Byla 2-776/2010
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kino ekspresas“ bankroto

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Marytės Mitkuvienės ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens (kreditoriaus) A. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 7 d. nutarties, kuria patvirtinti kreditoriniai reikalavimai, civilinėje byloje Nr. B2-855-262/2010 dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kino ekspresas“ bankroto.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismas 2009 m. liepos 15 d. nutartimi iškėlė UAB „Kino ekspresas“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto administravimo paslaugos“

4BUAB „Kino ekspresas“ administratoriaus pateikė teismui prašymą dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo, kuriuo administratorius prašė teismą patvirtinti UAB „Kino ekspresas“ kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus 7 417 681,39 Lt sumai, kurių administratorius neginčija.

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. sausio 7 d. nutartimi nutarė BUAB „Kino ekspresas“ administratoriaus prašymą dėl neginčytinų kreditorinių reikalavimų tvirtinimo tenkinti; patvirtinti BUAB „Kino ekspresas“ įkaito turėtojo UAB „Medicinos bankas“ 5 780 674,44 Lt kreditorinį reikalavimą, pirmos eilės kreditoriaus A. S. 20 982,79 Lt kreditorinį reikalavimą bei kitų neginčytinų kreditorių sąrašą bei jų finansinius reikalavimus pagal pateiktą sąrašą.

6Teismas nurodė, kad pateiktas BUAB „Kino ekspresas“ administratoriaus prašymas dėl neginčytinų kreditorinių reikalavimų patvirtinimo yra pagrįstas ir tenkintinas, nes iš pateikto kreditorių sąrašo ir jų finansinių reikalavimų matyti, jog įmonės administratorius pateiktus kreditorinius reikalavimus pripažįsta, todėl neginčytini kreditoriniai reikalavimai tvirtinami administratoriaus nurodytoje apimtyje.

7Atskiruoju skundu tretysis asmuo (kreditorius) A. S. prašo apeliacinės instancijos teismą pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 7 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas kreditoriaus A. S. 20 982,79 Lt kreditorinis reikalavimas ir patvirtinti A. S. 2 576 287,79 Lt kreditorinį reikalavimą, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 7 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas įkaito turėtojo UAB „Medicinos bankas“ 5 780 674,44 Lt kreditorinis reikalavimas. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

81. Teismas nepagrįstai atsisakė tvirtinti kreditoriaus A. S. 40 936,50 Lt sumos kreditorinį reikalavimą, nors minėtas reikalavimas buvo pagrįstas įsiteisėjusiu Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. gegužės 21 d. sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-3916-592/2009.

92. Teismas nepagrįstai atsisakė tvirtinti kreditoriaus A. S. 2 514 368,50 Lt sumos kreditorinį reikalavimą. Atsakovo skolą kreditoriui patvirtina Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo Hipotekos skyriaus nutartis, kuria, siekiant išieškoti nesumokėtas sumas trečiojo asmens naudai, buvo nukreiptas išieškojimas į įkeistą daiktą. Atsakovas nevykdė savo įsipareigojimų pagal šalių sudarytą sutartį, t.y. nesumokėjo apeliantui už įsigytą žemės sklypą 1 700 000 Lt bei nesumokėjo mokesčių valstybei ir UAB „Medicinos bankas“.

103. Atsakovo administratoriaus rašte teismui dėl kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo pateikė neteisingą informaciją, nes rašte nurodė, jog kreditorius A. S. pateikė 2 555 305 Lt sumos kreditorinį reikalavimą, nors kreditorius buvo pateikęs 2 576 287,79 Lt sumos kreditorinį reikalavimą.

114. Teismas nepagrįstai patvirtino kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ 5 780 674,44 Lt sumos kreditorinį reikalavimą. Tokia teismo patvirtinta kreditorinio reikalavimo suma yra nepagrįsta ir pažeidžianti visų kitų kreditorių teises ir interesus. UAB „Medicinos bankas“ neturi ir neturėjo reikalavimo teisės atsakovui jo patvirtinto kreditorinio reikalavimo 5 780 674,44 Lt sumoje, kadangi UAB „Medicinos bankas“ kreditorinis reikalavimas yra tik 3 225 919,19 Lt. Teismui buvo pateikti neteisingi duomenys dėl kreditorinių reikalavimų.

12Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Kino ekspresas“ prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 7 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsakovas nurodo, kad nesutinka su atskiruoju skundu, taip pat su reikalavimo teisiniu ir faktiniu pagrindu. Atsakovas pažymi, kad teismo nutartimi A. S. 40 936,50 Lt ir 2 514 368,50 Lt kreditorinių reikalavimų tvirtinimo klausimas yra išskirtas į atskirą bylą, todėl kol nėra priimtas bankroto bylą nagrinėjančio teismo sprendimas dėl minėtų kreditorinių reikalavimų patvirtinimo arba atsisakymo juos tvirtinti, – apeliacinis procesas šioje atskirojo skundo dalyje yra negalimas, nes nėra apeliacinio proceso dalyko ir apeliacinis procesas nutrauktinas. Atsakovas taip pat nurodo, kad nepagrįsti atskirojo skundo argumentai dėl kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ kreditorinio reikalavimo tvirtinimo.

13Atsiliepime į atskirąjį skundą tretysis asmuo (kreditorius) UAB „Medicinos bankas“ prašo atskirojo skundo netenkinti ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 7 d. nutartį.

14Atskirojo skundo dalis dėl kreditorių A. S. , UAB „Medicinos bankas“ patvirtintų kreditorinių reikalavimų tenkintina iš dalies, Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 7 d. nutarties dalis dėl kreditorių A. S. bei UAB „Medicinos bankas“ kreditorinių reikalavimų tvirtinimo panaikintina ir šie klausimai perduotini pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, apeliacinis procesas, pradėtas pagal atskirojo skundo dalį dėl A. S. kreditorinio reikalavimo dalies, kurios tvirtinimo klausimas yra išskirtas į atskirą bylą, nutrauktinas.

15CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms. Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio pirmoji dalis numato, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas; kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu (nesumokėti mokesčiai, kitos privalomosios įmokos, įsiskolinimas atleistiems darbuotojams), tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.

16Bylos duomenys patvirtina, kad Vilniaus apygardos teismas 2010 m. sausio 7 d. nutartimi nutarė BUAB „Kino ekspresas“ administratoriaus ginčijamus A. S. bei kitų kreditorių reikalavimus išskirti į atskiras bylas. Tai reiškia, kad klausimas dėl administratoriaus ginčijamos A. S. kreditorinio reikalavimo dalies nebuvo išnagrinėtas pirmosios instancijos teismo ir nėra pagrindo šio klausimo nagrinėti apeliacinės instancijos teisme. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis procesas, pradėtas pagal atskirojo skundo dalį dėl A. S. kreditorinio reikalavimo dalies, kurios tvirtinimo klausimas yra išskirtas į atskirą bylą, nutrauktinas CPK 315 straipsnio antrosios dalies 3 punkto pagrindu, t.y. nesant apeliacinio apskundimo objekto (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 338 str.).

17Teisėjų kolegija iš dalies pripažįsta pagrįstais atskirojo skundo argumentus dėl nepagrįsto pirmosios instancijos teismo atsisakymo tvirtinti kreditoriaus A. S. kreditorinius reikalavimus bei nepagrįsto pirmosios instancijos teismo kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ kreditorinio reikalavimo patvirtinimo. Į bylą pateiktas BUAB „Kino ekspresas“ administratoriaus 2009 m. gruodžio 1 d. raštas Nr. 01-13-819 dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo patvirtina, kad administratorius prašė patvirtinti A. S. 40 936,50 Lt kreditorinį reikalavimą. Administratorius su minėtu raštu pateikė teismui siūlomų tvirtinti BUAB „Kino ekspresas“ kreditorių sąrašą, kurio turinys patvirtina, kad siūloma teismui patvirtinti A. S. kaip įkaito turėtojo 20 982,79 Lt kreditorinį reikalavimą, taip pat A. S. kaip 2 eilės kreditoriaus 40 936,50 Lt kreditorinį reikalavimą. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad minėtų administratoriaus rašto ir sąrašo duomenys apie administratoriaus neginčijamus bei prašomus patvirtinti kreditoriaus A. S. kreditorinius reikalavimus neatitinka. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. sausio 7 d. nutartyje nenurodė kokio dydžio BUAB „Kino ekspresas“ administratoriaus ginčijamo A. S. reikalavimo tvirtinimo klausimas išskiriamas į atskirą bylą. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į minėtus bylos duomenis bei atskiruoju skundu skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties turinį, sprendžia, kad teismas, patvirtindamas A. S. 20 982,79 Lt kreditorinį reikalavimą, neišaiškino ir nenustatė turinčių reikšmės kreditoriaus A. S. kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimo sprendimui aplinkybių, nenurodė motyvų, kodėl tvirtintinas būtent tokio dydžio kreditorinis reikalavimas, todėl neatskleidė klausimo esmės ir pagal pateiktus į bylą įrodymus nurodyto klausimo negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad yra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria patvirtintas kreditoriaus A. S. 20 982,79 Lt kreditorinis reikalavimas, ir A. S. kreditorinio reikalavimo tvirtinimo UAB „Kino ekspresas“ bankroto byloje klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Dėl kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ kreditorinio reikalavimo tvirtinimo teisėjų kolegija pažymi, kad minėtas kreditorinis reikalavimas kildinamas iš UAB „Kino ekspresas“ ir UAB „Medicinos bankas“ 2006 m. rugsėjo 21 d. kredito sutarties Nr. LOAN-SF-0628-J su vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais. UAB „Kino ekspresas“ prievolių vykdymas pagal minėtą kredito sutartį buvo užtikrintas UAB „Kino ekspresas“ lėšų visose sąskaitose banke įkeitimu, nekilnojamojo turto hipoteka bei A. S. laidavimu pagal 2008 m. rugpjūčio 8 d. laidavimo sutartį. Kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ kreditorinis reikalavimas kildinamas ir iš UAB „Medicinos bankas“ ir A. S. m. lapkričio 17 d. kredito sutarties Nr. SF-0641-F su vėlesniais pakeitimais, pagal kurią prievolių įvykdymas yra užtikrintas įkeistu UAB „Kino ekspresas“ turtu. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ kreditorinio reikalavimo dydį, turėjo aiškintis aplinkybes, susijusias su įsipareigojimų pagal minėtas kredito sutartis įvykdymu. Atskiruoju skundu skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties turinys patvirtina, kad teismas minėtų turinčių reikšmės klausimo sprendimui aplinkybių neaiškino, neatskleidė klausimo esmės ir pagal pateiktus į bylą įrodymus nurodyto klausimo negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme, todėl yra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria patvirtintas kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ kaip įkaito turėtojo 5 780 674,44 Lt kreditorinis reikalavimas, ir šį klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

18Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirojo skundo dalis dėl kreditorių A. S. , UAB „Medicinos bankas“ patvirtintų kreditorinių reikalavimų tenkintina iš dalies, Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 7 d. nutarties dalis dėl kreditorių A. S. bei UAB „Medicinos bankas“ kreditorinių reikalavimų tvirtinimo panaikintina ir šie klausimai perduotini pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, kita Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 7 d. nutarties dalis paliktina nepakeista, apeliacinis procesas, pradėtas pagal atskirojo skundo dalį dėl A. S. kreditorinio reikalavimo dalies, kurios tvirtinimo klausimas yra išskirtas į atskirą bylą, nutrauktinas.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio penktąja dalimi, 337 straipsnio 1, 3 punktais,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 7 d. nutarties dalį, kuria patvirtinti kreditoriaus A. S. 20 982,79 Lt kreditorinis reikalavimas bei kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ 5 780 674,44 Lt kreditorinis reikalavimas, panaikinti ir klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Kitą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 7 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

21Apeliacinį procesą, pradėtą pagal atskirojo skundo dalį dėl A. S. kreditorinio reikalavimo dalies, kurios tvirtinimo klausimas yra išskirtas į atskirą bylą, nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. liepos 15 d. nutartimi iškėlė UAB „Kino... 4. BUAB „Kino ekspresas“ administratoriaus pateikė teismui prašymą dėl... 5. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. sausio 7 d. nutartimi nutarė BUAB „Kino... 6. Teismas nurodė, kad pateiktas BUAB „Kino ekspresas“ administratoriaus... 7. Atskiruoju skundu tretysis asmuo (kreditorius) A. S. prašo... 8. 1. Teismas nepagrįstai atsisakė tvirtinti kreditoriaus A. S.... 9. 2. Teismas nepagrįstai atsisakė tvirtinti kreditoriaus A. S.... 10. 3. Atsakovo administratoriaus rašte teismui dėl kreditorių finansinių... 11. 4. Teismas nepagrįstai patvirtino kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ 5... 12. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Kino ekspresas“ prašo... 13. Atsiliepime į atskirąjį skundą tretysis asmuo (kreditorius) UAB... 14. Atskirojo skundo dalis dėl kreditorių A. S. , UAB... 15. CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos... 16. Bylos duomenys patvirtina, kad Vilniaus apygardos teismas 2010 m. sausio 7 d.... 17. Teisėjų kolegija iš dalies pripažįsta pagrįstais atskirojo skundo... 18. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirojo skundo... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 7 d. nutarties dalį, kuria... 21. Apeliacinį procesą, pradėtą pagal atskirojo skundo dalį dėl