Byla 2-859/2013
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Milašienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Aktsiaselts Baltem, veikiančio per struktūrinį padalinį – AS Baltem Vilniaus filialą, atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 26 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Hobsta“ ieškinį atsakovui AS Baltem Vilniaus filialui dėl skolos priteisimo.

2Apeliacinės instancijos teismas

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas RUAB „Hobista“ prašo priteisti iš atsakovo AS Baltem Vilniaus filialo 379 456 Lt žalą, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Ieškovas taip pat prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, o jo nesant – lėšas ir turtines teises už 379 456 Lt sumą, nes reikalaujama suma yra didelė, atsakovas nevykdo piniginių įsipareigojimų, atsakovas gali paslėpti, perleisti savo turtą, todėl nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. lapkričio 26 d. nutartimi ieškovo RUAB „Hobista“ reikalavimų užtikrinimui areštavo atsakovui AS Baltem Vilniaus filialas nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą neviršijant 380 000 Lt sumos, uždraudžiant jį parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti kitiems asmenims. Nesant turto ar esant jo nepakankamai, areštavo trūkstamai sumai pinigines lėšas bei turtines teises, priklausančias atsakovui AS Baltem Vilniaus filialas ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant jomis disponuoti, tačiau leidžiant atsiskaityti su ieškovu RUAB „Hobista“, taip pat leidžiant mokėti mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas bei atlyginimus darbuotojams. Nurodė, kad tikėtina, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas jam priklausantį turtą gali paslėpti ar perleisti tretiesiems asmenims, įkeisti. Atsižvelgiant į pateiktus teismui įrodymus, pagrindžiančius ieškinio reikalavimą bei į ieškovo prašymą, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju ieškinio suma – 379 456 Lt, yra pakankamai didelė, kas savaime padidina teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Ieškovas tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimus bei yra reali ir pagrįsta grėsmė teismo sprendimo įvykdymui. Esant šioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nuomone, yra pagrindas teigti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, priėmus ieškovui palankų teismo sprendimą, jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7Atskiruoju skundu apeliantas Aktsiaselts Baltem, veikiantis per struktūrinį padalinį – AS Baltem Vilniaus filialą, prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 26 d. nutartį panaikinti ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmesti. Atsisakius panaikinti skundžiamą nutartį, įpareigoti ieškovą pateikti AS Baltem Vilniaus filialo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, esant minimaliai nuostolių sumai ne mažesnei nei 34 000 Lt. Skundą grindžia šiais argumentais:

82. Ieškovas nuostolius grindžia tarp ieškovo ir UAB „Smėliuotojas“ sudaryta buldozerio nuomos sutartimi. Nurodyta sutartis yra tariamas sandoris, sudarytas iš esmės su savimi, kadangi

9Ieškovas UAB „Hobsta“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą. Nurodė, kad su skundu nesutinka. Mano, kad laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos pagrįstai. Kadangi a

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Laikinosios apsaugos priemonės yra kompleksas teismo taikomų po vieną ar kelias priemonių dėl atsakovui priklausančio turto (kilnojamojo, nekilnojamojo, lėšų, turtinių teisių) nuosavybės teisių apribojimų ir kitų įpareigojimų, draudimų ar veiksmų sustabdymo, kuriais siekiama užtikrinti sprendimo, kuris bus priimtas ateityje, įvykdymą bei kartu išvengti teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo arba pasidarymo nebeįmanomo.

11Ieškovas šioje byloje pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovo AS Baltem Vilniaus filialo 379 456 Lt žalą, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir reikalavimui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Vadovaudamasis CPK 144 straipsnio 1 dalimi bei suinteresuoto asmens prašymu teismas sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, t. y. ar ieškinio patenkinimo atveju, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimas galės būti realiai įvykdytas. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

12Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindė didele ieškinio suma. Pažymėtina, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones atsižvelgiama į didelę ieškinio sumą, tačiau kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma yra didelė. Apeliantas, ginčydamas pirmosios instancijos teismo nutartį, nurodė, kad laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos, atsižvelgiant į gerą atsakovo turtinę padėtį.

13Įvertinęs aukščiau nurodytas aplinkybes bei atsakovo pakankamai gerą turtinę padėtį, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad laikinųjų pasaugos priemonių taikymas šioje byloje pažeidžia ekonomiškumo ir proporcingumo principus, pusiausvyrą tarp būsimo teismo sprendimo įvykdymo galimybės užtikrinimo ir atsakovo teisių apsaugos.

14Apeliantas pirmosios instancijos teismo nutartį ginčija ir tuo pagrindu, kad ieškovas savo nuostolius grindžia tarp ieškovo ir UAB „Smėliuotojas“ sudaryta buldozerio nuomos sutartimi, kuri yra tariamas sandoris, sudarytas iš esmės su savimi. Atsižvelgiant į tai, kad laikinosios apsaugos priemonės naikinamos vadovaujantis aukščiau minėtais motyvais, apeliacinės instancijos teismas dėl nuostolių pagrįstumo nepasisako, nurodydamas kad šis klausimas bus išspręstas išnagrinėjus bylą iš esmės.

15Atsižvelgdama į minėtas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovas, prašydamas panaikinti byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, įrodė, kad nėra pagrindo jas taikyti, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinama, o ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetamas.

16Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

17Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 26 d. nutartį panaikinti ir ieškovo RUAB „Hobista“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai