Byla 2-158-854/2016
Dėl testamento nuginčijimo, tretieji asmenys byloje Vilniaus miesto 4-ojo notarų biuro notarė Aldona Adomaitienė ir Vilniaus miesto 1-ojo notaro biuro notarė Vaiva Staskonytė-Malcienė

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Čėsnienė, sekretoriaujant Vitai Burneikaitei, dalyvaujant ieškovei J. L., jos atstovui advokatui Aleksandrui Kočegarovui, atsakovo P. U. atstovei advokatei Zitai Malovai, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės E. L. ieškinį atsakovui P. U. dėl testamento nuginčijimo, tretieji asmenys byloje Vilniaus miesto 4-ojo notarų biuro notarė Aldona Adomaitienė ir Vilniaus miesto 1-ojo notaro biuro notarė Vaiva Staskonytė-Malcienė, ir

Nustatė

2Proceso dalyvių argumentai

31. Ieškovė J. L. ieškiniu prašo panaikinti N. V. 2006-11-23 testamentą (testamento identifikavimo kodas ( - )), patvirtintą Vilniaus miesto 1-ajame notaro biure, T.Kosčiuškos g. 6, Vilnius, kaip neatitinkantį tikrosios testatorės valios, nes palikėja testamento sudarymo metu buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti. Nurodė, kad ieškovė yra N. V. dukra. N. V. 1982 m. susituokė su atsakovu P. U., buvo sudaryta povedybinė sutartis, pagal kurią sutarta, kad butas, esantis ( - ), asmeninės nuosavybės teise priklauso N. V.. 1994-01-13 N. V. sudarė testamentą, kuriuo butą, esantį ( - ), bei jame esančius daiktus paliko ieškovei – savo dukrai J. L.. 2006-06-13 N. V. susirgo, jai buvo nustatyta lėtinė celebralinė išemija, 2006-07-04 nustatyta vėlai prasidėjusi Alzheimerio liga vidutinio laipsnio demencija. Motinos sveikatos būklė buvo labai bloga, ji negalėjo atpažinti artimųjų žmonių, blogai orientavosi aplinkoje ir tokia psichikos būsena išliko iki pat mirties – 2013-12-31. Po N. V. mirties ieškovė pasikreipė į notarą ir sužinojo, kad motina 2006-11-23 sudarė naują testamentą, kuriuo turtą paliko atsakovui P. U.. Minėtas testamentas buvo sudarytas po to, kai N. V. susirgo ir jai buvo nustatyta diagnozė – vėlai prasidėjusi Alzheimerio liga vidutinio laipsnio demencija, todėl jo sudarymo metu palikėja negalėjo suprasti savo veiksmų ir jų valdyti.

42. Teismo posėdžio metu ieškovė paaiškino, kad jos motina N. V. visą laiką manė, kad butas priklauso tik jai, net gulėdama ligoninėje paskutinėmis dienomis aiškino, kad tai jos butas. Butą įgijo su ieškovės tėvu, pirmuoju vyru, jis buvo kooperatinis jau išmokėtas. Ji visada norėjo butą palikti dukrai, 1994 metais buvo sudariusi testamentą, niekada neminėjo, kad yra koks kitas testamentas. Maždaug 2005 metais ji norėjo butą dukrai padovanoti, tuomet paaiškėjo, kad tai yra sutuoktinių turtas. Notarai patarė pasirašyti povedybinę sutartį, kas ir buvo padaryta 2006-07-24. Ieškovė taip pat nurodė, kad 2006-08-11 švenčiant motinos 75 gimtadienį ji jau sirgo, jautėsi blogai, nebepažino dukters sutuoktinio, išėjo į stotelę ieškoti giminaitės, kuri neatvyko, nenorėjo bendrauti, kalbėjo tik apie praeitį. Po to ji buvo įrašyta į įskaitą dėl Alsheimerio, pas psichiatrus duktė vykdavo kartu su ja, gydytojai aiškino, kad motina turinti sutrikimų. Nuo 2006 metų nebesveikino su gimtadieniais nei dukters, nei anūkų, nors iki tol jai tai būdavo svarbu. Ieškovė gyvena Baltarusijoje, tačiau teigia pas motiną vykdavusi po kartą per mėnesį, padėdavusi tvarkyti reikalus, nes motinai, baigusiai tik 3 klases buvo pačiai sunku. Po 2006 metų motina pas ją į Minską nebebuvo atvykusi, nors iki tol atvažiuodavo. 2009 metais N. V. buvo jau visai silpna, ieškovės teigimu todėl jos duktė atvyko studijuoti į Vilnių, kad galėtų padėti. Tačiau jai buvo pradėta sakyti, kad nevaikščiotų.

