Byla 2-1413/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Danutės Gasiūnienės ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Jurgio baldai“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. birželio 8 d. nutarties, kuria atmestas skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, civilinėje byloje Nr. B2-124-267/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Grafų baldai“ ieškinį atsakovui A. Jurgučio individualiai įmonei dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Šiaulių apygardos teismas 2009 m. sausio 14 d. nutartimi atsakovui A. Jurgučio individualiai įmonei iškėlė bankroto bylą.

4Kreditorius UAB „Jurgio baldai“ kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su skundu dėl bankrutuojančios A. Jurgučio individualios įmonės kreditorių susirinkimo 2010 m. kovo 17 d. nutarimų panaikinimo. Skunde nurodė, kad skundžiami nutarimai pažeidžia kreditoriaus UAB „Jurgio baldai“ interesus ir prieštarauja anksčiau jau priimtų bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimų nutarimams.

5Šiaulių apygardos teismas 2010 m. birželio 8 d. nutartimi UAB „Jurgio baldai“ skundą atmetė ir priteisė iš pareiškėjo UAB „Jurgio baldai“ atsakovei R. J. 2 450 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

6Teismas nutartyje nurodė, kad skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai yra teisėti ir pagrįsti, priimti nepažeidžiant Įmonių bankroto įstatyme nustatytos tvarkos. Teismo teigimu, kreditorių susirinkimas turi teisę spręsti klausimus dėl įmonės ūkinės komercinės veiklos, o tuo pačiu ir keisti anksčiau priimtus sprendimus, esant būtinumui (ĮBĮ 23 str. 1 d. 6 p.). Teismas nustatė, kad kreditorių susirinkimas buvo sušauktas, nepažeidžiant nustatytos susirinkimų sušaukimo tvarkos, atsakovas Aurelijus Jurgutis susirinkime dalyvavo. Įvertinęs šias aplinkybes bei tai, kad kreditoriaus UAB „Jurgio baldai“ savininkė yra atsakovo Aurelijaus Jurgučio mama, teismas padarė išvadą, kad skundą dėl šio susirinkimo nutarimų UAB „Jurgio baldai“ pateikė, praleidusi ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytą 14 dienų terminą, nes, teismo teigimu, apie skundžiamų nutarimų priėmimą ji ne tik turėjo, bet ir sužinojo jų priėmimo dieną – 2010 m. kovo 17 d. Pasak teismo, UAB „Jurgio baldai“ skundas dėl 2010 m. kovo 17 d. įvykusio bankrutuojančios A. Jurgučio individualios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo skunde nurodytais pagrindais negali būti tenkinamas (ĮBĮ 24 str. 5 d., CPK 178 str.). Teismas pažymėjo, kad atsakovė R. J. pateikė teismui 2 420 Lt išlaidas, patirtas nagrinėjamoje byloje advokato pagalbai apmokėti, pagrindžiančius dokumentus. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas UAB „Jurgio baldai“ sąmoningai veikia prieš teisingą ir greitą bankroto bylos išnagrinėjimą, todėl turi atlyginti atsakovei R. J. jos patirtas išlaidas (CPK 95 str. 1 d.).

7Kreditorius UAB „Jurgio baldai“ atskiruoju skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2010 m. birželio 8 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pripažinti negaliojančiais ir panaikinti 2010 m. kovo 17 d. A. Jurgučio individualios įmonės kreditorių susirinkimo Nr. 6 nutarimo 1.1 ir 1.2 punktus.

8Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

91. Bankrutuojančios įmonės 2010 m. kovo 17 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 1.1 p. ir 2.1 p. yra nepagristi, prieštaraujantys ne tik bankrutuojančios įmonės kreditorių interesams, bet ir anksčiau priimtiems bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimams: 2009 m. lapkričio 3 d. kreditorių susirinkimo 3 darbotvarkės klausimu priimtam nutarimui bei 2009 m. lapkričio 23 d. kreditorių susirinkimo 3 ir 4 darbotvarkės klausimais priimtiems nutarimams. Dėl to paties klausimo yra priimti skirtingi sprendimai. Kol 2009 m. lapkričio 3 d. nutarimas nėra pakeistas ar panaikintas, tol nėra jokio pagrindo priimti naują sprendimą dėl nuomininkų pakeitimo. Patys kreditoriai buvo nusprendę patalpas išnuomoti už pačią didžiausią vertę tam, kad įmonė gautų kaip įmanoma daugiau lėšų ir galėtų atsiskaityti su kreditoriais. Vienašališkas R. J. sprendimas siūlyti patalpas nuomoti UAB „Dilanas“ už šios bendrovės pasiūlytą kainą prieštarauja kitų bendrovės kreditorių interesams. 2010 m. kovo 17 d. nutarimo 1.1 p. kreditoriai įpareigojo įmonės administratorių derėtis su mažiausią kainą pasiūliusiu juridiniu asmeniu, nors 2009 m. lapkričio 18 d. siūlymu UAB „Gintaro baldai“ siūlė žymiai didesnę kainą nei UAB „Dilanas“. Nuomininkai moka už komunalinius patarnavimus, todėl pastato išlaikymas bankrutuojančiai įmonei papildomai nekainuoja.

102. 2010 m. kovo 17 d. bankrutuojančios A. Jurgučio įmonės kreditorių susirinkimo nutarimo 2.1 p. yra nenaudingas ir žalingas įmonei, didina jos nuostolius, kadangi vietoje to, kad būtų išieškomos visos debitorinės skolos, jos bus pusvelčiui parduotos, o bankrutuojanti įmonė dar labiau apsunkins kreditorių padėtį. Bankrutuojanti įmonė yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, o bankrutuojančios įmonės interesus gali atstovauti įmonės administratorius, be to, teisminiams procesams viskas yra parengta.

113. Terminą skundui paduoti teismas nepagrįstai skaičiuoja nuo susirinkimo dienos. Kreditoriui 2010 m. kovo 17 d. nebuvo įteiktas protokolas su jame nurodytais nutarimais, tad jam nebuvo žinoma, kokiais pagrindais ir motyvais buvo priimti kreditorių susirinkimo nutarimai. Atsakovas Aurelijus Jurgutis kartu su mama, kuri yra UAB „Jurgio baldai“ akcininkė, negyvena, jis UAB „Jurgio baldai“ neužima jokių pareigų. Apie priimtą kreditorių nutarimą apeliantas sužinojo 2010 m. kovo 19 d., kai gavo nutarimą iš bankroto administratoriaus, todėl nėra praleidęs 14 dienų termino skundui paduoti (ĮBĮ 24 str. 5 d.).

124. Teismas nepagrįstai priteisė bylinėjimosi išlaidas. Skundas yra grindžiamas kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo patikrinimu materialiaisiais aspektais, todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad kreditorius veikia prieš greitą bylos nagrinėjimą. Apeliantas nėra inicijavęs nei vieno kreditorių susirinkimo sušaukimo, šiuos susirinkimus inicijuoja savanaudiškų tikslų turintys kreditoriai, turintys sprendžiamojo balso teisę. Neaišku, kokiu pagrindu priteistos išlaidos už atsakovės atstovo atstovavimo paslaugas, kadangi bylinėjimosi išlaidos yra priteistos atsakovei R. J. , kuri yra bankrutuojančios įmonės bendraturtė ir yra nušalinta nuo įmonės valdymo, be to, nėra bylos šalis. (CPK 98 str. 1 d.). Nėra pagrindo priteisti išlaidų už visą bankroto bylos nagrinėjimą. Priteistų atstovavimo išlaidų dydis yra nepagrįstas jokiomis didelėmis atstovo darbo sąnaudomis, bylos sudėtingumu, nagrinėjant UAB „Jurgio baldai“ skundą (CPK 98 str. 2 d.).

