Byla 2A-1054-345/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo

2Henricho Jaglinskio, kolegijos teisėjų Dalios Kačinskienės ir Romualdos Janovičienės, sekretoriaujant Editai Kirdeikienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Jumsta“ atstovams Ž. B. ir advokatui Adolfui Remeikiui, atsakovei N. Š. V., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės N. Š. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2008 m. liepos 10 d. sprendimo, civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Jumsta“ ieškinį atsakovei N. Š., dėl skolos priteisimo.

3Kolegija išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Jumsta“ kreipėsi į teismą prašydamas išieškoti iš atsakovės N. Š. V. 13 132,81 Lt įsiskolinimo, 945,34 Lt delspinigių, 526,38 Lt žyminio mokesčio, 1 650 Lt advokato atstovavimo išlaidų, bei 3,83 Lt pašto išlaidų (b.l. 1-3,46-47). Nurodė, kad šalys 2007-05-23 sudarė atsakovės buto, esančio ( - ), Statybos rangos sutartį, pagal kurią ieškovas UAB „Jumsta“ įsipareigojo atlikti buto apdailos darbus. Medžiagas, reikalingas kokybiškiems remonto darbams įsipareigojo nupirkti ir pateikti atsakovė bei apmokėti už atliktus darbus. 2007-02-23 statybos rangos sutarties Nr. 20070523 2.7. p. šalys susitarė, kad galutinė darbų kaina bus skaičiuojama pagal ieškovo pateiktą sąmatą (priedas Nr. 1). Sutarties priedu Nr. 1 sąmata buvo paskaičiuota, kad viso remonto darbų kaina, be remontui reikalingų medžiagų kainos, sudarys 17 127,50 Lt. (b.l. 8). Atsakovė pageidavo, kad visas medžiagas nupirktų UAB „Jumsta“, o pati įsipareigojo už medžiagas sumokėti, todėl UAB „Jumsta“ pirko atsakovei statybines medžiagas ir pateikė atsakovei už šias medžiagas sąskaitas faktūras, t.y., 2007-07-04 sąskaitą - faktūrą Nr. JMT Nr. 00048, 00049 bendrai 3 741,44 Lt sumai, kurią atsakovė apmokėjo 2007-07-16 d. pavedimu, 2007-08-20 sąskaitą-faktūrą JMT Nr. 00066 1589,77 Lt, kurią atsakovė apmokėjo 2007-08-24 d. pavedimu (b.l. 54-55). Atlikus atsakovės buto apdailos darbus, dėl atliktų darbų kokybės, panaudotų medžiagų ir detalių kokybės ir kiekio jokių pretenzijų nereiškė, tačiau atsakovė neapmoka 2007-08-29 PVM sąskaitos-faktūros Nr. 00072 905,31 Lt sumai už medžiagas ir detales bei 2007-10-26 PVM sąskaitos-faktūros JMT Nr. 00093 17 127,50 Lt už atliktus buto remonto darbus, t.y. viso 18 032,81 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė sumokėjo 4 900 Lt avansą, priteistina suma yra 13 132,81 Lt (18032,81-4900). Kadangi atsakovė laiku neatsiskaitė, pagal Statybos rangos 2007-05-23 sutarties 9.3. p., atsakovė turi rangovui 0,2 procento delspinigių, skaičiuojant nuo laiku neapmokėtos už atliktus darbus sumos, už kiekvieną pavėluotą dieną, t.y., 340,19 Lt delspinigių už neapmokėtą (905,31 Lt) 2007-08-29 sąskaitą-faktūrą Nr. 00072, bei 2 641,15 Lt delspinigių už neapmokėtą (12 227,50 Lt) 2007-10-26 PVM sąskaitą-faktūrą JMT Nr. 00093, viso 2 945,34 Lt delspinigių (b.l. 48).

