Byla e2-648-637/2018
Dėl nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys byloje uždaroji akcinė bendrovė „Žarotūnė“, uždaroji akcinė bendrovė „Divytis“

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Audra Ežerskė, sekretoriaujant Linai Vaitkutei, Erikai Žigalovaitei, dalyvaujant ieškovo T. P. atstovui advokatui Raimondai Kivyliui, advokato padėjėjui Viliui Vismantui, atsakovių N. J. privačios veterinarijos klinikos ir V. S. individualios įmonės atstovui advokatui Tomui Jurgelioniui, atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Pramogų ir paslaugų rūmai“ atstovei advokatei Renatai Vilčiauskienei

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo T. P. patikslintus ieškinio reikalavimus atsakovėms N. J. privačiai veterinarijos klinikai, V. S. individualiai įmonei, uždarajai akcinei bendrovei „Pramogų ir paslaugų rūmai“ dėl nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys byloje uždaroji akcinė bendrovė „Žarotūnė“, uždaroji akcinė bendrovė „Divytis“.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės N. J. privačios veterinarijos klinikos 9913,16 Eur, o iš atsakovės V. S. IĮ, 16770,57 Eur nuostolių atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017-04-05 sprendimu už akių ieškinį tenkino visiškai. Teismas gavęs atsakovių N. J. privačios veterinarijos klinikos ir V. S. IĮ pareiškimus dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, 2017-05-19 nutartimi pareiškimus tenkino, panaikino 2017-04-05 sprendimą už akių ir atnaujino civilinės bylos nagrinėjimą iš esmės.

5Ieškovas T. P. pateikė teismui patikslintą ieškinį, prašydamas: priteisti solidariai iš atsakovių N. J. privačios veterinarijos klinikos ir UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ 14142,84 Eur nuostolių atlyginimo; priteisti solidariai iš atsakovių V. S. IĮ ir UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ 9863,76 Eur nuostolių atlyginimo; priteisti solidariai iš atsakovių 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo; priteisti bylinėjimosi išlaidas; grąžinti permokėtą žyminį mokestį.

6Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad T. P. nuosavybės teise priklauso buitinis pastatas, bendras plotas 968,80 m2, unikalus Nr. ( - ), bei 1/3 dalis kitų inžinerinių statinių – kiemo statinių (kiemo aikštelė, tvora), adresu ( - ). Nuosavybės įregistravimo nekilnojamojo turto registre pagrindas 2015-02-11 turto pardavimo iš varžytinių aktas, įrašas galioja nuo 2015-02-17. 2002-12-19 valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. ( - ) ir 2015-02-26 susitarimo dėl minimos nuomos sutarties pakeitimo Nr. ( - ) pagrindu iš Lietuvos Respublikos nuomojasi 0,7922 ha žemės sklypo, adresu ( - ), dalį, skirtą nuosavybės teise priklausančiam turtui tinkamai eksploatuoti. Atsakovės N. J. privati veterinarijos klinika ir V. S. IĮ yra įsikūrę ir vykdo ūkinę komercinę veiklą patalpose bei kiemo aikštelėje, esančiose ( - ), iš tokio naudojimosi gavo bei tebegauna finansinės naudos, dėl ko jis patyrė ir patiria nuostolius. Pažymėjo, kad su minėtais atsakovais jokių sutarčių nesudarinėjo, įskaitant ir nuomos, jokių lėšų už naudojimąsi jam priklausančiu turtu niekada nėra gavęs. Jokios nuomos sutartys nėra ir niekada nebuvo registruotos ir viešajame registre. Atsakovės nemokėjo jokių lėšų už turto naudojimą bei nemokėjo kitų su turto išlaikymu patirtų išlaidų (žemės nuomos mokestis, komunalinių atliekų tvarkymo mokestis, mokesčiai už kitas komunalines paslaugas ir pan.). Iš karto po turto įsigijimo varžytinėse, buvęs turto savininkas UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl turto pardavimo iš varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu. Teismas 2015-03-10 nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė jam disponuoti turtu. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016-02-12 sprendimu atmetė UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ ieškinį. Klaipėdos apygardos teismas 2016-06-01 nutartimi netenkino UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ apeliacinio skundo ir paliko galioti pirmos instancijos teismo priimtą sprendimą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016-06-30 nutartimi atsisakė priimti UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ kasacinį skundą. Laikinosios apsaugos priemonės buvo panaikintos tik 2016-06-09 teismo nutartimi. Šią nutartį teismas VĮ Registrų centrui pateikė 2016-11-30 lydraščiu, taigi iki pat ieškinio padavimo dienos, disponavimo teisė turtu jam buvo apribota. Mano, kad atsakovė N. J. privati veterinarijos klinika už naudojimąsi turtu turėtų sumokėti: 3854,93 Eur už 2015 m. (laikotarpis nuo 2015-02-27 iki 2015-12-31), 4672,80 Eur už 2016 m., 5548,40 Eur už 2017 metus (laikotarpis nuo 2017-01-01 iki 2018-01-19) nuostolių (negautų pajamų už nuomą); 65,25 Eur už 2015 ir 2016 m., žemės nuomos mokestį; 1,46 Eur sumą už 2016 m. sumokėtą rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą. V. S. IĮ už naudojimąsi turtu turėtų sumokėti: 1445,76 Eur už 2015 m. (laikotarpis nuo 2015-02-27 iki 2015-12-31), 3888 Eur už 2016 m., 4287,40 Eur už 2017 m. (laikotarpis nuo 2017-01-01 iki 2018-01-19) nuostolių (negautų pajamų už nuomą); 237,29 Eur už 2015 ir 2016 m., žemės nuomos mokestį; 5,31 Eur sumą už 2016 m. sumokėtą rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą.

7Atsakovė UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai” su ieškiniu nesutinka. Mano, kad nuostolių priteisimas dėl valdymo pažeidimo neteikiant reikalavimo dėl valdymo pažeidimo pašalinimo negalimas. Nėra pagrindo taikyti ir solidarios atsakomybės. Atsakovės atstovė pažymėjo, kad ieškovas atsakovėms N. J. privačiai veterinarijos klinikai ir V. S. IĮ reikalavimo išsikraustyti nereiškė. Be to, ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad būtų susiradęs nuomininkus, kuriems ketino išnuomoti patalpas ir aikštelę. Nuomos mokestį ėmė, kadangi tikėjosi, jog ginčo pastatą pavyks atgauti savo nuosavybėn pasibaigus teisminiams procesams. Prašo tokius veiksmus laikyti suklydimu, kurį lėmė klaidinantys paties ieškovo T. P. veiksmai. Nurodė, kad pasirinktas nuostolių skaičiavimo kriterijus pagal vidutines rinkos nuomos kainas yra neteisėtas ir nepagrįstas, tik gautos sumos už nuomą galėtų būti skaičiuojami kaip ieškovo nuostoliai. Mano, kad ekspertizės aktas yra atliktas netinkamai. Teismui nusprendus priteisti nuostolius ieškovo naudai jie turėtų būti skaičiuojami ne pagal rinkos nuomos kainas remiantis ekspertizės aktu, o vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau ir CK) 6.249 straipsnio 2 dalimi, todėl bylinėjimosi išlaidos – ekspertizės akto atlikimo išlaidos-negali būti pripažįstamos būtinomis bylinėjimosi išlaidomis ir priteisiamos iš atsakovų.

