Byla 2-1026-943/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės jūrų krovinių kompanijos „Kabotažas“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Posterus“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. vasario 25 d. nutarties, kuria netenkintas atsakovo atstovo prašymas įpareigoti įmonės kreditorių įmokėti teismo ir administravimo išlaidas arba pateikti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, civilinėje byloje pagal kreditoriaus Z. J. prašymą pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės jūrų krovinių kompanijos „Kabotažas“ bankrotą tyčiniu,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

42014 m. sausio 2 d. uždarosios akcinės bendrovės jūrų krovinių kompanijos „Kabotažas“ (toliau tekste - UAB JKK „Kabotažas“) kreditorių susirinkimas nutarė iškelti įmonei bankroto bylą, bankroto procesą vykdant ne teismo tvarka. 2014 m. gruodžio 16 d. bendrovės kreditorių susirinkimas bendrovę pripažino pasibaigusia.

5BUAB JKK „Kabotažas“ kreditorius Z. J. 2014 m. gruodžio 29 d. kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti UAB JKK „Kabotažas“ bankrotą tyčiniu.

6Kreditoriaus prašymu 2014 m. gruodžio 30 d. teismo nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – uždrausta BUAB JKK „Kabotažas“ bankroto administratoriui UAB „Posterus“, jo įgaliotiems asmenis ir BUAB JKK „Kabotažas“ kreditorių susirinkimui priimti sprendimus ir atlikti kokius nors veiksmus, susijusius su BUAB JKK „Kabotažas“ likvidavimu, pabaiga ir išregistravimu iš Juridinių asmenų registro, taip pat buvo sustabdytos BUAB JKK „Kabotažas“ likvidavimo, pabaigos ir išregistravimo iš Juridinių asmenų registro procedūros.

72015 m. vasario 2 d. teisme buvo priimtas BUAB JKK „Kabotažas“ bankroto administratoriaus prašymas įpareigoti kreditorių Z. J. įmokėti teismo ir administravimo išlaidas arba pateikti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą.

8Administratorius nurodė, kad kreditorius Z. J. prašymą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu pareiškė po to, kai 2014 m. gruodžio 16 d. bendrovės kreditorių susirinkimo nutarimu bendrovė buvo pripažinta pasibaigusia. Todėl kreditorius, pavėluotai pateikęs prašymą pripažinti bendrovės bankrotą tyčiniu, turi prisiimti su tuo susijusią riziką, t. y. jog bendrovė gali neturėti turto, iš kurio būtų galima apmokėti teismo ir administravimo išlaidas. Mano, jog dėl kreditoriaus prašymo pripažinti bankrotą tyčiniu nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme susidarys 9 232 Eur dydžio teismo ir administravimo išlaidos. Teismui atsisakius tenkinti anksčiau nurodytą prašymą dėl įpareigojimo įmokėti teismo ir administravimo išlaidas, alternatyviai prašo teismo įpareigoti kreditorių Z. J. pateikti bankroto administratoriaus nuostolių, galinčių atsirasti dėl 2014 m. gruodžio 30 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Nurodo, jog kreditorius Z. J. yra fizinis asmuo, Lietuvoje registruoto nekilnojamojo turto neturi, o tai leidžia daryti išvadą, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bankroto administratoriaus patirtus nuostolius kreditoriui Z. J. būtų itin sunku atlyginti. Bankroto administratorius teigia, kad dėl pareigos atlikti bendrovės administravimo veiksmus neišvengiamai susidarys išlaidų, kurias administratorius, teismui netenkinus prašymo dėl įpareigojimo įmokėti teismo ir administravimo išlaidas, privalės apmokėti savo sąskaita, dėl ko, bendrovei neturint jokio turto, iš kurio būtų galima padengti šias išlaidas, administratorius patirs nuostolių. Mano, kad jis gali patirti 8 070 EUR dydžio nuostolius.

