijoje pasiūlius pakeisti atsakovą į tinkamą, nebūtų procesinės galimybės pasiūlyti ieškovui CPK 230 straipsnio 1 dalies tvarka patikslinti ieškinio reikalavimus tinkamai šaliai, pakeičiant atsakovą CPK 45 straipsnio tvarka. Šis esminis procesinis pažeidimas sudaro teisinį pagrindą naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, perduodant bylą nagrinėti iš naujo tam pačiam apylinkės teismui (CPK 329 str. 1 d.).

29Teismas nevertina kitų argumentų, nes skundžiamas sprendimas naikinamas pilna apimtimi, ir tik pašalinus apeliacinės instancijos teismo nurodytą procesinį pažeidimą ir ištyrus visas aplinkybes, spręstina byla (CPK 2 str., 8 str., 13 str., 45 str., 177 str., 179 str., 312 str., 313 str., 320 str., 328 str.).

30Apeliaciniam teismui nusprendus bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas paliktinas spręsti pirmosios instancijos teismui kartu su kitų bylinėjimosi išlaidų paskirstymu (CPK 93 str.).

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

32panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. sausio 29 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „NIF Lietuva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams... 5. Atsakovas UAB „Šiaulių būstas“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 6. Atsakovas VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ su ieškiniu... 7. Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko,... 8. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, M. V. V., G.... 9. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, A. K., P. V.,... 10. II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu 2015-01-29 sprendimu ieškinį... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį esmė... 13. Apeliantas (ieškovas) UAB „NIF Lietuva“ apeliaciniu skundu prašo... 14. Atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas UAB „Šiaulių... 15. Atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas VšĮ „Šiaulių... 16. Atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas Šiaulių miesto... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 18. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 19. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 320... 20. Apeliaciniu skundu yra ginčijamas pirmosios instancijos teismo sprendimas,... 21. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad apeliantui UAB „NIF Lietuva“... 22. Ieškovas UAB „NIF Lietuva“ ginčija daugiabučio namo, esančio... 23. Įstatymų leidėjas, įtvirtindamas civiliniame procese kooperacijos... 24. Nagrinėjamu atveju ieškovas UAB „NIF Lietuva“ ieškinį pareiškė... 25. Kaip sprendime ir nurodė pirmosios instancijos teismas, sprendimai dėl... 26. Pagal CPK 45 straipsnio, reglamentuojančio netinkamos šalies pakeitimą... 27. Byloje nėra duomenų, kad teismas pasiūlė netinkamą šalį pakeisti... 28. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas CPK 45 straipsnyje nustatyta tvarka... 29. Teismas nevertina kitų argumentų, nes skundžiamas sprendimas naikinamas... 30. Apeliaciniam teismui nusprendus bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 32. panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. sausio 29 d. sprendimą ir...