8Atsakovės N. J. privati veterinarijos klinika ir V. S. IĮ atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad atsakovai sąžiningai ir teisėtai vadovaujantis nuomos sutartimi mokėjo nuomos mokestį ir už komunalines paslaugas UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai”. Pažymėjo, kad pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą nekilnojamojo daikto savininko pasikeitimas per se nedaro nuomos sutarties negaliojančia ar pasibaigusia. Paaiškino, kad ieškovas nepateikė atsakovėms jokių duomenų apie nuosavybės jam perėjimą, nesudarė sutarčių su komunalines paslaugas teikiančiomis įmonėmis. Atsakovai nesutiko su teismo eksperto nustatyta nuomos rinkos kaina. Prašo ieškinį atmesti.

9Tretieji asmenys UAB „Žarotūnė“ ir UAB „Divytis“ pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriais nesutiko su ieškiniu, prašė atmesti kaip nepagrįstą.

10Teismas

konstatuoja:

 1. Ieškovui nuosavybės teise priklauso pastatas - buitinis pastatas (unikalus Nr. ( - )) ir 1/3 dalis kitų inžinerinių statinių - kiemo statinių (kiemo aikštelė, tvora) (unikalus Nr. ( - )), esantys ( - ), pagal 2015-02-11 turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. ( - ). Nuosavybė įregistruota 2015-02-17. 272416/429985 dalys pastato - paslaugų patalpos (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), priklauso UAB „Divytis“, 29828/429985 dalys priklauso R. N., 127741/429985 dalys priklauso UAB „Žarotūnė“. Po 1/3 dalį kitų statinių (unikalus Nr. ( - )), esančių ( - ), priklauso UAB „Žarotūnė“ ir UAB „Divytis“ (I t., b. l. 5-7).
 2. Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, išnuomota žemės sklypo dalis 0,7922 ha T. P. 2015-02-26 susitarimu Nr. ( - )) pakeisti 2002-12-19 valstybinės žemės nuomos sutartį, nuomos terminas nuo 2015-02-26 iki 2101-12-19. Įrašas galioja nuo 2015-02-27 (II t., b. l. 152-155).
 3. Antstolis G. K. 2015-03-26 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole nurodė, kad pastate adresu ( - ), yra įsikūrusi N. J. privati veterinarijos klinika ir siuvykla, šalia klinikos įrengta automobilių stovėjimo aikštelė (I t., b. l. 9-13). Tokios pat aplinkybės konstatuotos ir 2016-11-16 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole (I t., b. l. 17-20).
 4. Ieškovo užsakymu UAB „Ober-Haus“ 2015-03-24 parengė konsultaciją dėl galimos turto nuomos kainos. Konsultacijoje nurodyta, kad buitinio pastato (bendras plotas - 968,80 m2) ir 1/3 dalis kiemo statinių, esančių ( - ), labiausiai tikėtina (galima) turto mėnesio nuomos kaina rinkoje 2015-03-24 galėtų siekti apie 3700 Eur, arba apie 3,8 Eur/m2 (I t., b. l. 23-24).
 5. 2017-11-29 teismo ekspertizės akte Nr. ( - ) nurodyta, jog buitinio pastato unikalus Nr. ( - ), patalpų nuomos rinkos kaina 2015 m. - 3,36 Eur/m2, 2016 m. - 3,54 Eur/m2, 2017 m. - 4 Eur/m2. Teritorijos, kuri naudojama kaip automobilių stovėjimo/pardavimo aikštelė, nuomos rinkos kaina 2015 m. - 0,36 Eur/m2, 2016 m. - 0,81 Eur/m2, 2017 m. - 0,85 Eur/m2 (II t., b. l. 12-82).
 6. Ieškovas 2015-11-20 Klaipėdos miesto savivaldybei už žemės nuomą sumokėjo 2130 Eur (I t., b. l. 25), 2016-12-01 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai sumokėjo 2569,45 Eur (I t., b. l. 26), 2016-03-21 sumokėjo 52,59 Eur UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui“ bei 2016-11-14 sumokėjo 52,58 Eur (I t., b. l. 28-29).
 7. UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ (nuomotojas) su N. J. privačia veterinarijos klinika (nuomininkė) 2010-01-06 pasirašė sutartį, kuria nuomotojas išnuomojo 110 m2 bendrojo ploto patalpas, esančias ( - ), už 500 Lt (144,81 Eur) mėnesinį nuomos mokestį. Nuomininkė taip pat įsipareigojo mokėti komunalinius mokesčius. Nuomos sutarties terminas nuo 2010-02-01 iki 2012-09-30 (I t., b. l. 116-118). Tokiomis pat sąlygomis buvo pasirašyta sutartis 2012-12-31, kurios terminas nuo 2013-01-01 iki 2022-12-31 (I t. b. l. 114-115). Šalys taip pat 2015-01-28 pasirašė susitarimą prie 2012-12-31 sutarties, kuriuo nuomininkė įsipareigojo sumokėti nuomos mokestį avansu už visus 2015 metus (I t., b. l. 119).
 8. Pagal nekilnojamojo turto registro duomenis, viešajame registre nuomos sutartys nebuvo registruotos.
 9. UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ atsakovei N. J. privačiai veterinarijos klinikai 2015-01-05 išrašė sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001525 - 112,65 Eur už komunalines paslaugas ir sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001528 - 144,81 Eur už 2015 m. sausio mėn., patalpų nuomą bei 2015-01-12 surašė prašymą nurodytas sąskaitas faktūras apmokėti pervedant 200 Eur AB LESTO pagal sąskaitą VSK Nr. 033122 už UAB “Pramogų ir paslaugų rūmai“ ir 57,46 Eur pervedant UAB „Energijos tiekimas“ už UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“, kurios apmokėtos 2015-01-14. Atsakovei taip pat buvo išrašytos šios sąskaitos faktūros: 2015-02-04 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001537 už 2015 m. vasario-gruodžio mėn. nuomą 1592,91 Eur ir sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001532 už komunalines paslaugas 104,55 Eur, kurias atsakovė apmokėjo 2015-02-06 pagal kasos pajamų orderį Nr. 0000712; 2015-03-06 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001542 už komunalines paslaugas 119,27 Eur kurią apmokėjo mokėjimo pavedimu 2015-03-20; 2015-04-03 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001548 už komunalines paslaugas 87,27 Eur, kurią apmokėjo mokėjimo pavedimu 2015-04-14; 2015-05-07 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001552 už komunalines paslaugas 57,27 Eur, kurią apmokėjo mokėjimo pavedimu 2015-05-14; 2015-06-05 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001556 už komunalines paslaugas 54,27 Eur, kurią apmokėjo mokėjimo pavedimu 2015-06-12; 2015-07-02 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001560 už komunalines paslaugas 29,54 Eur, kurią apmokėjo mokėjimo pavedimu 2015-07-16; 2015-08-06 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001563 už komunalines paslaugas 95,27 Eur, kurią apmokėjo mokėjimo pavedimu 2015-08-17; 2015-09-02 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001566 už komunalines paslaugas 17,27 Eur, kurią apmokėjo mokėjimo pavedimu 2015-09-14; 2015-10-06 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001569 už komunalines paslaugas 96,45 Eur, kurią apmokėjo mokėjimo pavedimu 2015-10-14; 2015-11-02 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001572 už komunalines paslaugas 118,27 Eur, kurią apmokėjo mokėjimo pavedimu 2015-11-17; 2015-12-07 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001575 už komunalines paslaugas 128,67 Eur, kurią apmokėjo mokėjimo pavedimu 2015-12-17; 2015-12-31 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001578 už komunalines paslaugas 131,52 Eur, kurią apmokėjo mokėjimo pavedimu 2016-01-12; 2016-01-04 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001582 už 2016 m. sausio mėn. patalpų nuomą 144,81 Eur, kurią apmokėjo 2016-01-11 pagal kasos pajamų orderį Nr. 0000734; 2016-02-02 