9Kreditorius Z. J. atsiliepime į bankroto administratoriaus prašymą nurodė, jog nėra teisinio pagrindo tenkinti prašymo įmokėti teismo ir administravimo išlaidas, nes Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste - ĮBĮ) 10 straipsnio 10 dalis, kuria savo prašymą grindžia administratorius, reglamentuoja supaprastinto bankroto procedūros apmokėjimą. Šiuo konkrečiu atveju bankroto byla jau yra iškelta ir bankroto administratoriaus atlyginimas pagal jo paties skaičiavimus ir siūlymą jau buvo nustatytas ir jam sumokėtas. Mano, kad administratorius, būdamas savo specifinės veiklos specialistu, privalėjo į jam sumokėtą atlyginimą įskaičiuoti ir kaštus, susijusius su prašymų pripažinti bendrovės bankrotą tyčiniu nagrinėjimu. To nepadaręs, jis privalo prisiimti šių kaštų padengimo riziką. Dėl kito alternatyvaus bankroto administratoriaus prašymo dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo nurodo, kad tokį prašymą gali pareikšti tik atsakovas, o ne jo atstovas, įgaliotas asmuo ar tretieji asmenys. Kadangi bankroto administratorius įrodinėja savo, o ne atsakovės BUAB JKK „Kabotažas“ nuostolius, todėl šis prašymas turėtų būti paliktas nenagrinėtas arba atmestas.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. vasario 25 d. nutartimi netenkino BUAB JKK „Kabotažas“ bankroto administratoriaus prašymo įpareigoti kreditorių Z. J. įmokėti teismo ir administravimo išlaidas arba pateikti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą.

12Teismas sutiko su kreditoriaus argumentais, kad administratoriaus atlyginimas pagal jo paties skaičiavimus ir siūlymą jau buvo nustatytas ir jam sumokėtas. Administratorius, būdamas savo specifinės veiklos specialistu, privalėjo į jam sumokėtą atlyginimą įskaičiuoti ir kaštus, susijusius su prašymų pripažinti bendrovės bankrotą tyčiniu nagrinėjimu, to nepadaręs, administratorius privalo prisiimti šių kaštų padengimo riziką.

13Teismas taip pat pažymėjo, kad CK 1.8 straipsnio 1 dalis nustato, kad tik civilinės teisės normų nesureguliuotiems civiliniams santykiams taikomi panašius santykius reglamentuojantys civiliniai įstatymai (įstatymo analogija). Šiuo atveju teismas konstatavo, kad ĮBĮ reglamentuoja tiek santykius, susijusius su prašymu pripažinti bankrotą tyčiniu, tiek ir bankroto administratoriaus atlyginimo nustatymą. Įstatymų leidėjas draudžia pagal analogiją taikyti specialias teisės normas, t. y. bendrųjų taisyklių išimtis numatančias teisės normas (CK 1.8 str. 3 d.), o yra akivaizdu, kad teisės norma, įtvirtinta ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalyje, kuria remiasi administratorius, yra specialioji prieš kitas bankroto bylos iškėlimą reglamentuojančias teisės normas.

14Teismas netenkino bankroto administratoriaus prašymo užtikrinti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nes sprendė, kad tokį prašymą nagrinėjamu atveju turi teisę pareikšti tik bankrutavusi įmonė, o ne jos administratorius.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

16Atskiruoju skundu BUAB JKK „Kabotažas“ bankroto administratorius UAB „Posterus“ prašo Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. vasario 25 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

17Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

181. Skundžiama nutartimi nepagrįstai teigiama, kad ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies norma yra specialioji ir jos atžvilgiu negali būti taikoma analogija. Administratoriaus teigimu, nurodytoje normoje reglamentuotas neturinčių turto bankrutuojančių įmonių administravimo išlaidų apmokėjimas, kuris šiuo atveju ir taikytinas įvertinus, kad yra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas dėl įmonės pabaigos.

192. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai teigia, kad administratorius jau prašydamas sumokėti jam atlyginimą privalėjo įvertinti galimus bylinėjimosi kaštus dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, kadangi kreditorius Z. J. nedalyvavo bankroto procese, į jį įstojo ir reikalavimą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu pareiškė jau po kreditorių nutarimo dėl bendrovės pabaigos, priėmimo.

203. Administratorius nagrinėjamu atveju neturės galimybių pasinaudoti ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalyje 2 punkte numatyta galimybe pareikalauti, kad administravimo išlaidas atlygintų asmenys kalti dėl bankroto, kadangi šiuo atveju tam nėra šioje įstatymo normoje numatytų sąlygų.

214. Byloje taikomos laikinosios apsaugos priemonės suvaržo būtent bendrovės administratoriaus, o ne bankrutavusios bendrovės, teises ir pareigas, todėl ir galimus nuostolius prašoma atlyginti būtent administratoriui.

22Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorius Z. J. prašo skundą atmesti ir palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. vasario 25 d. nutartį.

23Atliepimas grindžiamas šiais argumentais:

241. Kreditoriaus įsitikinimu, ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalis, nustatanti jog teismui manant, kad įmonė neturės lėšų administravimo ir teismo išlaidoms padengti, įpareigoja įmokėti šias sumas, kad būtų galima tęsti bankroto procedūras, yra išimtis iš bendrų teisės normų, reguliuojančių administravimo išlaidų bankroto procese apmokėjimą, todėl jos, kaip specialiosios normos, taikyti pagal analogiją bankroto administratoriaus prašymu nėra pagrindo.

252. Kreditorius atkreipia dėmesį, kad bankroto administratorius nagrinėjamu atveju išreiškė savo sutikimą administruoti supaprastintą bankroto procesą, taip prisiimdamas visą riziką, jog įmonės turto gali nepakakti administravimo išlaidoms padengti.

263. Administratoriaus nurodomos papildomos išlaidos dėl bylinėjimosi yra neprotingai didelės ir nepagrįstos, įvertinus tai, kad įmonė nebevykdo veiklos.

274. Nesutinkama ir su prašymu užtikrinti nuostolius, galinčius atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nes jos jokių nuostolių administratoriui nesukelia.

28IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas bankrutavusios įmonės administratoriaus prašymas įpareigoti kreditorių įmokėti lėšas teismo ir administravimo išlaidoms padengti arba pateikti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis atsakovo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu, patikrinant, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

30Dėl UAB „Rafesa“ atsiliepimo į atskirąjį skundą priėmimo

31Lietuvos apeliaciniame teisme bylą pagal BUAB JKK „Kabotažas“ bankroto administratoriaus atskirąjį skundą išnagrinėjus ir atidėjus teismo procesinio sprendimo priėmimą ir paskelbimą, buvo gautas UAB „Rafesa“ atsiliepimas (rašytiniai paaiškinimai). Juose nurodoma, kad 2015 m. balandžio 13 d. pareiškimu jis įstojo į Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. B2-936-253/2015 dėl BUAB JKK „Kabotažas“ bankroto pripažinimo tyčiniu, bedraieškiu ir, susipažinęs su bankrutavusios įmonės administratoriaus atskiruoju skundu, bei su juo nesutikdamas, teikia atsiliepimą. Kadangi UAB „Rafesa“ atsiliepimas į atskirąjį skundą pateiktas bylą apeliacinės instancijos teisme išnagrinėjus iš esmės, jį atsisakoma priimti.

32Dėl lėšų įmokėjimo teismo ir administravimo išlaidoms padengti

33Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas, ar pagrįstas ir teisėtas yra bankroto administratoriaus prašymas įpareigoti kreditorių, kuris prašo pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu, įmokėti išlaidas teismo ir administravimo išlaidoms padengti, kai kreditoriaus prašymas pateiktas po to, kai kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą dėl įmonės pabaigos. Administratorius teigia, kad išpardavus visą įmonės turtą, nėra galimybių užtikrinti, kad bus padengtos būsimos, nagrinėjant bylą patiriamos išlaidos, dėl ko prašoma taikyti įstatymo analogiją ir pagal ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies nuostatas įpareigoti kreditorių padengti būsimas išlaidas. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog nurodyta teisės norma yra speciali kitų ĮBĮ teisės normų, reglamentuojančių klausimus dėl administravimo išlaidų atlyginimo, atžvilgiu, dėl ko įstatymo analogijos taikymas šiuo atveju nėra galimas.

