Byla 2A-2320-656/2014
Dėl darbo ginčų komisijos sprendimo pakeitimo ir su darbo santykiais susijusių sumų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Andriaus Ignoto, teisėjų Astos Radzevičienės ir Zitos Smirnovienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo (apelianto) A. R. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 15 d. sprendimo civilinėje byloje ieškovo A. R. ieškinį atsakovui UAB „Naftos atliekų perdirbimo centras“ dėl darbo ginčų komisijos sprendimo pakeitimo ir su darbo santykiais susijusių sumų priteisimo,

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I.Bylos esmė

4Ieškovas 2013-09-23 kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Naftos atliekų perdirbimo centras“ ieškovui priklausantį darbo užmokestį 3 800 Lt, kompensaciją už nepanaudotas atostogas, vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo laiką bei byloje patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2012-01-01 pagal darbo sutartį buvo priimtas dirbti UAB „Naftos atlieku perdirbimo centras“ naftos atliekų perdirbėju, mokant 2000 Lt mėnesinį atlyginimą (į rankas). Jo 2012-06-29 pareiškimu darbo sutartis nutraukta, tačiau atleidimo dienai (2012-06-29) atsakovas tik iš dalies su jo atsiskaitė, už pastaruosius keturis mėnesius 2012 m. kovą, balandį, gegužę ir birželį išmokėjo tik dalį atlyginimo t.y. po 1050 Lt, liko nesumokėta už keturis mėnesius po 950 Lt, iš viso 3800 Lt ir atsakovas nėra atsiskaitęs iki šiol. Pažymi, kad nuo 2012-03-01 jo atlyginimas buvo sumažintas per pusę, nors teigia, kad raštiško sutikimo nebuvo ir buvo žadama su jo atsiskaityti.

5Atsakovas prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad ieškovas buvo priimtas pas atsakovą į vairuotojo pareigas nuo 2011-09-21. Ieškovas į darbą pas atsakovą buvo priimtas 2011-09-20 prašymo dėl priėmimo į darbą ir 2011-09-20 įsakymo Nr. 110920-1 „Dėl A. R. priėmimo į darbą“ pagrindu. 2011-09-20 buvo sudaryta darbo sutartis Nr. 22, kurioje buvo susitarta, kad A. R. mokamas 1300 Lt darbo užmokestis (1051 Lt į rankas). Atsakovas laiku mokėjo ieškovui jam priklausantį darbo užmokestį, taip pat atsakovas atskirų įmonės direktoriaus įsakymų pagrindu skyrė priedus prie atlyginimų už 2011 m. rugsėjo, 2011 m. spalio, 2011 m. gruodžio, 2012 m. sausio, 2012 m. vasario mėnesius, įsakymuose tiksliai nurodydamas dėl kurios priežasties šie priedai buvo mokami - už atliktus statybos - remonto darbus, susijusius su gamybinės bazės, esančios ( - ), paruošimu įvedimui į eksploataciją. Priedai buvo mokami tik direktoriaus įsakymo pagrindu, nesant direktoriaus įsakymo, tokie priedai nebuvo mokami. 2012-06-28 buvo atliktas kompensacijos už nepanaudotas atostogas paskaičiavimas, kur buvo apskaičiuota, jog ieškovo nepanaudota atostoginių suma sudaro 940,88 Lt (Sodros mokestis sudaro 291,48 Lt). Atsakovo direktoriaus 2012-06-29 įsakymo Nr. 120629-01 pagrindu ieškovas buvo atleistas iš užimamų pareigų pagal DK 127 str. l d. 2012-06-28 buvo atliktas kompensacijos už nepanaudotas atostogas paskaičiavimas, kur buvo apskaičiuota, jog ieškovo nepanaudota atostoginių suma sudaro 940,88 Lt (Sodros mokestis sudaro 291,48 Lt). Ieškovo 2012-06-28 prašymo pagrindu, taip pat šiuo įsakymu buvo nuspręsta ieškovui išmokėti kompensaciją už nepanaudotas atostogas 15,20 darbo dienų (21,71 kalendorinės atostogų dienos), kuri buvo pervesta į ieškovo sąskaitą banke ir su ieškovu buvo visiškai atsiskaityta. Ieškovas pas atsakovą dirbo laikotarpiu nuo 2011-09-21 iki 2012-06-29. Ieškovui skirtas darbo užmokesčio priedas už atliktus statybos - remonto darbus, susijusius su gamybinės bazės, esančios ( - ), paruošimu įvedimui į eksploataciją, buvo skirtas už atliktus papildomus darbus, tais mėnesiais, kai konkretus papildomi darbai buvo atlikti. Tokio priedo mokėjimas nebuvo aptartas ieškovo ir atsakovo sudarytoje darbo sutartyje, šis priedas buvo skiriamas įmonės direktoriaus įsakymu, priimamu konkrečiais mėnesiais. Todėl, atsakovo teigimu, ieškovas negali reikalauti darbo užmokesčio priedo, kuris nebuvo aptartas darbo sutartyje.