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą R. J. prašo Šiaulių apygardos teismo 2010 m. birželio 8 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad 2010 m. kovo 17 d. bankrutavusios A. Jurgučio individualios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimai yra teisėti, nes jie atitinka bankroto proceso esmę ir tikslus. Visi kreditoriai buvo tinkamai informuoti apie šaukiamą kreditorių susirinkimą, susirinkimas įvykdo esant kvorumui. Kreditoriai turi teisę spręsti įmonės veiklos tęstinumo klausimus ir pakeisti savo nutarimus dėl įmonės veiklos tęsimo būdo ir veiklos organizavimo. Nuomininkams netinkamai vykdant pareigą laiku mokėti nuomos mokesčius už nuomojamas patalpas (tarp jų ir UAB „Jurgio baldai“), privaloma priimti sprendimus, kurie padėtų sumažinti augančius debitorinius įsiskolinimus. Vienas iš tokių būdų - įmonės galiojančių reikalavimų pardavimas tretiesiems asmenims ir gavimas realių lėšų, iš kurių gali būti tenkinami kreditorių finansiniai reikalavimai. Teisminis skolų išieškojimas reikalauja papildomų bankrutuojančios įmonės išlaidų. Nutarimai yra teisėti, kadangi efektyvus debitorinių skolų padengimas lemia ir greitą bankroto bylos tikslų pasiekimą. UAB „Jurgio baldai“ nepagrįstai skundžia kreditorių susirinkimo nutarimus, taip vilkindamas individualios įmonės bankroto procesą. UAB „Jurgio baldai“, veikdamas išimtinai Aurelijaus Jurgučio interesais, veikia prieš teisingą ir greitą bylos išsprendimą ir piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis (CPK 95 str. 1 d.). Teismas pagrįstai R. J. priteisė išlaidas advokato pagalbai apmokėti, nes ji yra ne tik įmonės bendraturtė, bet ir įmonės kreditorė.

14Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

15Pagal Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio pirmosios dalies 6 punkto nuostatą, kreditorių susirinkimas turi teisę spręsti klausimus dėl ūkinės komercinės veiklos (jos tęstinumo, atnaujinimo, apribojimo, nutraukimo, sąmatos tvirtinimo ir pan.), teikti teismui pasiūlymus dėl įmonės ūkinės komercinės veiklos apribojimų ar nutraukimo bei apribojimų disponuoti įmonės turtu nustatymo.

16Apeliantas UAB „Jurgio baldai“ atskiruoju skundu iš esmės nesutinka su A. Jurgučio individualios įmonės kreditorių susirinkimo 2010 m. kovo 17 d. nutarimu dėl įmonei priklausančių patalpų nuomininkų keitimo ir teigia, kad kol ankstesnis kreditorių sprendimas nėra pakeistas ar panaikintas, tol nėra jokio pagrindo priimti naują sprendimą tuo pačiu klausimu. Tačiau su tokiu apelianto teiginiu nėra pagrindo sutikti. Kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimas, esant galiojančiam anksčiau priimtam nutarimui ar nutarimams tuo pačiu klausimu, neapriboja kreditorių susirinkimo teisių priimti kitokį sprendimą, būtiną susiklosčiusiai, galimai įmonei ir jos kreditoriams neigiamai situacijai pašalinti. Vien tai, kad kreditoriai nusprendė patalpas nuomoti ne už didžiausią kainą galimai nuompinigių nemokančiam nuomininkui, bet nuomininkui, kuris nuompinigius, nors ir mažesnius, mokės nustatytu terminu, nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą.

17Apeliantas taip pat nesutinka su skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo 2.1 punktu, kuriuo kreditoriai nusprendė įmonės debitorines skolas parduoti varžytynėse, teigdamas, kad šis sandoris įmonei yra nenaudingas. Tačiau kaip matyti iš 2010 m. kovo 17 d. kreditorinių susirinkimo protokolo turinio (b.l. 11-13), debitorines skolas nutarta parduoti pirmose varžytynėse už 100 proc. nominalios vertės, o antrose varžytynėse – už 80 proc. nominalios vertės. Toks varžytynėse parduotino turto įkainojimas neprieštarauja CPK 681, 718 ir 722 straipsniuose įtvirtintoms nuostatoms dėl varžytynėse parduodamo turto įkainojimo ir kainos nustatymo. Vien aplinkybė, kad kreditoriai siekia sutrumpinti piniginių lėšų išieškojimo terminą ir nusprendė parduoti skolas varžytynėse, nesudaro pagrindo spręsti, kad toks sprendimas yra žalingas bendrovei.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas klausimą dėl 2010 m. kovo 17 d. A. Jurgučio individualios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo išsprendė teisingai.

