Byla 2A-442/2011
Dėl nuostolių atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Vyto Miliaus, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo E. C. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 20 d. sprendimo dalies, kuria patenkinta dalis ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Cikė“ ieškinio, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1467-265/2010 pagal nurodyto ieškovo ieškinį paminėtam atsakovui dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. gruodžio 2 d. nutartimi iškėlė UAB „Cikė“ bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Verslo administravimo kompanija“. 2009 m. balandžio 27 d. apygardos teismo nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

4Ieškovas BUAB „Cikė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo E. C. 44 174,56 Lt nuostolių atlyginimo, 5 procentų metines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas (2-5 b. l.). Nurodė, kad atsakovas bankroto bylos iškėlimo dieną buvo įmonės direktorius, kuris 2008 m. gruodžio 2 d. teismo nutartimi buvo įpareigotas teismo nustatytu terminu perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visą įmonės dokumentaciją, tačiau tinkamai neįvykdė šio įpareigojimo ir, 2009 m. liepos 10 d. įmonės turto balanso duomenimis, liko neperdavęs administratoriui 40 774,56 Lt trumpalaikio turto bei 3 400 Lt grynųjų pinigų, dėl ko padarė BUAB „Cikė“ kreditoriams 44 174,56 Lt žalą (ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p., ABĮ 37 str. 9 d. 1 p., 9 p., CK 2.87 str., 6.245 – 6.249 str.). Bylos nagrinėjimo metu ieškovas atsisakė nuo ieškinio dalies dėl 3 400 Lt nuostolių atlyginimo (91-93 b. l.).

5Atsakovas E. C. atsiliepime į ieškinį su juo sutiko (35, 38 b. l.), tačiau bylos nagrinėjimo metu prašė ieškinį atmesti (54-58, 91-93 b. l.), nurodydamas, kad negalima vadovautis 2009 m. liepos 10 d. įmonės turto balansu, kadangi jis galėjo būti sudarytas tik už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 10 d., o ne už visus 2008 metus; be to, nurodytas balansas pasirašytas neįgalioto asmens, t. y. atsakovo, kuris pagal ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 2 punktą, buvo netekęs savo įgaliojimų, taip pat nekompetentingo asmens, dėl ko faktiškai nusidėvėjęs ieškovo turtas buvo ne nurašytas, o įtrauktas į trumpalaikio įmonės turto apskaitą.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. liepos 20 d. sprendimu patenkino ieškovo BUAB „Cikė“ ieškinį ir priteisė iš atsakovo E. C. ieškovui 40 744,56 Lt žalos, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir valstybei 1 223 Lt žyminio mokesčio, nutraukė bylos dalį dėl 3 400 Lt nuostolių atlyginimo (94-95 b. l.).

8Teismas nurodė, kad atsakovas 2009 m. liepos 10 d. sudarė įmonės turto balansą už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d., jį pats patvirtino, suvokdamas, kad turės atsakyti už šiame balanse esančių duomenų teisingumą ir pagrįstumą, o byloje nėra kitų duomenų apie įmonės turtą, iškeliant bankroto bylą. Todėl teismas sprendė, kad atsakovas neperdavė administratoriui dalies, t. y. 40 774,56 Lt vertės, paminėtame balanse nurodyto turto, padarydamas bendrovei 40 774,56 Lt nuostolių.

9Teismas konstatavo, kad esant nurodytoms aplinkybėms ir vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymu (toliau – BAĮ) egzistuoja visos civilinei atsakomybei atsirasti būtinosios sąlygos, o atsakovas, būdamas UAB „Cikė“ vadovu, savo neteisėtais veiksmais padarė įmonei 40 774,56 Lt žalą, dėl ko ieškovas patyrė nuostolių, kuriuos atsakovas turi atlyginti (CK 6.245-6.249 str.).

