Byla 2-292-394/2012
Dėl tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės rūpybos ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, rūpintojo paskyrimo ir išlaikymo priteisimo; tretieji asmenys be savarankiškų reikalavimų A. R. ir A. G., institucija, teikianti išvadą, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Jarūnė Sedalienė, sekretoriaujant Ingridai Murzaitei,

2dalyvaujant ieškovui prokurorei Linai Matutienei,

3tretiesiems asmenims A. R. ir A. G.,

4Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Eglei Lazdauskienei,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros prokurorės, ginančios viešąjį interesą, ieškinį atsakovams V. G. ir V. G. dėl tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės rūpybos ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, rūpintojo paskyrimo ir išlaikymo priteisimo; tretieji asmenys be savarankiškų reikalavimų A. R. ir A. G., institucija, teikianti išvadą, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7Ieškovas palaiko patikslintą ieškinį ir prašo neterminuotai apriboti tėvo valdžią atsakovui V. G., o terminuotai – dviejų metų laikotarpiui – motinos valdžią V. G. nepilnamečio sūnaus A. G. atžvilgiu, nustatyti A. G. nuolatinę rūpybą, jo nuolatiniu rūpintoju ir turto administratoriumi paskirti A. R., nustatyti A. G. nuolatinę gyvenamąją vietą pas A. R., pakeisti priteisto išlaikymo dydį iš atsakovo V. G. periodinėmis išmokomis iki 400,00 Lt per mėnesį, priteisti iš atsakovės V. G. išlaikymą sūnui A. G. periodinėmis išmokomis, kas mėnesį mokant po 400,00 Lt iki jo pilnametystės, priteisti iš atsakovų žyminį mokestį valstybės naudai. Nurodo, kad atsakovams gyvenant santuokoje ( - ) gimė sūnus A. G.. 2000-11-10 atsakovams nutraukus santuoką sūnus liko gyventi su motina V. G.. Neilgai trukus po santuokos nutraukimo atsakovė pradėjo važinėti į užsienį uždarbiauti, mažametį sūnų palikdama motinai V. I.. Vėliau atsakovė apsigyveno užsienyje, o sūnų paliko savo brolio A. R. globai. 2008-09-23 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu A. G. buvo nustatyta laikinoji globa tėvų prašymu, 2011-05-17 įsakymu - laikinoji rūpyba tėvų prašymu iki 2014-03-31, o 2011-09-19 įsakymu laikinoji rūpyba neterminuotai, laikinuoju rūpintoju paskiriant A. R.. 2010 m. lapkričio mėnesį atsakovė V. G. buvo išsivežusi sūnų gyventi į Italiją, tačiau vaikas grįžo 2011 m. vasario mėnesį ir paaiškino, kad su motina gyventi nenori, nes ji girtauja ir juo nesirūpina. Atsakovė V. G. nuo 2011 m. liepos mėnesio teikia išlaikymą sūnui, pervesdama lėšas giminaitei R. G. ir broliui A. R., tačiau nuolat gyvena Italijoje, su sūnumi bendrauja minimaliai, bendravimas nėra nuolatinis ir periodiškas, dėl jos pasirinkto gyvenimo būdo ir vietos jai nepavyksta pastoviai sūnumi rūpintis ir pačiai jį auginti, todėl motinos valdžia jai turėtų būti ribojama terminuotai. Atsakovas V. G. nuo sūnaus auginimo yra nusišalinęs visiškai, juo nesirūpina, nesidomi, nepalaiko jokių ryšių, dabartinė jo buvimo vieta nežinoma. Kadangi atsakovas vengia atlikti pareigą auklėti ir rūpintis vaiku ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti, jo, kaip tėvo, valdžia turėtų būti ribojama neterminuotai. Apribojus tėvų valdžią A. G. rūpintoju ir turto administratoriumi reikėtų skirti jo dėdę A. R., kuris sutinka būti rūpintoju. Tėvų pareiga išlaikyti nepilnamečius vaikus išlieka ir apribojus jų valdžią, todėl būtina priteisti išlaikymą A. G. iki jo pilnametystės.