5Atsakovė N. Š. V. su ieškiniu nesutiko bei prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškinyje nurodytos aplinkybės neatitinka tikrovės. Ieškovo argumentai, kad statybines medžiagas, pagal 2007-05-23 statybos rangos sutartį įsipareigojo tiekti pati, yra neteisingas, nes sutarties 1 p. per klaidą buvo nurodyta tokia sąlyga, nes šalys susitarė, kad medžiagas darbams pagal sutartį atlikti tieks UAB „Jumsta“. Tokį susitarimą įrodo ir sutarties 2.6 p., kuriame nurodoma, kad papildomi darbai ir medžiagos apmokami pagal atskirą susitarimą; sutarties 5.3 p. nurodoma, kad užsakovas turi teisę tikrinti naudojamų medžiagų kokybę bei pastebėjęs nekokybiškų medžiagų apie tai informuoti rangovą, todėl iš sutarties turinio aišku, kad tokios sąlygos yra todėl, kad už medžiagų tiekimą atsakingas yra rangovas (UAB „Jumsta“), o ir pagal LR CK 6.686 str. 1 d., 2 d. statybą aprūpinti medžiagomis privalo rangovas. Atsakovės nuomonė, sumokėtas avansas taip pat patvirtina, kad rangovui yra reikalinga nupirkti medžiagas darbams atlikti. Ieškovo sąmata Nr. 1 (b.l. 8) neatitinka šalių susitarimo, joje nėra nurodomos šalių sutartų panaudoti medžiagų bei atliktų darbų, o ji tiekianti pirminę suderintą su J. P. sąmatą, pagal kurią šalys susitarė dėl bendros medžiagos ir darbų kainos, kuri atitinka šalių Sutarties 2.2. p. nurodytą preliminarią statybos darbų ir medžiagų kainą-15 500 Lt. (b.l. 47). Sprendžiant ginčą reikia vadovautis šalių suderinta sąmata dėl 15 500 Lt (b.l. 47), o ne vėlesne sąmata (b.l. 8), kuri su atsakove nebuvo derinta. Dėl papildomų darbų ir medžiagų užsakymo pagal atskirą susitarimą, kaip ir numato Sutarties 2.6 p., ar darbo kainos pakeitimo suderinta nebuvo. Atsakovė 17 127, 50 Lt sąmatos (b.l. 8) netvirtino ir apie ją nežinojo, todėl ši sąmata nelaikoma sutarties dalimi. Statybos rangos sutarties sudarymo metu atsakovė negalėjo gauti daugiau nei 15 000 Lt kredito, ką patvirtina banko pažyma (b.l. 48), todėl sumokėti daugiau už remontą neleistų jos finansinės galimybės, o, be to, apie didesnė nei 15 000 Lt buto remonto darbų kaina šalys ir nesitarė. Nurodo, kad ieškovas neatliko sąmatoje (b.l. 8) nurodytų darbų, t. y., slenksčio formavimo, grindų betonavimo, mūro demontavimo darbų, durų montavimo, durų vyrių ir spynos montavimo, senų dėžučių demontavimo, naujų montavimo, rozečių ir jungiklių montavimo, šviestuvų montavimo, radiatorių dažymo, lango dažymo. Ieškovo pateiktos sąskaitos už medžiagas nebuvo naudojamos jos buto remontui atlikti, nes jas ji apmokėdavo ieškovui paprašius, tikslu, kad apmokėjimas bus įskaitytas į sutarties kainą. Ieškovo atstovas jai paaiškino, kad bendrovės apskaitoje yra patogiau gauti pajamas už parduotas medžiagas nei pajamas už atliktus darbus. Atsakovės dviejų kambarių nedideliame bute neįmanoma sunaudoti 19 maišų smėlio, jeigu yra perkamas darbams tinko mišinys “Rotband“, ir tai galėtų patvirtinti ir paskirtos ekspertizės išvada. Statybos darbai bute buvo baigti 2007 metų rugsėjo mėnesį, tačiau darbų apimtis ir panaudotos medžiagos neatitinka faktinės padėties, priėmimo aktas pasirašytas nebuvo, todėl ieškovas remiantis LR CK 6.679 str. 1 d., 6.694 str., turėjo raštu įspėti atsakovę apie jos pareigą atsiimti darbų rezultatą, tačiau to nepadarė, o apie patį darbų aktą atsakovė sužinojo tik gavusi ieškinį. Atsakovė nurodė, kad ieškovui yra sumokėjusi 5 000 Lt avansą pasirašant sutartį, banko pavedimais 3741,44 Lt ir 1589,77 Lt, bei 4 900 Lt užbaigus darbus, viso 15 231,21 Lt. 5 000 Lt avansas nurodytas sutartyje (b.l. 52) netapatus 4 900 Lt sumai, kuri UAB „Jumsta“ buhalterijoje apskaityta tik 2007 m. spalio mėnesį, tai yra dvi skirtingos sumos. Ieškovo pateikta 2007-08-29 PVM sąskaita-faktūra Nr. 00072 905,31 Lt sumai už medžiagas ir detales jos nėra pasirašyta apie ją ji sužinojo gavusi ieškinį, pagrindo reikalauti šios sumos priteisimo iš atsakovės nėra. Atsakovė laikė sumokėjusi visą sutartą sumą už buto, esančio ( - ), remonto darbus, t.y. 15 231,21 Lt, todėl prašė ieškinį atmesti.

6Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2008 m. liepos 10 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovės N. Š. V. ieškovui UAB „Jumsta“ 12 227,50 Lt už atliktus darbus, 905,31 Lt už medžiagas, 201,06 Lt delspinigių, 400 Lt žyminio mokesčio, 1 500 Lt atstovavimo išlaidų, 3,83 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Konstatavo, kad šalių sutartyje nebuvo aptarta fiksuota buto apdailos kaina, o tik orientacinė, šalims susitarus, kad galutinė darbų kaina bus skaičiuojama pagal rangovo pateiktą sąmatą. Remonto darbai vyko atsakovės priklausančiame bute ir pastaroji galėjo tinkamai juos kontroliuoti, reikšti dėl jų pretenzijas, priimti baigtus darbus bei pareikšti pretenzijas dėl kokybės ir kitų trūkumų, tačiau remontu nesidomėjo, neprieštaravo dėl atliktų darbų. Liudytojų parodymai patvirtina, kad sąskaitose visi apdailos darbai buvo atlikti, o atsakovės mokėjimo pavedimai bei kasos pajamų orderis patvirtina, atsakovės apmokėtas sumas, atitinkamai ir atsakovės skolą ieškovui. Konstatavo, kad nustatyti 0,2 proc. delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną iš esmės pažeidžia šalių interesų pusiausvyrą, ieškovas patirtų nuostolių įrodymų teismui nepateikė, atitinkamai prašomus priteisti delspinigius sumažino iki minimalių nuostolių, nustatytų LR CK 6.210 str.

7Apeliaciniu skundu atsakovė prašo panaikinti Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2008 m. liepos 10 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

8Nurodo, jog byloje yra pateiktos dvi sąmatos. Teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad atsakovės pateikta sąmata buvo tik preliminari, ir vadovavosi ieškovo pateikta sąmata. Sąmatoje buvo nurodyta bendra remonto darbų ir medžiagų kaina – 12 433 Lt. Apsisprendus remontuoti ir antrą kambarį, sąmata buvo pakeista nurodant 15 500 Lt sumą. Ieškovo sąmatos 17 127,50 Lt atsakovė nėra patvirtinusi, todėl teismas nepagrįstai šia sąmata vadovavosi. Nepagrįstai konstatavo, kad į sutarties kainą nebuvo įtraukta medžiagų kaina, be to neteisingai apskaičiavo, kad ieškovo pateikta sąmata padidėjo ne iš esmės. Pasikeitus darbų kainai 60 proc. ieškovas turėjo gauti atsakovės pritarimą toliau vykdyti darbus. Teismas padarė klaidingas ir nepagrįstas išvadas apie atsakovės, pagal rangos sutartį sumokėtas sumas ieškovui. Viso ieškovui buvo sumokėta 5000 Lt avanso, už medžiagas pagal pateiktas sąskaitas - 5 331,21 Lt, ir užbaigus remonto darbus 4900 Lt, viso 15 231 Lt. Ši sumokėta suma atitinka orientacinę 15 000 Lt apdailos darbų kainą. Teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad 5 000 Lt avanso suma ieškovui nebuvo sumokėta. Sprendimas priimtas remiantis prieštaringais liudytojų, bei suinteresuotų asmenų – ieškovo darbuotojų parodymais, bei neištyrus visų įrodymų.

9Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2008 m. liepos 10 d. sprendimą palikti nepakeistu, o apeliacinį skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovė avansu sumokėjo ne 5000 Lt, o 4900 Lt. Atsakovė dėl darbų kokybės, medžiagų kiekio pretenzijų nereiškė, tačiau atlikus remontą, apmokėti atsisakė. Beveik visi liudiję bendrovės darbuotojai nebedirba bendrovėje, todėl atsakovė nepagrįstai nurodo, kad liudytojai suinteresuoti bylos baigtimi.

