Byla e2-640-266/2017
Dėl skolos priteisimo

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Zita Gavėnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovui V. G. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovė UAB „Bendras finansavimas“ ieškiniu atsakovui V. G. kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo ir prašo priteisti iš atsakovo 1790,63 Eur negrąžintos paskolos, 676,10 Eur nesumokėtų palūkanų, 162,00 Eur administravimo mokesčio, 19,20 Eur nesumokėtų delspinigių, 53,74 Eur mokėjimo palūkanų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Iš teismui grąžintos pažymos matyti, kad atsakovas V. G. ieškinį su visais jo priedais gavo 2017 m. balandžio 13 d., tačiau per nurodytą 14 dienų terminą atsiliepimo nepateikė. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas atsiliepimo nepateikė, o ieškinyje yra pareikštas prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo, priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Vadovaujantis CPK 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, surašo sutrumpintus motyvus, tai yra atlieka formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą ir įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.2 straipsnis). Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO saugomų duomenų nustatyta, kad atsakovas V. G. 2015 m. spalio 19 d. ieškovės UAB ,,Bendras finansavimas“, administruojančioje tarpusavio skolinimo platformoje SAVY www.gosavy.com, elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. ( - ) dėl Vartojimo kredito sutarties sudarymo su platformoje registruotu (-ais) skolintoju (-ais) 2000,00 Eur sumai. 56 platformos portalo registruoti skolintojai finansavo atsakovo kredito sumos suteikimą, todėl tarp atsakovo, skolintojų ir ieškovo, administruojančio tarpusavio skolinimo platformą SAVY www.gosavy.com, buvo sudaryta 2015 m. spalio 19 d. Vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ), kurios pagrindu tarp ieškovo, atsakovo ir skolintojų atsirado prievoliniai teisiniai santykiai. Vartojimo kredito sutarties pagrindu atsakovui 56 skolintojai suteikė 2000,00 Eur kreditą namų remontui 36 mėnesių terminui su 26 procentų metine palūkanų norma, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą dalimis pagal mokėjimų grafiką bei mokėti ieškovui administravimo mokestį.

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Sudarytą sutartį šalys privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai (CK 6.38 straipsnis, CK 6.200 straipsnio 1 dalis). Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią, o sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.189 straipsnio 1 dalis, CK 6.205 straipsnis). Ieškovas UAB ,,Bendras finansavimas“, administruojantis tarpusavio skolinimo platformą SAVY www.gosavy.com, iš 56 skolintojų sąskaitų į atsakovo sąskaitą įskaitė 2000,00 Eur vartojimo kreditą, o atsakovas negrąžindamas kredito pažeidė prievolę. Vadovaujantis CK 6.59 straipsniu draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nevykdė prievolės, ieškovas pranešė atsakovui apie Vartojimo kredito sutarties nutraukimą ir vadovaujantis CK 6.217 straipsniu sutartį nutraukė. Kadangi atsakovas tinkamai ir nustatytais terminais nevykdė sutartinių įsipareigojimų, ieškovas patyrė nuostolių, todėl ieškovo reikalavimas pagrįstas, yra pagrindas atsakovo atžvilgiu taikyti civilinę atsakomybę. Atsakovas privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Atsakovas skolos fakto ir jos dydžio neginčijo. Byloje taip pat nėra įrodymų, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškovu (CPK 178 straipsnis), todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 1790,63 Eur negrąžinta paskolos dalis ir 676,10 Eur nesumokėtų palūkanų (CK 6.38 straipsnis, CK 6.59 straipsnis, CK 6.205 straipsnis, CK 6.256 straipsnio 1 dalis, CK 6.886 straipsnio 1 dalis, sutarties bendrųjų sąlygų 4.1 punktas, 5.1 punktas).

8Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 162,00 Eur administravimo mokesčio. Sutartimi atsakovas įsipareigojo ieškovui kas mėnesį mokėti sutarties administravimo mokestį (vartojimo kredito specialiųjų sąlygų – paraiškos (ofertos) 2.4 punktas, sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.4 punktas). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovo priteistinas 162,00 Eur administravimo mokestis.

9Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 53,74 Eur mokėjimo (vėlavimo) palūkanas ir 19,20 Eur delspinigius už termino mokėti mėnesines įmokas pagal grafiką praleidimą. Kaip matyti iš ieškovo pateiktos SAVY palūkanų ir mokesčių lentelės, paskolų gavėjui, vėluojančiam sumokėti paskolos gražinimo įmoką, taikomi mokesčiai: delspinigiai, vėlavimo palūkanos paskoloms su NT įkeitimu, mokėjimo (vėlavimo) palūkanos. Teismas pažymi, kad palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tad abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius <..> iš skolininko reikalaujant atlyginti ir netesybas, ir palūkanas, atlyginama tik didesnioji suma, apimanti mažesniąją (2013-01-08 netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvoje Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga Nr. AC-37-1). Kadangi ieškovas reikalauja tiek mokėjimo (vėlavimo) palūkanų, tiek netesybų, ieškovui iš atsakovo priteistina 53,74 mokėjimo (vėlavimo) palūkanų suma, kuri apima 19,20 Eur delspinigius, o ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 19,20 Eur delspinigius atmestinas.

10Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, CK 6.874 straipsnio 1 dalis ieškovui iš atsakovo priteistina 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis iš atsakovo ieškovui priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos (žyminis mokestis). Ieškovas, paduodamas ieškinį teismui, sumokėjo 61,00 Eur žyminį mokestį. Kadangi ieškinys patenkintas iš dalies (99 %), todėl iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovui proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, t. y. 60,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

12CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Ieškovas pateikė sąskaitą už teisines paslaugas Nr. ( - ), iš kurios matyti, kad ieškovas patyrė 537,50 Eur išlaidas už ieškinį ir atstovavimą teisme pagal Teisinių paslaugų teikimo sutartį Nr. ( - ). Iš 2017 m. kovo 28 d. sąskaitos matyti, kad ši suma buvo sumokėta advokatui Vincentui Zabuliui. Prie išlaidų advokato pagalbai apmokėti yra priskiriamos tik būtinos išlaidos. Kokios išlaidos yra būtinos kiekvienu konkrečiu atveju, sprendžia teismas ex officio. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, nustatant priteistino užmokesčio už teisines paslaugas dydį, atsižvelgtina į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes. Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, atliktus procesinius veiksmus, į tai, kad byla išnagrinėta rašytinio proceso tvarka, teismo posėdžiai nebuvo rengiami, laikytina, jog advokato darbo ir laiko sąnaudos nėra didelės, nes tarp šalių kilęs ginčas nereikalauja sudėtingos teisinės analizės, nėra sprendžiamas naujas teisinis klausimas. Be to, UAB „Bendras finansavimas“ paslaugas teikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, jos reikalavimo teisę įgyvendinantys asmenys tokio pobūdžio ieškinius reiškia nuolat, todėl vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teismas mano, kad ieškovo prašomos priteisti išlaidos už procesinių dokumentų parengimą yra nepagrįstai didelės, todėl mažintinos iki 30,00 Eur (Šiaulių apygardos teismo 2016 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-136-856/2016).

13Nagrinėjamoje byloje susidarė 1,69 Eur pašto išlaidų, kurios nepriteisiamos, nes yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų 3,00 Eur sumą (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, CPK 92 straipsnis, CPK 96 straipsnio 1 dalis, 6 dalis).

14Teismas, vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, CPK 262 straipsniu, CPK 285-287 straipsniais,

Nutarė

15ieškinį patenkinti iš dalies.

16Priteisti UAB „Bendras finansavimas“, juridinio asmens kodas 303259527, iš atsakovo V. G., a. k. ( - ) 1790,63 Eur (vieną tūkstantį septynis šimtus devyniasdešimt eurų 63 ct) negrąžintos kredito dalies, 676,10 Eur (šešis šimtus septyniasdešimt šešis eurus 10 ct) nesumokėtų palūkanų, 162,00 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt du eurus 00 ct) administravimo mokesčio, 53,74 Eur (penkiasdešimt tris eurus 74 ct) mokėjimo (vėlavimo) palūkanų, 5 % dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. balandžio 7 d. dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 60,00 Eur (šešiasdešimt eurų 00 ct) žyminio mokesčio, 30,00 Eur (trisdešimt eurų 00 ct) išlaidų už procesinių dokumentų parengimą.

17Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

18Išaiškinti, jog atsakovas V. G. šio sprendimo priimto už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

19Išaiškinti, jog atsakovas V. G. per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Anykščių rajono apylinkės teismui.

20Ieškovas UAB ,,Bendras finansavimas“ šį sprendimą per 30 dienų apeliaciniu skundu gali skųsti Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai