Byla 2SA-86-340/2009

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės,

3kolegijos teisėjų G. Ambrasaitės-Balynienės, N. Švedienės,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos N. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. vasario 19 d. nutarties, kuria skundas laikytas nepaduotu, civilinėje byloje pagal pareiškėjos N. Š. skundą dėl antstolių veiksmų, suinteresuoti asmenys UAB „Jumsta“, antstolis V. S.

5Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama sustabdyti Vilniaus apygardos teismo nutarties įsigaliojimą bei suspenduoti antstolių veiksmus civilinėje byloje Nr. 2A-1054-345/2008 ir taip užtikrinti laiką kasacinio skundo pateikimui ir atsakymo sulaukimui.

7Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2009-02-05 nutartimi nustatytas terminas pašalinti nutartyje nurodytiems trūkumams: nurodyti su kokio antstolio veiksmais ar atsisakymu veiksmus atlikti pareiškėja nesutinka; taip pat kokius konkrečius procesinius veiksmus ar atsisakymą atlikti veiksmus ji skundžia; sukonkretinti ir pagrįsti savo reiškiamą reikalavimą.

8Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2009-02-18 gautas skundas dėl antstolių veiksmų, kuriuo pareiškėja prašo LR teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti laiką kasacinio skundo pateikimui bei atsakymo sulaukimui; esant būtinybei – galimybę ginti visuotinai pripažintas teises ir laisves Strasbūro teisme, sustabdant antstolių procesinius veiksmus.

9Vilniaus m. 2 apylinkės teismas 2009-02-19 nutartimi pareiškėjos N. Š. skundą dėl antstolių veiksmų laikė nepaduotu ir sprendė nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti jį pareiškėjai. Teismas konstatavo, jog 2009-02-05 pareiškėjai buvo nustatytas terminas iki 2009-02-20 pašalinti nutartyje nurodytus skundo trūkumus. Teisme gautas pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų, iš kurio matyti, kad pareiškėja N. Š. teismo nutartimi nurodytų skundo trūkumų nepašalino, todėl skundas laikytas nepaduotu.

10Atskiruoju skundu pareiškėja prašo panaikinti Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2009-02-19 nutartį ir priimti naują nutartį – suteikti LR teisės aktų numatyta tvarka kasacinio skundo pateikimui bei sprendimo sulaukimui, apribojant antstolių veiksmus areštuojant sąskaitas bei aprašant bute esančius vaiko baldus bei televizorių (daugiau vertingų daiktų nėra); nuimti areštą nuo sąskaitų, ypač sąskaitos ( - ) banke Nordea, neblokuoti sąskaitos eurais ( - ) banke Nordea; neblokuoti sąskaitos SEB banke ( - ). nurodo, jog neturi finansinių galimybių pasinaudoti kvalifikuoto teisininko paslaugomis. Nurodo, jog skundžiamą nutartį gavo tik 2009-02-15. Jausdama didelį antstolių spaudimą dar kartą 2009-02-13 išsiuntė skundą dėl antstolių veiksmų, kuris nebuvo tinkamai pataisytas, tačiau 2009-02-18 išsiųstas pagal teismo pastabas. Teismas neatsižvelgė į faktą, kada gauta nutartis dėl trūkumų šalinimo ir kada atsiųstas skundas. Nurodo, jog neturi pinigų susimokėti už antstolių vykdymo išlaidas.

11Atskirasis skundas atmetamas.

12Teisėjų kolegija remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas skundo dėl antstolių veiksmų priėmimo klausimą, tinkamai įvertino bylos aplinkybes bei pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilinio proceso teisės normas.

13Nors apeliantė savo pateiktą dokumentą nurodo, kaip apeliacinį skundą, tačiau kolegija pažymi, jog CPK 115 str. 4 d. numatyta, kad klaidingas procesinio dokumento pavadinimo nurodymas nėra kliūtis atlikti procesinius veiksmus, kurių prašoma pateiktame procesiniame dokumente, iš bylos medžiagos akivaizdu, jog apeliantė skundžia pirmosios instancijos teismo 2009-02-19 nutartį atskiruoju skundu.

14CPK 312 str. norma draudžia kelti naujus reikalavimus – reikalavimus, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme – apeliaciniame (atskirajame) skunde. Apeliantės atskirajame skunde pareikšti reikalavimai: nuimti areštą nuo sąskaitų, ypač sąskaitos ( - ) banke Nordea, neblokuoti sąskaitos eurais ( - ) banke Nordea; neblokuoti sąskaitos SEB banke ( - ), laikytini naujais, todėl apeliacinės instancijos teismo kolegija jų nenagrinėja.

15Įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 str.). Praktinį teismų sprendimų vykdymą užtikrina antstolis. CPK 510 str. 1 d. numato, jog šiame skyriuje nustatyta tvarka gali būti skundžiami antstolių procesiniai veiksmai ar atsisakymas juos atlikti. Pareiškimas dėl bylos iškėlimo turi atitikti procesinių dokumentų turiniui ir formai keliamus reikalavimus su papildymais numatytais CPK V dalies atitinkamuose straipsniuose (CPK 443 str. 2 d.), vadinasi pareiškimas taip pat turi atitikti ir CPK 111, 113, 114 straipsnių reikalavimus – kiekviename procesiniame dokumente turi būti tiksliai nurodytas procesinio dokumento pobūdis ir dalykas, reikalavimas, aplinkybės ir įrodymai, patvirtinantys reikalavimą, procesinių dokumentų su priedais turi būti pateikta tiek egzempliorių, kad po vieną tektų teismui ir dalyvaujantiems byloje asmenims, išskyrus pareiškėją. Šių reikalavimų laikymasis įgalina teismą ir dalyvaujančius byloje asmenis tinkamai pasirengti bylos nagrinėjimui. Kai minėtų reikalavimų nesilaikoma, pasirengimas bylos nagrinėjimui negali būti atliktas tinkamai. Įvertinusi apeliantės pateiktą pirminį skundą dėl antstolių veiksmų, kolegija sutinka su Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2009-02-05 nutarties nurodymais, pašalinti nutartyje nurodytus trūkumus: nurodyti su kokio antstolio veiksmais ar atsisakymu veiksmus atlikti pareiškėja nesutinka; taip pat kokius konkrečius procesinius veiksmus ar atsisakymą atlikti veiksmus ji skundžia; sukonkretinti ir pagrįsti savo reiškiamą reikalavimą. Nustatytu terminu trūkumų nepašalinus pirmos instancijos teismas skundžiama 2009-02-19 nutartimi pagrįstai skundą dėl antstolių veiksmų laikė nepaduotu.

16Tačiau ir pareiškimo turinio galima daryti išvada, kad pareiškėja ne tik nori apskųsti antstolių veiksmus, bet ir prašo stabdyti sprendimo vykdymą, taip suteikiant laiką kasacinio skundo pateikimui. Šiuo klausimu kolegija atkreipia dėmesį, jog pirmosios instancijos teismas 2009-02-05 nutartyje pagrįstai nurodė, jog tik Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, teisėjų atrankos kolegija, teisėjų kolegija ar Civilinių bylų skyriaus plenarinė sesija turi teisę sustabdyti kasacine tvarka skundžiamo sprendimo ar nutarties vykdymą tol, kol byla bus išnagrinėta kasacine tvarka (CPK 363 str.).

17Pažymėtina, jog CPK 510 str. 3 d. numatyta, jog skundo dėl antstolio veiksmų padavimas vykdymo veiksmų nesustabdo, tačiau teismui suteikta diskrecijos teisė, pripažinus, jog tai reikalinga, sustabdyti vykdymo veiksmus. Paduodama skundą dėl antstolio veiksmų apeliantė turi teisę pateikti motyvuotą prašymą dėl vykdymo veiksmų stabdymo.

18Pagal CPK 625 str. 1 d. CPK nustatyta tvarka savo iniciatyva arba vykdymo proceso dalyvių prašymu antstolis savo patvarkymu gali vykdymo veiksmus atidėti, vykdomąją bylą sustabdyti ar vykdomąjį dokumentą grąžinti išieškotojui. Vykdomosios bylos sustabdymas pagal diskrecijos teisės suteikimą antstoliui spręsti sustabdymo reikalingumą skirstomas į dvi rūšis: privalomąjį (CPK 626 str.) ir fakultatyvųjį (CPK 627 str.), minėtuose straipsniuose išvardintas baigtinis vykdomosios bylos stabdymo atvejų sąrašas ir jame nėra numatyta vykdomąją bylą stabdyti dėl kreipimosi į teismą kasacine tvarka.

19Apeliantės argumentus dėl to, jog teismas neatsižvelgė į faktą, kada gauta nutartis dėl trūkumų šalinimo ir kada atsiųstas skundas, jog nespėjo paruošti tinkamo dokumento, kolegija vertina kaip ne esminius skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumai, atsižvelgtina ir į tai jog CPK 77 str. numato galimybę pateikti prašymą dėl procesinių terminų pratęsimo.

20Kolegija atmeta, kaip neturinčius teisinės reikšmės skundžiamos nutarties pagrįstumui ir teisėtumui, apeliantės teiginius dėl jos finansinės būklės ir dėl jų nepasisako.

21Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad atskirajame skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Todėl atskirasis skundas atmetamas, paliekant Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009-02-19 nutartį nepakeistą (CPK 337 str. 1 p.).

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336, 337, 339 str., kolegija

Nutarė

23Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. vasario 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės,... 3. kolegijos teisėjų G. Ambrasaitės-Balynienės, N. Švedienės,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos N.... 5. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama sustabdyti Vilniaus apygardos... 7. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2009-02-05 nutartimi nustatytas terminas... 8. Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2009-02-18 gautas skundas dėl antstolių... 9. Vilniaus m. 2 apylinkės teismas 2009-02-19 nutartimi pareiškėjos N. Š.... 10. Atskiruoju skundu pareiškėja prašo panaikinti Vilniaus m. 2 apylinkės... 11. Atskirasis skundas atmetamas.... 12. Teisėjų kolegija remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios... 13. Nors apeliantė savo pateiktą dokumentą nurodo, kaip apeliacinį skundą,... 14. CPK 312 str. norma draudžia kelti naujus reikalavimus – reikalavimus, kurie... 15. Įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas visiems fiziniams ir... 16. Tačiau ir pareiškimo turinio galima daryti išvada, kad pareiškėja ne tik... 17. Pažymėtina, jog CPK 510 str. 3 d. numatyta, jog skundo dėl antstolio... 18. Pagal CPK 625 str. 1 d. CPK nustatyta tvarka savo iniciatyva arba vykdymo... 19. Apeliantės argumentus dėl to, jog teismas neatsižvelgė į faktą, kada... 20. Kolegija atmeta, kaip neturinčius teisinės reikšmės skundžiamos nutarties... 21. Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad atskirajame skunde nurodytos... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336,... 23. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. vasario 19 d. nutartį palikti...