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Apeliaciniu skundu atsakovas E. C. prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 20 d. sprendimo dalį, kuria priteista iš jo ieškovo naudai 40 774,56 Lt žalos, 5 procentų metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir valstybei 1 223 Lt žyminio mokesčio, bei priimti naują teismo sprendimą – atmesti šią ieškovo ieškinio dalį, priteisti atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas (97-104 b. l.). Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas netinkamai pritaikė procesines teisės normas, neišnagrinėjo bylos iš esmės, dėl ko priėmė neteisingą ir neteisėtą teismo sprendimą, nepagrįstai vadovavęsis įstatymų reikalavimų neatitinkančio 2009 m. liepos 10 d. BUAB „Cikė“ turto balanso duomenimis, kurie neatitinka tikrovės, kadangi 2008 metais įmonė faktiškai nebeturėjo trumpalaikio turto. Juolab kad įmonės administratorius nepateikė ieškinio reikalavimą pagrindžiančių duomenų, t. y. trumpalaikio turto, kuris nebuvo perduotas įmonei, sąrašo, taip pat nenurodė ir šių įrodymų nepateikimo priežasčių.
  2. Teismas, neišsamiai ištyręs įrodymus ir jų pagrindu padaręs neteisingas išvadas, nenurodė, ar buvo nustatytos visos bylai reikšmingos aplinkybės, t. y. koks konkretus įmonės turtas galėjo būti įrašytas ir buvo įrašytas į trumpalaikio turto apskaitą, bei kodėl 40 774,56 Lt vertės trumpalaikis turtas, kuris per įmonės veiklos metus buvo faktiškai nusidėvėjęs ar nebetinkamas naudoti, liko nenurašytas, o buvo įtrauktas į trumpalaikio turto apskaitą.
  3. Teismas nutraukė bylos dalį dėl 3 400 Lt priteisimo, todėl turėjo proporcingai atsisakytai reikalavimo daliai paskirstyti ir bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 str. 1 d., 2 d.).

12Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą apygardos teismo sprendimą (117-118 b. l.). Nurodo, kad atsakovas neįvykdė teismo įpareigojimo perduoti administratoriui įmonės turtą, o byloje nėra duomenų, kad jis ėmėsi tinkamų priemonių nurodyto turto, kurio egzistavimą patvirtina 2008 m. gruodžio 31 d. balansas, apsaugojimui ir išsaugojimui, todėl teismas pagrįstai nustatė, kad yra visos įmonės vadovo deliktinės atsakomybės sąlygos, ir atsakovas turi atsakyti už įmonei padarytą žalą.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacinis skundas netenkintinas.

15Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.). Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d.).

16Teisėjų kolegijos nuomone, apygardos teismas, visapusiškai ir išsamiai ištyręs bei tinkamai įvertinęs bylos aplinkybes ir įrodymus, teisingai nustatė esmines faktines bylos aplinkybes, padarė pagrįstas išvadas bei tinkamai išaiškino ir pritaikė civilinio proceso taisykles bei materialinės teisės normas.

17Pagal CK 2.81 straipsnio 1 dalį, juridiniai asmenys įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus, kurie sudaromi ir veikia pagal įstatymus ir juridinių asmenų steigimo dokumentus. Kiekvienas juridinis asmuo turi turėti vienasmenį ar kolegialų valdymo organą, kurio pareigos nurodytos CK 2.82 straipsnio 3 dalyje. Be to, CK 2.87 straipsnio nuostatomis, valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų jo organų atžvilgiu turi veikti sąžiningai, būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, vengti situacijos dėl jo asmeninių interesų prieštaravimo juridinio asmens interesams, nepainioti savo asmeninio ir juridinio asmens turto.

18Įmonės (bendrovės) administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, o tai reiškia, kad įmonės vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais (CK 2.87 str.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-334/2010). Be to, įmonės vadovas privalo būti lojalus, tinkamai atstovauti bendrovę, jis atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą, turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (CK 2.82 str. 3 d., 2.87 str. 1-3 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-528/2009). Juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 str. 7 d.).