10Apeliacinis skundas atmestinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1, 2 d.).

12Byloje nustatyta kad ieškovas UAB „Jumsta“ ir atsakovė N. Š. 2007-02-23 sudarė statybos rangos sutartį Nr. 20070523 pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti atsakovės buto, esančio( - ), apdailos darbus už 15 000 Lt sumą. Atsakovė įsipareigojo sumokėti ieškovui 5 000 Lt avansą. Sutarties 2.7 p. nustatyta, kad galutinė darbų kaina bus skaičiuojama pagal Rangovo pateiktą sąmatą. Priede Nr.1 prie rangos sutarties Nr.20070523 darbų kaina – 17 127,50 Lt. Pagal UAB „Jumsta“ sąskaitas faktūras JMT Nr. 00066, (b.l.121), JMT Nr.00049 (b.l.122), JMT Nr.00048 (b.l.123), JMT Nr. 00072 (b.l.9) atsakovė už medžiagas ieškovui turi sumokėti 1 589, 77 Lt, 922, 94 Lt, 2818,50 Lt ir 905,31 Lt , viso 6236,52 Lt. 2008-08-24 bankiniu pinigų pervedimu atsakovė ieškovui sumokėjo 1589,77 Lt (b.l.54), 2007-07-16 bankiniu pinigų pervedimu - 3741,44 Lt (b.l.55), 2007-10-25 pagal kasos pajamų orderį JUM Nr. 00051 - 4 900 Lt, viso .

13Pagal LR CK 6.681 str. 1 ,2,4 d., statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Statybos rangos sutartis sudaroma įmonių, pastatų, gyvenamųjų namų ir kitokių statinių statybai ar rekonstrukcijai, taip pat montavimo, paleidimo ar kitokiems darbams atlikti. Jeigu pagal statybos rangos sutartį darbai atliekami fizinio asmens (vartotojo) asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su jo verslu ar profesija, tenkinti, sutarčiai taikomos vartojimo rangos sutarties taisyklės. Taigi pirmos instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad ginčui spręsti taikytinos statybos rangą reglamentuojančios teisės normos, nes nagrinėjamu atveju taikytinos vartojimo rangą reglamentuojančios teisės normos.

14Pagal vartojimo rangos sutartį rangovas, kuris verčiasi tam tikru verslu, įsipareigoja pagal fizinio asmens (vartotojo) užsakymą atlikti tam tikrą darbą, skirtą tenkinti buitinius ar asmeninius užsakovo ar jo šeimos poreikius, o užsakovas įsipareigoja priimti darbo rezultatą ir už jį sumokėti (LR CK 6.672 str. 1 d.). Darbų kaina nustatoma rangos šalių susitarimu(LR CK 6.676 str.). Rangovas neturi teisės reikalauti, kad į vartojimo rangos sutartį būtų įtraukti papildomas darbas ar paslaugos. Užsakovas turi teisę atsisakyti apmokėti darbus ar paslaugas, kurie nebuvo numatyti sutartyje. Užsakovas bet kada iki darbo rezultato priėmimo gali nutraukti sutartį, sumokėdamas dalį nustatytos kainos, proporcingą atliktam darbui (LR CK 6.673 str.).

15Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas atsakovei pateikė vieno kambario, bei kitų buto patalpų remonto medžiagų (1 883 Lt) ir darbų sąmatą (10 550 Lt) (b.l.47). Sąmata buvo perskaičiuota kai atsakovė nusprendė remontuoti visą butą. Iš sąmatos matyti, kad apdailos darbų sąmata nebuvo tiksliai apskaičiuota, o įvertinta tik preliminariai, nurodant, kad buto apdailos darbai ir medžiagos kainuos apie 15 500 Lt. 2007-02-24 tarp šalių sudaryta ir pasirašyta Rangos darbų sutartis 15 000 Lt nustatant, kad galutinė darbų kaina bus skaičiuojama pagal Rangovo pateiktą sąmatą (2.7. p.). Pagal rangos sutarties 2.2. p. ieškovė įsipareigojo sumokėti 5 000 Lt avansą. Rangovas gavęs 5 000 Lt avansą, ant rangos sutarties (b.l.54) raštu patvirtino apie užsakovo sumokėtą 5 000 Lt sumą. Tačiau avansinis apmokėjimas ieškovo kasoje buvo apskaitytas tik 2007-10-25 ir 4 900 Lt suma (b.l.32). Taigi laikytina, kad ieškovui buvo sumokėtas 4 900 Lt avansas, tačiau tik apskaitytas vėliau. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovei buvo pasirašytinai įteiktos sąskaitos faktūros 2007-07-04 JMT Nr.00048-49, 3 741,44 Lt sumai ir 2007-08-20 JMT Nr.00066, 1 589,77 Lt sumai, kuriose yra aiškiai nurodytos apdailos darbų medžiagos, jų kiekis ir kaina. Atsakovė šių sąskaitų neginčijo, sąskaitas priėmė, bei jas apmokėjo bankiniais pavedimais (b.l.121-126). Kadangi sąskaitose yra nurodytos tik apdailos medžiagų kainos, jų kiekiai bei kaina, atitinkamai atsakovei buvo žinoma, kad mokėtinos sumos yra tik už apdailos medžiagas. Vertinant preliminarią darbų bei medžiagų sąmatą, bei statybos rangos sutarties apdailos medžiagų kiekį bei darbų įkainius, matyti, kad 2007-02-23 statybos rangos sutartyje numatyta ženkliai daugiau darbų, bei medžiagų. Kadangi atsakovė sąskaitas faktūras už apdailos medžiagas priėmė, bei apmokėjo darytina išvada, tarp šalių buvo suderinta darbų apimtis, bei jų įkainiai, ir atsakovė pritarė ir priedui Nr.1 prie rangos sutarties, atitinkamai atsakovei pareiga atsiskaityti už atliktus darbus bei medžiagas kyla iš įstatymo. Be to pagal rangos sutartį atsakovė turėjo teisę tikrinti apdailos darbų eigą, kokybę, naudojamas medžiagas, jų tikslingumą bei kiekį. LR CK 6.673 str. nustatyta, kad užsakovas bet kada iki darbo rezultato priėmimo gali nutraukti sutartį sumokėdamas dalį nustatytos kainos, proporcingą atliktam darbui. Byloje nėra pateiktų rašytinių įrodymų, kad atsakovė nesutiko su atliekamais apdailos darbais ar ginčijo pateiktas medžiagų apdailos sąskaitas, rangos sutarties nenutraukė, todėl vadovaujantis LR CK 6.675 str. – 6.676 str. turi pareigą apmokėti už medžiagas, bei atliktus apdailos darbus. Taigi pirmos instancijos teismas pagrįstai padarė išvadą, kad atsakovės pateikta sąmata buvo preliminari, ir vadovavosi ieškovo pateikta sąmata. Kadangi preliminari sąmata buvo apskaičiuota įvertinant tik vieno kambario bei kitų patalpų remontą, atsakovei apsisprendus remontuoti visą butą atitinkamai išaugo ir visa patalpų remonto sąmata. Įvertinus, kad pradinė sąmata už atliktus darbus buvo 10 550 Lt, įvertinus antrą kambarį apie 13 550 Lt, taip pat įvertinus, kad preliminarioje sąmatoje nebuvo numatytas lango, radiatorių dažymas, palangių montavimas, senų plytelių demontavimas, angokraščių šiltinimas, slenksčio formavimas, betonuotų grindų lyginimas, rozečių, jungiklių, šviestuvų montavimas ir perkėlimas, bei grindjuosčių klijavimas ir kita (neįtrauktų į preliminarią sąmatą darbų vertė 3051,50Lt), atlikus šiuos darbus, atitinkamai išaugo ir sąmata. Taigi įvertinant, kad 13 550 Lt buvo preliminariai paskaičiuoti neįtraukus visų darbų, pridėjus neįtrauktų darbų vertę (3051,50 Lt), taip pat atsižvelgiant į tikslius skaičiavimus atliekant apdailos darbus, priede Nr.1 prie rangos sutarties paskaičiuota 17 127,50 Lt suma už apdailos darbus, niekaip nesudaro apeliantės nurodomos 60 proc. išaugusios darbų vertės. Kolegija taip pat atmeta apeliantės argumentus, kad pirmos instancijos teismas sprendimą priėmė vadovaujantis nepatikimų ir suinteresuotų liudytojų parodymais. Pažymėtina, jog teismas priima sprendimą vadovaujantis byloje pateiktų įrodymų visuma. Nagrinėjamu atveju tiek liudytojų parodymai, tiek rašytiniai įrodymai neprieštarauja vieni kitiems, ir leidžia daryti pagrįstą išvadą dėl šalių valios, darbų, medžiagų apimties, apmokėjimo bei sutarties esmės. Įvertinus įrodymų visumą kolegija daro išvadą, kad Statybų rangos sutarties Nr.20070523, bei priedo Nr.1 prie šios sutarties turinys atsakovei buvo žinomas, t.y., sudarytas abiejų šalių laisva valia, atitinkamai atsakovei kyla pareiga apmokėti už medžiagas, bei atliktus apdailos darbus. Nors ieškovo 2007-08-29 sąskaita faktūra JMT Nr.00072, 905,31 Lt sumai atsakovės nepasirašyta, t. y., nėra atsakovės priimta, atsižvelgiant į sąskaitoje nurodytas medžiagas, t.y., palanges, bei palangių tvirtinimui bei įmontavimui reikalingas kitas medžiagas, atsakovė neginčija, jog atliekant apdailos darbus buvo pakeistos ir palangės, darytina išvada, jog šios medžiagos buvo panaudotos atsakovės bute, atitinkamai pirmos instancijos teismas pagrįstai priteisė iš atsakovės ir 905,31 Lt išlaidų už apdailos medžiagas. Kadangi byloje nėra pateikta rašytinių įrodymų apie 4 900 Lt apmokėjimą po atliktų darbų (kasos pajamų orderyje nurodyta, kad tai avansas), atitinkamai nėra pagrindo mažinti atsakovės skolą rangovui 4 900 Lt suma. Patenkinus ieškinį atitinkamai priteistinos iš atsakovės netesybos, tačiau įvertinus nustatytų netesybų dydį, pirmos instancijos teismas pagrįstai nustatytų netesybų dydį sumažino, bei nesudarė galimybės ieškovui praturtėti atsakovės sąskaita.

16Kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, apeliacinio skundo argumentus, ginčo šalių bei jų atstovų pasisakymus ginčo klausimu ir juos įvertinusi (LR CPK 185 str.) konstatuoja, jog apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmos instancijos teismo sprendimo, todėl apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

17Sutinkamai su LR CPK 93 str. iš atsakovės ieškovui priteistinos 800 Lt (b.l.189) bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str. 326 str. 1 d. 1 p., kolegija,

Nutarė

19Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2008 m. liepos 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

20Priteisti ieškovui UAB „Jumsta“ (į.k.300631239) iš atsakovės N. Š. V. ( - ) 800 Lt atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Henricho Jaglinskio, kolegijos teisėjų Dalios Kačinskienės ir Romualdos... 3. Kolegija išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas UAB „Jumsta“ kreipėsi į teismą prašydamas išieškoti iš... 5. Atsakovė N. Š. V. su ieškiniu nesutiko bei prašė jį atmesti. Nurodė, kad... 6. Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2008 m. liepos 10 d. sprendimu... 7. Apeliaciniu skundu atsakovė prašo panaikinti Vilniaus miesto antro apylinkės... 8. Nurodo, jog byloje yra pateiktos dvi sąmatos. Teismas nepagrįstai padarė... 9. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo Vilniaus miesto antro... 10. Apeliacinis skundas atmestinas. ... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Byloje nustatyta kad ieškovas UAB „Jumsta“ ir atsakovė N. Š. 2007-02-23... 13. Pagal LR CK 6.681 str. 1 ,2,4 d., statybos rangos sutartimi rangovas... 14. Pagal vartojimo rangos sutartį rangovas, kuris verčiasi tam tikru verslu,... 15. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas atsakovei pateikė vieno kambario,... 16. Kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, apeliacinio skundo argumentus,... 17. Sutinkamai su LR CPK 93 str. iš atsakovės ieškovui priteistinos 800 Lt... 18. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str. 326 str.... 19. Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2008 m. liepos 10 d. sprendimą palikti... 20. Priteisti ieškovui UAB „Jumsta“ (į.k.300631239) iš atsakovės N. Š. V....