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001589 už komunalines paslaugas 265,27 Eur, kurią apmokėjo pavedimu 2016-02-14; 2016-02-02 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001588 už 2016 m. vasario mėn. patalpų nuomą 144,81 Eur, kurią apmokėjo 2016-02-10 pagal kasos pajamų orderį Nr. 0000736; 2016-03-02 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001592 už komunalines paslaugas 155,27 Eur, kurią apmokėjo pavedimu 2016-03-16; 2016-03-02 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001596 už 2016 m. kovo mėn. patalpų nuomą 144,81 Eur, kurią apmokėjo 2016-03-09 pagal kasos pajamų orderį Nr. 0000738; 2016-04-06 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001599 už komunalines paslaugas 152,07 Eur, kurią apmokėjo pavedimu 2016-04-23; 2016-04-06 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001603 už 2016 m. balandžio mėn. patalpų nuomą 144,81 Eur, kurią apmokėjo 2016-04-06 pagal kasos pajamų orderį Nr. 0000740; 2016-05-03 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001606 už komunalines paslaugas 103,77 Eur, kurią apmokėjo pavedimu 2016-05-16; 2016-05-03 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001610 už 2016 m. gegužės mėn. 144,81 Eur, kurią apmokėjo 2016-05-10 pagal kasos pajamų orderį Nr. 0000742; 2016-06-03 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001613 už komunalines paslaugas 75,27 Eur, kurią apmokėjo pavedimu 2016-06-14; 2016-06-03 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001617 už 2016 m. birželio mėn. patalpų nuomą 144,81 Eur, kurią apmokėjo 2016-06-13 pagal kasos pajamų orderį serija PPR Nr. 0000745; 2016-07-04 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001620 už komunalines paslaugas 34,87 Eur, kurią apmokėjo pavedimu 2016-07-12; 2016-07-04 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001624 už 2016 m. liepos mėn. patalpų nuomą 144,81 Eur, kurią apmokėjo 2016-07-08 pagal kasos pajamų orderį Nr. 0000748; šalys 2016-07-29 pasirašė susitarimą, kad nuomininkė nuo 2016-08-01 iki 2016-09-31 nemokės nuomos mokesčio, kaip kompensaciją dėl patirto nuostolio; 2016-08-03 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001627 už komunalines paslaugas 37,87 Eur, kurią apmokėjo pavedimu 2016-08-24; 2016-09-06 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001633 už komunalines paslaugas 37,87 Eur, kurią apmokėjo pavedimu 2016-09-20; 2016-10-05 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001639 už komunalines paslaugas 29,27 Eur, kurią apmokėjo pavedimu 2016-10-17; 2016-10-05 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001643 už 2016 m. spalio mėn. patalpų nuomą 144,81 Eur, kurią apmokėjo 2016-10-13 kasos pajamų orderiu Nr. 0000752; 2016-11-04 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001646 už komunalines paslaugas 161,27 Eur, kurią apmokėjo pavedimu 2016-11-16; 2016-11-04 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001650 už 2016 m. lapkričio mėn. 144,81 Eur, kurią apmokėjo 2016-11-10 kasos pajamų orderiu Nr. 0000754; 2016-12-05 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001653 už komunalines paslaugas 265,27 Eur, kurią apmokėjo pavedimu 2016-12-12; 2016-12-05 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001657 už 2016 m. gruodžio mėn. patalpų nuomą 144,81 Eur, kurią apmokėjo 2016-12-08 kasos pajamų orderiu Nr. 0000757; 2017-01-05 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001664 už 2017 m. sausio mėn. patalpų nuomą 144,81 Eur kurią apmokėjo 2017-01-10 kasos pajamų orderiu Nr. 0000761; 2017-01-05 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001660 už komunalines paslaugas 420,27 Eur; 2017-02-03 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001671 už 2017 m. vasario mėn. patalpų nuomą 144,81 Eur, kurią apmokėjo 2017-02-09 kasos pajamų orderiu Nr. 0000763; 2017-02-03 sąskaitą faktūrą serija PPP Nr. 0001667 už komunalines paslaugas 270,87 Eur; 2017-03-02 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001674 komunalines paslaugas 166,47 Eur; 2017-03-02 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001678 už 2017 m. kovo mėn. patalpų nuomą 144,81 Eur, kurią apmokėjo 2017-03-10 kasos pajamų orderiu Nr. 000766; 2017-04-04 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001685 už 2017 m. balandžio mėn. patalpų nuomą 144,81 Eur, kurią apmokėjo 2017-04-10 kasos pajamų orderiu Nr. 0000768; 2017-04-04 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001681 už komunalines paslaugas 107,27 Eur; 2017-05-04 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001692 už 2017 m. gegužės mėn. patalpų nuomą 144,81 Eur ir sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001688 už komunalines paslaugas 57,59 Eur, kurias apmokėjo 2017-05-16 bankiniu pavedimu sumokėjo 202,40 Eur; 2017-06-06 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001695 už komunalines paslaugas 33,27 Eur ir sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001699 už 2017 m. birželio mėn. patalpų nuomą 144,81 Eur, kurias apmokėjo 2017-06-15 kasos pajamų orderiu Nr. 0000772; 2017-07-04 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001702 už komunalines paslaugas 25,27 Eur ir sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001706 už 2017 m. liepos mėn. patalpų nuomą, kurias apmokėjo 2017-07-11 kasos pajamų orderiu Nr. 0000773; 2017-08-03 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001713 už 2017 m. rugpjūčio mėn. patalpų nuomą 144,81 Eur ir sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001709 už komunalines paslaugas 20,82 Eur, kurias apmokėjo 2017-08-17 kasos pajamų orderiu Nr. 0000776; 2017-09-06 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001716 už komunalines paslaugas 27,47 Eur ir sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001720 už 2017 m. rugsėjo mėn. patalpų nuomą 144,81 Eur, kurias apmokėjo 2017-09-14 kasos pajamų orderių Nr. 0000777; 2017-10-04 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001723 už komunalines paslaugas 26,07 Eur, kurią apmokėjo 2017-10-06 kasos pajamų orderiu Nr. 0000779; 2017-11-06 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001727 už komunalines paslaugas 97,87 Eur, kurią apmokėjo 2017-11-15 pagal kasos pajamų orderį Nr. 0000782; 2017-12-01 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001729 už komunalines paslaugas 142,67 Eur, kurią apmokėjo 2017-12-12 kasos pajamų orderiu Nr. 0000784; 2018-01-09 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001732 už komunalines paslaugas 233,07 Eur, kurią apmokėjo 2018-01-12 kasos pajamų orderiu Nr. 0000785 (I t., b. l. 83-110, 112-113, 120-164, III t., b. l. 148- 182).
 10. Atsakovė N. J. privati veterinarijos klinika UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ laikotarpiu nuo 2015 m. vasario mėn. iki 2015 m. gruodžio mėn. įskaitytinai sumokėjo 1737,72 Eur nuomos mokesčio, nuo 2016 m. sausio mėn. iki 2016 m. liepos mėn. imtinai sumokėjo 1013,67 Eur nuomos mokesčio, šalys 2016-07-29 pasirašė susitarimą, kad nuomininkė nuo 2016-08-01 iki 2016-09-31 nemokės nuomos mokesčio, kaip kompensaciją dėl patirto nuostolio, nuo 2016 m. spalio mėn. iki 2016 m. gruodžio mėn. imtinai sumokėjo 434,43 Eur nuomos mokesčio, nuo 2017 m. sausio mėn. iki 2017 m. rugsėjo mėn. imtinai sumokėjo 1303,29 Eur nuomos mokesčio.