53. Ieškovės atstovas teismo posėdžių metu taip pat palaikė ieškinį. Atkreipė dėmesį į atsakovo argumentus apie tai, kad N. V. pati buvo išvykusi į Baltarusiją. Nurodė, kad viza yra 2003-2004 m., į bylą nepateikta išrašų iš paso, kad N. V. buvo išvažiavusi iš Lietuvos. Atsakovo paaiškinimai bei liudytojų parodymai yra nenuoseklūs, nepatikimi, turėtų būti vertintini kritiškai. Liudytojai gyveno kitose vietose, nesusitikdavo su testatore, todėl negalėjo žinoti jos būsenos. Dėl paskutinės ekspertizės nurodė, kad ne į visus objektyvius duomenis, esančius medicininėje kortelėje, atsižvelgta. Ekspertizių pagrindas yra lentelės MMSE testui nustatyti, tačiau lenteles pildė slaugytoja, o ne gydytojai, todėl jų duomenys kelia abejonių, jos yra nepatikimos. Ekspertizės paremtos lentelių duomenimis, o ne objektyviais duomenimis. Teismas turėtų vertinti byloje esančių duomenų visumą.

64. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kurio prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad nesutinka su ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis, kadangi ginčijamo sandorio sudarymo metu N. V. buvo sveiko proto, mąstanti, orientuota aplinkoje, viena vykdavo į užsienį, suprato savo ligos rimtumą, palaikė sveikatos būseną nuolat gerdama gydytojų paskirtus vaistus. Testatorė po 2006-07-24 povedybinės sutarties ir ginčo 2006-1-23 testamento sudarymo keletą kartų viena autobusu iš Vilniaus autobusų stoties su persėdimais vyko į Baltarusiją, kas patvirtina, jog ji puikiai orientavosi aplinkoje, suprato veiksmų reikšmę bei aplinkiniams nekilo jokių abejonių dėl jos šviesaus proto. Povedybinės sutarties sudarymą iniciavo ieškovės dukra, siekdama savo interesų. Po povedybinės sutarties sudarymo testatorė tinkamai įvertino esamą situaciją bei surašę ginčijamą testamentą savo sutuoktiniui, su kuriuo gyveno iki mirties, kuris ja rūpinosi, globojo pablogėjus jos sveikatai. Testatorė nesirgo jokiomis psichikos ligomis, jai nustatytos ligos ginčijamo testamento sudarymo metu neturėjo įtakos jos apsisprendimui sudaryti nurodytą sandorį. Testamentas buvo sudarytas laisva valia, atitiko testatorės valią ginčijamo sandorio sudarymo metu. Atsakovas apie ginčijamą testamentą sužinojo tik po testatorės mirties. Į namo, kuriame yra testatorei priklausantis butas, į kurį pretenduoja ieškovė, renovavimą atsakovas investavo 6 291,82 Lt.

75. Atsakovas P. U. teisme paaiškino, kad jo sutuoktinei N. V. po insulto buvo negerai, bet tai prieš 25 metus buvo. O vėliau ji viską namie darė protingai, skalbė, valgyti darė, važinėjo į bažnyčią, į kapus, į polikliniką, pas draugus ėjo. 2013 metais atsisakė kojos, vėliau susirgo vėžiu. Tada pasakė, kur kas paslėpta, iki tol apie testamentą atsakovas teigia nežinojęs. Mirusioji sakiusi atsakovui, kad galės gyventi tam bute, kiek jam reikės. Ieškovė dvejus metus net neskambino, duktė Vilniuje mokėsi, tačiau neužeidavo. Supyko, kad buto motina jai neperrašė. Atsakovas santuokoje su mirusiąja išgyveno 32 metus, padėjo vaikus užauginti, į mokslus išleisti, kai sirgo slaugė, į ligoninę kasdien važinėjo. Kai mirė paskambino anūkei, paprašė dokumentus sutvarkyti, tai ji viską sau susirinko, visus pinigus pasiėmė, atsakovui net mirties liudijimo nedavė.