34Lietuvos apeliacinis teismas sutinka su šia pirmosios instancijos teismo pozicija. Pagal ĮBĮ nuostatas įmonės bankroto procedūros yra vykdomos bendrąja bankroto bylų nagrinėjimo teisme tvarka, išskyrus supaprastintą bankroto procesą. Vykdant teismines bankroto procedūras patiriamos ne tik teismo, bet ir administravimo išlaidos. Ne visos nemokios įmonės turi turto ar jo turi pakankamai šioms išlaidoms apmokėti, todėl ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalis nustato, kad tais atvejais, kai teismas, priėmęs pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, padaro pakankamai pagrįstą prielaidą, jog įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, jis turi pasiūlyti asmeniui, pateikusiam pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, įmokėti sumą, reikalingą teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti į teismo depozitinę sąskaitą teismo nustatytą sumą. Aptarta ĮBĮ straipsnio reglamentacija rodo, jog šios įstatymo normos tikslas - sudaryti realias galimybes ieškovui realizuoti savo teises ir pareikšti ieškinį dėl įmonės bankroto, tuo pačiu ir galimybę apmokėti teismo bei administravimo išlaidas iškėlus atsakovui bankroto bylą supaprastinto bankroto proceso tvarka. Vadinasi, ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalis taikytina tik esant aptartai konkrečiai situacijai, tuo tarpu kitais atvejais vykdant bankroto procedūras patirtų administravimo išlaidų atlyginimo klausimai sprendžiami bendra tvarka, numatyta ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje.

35Nepagrįsti apelianto argumentai, jog sprendžiamoje situacijoje, vertinant administratoriaus prašymą užtikrinti teismo ir administravimo išlaidų apmokėjimą, ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalis taikytina pagal analogiją. Teismas jau pažymėjo, jog apelianto nurodoma teisės norma taikoma tik teismo iniciatyva, priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir tik nustačius, jog įmonės turto gali nepakakti teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, t. y. skirta konkrečiam atvejui reguliuoti, be to, įstatymo analogija taikoma tik nesant įstatymo, reglamentuojančio ginčo klausimą (CPK 3 str. 6 d.). Šiuo atveju byloje nustatyta, kad BUAB JKK „Kabotažas“ administratoriaus atlyginimo ir kitų su bankroto procedūrų vykdymu susijusių išlaidų atlyginimo klausimas buvo išspręstas bankrutavusios įmonės 2014 m. kovo 28 d. kreditorių susirinkime (t. 1, b. l. 9-12), kas iš esmės reiškia, jog administratoriaus prašymo nagrinėjimui taikytina ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalies norma, dėl ko, esant teisės normai, reguliuojančiai ginčo situaciją, analogijos taikymas nėra galimas.

36Administratorius ginčija ir pirmosios instancijos teismo išvadas, jog administratorius privalėjo į jam sumokėtą atlyginimą įskaičiuoti ir kaštus, susijusius su prašymo pripažinti bendrovės bankrotą tyčiniu, nagrinėjimu. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su šia pirmosios instancijos teismo nuomone. Įvertinus pagrindus, kuriais kreditorius Z. J. prašo pripažinti BUAB JKK „Kabotažas“ bankrotą tyčiniu, nustatyta, kad vienas iš jų - įmonės sudarytų sandorių teisėtumas ir jų atitiktis juridinio asmens tikslams. ĮBĮ nustato pareigą bankroto administratoriui patikrinti įmonės sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir pareikšti ieškinius teisme pagal įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (ar) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais, taip pat padaręs prielaidą, kad yra tyčinio bankroto požymių, kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu (ĮBĮ 11 str. 5 d. 8 p.). Už šios pareigos vykdymą administratorius gauna atlyginimą, UAB „Posterus“ įgaliotas asmuo neneigia, jog kreditorių susirinkimo patvirtintos administravimo sąmatos lėšos jam buvo sumokėtos (t. 2, b. l. 70). Šios aplinkybės liudija, kad administratorius privalėjo vertinti įmonės sandorius, nustatinėti ar nėra tyčinio bankroto požymių ir pan., todėl šios bylos inicijavimas ir nagrinėjimas, papildomų išlaidų administratoriui neturi sukelti, nes visa informacija ir duomenys būtini bylos nagrinėjimui buvo, ar turėjo būti, administratoriui žinomi. Šias teismo išvadas pagrindžia ir 2014 m. kovo 28 d. kreditorių susirinkimo protokolas, iš kurio turinio matyti, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus siūlymu, bankroto administratorius buvo įpareigotas pateikti pilną informaciją apie bankrutuojančios įmonės sandorių patikrinimo rezultatus, bei informuoti, ar nustatyta tyčinio bankroto požymių (t. 1, b. l. 10).