19Atskirajame skunde apeliantas taip pat teigia, kad priteistų atstovavimo išlaidų dydis yra nepagrįstas jokiomis didelėmis atstovo darbo sąnaudomis, bylos sudėtingumu, nagrinėjant UAB „Jurgio baldai“ skundą, kad bylinėjimosi išlaidos priteistos R. J. , kuri yra bankrutuojančios įmonės bendraturtė ir yra nušalinta nuo įmonės valdymo, be to, nėra bylos šalis.

20Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenis, Šiaulių apygardos teismo 2009 m. balandžio 1 d. nutartimi R. J. A. Jurgučio individualios įmonės bankroto byloje buvo įtraukta atsakove, tad nėra pagrindo sutikti su apelianto argumentu, kad R. J. nėra bylos šalis.

21Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nuostatas bei atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamas klausimas dėl bankrutuojančios A. Jurgučio individualios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais nėra sudėtingas ir didelės apimties, įvertinus atsakovės advokato darbo ir laiko faktines sąnaudas, t.y. jis surašė teismui atsiliepimą į UAB „Jurgio baldai“ skundą, dalyvavo viename teismo posėdyje, iš UAB „Jurgio baldai“ atsakovei priteistos atstovavimo išlaidos, lyginant su teismo priteista suma, mažinamos, priteisiant 1 200 Lt bylinėjimosi išlaidų.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 4 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

23Pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2010 m. birželio 8 d. nutarties dalį, kuria išspręstas bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimas, ir ją išdėstyti taip:

24„Priteisti iš pareiškėjo UAB „Jurgio baldai“ (įmonės kodas 301790785, buveinės adresas Raseinių r. sav. Norgėlų k. Paparčių g.) atsakovei R. J. (asmens kodas ( - ), adresas ( - )) 1 200 Lt (vieną tūkstantį du šimtus litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti“.

25Kitą Šiaulių apygardos teismo 2010 m. birželio 8 d. nutarties dalį palikti nepakeistą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. sausio 14 d. nutartimi atsakovui A.... 4. Kreditorius UAB „Jurgio baldai“ kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su... 5. Šiaulių apygardos teismas 2010 m. birželio 8 d. nutartimi UAB „Jurgio... 6. Teismas nutartyje nurodė, kad skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai... 7. Kreditorius UAB „Jurgio baldai“ atskiruoju skundu prašo Šiaulių... 8. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 9. 1. Bankrutuojančios įmonės 2010 m. kovo 17 d. kreditorių susirinkimo... 10. 2. 2010 m. kovo 17 d. bankrutuojančios A. Jurgučio įmonės kreditorių... 11. 3. Terminą skundui paduoti teismas nepagrįstai skaičiuoja nuo susirinkimo... 12. 4. Teismas nepagrįstai priteisė bylinėjimosi išlaidas. Skundas yra... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą R. J. prašo Šiaulių apygardos teismo 2010... 14. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 15. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio pirmosios dalies 6 punkto... 16. Apeliantas UAB „Jurgio baldai“ atskiruoju skundu iš esmės nesutinka su A.... 17. Apeliantas taip pat nesutinka su skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro... 19. Atskirajame skunde apeliantas taip pat teigia, kad priteistų atstovavimo... 20. Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenis, Šiaulių... 21. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 4... 23. Pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2010 m. birželio 8 d. nutarties dalį,... 24. „Priteisti iš pareiškėjo UAB „Jurgio baldai“ (įmonės kodas... 25. Kitą Šiaulių apygardos teismo 2010 m. birželio 8 d. nutarties dalį palikti...