 11. UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ (nuomotojas) ir atsakovė V. S. IĮ (nuomininkas) 2012-12-15 pasirašė sutartį, pagal kurią nuomotojas išnuomojo 400 m2 aikštelės dalį, esančią ( - ), naudoti automobilių pardavimui, už 350 Lt (86,89 Eur) mėnesinį nuomos mokestį. Nuomos sutarties terminas nuo 2013-01-01 iki 2022-12-31. Sutartimi atsakovė įsipareigojo mokėti ir komunalinius mokesčius. Šalys 2015-01-30 pasirašė priedą prie 2012-12-15 sutarties, kuriame nusimatė, kad nuomos mokestis per mėnesį sudaro 101,37 Eur ir atsakovė įsipareigoją sumokėti visą nuomos mokestį avansu už visus 2015 metus (II t., b. l. 47-48).
 12. V. S. IĮ 2017-11-29 pranešimu informavo UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“, T. P., UAB „Divytis“ ir UAB Žarotūnė“, kad nuo 2018-01-01 nebesinuomos aikštelės adresu ( - ), todėl prašė aikštelės nuomos sutartį sudarytą 2014-12-15 laikyti negaliojančia ir nutraukti komunalinių paslaugų tiekimą (III t., b. l. 102).
 13. Atsakovė V. S. IĮ UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ 2015-02-06 pagal kasos pajamų orderio kvitą serija PPR Nr. 0000713 sumokėjo 60,83 Eur už komunalines paslaugas pagal sąskaitą faktūrą serija PPR Nr.0001530 ir 1115,07 Eur už aikštelės nuoma nuo 2015 m. vasario mėn. iki gruodžio mėn. imtinai, pagal sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. PPR0001534. UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ taip pat išrašė V. S. IĮ šias sąskaitas faktūras: 2015-03-06 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001541 už komunalines paslaugas 60,90 Eur, kurią apmokėjo 2015-03-13 bankiniu pavedimu; 2015-04-03 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001546 už komunalines paslaugas 60,90 Eur, kurią apmokėjo 2015-04-13 bankiniu mokėjimo pavedimu; 2015-05-07 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001550 už komunalines paslaugas 60,90 Eur, kurią apmokėjo 2015-05-13 bankiniu mokėjimo pavedimu; 2015-06-05 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001554 už komunalines paslaugas 60,90 Eur, kurią apmokėjo 2015-06-11 bankiniu mokėjimo pavedimu; 2015-07-02 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001558 už komunalines paslaugas 60,90 Eur, kurią apmokėjo 2015-07-09 bankiniu mokėjimo pavedimu; 2015-08-06 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001562 už komunalines paslaugas 60,90 Eur, kurią apmokėjo 2015-08-11 bankiniu mokėjimo pavedimu; 2015-09-02 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001565 už komunalines paslaugas 60,90 Eur, kurią apmokėjo 2015-09-08 bankiniu mokėjimo pavedimu; 2015-10-06 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001568 už komunalines paslaugas 60,90 Eur, kurią apmokėjo 2015-10-13 bankiniu mokėjimo pavedimu; 2015-11-02 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001571 už komunalines paslaugas 60,90 Eur, kurią apmokėjo 2015-11-04 bankiniu mokėjimo pavedimu; 2015-12-07 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001574 už komunalines paslaugas 60,90 Eur, kurią apmokėjo 2015-12-10 bankiniu mokėjimo pavedimu; 2015-12-31 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001577 už komunalines paslaugas 60,90 Eur, kurią apmokėjo 206-01-05 bankiniu mokėjimo pavedimu; 2016-02-02 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001584 už komunalines paslaugas 62,90 Eur ir 2016-02-02 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001586 už 2016 m. vasario mėn. aikštelės nuomą 101,37 Eur, kurias apmokėjo 2016-02-05 bankiniu mokėjimo pavedimu; 2016-03-02 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001591 už komunalines paslaugas 62,90 Eur ir sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001594 už 2016 m. kovo mėn. aikštelės nuomą 101,37 Eur, kurias apmokėjo 2016-03-09 bankiniu mokėjimo pavedimu; 2016-04-06 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001598 už komunalines paslaugas 62,90 Eur ir sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001601 už 2016 m. balandžio mėn. aikštelės nuomą 101,37 Eur, kurias apmokėjo 2016-04-08 bankiniu mokėjimo pavedimu; 2016-05-03 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001605 už komunalines paslaugas 62,90 Eur ir 2016-05-03 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001608 už 2016 m. gegužės. mėn. aikštelės nuomą 101,37 Eur, kurias apmokėjo 2016-05-05 bankiniu mokėjimo pavedimu; 2016-06-03 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001612 už komunalines paslaugas 62,90 Eur ir 2016-06-03 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001615 už 2016 m. birželio mėn. aikštelės nuomą 101,37 Eur, kurias apmokėjo 2016-06-09 bankiniu mokėjimo pavedimu; 2016-07-04 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001619 už komunalines paslaugas 62,90 Eur ir sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001622 už 2016m. liepos mėn. aikštelės nuomą 101,37 Eur, kurias apmokėjo 2016-07-11 bankiniu mokėjimo pavedimu; 2016-08-03 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001626 už komunalines paslaugas 62,90 Eur ir sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001629 už 2016 m. rugpjūčio mėn. aikštelės nuomą 101,37 Eur, kurias apmokėjo 2016-08-08 bankiniu mokėjimo pavedimu; 2016-09-06 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001632 už komunalines paslaugas 62,90 Eur ir sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001635 už 2016 m. rugsėjo mėn. aikštelės nuomą 101,37 Eur, kurias apmokėjo 2016-09-06 bankiniu mokėjimo pavedimu; 2016-10-05 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001638 už komunalines paslaugas 62,90 Eur ir sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001641 už 2016 m. spalio mėn. aikštelės nuomą, kurias apmokėjo 2016-10-13 bankiniu mokėjimo pavedimu; 2016-11-04 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001645 už komunalines paslaugas 62,90 Eur ir sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001648 už 2016 m. lapkričio mėn. aikštelės nuomą, kurias apmokėjo 2016-11-09 bankiniu mokėjimo pavedimu; 2016-12-05 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001652 už komunalines paslaugas 62,90 Eur ir sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001655 už 2016 m. gruodžio mėn. aikštelės nuomą 101,37 Eur, kurias apmokėjo 2016-12-13 bankiniu mokėjimo pavedimu. (II t., b. l. 17-41, 55-87). 