6II. Teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. balandžio 15 d. sprendimu ieškinį atmetė. LR Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno skyriaus darbo ginčų komisijos 2013-08-27 sprendimą Nr. DGKS-3030 individualaus darbo ginčo byloje Nr. APS-2-13137 paliko nepakeistą.

8Teismas vadovavosi kasacinio teismo praktika, kurioje numatyta, kad darbo užmokestį sudaro dvi dalys – tarifinis atlygis ir premijos, priedai, priemokos. Tarifinis atlygis – tai fiskuotas pinigų kiekis už darbą einant konkrečias pareigas per valandą ar mėnesį esant normalioms darbo sąlygoms. Premijos, priedai, priemokos – tai kintamoji darbo užmokesčio dalis, nustatoma atsižvelgiant į darbuotojo profesines savybes, jo atliekamo darbo kokybę ir pan. Pripažįstama, kad pagal DK 99 str. 3 d. šalims sutarus dėl darbo užmokesčio, jo dydis, sudėtinės dalys turi būti nurodomos darbo sutartyje taip, jog būtų aiškios abiem šalims ir atitiktų suderintą jų valią Ieškovas reikalavimą priteisti iš atsakovo neišmokėtą darbo užmokestį grindžia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus 2013-03-19 pažyma Nr. 16A-1855 apie ieškovo valstybinį socialinį draudimą bei AB „Swedbank“ 2012-06-29, 2012-06-15, 2012-02-29, 2012-04-06, 2012-02-01 apie jam išmokėtą darbo užmokestį sąskaitų išrašais. Ieškovas darbo apmokėjimo sąlygai nustatyti nepateikė į bylą darbo sutarties. Teismo įpareigojimo dėl darbo sutarties pateikimo į bylą neįvykdė ir atsakovas. Teismo posėdžio metu šalių paaiškinimai dėl darbo sutarties nepateikimo yra prieštaringi. Ieškovas nurodė, kad darbo sutarties pateikti neturi galimybės, nes darbo sutartį paliko „Snoro“ banke, kai atidarinėjo sąskaitą. Atsakovas nurodė, kad abu darbo sutarties egzemplioriai buvo perduoti atsakovui atleidimo dieną pasirašymui ir negrąžinti. Atsižvelgiant į tai, kad ginčas byloje kilo dėl darbo šalių sulygto darbo užmokesčio dydžio ir į tai, kad į bylą nėra pateiktas esminis bylai išnagrinėti rašytinis įrodymas – darbo sutartis, teismas, vertindamas ieškovo pateiktus dokumentus, vertino visų byloje esančių duomenų visumą, ir sprendžia dėl pateiktų dokumentų, šalių paaiškinimų bei liudytojų parodymų reikšmės kvalifikuojant šalių sutartą darbo apmokėjimo sąlygą, siekdamas nustatyti, ar ji yra tokia kaip nurodė ieškovas (CPK 185 straipsnis). Ieškovas teigia, kad 2000 Lt darbo užmokestis jam buvo mokamas nuolat, tiek pavedimu per banką, tiek grynais pinigais, todėl nagrinėjamu atveju didelę reikšmę turi faktiniai šalių tarpusavio santykiai, nes nustačius, kad ieškovui ilgą laiko tarpą buvo mokamas ieškovo nurodyto dydžio darbo užmokestis, patvirtintų, kad šalis siejo kitokio turinio susitarimas, nei būtų nurodytas darbo sutartyje. Rašytinėmis bylos duomenimis atsakovo direktoriaus 2011-09-20 įsakymu Nr. 110920-1 ieškovui A. R. nuo 2011-09-21 buvo nustatytas 1300 Lt mėnesinis atlyginimas. Atlyginimas buvo mokamas kartą per mėnesį 2011-09-21 A. R. prašymo pagrindu, ką patvirtina ir į bylą pateikti tiek ieškovo, tiek atsakovo darbo užmokesčio ieškovui mokėjimo sąskaitų išrašai. Ieškovo paaiškinimai dėl jam nustatyto darbo užmokesčio dydžio yra prieštaringi. Ieškovas ieškinyje neteisingai nurodo savo darbo pareigas bei darbo pradžią. Atsakovo UAB „Naftos atliekų perdirbimo centras“ atstovo direktoriaus D. V. teismo posėdžio metu duoti paaiškinimai yra nuoseklūs. Atsakovo atstovas patvirtino, kad su ieškovu buvo sutarta dėl 1300 Lt dydžio darbo užmokesčio neatskaičius mokėtinų mokesčių, darbo užmokestis buvo mokamas tik banko pavedimais, grynais pinigais darbdavys su ieškovu neatsiskaitinėjo, jokių papildomų susitarimų dėl kitokio darbo užmokesčio dydžio bei mokėjimo tvarkos nebuvo. Rašytinių įrodymų, kurie patvirtintų, kad tarp šalių galiojo kitokio pobūdžio susitarimas dėl darbo užmokesčio dydžio byloje nėra. Atsakovas UAB „Naftos atliekų perdirbimo centras“ atskirų įmonės direktoriaus įsakymų pagrindu skyrė ieškovui priedus prie atlyginimų. Bylos duomenimis ieškovui už atliktus statybos-remonto darbus, susijusius su gamybinės bazės, esančios ( - ), paruošimu įvedimui į eksploataciją UAB „Naftos atliekų perdirbimo centras“ direktoriaus įsakymu pagrindu buvo skirti priedai prie atlyginimo buo 2011 m. rugsėjo iki 2012 m. sausio mėnesiais. Duomenų byloje apie priedų ieškovui skyrimą už 2011 m. lapkričio mėnesį, 2012 m. kovo-birželio mėnesius, byloje nėra. Teismas vadovaujantis surinktais rašytiniais įrodymais, šalių bei liudytojų paaiškinimais ir suformuota kasacinio teismo praktika nusprendė, kad ieškovas su atsakovu sulygo dėl 1300 Lt darbo užmokesčio per mėnesį (neatskaičius mokėtinų mokesčių), o priedai ieškovui buvo skiriami už atliktus papildomus darbus tais mėnesiais, kai konkretūs papildomi darbai buvo atliekami. Priedo mokėjimas nebuvo aptartas ieškovo ir atsakovo sudarytoje darbo sutartyje, šis priedas buvo skiriamas atsakovo įmonės direktoriaus įsakymu, priimamu konkrečiais mėnesiais. Atsakovo bendrovėje galiojo tokia darbo apmokėjimo tvarka, kuomet kintamoji darbo užmokesčio dalis – priedas, buvo nustatomas bendrovės direktoriaus įsakymais. Priedų mokėjimas buvo išimtinė darbdavio diskrecija tam tikrais periodais mokėti darbo užmokestį už papildomus darbus. Priedas nagrinėjamu atveju netraktuojamas kaip sistemingai mokamas užmokestis.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo argumentai