86. Atsakovo atstovė teismo posėdžių metu prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad pirmąją ekspertizę atlikęs ekspertas neatliko jokios analizės, tik perrašė medicininius dokumentus, nenurodė, kokiais metodais vadovavosi, kaip vertino vaistus, kokie tyrimai buvo atliekami nustatant ligą. Antrojoje ir trečiojoje ekspertizėse yra padaryta tinkama analizė. Ekspertas paaiškino, kad lentelės duomenys nėra patikimi būtent šio ligonio šioje medicininėje kortelėje, kad patvirtinti tą diagnozę, kurią nustatė gydantis gydytojas, testamento sudarymo momentu. Ta liga, kurią nurodė gydytojai, testatorė nesirgo. Ekspertai nustatė, kad buvo tik lengvas kognityvinis sutikimas. Ekspertai aiškiai nurodė, kokia liga testatorė sirgo ir kad toks sveikatos sutrikimas netrukdė sudaryti testamentą ir tinkamai išreikšti savo valią. Notarė taip pat patvirtino, kad testatorė suprato savo veiksmų reikšmę. Atkreipė dėmesį, kad po testamento sudarymo testatorė dar keletą sutarčių sudarė. Nurodė, kad testamentas sudarytas prieš keletą metų prieš mirtį, o ne paskutinėmis dienomis prieš mirtį. Liudytojas Č. S. paaiškino, kad N. V. pažinojo nuo 1998 m., buvo jos kaimynė, ir liudytojas nepastebėjo, kad ji nusikalbėtų, jam neatrodė, kad testatorė turi psichikos sutrikimų, niekada nemanė, kad ji būtų nesveiko proto.

97. Trečiasis asmuo Vilniaus miesto 4-ojo notarų biuro notarė Aldona Adomaitienė pateiktame atsiliepime į ieškinį prašė nagrinėti bylą pagal byloje esančius dokumentus notarei nedalyvaujant ir, surinkus visus būtinus įrodymus ir išsiaiškinus visas bylai svarbias aplinkybes, priimti sprendimą teismo nuožiūra.

108. Trečiasis asmuo Vilniaus miesto 1-ojo notaro biuro notarė Vaiva Staskonytė-Malcienė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Notarės teigimu 2006-11-23 sudarytas testamentas patvirtintas teisingai ir teisėtai. Testamento sudarymo metu buvo aiškiai išreikšta testatorės valia, savo veiksmus ji suprato. Teismo posėdžio metu savo poziciją palaikė.

11Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

129. Ieškovė J. L. yra mirusiosios N. V. duktė (t. I, b.l. 10-11). Atsakovas P. U. buvo N. V. sutuoktinis (t. I, b.l. 12).

1310. 1994-01-13 N. V. sudarė testamentą, kuriuo butą adresu ( - ), ir visus namų apyvokos daiktus paliko dukrai J. L. (t. I, b.l. 13).

1411. 2006-07-24 N. V. ir P. U., kurių santuoka sudaryta 1982-05-06, sudarė povedybinę sutartį, kuria susitarė, kad butas adresu ( - ), asmeninės nuosavybės teise priklausys N. V. (t I, b.l. 16-17).

1512. 2006-11-23 N. V. sudarė testamentą, kuriuo butą adresu ( - ), bei kitą jai priklausiusį turtą paliko sutuoktiniui P. U. (t. I, b.l. 53).

1613. N. V. mirė 2013-12-31 (t. I, b.l. 14).

1714. Nekilnojamojo turto registro duomenimis mirties dieną N. V. asmeninės nuosavybės teise priklausė butas adresu ( - ) (t. I, b.l. 15).

1815. Byloje esantys medicininiai duomenys patvirtina, kad nuo 2006 metų birželio mėn. N. V. įtarti, o vėliau ir diagnozuoti psichikos sutrikimai (t I, b.l. 18-25).