2017-01-05 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001659 už komunalines paslaugas 62,90 Eur ir sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001662 už 2017 m. sausio mėn. aikštelės nuomą 101,37 Eur, kurias apmokėjo 2017-01-26; 2017-02-03 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001666 už komunalines paslaugas 62,90 Eur ir sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001669 už 2017 m. vasario mėn. aikštelės nuomą 101,37 Eur, kurias apmokėjo 2017-02-10; 2017-03-02 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001673 už komunalines paslaugas 62,90 Eur ir sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001676 už 2017 m. kovo mėn. aikštelės nuomą 101,37 Eur, kurias apmokėjo 2017-03-07; 2017-04-04 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001680 už komunalines paslaugas 62,90 Eur ir sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001683 už 2017 m. balandžio mėn. aikštelės nuomą 101,37 Eur, kurias apmokėjo 2017-04-05; 2017-05-04 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001687 už komunalines paslaugas 62,90 Eur ir sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001690 už 2017 m. gegužės mėn. aikštelės nuomą 101,37 Eur, kurias apmokėjo 2017-05-18; 2017-06-06 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001694 už komunalines paslaugas 62,90 Eur ir sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001697 už 2017 m. birželio mėn. aikštelės nuomą 101,37 Eur, kurias apmokėjo 2017-06-15; 2017-07-04 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001701 už komunalines paslaugas 62,90 Eur ir sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001704 už 2017 m. liepos mėn. aikštelės nuomą 101,37 Eur, kurias apmokėjo 2017-07-07; 2017-08-03 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001708 už komunalines paslaugas 62,90 Eur ir sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 000111 už 2017 m. rugpjūčio mėn. aikštelės nuomą 101,37 Eur, kurias apmokėjo 2017-08-09; 2017-09-06 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001715 už komunalines paslaugas 62,90 Eur ir sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001718 už 2017 m. rugsėjo mėn. aikštelės nuomą 101,37 Eur, kurias apmokėjo 2017-09-12; 2017-10-04 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001722 už komunalines paslaugas 62,90 Eur, kurią apmokėjo 2017-10-11; 2017-11-06 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001726 už komunalines paslaugas 62,90 Eur, kurią apmokėjo 2017-11-10; 2017-12-01 sąskaitą faktūrą serija PPR Nr. 0001730 už komunalines paslaugas 62,90 Eur, kurią apmokėjo 2017-12-12 (III t., b. l. 120-143).
 14. Atsakovė V. S. IĮ atsakovei UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ už laikotarpį nuo 2015 m. vasario mėn. iki 2015 m. gruodžio mėn. imtinai sumokėjo 1115,07 Eur nuomos mokesčio, nuo 2016 m. vasario mėn. iki 2016 m. gruodžio mėn. imtinai sumokėjo 1115,07 Eur nuomos mokesčio, nuo 2017 sausio mėn. iki 2017 rugsėjo mėn. imtinai sumokėjo 912,33 Eur nuomos mokesčio.
 15. Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (Civilinio Kodekso (toliau – CK) 6.245 straipsnio 1 dalis). Civilinė atsakomybė gali būti taikoma tik esant sąlygų visumai, t.y. esant neteisėtiems veiksmams, priežastiniam ryšiui, kaltei, žalai (CK 6.246-6.249 straipsniai). Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jei nebūtų buvę neteisėtų veiksmų (CK 6.249 straipsnio 1 dalis). Jeigu atsakingas už žalą asmuo iš savo neteisėtų veiksmų gavo naudos, tai gauta nauda kreditoriaus reikalavimu gali būti pripažinta nuostoliais (CK 6.249 straipsnio 1 dalis).
 16. Visų pirma atmestinas ieškovo argumentas, kad ieškinio pagrįstumą įrodo tai, kad teismas sprendimu už akių buvo ieškinį patenkinęs. Sprendimas už akių panaikintas. Be to teismas, ieškovo prašymu priimdamas 2017 m. balandžio 5 d. teismo sprendimą už akių byloje nurodė, kad įvertinus ieškovo nurodytas aplinkybes, atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra įrodymų, kurie paneigtų ieškovo nurodytas aplinkybes tiek dėl ieškovo patirtų nuostolių, tiek dėl jų dydžio, teismas sprendė, kad yra pagrindas ieškinį tenkinti.
 17. Vadovaujantis civilinio proceso kodekse įtvirtintu rungimosi principu, kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kurias nurodo esant įrodinėjimo pagrindu byloje. Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų tyrimo ir vertinimo pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis).
 18. Lietuvos Aukščiausias teismas 2018 m. kovo 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-88-403/2018 spręsdamas dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių įrodymų vertinimą sprendžiant negautų pajamų atlyginimo klausimą, aiškinimo ir taikymo nurodė, kad pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį asmens negautomis pajamomis laikomos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Įstatymų leidėjui įtvirtinus galimybę žalos patyrusiam asmeniui reikalauti ne tik tiesioginių nuostolių, bet ir negautų pajamų atlyginimo, sudaromos prielaidos visiškam nuostolių atlyginimui.
 19. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad apie tai, ar patirti nuostoliai gali būti vertinami kaip negautos pajamos arba patirtos išlaidos (turto sumažėjimas), spręstina pagal tokius kriterijus: 1) ar pajamos buvo numatytos gauti iš anksto; 2) ar pagrįstai tikėtasi jas gauti esant normaliai veiklai; 3) ar šių pajamų negauta dėl neteisėtų kitos šalies veiksmų. Nukentėjęs asmuo privalo įrodyti nuostolių, patirtų negautos naudos forma, realumą, dydį ir priežastinį ryšį su neteisėtais kalto asmens veiksmais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; 2006 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-585/2006; 2008 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2008).
 20. Ieškovas teigia, kad atsakovė UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ nuo pat to momento kai ieškovas įsigijo turtą, gavo naudos iš neteisėtų atsakovių N. J. privačios veterinarijos klinikos ir V. S. IĮ veiksmų neatlygintinai naudojantis ieškovui nuosavybės teise priklausančiu turtu, mano, kad visi trys atsakovai neabejotinai gavo naudos, dėl ko ieškovui buvo padaryti nuostoliai, o atsakovų atsakomybė yra solidari, nes ieškovui nuostoliai padaryti bendrais atsakovių veiksmais (CK 6.279 straipsnio 1 dalis, 6.6 straipsnio 3, 5 dalys).
 21. Ieškovas pradiniu ieškiniu nurodė terminą už kurį susidarė jo nuostoliai – nuo 2015-02-17, t.y. nuo įrašo apie turto priklausymą ieškovui įsigaliojimo iki ieškinio surašymo dienos, t.y. 2016 m. gruodžio 16 d.- periodas 21 mėnuo ir 28 dienos. Patikslintu ieškiniu termino skaičiavimo pabaigą prašo laikyti patikslinto ieškinio pateikimo datą, t.y. 2018 m. sausio 19 d.
 22. UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ neneigia, kad su N. J. privačios veterinarijos klinika ir V. S. IĮ buvo sudarytos nuomos sutartys, pateikia tokius įrodymus bei pateikia įrodymus dėl sąskaitų išrašymo ir pagal jas gautų įmokų gavimo. Ieškovas nurodo, kad atsakovės UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ neteisėti veiksmai pasireiškė ir tuo, kad neinformavo kitų atsakovių apie turto pardavimą. Ieškovas nurodo, kad dėl UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ veiksmų nuo 2015-03-10 iki 2016-06-09 buvo uždrausta disponuoti įsigytu turtu, nes buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, atsakovei kreipusis dėl turto paradavimo iš varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu.