37Susipažinus su UAB „Posterus“ pateikta ir BUAB JKK „Kabotažas“ kreditorių susirinkimo patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata, matyti, jog administratorius prašė patvirtinti administravimo išlaidas iki bankroto proceso pabaigos, bei nustatė sėkmės mokestį, kuris administratoriui mokamas nuo bankroto proceso metu parduoto turto ir iš trečiųjų asmenų išieškoto turto bei piniginių lėšų vertės (t. 1, b. l. 16). Vadinasi, administratorius, prašydamas patvirtinti jo pateiktą administravimo išlaidų sąmatą, kurioje numatytos sumos apskaičiuotos iki bankroto proceso pabaigos, prisiėmė riziką dėl užsitęsusių bankroto procedūrų, o nenumatytų išlaidų padengimui nustatė sėkmės mokestį, todėl šiuo atveju nepagrįstai prašo teismo ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies pagrindu įpareigoti kreditorių įmokėti lėšas administravimo ir teismo išlaidoms padengti.

38Be to, pagal ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalį, bankroto administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimas, esant galiojančiam anksčiau priimtam nutarimui ar nutarimams tuo pačiu klausimu, neapriboja kreditorių susirinkimo teisių priimti kitokį sprendimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1413/2010). Todėl administratorius gali kreiptis į BUAB JKK „Kabotažas“ kreditorių susirinkimą, prašydamas pakeisti patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, papildomai į ją įtraukiant su šios bylos nagrinėjimu patirtinas išlaidas.

39Dėl administratoriaus argumentų, jog nagrinėjamu atveju jis neturės galimybių pasinaudoti ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalyje 2 punkte numatyta galimybe pareikalauti, kad administravimo išlaidas atlygintų asmenys kalti dėl bankroto, teismas nepasisako, kadangi šis klausimas ir ĮBĮ 10 straipsnio 2 punkte numatytų sąlygų vertinimas nesudaro šios bylos nagrinėjimo dalyko.

40Dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl taikomų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimo

41BUAB „Kabotažas“ administratoriaus UAB „Posterus“ įgaliotas asmuo, atskirajame skunde nurodė, jog netenkinus prašymo į teismo depozitinę sąskaitą įmokėti lėšas teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, teikiamas alternatyvus reikalavimas – įpareigoti kreditorių užtikrinti nuostolius, galinčius atsirasti dėl taikomų laikinųjų apsaugos priemonių. Apeliacinės instancijos teismas vertindamas pirmosios instancijos teismo išvadas, kuriomis netenkintas administratoriaus prašymas įpareigoti įmokėti administravimo išlaidas, konstatavo, kad administratoriaus prašymas nepagrįstas, kadangi administratorius už BUAB JKK „Kabotažas“ bankroto procedūrų administravimą yra gavęs atlygį pagal jo paties parengtą ir kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą. Apelianto prašymas taikyti nuostolių, galinčių atsirasti dėl taikomų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimą, iš esmės grindžiamas tais pačiais argumentais (nelikus įmonės turto, iš kurio būtų galima padengti dėl bylos nagrinėjimo teisme atsiradusias administravimo išlaidas, kyla poreikis taikyti administratoriaus nuostolių atlyginimo užtikrinimą), todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas pakartotinai nepasisako.

42Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog pirmosios instancijos teismas atmetė administratoriaus prašymą tuo pagrindu, jog jis nėra subjektas, įstatymų nustatyta tvarka galintis prašyti užtikrinti dėl taikomų laikinųjų apsaugos priemonių galinčius atsirasti nuostolius, taip pat sprendė, jog tokią teisę turi tik atsakovas. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teisę prašyti užtikrinti nuostolius turi ne tik atsakovas, bet ir kiti byloje dalyvaujantys (tretieji) asmenys, tačiau esminis požymis, suteikiantis jiems tokią teisę - pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti tiesioginę įtaką šių asmenų turtinėms teisėms ir interesams (Lietuvos apeliacinio teismo 2004 m. sausio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-31/2004; 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-387/2005). Būtent turtinių teisių ir interesų suvaržymas leidžia ir kitiems byloje asmens kreiptis į teismą dėl nuostolių užtikrinimo. Šiuo atveju nors taikomos laikinosios apsaugos priemonės ir tiesiogiai įtakoja bankroto administratorius, kaip atsakovo BUAB JKK „Kabotažas“ atstovo, teises ir pareigas (administratoriui uždrausta atlikti bet kokius su įmonės pabaiga susijusius veiksmus), tačiau nėra pagrindo teigti, kad laikinosios apsaugos priemonės sukels apeliantui turtinius nuostolius, nes byloje yra nustatyta, kad administratorius yra gavęs lėšas už bankroto procedūrų vykdymą. Pažymėtina ir tai, jog administratorius galimus nuostolius sieja išimtinai su pritaikytomis laikinosiomis priemonėmis, nors jomis uždrausta imtis bet kokių įmonės pabaigos procedūrų ar jas tęsti, kas savaime reiškia, jog administratorius neatlieka jokių procedūrų ir nepatiria išlaidų. Teismo vertinimu, administratoriaus prašymas atlyginti nuostolius sietinas ne su taikomomis laikinosiomis priemonėmis, bet apskritai su bylos nagrinėjimo metu jo patirtinomis išlaidomis, tačiau jų atlyginimo administratoriui klausimas išspręstas vertinant prašymą įpareigoti kreditorių įmokėti administravimo išlaidas, todėl plačiau šiuo klausimu nepasisakoma.

43Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, remdamasi Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

44Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. vasario 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo... 3. I. Ginčo esmė... 4. 2014 m. sausio 2 d. uždarosios akcinės bendrovės jūrų krovinių kompanijos... 5. BUAB JKK „Kabotažas“ kreditorius Z. J. 2014 m. gruodžio 29 d. kreipėsi... 6. Kreditoriaus prašymu 2014 m. gruodžio 30 d. teismo nutartimi buvo taikytos... 7. 2015 m. vasario 2 d. teisme buvo priimtas BUAB JKK „Kabotažas“ bankroto... 8. Administratorius nurodė, kad kreditorius Z. J. prašymą dėl bankroto... 9. Kreditorius Z. J. atsiliepime į bankroto administratoriaus prašymą nurodė,... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. vasario 25 d. nutartimi netenkino BUAB JKK... 12. Teismas sutiko su kreditoriaus argumentais, kad administratoriaus atlyginimas... 13. Teismas taip pat pažymėjo, kad CK 1.8 straipsnio 1 dalis... 14. Teismas netenkino bankroto administratoriaus prašymo užtikrinti nuostolių,... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 16. Atskiruoju skundu BUAB JKK „Kabotažas“ bankroto administratorius UAB... 17. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 18. 1. Skundžiama nutartimi nepagrįstai teigiama, kad ĮBĮ 10 straipsnio 10... 19. 2. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai teigia, kad administratorius jau... 20. 3. Administratorius nagrinėjamu atveju neturės galimybių pasinaudoti ĮBĮ... 21. 4. Byloje taikomos laikinosios apsaugos priemonės suvaržo būtent bendrovės... 22. Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorius Z. J. prašo skundą atmesti ir... 23. Atliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 24. 1. Kreditoriaus įsitikinimu, ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalis, nustatanti jog... 25. 2. Kreditorius atkreipia dėmesį, kad bankroto administratorius nagrinėjamu... 26. 3. Administratoriaus nurodomos papildomos išlaidos dėl bylinėjimosi yra... 27. 4. Nesutinkama ir su prašymu užtikrinti nuostolius, galinčius atsirasti dėl... 28. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 29. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 30. Dėl UAB „Rafesa“ atsiliepimo į atskirąjį skundą priėmimo... 31. Lietuvos apeliaciniame teisme bylą pagal BUAB JKK „Kabotažas“ bankroto... 32. Dėl lėšų įmokėjimo teismo ir administravimo išlaidoms padengti ... 33. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas, ar pagrįstas ir teisėtas yra bankroto... 34. Lietuvos apeliacinis teismas sutinka su šia pirmosios instancijos teismo... 35. Nepagrįsti apelianto argumentai, jog sprendžiamoje situacijoje, vertinant... 36. Administratorius ginčija ir pirmosios instancijos teismo išvadas, jog... 37. Susipažinus su UAB „Posterus“ pateikta ir BUAB JKK „Kabotažas“... 38. Be to, pagal ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalį, bankroto administravimo išlaidų... 39. Dėl administratoriaus argumentų, jog nagrinėjamu atveju jis neturės... 40. Dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl taikomų laikinųjų apsaugos... 41. BUAB „Kabotažas“ administratoriaus UAB „Posterus“ įgaliotas asmuo,... 42. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog pirmosios instancijos teismas... 43. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, remdamasi... 44. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. vasario 25 d. nutartį palikti nepakeistą....