1916. Byloje atlikta pomirtinė psichiatrinė ekspertizė ir 2015-02-09–04-13 teismo ekspertizės akte Nr. 78PK-42/2015 (I t., b.l. 151-153) nurodyta „N. V., atsižvelgiant į jos sveikatos būklę, ligas ir psichikos būklę, 2006-11-23 testamento sudarymo metu negalėjo suvokti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti (minėti išvadoje psichikos sutrikimai, dėl kurių N. V. negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti jau buvo prieš testamento sudarymą, testamento metu ir po testamento sudarymo jie dar labiau progresavo)“.

2017. Šalių prašymu paskirtos ir atliktos dvi pakartotinės ekspertizės, jų metu padaryta priešinga išvada. 2015 m. lapkričio 10 d. teismo ekspertizės akte Nr. TPE-159/2015 (II t., b.l. 92-97) konstatuota, kad N. V. 2006-11-23, testamento sudarymo metu, galėjo suvokti savo veiksmų reikšmę ir juos valdyti. 2016 m. birželio 20-liepos 18 teismo ekspertizės akte Nr. 82TPK-12/2016 (II t., b.l. 139-144) taip pat padaryta išvada, kad N. V. 2006-11-23, testamento sudarymo metu, galėjo suvokti savo veiksmų reikšmę ir juos valdyti.

21Ieškinys atmestinas.

22Dėl testamento nuginčijimo

2318. Nagrinėjamoje byloje ginčijamas 2006-11-23 N. V. sudarytas testamentas, jo sudarymo metu testatorės atžvilgiu nebuvo galiojančio teismo sprendimo dėl jos pripažinimo neveiksniu, taigi byloje sprendžiamas klausimas, ar yra pagrindas pripažinti testamentą negaliojančiu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.78 straipsnio 2, 4 dalys, 5.16 straipsnio 2 dalis) CK 1.89 straipsnio pagrindu.

2419. Pasisakydamas dėl CK 1.89 normos aiškinimo ir taikymo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad teismai, nagrinėdami ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kai sandorį sudarė fizinis asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės, turi atsižvelgti į duomenis apie šio asmens būseną sandorio sudarymo metu ir sudaryto sandorio turinį (sandorio žalingumą, pagrįstumą ir kt.). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-278/2009; 2009 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-421/2009; kt.).

2520. Nekilnojamojo turto registro duomenimis (CPK 197 str. 2 d.) ginčo butas mirusiajai N. V. priklausė asmeninės nuosavybės teise (t. I, b.l. 15). Šie duomenys nenuginčyti ir nėra ginčijami nei šioje, nei kitose bylose, todėl teismas nepasisako dėl ieškovės ir jos atstovo paaiškinimų apie tai, kad įmokos už butą buvo sumokėtos iki antrosios santuokos, taip pat ir dėl kitų šalių argumentų, susijusių su mirusiosios nuosavybės teise į ginčo butą, kadangi tai neturi reikšmės nagrinėjamoje byloje.

2621. Teismas, įvertinęs nustatytų faktinių aplinkybių visumą, neturi pagrindo sutikti su ieškovės ir jos atstovo argumentais apie tai, kad palikėja visuomet norėjo palikti savo butą dukteriai, todėl ginčijamo testamento sudarymas yra logiškai nepagrįstas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad palikėja su atsakovu, kurį ginčijamu testamentu paskyrė testamentiniu įpėdiniu, santuokoje pragyveno daugiau kaip 30 metų, būtent atsakovas kas dieną betarpiškai rūpinosi sergančia sutuoktine. Kad pora buvo darni, gyveno kartu ir atsakovas rūpinosi palikėja bei slaugė ją iki pat jos mirties, patvirtino ir ieškovė. Tuo tarpu tai, kad ankstesniu, 1994 metais sudarytu testamentu palikėja buvo nurodžiusi, kad savo turtą palieka dukteriai, t.y. ieškovei, kaip ir aplinkybė, jog mirusioji ir atsakovas povedybine sutartimi, sudaryta prieš keturis mėnesius iki ginčijamo testamento sudarymo, susitarė, kad ginčo butas yra asmeninė mirusiosios nuosavybė, savaime nesudaro pagrindo išvadai, kad ginčo testamento sudarymas prieštarauja įprastai logikai.