 23. Ieškovas nurodo, kad gina savo teises, kaip turto savininko nuo atsakovių neteisėto naudojimosi ieškovo turtu ir nuomojama valstybės žeme (CK 4.98 straipsnis) ir reikalauja nuostolių atlyginimo už faktinį naudojimąsi nurodytu turtu, dėl ko visi trys atsakovai neabejotinai gavo naudos, gaudami iš to pajamas (CK 6.249 straipsnio 2 dalis), todėl ši nauda pripažintina ieškovo nuostoliais.
 24. CK 6.251 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad padaryti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai, išskyrus atvejus, kai specialūs įstatymai ar sutartis nustato ribotą atsakomybę. CK 6.253 straipsnio 1, 4 dalys numato, kad civilinė atsakomybė gali būti netaikoma arba asmuo gali būti visiškai ar iš dalies nuo jos atleistas dėl paties nukentėjusiojo veiksmų, t.y. veiksmų, dėl kurių jis pats kaltas ir dėl kurių jam atsirado ar padidėjo nuostoliai.
 25. Ieškovo atstovas, duodamas teismui paaiškinimus už ieškovą nurodė, kad ieškovas, iš varžytinių metu įsigyto turto neketino nuomoti, nurodė, kad nėra verslininkas. Ieškovas nurodė, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių jis negalėjo disponuoti įsigytu turtu, tačiau nenurodė teismui kaip būtent pasireiškė disponavimo trukdymas, nenurodė jokių įsigyto turto naudojimo tikslų (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2009 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr.v3K-3-469/2009). Konstatuotina, kad tarp ieškovo nurodytų nuostolių ir jų priežastinio ryšio su taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis, ieškovas neįrodė, kaip ir neįrodė, kad su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu kaip nors yra susijusios atsakovės N. J. privati veterinarijos klinika ir V. S. IĮ.
 26. Ieškovas nurodo, kad buvęs turto savininkas UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ nepranešė ieškovui apie nuomos sutartis (CK 6.495 straipsnis). Ieškovo argumentą, kad jam prieš perkant iš varžytinių turtą nebuvo žinoma apie nuomininkus, paneigė liudytoju apklaustas A. N.. Įsigydamas turtą, bet kuris asmuo, būdamas vidutiniškai rūpestingas, apdairus, ketinamą įsigyti turtą apžiūri, susirenka jam reikalingą informaciją. Be to iš paties ieškovo pateiktų nuotraukų (esančių prie faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų), matyti, kad informacija apie turto naudotojus buvo akivaizdi. Ieškovas nurodo, kad jam nepavyko surasti jo turto naudotojų, tačiau ieškovas pateikė įrodymus, kad atsakovių N. J. privačios veterinarijos klinikos ir V. S. IĮ rekvizitai jam buvo žinomi (1 tomas, b.l. 14, 15, 16). Be to ieškovo nurodymas, kad negalėjo rasti jo turto naudotojų nesutrukdė jam pareikšti ieškinio dėl nuostolių atlyginimo, kuris pareikštas beveik po dviejų metų nuo ieškovo nuosavybės įgijimo ir nuo antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo. Sutiktina su atsakovės UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ atstovės argumentu, kad ieškovas, samdydamas antstolį faktinių aplinkybių konstatavimo protokolui parengti, galėjo ir įteikti per antstolį pranešimus atsakovėms.
 27. Ieškovas nurodo, kad kadangi viešame registre turto nuomos sutartys nebuvo registruotos, netaikytinos CK 6.494 straipsnio 1 dalies nuostatos. Tačiau išnuomoto daikto nuosavybės perėjimas iš nuomotojo kitam asmeniui yra pagrindas nuomos sutarčiai pasibaigti, jeigu to reikalauja nuomininkas - CK 6.494 straipsnio 3 dalis. Terminuota nuomos sutartis baigiasi kai sueina jos terminas (CK 6.496 straipsnis). Nuomuotojas gali reikalauti nutraukti sutartį prieš terminą (CK 6.497 straipsnis), vienas tokių pagrindų – nuomininkas nemoka nuomos mokesčio ar kitais pagrindais.
 28. Ieškovas teigia, kad N. J. privati veterinarijos klinika ir V. S. IĮ neteisėtai naudojasi jam priklausančių patalpų ir kiemo aikštelės dalimis, tačiau jokio reikalavimo dėl valdymo teisės pažeidimo nereiškia.
 29. Ieškovas neįrodė ir neįrodinėjo teismui, kad tikėjosi gauti tam tikras turto nuomos pajamas. Ieškovui priklauso pastatas, kurio dydis yra 968,80 kv.m., N. J. privati veterinarijos klinika nuomojasi tik 110 kv.m. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad kitą didžiąją pastato dalį yra išnuomavęs ar kad atsakovės nuomojamos patalpos būtų buvusi kliūtis sudaryti kitokiems sandoriams.
 30. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų ieškovo nuosavybės į konkrečią 1/3 dalį kitų inžinerinių statinių - kiemo statinių (kiemo aikštelė, tvora) (unikalus Nr. ( - )), bei kad atsakovė V. S. IĮ naudojosi aikštelės dalimi, kuri nuosavybės teise priklauso ieškovui. Pažymėtina, kad ieškovas iš pradžių nurodė, kad V. S. IĮ naudojasi jam priklausančia 200 kv. m. aikštelės dalimi, po to, kad jau 400 kv.m.
 31. Bylos duomenimis nustatyta, kad visų trijų įmonių: UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“, UAB „Žarotūnė“ ir UAB „Divytis“ direktorius buvo G. T. (2 tomas, b.l. 144), savininkai tie patys, todėl sutiktina su atsakovių pozicija, kad UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ ir V. S. individualios įmonės nuomos sutartimi aptarta 400 kv.m. ploto aikštelės dalies nuoma savaime nereiškia, kad į tokią pačią aikštelės dalį nuosavybės teisę įgijo ir ieškovas (2 tomas, b.l. 48-49).
 32. Ieškovas nurodo, kad žemės sklype esančių pastatų savininkai 2002-08-23 buvo pasirašę ant žemės sklypo naudojimo schemos, tačiau nors Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-5330-889/2017 pagal ieškovo T. P. patikslintą ieškinį atsakovėms UAB „Žarotūnė“ ir UAB „Divytis“ dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo, trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, nėra įsiteisėjęs, tačiau teismas sutinka su atsakovių pozicija, kad jau pats ieškovo ieškinys įrodo, kad naudojimosi tvarka tarp savininkų nėra nustatyta.
 33. Ieškovas grįsdamas savo reikalavimą atsakovei V. S. IĮ nurodo, kad jam priklauso lygiai ta pati žemės sklypo dalis, kurią pagal nuomos sutarties pakeitimą dabar nuomojasi ieškovas ir kurią pagal nuomos sutartį UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ buvo išnuomavę V. S. IĮ, tačiau byloje esantys žemės sklypų planai (1 tomas, b.l. 22, 2 tomas, b.l. 49) nesutampa. Pagal ieškovo pateiktus duomenis iš nekilnojamojo turto registro kita žemės sklypo dalis (0,9744 ha) išnuomota tretiesiems asmenims UAB „Žarotūnė“ ir UAB „Divytis“. Pagal atsakovės V. S. IĮ pateiktą nuomos sutartį su UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ (2 tomas, b.l. 48-49), buvo sudaryta kita aikštelės dalies nuoma, negu nurodo ieškovas.
 34. Ieškovas savo galimai patirtus nuostolius vertina pagal nuomos rinkos kainą. Kad įrodyti jo nuosavybės teise turimo turto nuomos rinkos kainą, ieškovas prašė teismo skirti ekspertizę ir po to tikslino savo ieškinio reikalavimus.
 35. Kokiomis priemonėmis šalis pasirenka įrodinėti savo reikalavimus yra šalies pasirinkimas. Teismo nutartimi paskirta ekspertizė yra tik viena iš įrodinėjimo priemonių (CPK 176 straipsnis, 177 straipsnio 1,2 dalys). Teismas sutinka su atsakovių pozicija, kad įrodinėti nuostolius kaip negautas pajamas vadovaujantis nuomos rinkos kainomis neatitinka Kasacinio teismo suformuotos teismų praktikos, t.y. kad šalis, reikšdama reikalavimą atlyginti netiesioginius nuostolius, turi įrodyti, kad ji patyrė realių nuostolių, t. y. negavo pajamų dėl kitos šalies neteisėtų veiksmų padarinių. Patirti netiesioginiai nuostoliai turi būti pagrįsti realiomis, įrodytomis, neišvengiamomis, o ne tikėtinomis pajamomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-116/2012).