10Ieškovas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą ieškinį patenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Atsakovo teismui pateikti atsakovo dokumentai galėjo būti surašyti ruošiantis teismui taip kaip naudinga atsakovui, nes pateiktuose dokumentuose nėra ieškovo parašų. Su atsakovo direktoriaus įsakymais dėl priedų už papildomą darbą ieškovas nebuvo supažindintas.
  2. Ieškovas pastoviai gaudavo 1300 Lt pagrindinį atlyginimą ir 700 Lt priedą. Ieškovas žino, kokią daro sutartį pasirašė ir nebuvo supažindintas su įsakymais dėl priedo skyrimo.
  3. Ieškovas ankstesnėse darbovietėse gavo 2000 Lt darbo užmokestį ir tai patvirtina pateiktos darbo sutartys. Atsakovas iš karto po įdarbinimo skirdavo priedus, nors apie tai ieškovas nebuvo informuotas. DK 188 str. įpareigoja darbdavį informuoti kokiu būdu ir iš kokių dalių susideda darbuotojo atlyginimas. Net ir pateiktoje darbo sutartyje nebuvo susitarta, jog bus mokami priedai.

11Atsakovas atsiliepime prašė apeliacinį skundą atmesti ir atsiliepimą grindė šiais argumentais:

  1. Ieškovas teikdamas ieškinį neteisingai nurodė, kokioms pareigoms jis priimtas, darbo pradžios datą bei darbo užmokesčio dydį, jog jam buvo mokamas 2000 Lt mėnesinis atlyginimas.
  2. Pirmosios instancijos teismas laikėsi įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių taisyklių, tinkamai vertino įrodymus. Ieškovas teigia, kad nebuvo supažindintas su įsakymais dėl priedų skyrimo, tačiau gaudamas pinigines lėšas nesiekė jų grąžinti, nekėlė klausimo dėl pinginių lėšų skyrimo pagrindo.
  3. Ieškovas nepateikia jokių įrodymų, kad jam skiriami priedai yra pastovaus darbo užmokesčio dalis. Šis priedas buvo mokamas už papildomus darbus tais mėnesiais, kai tie darbai buvo atlikti. Priedas buvo skiriamas konkrečiais direktoriaus įsakymais.
  4. Ieškovas nepagrįstai nurodė, kad darbo sutartį paliko banke „Snoras“, tačiau bankas „Snoras“ pranešė, kad ieškovas pateikė tik asmens tapatybės kortelę.
  5. Darbo ginčų komisija konstatavo, kad atleidžiant ieškovą su juo atsiskaityta tinkamai, pagal turimus rašytinius duomenis neįrodyta, kad yra priešingai.
  6. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovas nepateikė bylinėjimosi išlaidas įrodančių dokumentų, nors tokie dokumentai dėl 2420 Lt išlaidų buvo pateikti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Atsakovas prašė teismo išspręsti bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme paskirstymo klausimą.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

13Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teismas teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 329 str.).

15Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

16Pagal teismų praktiką, darbo užmokestis apima tiek pagrindinį darbo užmokestį, tiek ir priedus, kurie numatyti darbo sutartyse kaip atlyginimas už atliktas darbo funkcijas bei tam tikrų rodiklių įvykdymą. Lietuvos Aukščiausio Teismo praktikoje pripažįstama, kad pagal DK 99 str. 3 d. šalims sutarus dėl darbo užmokesčio, jo dydis, sudėtinės dalys turi būti nurodomos darbo sutartyje taip, jog būtų aiškios abiem šalims ir atitiktų suderintą jų valią (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-602/2008).