2722. Ieškovė teigia, kad 2006-07-24 povedybinę sutartį jos motina sudarė sąmoningai, siekdama, kad butas taptų jos asmenine nuosavybe, tačiau ji taip pat aiškina, kad 2006-08-11 švenčiant motinos 75 gimtadienį N. V. jau elgėsi neadekvačiai. Ieškovės parodymus apie mirusiosios psichinės sveikatos būklę teismas vertina kritiškai, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovei, žinojusiai apie ankstesnį 1994 metais motinos sudarytą testamentą, povedybinė sutartis buvo naudinga, tuo tarpu 2006-11-23 sudarytas testamentas iš esmės nenaudingas ieškovei.

2823. Liudytoja ieškovės duktė V. L., ieškovės pusseserė R. Z., taip pat kiti ieškovės kviesti liudytojai – testatorės ir atsakovo kaimynai M. V., A. J. G. aiškino, kad N. V., buvusi linksma ir maloni, pradėjo keistis, pasidarė pikta, šalindavosi žmonių, sutriko jos atmintis. Atsakovo kviesti liudytojai – šeimos draugė V. D., pirmoji atsakovo žmona O. V. U., kaimynas Č. S. aiškino, kad N. V. buvo sveiko proto ir viską suvokė. Teismas pažymi, kad iš nurodytų liudytojų paaiškinimų akivaizdu, jog nė vienas iš jų nebendravo su mirusiąja ypač artimai, nepalaikė kasdienių ryšių, o aiškindami apie jos psichikos būklę tiksliai negalėjo nurodyti laiko, kuomet prasidėjo jų stebėti mirusiosios atminties sutrikimai ar neadekvatūs poelgiai.

2924. Testamentą tvirtinusi notarė Vaiva Staskonytė-Malcienė teisme paaiškino, kad notarai tvirtindami sandorius visuomet siekia išsiaiškinti asmens valią, užduoda daug kontrolinių klausimų, siekdami įsitikinti, ar asmuo suvokia savo veiksmus, išaiškina tų veiksmų pasekmes ir įsitikina, kad asmuo jas suvokia. Net ir esant senatvės psichikos ligos pradžiai, įsitikinę asmens valia ir tinkamu jos suvokimu notarai tvirtina testamentus. Notarė paaiškino, kad peržiūrėjusi savo užrašus, ji prisimena, jog N. V. atvyko testamento sudaryti užsirašiusi iš anksto, notarė uždavė jai eilę klausimų, į kuriuos testatorė atsakinėjo lėtai, bet adekvačiai, ir tvirtindama testamentą buvo įsitikinusi jos valia ir gebėjimu savo veiksmus suprasti.

3025. Liudytoja apklausta testatorę gydžiusi gydytoja psichiatrė R. S. nurodė jos neprisimenanti. Peržiūrėjusi savo darytus įrašus mirusiosios ligos istorijoje paaiškino, kad 2006-07-01 jai buvo nustatytas demensijos sindromas, tačiau jo kilmė nustatyta nebuvo. Dėl 2006-06-27 rastos smegenų žievės atrofijos įtartas Alsheimeris. Liudytoja paaiškino, kad demencija - tai ir kognityviniai, ir kasdieninės veiklos sutrikimai, kitaip tariant, mąstymo tempas. Iš pradžių demensija sergantis žmogus gali atrodyti visiškai sveikas, vėliau pasikeičia elgesys, pavyzdžiui, nebesumoka mokesčių, neteisingai verda sriubą ir pan. Sergant demencija gali būti pagerėjimai 2-3 balų ribose, jei žmogus gerai išsimiegojo, kita sveikata yra geresnė, bet demencija yra lėtai progresuojanti liga. Alzheimerio demencija pasižymi tuo, kad visą laiką, nepaisant gydymo, žmogaus funkcijos eina žemyn. Kraujagyslinė demensija yra švelnesnė. Testatorei Alsheimeris diagnozuotas atmetus kitą demensijos etiologiją.

3126. Asmens būseną, kaip juridinį faktą, gali patvirtinti teismo psichiatrinė ekspertizė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas aiškina, kad ekspertizės aktą teismas turi vertinti pagal vidinį savo įsitikinimą, kaip ir kitus įrodymus, o vidinis teismo įsitikinimas dėl eksperto išvados turi susiformuoti visapusiškai, išsamiai ir objektyviai ištyrus visus byloje esančius įrodymus. Turi būti įvertinami įrodymai, kurie patvirtina ar paneigia ekspertizės akte ir išvadoje esančias aplinkybes, o atliekant šį vertinimą, atsižvelgiama į visų įrodymų tikslumą, detalumą, išsamumą, patikimumą, prigimtį ir kitas svarbias aplinkybes, sudarančias pagrindą eksperto išvadą vertinti patikimu įrodymu arba priešingu atveju motyvuotai spręsti, kad eksperto išvados yra nepagrįstos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2009; 2010 m. gegužės 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-163/2010; kt).