8Atsakovai į teismo posėdį neatvyko, pranešta tinkamai – viešo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje būdu (b.l. 127), prašymų ir dokumentų, pateisinančių neatvykimą, negauta. Procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais) atsakovei V. G. įteikti asmeniškai (b.l. 128), gautas atsakovės rašytinis paaiškinimas, kuriame ji nurodo, kad nesutinka, jog motinos valdžia jai būtų apribota neterminuotai, sutinka, kad laikinu sūnaus rūpintoju iki 2014-03-31 būtų paskirtas A. R. (b.l. 150).

9Tretysis asmuo A. R. su ieškiniu sutinka, nurodo, kad A. G. rūpinasi nuo 2008 m., abu gyvena vaiko močiutės V. I. bute, su berniuku sutaria, lankosi mokykloje, domisi jo mokymosi rezultatais, tarp jų yra glaudus ryšys, vaikas jo klauso. Šiuo metu dirba UAB „Transmėja“ vadybininku, gauna pastovų darbo užmokestį, sveikata gera, rūpintoju būti gali, nėra nei teistas, nei baustas administracine tvarka.

10Tretysis asmuo A. G. sutinka, kad jo tėvams būtų apribota tėvų valdžia, kad jo rūpintoju būtų paskirtas dėdė A. R.. Su tėvu nebendrauja visiškai, jo nematė jau daug metų, su mama bendrauja telefonu ir internetu, tačiau nereguliariai, mama siunčia pinigus jam per tetą R. G. ir dėdei A. R.. Su motina gyventi nenori, nes motina girtauja, turi draugą. Jį faktiškai augina dėdė A. R..

11Ieškinys tenkintinas visiškai. Kai tėvai vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, nesirūpina jais, teismas gali priimti sprendimą dėl laikino ar neterminuoto tėvų valdžios apribojimo (LR CK 3.180 str. 1 d.). Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai daro ypatingą žalą vaikų vystymuisi ar visiškai jais nesirūpina ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti (LR CK 3.180 str. 2 d.). Iš ieškovo, trečiojo asmens A. R., vaiko paaiškinimų, byloje esančių dokumentų: A. G. ir A. R. paaiškinimų (b.l. 9, 27, 56-57), mokyklos pažymos (b.l. 53), atsakovės V. G. rašytų prašymų Vaiko teisių apsaugos skyriui (b.l. 60-61), V. G. paaiškinimo teismui (b.l. 150), Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadų (b.l. 75-76, 145) matosi, kad atsakovas V. G. sūnumi A. G. nesirūpina visiškai, jo neaugina, nežinoma jo buvimo vieta, gyventojų registro duomenimis įrašo apie deklaruotą gyvenamąją vietą nėra, atsakovė V. G. taip pat nurodo, kad V. G. po skyrybų 2000 m. sūnumi visiškai nesirūpino (b.l. 85). Nors iš antstolio R. K. išduotos pažymos matosi, kad vykdant priteisto išlaikymo išieškojimą iš V. G. išlaikymo įsiskolinimo nėra, tačiau priteistą išlaikymą moka ne atsakovas V. G., o jo motina R. G. (b.l. 99, 116). Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad atsakovas V. G. savo nepilnamečiu sūnumi nesirūpina visiškai ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti, todėl jo, kaip tėvo, valdžia apribotina neterminuotai, sustabdant asmenines ir turtines teises, pagrįstas giminyste ir nustatytas įstatymų, paliekant teisę matytis su sūnumi (LR CK 3.180 str. 2, 3 d.). Atsakovė V. G. nuo 2008 m. pastoviai gyvena ir dirba Italijoje, su sūnumi bendrauja tik telefonu ir internetu, atsiunčia vaikui pinigų (b.l. 60, 91-96, 109, 120-122, 129), tačiau taip gyvendama ji negali pastoviai rūpintis vaiku, jį auginti, vaikas negali jaustis saugus, o gyventi Italijoje su motina nenori, nes išbuvęs tris mėnesius grįžo į Lietuvą pas dėdę ir močiutę, todėl yra pagrindas V. G. kaip motinos valdžią apriboti. Tačiau byloje nėra įrodymų, kad atsakovė savo elgesiu darytų ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpintų, todėl motinos valdžia V. G. ribotina laikinai (LR CK 3.180 str. 2 d.). Ieškovas prašo motinos valdžią atsakovei apriboti 2 metų terminui, atsižvelgiant į atsakovės pateiktą prašymą, tačiau byloje nėra jokių duomenų, kad būtent nuo atsakovės nurodytos datos 2014-03-31 aplinkybės gali pasikeisti, todėl atsakovei motinos valdžia ribotina laikinai, nenurodant konkretaus termino. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pasisakęs, kad esant neaiškiam laikui, kada gali išnykti aplinkybės, dėl kurių laikinai apribota tėvų valdžia, ir ar iš viso taip gali atsitikti, teismas gali nenustatyti laikino tėvų valdžios apribojimo termino, tačiau tai nereiškia tėvų valdžios apribojimo neterminuotumo prezumpcijos, teismo sprendimas dėl laikino tėvų valdžios apribojimo nustatymo neįgyja res judicata galios, todėl tėvai gali kreiptis teismą dėl laikino tėvų valdžios apribojimo panaikinimo, kai tik išnyks aplinkybės, dėl kurių jis nustatytas (CK 3.182 str. 3 d.; 2009-03-03 LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-95/2009).