19Akcinės bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuris atsako už įmonės metinės finansinės atskaitomybės sudarymą bei dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui (Akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) (redakcija, galiojusi 2008 m. gruodžio 2 d.) 19 str. 1 d., 37 str. 1 d., 10 d. 2 p., 5 p.). Bendrovės vadovo atsakomybė už įmonės apskaitos organizavimą ir šių dokumentų išsaugojimą numatyta ir Buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau – BAĮ) 21 straipsnyje bei 2000 m.vasario 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) 30 punkte, o pagal BAĮ 14 straipsnio 2 dalį, už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys.

20ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 6 punkto (redakcija, galiojusi 2008 m. gruodžio 2 d.) nuostatomis, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo nustatyti laikotarpį, ne ilgesnį kaip 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus (ĮBĮ 10 str. 4 d. 7 p.; 2008 m. gruodžio 2 d. galiojusi redakcija).

21Apygardos teismo nustatytais duomenimis, 2008 m. gruodžio 2 d. teismo nutartimi UAB „Cikė“ iškėlus bankroto bylą, bankrutuojančios įmonės administracijos vadovas, t. y. atsakovas, buvo įpareigotas per 15 dienų nuo paminėtos nutarties įsiteisėjimo dienos, perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę ir dokumentaciją (6 b. l.). Įsiteisėjus paminėtai teismo nutarčiai, ieškovo bankroto administratorius 2008 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1 pareikalavo atsakovą įsakyme nustatytais terminais perduoti įmonės turtą ir dokumentaciją, tarp jos - per 3 dienas nuo šio įsakymo gavimo dienos, t. y. iki 2008 m. gruodžio 15 d. (imtinai), perduoti ieškovo ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašus bei finansinę atskaitomybę, sudarytus teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir iki 2008 m. gruodžio 25 d. perduoti ieškovo turtą pagal finansinę atskaitomybę (8-10 b. l.). Todėl nepagrįsta apelianto nuoroda, kad ieškovo bankroto administratorius reikalavo atsakovą sudaryti ieškovo balansą už visus 2008 metus, o ne už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 12 d., t. y. iki įsiteisėjo teismo nutartis iškelti įmonės bankroto bylą.

22Nesudaro pagrindo pakeisti arba panaikinti skundžiamą teismo sprendimą ir apelianto motyvas, kad atsakovo sudarytas 2009 m. liepos 10 d. ieškovo balansas neatitinka teisės aktų reikalavimų, nes, atsakovo teigimu, buvo pasirašytas neturinčio teisės jį pasirašyti asmens – atsakovo. Aukščiau nurodytų teisės aktų nuostatomis (galiojusiomis ieškovo bankroto bylos iškėlimo metu), įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti įmonės bankroto bylą, jos administracijos vadovas, šiuo atveju - atsakovas, yra atsakingas už bankrutuojančios įmonės balanso sudarymą pagal teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenis (ĮBĮ 10 str. 4 d. 6, 7 p., ABĮ 37 str. 10 d. 2, 5 p., BAĮ 21 str., Taisyklių 30 p.). Todėl atsakovas ne tik galėjo, bet ir pravalėjo sudaryti ir pasirašyti balansą, nepriklausomai nuo to, kad nurodytą dokumentą jis pasirašė tik 2009 m. liepos 10 d., praleidęs ĮBĮ, teismo nutartyje iškelti ieškovo bankroto bylą ir įmonės bankroto administratoriaus įsakyme nustatytus terminus pateikti nurodytą balansą (11 b. l.).

23Neturi pagrindo ir apelianto teiginys, kad ieškovo balanso duomenys neatitinka tikrovės. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal civiliniame procese galiojantį rungimosi principą (CPK 12 str.) ir CPK 178 straipsnyje įtvirtintą įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę, kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių šio kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 182 str.). Apeliantas, teigdamas, kad 40 774,56 Lt vertės trumpalaikis turtas buvo faktiškai nusidėvėjęs ar įmonės veiklai nebetinkamas naudoti turtas, nepateikė įrodymų, pagrindžiančių šiuos teiginius, taip pat nepaneigė ieškovo balanso duomenų pagrįstumo nei bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, nei Apeliaciniame teisme (CPK 178 str., 185 str., 302 str., 314 str.). Juolab kad apeliantas yra atsakingas už ginčo balanso duomenų tikrumą ir teisėtumą bei ieškovo trumpalaikio turto sąrašo pateikimą (BAĮ 14 str. 2 d., ĮBĮ 10 str. 4 d. 7 p.). Todėl apygardos teismas turėjo pagrindo teigti, jog atsakovas, sudaręs ginčo balansą ir jį patvirtinęs, turėjo suprasti, kad privalės atsakyti už nurodyto balanso duomenų teisingumą ir pagrįstumą.

24Teisėjų kolegija sprendžia, kad, byloje nesant duomenų, paneigiančių 2009 m. liepos 10 d. ieškovo balanse nurodytus duomenis apie trumpalaikį įmonės turtą ieškovo bankroto bylos iškėlimo metu, apygardos teismas turėjo pagrindo remtis paminėtu ieškovo balansu, dėl ko, teisingai konstatavęs, kad atsakovas neperdavė ieškovo bankroto administratoriui 40 774,56 Lt trumpalaikio įmonės turto, pagrįstai nurodė, jog šiais savo veiksmais atsakovas padarė ieškovui 40 774,56 Lt žalos (CK 2.87 str. 7 d.).

25Atmestinas ir apelianto argumentas, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai paskirstė bylinėjimosi išlaidas, iš atsakovo priteisęs valstybei 1 223 Lt žyminio mokesčio. CPK 96 straipsnio 1 dalies nuostatomis, bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas (CPK 83 str. 1 d. 8 p.), išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Apygardos teismas priteisė ieškovui iš atsakovo 40 774,56 Lt žalos, todėl teisėtai ir pagrįstai nurodė atsakovui sumokėti valstybei 1 223 Lt žyminio mokesčio, paskaičiuoto pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytas taisykles (40 774,56 Lt x 3 proc.).

26Dėl pasakyto nėra pagrindo apeliacinio skundo argumentais panaikinti ar pakeisti teisėto bei pagrįsto apygardos teismo sprendimo (CPK 263 str., 329 - 330 str.).

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 20 d. sprendimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. gruodžio 2 d. nutartimi iškėlė UAB... 4. Ieškovas BUAB „Cikė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 5. Atsakovas E. C. atsiliepime į ieškinį su juo sutiko (35, 38 b. l.), tačiau... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. liepos 20 d. sprendimu patenkino ieškovo... 8. Teismas nurodė, kad atsakovas 2009 m. liepos 10 d. sudarė įmonės turto... 9. Teismas konstatavo, kad esant nurodytoms aplinkybėms ir vadovaujantis... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Apeliaciniu skundu atsakovas E. C. prašo panaikinti Klaipėdos apygardos... 12. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas prašo jį atmesti ir palikti... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 15. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 16. Teisėjų kolegijos nuomone, apygardos teismas, visapusiškai ir išsamiai... 17. Pagal CK 2.81 straipsnio 1 dalį, juridiniai asmenys įgyja civilines teises,... 18. Įmonės (bendrovės) administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam... 19. Akcinės bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuris... 20. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 6 punkto (redakcija, galiojusi 2008 m. gruodžio 2... 21. Apygardos teismo nustatytais duomenimis, 2008 m. gruodžio 2 d. teismo... 22. Nesudaro pagrindo pakeisti arba panaikinti skundžiamą teismo sprendimą ir... 23. Neturi pagrindo ir apelianto teiginys, kad ieškovo balanso duomenys neatitinka... 24. Teisėjų kolegija sprendžia, kad, byloje nesant duomenų, paneigiančių 2009... 25. Atmestinas ir apelianto argumentas, kad pirmosios instancijos teismas... 26. Dėl pasakyto nėra pagrindo apeliacinio skundo argumentais panaikinti ar... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 28. Palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 20 d....