17Ieškovui tvirtinant, kad pagal darbo sutarties sąlygas buvo susitarta dėl ieškovo darbo užmokesčio atskaičius mokesčius 2000 Lt per mėnesį, o atsakovui tvirtinant, kad šalys susitarė dėl 1300 Lt mėnesinio darbo užmokesčio, esminę reikšmę turi šalių sudarytos darbo sutarties turinys. Šalys nepateikė į bylą darbo sutarties. Teismas negali remtis ieškovo paaiškinimais kaip patikimu įrodymu, nes ieškovas į teismą kreipėsi praėjus ilgam laiko tarpui po darbo sutarties nutraukimo ir jų teisingumas nepatvirtintas kitais įrodymais. Šalims nepateikus tiesioginių įrodymų, koks darbo užmokestis buvo nustatytas pagal darbo sutarties sąlygas, ši aplinkybė įrodinėjama netiesioginiais įrodymais. Atsakovas pateikė atspausdintą iš kompiuterinės laikmenos, kaip tvirtina atsakovas, šalių pasirašytos darbo sutarties tekstą be šalių parašų. Ieškovo argumentą, kad atsakovo pateikti rašytiniai įrodymai galėjo būti sudaryti tik ruošiantis bylos nagrinėjimui teisme, paneigia kitų nesuinteresuotų institucijų – bankų ir valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos dokumentai, dėl kurių turinio teisingumo abejonių nėra. Ieškovas reikalavimą priteisti iš atsakovo neišmokėtą darbo užmokestį grindžia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus 2013-03-19 pažyma Nr. 16A-1855 apie ieškovo valstybinį socialinį draudimą bei AB „Swedbank“ 2012-06-29, 2012-06-15, 2012-02-29, 2012-04-06, 2012-02-01 apie jam išmokėtą darbo užmokestį sąskaitų išrašais. Rašytinėmis bylos duomenimis UAB „Naftos atliekų perdirbimo centras“ direktoriaus 2011-09-20 įsakymu Nr. 110920-1 ieškovui A. R. nuo 2011-09-21 buvo nustatytas 1300 Lt mėnesinis atlyginimas. Atlyginimas buvo mokamas kartą per mėnesį 2011-09-21 A. R. prašymo pagrindu, ką patvirtina ir į bylą pateikti tiek ieškovo, tiek atsakovo darbo užmokesčio ieškovui mokėjimo sąskaitų išrašai. Atsakovo UAB „Naftos atliekų perdirbimo centras“ atstovo direktoriaus D. V. paaiškinimai dėl šalių sutarto darbo užmokesčio dydžio yra nuoseklūs. Atsakovo atstovas patvirtino, kad su ieškovu buvo sutarta dėl 1300 Lt dydžio darbo užmokesčio neatskaičius mokėtinų mokesčių, darbo užmokestis buvo mokamas tik banko pavedimais, grynais pinigais darbdavys su ieškovu neatsiskaitinėjo, jokių papildomų susitarimų dėl kitokio darbo užmokesčio dydžio bei mokėjimo tvarkos nebuvo. Pirmos instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad byloje surinkti rašytiniai įrodymai neleidžia abejoti atsakovo atstovo paaiškinimais, kad su ieškovu buvo sulygta dėl 1300 Lt (neatskaičius mokėtinų mokesčių) darbo užmokesčio per mėnesį. Rašytinių įrodymų, kurie patvirtintų, kad tarp šalių galiojo kitokio pobūdžio susitarimas dėl darbo užmokesčio dydžio byloje nėra. Aplinkybė, kad su ieškovu buvo pasirašyta sutartis dėl 1300 Lt darbo užmokesčio patvirtino ir teismo posėdžio metu apklausta liudytoja B. P., kuri nuo 2011 metų tvarkė UAB „Naftos atliekų perdirbimo centras“ buhalterinę apskaitą bei atlikdavo darbo užmokesčio pavedimus į darbuotojų sąskaitas tik banko pavedimu. Nustatyta, kad atsakovas UAB „Naftos atliekų perdirbimo centras“ atskirų įmonės direktoriaus įsakymų pagrindu skyrė ieškovui priedus prie atlyginimų. Bylos duomenimis ieškovui už atliktus statybos-remonto darbus, susijusius su gamybinės bazės, esančios ( - ), paruošimu įvedimui į eksploataciją UAB „Naftos atliekų perdirbimo centras“ direktoriaus įsakymu pagrindu buvo skirti priedai prie atlyginimo: 2011-09-30 įsakymu Nr. 110930-1 - 700 Lt priedas prie atlyginimo už 2011 metų rugsėjo mėnesį, 2011-11-04 įsakymu Nr. 111104-1 – 1300 Lt priedas prie atlyginimo už metų spalio mėnesį, 2011-12-29 įsakymu Nr. 111229-1 – 1300 Lt priedas prie atlyginimo už 2011 metų gruodžio mėn., 2012-01-31 įsakymu Nr. 2012/01/31-1 – 1300 Lt priedas prie atlyginimo už 2012 metų sausio mėn., 2012-02-29 įsakymu Nr. 2012/02/29-1 priedas prie atlyginimo už 2012 metų vasario mėn. Aplinkybes, kad ieškovo pagrindinį mėnesio darbo užmokestį sudarė 1300 Lt bei prie pagrindinio atlyginimo buvo mokami atsakovo įmonės direktoriaus įsakymais nustatyto dydžio priedai patvirtina ir atsakovo UAB „Naftos atliekų perdirbimo centras“ darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiai už 2011 metų rugsėjo, spalio, gruodžio, 2012 metų sausio, vasario, mėn. Darbo užmokesčio ir jo priedų išmokėjimo faktą patvirtina atsakovo pateikti DNB banko sąskaitų 2011-12-29, 2012-01-31, 2012-02-29 išrašai bei ieškovo pateikti AB Swedbank 2012-02-29, 2012-02-01 sąskaitų išrašai. Duomenų byloje apie priedų ieškovui skyrimą už 2011 m. lapkričio mėnesį, 2012 m. kovo-birželio mėnesius, byloje nėra. Pagal DNB banko 2012-04-06, 2012-06-15, 2012-06-29 sąskaitų išrašus, AB „Swedbank“ 2012-06-15, 2012-04-06 sąskaitų išrašus, Valstybinio socialinio draudimo fondo duomenimis apie ieškovo draudžiamąsias pajamas už laikotarpį nuo 2011-08-01 iki 2012-06-29 bei 2013-03-19 pažyma apie ieškovo socialinį draudimą ieškovui už 2012 m. kovo, balandžio, gegužės ir birželio mėnesius buvo išmokėta po 1051 Lt darbo užmokesčio – tiek kiek atitiko 1300 Lt darbo sutartyje nurodyto darbo užmokesčio. Vadovaujantis surinktais rašytiniais įrodymais, galima daryti išvadą, kad ieškovas su atsakovu sulygo dėl 1300 Lt darbo užmokesčio per mėnesį (neatskaičius mokėtinų mokesčių), o priedai ieškovui buvo skiriami už atliktus papildomus darbus tais mėnesiais, kai konkretūs papildomi darbai buvo atliekami. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nenustatė tokių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą spręsti, kad darbo sutarties pasirašymo metu šalys turėjo kitokių ketinimų ir siekė susitarti dėl kiekvieną mėnesį mokėtino priedo prie atlyginimo kaip neatsiejamos darbo užmokesčio dalies. Nors ieškovas nebuvo raštu supažindintas su atsakovo įsakymais dėl priedų skyrimo, tačiau ieškovas sistemingai gaudavo priedus, o 2012 m. kovo mėnesį nebegavęs priedo nesidomėjo, kodėl sumažėjo jam pervedamo darbo užmokesčio suma. Darbo kodekso 188 str. norma neįpareigoja darbdavį raštu supažindinti darbuotoją su įsakymais dėl vienkartinių priedų skyrimo. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad atsakovo bendrovėje galiojo tokia darbo apmokėjimo tvarka, kuomet darbo sutartyje neaptarta kintamoji darbo užmokesčio dalis – priedas, buvo nustatomas bendrovės direktoriaus įsakymais. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad priedų mokėjimas buvo išimtinė darbdavio diskrecija tam tikrais periodais mokėti darbo užmokestį už papildomus darbus. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovo argumentus dėl sulygto 2000 Lt dydžio darbo užmokesčio kaip nepagrįstus ir padarė išvadą, kad šalys sulygo dėl 1300 Lt (neatskaičius mokėtinų mokesčių) darbo užmokesčio per mėnesį.