12Iš byloje esančių dokumentų matosi, kad 2008-09-23 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1255 A. G. nustatyta laikinoji globa tėvų prašymu, jo laikinuoju globėju paskiriant A. R. (b.l. 6). 2011-05-17 įsakymu Nr. A-579 A. G. nustatyta laikinoji rūpyba tėvų prašymu nuo 2011-05-16 iki 2014-03-31, tačiau 2011-09-19 įsakymu Nr. A-1036 2011-05-17 įsakymas pripažintas netekusiu galios ir A. G. laikinoji rūpyba nustatyta neterminuotai (b.l. 6-8). Teismo sprendimu apribojus tėvų valdžią A. G. tėvams, jam nustatytina nuolatinė rūpyba ir, atsižvelgiant į Vaiko teisių apsaugos skyriaus sprendimą ir išvadą dėl fizinio asmens A. R. pripažinimo tinkamu būti vaiko globėju (rūpintoju) (b.l. 47-48), A. R. sutikimą, A. G. rūpintoju skirtinas jo dėdė A. R., nes jis tinkamas būti rūpintoju, atsižvelgiant į jos moralines savybes (nėra kompromituojančių duomenų – b.l. 37, 39, 42,49), turtinę padėtį (b.l. 118-119), sveikatos būklę (b.l. 28, 32, 39) ir tinkamumą įgyvendinti rūpintojo funkcijas, nes faktiškai augina A. G. ir juo rūpinasi nuo 2008 m. (b.l. 6, 9, 53). A. G. gyvenamoji vieta nustatytina pas rūpintoją A. R., jis skirtinas ir A. G. turto administratoriumi. Kadangi pareiga išlaikyti savo nepilnametį vaiką išlieka ir apribojus tėvų valdžią (LR CK 3.195 str.), iš atsakovės V. G. sūnui Artūrui priteistinas išlaikymas. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikams vystytis sąlygas (LR CK 3.192 str.). Teismas neturi duomenų apie atsakovės turtinę padėtį ir jos gaunamas pajamas, ieškovas prašo priteisti periodinėmis išmokomis po 400,00 Lt kiekvieną mėnesį kaip minimalią vaiko poreikiams tenkinti skirtą sumą, todėl tokia suma iš atsakovės V. G. ir priteistina. Kadangi išlaikymas iš atsakovo V. G. sūnui A. G. po ¼ dalį visų pajamų rūšių, bet ne mažiau kaip po 1 MGL yra priteistas 1999-02-01 Šiaulių miesto apylinkės teismo nutarimu civilinėje byloje Nr. 2-4-1280/1999 (b.l. 151-152), priteisto išlaikymo dydis keistinas iki ieškovo prašomos 400,00 Lt sumos, nes abu tėvai privalo proporcingai teikti išlaikymą nepilnamečiams vaikams, taip pat keistinas ir išieškotojas, nurodant, kad išlaikymas priteistas nepilnamečiui sūnui A. G., o rūpintojas A. R. skirtinas lėšų tvarkytoju uzufrukto teise.

13Kadangi ieškinys tenkinamas, iš atsakovų į valstybės pajamas priteistinos bylos nagrinėjimo išlaidos ir žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovas yra atleistas (LR CPK 83 str. 1 d. 5 p., 96 str.).

14Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 260, 263 – 270, 400 - 409 str.,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti visiškai.

16Neterminuotai apriboti tėvo valdžią atsakovui V. G., a.k. ( - ), jo nepilnamečio sūnaus A. G., gim. ( - ), a.k. ( - ), atžvilgiu.

17Laikinai apriboti motinos valdžią atsakovei V. G., a.k. ( - ), jos nepilnamečio sūnaus A. G., gim. ( - ), a.k. ( - ), atžvilgiu.

18Nustatyti A. G., gim. ( - ), a.k. ( - ), nuolatinę rūpybą, jo rūpintoju ir turto administratoriumi paskirti A. R., a.k. ( - ), gyvenantį ( - ).

19A. G. nuolatinę gyvenamąją vietą nustatyti pas rūpintoją A. R.

20Priteisti iš atsakovės V. G., a.k. ( - ), išlaikymą sūnui A. G., a.k. ( - ), kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 400,00 Lt nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki sūnaus Artūro pilnametystės.

21Pakeisti 1999-02-01 Šiaulių miesto apylinkės teismo nutarimu iš atsakovo V. G., a.k. ( - ) sūnui A. G., a.k. ( - ), priteisto išlaikymo dydį, padidinant iki 400,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo sprendimo priėmimo dienos iki sūnaus Artūro pilnametystės, nurodant, kad išlaikymas mokamas A. G..

22Nustatyti, kad nepilnamečio A. G. išlaikymui skirtas lėšas rūpintojas A. R. tvarko uzufrukto teise.

23Priteisti iš atsakovo V. G., a.k. ( - ), gyvenamoji vieta nežinoma, 147,20 Lt žyminio mokesčio ir 11,25 Lt pašto išlaidų valstybei.

24Priteisti iš atsakovės V. G., a.k. ( - ), gyv. ( - ), 194,00 Lt žyminio mokesčio bei 11,25 Lt pašto išlaidų valstybei.

25Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

26Sprendimui įsiteisėjus antstoliui grąžinti vykdomąją bylą, archyvui – civilinę bylą dėl alimentų išieškojimo.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Jarūnė Sedalienė,... 2. dalyvaujant ieškovui prokurorei Linai Matutienei,... 3. tretiesiems asmenims A. R. ir A. G.,... 4. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 7. Ieškovas palaiko patikslintą ieškinį ir prašo neterminuotai apriboti tėvo... 8. Atsakovai į teismo posėdį neatvyko, pranešta tinkamai – viešo paskelbimo... 9. Tretysis asmuo A. R. su ieškiniu sutinka, nurodo, kad A. G. rūpinasi nuo 2008... 10. Tretysis asmuo A. G. sutinka, kad jo tėvams būtų apribota tėvų valdžia,... 11. Ieškinys tenkintinas visiškai. Kai tėvai vengia atlikti savo pareigas... 12. Iš byloje esančių dokumentų matosi, kad 2008-09-23 Šiaulių miesto... 13. Kadangi ieškinys tenkinamas, iš atsakovų į valstybės pajamas priteistinos... 14. Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 260, 263 – 270, 400... 15. Ieškinį tenkinti visiškai.... 16. Neterminuotai apriboti tėvo valdžią atsakovui V. G., a.k. ( - ), jo... 17. Laikinai apriboti motinos valdžią atsakovei V. G., a.k. ( - ), jos... 18. Nustatyti A. G., gim. ( - ), a.k. ( - ), nuolatinę rūpybą, jo rūpintoju ir... 19. A. G. nuolatinę gyvenamąją vietą nustatyti pas rūpintoją A. R.... 20. Priteisti iš atsakovės V. G., a.k. ( - ), išlaikymą sūnui A. G., a.k. ( -... 21. Pakeisti 1999-02-01 Šiaulių miesto apylinkės teismo nutarimu iš atsakovo V.... 22. Nustatyti, kad nepilnamečio A. G. išlaikymui skirtas lėšas rūpintojas A.... 23. Priteisti iš atsakovo V. G., a.k. ( - ), gyvenamoji vieta nežinoma, 147,20 Lt... 24. Priteisti iš atsakovės V. G., a.k. ( - ), gyv. ( - ), 194,00 Lt žyminio... 25. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 26. Sprendimui įsiteisėjus antstoliui grąžinti vykdomąją bylą, archyvui –... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...