3227. Nagrinėjamoje byloje pirminės pomirtinės teismo psichiatrijos ekspertizės išvadoms nesutampant su pakartotinių ekspertizių išvadomis, teismas jų išvadas ir motyvus vertina visų byloje surinktų įrodymų kontekste.

3328. Pirmąją ekspertizę atlikęs ekspertas Kęstutis Mikučionis teismo posėdžio metu aiškino, kad darydamas ekspertizę vertino testatorės sveikatos būklės kitimą. 1997 m. jai diagnozuota smegenų aterosklerozė – kraujagyslių užkalkėjimas, dėl jų po dviejų mėnesių įrašas apie smegenų išemiją (nepakankamas galvos smegenų aprūpinimas krauju). 2006-06-27 darant galvos kompiuterinę tomogramą rasti difuziniai, atrofiniai smegenų žievės pakitimai. 2006-07-01 atlikus mini protinės būklės testą MMSE, tiriant mastymą, kognityvinius gebėjimus, gauta 17 balų, nustatytas pažintinių funkcijų sutrikimas. Eksperto vertinimu tokie sutrikimai lemia, kad protingų sprendimų asmuo negali priimti.

3429. Abi pakartotines ekspertizes atlikę ekspertai pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju 2006-07-01 testatorės atlikto MMSE testo rezultatai buvo netinkamai apskaičiuoti, nekoreguoti atsižvelgus į testuojamosios amžių (tuo metu 75 metai) bei išsilavinimą (3 klasės), todėl turėjo būti įvertinti aukštesniu balu - 21. Tai, kad MMSE testo rezultatai turi būti susieti su amžiumi ir išsilavinimu patvirtino ir liudytoja apklausta gydytoja psichiatrė R. S.. Tiek pirmąją pakartotinę ekspertizę atlikęs ekspertas, tiek ir antrąją pakartotinę ekspertizę atlikusios ekspertės pažymėjo, kad gydytojų psichiatro bei neorologo įrašytas N. V. būklės apibūdinimas neatskleidžia psichikos sutrikimo sunkumo laipsnio. Abi pakartotines ekspertizes atlikę ekspertai priėjo prie tos pačios išvados, kad testamento sudarymo laikotarpiu N. V. būklė vertintina kaip lengvas kognityvinis sutrikimas ankstyvoje demensijos stadijoje. Teismo posėdžio metu ekspertė V. M. pažymėjo ir tai, kad tai, kad įrašai ligos istorijoje liudija, kad prieš testamento sudarymą ir po jo pati testatorė nurodė, jog blogėja jos atmintis, orientacija, o tai reiškia, kad ji savo būklę vertino adekvačiai, kas patvirtina pakankamai gerą mąstymą ir suvokimą.

3530. Teismų praktikoje pripažįstama, jog išvada, kad testamento surašymo metu testatorius negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų padarinių, gali būti padaryta tik tuomet, jei pašalinamos visos pagrįstos abejonės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-10-31 nutartis byloje Nr. 3K-3-453/2012 ir kt.).

3631. Nagrinėjamu atveju teismas sprendžia, kad byloje nėra pakankamai įrodymų, sudarančių pagrindą išvadai, jog testatorė N. V., sudarydama 2006-11-23 testamentą, nesuvokė savo veiksmų reikšmės ir negalėjo jų valdyti, todėl reikalavimas dėl šio testamento nuginčijimo negali būti tenkinamas (CPK 176, 185 straipsniai).

37Dėl bylinėjimosi išlaidų

3832. Ieškinį atmetus iš ieškovės atsakovui priteistina 600 Eur išlaidų už ekspertizės atlikimą (II t., b.l. 77, 98) (CPK 93 str. 1 d.). Vadovaujantis CPK 92 str., 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290), iš ieškovės valstybės naudai priteistina 27,29 Eur teismo patirtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

39Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268-270 straipsniais,

Nutarė

40ieškinį atmesti.

41Priteisti iš ieškovės E. L., gim. ( - ), atsakovui P. U., gim. ( - ), 600 Eur bylinėjimosi išlaidų.

42Priteisti ieškovės E. L., gim. ( - ), į valstybės biudžetą 27,29 Eur bylinėjimosi išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

43Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė... 2. Proceso dalyvių argumentai... 3. 1. Ieškovė J. L. ieškiniu prašo panaikinti N. V. 2006-11-23 testamentą... 4. 2. Teismo posėdžio metu ieškovė paaiškino, kad jos motina N. V. visą... 5. 3. Ieškovės atstovas teismo posėdžių metu taip pat palaikė ieškinį.... 6. 4. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kurio prašė ieškinį... 7. 5. Atsakovas P. U. teisme paaiškino, kad jo sutuoktinei N. V. po insulto buvo... 8. 6. Atsakovo atstovė teismo posėdžių metu prašė ieškinį atmesti.... 9. 7. Trečiasis asmuo Vilniaus miesto 4-ojo notarų biuro notarė Aldona... 10. 8. Trečiasis asmuo Vilniaus miesto 1-ojo notaro biuro notarė Vaiva... 11. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 12. 9. Ieškovė J. L. yra mirusiosios N. V. duktė (t. I, b.l. 10-11). Atsakovas... 13. 10. 1994-01-13 N. V. sudarė testamentą, kuriuo butą adresu ( - ), ir visus... 14. 11. 2006-07-24 N. V. ir P. U., kurių santuoka sudaryta 1982-05-06, sudarė... 15. 12. 2006-11-23 N. V. sudarė testamentą, kuriuo butą adresu ( - ), bei kitą... 16. 13. N. V. mirė 2013-12-31 (t. I, b.l. 14).... 17. 14. Nekilnojamojo turto registro duomenimis mirties dieną N. V. asmeninės... 18. 15. Byloje esantys medicininiai duomenys patvirtina, kad nuo 2006 metų... 19. 16. Byloje atlikta pomirtinė psichiatrinė ekspertizė ir 2015-02-09–04-13... 20. 17. Šalių prašymu paskirtos ir atliktos dvi pakartotinės ekspertizės, jų... 21. Ieškinys atmestinas.... 22. Dėl testamento nuginčijimo... 23. 18. Nagrinėjamoje byloje ginčijamas 2006-11-23 N. V. sudarytas testamentas,... 24. 19. Pasisakydamas dėl CK 1.89 normos aiškinimo ir taikymo, Lietuvos... 25. 20. Nekilnojamojo turto registro duomenimis (CPK 197 str. 2 d.) ginčo butas... 26. 21. Teismas, įvertinęs nustatytų faktinių aplinkybių visumą, neturi... 27. 22. Ieškovė teigia, kad 2006-07-24 povedybinę sutartį jos motina sudarė... 28. 23. Liudytoja ieškovės duktė V. L., ieškovės pusseserė R. Z., taip pat... 29. 24. Testamentą tvirtinusi notarė Vaiva Staskonytė-Malcienė teisme... 30. 25. Liudytoja apklausta testatorę gydžiusi gydytoja psichiatrė R. S. nurodė... 31. 26. Asmens būseną, kaip juridinį faktą, gali patvirtinti teismo... 32. 27. Nagrinėjamoje byloje pirminės pomirtinės teismo psichiatrijos... 33. 28. Pirmąją ekspertizę atlikęs ekspertas Kęstutis Mikučionis teismo... 34. 29. Abi pakartotines ekspertizes atlikę ekspertai pažymėjo, kad nagrinėjamu... 35. 30. Teismų praktikoje pripažįstama, jog išvada, kad testamento surašymo... 36. 31. Nagrinėjamu atveju teismas sprendžia, kad byloje nėra pakankamai... 37. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 38. 32. Ieškinį atmetus iš ieškovės atsakovui priteistina 600 Eur išlaidų... 39. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 40. ieškinį atmesti.... 41. Priteisti iš ieškovės E. L., gim. ( - ), atsakovui P. U., gim. ( - ), 600... 42. Priteisti ieškovės E. L., gim. ( - ), į valstybės biudžetą 27,29 Eur... 43. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...