 36. Vertindamas ekspertizės aktą kaip įrodymą, teismas sutinka su atsakovių pozicija dėl ieškovo pasirinktos teismo ekspertės patirties, tai įrodo byloje esantys ekspertės laiškai, teismo 2017 m. rugsėjo 18 d. priimta nutartis (3 tomas, b.l. 4-8). Pažymėtina, kad ekspertė vertino turtą pagal jo buvimo zonos rinkos vertę, nurodydama, kad siuvyklos būklę įvertina „vidutinė“, o kiemo aikštelę „tvarkinga“, tačiau tokio vertinimo nepagrindė. Ekspertizės akte nurodyta, kad kaina nustatyta remiantis lyginamuoju metodu, t.y. vertinamo turto palyginimas su analogišku ar panašiu turtu, tačiau atmestas pajamų metodas, t.y. turto teikiamos naudos. Ieškovas atsisakė papildomos ar pakartotinės ekspertizės.
 37. Ieškovas patvirtino, kad komunalinių sutarčių dėl elektros tiekimo į pastatą, vandens nuotekų pats nesudarė. Pagal bylos duomenis nustatyta, kad komunalinius mokesčius mokėjo patys nuomininkai ir dėl to ieškovas nuostolių nepatyrė. Atsakovo argumentas, kad jis patyrė nuostolius dėl sumokėto žemės mokesčio ir komunalinių atliekų rinkliavos, laikytinas nepagrįstu. Nuomos sutartimi turto savininkas siekia gauti papildomų pajamų, tačiau nuomos sutartimi nėra padengiamos visos turto savininko turimos turto išlaikymo sąnaudos ar turto savininkas praranda pareigą mokėti mokesčius, kurie priklauso kiekvienam įsigijusiam nekilnojamąjį turtą. Nuomos sutartimi aptariama ne tik nuomos kaina, į kurią gali būti įskaitoma ir turto savininko patiriamų turto išlaikymo sąnaudų dalis, bet ir konkretūs nuomininko papildomai mokami mokesčiai. Nuomos sutartyse, kurios buvo sudarytos tarp atsakovių, ir kuriomis remiasi ieškovas, buvo numatyta, kad nuomininkai šalia nuomos mokesčio moka tik mokesčius už komunalines paslaugas ir pagal pateiktus įrodymus nustatyta, kad atsakovės N. J. privati veterinarijos klinika ir V. S. IĮ juos už ginčo laikotarpį yra sumokėjusios.
 38. Byloje ištirtų įrodymų visuma leidžia teismui daryti išvadą, kad ieškovas, nereikšdamas reikalavimo dėl nuomos sutarčių nutraukimo, nereikšdamas reikalavimo dėl nuomos sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, nesirūpindamas įsigyta nuosavybe, net ir teismui pradėjus nagrinėti bylą nekeisdamas savo pozicijos, pripažino, kad jį tenkina esama padėtis, o tai sudaro pagrindą teismui vertinti, kad ieškovas savo paties veiksmais prisidėjo prie galimai savo patirtų nuostolių.
 39. Pagal teismo ištirtus ir įvertintus įrodymus darytina išvada, kad ieškovo patirtais nuostoliais galima pripažinti tik atsakovių N. J. privačios veterinarijos klinikos ir V. S. IĮ mokėtą nuomos mokestį. Atmestinas atsakovės UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ argumentas, kad šio nuomos mokesčio gavimą teismas turi vertinti kaip atsakovės suklydimą, tikintis, kad vykstantys teisminiai procesai pasibaigs atsakovės naudai. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis). Tai, kad ieškovui įsigijus turtą iš varžytinių, buvo nuspręsta „palikti taip kaip yra“ buvo būtent atsakovės UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ sprendimas ir tai patvirtino liudytojas A. N..
 40. Teismas sutinka su atsakovių pozicija, kad ieškovas neįrodė savo prašomų priteisti nuostolių dydžio. Tačiau Kasacinis teismas (2015 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-156-687/2015) yra nurodęs, kad tuo atveju, kai šalys dėl nuostolių dydžio nesutaria ir pateikia įrodymus, pagal kuriuos nuostolių dydis skiriasi, arba jeigu ieškovo pateikti įrodymai prieštaringi, konkretų nuostolių dydį nustato teismas, įvertindamas šalių pateiktus įrodymus (CK 6.249 straipsnio 1 dalis).
 41. Ieškovas nurodo, kad atsakovių solidariąją atsakomybę lemia bendri neteisėti veiksmai, kurių pagrindu ieškovas patyrė nuostolius, tačiau tokių veiksmų neįrodė. Taip pat ieškovas neįrodė kad atsakovės N. J. privati veterinarijos klinika ir V. S. įmonė gavo naudos. Darytina išvada, kad ieškinys tenkintinas iš dalies, esant teisiniam pagrindui priteisti iš atsakovės UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ atsakovės N. J. privačios veterinarijos klinikos sumokėtą nuomos mokestį, nes būtent ši suma buvo iš neteisėto atsakovės UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ elgesio gauta nauda. Tokia išvada atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006). Atsakovės V. S. IĮ sumokėto nuomos mokesčio teismas negali priteisti ieškovui, nes kaip nustatyta ir išdėstyta aukščiau, ieškovas neįrodė, kad atsakovė V. S. IĮ nuomavosi ieškovui nuosavybės teise priklausančią kiemo aikštelės dalį. Ieškovo argumentas, kad V. S. IĮ pranešdama apie nuomos sutarties nutraukimą pripažino ieškovo reikalavimą, atmestinas kaip nepagrįstas, nes iš V. S. IĮ 2017 m. lapkričio 29 d. pranešimo (3 tomas, b.l. 102) matyti, kad jis skirtas visiems trims kiemo aikštelės savininkams, t.y. T. P., UAB „Žarotūnė“ ir UAB „Divytis“. Pažymėtina, kad ieškovas, atsakydamas į V. S. IĮ pretenziją (3 tomas. b.l. 104) ir nurodydamas, kad nėra atsakingas už šios įmonės patirtus nuostolius, pripažino, kad įsigydamas nekilnojamąjį turtą nuosavybėn, neįvertino, kad įsigytu turtu reikia rūpintis, kad dėl įsigyto turto patiriamos tam tikros sąnaudos, ir, kad turtas duoda ekonominę naudą, tik jeigu atlieki tai naudai uždirbti tam tikrus veiksmus.
 42. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta (nutarties 10 punktas), kad atsakovė N. J. privati veterinarijos klinika UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ laikotarpiu nuo 2015 m. vasario mėn. iki 2015 m. gruodžio mėn. įskaitytinai sumokėjo 1737,72 Eur nuomos mokesčio; nuo 2016 m. sausio mėn. iki 2016 m. gruodžio mėn. įskaitytinai sumokėjo 1448,10 Eur nuomos mokesčio; nuo 2017 m. sausio mėn. iki 2017 m. rugsėjo mėn. įskaitytinai sumokėjo 1303,29 Eur nuomos mokesčio. Todėl yra teisinis pagrindas ieškovui iš atsakovės UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ priteisti 4 489,11 Eur. Nustatyta, kad N. J. privati veterinarijos klinika nuo 2017 m. spalio mėnesio mokėjo tik komunalinius mokesčius, argumentuodama tuo, kad ieškovas net teismui jau nagrinėjant bylą nėra pateikęs atsakovėms duomenų apie sąskaitą, į kurią būtų galima atlikti mokėjimus. Ieškovas nurodė teismui, kad jis nenori nuomoti patalpų, tačiau reikalavimo N. J. privačiai veterinarijos klinikai išsikeldinti nereiškia, konstatuotina, kad nuo 2017 m. spalio mėnesio egzistuoja faktiniai panaudos santykiai (CK 6.629 straipsnis).
 43. Ieškovui iš atsakovės UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos (nes tokio dydžio palūkanų prašo ieškovas) nuo priteistos sumos nuo patikslinto ieškinio, kuriuo atsakove papildomai buvo įtraukta UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“, t.y. nuo 2018 m. vasario 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

11Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

12Jeigu pareikštas ieškinys tenkinamas iš dalies, sprendžiant dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo byloje dalyvaujantiems asmenims, taikytina CPK 93 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta taisyklė, jog bylinėjimosi išlaidos ieškovui priteisiamos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Teismas taip pat sprendžia ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, įvertina priežastis dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos ir tuo pagrindu turi teisę nukrypti nuo nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių (CPK 93 straipsnio 4 dalis).

13Byloje rašytinais įrodymais patvirtinta, kad ieškovas už ieškinį sumokėjo 600,38 žyminio mokesčio (1 tomas, b. l. 30-31), 37,50 Eur už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (4 tomas, b. l. 26), už ekspertizės atlikimą sumokėjo 1815 Eur (2 tomas, b. l. 198-199), už advokato paslaugas 4958,05 Eur (4 tomas, b. l. 3-15, 83-98).

14Atsakovė N. J. privati veterinarijos klinika už pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimą sumokėjo 28 Eur žyminį mokestį, 750 Eur advokatui už pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (apmokėta 2017-09-29) (1 tomas, b. l. , 3 tomas, b. l. 116).

15Atsakovė V. S. IĮ už pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo sumokėjo 28 Eur žyminį mokestį, 750 Eur advokatui už pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (sumokėta 2017-10-04) (1 tomas, b. l. , 3 tomas, b. l. 115 ).

16Atsakovė UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai” už advokato paslaugas sumokėjo 900 Eur (4 tomas, b. l. 99-101).

17Visų pirma spręstina dėl atsakovių N. J. privačios veterinarijos klinikos ir V. S. IĮ patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, t.y. jos atlygintinos visiškai.

18Teismas sutinka su atsakovių pozicija dėl ieškovo patirtų bylinėjimosi išlaidų už ekspertizės atlikimą, t.y. teismui šiuo įrodymu nesivadovavus šios išlaidos laikytinos ieškovo išlaidomis. Ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nebuvo tenkintas, todėl sumokėtas 37,50 Eur žyminis mokestis laikytinas ieškovo išlaidomis.

19Ieškovas už advokato paslaugas prašo priteisti 4958,05 Eur ir grąžinti dalį žyminio mokesčio. Žyminio mokesčio grąžinimui nėra įstatyme numatytų pagrindų (CPK 87 straipsnis), ieškovas neatsisakė dalies savo reikalavimų atsakovėms, ieškovas keitė reikalavimo sumą, remdamasis kitokiais įrodymais. Pažymėtina, kad atsakovių N. J. privačios veterinarijos klinikos ir V. S. IĮ atžvilgiu, kurioms ir buvo pareikštas pradinis ieškinys, ieškovo reikalavimai atmestini. Visa bylos eiga rodo, kad ieškovas, nuo pat pradžių turėdamas teisinę pagalbą, ieškinį tikslino du kartus, kiekvienas teismo posėdis byloje buvo atidėtas dėl nesavalaikių ieškovo prašymų, kas savaime didino paties ieškovo išlaidas teisinei pagalbai. Todėl teismas, vertindamas šių išlaidų kompensuojamosios dalies pagrįstumo klausimą į tai atsižvelgia, taip pat atsižvelgia į tai, kad ieškovui byloje nebuvo suteikta teisinė pagalba, reikalaujanti daugiau žinių, teismų praktikos ar atliktų veiksmų, negu teisinė pagalba, kuri buvo reikalinga atsakovėms. Darytina išvada, kad pagrįstos išlaidos ieškovo teisinei pagalbai nagrinėjamoje byloje yra 1134,38 Eur (pagal 2018 m. kovo 31 d. PVM sąskaitą faktūrą), t.y., kurias ieškovas patyrė nuo patikslinto ieškinio, kuriuo atsakove papildomai buvo įtraukta UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai.

20Kadangi ieškinio reikalavimų patenkinta 18 proc., tai ieškovui iš atsakovės UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ priteistina 301,41 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su žyminio mokesčio ir išlaidų už advokato teisinę pagalbą sumokėjimu. Atsakovei UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ iš ieškovo proporcingai atmestiems reikalavimams priteistina 738 Eur bylinėjimosi išlaidų.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 268, 270 straipsniais,

22Teismas

Nutarė

23ieškinį tenkinti iš dalies.

24Priteisti ieškovui T. P. iš atsakovės UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ 4 489,11 Eur (keturi tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai 11 ct) nuostolių atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 4 489,11 Eur sumą nuo patikslinto ieškinio pateikimo teisme, t. y. nuo 2018 m. vasario 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 301,41 Eur bylinėjimosi išlaidų.

25Kitus ieškinio reikalavimus atmesti.

26Priteisti atsakovei UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ iš ieškovo T. P. 738 Eur bylinėjimosi išlaidų.

27Priteisti atsakovei N. J. privačiai veterinarijos klinikai iš ieškovo T. P. 778 Eur bylinėjimosi išlaidų.

28Priteisti atsakovei V. S. IĮ iš ieškovo T. P. 778 Eur bylinėjimosi išlaidų.

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Audra... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės N. J.... 5. Ieškovas T. P. pateikė teismui patikslintą ieškinį, prašydamas: priteisti... 6. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad T. P. nuosavybės... 7. Atsakovė UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai” su ieškiniu nesutinka. Mano,... 8. Atsakovės N. J. privati veterinarijos klinika ir V. S. IĮ atstovas teismo... 9. Tretieji asmenys UAB „Žarotūnė“ ir UAB „Divytis“ pateikė... 10. Teismas... 11. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas... 12. Jeigu pareikštas ieškinys tenkinamas iš dalies, sprendžiant dėl... 13. Byloje rašytinais įrodymais patvirtinta, kad ieškovas už ieškinį... 14. Atsakovė N. J. privati veterinarijos klinika už pareiškimą dėl sprendimo... 15. Atsakovė V. S. IĮ už pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo... 16. Atsakovė UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai” už advokato paslaugas... 17. Visų pirma spręstina dėl atsakovių N. J. privačios veterinarijos klinikos... 18. Teismas sutinka su atsakovių pozicija dėl ieškovo patirtų bylinėjimosi... 19. Ieškovas už advokato paslaugas prašo priteisti 4958,05 Eur ir grąžinti... 20. Kadangi ieškinio reikalavimų patenkinta 18 proc., tai ieškovui iš... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263,... 22. Teismas... 23. ieškinį tenkinti iš dalies.... 24. Priteisti ieškovui T. P. iš atsakovės UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“... 25. Kitus ieškinio reikalavimus atmesti.... 26. Priteisti atsakovei UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ iš ieškovo T. P.... 27. Priteisti atsakovei N. J. privačiai veterinarijos klinikai iš ieškovo T. P.... 28. Priteisti atsakovei V. S. IĮ iš ieškovo T. P. 778 Eur bylinėjimosi... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...