18Aplinkybė, kad ieškovas ankstesnėse darbovietėse gaudavo ne mažesnį kaip 2000 Lt darbo užmokestį į rankas ir tikėjosi, kad tokį užmokestį mokės atsakovas, teisiškai nereikšminga.

19Apeliacinį skundą atmetus visiškai, atsakovui iš ieškovo priteisiama apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos – 771,38 Lt (CPK 93 str. 3 d.).

20Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą teisingai nurodė, kad pirmosios instancijos teismas neišsprendė bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimo ir sprendime padarė nepagrįstą išvadą, kad atsakovas įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė. Tačiau atsakovas nepasinaudojo teise per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos iškelti klausimą dėl papildomo sprendimo priėmimo arba teise paduoti apeliacinį skundą dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų nepriteisimo. Teisėjų kolegija yra saistoma ieškovo apeliaciniame skunde nurodyto faktinio ir teisinio pagrindo, todėl negali spręsti klausimo dėl ieškovo pirmosios instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 331 str., 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

22Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

23Priteisti atsakovui UAB „Naftos atliekų perdirbimo centras“ iš ieškovo A. R. 771,38 Lt (223 eurus) bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I.Bylos esmė... 4. Ieškovas 2013-09-23 kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo... 5. Atsakovas prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad ieškovas buvo priimtas pas... 6. II. Teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. balandžio 15 d. sprendimu ieškinį... 8. Teismas vadovavosi kasacinio teismo praktika, kurioje numatyta, kad darbo... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo argumentai... 10. Ieškovas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti pirmosios... 11. Atsakovas atsiliepime prašė apeliacinį skundą atmesti ir atsiliepimą... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 13. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 15. Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.... 16. Pagal teismų praktiką, darbo užmokestis apima tiek pagrindinį darbo... 17. Ieškovui tvirtinant, kad pagal darbo sutarties sąlygas buvo susitarta dėl... 18. Aplinkybė, kad ieškovas ankstesnėse darbovietėse gaudavo ne mažesnį kaip... 19. Apeliacinį skundą atmetus visiškai, atsakovui iš ieškovo priteisiama... 20. Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą teisingai nurodė, kad pirmosios... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 331 str., 326 str. 1 d. 1 p.,... 22. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 15 d. sprendimą palikti... 23. Priteisti atsakovui UAB „Naftos atliekų perdirbimo centras“ iš ieškovo...